Hàm số bậc nhất

0
phiếu
1đáp án
253 lượt xem
0
phiếu
1đáp án
239 lượt xem
12Trang sau 153050mỗi trang
25

bài tập

Chat chit và chém gió
 • ankhatruongnguyen: của thầy Nam 11/21/2014 10:44:38 PM
 • ankhatruongnguyen: thế đủ 11/21/2014 10:44:41 PM
 • htrang016: chao moi nguoihappy 11/21/2014 10:44:52 PM
 • tuanthanh311297: link đêu 11/21/2014 10:45:16 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: shame_on_you 11/21/2014 10:45:24 PM
 • ankhatruongnguyen: link thì lên search có 11/21/2014 10:45:31 PM
 • tuanthanh311297: đọc cáh seach đi 11/21/2014 10:45:57 PM
 • htrang016: o day co ai biet lam toan ve to hop chinh hop k vay 11/21/2014 10:46:42 PM
 • ankhatruongnguyen: @@ cha có biết search google k 11/21/2014 10:46:43 PM
 • tuanthanh311297: hahahh cso 11/21/2014 10:47:08 PM
 • dolaemon98: UCT có thi đh ko mà học chăm thế? 11/21/2014 10:47:19 PM
 • ankhatruongnguyen: thế chịu khó đi 11/21/2014 10:47:24 PM
 • tuanthanh311297: ko thi học cho biết 11/21/2014 10:47:29 PM
 • dolaemon98: rỗi kinh 11/21/2014 10:47:41 PM
 • tuanthanh311297: rolling_on_the_floor 11/21/2014 10:48:04 PM
 • dolaemon98: e bỏ 11/21/2014 10:48:28 PM
 • htrang016: ban dolaemon biet lam k vay giup minh voi 11/21/2014 10:48:29 PM
 • tuanthanh311297: hệ đại học hầu như đều dùng tơi đạo hàm or đặt thôi 11/21/2014 10:48:37 PM
 • dolaemon98: bt thôi 11/21/2014 10:48:43 PM
 • dolaemon98: trang hỏi a thành vs ankha nè 11/21/2014 10:49:03 PM
 • tuanthanh311297: ankha 11/21/2014 10:49:17 PM
 • ankhatruongnguyen: ? 11/21/2014 10:49:28 PM
 • tuanthanh311297: biết làm câu 2 của con táo chưa ?? 11/21/2014 10:49:41 PM
 • ankhatruongnguyen: sai đề rồi 11/21/2014 10:49:48 PM
 • ankhatruongnguyen: để ta chữa đề làm 1 thể 11/21/2014 10:49:58 PM
 • tuanthanh311297: why sao sai?? 11/21/2014 10:49:58 PM
 • ankhatruongnguyen: sai alf sai 11/21/2014 10:50:09 PM
 • dolaemon98: sai là ko đúng 11/21/2014 10:50:17 PM
 • tuanthanh311297: đoan pt 1 phải ko>???? 11/21/2014 10:50:19 PM
 • tuanthanh311297: 6y^2 11/21/2014 10:50:24 PM
 • ankhatruongnguyen: đags nhẽ là đánh giá bằng AM-GM 11/21/2014 10:50:24 PM
 • ankhatruongnguyen: nhưng sai 11/21/2014 10:50:30 PM
 • dolaemon98: AM-GM là cái j? 11/21/2014 10:50:38 PM
 • tuanthanh311297: bunhia nhớ là thế 11/21/2014 10:50:49 PM
 • ankhatruongnguyen: bđt trung bình công trung bình nhân 11/21/2014 10:50:57 PM
 • dolaemon98: cô sy? 11/21/2014 10:51:04 PM
 • ankhatruongnguyen: người ta hay gọi là cối 11/21/2014 10:51:08 PM
 • tuanthanh311297: hahahah 11/21/2014 10:51:11 PM
 • ankhatruongnguyen: cosi 11/21/2014 10:51:12 PM
 • dolaemon98: đù 11/21/2014 10:51:16 PM
 • dolaemon98: thế lại còn AM-GM lm j 11/21/2014 10:51:25 PM
 • tuanthanh311297: bđt mà hỏi e là xđ 11/21/2014 10:51:34 PM
 • ankhatruongnguyen: tên chuẩn 11/21/2014 10:51:39 PM
 • dolaemon98: ah 11/21/2014 10:51:51 PM
 • dolaemon98: thế mà đi thi t vẫn viết cô sy big_grin 11/21/2014 10:52:18 PM
 • htrang016: tu 20 cau trac nghiem mon hoa gom 9 cau de, 7cau TB va 4 cau kho, ng ta chon ra 10 cau để lam đề ktra sao cho fải đủ 3 loai dễ,TB,khó. hỏi co thê lập dc bn đề ktra 11/21/2014 10:52:27 PM
 • ankhatruongnguyen: làm quen dần đi 11/21/2014 10:52:39 PM
 • ankhatruongnguyen: t học tuyển Toán phải viết thế 11/21/2014 10:52:52 PM
 • dolaemon98: t cx thế lớp 9 11/21/2014 10:53:05 PM
 • tuanthanh311297: rolling_on_the_floor toàn hsg 11/21/2014 10:53:08 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: lm phần bù đi 11/21/2014 10:53:26 PM
 • dolaemon98: shame_on_you 11/21/2014 10:53:53 PM
 • htrang016: lam giup mjh voi 11/21/2014 10:54:07 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: chia TH ra mà chém 11/21/2014 10:55:10 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: dau tien tìm bất ki đi 11/21/2014 10:55:16 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: 20C10 11/21/2014 10:55:28 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: sau đó chọn chi có dễ + trug binh 11/21/2014 10:55:46 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: dễ +khó 11/21/2014 10:55:55 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: tb + kho 11/21/2014 10:55:59 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: rồi có riêng từng loại 11/21/2014 10:56:18 PM
 • xuka.love.nobita.4ever: gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. Chọn ngẫu nhiêu 3 số từ A,tính xác suất để chọn được có đúng 1 số có mặt chữ số 4 11/21/2014 10:56:36 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: cộng hết mớ đó lại rồi lấy cái tổng 20C10 trừ đi 11/21/2014 10:56:41 PM
 • tuanthanh311297: anhkha 11/21/2014 10:56:55 PM
 • tuanthanh311297: anhkha t nói 11/21/2014 10:57:01 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: mà nói chug dài vãi chưởng 11/21/2014 10:57:10 PM
 • tuanthanh311297: alo anhkha nghe rõ trả lời 11/21/2014 10:57:41 PM
 • dolaemon98: thôi e đi ngủ đây 11/21/2014 10:57:45 PM
 • dolaemon98: ankha mai nhớ nhá 11/21/2014 10:58:00 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: có khj lm trực tiếp nhanh hon đấy 11/21/2014 10:58:04 PM
 • dolaemon98: a thành có ngủ ko 11/21/2014 10:58:09 PM
 • htrang016: sao lai la 20C10 11/21/2014 10:58:22 PM
 • dolaemon98: e mắc màn cho luôn 11/21/2014 10:58:31 PM
 • tuanthanh311297: chưa anh chưa nghủ 11/21/2014 10:58:38 PM
 • tuanthanh311297: anhkha có đo k?? 11/21/2014 10:58:45 PM
 • dolaemon98: thế thì xuống đất nằm nhá devil 11/21/2014 10:58:57 PM
 • ankhatruongnguyen: xog 11/21/2014 10:58:58 PM
 • ankhatruongnguyen: thôi đi ngủ xog 2 bài rồi 11/21/2014 10:59:12 PM
 • tuanthanh311297: e bài 2 đó tach ra đk x=2y mà 11/21/2014 10:59:39 PM
 • ankhatruongnguyen: thế còn cái còn lại 11/21/2014 10:59:57 PM
 • ankhatruongnguyen: tính sao 11/21/2014 11:00:04 PM
 • tuanthanh311297: cái con lại chưa biêt lam hâhh 11/21/2014 11:00:21 PM
 • tuanthanh311297: nêu theo đề như ông thì chia 2 vế của pt 2 cho y xong đặt x/y=t là ra lyoon 11/21/2014 11:01:09 PM
 • ankhatruongnguyen: nói thế nói làm quái gì 11/21/2014 11:01:27 PM
 • ankhatruongnguyen: nhìn vô đề xem cách nào ngon hơn 11/21/2014 11:01:45 PM
 • ankhatruongnguyen: rõ ràng là sd đánh giá 11/21/2014 11:01:56 PM
 • tuanthanh311297: đang thiêu x=2y nưa mà 11/21/2014 11:02:17 PM
 • ankhatruongnguyen: thiếu gì 11/21/2014 11:02:28 PM
 • ankhatruongnguyen: nghiệm thế thôi 11/21/2014 11:02:33 PM
 • tuanthanh311297: nếu xet chắc pt 2 thì đk ng thế 11/21/2014 11:02:51 PM
 • ankhatruongnguyen: x=2y thây vào xem nó tm không hẵng 11/21/2014 11:03:00 PM
 • tuanthanh311297: để thay đã rolling_on_the_floor 11/21/2014 11:03:09 PM
 • ankhatruongnguyen: dự là không 11/21/2014 11:03:26 PM
 • tuanthanh311297: ko tm vi y khác ko hâhha 11/21/2014 11:03:46 PM
 • ankhatruongnguyen: thế là sai 11/21/2014 11:04:01 PM
 • tuanthanh311297: ok 11/21/2014 11:04:04 PM
 • ankhatruongnguyen: thôi thế thôi nghĩ quái gì đau đầu 11/21/2014 11:04:35 PM
 • tuanthanh311297:rolling_on_the_floor nghỉ 11/21/2014 11:04:52 PM
 • tuanthanh311297: cách ông hay hơn cách tui crying 11/21/2014 11:05:11 PM
 • xuka.love.nobita.4ever: rảnh xem giúp e với 11/21/2014 11:05:15 PM
 • tuanthanh311297: hey co onl k èh 11/21/2014 11:17:48 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...Student
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Biển
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • cuncuame2007
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • tuanthanh311297
 • appleprincess.yj
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980