CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET

I.                   NGUYÊN LÝ DIRICHLET
Nguyên lí Dirichlet:

Không thể nhốt $7$ chú thỏ vào $3$ cái lồng sao cho mỗi lồng không quá $2$ chú thỏ.

Nguyên lí Dirichlet tổng quát:
Nếu đặt $n$ viên bi vào $k$ cái hộp ($n,k$ nguyên dương), thì sẽ tồn tại một hộp chứa ít nhất $ \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ viên bi, với
$ \left\lceil x \right\rceil$ là số nguyên bé nhất không nhỏ hơn $x$.

Nguyên lí Dirichlet (còn gọi là nguyên lí chuồng bồ câu) tuy có phát biểu đơn giản nhưng lại được vận dụng rất nhiều trong thực tế. Nhờ nguyên lí này mà trong nhiều trường hợp, người ta dễ dàng chứng minh được sự tồn tại mà không đưa ra được phương pháp tìm kiếm cụ thể.

 

II.                BÀI TẬP CĂN BẢN

Bài 1:

Một trường học có $1000$ học sinh gồm $23$ lớp. Chứng minh rằng phải có ít nhất một lớp có từ $44$ học sinh trở lên

Giải:
Giả sử $23$ lớp mỗi lớp có không quá $43$ học sinh.
Khi đó số học sinh là:
$43.23 = 989$ học sinh (ít hơn $1000 – 989 = 11$ học sinh)
Theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất một lớp có từ $44$ học sinh trở lên

Bài 2:

Một lớp có $50$ học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất $5$ học sinh có tháng sinh giống nhau

Giải:
Giả sử có không quá $4$ học sinh có tháng sinh giống nhau
Một năm có $12$ tháng, khi đó số học sinh của lớp có không quá: $12 . 4 = 48$ (học sinh)
Theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất $5$ học sinh có tháng sinh giống nhau

 

Bài 3:

Có năm loại học bổng khác nhau. Hỏi rằng phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là $6$ người cùng nhận học bổng như nhau.

Giải:

Gọi $N$ là số sinh viên, khi đó:
$ \left\lceil \frac{N}{5} \right\rceil =6 \Rightarrow 5 < \frac{N}{5}≤ 6$ hay  $25 < N ≤ 30$.
Vậy số N bé nhất thỏa mãn là $26$.
 

Bài 4:

Trong $45$ học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điểm dưới $2$, chỉ có $2$ học sinh được điểm $10$. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được $6$ học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên)

Giải:
Có $43$ học sinh phân thành $8$ loại điểm (từ $2$ đến $9$)
Giả sử trong $8$ loại điểm đều là điểm của không quá $5$ học sinh thì lớp học có:
$5 . 8 = 40$ học sinh, ít hơn $3$ học sinh so với $43$.
Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại $6$ học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.

 

Bài 5:

Một lớp học có $50$ học sinh, có duy nhất một học sinh thiếu nhiều bài tập nhất là thiếu $3$ bài tập. Chứng minh rằng tồn tại $17$ học sinh thiếu $1$ số bài tập như nhau (trường hợp không thiếu bài tập coi như thiếu $0$ bài)

Giải:
Giả sử mỗi loại bài tập có $16$ học sinh.
Số học sinh không quá $16 × 3 = 48$ (thiếu $2$ học sinh).
Theo nguyên lí Dirichlet có ít nhất $17$ học sinh thiếu một số bài tập như nhau

III.             BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1:

Trong một phòng họp có $n$ người, bao giờ cũng tìm được $2$ người có số người quen trong số những người dự họp là như nhau.

Giải:

Số người quen của mỗi người trong phòng họp nhận các giá trị từ $0$ đến $n – 1$. Rõ ràng trong phòng không thể đồng thời có người có số người quen là $0$ (tức là không quen ai) và có người có số người quen là $n – 1$ (tức là quen tất cả). Vì vậy theo số lượng người quen, ta chỉ có thể phân n người ra thành $n – 1$ nhóm.

Vậy theo nguyên lí Dirichlet tồn tai một nhóm có ít nhất $2$ người, tức là luôn tìm được ít nhất $2$ người có số người quen là như nhau.

 

Bài 2:

Trong một lưới ô vuông kích thước $5.5$, người ta điền ngẫu nhiên vào các ô một trong các giá trị $-1, 0$ hoặc $1$, sau đó tính tổng tất cả các ô theo hàng ; theo cột và theo hai đường chéo. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai tổng có giá trị bằng nhau.

Giải:

Gọi các tổng lần lượt là $S_1, S_2,..S_{12}$.
Có tất cả $12$ tổng. Ta nhận thấy rằng các tổng này chỉ có thể nhận các giá trị là $\{ -5, -4…0,…4, 5\}$. Có tất cả $11$ giá trị khác nhau. Từ đó, theo nguyên lý Dirichlet ta suy ra điều cần chứng minh. 

 

Bài 3:

Giả sử trong một nhóm $6$ người mỗi cặp hai hoặc là bạn hoặc là thù. Chứng tỏ rằng trong nhóm có ba người là bạn lẫn nhau hoặc có ba người là kẻ thù lẫn nhau.

Giải:

Gọi $A$ là một trong $6$ người. Trong số $5$ người của nhóm hoặc là có ít nhất ba người là bạn của $A$ hoặc có ít nhất ba người là kẻ thù của $A$, điều này suy ra từ nguyên lí Dirichlet, vì những người khác chỉ có thể là bạn hoặc thù của $A$.
Trong trường hợp đầu ta gọi $B, C, D$ là bạn của $A$. nếu trong ba người này có hai người là bạn thì họ cùng với $A$ lập thành một bộ ba người bạn lẫn nhau, ngược lại, tức là nếu trong ba người $B, C, D$ không có ai là bạn ai cả thì chứng tỏ họ là bộ ba người thù lẫn nhau.
Tương tự có thể chứng minh trong trường hợp có ít nhất ba người là kẻ thù của $A$. (ĐPCM)

 

Bài 4:

Có $5$ đấu thủ thi đấu cờ, mỗi người đấu một trận với mỗi đấu thủ khác. Chứng minh rằng trong suốt thời gian thi đấu, luôn tồn tại hai đấu thủ có số trận đã đấu bằng nhau.

Giải:

Ta có số trận đã đấu của mỗi người có thể là $0, 1, 2, 3,4$. Nhưng vì không thể có cùng lúc một người đã đấu $4$ trận và một người chưa đấu trận nào, nên có tối đa $4$ loại số trận đã đấu.

Vận dụng nguyên lý Dirichlet ta có ít nhất có $2$ người có cùng số trận đã đấu.

 

IV.             BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 1:

Chia $50$ kẹo cho $10$ em bé (em nào cũng được chia kẹo). Chứng minh rằng dù chia cách nào đi nữa cũng tồn tại hai em có số kẹo bằng nhau.

Bài 2:

Bốn lớp $11A, 11B, 11C, 11D$ có tất cả $44$ học sinh giỏi, trong đó số học sinh giỏi của lớp $11D$ không quá $10$ người. Chứng minh rằng ít nhất một trong $3$ lớp $11A, 11B, 11C$ có số học sinh giỏi từ $12$ em trở lên.

Bài 3:

Có $33$ con chim đậu trên một sân vuông hình vuông cạnh $4m$.

Chứng minh rằng có ít nhất $3$ con đậu trong một đường tròn có bán kính $1m$

Bài 4:

Một cuộc họp gồm $12$ người tham dự để bàn về $3$ vấn đề. Có $8$ người phát biểu về vấn đề $I$, $5$ người phát biểu về vấn đề $II$ và $7$ người phát biểu về vấn đề $III$. Ngoài ra, có đúng $1$ người không phát biểu vấn đề nào.

Hỏi nhiều nhất là có bao nhiêu người phát biểu cả $3$ vấn đề.

Bài 5:

Có $17$ nhà bác học viết thư cho nhau trao đổi $3$ vấn đề. Chứng minh rằng luôn tìm được $3$ người cùng trao đổi một vấn đề.
 

Thẻ

× 156
× 25

Lượt xem

17702
Chat chit và chém gió
 • Nại Nùng: 2000 ạ 7/1/2015 11:45:34 PM
 • Nại Nùng: mà Trung 7/1/2015 11:45:38 PM
 • ღKhờღ: sao e 7/1/2015 11:45:49 PM
 • Nại Nùng: em nói thật 7/1/2015 11:45:50 PM
 • ღKhờღ: ừm e 7/1/2015 11:45:59 PM
 • Nại Nùng: anh yêu NA ko 7/1/2015 11:46:03 PM
 • ღKhờღ: e hyêu anh hả 7/1/2015 11:46:06 PM
 • ღKhờღ: anh chị 7/1/2015 11:46:15 PM
 • ღKhờღ: chỉ là bạn nha e 7/1/2015 11:46:18 PM
 • phuongchoety: chuyện này phải inb hỏi riêng chứ 2 bạn trẻ laughing 7/1/2015 11:46:52 PM
 • ღKhờღ: hehe 7/1/2015 11:47:13 PM
 • ღKhờღ: chuyện thường ý mà 7/1/2015 11:47:19 PM
 • ღKhờღ: câu hỏi này 7/1/2015 11:47:21 PM
 • ღKhờღ: ngta hỏi suốt :3 7/1/2015 11:47:31 PM
 • Nại Nùng: nói nghiêm túc á 7/1/2015 11:47:32 PM
 • Nại Nùng: thấy thân mà 7/1/2015 11:47:38 PM
 • ღKhờღ: thân là yêu hả :3 7/1/2015 11:47:56 PM
 • ღKhờღ: là bạn cực kì thân 7/1/2015 11:48:02 PM
 • phuongchoety: chắc là em Nại Nùng thích b rồi đó Khờ laughing 7/1/2015 11:48:05 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/1/2015 11:48:13 PM
 • ღKhờღ: nó yêu mình bạn ạ 7/1/2015 11:48:17 PM
 • ღKhờღ: mình biết lâu rồi 7/1/2015 11:48:22 PM
 • phuongchoety: á, vậy yêu lại đi.haa 7/1/2015 11:49:10 PM
 • Nại Nùng: hjhj 7/1/2015 11:49:11 PM
 • Nại Nùng: em yêu a trung chị à 7/1/2015 11:49:34 PM
 • Nại Nùng: yêu lâu rồi cơ 7/1/2015 11:49:38 PM
 • Nại Nùng: :v 7/1/2015 11:49:40 PM
 • ღKhờღ: đấy 7/1/2015 11:49:58 PM
 • Nại Nùng: big_grin 7/1/2015 11:50:01 PM
 • ღKhờღ: nó còn yêu bạn mình nữa kia 7/1/2015 11:50:04 PM
 • ღKhờღ: big_grin 7/1/2015 11:50:06 PM
 • phuongchoety: sặc :v 7/1/2015 11:50:37 PM
 • Nại Nùng: rolling_on_the_floor 7/1/2015 11:51:12 PM
 • phuongchoety: con nít mà yêu đương rồi laughing mình 17 mà chả có mối tình vắt vai laughing' 7/1/2015 11:52:29 PM
 • ღKhờღ: ê Vy 7/1/2015 11:52:40 PM
 • ღKhờღ: Phương nữa 7/1/2015 11:52:47 PM
 • ღKhờღ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129840/ba-t-da-ng-thu-c/29829#29829 7/1/2015 11:52:49 PM
 • ღKhờღ: ủng hộ nào 7/1/2015 11:52:58 PM
 • phuongchoety: uk 7/1/2015 11:54:05 PM
 • ღKhờღ: bạn biết làm gì rồi chứ 7/1/2015 11:54:28 PM
 • ღKhờღ: mà bạn chưa được 15 danh vọng thì chắc k vote được 7/1/2015 11:54:39 PM
 • phuongchoety: mình mới tham gia -_- 7/1/2015 11:55:24 PM
 • ღKhờღ: he 7/1/2015 11:55:47 PM
 • ღKhờღ: Vy 7/1/2015 11:55:49 PM
 • ღKhờღ: đâu rồi e 7/1/2015 11:55:52 PM
 • phuongchoety: pp nhá, học bài tiếp đây 7/1/2015 11:56:56 PM
 • ღKhờღ: học á :'( 7/1/2015 11:57:03 PM
 • ღKhờღ: lâu lắm rồi chưa động vào sách vở nè 7/1/2015 11:57:16 PM
 • phuongchoety: @@ 98 sang năm thi đh rồi 7/1/2015 11:58:16 PM
 • ღKhờღ: lo gì 7/1/2015 11:58:37 PM
 • ღKhờღ: thi trượt ta thi lại 7/1/2015 11:58:40 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/1/2015 11:58:43 PM
 • ღKhờღ: à 7/1/2015 11:59:13 PM
 • ღKhờღ: mà mình có cái thiết bị của chị kia 7/1/2015 11:59:20 PM
 • phuongchoety:big_grin 7/1/2015 11:59:44 PM
 • ღKhờღ: sau này đi thi ta lại soi laughing 7/1/2015 11:59:52 PM
 • Nại Nùng: rolling_on_the_floor 7/2/2015 12:00:08 AM
 • Nại Nùng: chị đó ngu thật 7/2/2015 12:00:13 AM
 • Nại Nùng: à quên 7/2/2015 12:00:18 AM
 • Nại Nùng: giỏi thật 7/2/2015 12:00:21 AM
 • Nại Nùng: haha 7/2/2015 12:00:22 AM
 • ღKhờღ: hôm nay a giận NA Vy ạ 7/2/2015 12:00:28 AM
 • ღKhờღ: a vừa có hỏi 7/2/2015 12:00:31 AM
 • ღKhờღ: Nguyễn Hoàng Trung chuyện hôm nay ý NA thấy mình không nên nói NA hay NA sai Biểu tượng cảm xúc squint 7/2/2015 12:00:34 AM
 • Nại Nùng: điện 7/2/2015 12:00:36 AM
 • Nại Nùng: sao á 7/2/2015 12:00:51 AM
 • Nại Nùng: thấy mày vẫn cmt mà 7/2/2015 12:00:58 AM
 • ღKhờღ: đấy là đến tối a bỏ qua rồi 7/2/2015 12:01:10 AM
 • ღKhờღ: nhưng chuyện hồi trưa ý :3 7/2/2015 12:01:19 AM
 • ღKhờღ: anh gửi tin nhắn mà NA không rep :3 7/2/2015 12:01:37 AM
 • ღKhờღ: NA bảo phải đọc mấy cái cho chị chiều thi 7/2/2015 12:01:52 AM
 • Nại Nùng: uk 7/2/2015 12:02:14 AM
 • Nại Nùng: rồi sao 7/2/2015 12:02:16 AM
 • ღKhờღ: rồi a giận @@ 7/2/2015 12:02:27 AM
 • ღKhờღ: a nghĩ 1 tin nhắn thôi 7/2/2015 12:02:34 AM
 • ღKhờღ: 1 cái icon để rep tin nhắn cho anh cũng được mà 7/2/2015 12:02:44 AM
 • ღKhờღ: -_- 7/2/2015 12:02:49 AM
 • ღKhờღ: làm a buồn lắm ý 7/2/2015 12:03:12 AM
 • ღKhờღ: như thế liệu anh có ích kỉ quá không Vy 7/2/2015 12:03:56 AM
 • Nại Nùng: cóa 7/2/2015 12:04:01 AM
 • ღKhờღ: vì hôm qua NA cũng 1 lần như thế 7/2/2015 12:04:15 AM
 • ღKhờღ: NA hứa rồi mà 7/2/2015 12:04:19 AM
 • Nại Nùng: mãy đã kêu rất thân thì cớ gì mày cx lại đi chấp mấy cái đó 7/2/2015 12:04:22 AM
 • ღKhờღ: hôm nay lặp lại 7/2/2015 12:04:24 AM
 • ღKhờღ: nên anh cũng hơi buồn 7/2/2015 12:04:33 AM
 • ღKhờღ: với a thì 7/2/2015 12:04:36 AM
 • ღKhờღ: a luôn trân trọng 7/2/2015 12:05:07 AM
 • ღKhờღ: buồn là vì NA cmt mà không rep tn :3 7/2/2015 12:05:56 AM
 • ღKhờღ: nó là điều tối kị đối với a em ạ crying 7/2/2015 12:06:05 AM
 • ღKhờღ: 1 tin nhắn thôi mà e crying 7/2/2015 12:06:24 AM
 • Nại Nùng: big_grin 7/2/2015 12:06:32 AM
 • ღKhờღ: thế là a ích kỉ hả e crying 7/2/2015 12:06:47 AM
 • Nại Nùng: em cx chịu 7/2/2015 12:06:59 AM
 • ღKhờღ: chắc do a đòi hỏi quá nhỉ crying 7/2/2015 12:07:31 AM
 • ღKhờღ: có quyền gì mà bắt NA phải rep tin nhắn của mình đầu tiên chứ nhỉ 7/2/2015 12:08:04 AM
 • ღKhờღ: ê Vy 7/2/2015 12:11:27 AM
 • ღKhờღ: đâu rồi 7/2/2015 12:11:29 AM
 • ღKhờღ: không biết còn ai onl không 7/2/2015 12:13:03 AM
 • ღKhờღ: nhưng Khờ chúc all ngủ ngon và mơ đẹp nhé 7/2/2015 12:13:12 AM
 • ღKhờღ: Kết thúc 1 ngày tại HTN big_grin 7/2/2015 12:13:20 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Nại Nùng
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • phuonganhcolen2802