12208

bài tập

Bài 1.
Bài 2.

Bài 3.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN: TOÁN - KHỐI B

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
. Cho hàm số $y=2x^3-3(m+1)x^2+6mx     (1)$, với $m$ là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi $m=-1$.
b) Tìm $m$ để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị $A$ và $B$ sao cho đường thẳng $AB$ vuông góc với đường thẳng $y=x+2$.

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:    $\sin 5x + 2\cos^2x=1$

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương tình $\begin{cases}2x^2+y^2-3xy+3x-2y+1=0 \\ 4x^2-y^2+x+4=\sqrt{2x+y}+\sqrt{x+4y}   \end{cases}   (x,y \in R)$

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1} x\sqrt{2-x^2}dx $

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp $S. ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đấy. Tính theo $a$ thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SCD)$.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$P=\frac{4}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+4} } -\frac{9}{(a+b)\sqrt{(a+2c)(b+2c)} } $.

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình thang cân $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau và $AD=3BC$. Đường thẳng $BD$ có phương trình $x+2y-6=0$ và tam giác $ABD$ có trực tâm $H(-3;2)$. Tìm tọa độ các đỉnh $C$ và $D$.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3;5;0)$ và mặt phẳng $P: 2x+3y-z-7=0$. Viết phương trình đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $(P)$. Tìm tọa độ điểm đối xứng của $A$ qua $(P)$.

Câu 9.a (1,0 điểm). Có hai chiếc hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp thứ hai chứa 2 viên bi đỏ và 4 viên bị trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu.

B. Theo chương trình nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có chân đường cao hạ từ đỉnh $A$ là $H(\frac{17}{5};\frac{1}{5}  )$. Chân đường phân giác trong của góc $A$ là $D(5;3)$ và trung điểm của cạnh $AB$ là $M(0;1)$. Tìm tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-1;1),  B(-1;2;3)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{3}$. Viết phương trình đường thẳng đi qua $A,$ vuông góc với hai đường thẳng $AB$ là $\Delta $.

Câu 9.b (1 điểm). giải hệ phương trình $\begin{cases}x^2+2y=4x-1 \\ 2 \log_3(x-1)-\log_{\sqrt{3} }(y+1)=0 \end{cases} $
Bài 4.
 Đề thi tuyển sinh đại học năm $2013$
 Môn Toán - Khối D

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ($7$ điểm)
Câu $1$ ($2,0$ điểm)

Cho hàm số $y=2x^3-3mx^2+(m-1)x+1      (1)$, với $m$ là tham số thực.
$a)$ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $(1)$ khi $m=1$.
$b)$ Tìm $m$ đề đường thẳng $y=-x+1$ cắt đồ thị hàm số $(1)$ tại ba điểm phân biệt.

Câu $2$ ($1,0$ điểm) Giải phương trình $\sin 3x + \cos 2x-\sin x=0$

Câu $3$ ($1,0$ điểm) Giải phương trình $2\log_2x+\log_\frac{1}{2} (1-\sqrt{x} )=\frac{1}{2} log_\sqrt{x} (x-2\sqrt{x} +2)$


Câu $4$ ($1,0$ điểm)
tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}\frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx$

Câu $5$ ($1,0$ điểm)
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a$, cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, $\widehat{BAD}=120^0 ,M$ là trung điểm của cạnh $BC$ và $\widehat{SMA} =45^0$. Tính theo $a$ thể tích của khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm $D$ đến mặt phẳng $(SBC)$.

Câu $6$ ($1,0$ điểm)
Cho $x,y$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xy\leq y-1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{x+y}{\sqrt{x^2-xy+3y^2} } -\frac{x-2y}{6(x+y)} $

II. PHẦN RIÊNG ($3,0$ điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn

Câu $7.1$ ($1,0$ điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có điểm $M(-\frac{9}{2}; \frac{3}{2}  )$ là trung điểm của cạnh $AB$, điểm $H(-2,4)$ và điểm $I(-1; 1)$ lần lượt là chân đường cao kẻ từ $B$ và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$. Tìm tọa độ điểm $C$.

Câu $8.a$ ($1,0$ điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1,-1;-2), B(0,1;1)$ và mặt phẳng $(P) : x+y+z-1=0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của $A$ trên $(P)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua $A, B$ và vuông góc với $(P)$.

Câu $9.a$ ($1,0$ điểm)
Cho số phức $z$ thỏa mãn điều kiện $(1+i)(z-i)+2z=2i$. Tính môđun của số phức $\omega =\frac{\overline{z} -2z+1}{z^2} $

B. theo chương trình nâng cao
Câu $7.b$ ($1,0$ điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho đường tròn $(C) : (x-1)^2+(y-1)^2=4$ và đường thẳng $\Delta : y-3=0$. Tam giác $MNP$ có trực tâm trùng với tâm của $(C)$, các đỉnh $N$ và $P$ thuộc $\Delta$, đỉnh $M$ và trung điểm của cạnh $MN$ thuộc $(C)$. Tìm tọa độ điểm $P$.

Câu $8.b$ ($1,0$ điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1;3;-2)$ và mặt phẳng $(P) : x-2y-2z+5=0$. tính khoảng cách từ A đến $(P)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua $A$ và song song với $(P)$

Câu $9.$ ($1,0$ điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\frac{2x^2-3x+3}{x+1} $ trên đoạn $[0; 2]$
Chat chit và chém gió
 • Hakunzee: bạn cứ ở lại nhé 5/29/2015 9:58:45 PM
 • Hakunzee: mon chị out đây , bye em 5/29/2015 9:58:59 PM
 • cuccugato74: aaaaaaaaaaaaaa 5/29/2015 9:59:13 PM
 • dolaemon: ủa c out sớm thế 5/29/2015 9:59:15 PM
 • Hakunzee: tại chán quá 5/29/2015 9:59:25 PM
 • cuccugato74: chao 2 pan hjhjhj 5/29/2015 10:00:10 PM
 • dolaemon: mà c bỏ fb thật à? 5/29/2015 10:00:15 PM
 • cuccugato74: happy 5/29/2015 10:01:20 PM
 • Hakunzee: ý là chị k nc trên đó thui , chị vẫn hay onl mà để làm bài kiểm tra 5/29/2015 10:01:40 PM
 • sea dragon: ai vậy 5/29/2015 10:01:42 PM
 • dolaemon: làm bài ktra là sao? 5/29/2015 10:02:13 PM
 • cuccugato74: wave 5/29/2015 10:02:15 PM
 • sea dragon: hế lôbig_hugpạn cuccu 5/29/2015 10:02:22 PM
 • cuccugato74: mihk hk pai ten do 5/29/2015 10:02:45 PM
 • Hakunzee: à là thi thử ở 1 cái page ý mà 5/29/2015 10:03:43 PM
 • sea dragon: vậy là j 5/29/2015 10:03:53 PM
 • sea dragon: pạn là thành viên ms àhappytui chưa thấy pạn bao h 5/29/2015 10:04:42 PM
 • dolaemon: c thi thử ở zuni à? 5/29/2015 10:04:56 PM
 • Hakunzee: k ở cái page tôi yêu hóa học 5/29/2015 10:05:25 PM
 • cuccugato74: mik la meo con 5/29/2015 10:05:26 PM
 • dolaemon: thi đc bn điểm c? 5/29/2015 10:05:54 PM
 • Hakunzee: uầy chán lắm mới thi 2 lần thui đc trung bình tầm 6 5/29/2015 10:06:41 PM
 • sea dragon: mèo con tên chẳng liên quan ts tên đăng nhập của pạnapplause 5/29/2015 10:06:45 PM
 • dolaemon: thi có tốn xiền k? 5/29/2015 10:07:21 PM
 • cuccugato74: tai nha mik hay kui nhu the hjhjhj 5/29/2015 10:07:51 PM
 • Hakunzee: k em , miễn phí 5/29/2015 10:07:53 PM
 • dolaemon: c hakun định thi y à? 5/29/2015 10:08:57 PM
 • sea dragon: time_outwave 5/29/2015 10:09:25 PM
 • Hakunzee:5/29/2015 10:09:47 PM
 • dolaemon: khoa j? 5/29/2015 10:09:56 PM
 • cuccugato74: ne bn ten zj vsea dragon: 5/29/2015 10:10:31 PM
 • Hakunzee: chị cũng chả biết thi xong đc tầm bn điểm chị học khoa vừa điểm đó lun 5/29/2015 10:11:52 PM
 • cuccugato74: 2222222222222 5/29/2015 10:12:02 PM
 • cuccugato74: bn ten zj v sea dragon: 5/29/2015 10:12:45 PM
 • dolaemon: thế hồ sơ c ko phải ghi khoa à? 5/29/2015 10:13:11 PM
 • Hakunzee: à không em ơi , bây giờ biết điểm mới nộp hồ sơ 5/29/2015 10:13:38 PM
 • Hakunzee: chỉ làm hồ sơ đk thi thui 5/29/2015 10:13:50 PM
 • dolaemon: h e ms biết big_grin 5/29/2015 10:15:04 PM
 • Hakunzee: cuccugato : tên xấu quá k dám nói đó bạn 5/29/2015 10:15:17 PM
 • cuccugato74: 2222222222222 5/29/2015 10:15:17 PM
 • Hakunzee: sang năm rồi em sẽ hiểu thui mon 5/29/2015 10:15:34 PM
 • cuccugato74: tai a mik dang nhap cho mik ay mak hjjhjhjh 5/29/2015 10:16:17 PM
 • Hakunzee: mà bạn k hỏi anh bạn tên nghĩa là gì sao 5/29/2015 10:16:56 PM
 • Hakunzee: t k dịch nổi 5/29/2015 10:17:04 PM
 • dolaemon: c thi mỗi y thôi à? 5/29/2015 10:17:41 PM
 • Hakunzee: k chị thi khối a nưa nhưng chỉ là phụ thui 5/29/2015 10:18:44 PM
 • dolaemon: c học kém lý à? 5/29/2015 10:19:27 PM
 • Hakunzee: ừ , ngu lắm ý 5/29/2015 10:20:10 PM
 • dolaemon: big_grin 5/29/2015 10:20:21 PM
 • Hakunzee: kiểu là chị bỏ lí 1 time nên dốt và k mun học nưa 5/29/2015 10:21:01 PM
 • Hakunzee: chị chuyển học sinh lớp 11 thui 5/29/2015 10:21:17 PM
 • cuccugato74: uk mik hk bit dat ten lay ten do dai lun hjhjh 5/29/2015 10:21:23 PM
 • dolaemon: cuccu onl đt hay sao mà k viết dấu v? 5/29/2015 10:22:23 PM
 • cuccugato74: onl bag may tinh do tai may tinh mik cui lam hk co dau zj het 5/29/2015 10:23:31 PM
 • Hakunzee: học lớp mấy vậy 5/29/2015 10:23:47 PM
 • cuccugato74: 12 hjhjhh 5/29/2015 10:24:05 PM
 • dolaemon: mấy hnay mạng hơi chập chờn nhỉ 5/29/2015 10:24:15 PM
 • cuccugato74: uk 5/29/2015 10:25:11 PM
 • Hakunzee: = mình 5/29/2015 10:25:22 PM
 • dolaemon: có thật 12 k v? chicken 5/29/2015 10:25:39 PM
 • cuccugato74: uk thit mak 5/29/2015 10:26:13 PM
 • dolaemon: thế sao mad nc cứ hihihi nghe như trẻ c2 v 5/29/2015 10:26:40 PM
 • Hakunzee: big_grin 5/29/2015 10:27:04 PM
 • Hakunzee: thì sao đâu em 5/29/2015 10:27:15 PM
 • dolaemon: nghe nó điêu quá thể 5/29/2015 10:27:47 PM
 • dolaemon: chắc girl hử cuccu 5/29/2015 10:28:15 PM
 • cuccugato74: uk cu goi mik la meo con nhA hai bn 5/29/2015 10:28:55 PM
 • dolaemon: mèo con ấy hử? thế là sao v? 5/29/2015 10:29:32 PM
 • cuccugato74: meo con ten ba me kiu o nha do hjjhhj 5/29/2015 10:30:07 PM
 • Hakunzee: ok bạn thui đi đây , 5/29/2015 10:31:09 PM
 • Hakunzee: mn buổi tối vv 5/29/2015 10:31:17 PM
 • cuccugato74: con ten 2 bn thj s 5/29/2015 10:32:06 PM
 • white cloud: có ai k 5/29/2015 10:50:16 PM
 • white cloud: m.n có thể cho mk mượn face một tí dk k 5/29/2015 10:50:36 PM
 • white cloud: mk k xem lung tung đâu chỉ để đăg kí cái nj thôi 5/29/2015 10:51:02 PM
 • white cloud: mà khổ nỗi k có njk f 5/29/2015 10:51:10 PM
 • white cloud: :3 5/29/2015 10:51:12 PM
 • white cloud: sad 5/29/2015 10:51:17 PM
 • cuccugato74: 222222222222 5/29/2015 10:51:26 PM
 • white cloud: p có njk f k 5/29/2015 10:51:55 PM
 • white cloud: tớ mượn xíu 5/29/2015 10:52:01 PM
 • white cloud: sad 5/29/2015 10:52:13 PM
 • cuccugato74: chj v ????????? 5/29/2015 10:52:38 PM
 • white cloud: tớ đăng kí nhận tài liệu thôi 5/29/2015 10:53:38 PM
 • cuccugato74: thj tao face di r bhan 5/29/2015 10:54:38 PM
 • white cloud: t k thích 5/29/2015 10:55:56 PM
 • white cloud: hic 5/29/2015 10:55:57 PM
 • cuccugato74: to hk cho dc hihi 5/29/2015 10:56:36 PM
 • white cloud: ukm 5/29/2015 10:57:35 PM
 • white cloud: z thôi 5/29/2015 10:57:38 PM
 • white cloud: tớ tg p có 2 njk 5/29/2015 10:57:44 PM
 • cuccugato74: v ak 5/29/2015 10:58:46 PM
 • white cloud: 1 njk chính 5/29/2015 10:59:07 PM
 • white cloud: 1 njk phụ 5/29/2015 10:59:11 PM
 • white cloud: tớ mượn njk phụ 5/29/2015 10:59:19 PM
 • white cloud: :3 5/29/2015 10:59:20 PM
 • cuccugato74: pn hox lop may v 5/29/2015 11:00:00 PM
 • white cloud: 12 5/29/2015 11:00:17 PM
 • cuccugato74: hjhhj giong mik 5/29/2015 11:00:36 PM
 • white cloud: z p k có njk phụ ak 5/29/2015 11:01:21 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • phongcachteen96
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Xiu Kiu
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Tiểu Louis
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • buitantinh99
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • kimhang
 • Dark
 • trananh200033