Tập xác định của hàm số

12345...7Trang sau 153050mỗi trang
93

bài tập

Chat chit và chém gió
 • dolaemon98: nhục j mafia? 10/23/2014 8:22:51 PM
 • Con Gái MAFIA: chém lun 10/23/2014 8:23:03 PM
 • Saori Hara: chẳng có j nhục cả 10/23/2014 8:23:08 PM
 • Saori Hara: bt thôi 10/23/2014 8:23:14 PM
 • Con Gái MAFIA: ny là phải thiệt lòng 10/23/2014 8:23:15 PM
 • dolaemon98: oai quá còn j 10/23/2014 8:23:18 PM
 • Con Gái MAFIA: chứ ra oai vs bb thì thà FA còn hưn 10/23/2014 8:23:26 PM
 • Saori Hara: không thật lonhf thì đả làm sao 10/23/2014 8:23:29 PM
 • dolaemon98: à 10/23/2014 8:23:30 PM
 • dolaemon98: ừ thì yêu thật lòng 10/23/2014 8:23:40 PM
 • Saori Hara: bt thôi 10/23/2014 8:23:42 PM
 • dolaemon98: tùy đứa thôi 10/23/2014 8:23:54 PM
 • Saori Hara: thế nào là thật lòng 10/23/2014 8:23:55 PM
 • Con Gái MAFIA: yawn 10/23/2014 8:24:03 PM
 • Saori Hara: khó 10/23/2014 8:24:08 PM
 • Saori Hara: đó chỉ là lý thuyết thôi em ak 10/23/2014 8:24:21 PM
 • dolaemon98: có đứa yêu nhau mà còn chả thật lòng 10/23/2014 8:24:33 PM
 • dolaemon98: yêu cho vui thôi 10/23/2014 8:24:39 PM
 • dolaemon98: mấy bọn quen yêu thay ny như thay áo 10/23/2014 8:25:00 PM
 • longlhoang365: ê hơi quá đấy em 10/23/2014 8:25:21 PM
 • Saori Hara: ns hay 10/23/2014 8:25:31 PM
 • dolaemon98: bạn e nhiều đứa toàn vậy 10/23/2014 8:25:49 PM
 • Saori Hara: tớ có 1 câu truyện khá hay ms đọc đk trên haivl có ai nghe không 10/23/2014 8:25:58 PM
 • Con Gái MAFIA: ns cx phải nghĩ nha 10/23/2014 8:26:02 PM
 • longlhoang365: a có gấu cũng lâu rồi 10/23/2014 8:26:14 PM
 • Con Gái MAFIA: k có ngày bị ăn đòn đừng hỏi vì sao 10/23/2014 8:26:14 PM
 • dolaemon98: nói thật mà mafia 10/23/2014 8:26:15 PM
 • Saori Hara: không ai nghe truyện vui ak 10/23/2014 8:26:41 PM
 • longlhoang365: có ai quan tâm ko 10/23/2014 8:27:08 PM
 • Con Gái MAFIA: a long 10/23/2014 8:27:15 PM
 • Con Gái MAFIA: chị ny anh hok giỏi môn gì 10/23/2014 8:27:22 PM
 • Saori Hara: chắc không ai qtam 10/23/2014 8:27:23 PM
 • longlhoang365: ừ thì kể đi 10/23/2014 8:27:32 PM
 • Saori Hara: kể thì trật tự nha 10/23/2014 8:27:56 PM
 • longlhoang365: nó cân cả trường 10/23/2014 8:28:03 PM
 • longlhoang365: ừ 10/23/2014 8:28:08 PM
 • Con Gái MAFIA: ều 10/23/2014 8:28:38 PM
 • Saori Hara: thằng ck ns vs con vk 10/23/2014 8:28:38 PM
 • Con Gái MAFIA: hok giỏi tế 10/23/2014 8:28:44 PM
 • Con Gái MAFIA: em hỏi môn gì mà 10/23/2014 8:28:51 PM
 • Con Gái MAFIA: yawn 10/23/2014 8:29:36 PM
 • longlhoang365: hây để saori nói đi em anh ấy rỗi h 10/23/2014 8:29:42 PM
 • Saori Hara: trên đời này có 2 loại con giái . loại 1 chiếm 90% đi tắm đều thủ dâm , loại 2 chiems 10% còn lại đi tắm thường hát 1 bài 10/23/2014 8:29:46 PM
 • Con Gái MAFIA: đù 10/23/2014 8:29:56 PM
 • Con Gái MAFIA: đkm 10/23/2014 8:29:57 PM
 • dolaemon98: tuôn hết ra đi mafia 10/23/2014 8:30:15 PM
 • Saori Hara: nó hs kon vk là em biết bài đó là bài gì không 10/23/2014 8:30:17 PM
 • Saori Hara: con vk ns không 10/23/2014 8:30:28 PM
 • Saori Hara: thằng ck ns : thế em thuộc 90% rồi 10/23/2014 8:30:47 PM
 • Con Gái MAFIA: thực sự thì lq vx 10/23/2014 8:31:09 PM
 • longlhoang365: ơ nó có gấu mà 10/23/2014 8:31:16 PM
 • Con Gái MAFIA: ai ạ 10/23/2014 8:31:36 PM
 • Saori Hara: có em nào bị troll thế chưa 10/23/2014 8:31:37 PM
 • dolaemon98: truyện hơi nhảm mn thông cảm 10/23/2014 8:31:55 PM
 • Con Gái MAFIA: bùn cười nhỉ 10/23/2014 8:32:01 PM
 • longlhoang365: ai nhận cho ông đây 10/23/2014 8:32:01 PM
 • Saori Hara: chỉ là chuyện vui thôi mà 10/23/2014 8:32:08 PM
 • Con Gái MAFIA: k qt 10/23/2014 8:32:30 PM
 • Con Gái MAFIA: a long 10/23/2014 8:32:33 PM
 • longlhoang365: sao em 10/23/2014 8:32:44 PM
 • Saori Hara: thăng ck em đâu rồi trang sao dạo này ko thấy nó lên hĩ 10/23/2014 8:33:08 PM
 • longlhoang365: a dừng quá gời 10/23/2014 8:33:08 PM
 • dolaemon98: ờ ông ck đâu r mafia 10/23/2014 8:33:37 PM
 • Con Gái MAFIA: ck ém là tk nào 10/23/2014 8:33:39 PM
 • Saori Hara: bơ ak 10/23/2014 8:33:48 PM
 • Saori Hara: big_grin 10/23/2014 8:33:51 PM
 • Con Gái MAFIA: chị ny anh hok giỏi môn gì 10/23/2014 8:33:53 PM
 • Con Gái MAFIA: nếu vô phòng bạn thấy trai trên gái dưới bạn sẽ lm gì 10/23/2014 8:34:47 PM
 • Saori Hara: đóng cữa 10/23/2014 8:35:08 PM
 • minhkute141: ngại qá blushing 10/23/2014 8:35:20 PM
 • longlhoang365: chào và rủ đi ăn 10/23/2014 8:35:27 PM
 • dolaemon98: có j đâu 10/23/2014 8:35:47 PM
 • Con Gái MAFIA: ý lộn 10/23/2014 8:35:58 PM
 • minhkute141: zô ké hơi 10/23/2014 8:36:00 PM
 • Saori Hara: vậy thì hs đi nha 10/23/2014 8:36:01 PM
 • longlhoang365: nó học đều tất nhưng a phải đi học đây 10/23/2014 8:36:01 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 10/23/2014 8:36:12 PM
 • Saori Hara: vậy thì hoy di nha 10/23/2014 8:36:18 PM
 • Con Gái MAFIA: trren giường 10/23/2014 8:36:18 PM
 • dolaemon98: giường đôi thì có sao 10/23/2014 8:36:21 PM
 • Con Gái MAFIA: dưới đất 10/23/2014 8:36:21 PM
 • minhkute141: thôi má ôi! 10/23/2014 8:36:48 PM
 • Con Gái MAFIA: sao 10/23/2014 8:36:55 PM
 • Saori Hara: có 1 câu hs rất hay để anh ra đề nha 10/23/2014 8:37:10 PM
 • minhkute141: có con ở đây mà làm như cái chớ á >< 10/23/2014 8:37:19 PM
 • minhkute141: tất nhiên 10/23/2014 8:37:41 PM
 • dolaemon98: sao tự dưng đi nói mấy chuyện này lm j 10/23/2014 8:38:52 PM
 • dolaemon98: học đi 10/23/2014 8:38:58 PM
 • minhkute141: mà hoy! làm j làm đi klq 10/23/2014 8:39:05 PM
 • dolaemon98: 5*6=bn 10/23/2014 8:39:06 PM
 • Con Gái MAFIA: ýt ui là ngủ thì tk con trai nó đạp đứa cn gái xg đất đó 10/23/2014 8:39:24 PM
 • dolaemon98:10/23/2014 8:40:05 PM
 • dolaemon98: thế t ms bào có j đâu 10/23/2014 8:40:20 PM
 • Con Gái MAFIA: vô cảm 10/23/2014 8:41:11 PM
 • Saori Hara: trong một đêm khuyê trời dông bảo bạn đang đi trên 1 chiếc ô tô có 3 chổ ngồi ( kể cả tài xếwinking đi qua 1 chạm xe buy thấy 3 người đâng đứng đợi xe . người thứ nhất là người bạn thầm yêu người thứ 2 là người bạn của bạn có ân huệ rất lớn vs bạn , người thứ 3 là bà cụ đang ốm nếu không đưa gấp vào viện thì xẻ chết ... lúc đó bạn xẻ làm gì 10/23/2014 8:41:18 PM
 • Con Gái MAFIA: chịn bà cụ 10/23/2014 8:42:02 PM
 • Con Gái MAFIA: chon 10/23/2014 8:42:09 PM
 • dolaemon98: ? 10/23/2014 8:42:32 PM
 • Saori Hara: có ai có đắp ắn nửa không 10/23/2014 8:42:37 PM
 • Con Gái MAFIA: tế sao k a 10/23/2014 8:43:21 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • vutranba123
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • locchalocchoc_bikkhocviai
 • cuongnguyenbs24
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • maybi.konoha
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • longlhoang365
 • hungpmtt