Nội dung theo thẻ

20K
lượt xem

MỘT SỐ LOẠI TOÁN TỔ HỢP THƯỜNG GẶP TRONG KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

LOẠI 1: Chọn phần tử từ các tập hợpThí dụ 1: Tổ một có 10 người, tổ hai có 9 người. có bao nhiêu cách chọn một nhóm gồm 8 người sao cho mỗi tổ...
6K
lượt xem

SỬ DỤNG MỘT ĐẲNG THỨC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NIU-TƠN

Chúng ta bắt đầu với ví dụ sauVí dụ $1$. Tính tổng $S=1C_n^1+2C_n^2+3C_n^3+\cdots+(n-1)C_n^{n-1}+nC_n^n (n \in \mathbb{N^*}).$ Lời giải:Cách...
8K
lượt xem

TỔ HỢP - XÁC XUẤT

TỔ HỢP – XÁC SUẤT I. Tổ hợp. 1. Hoán vị: $P_n=n!=1.2.3…n$ (với $n \in N^*$) 2. Chỉnh hợp: $A^{k}_{n}=\frac{n!}{(n-k)!}$...
741
lượt xem

Tổ hợp

Tổ hợpCho tập A có $n$ phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Mỗi tập con của A có $k$phần tử được gọi là một tổ...
29K
lượt xem

PHÂN BIỆT QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN

PHÂN BIỆT QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN Quy tắc cộng và quy tắc nhân là 2 quy tắc đếm cơ bản...
91K
lượt xem

TỔ HỢP, CHỈNH HỢP - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG

TỔ HỢP, CHỈNH HỢP - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG I. LÝ THUYẾT Chỉnh hợp: Cho tập hợp $A$ gồm $n$ phần tử;...
6K
lượt xem

SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍCH PHÂN TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP

SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍCH PHÂN TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP GIỚI THIỆU Nếu trong tổng dãy tổ hợp chứa hệ số là phân...
6K
lượt xem

SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐẠO HÀM TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP

SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐẠO HÀM TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP I. PHƯƠNG PHÁP Bắt đầu từ những khai triển Newton: a)...
21K
lượt xem

CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET

CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET I. NGUYÊN LÝ DIRICHLET Nguyên lí Dirichlet: Không thể nhốt $7$ chú thỏ...
12345...11Trang sau 153050mỗi trang
156

bài viết

Chat chit và chém gió
 • DuDu: 1 trg hợp là một trong 2 số chia hết cho 6 11/28/2015 12:04:10 AM
 • duongthuytrang27: lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của M mà 11/28/2015 12:04:12 AM
 • DuDu: có 3 và 6 11/28/2015 12:04:13 AM
 • DuDu: từ từ để du giải đã cậu xem đúng hông rồi ý kiến sau hen ^^ 11/28/2015 12:04:31 AM
 • DuDu: trường hợp 2 là cả 2 số đều chia hết cho 6 11/28/2015 12:04:45 AM
 • DuDu: thì một số ab muốn chia hết cho 6 11/28/2015 12:05:14 AM
 • DuDu: phải thỏa điều kiện 11/28/2015 12:05:18 AM
 • DuDu: chia hết cho cả 2 và 3 11/28/2015 12:05:23 AM
 • DuDu: nên ta có b thuộc {2,4,6} 11/28/2015 12:05:35 AM
 • DuDu: rồi xét từng cặp b=2 thì có (1;2),(4;2)(7;2) --> 3 số 11/28/2015 12:06:10 AM
 • DuDu: b=4 có (5;4),(8;4) --> 2 số 11/28/2015 12:06:26 AM
 • DuDu: b=6 có (3;6),(6;6),(9;6) --> 3 số 11/28/2015 12:06:54 AM
 • bossiluv833: tập từ 1 đến 6 mà Du 11/28/2015 12:07:17 AM
 • DuDu: tổng cộng có 3+3+2+2=10 số 11/28/2015 12:07:27 AM
 • DuDu: 10/30=1/3 11/28/2015 12:07:32 AM
 • DuDu: ờ sao 11/28/2015 12:07:36 AM
 • DuDu: tập từ 1 đến 6 11/28/2015 12:07:41 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:07:54 AM
 • DuDu: rồi ai có ý kiến gì nè? bàn luận ik ^^ 11/28/2015 12:08:30 AM
 • DuDu: à trang! phải lấy A nhé ko được xét C vì A là lấy 2 số ko sắp xếp VD: 21 và 12 là 2 số khác nhau 11/28/2015 12:09:19 AM
 • DuDu: nếu lấy C thì sẽ hiểu lấy trong tập hợp lấy 2 số ko trùng nhau. VD: nó sẽ cho tập {1;2} là 12 ấy là 1 số thôi chứ ko xét tới 21 nữa 11/28/2015 12:10:22 AM
 • bossiluv833: mình viết tập hợp các số có 2 chữ số 11/28/2015 12:10:22 AM
 • bossiluv833: từ A 11/28/2015 12:10:37 AM
 • DuDu: uhm 11/28/2015 12:10:50 AM
 • DuDu: tiếp 11/28/2015 12:10:54 AM
 • duongthuytrang27: Du này 11/28/2015 12:11:03 AM
 • bossiluv833: sau đó chọn các số chia hết cho 6 11/28/2015 12:11:06 AM
 • DuDu: ?? 11/28/2015 12:11:07 AM
 • DuDu: cóa 11/28/2015 12:11:09 AM
 • duongthuytrang27: Trang tưởng kg mẫu là 30C2 chứ 11/28/2015 12:11:17 AM
 • DuDu: ko trang 11/28/2015 12:11:21 AM
 • bossiluv833: rồi chia ra 2 TH 11/28/2015 12:11:34 AM
 • duongthuytrang27: có 30 số lập từ 6 số kia 11/28/2015 12:11:36 AM
 • duongthuytrang27: rồi lại chọn 2 trong 30 số đó mà 11/28/2015 12:11:47 AM
 • DuDu: vậy à. .để đọc lại đề big_grin 11/28/2015 12:11:58 AM
 • DuDu: Gọi M là tập hợp gồm các số có 2 chữ số khác nhau được lập thành từ các số 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 . Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của M . Tìm xác suất để ít nhất 1 trong 2 phần tử đó chia hết cho 6 11/28/2015 12:12:11 AM
 • DuDu: có nói gì đến 30 số đâu 11/28/2015 12:12:18 AM
 • bossiluv833: Trang nói đúng 11/28/2015 12:12:44 AM
 • duongthuytrang27: từ tập M lập được 30 số 11/28/2015 12:12:50 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:12:58 AM
 • DuDu: boss post đề cho Du mà 11/28/2015 12:13:01 AM
 • duongthuytrang27: rồi lấy ngẫu nhiên 2 ptu của m 11/28/2015 12:13:04 AM
 • DuDu: chỉ copy lại thui đấy 11/28/2015 12:13:13 AM
 • DuDu: có nhắc gì đến 30 đâu? 11/28/2015 12:13:19 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:13:20 AM
 • duongthuytrang27: đề đúng r thây 11/28/2015 12:13:27 AM
 • DuDu: chỉ coi nào số 30 nằm đau 11/28/2015 12:13:42 AM
 • bossiluv833: Du đọc kĩ lại xem 11/28/2015 12:13:45 AM
 • DuDu: à rồi hiểu rồi 11/28/2015 12:14:06 AM
 • DuDu: đúng mà 11/28/2015 12:14:23 AM
 • DuDu: Gọi M là tập hợp gồm các số có 2 chữ số khác nhau được lập thành từ các số 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 11/28/2015 12:14:40 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:14:49 AM
 • duongthuytrang27: n(M)=30 11/28/2015 12:14:53 AM
 • DuDu:11/28/2015 12:15:08 AM
 • DuDu: thì không gian mẫu là 30 đấy 11/28/2015 12:15:15 AM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 12:15:17 AM
 • DuDu: nãy Du tính rồi đấy thay 11/28/2015 12:15:23 AM
 • DuDu: 6A2 11/28/2015 12:15:32 AM
 • DuDu: =30 11/28/2015 12:15:34 AM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 12:15:35 AM
 • DuDu: từ từ nhé 11/28/2015 12:16:01 AM
 • DuDu: đọc lại đề nào 11/28/2015 12:16:03 AM
 • DuDu: à 11/28/2015 12:16:25 AM
 • DuDu: hiểu ý các cậu rồi 11/28/2015 12:16:29 AM
 • duongthuytrang27: thế nào 11/28/2015 12:16:41 AM
 • DuDu: uhm để tính lại 11/28/2015 12:16:48 AM
 • DuDu: big_grin 11/28/2015 12:16:54 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:17:09 AM
 • bossiluv833: mình tính mà nó ra 9/29 11/28/2015 12:17:33 AM
 • DuDu: à 11/28/2015 12:17:34 AM
 • DuDu: từ từ nào 11/28/2015 12:17:39 AM
 • DuDu: ==' cần gấp ko để mai làm tiếp.. 11/28/2015 12:27:12 AM
 • bossiluv833: có 11/28/2015 12:33:14 AM
 • bossiluv833: mai mình nộp bài r 11/28/2015 12:33:29 AM
 • duongthuytrang27: à 11/28/2015 12:36:16 AM
 • duongthuytrang27: như này 11/28/2015 12:36:18 AM
 • duongthuytrang27: k biết đúng không 11/28/2015 12:36:22 AM
 • duongthuytrang27: không gian mẫu là 30C2 11/28/2015 12:36:32 AM
 • duongthuytrang27: ừ 6 cs đã cho ta lập được 5 số chia hết cho 6 11/28/2015 12:36:52 AM
 • duongthuytrang27: gọi B là biến cố có ít nhaatss 1 trong 2 số chia hết cho 6 => n(B)=5.29=145 11/28/2015 12:38:02 AM
 • duongthuytrang27: =>P(B)=145/435=1/3 11/28/2015 12:38:30 AM
 • bossiluv833: 29là gì vậy ? 11/28/2015 12:46:48 AM
 • duongthuytrang27: chọn 1 số chia hết cho 6 rồi thì số còn lại có 29 cách chọn 11/28/2015 12:49:30 AM
 • bossiluv833:11/28/2015 12:50:21 AM
 • duongthuytrang27: đúng chứ 11/28/2015 12:50:35 AM
 • bossiluv833: mình hiểu rồi 11/28/2015 12:50:35 AM
 • bossiluv833: cảm ơn cậu 11/28/2015 12:50:50 AM
 • duongthuytrang27: happy 11/28/2015 12:50:54 AM
 • duongthuytrang27: còn bài nữa k 11/28/2015 12:51:15 AM
 • duongthuytrang27: cho mình làm mí happy 11/28/2015 12:51:20 AM
 • bossiluv833: có 11/28/2015 12:51:48 AM
 • bossiluv833: bạn chờ mình tí 11/28/2015 12:52:03 AM
 • bossiluv833: mình viết đề 11/28/2015 12:52:24 AM
 • duongthuytrang27: ok 11/28/2015 12:52:36 AM
 • bossiluv833: 1 tổ gôm 9 hs nam 3 hs nữ. cần chia tổ đó ra 3 nhóm mỗi nhóm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau ?. Tính xác suất để khi chia ngẫu nhiên ta được mỗi nhóm có đúng 1 nữ 11/28/2015 12:57:05 AM
 • duongthuytrang27: có đáp án k b 11/28/2015 12:59:51 AM
 • bossiluv833: 16/55 11/28/2015 1:00:20 AM
 • hanmacluongluong: hi 11/28/2015 10:35:59 AM
 • hanmacluongluong: mấy bạn chỉ mình bài này với 11/28/2015 10:38:29 AM
 • dungteo492: h 11/28/2015 10:59:56 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • ___________________
 • tclsptk25
 • hoanghangnga2000
 • hanmacluongluong