CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET

I.                   NGUYÊN LÝ DIRICHLET
Nguyên lí Dirichlet:

Không thể nhốt $7$ chú thỏ vào $3$ cái lồng sao cho mỗi lồng không quá $2$ chú thỏ.

Nguyên lí Dirichlet tổng quát:
Nếu đặt $n$ viên bi vào $k$ cái hộp ($n,k$ nguyên dương), thì sẽ tồn tại một hộp chứa ít nhất $ \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ viên bi, với
$ \left\lceil x \right\rceil$ là số nguyên bé nhất không nhỏ hơn $x$.

Nguyên lí Dirichlet (còn gọi là nguyên lí chuồng bồ câu) tuy có phát biểu đơn giản nhưng lại được vận dụng rất nhiều trong thực tế. Nhờ nguyên lí này mà trong nhiều trường hợp, người ta dễ dàng chứng minh được sự tồn tại mà không đưa ra được phương pháp tìm kiếm cụ thể.

 

II.                BÀI TẬP CĂN BẢN

Bài 1:

Một trường học có $1000$ học sinh gồm $23$ lớp. Chứng minh rằng phải có ít nhất một lớp có từ $44$ học sinh trở lên

Giải:
Giả sử $23$ lớp mỗi lớp có không quá $43$ học sinh.
Khi đó số học sinh là:
$43.23 = 989$ học sinh (ít hơn $1000 – 989 = 11$ học sinh)
Theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất một lớp có từ $44$ học sinh trở lên

Bài 2:

Một lớp có $50$ học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất $5$ học sinh có tháng sinh giống nhau

Giải:
Giả sử có không quá $4$ học sinh có tháng sinh giống nhau
Một năm có $12$ tháng, khi đó số học sinh của lớp có không quá: $12 . 4 = 48$ (học sinh)
Theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất $5$ học sinh có tháng sinh giống nhau

 

Bài 3:

Có năm loại học bổng khác nhau. Hỏi rằng phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là $6$ người cùng nhận học bổng như nhau.

Giải:

Gọi $N$ là số sinh viên, khi đó:
$ \left\lceil \frac{N}{5} \right\rceil =6 \Rightarrow 5 < \frac{N}{5}≤ 6$ hay  $25 < N ≤ 30$.
Vậy số N bé nhất thỏa mãn là $26$.
 

Bài 4:

Trong $45$ học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điểm dưới $2$, chỉ có $2$ học sinh được điểm $10$. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được $6$ học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên)

Giải:
Có $43$ học sinh phân thành $8$ loại điểm (từ $2$ đến $9$)
Giả sử trong $8$ loại điểm đều là điểm của không quá $5$ học sinh thì lớp học có:
$5 . 8 = 40$ học sinh, ít hơn $3$ học sinh so với $43$.
Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại $6$ học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.

 

Bài 5:

Một lớp học có $50$ học sinh, có duy nhất một học sinh thiếu nhiều bài tập nhất là thiếu $3$ bài tập. Chứng minh rằng tồn tại $17$ học sinh thiếu $1$ số bài tập như nhau (trường hợp không thiếu bài tập coi như thiếu $0$ bài)

Giải:
Giả sử mỗi loại bài tập có $16$ học sinh.
Số học sinh không quá $16 × 3 = 48$ (thiếu $2$ học sinh).
Theo nguyên lí Dirichlet có ít nhất $17$ học sinh thiếu một số bài tập như nhau

III.             BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1:

Trong một phòng họp có $n$ người, bao giờ cũng tìm được $2$ người có số người quen trong số những người dự họp là như nhau.

Giải:

Số người quen của mỗi người trong phòng họp nhận các giá trị từ $0$ đến $n – 1$. Rõ ràng trong phòng không thể đồng thời có người có số người quen là $0$ (tức là không quen ai) và có người có số người quen là $n – 1$ (tức là quen tất cả). Vì vậy theo số lượng người quen, ta chỉ có thể phân n người ra thành $n – 1$ nhóm.

Vậy theo nguyên lí Dirichlet tồn tai một nhóm có ít nhất $2$ người, tức là luôn tìm được ít nhất $2$ người có số người quen là như nhau.

 

Bài 2:

Trong một lưới ô vuông kích thước $5.5$, người ta điền ngẫu nhiên vào các ô một trong các giá trị $-1, 0$ hoặc $1$, sau đó tính tổng tất cả các ô theo hàng ; theo cột và theo hai đường chéo. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai tổng có giá trị bằng nhau.

Giải:

Gọi các tổng lần lượt là $S_1, S_2,..S_{12}$.
Có tất cả $12$ tổng. Ta nhận thấy rằng các tổng này chỉ có thể nhận các giá trị là $\{ -5, -4…0,…4, 5\}$. Có tất cả $11$ giá trị khác nhau. Từ đó, theo nguyên lý Dirichlet ta suy ra điều cần chứng minh. 

 

Bài 3:

Giả sử trong một nhóm $6$ người mỗi cặp hai hoặc là bạn hoặc là thù. Chứng tỏ rằng trong nhóm có ba người là bạn lẫn nhau hoặc có ba người là kẻ thù lẫn nhau.

Giải:

Gọi $A$ là một trong $6$ người. Trong số $5$ người của nhóm hoặc là có ít nhất ba người là bạn của $A$ hoặc có ít nhất ba người là kẻ thù của $A$, điều này suy ra từ nguyên lí Dirichlet, vì những người khác chỉ có thể là bạn hoặc thù của $A$.
Trong trường hợp đầu ta gọi $B, C, D$ là bạn của $A$. nếu trong ba người này có hai người là bạn thì họ cùng với $A$ lập thành một bộ ba người bạn lẫn nhau, ngược lại, tức là nếu trong ba người $B, C, D$ không có ai là bạn ai cả thì chứng tỏ họ là bộ ba người thù lẫn nhau.
Tương tự có thể chứng minh trong trường hợp có ít nhất ba người là kẻ thù của $A$. (ĐPCM)

 

Bài 4:

Có $5$ đấu thủ thi đấu cờ, mỗi người đấu một trận với mỗi đấu thủ khác. Chứng minh rằng trong suốt thời gian thi đấu, luôn tồn tại hai đấu thủ có số trận đã đấu bằng nhau.

Giải:

Ta có số trận đã đấu của mỗi người có thể là $0, 1, 2, 3,4$. Nhưng vì không thể có cùng lúc một người đã đấu $4$ trận và một người chưa đấu trận nào, nên có tối đa $4$ loại số trận đã đấu.

Vận dụng nguyên lý Dirichlet ta có ít nhất có $2$ người có cùng số trận đã đấu.

 

IV.             BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 1:

Chia $50$ kẹo cho $10$ em bé (em nào cũng được chia kẹo). Chứng minh rằng dù chia cách nào đi nữa cũng tồn tại hai em có số kẹo bằng nhau.

Bài 2:

Bốn lớp $11A, 11B, 11C, 11D$ có tất cả $44$ học sinh giỏi, trong đó số học sinh giỏi của lớp $11D$ không quá $10$ người. Chứng minh rằng ít nhất một trong $3$ lớp $11A, 11B, 11C$ có số học sinh giỏi từ $12$ em trở lên.

Bài 3:

Có $33$ con chim đậu trên một sân vuông hình vuông cạnh $4m$.

Chứng minh rằng có ít nhất $3$ con đậu trong một đường tròn có bán kính $1m$

Bài 4:

Một cuộc họp gồm $12$ người tham dự để bàn về $3$ vấn đề. Có $8$ người phát biểu về vấn đề $I$, $5$ người phát biểu về vấn đề $II$ và $7$ người phát biểu về vấn đề $III$. Ngoài ra, có đúng $1$ người không phát biểu vấn đề nào.

Hỏi nhiều nhất là có bao nhiêu người phát biểu cả $3$ vấn đề.

Bài 5:

Có $17$ nhà bác học viết thư cho nhau trao đổi $3$ vấn đề. Chứng minh rằng luôn tìm được $3$ người cùng trao đổi một vấn đề.
 

Thẻ

× 156
× 25

Lượt xem

18262
Chat chit và chém gió
 • Bạch Lăng Lăng: yêu sắc chứ k háo chị ạ 7/30/2015 10:13:24 PM
 • Trust _no _one: 2 e gái 7/30/2015 10:13:28 PM
 • 1+1=10: chị lăng lăng mê trai laughing 7/30/2015 10:13:30 PM
 • Vân Anh: love_struck 7/30/2015 10:13:38 PM
 • 1+1=10: 2 vân anh 7/30/2015 10:13:39 PM
 • Bạch Lăng Lăng: lẽ nào c mê gái 7/30/2015 10:13:39 PM
 • lamanha1.2000: bài kia e làm sai thì thôi nhá 7/30/2015 10:13:41 PM
 • 1+1=10: ukm làm đi 7/30/2015 10:13:48 PM
 • Bạch Lăng Lăng: c có less đâu 7/30/2015 10:13:49 PM
 • Bạch Lăng Lăng: oki em 7/30/2015 10:13:52 PM
 • Bạch Lăng Lăng: trai đẹp 7/30/2015 10:14:19 PM
 • Bạch Lăng Lăng: bh hiếm lắm em 7/30/2015 10:14:25 PM
 • Bạch Lăng Lăng: đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng rồi 7/30/2015 10:14:43 PM
 • Bạch Lăng Lăng: laughing 7/30/2015 10:14:46 PM
 • Ruanyu Jian: 😫 7/30/2015 10:14:50 PM
 • Vân Anh: laughing 7/30/2015 10:14:52 PM
 • Bạch Lăng Lăng: chúng ta cần phải quan tâm và nâng niu 7/30/2015 10:15:01 PM
 • Ruanyu Jian: 😭 7/30/2015 10:15:03 PM
 • Bạch Lăng Lăng: sách đỏ hiện đã có rồi đó em à 7/30/2015 10:15:18 PM
 • Bạch Lăng Lăng: laughing 7/30/2015 10:15:20 PM
 • Vân Anh: rolling_on_the_floor 7/30/2015 10:15:42 PM
 • Bạch Lăng Lăng: thôi 7/30/2015 10:15:48 PM
 • Bạch Lăng Lăng: em off 7/30/2015 10:15:52 PM
 • Bạch Lăng Lăng: mn chém tiếp nhé 7/30/2015 10:15:59 PM
 • Bạch Lăng Lăng: wave 7/30/2015 10:16:06 PM
 • Bạch Lăng Lăng: love_struck 7/30/2015 10:16:09 PM
 • Ruanyu Jian: 😹 7/30/2015 10:16:10 PM
 • 1+1=10: wave pp chị lăng 7/30/2015 10:17:37 PM
 • Trust _no _one: wave 7/30/2015 10:17:53 PM
 • Vân Anh: wave 7/30/2015 10:18:20 PM
 • Ruanyu Jian: ㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙oa au ag ay? n 7/30/2015 10:18:47 PM
 • Vân Anh: crying crying crying 7/30/2015 10:18:50 PM
 • Ruanyu Jian: ai ao on oc? 7/30/2015 10:19:10 PM
 • nickdom_123: mn cho hỏi làm tnao tìm lim cosx khi x -> dương vô cùng? 7/30/2015 10:19:32 PM
 • Vân Anh: ại on án 7/30/2015 10:19:40 PM
 • Ruanyu Jian: uk 7/30/2015 10:19:58 PM
 • Ruanyu Jian: p di khoc ti 7/30/2015 10:20:11 PM
 • Ruanyu Jian: vay khoc tip di 7/30/2015 10:20:31 PM
 • Vân Anh: crying 7/30/2015 10:20:57 PM
 • Ruanyu Jian: thui, cuoi cai xm 7/30/2015 10:21:36 PM
 • Ruanyu Jian: cuoi xem 7/30/2015 10:22:09 PM
 • Vân Anh: big_grin 7/30/2015 10:22:15 PM
 • Trust _no _one: devil 7/30/2015 10:22:25 PM
 • Ruanyu Jian: vua khocan..... vua cuoi 7/30/2015 10:22:35 PM
 • Ruanyu Jian: vua khoc va cuo an... 7/30/2015 10:24:01 PM
 • Vân Anh: chị cát có chuyện gì hay thì kể em nghe vs, chán quá. 7/30/2015 10:24:11 PM
 • Vân Anh: blushing 7/30/2015 10:24:30 PM
 • Ruanyu Jian: cat 7/30/2015 10:24:31 PM
 • Ruanyu Jian: catke rai nghe 7/30/2015 10:24:43 PM
 • Ruanyu Jian: ke a trai ngh coie 7/30/2015 10:25:05 PM
 • Ruanyu Jian: cat 7/30/2015 10:27:31 PM
 • Ruanyu Jian: ay au et oi? 7/30/2015 10:29:19 PM
 • dolaemon: 2 7/30/2015 10:44:35 PM
 • Sam Tats: hi anh 7/30/2015 10:46:14 PM
 • dolaemon: hnay vắng teo v 7/30/2015 10:47:09 PM
 • Sam Tats: hông pít nữa 7/30/2015 10:50:16 PM
 • dolaemon: thôi chắc a off sớm ngủ cho khỏe 7/30/2015 10:51:19 PM
 • Trần Minh Hoàng: crying crying 7/30/2015 10:51:34 PM
 • Trust _no _one: yawn 7/30/2015 10:51:44 PM
 • Sam Tats: hi Trust_no_one 7/30/2015 10:52:36 PM
 • Trust _no _one: hi sam ^^ 7/30/2015 10:53:09 PM
 • Sam Tats: chị Cát phải hông dạ? ^^ 7/30/2015 10:56:33 PM
 • Sam Tats: mn ngủ ngon! 7/30/2015 11:13:05 PM
 • ღKhờღ: haha 7/30/2015 11:15:59 PM
 • ღKhờღ: Sam ngủ ngon 7/30/2015 11:16:14 PM
 • ღKhờღ: chứ còn ai k nhờ 7/30/2015 11:16:26 PM
 • ღKhờღ: chị VA điên điên đâu r nhờ 7/30/2015 11:16:41 PM
 • ღKhờღ: đm đâu hết r crying 7/30/2015 11:18:14 PM
 • Trần Minh Hoàng: nửa đêm rồi, chả có ai đâu 7/30/2015 11:20:18 PM
 • Trần Minh Hoàng: laughing 7/30/2015 11:20:22 PM
 • Trần Minh Hoàng: còn ma thôi 7/30/2015 11:20:29 PM
 • ღKhờღ: crying 7/30/2015 11:23:30 PM
 • ღKhờღ: đmm 7/30/2015 11:23:31 PM
 • Trần Minh Hoàng: đbm 7/30/2015 11:25:01 PM
 • ღKhờღ: đéo 7/30/2015 11:26:47 PM
 • Trần Minh Hoàng: đéo gì 7/30/2015 11:28:16 PM
 • ღKhờღ: ê 7/30/2015 11:31:21 PM
 • Trần Minh Hoàng: chuyện j 7/30/2015 11:31:36 PM
 • ღKhờღ: đag làm shjt gì thế 7/30/2015 11:33:35 PM
 • Trần Minh Hoàng: học 7/30/2015 11:34:53 PM
 • ღKhờღ: thees har 7/30/2015 11:47:10 PM
 • ღKhờღ: ăn shjt k laughing 7/30/2015 11:47:19 PM
 • Ruanyu Jian: 🈯 7/31/2015 12:12:54 AM
 • ღKhờღ: ? 7/31/2015 12:45:13 AM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): lúc tối nghệ tui có onl ko mn ?????????? @@ 7/31/2015 8:03:34 AM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): confusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfused 7/31/2015 8:03:57 AM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): confusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfusedconfused 7/31/2015 8:04:02 AM
 • Ruanyu Jian: 🉐 7/31/2015 8:32:27 AM
 • Trust _no _one: cool 7/31/2015 9:06:07 AM
 • thiennhienangel: happy 7/31/2015 10:56:24 AM
 • thiennhienangel: chào 7/31/2015 10:56:28 AM
 • Ruanyu Jian: 😻 7/31/2015 12:20:24 PM
 • Ruanyu Jian: oa au ao ong ay? 7/31/2015 12:22:31 PM
 • Mạch Lâu: huhu 7/31/2015 1:07:40 PM
 • Mạch Lâu: xin chào happy 7/31/2015 1:07:55 PM
 • Mạch Lâu: tđn chẳng thấy ai vậy??? -_- 7/31/2015 1:08:47 PM
 • =.=: có ai ko 7/31/2015 1:27:43 PM
 • Ruanyu Jian: 😹😹 7/31/2015 2:01:24 PM
 • Bạch Lăng Lăng: @@ 7/31/2015 2:15:40 PM
 • Bạch Lăng Lăng: yawn 7/31/2015 2:15:49 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★.★.★.★.★.★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • Huyền Trân