12208

bài tập

Bài 1.
Bài 2.

Bài 3.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN: TOÁN - KHỐI B

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
. Cho hàm số $y=2x^3-3(m+1)x^2+6mx     (1)$, với $m$ là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi $m=-1$.
b) Tìm $m$ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị $A$ và $B$ sao cho đường thẳng $AB$ vuông góc với đường thẳng $y=x+2$.

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:    $\sin 5x + 2\cos^2x=1$

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương tình $\begin{cases}2x^2+y^2-3xy+3x-2y+1=0 \\ 4x^2-y^2+x+4=\sqrt{2x+y}+\sqrt{x+4y}   \end{cases}   (x,y \in R)$

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1} x\sqrt{2-x^2}dx $

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp $S. ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đấy. Tính theo $a$ thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SCD)$.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$P=\frac{4}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+4} } -\frac{9}{(a+b)\sqrt{(a+2c)(b+2c)} } $.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình thang cân $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau và $AD=3BC$. Đường thẳng $BD$ có phương trình $x+2y-6=0$ và tam giác $ABD$ có trực tâm $H(-3;2)$. Tìm tọa độ các đỉnh $C$ và $D$.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3;5;0)$ và mặt phẳng $P: 2x+3y-z-7=0$. Viết phương trình đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $(P)$. Tìm tọa độ điểm đối xứng của $A$ qua $(P)$.

Câu 9.a (1,0 điểm). Có hai chiếc hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp thứ hai chứa 2 viên bi đỏ và 4 viên bị trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu.

B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có chân đường cao hạ từ đỉnh $A$ là $H(\frac{17}{5};\frac{1}{5}  )$. Chân đường phân giác trong của góc $A$ là $D(5;3)$ và trung điểm của cạnh $AB$ là $M(0;1)$. Tìm tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-1;1),  B(-1;2;3)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{3}$. Viết phương trình đường thẳng đi qua $A,$ vuông góc với hai đường thẳng $AB$ là $\Delta $.

Câu 9.b (1 điểm). giải hệ phương trình $\begin{cases}x^2+2y=4x-1 \\ 2 \log_3(x-1)-\log_{\sqrt{3} }(y+1)=0 \end{cases} $
Bài 4.
 Đề thi tuyển sinh đại học năm $2013$
 Môn Toán - Khối D

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ($7$ điểm)
Câu $1$ ($2,0$ điểm)

Cho hàm số $y=2x^3-3mx^2+(m-1)x+1      (1)$, với $m$ là tham số thực.
$a)$ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $(1)$ khi $m=1$.
$b)$ Tìm $m$ đề đường thẳng $y=-x+1$ cắt đồ thị hàm số $(1)$ tại ba điểm phân biệt.

Câu $2$ ($1,0$ điểm) Giải phương trình $\sin 3x + \cos 2x-\sin x=0$

Câu $3$ ($1,0$ điểm) Giải phương trình $2\log_2x+\log_\frac{1}{2} (1-\sqrt{x} )=\frac{1}{2} log_\sqrt{x} (x-2\sqrt{x} +2)$


Câu $4$ ($1,0$ điểm)
tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}\frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx$

Câu $5$ ($1,0$ điểm)
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a$, cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, $\widehat{BAD}=120^0 ,M$ là trung điểm của cạnh $BC$ và $\widehat{SMA} =45^0$. Tính theo $a$ thể tích của khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm $D$ đến mặt phẳng $(SBC)$.

Câu $6$ ($1,0$ điểm)
Cho $x,y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xy\leq y-1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{x+y}{\sqrt{x^2-xy+3y^2} } -\frac{x-2y}{6(x+y)} $

II. PHẦN RIÊNG ($3,0$ điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn

Câu $7.1$ ($1,0$ điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có điểm $M(-\frac{9}{2}; \frac{3}{2}  )$ là trung điểm của cạnh $AB$, điểm $H(-2,4)$ và điểm $I(-1; 1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ $B$ và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$. Tìm tọa độ điểm $C$.

Câu $8.a$ ($1,0$ điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1,-1;-2), B(0,1;1)$ và mặt phẳng $(P) : x+y+z-1=0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của $A$ trên $(P)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua $A, B$ và vuông góc với $(P)$.

Câu $9.a$ ($1,0$ điểm)
Cho số phức $z$ thỏa mãn điều kiện $(1+i)(z-i)+2z=2i$. Tính môđun của số phức $\omega =\frac{\overline{z} -2z+1}{z^2} $

B. theo chương trình nâng cao
Câu $7.b$ ($1,0$ điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho đường tròn $(C) : (x-1)^2+(y-1)^2=4$ và đường thẳng $\Delta : y-3=0$. Tam giác $MNP$ có trực tâm trùng với tâm của $(C)$, các đỉnh $N$ và $P$ thuộc $\Delta$, đỉnh $M$ và trung điểm của cạnh $MN$ thuộc $(C)$. Tìm tọa độ điểm $P$.

Câu $8.b$ ($1,0$ điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1;3;-2)$ và mặt phẳng $(P) : x-2y-2z+5=0$. tính khoảng cách từ A đến $(P)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua $A$ và song song với $(P)$

Câu $9.$ ($1,0$ điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\frac{2x^2-3x+3}{x+1} $ trên đoạn $[0; 2]$
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko có mấy tình 5/24/2016 11:52:05 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: sad 5/24/2016 11:52:09 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: laughing 5/24/2016 11:52:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: căn 10 ak 5/24/2016 11:52:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chắc khoảng 5/24/2016 11:52:22 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: con nít laughing cần ta bấm hộ không 5/24/2016 11:52:41 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 7, mấy ấy 5/24/2016 11:52:41 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: happy 5/24/2016 11:52:48 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: to vậy Jin sad 5/24/2016 11:52:54 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: noooo 5/24/2016 11:52:57 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: 3,15 dì đó 5/24/2016 11:53:05 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: 7^2 5/24/2016 11:53:11 AM
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥): 3.1622 5/24/2016 11:53:12 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 3.16227766017 5/24/2016 11:53:13 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/24/2016 11:53:20 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: big_grin 5/24/2016 11:53:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: em tính nhầm 5/24/2016 11:53:26 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 2can8 5 5/24/2016 11:53:32 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 5/24/2016 11:53:39 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chú boss 5/24/2016 11:53:41 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: sao chú ko đùng calculator online đi 5/24/2016 11:53:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 5/24/2016 11:53:53 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: big_grin 5/24/2016 11:53:56 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: rolling_on_the_floor 5/24/2016 11:53:57 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: search trên ggogle đó 5/24/2016 11:53:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 5/24/2016 11:54:02 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập:5/24/2016 11:54:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ngu người quá 5/24/2016 11:54:07 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: con nít không biết đâu e laughing 5/24/2016 11:54:17 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: https://www.google.com/#q=calculator 5/24/2016 11:54:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nek 5/24/2016 11:54:30 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: em thông cảm Jin ạ laughing 5/24/2016 11:54:32 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/24/2016 11:54:47 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: anh ko có máy tính chỉ tính = cái này thôi boss 5/24/2016 11:54:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vì nhà nghèo sad 5/24/2016 11:55:03 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: mik cx nghèo nè 5/24/2016 11:55:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 5/24/2016 11:55:39 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: chỉ có sdia gaiauf thôi 5/24/2016 11:55:40 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: oh 5/24/2016 11:55:45 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 5/24/2016 11:55:46 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: angry 5/24/2016 11:55:48 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: sida sao lại giàu 5/24/2016 11:55:50 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mak ai sida 5/24/2016 11:55:52 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: giàu con khỉ ông angry 5/24/2016 11:55:56 AM
 • Diệu Linh Cute 1102: ta đi đổi tên phbbbbt 5/24/2016 11:56:14 AM
 • .: broken_heart 5/24/2016 11:56:51 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: tongue 5/24/2016 11:58:07 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: a kiên gọi a khờ đổi lại tên bà sida đi anh 5/24/2016 11:58:24 AM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: hello anh Jian big_grin 5/24/2016 11:58:31 AM
 • .: òi 5/24/2016 11:58:37 AM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: im đi đồ con nít phbbbbt 5/24/2016 11:58:39 AM
 • .: chào 2 linh 5/24/2016 11:58:47 AM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: bộ em nghĩ Khờ không đổi tên em chắc phbbbbt 5/24/2016 11:58:58 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: phbbbbt 5/24/2016 11:59:09 AM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: laughing 5/24/2016 11:59:13 AM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: rolling_on_the_floor 5/24/2016 11:59:18 AM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: phbbbbt 5/24/2016 11:59:21 AM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: crying 5/24/2016 12:00:02 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: đg giải bt sắp xong r lại nhấn lộn quay lại trang thế là mất hết 5/24/2016 12:00:23 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: crying 5/24/2016 12:00:38 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: yes laughing 5/24/2016 12:00:40 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: aaaaaaaaaaaa 5/24/2016 12:00:47 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: h ai mới ngu đây rolling_on_the_floor 5/24/2016 12:00:47 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: nhỉ big_grin 5/24/2016 12:00:50 PM
 • .: laughing 5/24/2016 12:00:56 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: bực quá 5/24/2016 12:00:57 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: aaaaaaaaaaaaaa 5/24/2016 12:01:03 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: chịu khó giải lại nhen con nít winking 5/24/2016 12:01:16 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: laughing 5/24/2016 12:01:18 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: phbbbbt 5/24/2016 12:01:19 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: rolling_on_the_floor 5/24/2016 12:01:23 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: bực 5/24/2016 12:01:32 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: angry 5/24/2016 12:01:40 PM
 • .: big_grin 5/24/2016 12:01:43 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: tongue 5/24/2016 12:02:30 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: thôi giải lại 5/24/2016 12:02:39 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: chào mn 5/24/2016 12:03:20 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: big_grin 5/24/2016 12:03:23 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: wave 5/24/2016 12:03:25 PM
 • Diệu LinhSiđa ĐáiĐường toàntập: a h.a sida kìa 5/24/2016 12:03:33 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: laughing 5/24/2016 12:03:36 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: biết vậy là tốt con nít ạ laughing 5/24/2016 12:03:43 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: phbbbbt 5/24/2016 12:03:45 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: nam ngoan nào e 5/24/2016 12:03:51 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: laughing 5/24/2016 12:03:57 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: Linh cẩu đâu r 5/24/2016 12:04:11 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: cẩu con khỉ H.a phbbbbt 5/24/2016 12:04:21 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: tiểu nhãi ranhhhhhhhhhhhhhhhhh phbbbbt 5/24/2016 12:04:28 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: laughing 5/24/2016 12:05:09 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: rolling_on_the_floor 5/24/2016 12:05:11 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: hóa ra tiểu cẩu đáy hả 5/24/2016 12:05:18 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: frustrated nhãi ranh phbbbbt 5/24/2016 12:05:37 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: ta NOT cẩu nhé phbbbbt 5/24/2016 12:05:57 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: laughing 5/24/2016 12:06:20 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: nam ơi 5/24/2016 12:06:26 PM
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong: có ai k 5/24/2016 12:46:50 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: không có ai đâu nhé laughing 5/24/2016 12:53:52 PM
 • Bé's Ngốc'ss: love_struck 5/24/2016 12:54:53 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: winking 5/24/2016 12:54:57 PM
 • Bé's Ngốc'ss: winking 5/24/2016 12:55:15 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ ๖ۣۜMagickbtsヅ
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜNo๖ۣۜBody๖ۣۜKnow♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • QuỲnh'sS MuUn'sS
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Hoàng Yến
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • Final là đồ con nít đồ 10X
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • chungphi18vn