CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET

I.                   NGUYÊN LÝ DIRICHLET
Nguyên lí Dirichlet:

Không thể nhốt $7$ chú thỏ vào $3$ cái lồng sao cho mỗi lồng không quá $2$ chú thỏ.

Nguyên lí Dirichlet tổng quát:
Nếu đặt $n$ viên bi vào $k$ cái hộp ($n,k$ nguyên dương), thì sẽ tồn tại một hộp chứa ít nhất $ \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ viên bi, với
$ \left\lceil x \right\rceil$ là số nguyên bé nhất không nhỏ hơn $x$.

Nguyên lí Dirichlet (còn gọi là nguyên lí chuồng bồ câu) tuy có phát biểu đơn giản nhưng lại được vận dụng rất nhiều trong thực tế. Nhờ nguyên lí này mà trong nhiều trường hợp, người ta dễ dàng chứng minh được sự tồn tại mà không đưa ra được phương pháp tìm kiếm cụ thể.

 

II.                BÀI TẬP CĂN BẢN

Bài 1:

Một trường học có $1000$ học sinh gồm $23$ lớp. Chứng minh rằng phải có ít nhất một lớp có từ $44$ học sinh trở lên

Giải:
Giả sử $23$ lớp mỗi lớp có không quá $43$ học sinh.
Khi đó số học sinh là:
$43.23 = 989$ học sinh (ít hơn $1000 – 989 = 11$ học sinh)
Theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất một lớp có từ $44$ học sinh trở lên

Bài 2:

Một lớp có $50$ học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất $5$ học sinh có tháng sinh giống nhau

Giải:
Giả sử có không quá $4$ học sinh có tháng sinh giống nhau
Một năm có $12$ tháng, khi đó số học sinh của lớp có không quá: $12 . 4 = 48$ (học sinh)
Theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất $5$ học sinh có tháng sinh giống nhau

 

Bài 3:

Có năm loại học bổng khác nhau. Hỏi rằng phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là $6$ người cùng nhận học bổng như nhau.

Giải:

Gọi $N$ là số sinh viên, khi đó:
$ \left\lceil \frac{N}{5} \right\rceil =6 \Rightarrow 5 < \frac{N}{5}≤ 6$ hay  $25 < N ≤ 30$.
Vậy số N bé nhất thỏa mãn là $26$.
 

Bài 4:

Trong $45$ học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điểm dưới $2$, chỉ có $2$ học sinh được điểm $10$. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được $6$ học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên)

Giải:
Có $43$ học sinh phân thành $8$ loại điểm (từ $2$ đến $9$)
Giả sử trong $8$ loại điểm đều là điểm của không quá $5$ học sinh thì lớp học có:
$5 . 8 = 40$ học sinh, ít hơn $3$ học sinh so với $43$.
Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại $6$ học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.

 

Bài 5:

Một lớp học có $50$ học sinh, có duy nhất một học sinh thiếu nhiều bài tập nhất là thiếu $3$ bài tập. Chứng minh rằng tồn tại $17$ học sinh thiếu $1$ số bài tập như nhau (trường hợp không thiếu bài tập coi như thiếu $0$ bài)

Giải:
Giả sử mỗi loại bài tập có $16$ học sinh.
Số học sinh không quá $16 × 3 = 48$ (thiếu $2$ học sinh).
Theo nguyên lí Dirichlet có ít nhất $17$ học sinh thiếu một số bài tập như nhau

III.             BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1:

Trong một phòng họp có $n$ người, bao giờ cũng tìm được $2$ người có số người quen trong số những người dự họp là như nhau.

Giải:

Số người quen của mỗi người trong phòng họp nhận các giá trị từ $0$ đến $n – 1$. Rõ ràng trong phòng không thể đồng thời có người có số người quen là $0$ (tức là không quen ai) và có người có số người quen là $n – 1$ (tức là quen tất cả). Vì vậy theo số lượng người quen, ta chỉ có thể phân n người ra thành $n – 1$ nhóm.

Vậy theo nguyên lí Dirichlet tồn tai một nhóm có ít nhất $2$ người, tức là luôn tìm được ít nhất $2$ người có số người quen là như nhau.

 

Bài 2:

Trong một lưới ô vuông kích thước $5.5$, người ta điền ngẫu nhiên vào các ô một trong các giá trị $-1, 0$ hoặc $1$, sau đó tính tổng tất cả các ô theo hàng ; theo cột và theo hai đường chéo. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai tổng có giá trị bằng nhau.

Giải:

Gọi các tổng lần lượt là $S_1, S_2,..S_{12}$.
Có tất cả $12$ tổng. Ta nhận thấy rằng các tổng này chỉ có thể nhận các giá trị là $\{ -5, -4…0,…4, 5\}$. Có tất cả $11$ giá trị khác nhau. Từ đó, theo nguyên lý Dirichlet ta suy ra điều cần chứng minh. 

 

Bài 3:

Giả sử trong một nhóm $6$ người mỗi cặp hai hoặc là bạn hoặc là thù. Chứng tỏ rằng trong nhóm có ba người là bạn lẫn nhau hoặc có ba người là kẻ thù lẫn nhau.

Giải:

Gọi $A$ là một trong $6$ người. Trong số $5$ người của nhóm hoặc là có ít nhất ba người là bạn của $A$ hoặc có ít nhất ba người là kẻ thù của $A$, điều này suy ra từ nguyên lí Dirichlet, vì những người khác chỉ có thể là bạn hoặc thù của $A$.
Trong trường hợp đầu ta gọi $B, C, D$ là bạn của $A$. nếu trong ba người này có hai người là bạn thì họ cùng với $A$ lập thành một bộ ba người bạn lẫn nhau, ngược lại, tức là nếu trong ba người $B, C, D$ không có ai là bạn ai cả thì chứng tỏ họ là bộ ba người thù lẫn nhau.
Tương tự có thể chứng minh trong trường hợp có ít nhất ba người là kẻ thù của $A$. (ĐPCM)

 

Bài 4:

Có $5$ đấu thủ thi đấu cờ, mỗi người đấu một trận với mỗi đấu thủ khác. Chứng minh rằng trong suốt thời gian thi đấu, luôn tồn tại hai đấu thủ có số trận đã đấu bằng nhau.

Giải:

Ta có số trận đã đấu của mỗi người có thể là $0, 1, 2, 3,4$. Nhưng vì không thể có cùng lúc một người đã đấu $4$ trận và một người chưa đấu trận nào, nên có tối đa $4$ loại số trận đã đấu.

Vận dụng nguyên lý Dirichlet ta có ít nhất có $2$ người có cùng số trận đã đấu.

 

IV.             BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 1:

Chia $50$ kẹo cho $10$ em bé (em nào cũng được chia kẹo). Chứng minh rằng dù chia cách nào đi nữa cũng tồn tại hai em có số kẹo bằng nhau.

Bài 2:

Bốn lớp $11A, 11B, 11C, 11D$ có tất cả $44$ học sinh giỏi, trong đó số học sinh giỏi của lớp $11D$ không quá $10$ người. Chứng minh rằng ít nhất một trong $3$ lớp $11A, 11B, 11C$ có số học sinh giỏi từ $12$ em trở lên.

Bài 3:

Có $33$ con chim đậu trên một sân vuông hình vuông cạnh $4m$.

Chứng minh rằng có ít nhất $3$ con đậu trong một đường tròn có bán kính $1m$

Bài 4:

Một cuộc họp gồm $12$ người tham dự để bàn về $3$ vấn đề. Có $8$ người phát biểu về vấn đề $I$, $5$ người phát biểu về vấn đề $II$ và $7$ người phát biểu về vấn đề $III$. Ngoài ra, có đúng $1$ người không phát biểu vấn đề nào.

Hỏi nhiều nhất là có bao nhiêu người phát biểu cả $3$ vấn đề.

Bài 5:

Có $17$ nhà bác học viết thư cho nhau trao đổi $3$ vấn đề. Chứng minh rằng luôn tìm được $3$ người cùng trao đổi một vấn đề.
 

Thẻ

× 156
× 25

Lượt xem

23471
Chat chit và chém gió
 • Akira Duy: xem bài của phương chưa 2/14/2016 9:19:09 PM
 • Akira Duy: k thấy nga 2/14/2016 9:19:15 PM
 • Phạm Lý: rồi 2/14/2016 9:19:22 PM
 • Lê Việt Tùng: đù má 2/14/2016 9:19:33 PM
 • Lê Việt Tùng: đang bực lại gặp chó 2/14/2016 9:19:38 PM
 • Akira Duy: big_grin 2/14/2016 9:19:39 PM
 • Lê Việt Tùng: th kia đâu rồi 2/14/2016 9:19:43 PM
 • Akira Duy: cái j tùng 2/14/2016 9:19:44 PM
 • Lê Việt Tùng: spam tiếp đê 2/14/2016 9:19:47 PM
 • Akira Duy: khow 122 2/14/2016 9:19:50 PM
 • Lê Việt Tùng: đcm nó chứ 2/14/2016 9:19:52 PM
 • Akira Duy: kệ nó đi 2/14/2016 9:19:57 PM
 • Lê Việt Tùng: th khó cc gì đâu ra bố gặp 2/14/2016 9:20:00 PM
 • Akira Duy: gái bỏ chú ak 2/14/2016 9:20:01 PM
 • Lê Việt Tùng: gái bỏ cl 2/14/2016 9:20:08 PM
 • Cường GVer: giá trị lớn nhất của x^2*y với 2x+xy=4 2/14/2016 9:20:12 PM
 • Lê Việt Tùng: đang làm toán 2/14/2016 9:20:14 PM
 • Cường GVer: whew 2/14/2016 9:20:15 PM
 • Akira Duy: chú nóng với a ak 2/14/2016 9:20:16 PM
 • Lê Việt Tùng: mà mãi ko ra -_- 2/14/2016 9:20:17 PM
 • Lê Việt Tùng: sinh bực -_- 2/14/2016 9:20:22 PM
 • Akira Duy: đăng đi tùng 2/14/2016 9:20:23 PM
 • Cường GVer: ai đó giải giùm em đc không 2/14/2016 9:20:26 PM
 • Lê Việt Tùng: bài khó vl mà mai đi học 2/14/2016 9:20:34 PM
 • Cường GVer: có vẻ không ai quan tâm nhỉ 2/14/2016 9:20:37 PM
 • Akira Duy: lý bài của nhỏ phương có vấn đề 2/14/2016 9:20:38 PM
 • Lê Việt Tùng: đăng thì ai lam 2/14/2016 9:20:39 PM
 • Akira Duy: t 2/14/2016 9:20:42 PM
 • Lê Việt Tùng: tao 12 laughing 2/14/2016 9:20:48 PM
 • Akira Duy: còn duy là còn tất cả 2/14/2016 9:20:48 PM
 • Akira Duy: t đại học laughing 2/14/2016 9:20:55 PM
 • Lê Việt Tùng: m đủ tuổi đell đâu làm laughing 2/14/2016 9:20:58 PM
 • Lê Việt Tùng: đh cc laughing 2/14/2016 9:21:02 PM
 • Phạm Lý: ukm 2/14/2016 9:21:05 PM
 • Phạm Lý: đề bài có vấn đề 2/14/2016 9:21:20 PM
 • Akira Duy: hi t giải mấy cái đề đại học thui 2/14/2016 9:21:21 PM
 • Lê Việt Tùng: m rất là sửu nhi laughing 2/14/2016 9:21:22 PM
 • Akira Duy: t nói m k tin thui 2/14/2016 9:21:30 PM
 • Lê Việt Tùng: laughing đạo hàm học chưa con laughing 2/14/2016 9:21:37 PM
 • Akira Duy: t giải đề năm ngoái rùi chớ phải 2/14/2016 9:21:42 PM
 • Akira Duy: rùi con 2/14/2016 9:21:45 PM
 • Phạm Lý: Duy kia, ai điên??? 2/14/2016 9:21:46 PM
 • Akira Duy: laughing 2/14/2016 9:21:47 PM
 • Vuduy20: talk_to_the_hand buum 2/14/2016 9:21:50 PM
 • Akira Duy: đề bài có vấn đề lý 2/14/2016 9:21:58 PM
 • Akira Duy: dạo này bom trong htn nhiều lắm 2/14/2016 9:22:08 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • Akira Duy: cái dm 2/14/2016 9:22:17 PM
 • Phạm Lý: t nhìn qua chứ đã nghiên cứu cái đề đâu 2/14/2016 9:22:22 PM
 • Lê Việt Tùng: đéo ngờ th kia chat riêng chửi tao laughing 2/14/2016 9:22:25 PM
 • Akira Duy: ak đù 2/14/2016 9:22:32 PM
 • lovesomebody121: rolling_on_the_floor 2/14/2016 9:22:32 PM
 • Akira Duy: laughing 2/14/2016 9:22:34 PM
 • Phạm Lý: hừm 2/14/2016 9:22:42 PM
 • Akira Duy: coi đi lý 2/14/2016 9:22:49 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • Akira Duy: có vấn đề 2/14/2016 9:22:53 PM
 • Phạm Lý: coi rùi 2/14/2016 9:22:55 PM
 • Akira Duy: cái dm 2/14/2016 9:22:55 PM
 • Akira Duy: thằng chó 2/14/2016 9:22:58 PM
 • Akira Duy: m im mdm 2/14/2016 9:23:03 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAM 2/14/2016 9:23:03 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • Phạm Lý: tk nào spam cả tổ tk ấy là puppy_dog_eyes puppy_dog_eyes 2/14/2016 9:23:25 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes nào spam 2/14/2016 9:24:00 PM
 • phương10: thích spam chứ j 2/14/2016 9:24:26 PM
 • phương10: để bà chs vs mày 2/14/2016 9:24:36 PM
 • phương10: nào 2/14/2016 9:24:40 PM
 • phương10: tiếp chiêu 2/14/2016 9:24:50 PM
 • Lê Việt Tùng: -_- 2/14/2016 9:24:53 PM
 • Akira Duy: --.-- 2/14/2016 9:24:58 PM
 • Lê Việt Tùng: nó đang chat riên war vs anh laughing 2/14/2016 9:25:01 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • phương10: spam tiếp bà coi đi 2/14/2016 9:25:11 PM
 • Akira Duy: ----------------.------------------------- 2/14/2016 9:25:19 PM
 • phương10: thích chs chứ j 2/14/2016 9:25:22 PM
 • phương10: Đỗ Quang Chính Lê Thị Thu Hà dvthuat Học Tại Nhà newsun khangnguyenthanh roilevitinh_hn Hỗ Trợ HTN Trần Nhật Tân GreenmjlkTea FeelingTea nguyenphuc423 Xusint htnhoho tnhnhokhao hailuagiao babylove_yourfriend_1996 tuananh.tpt dungtth82 watashitipho thienthan_forever123 hanhphucnhe989 xyz Bruce Lee mackhue59 sock_boy_xjnh_95 nghiahongoanh HọcTạiNhà super.aq.love.love.love mathworld1999 phamviet2903 ducky0910199x vet2696 ducdanh97 dangphuonganhk55a1s.hus ♂Vitamin_Tờ♫ leeminhorain binhnguyenhoangvu leesoohee97qn hnguyentien Vô Minh AnAn athena.pi98 Park Hee Chan cunglamhong khoaita567 huongtrau_buffalow nguyentienha95 thattiennu_kute_dangiu ekira9x ngolam39 thiếu_chất_xám Nguyễn Đức Anh doan.khoa phamngocquynh19 chaicolovenobita thanhgaubong lovesong.2k12 NguyễnTốngKhánhLinh yesterdayandpresent_2310 vanthoacb Dark.Devil.SD caheoxanh_99 h0tb0y_94 quangtung237 vietphong9x caunhocngoc_97 thanhnghia96 bbzzbcbcacac hoangvuly12 hakutelht_94 thanchet_iu_nuhoang_banggia worried_person_zzzz bjgbang_vn trai_tim_bang_gia_1808 shindodark112 ngthanhhieu88 zb1309 kimvanthao hongnhat74 i_crazy_4u101 sweet_memory0912 hoiduong698 ittaitan Dép Lê Con Nhà Quê thanhnguyen5718 dongson.nd anhthong.1996 Trần Phú truoctran2007 hoanghon755 phamphuckhoinguyen maidagaga tabaosiphu1991 adjmtwpg2 khoibayvetroi nhunglienhuong justindrewd96 huongtraneni minato_fire1069 justateenabi soohyna candigillian terrible987654 trungha_tran tranxuanluongcdspna_k8bcntt dolaemon dolequan06 hoaithanhtnu songotenf1 keo.shandy vankhanhpf96 Phạm Anh Tuấn thienbinh1001 phhuynh.tt ductoan933 ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥ nguyen_lou520 Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆winking ♥ gnolwalker dienhoakhoinguyen jennifer.generation22 nvrinh Tiến Thực kratoss1407 cuongtrang265 Gió! iamsuprael01 phamngocthao262 nguyenthanhnam488 thubi_panda duyphong1969 sonnguyen846 woodknight22 Gà Rừng ngothiphuong211 m_internet001 buihuyenchang vlinh51 hoabachhop123ntt honey.cake313 prokiller310 ducthieugia1998 phuoclinh0181 caolinh111111 vitvitvit29 vitxinh0902 anh_chang_co_don_3ky successonyourhands vuonlenmoingay nhungcoi2109 vanbao2706 Billy Ken vienktpicenza stonecorter botrungyc nhoxty34 chonhoi110 tuanthanhvl todangtvd noluckhongngung1 tieulinhtinh102 vuongducthuanbg ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏winking۶Học♀♥ rabbitdieu phungthoiphong1999 luubkhero luuvanson35 neymarjrhuy monkey_tb_96 ttbn841996 nhathuynh245 necromancy1996s godfather9xx phamtrungnhan122272 nghia7btq1234 thuỷ lê thangha1311999 Jea...student Dân Nguyễn devilphuong96 . tqmaries34 WhjteShadow ღKhờღ bontiton96 thienbs98 smix84 mikicodon nhephong2 hy_nho_ai vanduc040902 sweetmilk1412 phamvanminh_812 deptrai331 ttsondhtg phuonghoababu taknight92 theduong90 hiephiep008 phathero99 ki_niem_voi_toi Mun Sociu vinh.s2_ai tuongquyenn white cloud Thịnh Hải Yến transon123456789123456789 thanhnienkosonga921996 trangiang1210 gio_lang_thang hang73hl Bỗng Dưng Muốn Chết Tonny_Mon_97 letrongduc2410 tomato.lover98 nammeo051096 phuongdung30497 yummyup1312 zerokool020596 nguyenbahoangbn97 ẩn ngư choihajin89 danglinhdt8a Đỗ Bằng Được yuka loan lenguyenanhthu2991999 duychuan95 sarah_curie alexangđơ sakurakinomoto1
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughingspam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:35 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:35 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:36 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:36 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:36 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:36 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:36 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughingspam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:36 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:37 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:37 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:37 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:37 PM
 • Lê Việt Tùng: spam clmm th yếu sinh lý laughingspam clmm th yếu sinh lý laughing 2/14/2016 9:25:37 PM
 • Hoàng Specter: quản trị viên đâu nhỉ? 2/14/2016 9:25:45 PM
 • Akira Duy: tới zờ của sửu nhi rùi 2/14/2016 9:25:55 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • phương10: đi qua fb tán gái òi 2/14/2016 9:26:02 PM
 • Akira Duy: ta đi đây 2/14/2016 9:26:03 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
 • Phạm Lý: bực mk 2/14/2016 9:26:11 PM
 • khoqua122: Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40 Cường GVer: nayf moij ng][if [i... ai chir minhf coong th]cs tinhs gocs tyaoj b[ir 2 ddt khoong 2/14/2016 9:11:06 PM lovesomebody121: mình k hiểu bạn vieiet cgi ? 2/14/2016 9:11:28 PM khoqua122: S2karryS2: mem mới mà 2/14/2016 8:37:40 PM S2karryS2: có j đâu 2/14/2016 8:37:46 PM Akira Duy: cũ 2/14/2016 8:37:47 PM Sầu: ê ngọ canh sang 2/14/2016 8:37:51 PM Sầu: đăng đi mìn gải to 2/14/2016 8:37:57 PM Akira Duy: cũ hơn cả cà ry 2/14/2016 8:37:59 PM S2karryS2: surprise 2/14/2016 8:38:04 PM S2karryS2: ai cũ nhỉ 2/14/2016 8:38:08 PM Akira Duy: hắn chứ aj 2/14/2016 8:38:16 PM Sầu: nhanh k ta out bây h 2/14/2016 8:38:16 PM Akira Duy: tùng 2/14/2016 8:38:20 PM S2karryS2: anhsang á 2/14/2016 8:38:24 PM S2karryS2: duy 2/14/2016 8:38:26 PM Akira Duy: phắn đi e 2/14/2016 8:38:27 PM Akira Duy: ukm 2/14/2016 8:38:30 PM Sầu: cryingnhanh lên a sắp out r 2/14/2016 8:38:31 PM Sầu: big_grin 2/14/2016 8:38:35 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:38:37 PM Sầu: cái tk ku đăng bài cho các số thực x, y thỏa x+y=1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: S= (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) +25 xy đâu r 2/14/2016 8:39:05 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:20 PM Sầu: big_grina đếm từ 10 đến 1 chú k ra là a out nhá 2/14/2016 8:39:43 PM Sầu: 10 2/14/2016 8:39:45 PM Sầu: 9 2/14/2016 8:39:47 PM Sầu: 8 2/14/2016 8:39:49 PM Sầu: 7 2/14/2016 8:39:51 PM Akira Duy: phắn đi tùng 2/14/2016 8:39:53 PM Sầu: 6 2/14/2016 8:39:53 PM Akira Duy: laughing 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 5 2/14/2016 8:39:55 PM Hoàng Specter: 7654321 2/14/2016 8:39:55 PM Sầu: 4 2/14/2016 8:39:57 PM Sầu: 3 2/14/2016 8:39:59 PM Sầu: 2 2/14/2016 8:40:00 PM ๖Băng ღ Băng๖: vy anh ơi 2/14/2016 8:40:01 PM Sầu: 1 2/14/2016 8:40:01 PM Akira Duy: e nk bận đăng bài 2/14/2016 8:40:03 PM Akira Duy: chú cứ nóng 2/14/2016 8:40:08 PM lovesomebody121: ơi 2/14/2016 8:40:09 PM Sầu: laughingđấy,m.n c/kiến nhá, k phải ta k giúp mà nó k ra 2/14/2016 8:40:21 PM buihungyk: tui k hiểu lắm hệ thức độc lập giữa 2 nghiệm ai chỉ cho với 2/14/2016 8:40:22 PM Sầu: wave 2/14/2016 8:40:25 PM Akira Duy: dạo này nhiều mem mới wá 2/14/2016 8:40:28 PM ๖Băng ღ Băng๖: giải hộ băng bài vừa đăng đi 2/14/2016 8:40:32 PM lovesomebody121: đang làm đợi tí nhá 2/14/2016 8:40:44 PM Hoàng
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Cute
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Tư Mộng
 • Mai Hạnh
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • #๖ۣۜ Mút ๖ۣۜ Tay
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Akira Duy
 • phương10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • khoqua122
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • Cường GVer
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • Oanh Diện
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • nhung
 • thuybaekons
 • uyenna251197
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen
 • Hoàng Specter
 • Vuduy20
 • nguyenthiquynhphuong
 • vienngocanhsang