0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Chia hết.

Không tính toán, hãy chứng tỏ rằng: $$P=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5$$chia hết cho $3.$
0
phiếu
0đáp án
2 lượt xem

Giúp mình với

Hình chóp SABCD có đáy hình thang vuông tại A (AD//BC). AB=BC=2a; AD=3a. M trung điểm AD; N trung điểm CM; SN⊥ $(ABCD).$ d(SB;CD)=$\frac{a}{2}$....
0
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

Max,Min!

Cho các số thực không âm thỏa mãn:$x+y+z=1$.Tìm Min$S=\sum\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$
0
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

Tổng hợp

1.Cho $a^2+b^2+c^2=2ab+2ac+2bc$ với a,b,c dương.Tìm Min:$P=a+b+c+\frac{1}{abc}-\frac{9}{a+b+c}$2.Cho a,b,c dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=14$.Tìm Max...
1
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

Toan hinh

1, Cho hình vuong $ABCD, M(1;2)$ là trung điểm $BC$, trung tuyến kẻ từ A của tam giác $ADM: 5x-y+1=0$. Tìm tọa độ B biết A có hoành độ dương 2,...
1
phiếu
1đáp án
10 lượt xem

toán khó

1, cho 2 đường tròn $(O;R)$ và $(O';r)$ cắt nhau tại A và B. vẽ các đường kính $AC$ của đường tròn $(O); AD$ của đường tròn $(O')$.a,chứng minh:...
1
phiếu
2đáp án
15 lượt xem

toán 9

cho $S=x^2+y^2+z^2=1$.tìm GTNN và GTLN của biểu thức:$P=x+y+z+xy+yz+zx$
1
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

giúp mình bài này với.chiều mình cần rồi

$3\log(2+\cot x) =2 +2 \log(\cos x)$
2
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

Tiếp em Câu này

So Sánh $\log_2 \sqrt{3}$ với $ \frac{\sqrt{3}}{2} $ và $ \log_{45}75$ với $ \log_{135}675$
1
phiếu
1đáp án
7 lượt xem

khẩn cấp

cho tập A gồm các số $0;1;2;3;4$ có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số lập từ tập A biết các số tự nhiên này đều chứa các chữ số của A trong đó số...
1
phiếu
2đáp án
19 lượt xem

khẩn cấp

$\sqrt[3]{81x-8}=x^{3}-2x^{2}+\frac{4}{3}x-2$
1
phiếu
1đáp án
8 lượt xem

cần gấp ! làm giúp em nha ! thanks nhiều

giải pta) ${x^{2}+x-12} = 8-x $
1
phiếu
1đáp án
7 lượt xem

cần gấp ! làm giúp em nha ! thanks nhiều

giải và biện luận phương trình theo $m$$a) | mx-x+1| = | x+2 |$$b) | 3x+m | = | 2x-2m|$$c) | x+m | = | x-m+2|$$d) | x-m| = | x+2|$
1
phiếu
1đáp án
12 lượt xem

pt đánh giá

$\sqrt[4]{313+x}+\sqrt[4]{313-x}=6$
2
phiếu
2đáp án
24 lượt xem

c/m BĐT

c/m A=$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{1}}{2+1}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3+2}+...+\frac{\sqrt{25}-\sqrt{24}}{25+24}<0.4$

12345...879Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Con Gái MAFIA: crying 10/30/2014 8:00:35 PM
 • Con Gái MAFIA: bùn k pit nói vs ai 10/30/2014 8:03:16 PM
 • Linh hồn của biển: nói với t nè fia 10/30/2014 8:06:10 PM
 • Con Gái MAFIA: ai đó 10/30/2014 8:06:28 PM
 • Linh hồn của biển: đoán đi 10/30/2014 8:06:50 PM
 • Con Gái MAFIA: xl nha đây pahir fia 10/30/2014 8:07:08 PM
 • Con Gái MAFIA: fia đang ở cạnh 10/30/2014 8:07:15 PM
 • Linh hồn của biển: oh 10/30/2014 8:07:26 PM
 • Linh hồn của biển: thế kêu fia nói cho 10/30/2014 8:07:35 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm cún bảo bạn là cát 10/30/2014 8:08:23 PM
 • Linh hồn của biển: cún??? 10/30/2014 8:08:31 PM
 • Con Gái MAFIA: bạn thân của cún trên nè 10/30/2014 8:08:32 PM
 • Linh hồn của biển:10/30/2014 8:08:39 PM
 • Con Gái MAFIA: big_grin 10/30/2014 8:08:54 PM
 • Linh hồn của biển: là fia hay ai vậy 10/30/2014 8:09:40 PM
 • Con Gái MAFIA: ny fia 10/30/2014 8:10:12 PM
 • Con Gái MAFIA: bạn bà đang nằm khóc bù lu bù loa kia nè 10/30/2014 8:10:30 PM
 • Linh hồn của biển: sao vậy nè 10/30/2014 8:10:52 PM
 • Linh hồn của biển: fia sao khóc 10/30/2014 8:11:17 PM
 • Linh hồn của biển: bị ai bắt nạt hả 10/30/2014 8:11:28 PM
 • Con Gái MAFIA: oái 10/30/2014 8:11:48 PM
 • Linh hồn của biển: sao vậy 10/30/2014 8:11:54 PM
 • Con Gái MAFIA: ai dám bắt nạt bạn bà 10/30/2014 8:11:55 PM
 • Con Gái MAFIA: bama đi công tác chưa về 10/30/2014 8:12:10 PM
 • Linh hồn của biển: oh 10/30/2014 8:12:33 PM
 • Linh hồn của biển: thế ny fia tên chi vậy 10/30/2014 8:12:54 PM
 • Con Gái MAFIA: khang 10/30/2014 8:13:03 PM
 • Linh hồn của biển: chào khang 10/30/2014 8:13:19 PM
 • Con Gái MAFIA: chào 10/30/2014 8:13:25 PM
 • Linh hồn của biển: khang với trang thì thành khang trang nhỉ 10/30/2014 8:13:33 PM
 • Linh hồn của biển: rất hợp 10/30/2014 8:13:46 PM
 • Con Gái MAFIA:10/30/2014 8:13:47 PM
 • Linh hồn của biển: yawn 10/30/2014 8:15:53 PM
 • Con Gái MAFIA: sao tế 10/30/2014 8:16:04 PM
 • Linh hồn của biển: buồn ngủ quá 10/30/2014 8:17:46 PM
 • Con Gái MAFIA:10/30/2014 8:17:53 PM
 • Con Gái MAFIA: bạn bà dạo này nó ốm kinh người 10/30/2014 8:18:05 PM
 • Con Gái MAFIA: khi nào khuyên nhủ hộ tui cái 10/30/2014 8:18:13 PM
 • Linh hồn của biển: thời tiết thay đổi 10/30/2014 8:18:24 PM
 • Linh hồn của biển: phải chăm sóc ny cho tốt chớ 10/30/2014 8:18:33 PM
 • Linh hồn của biển: sao lại để nó ốm như thế 10/30/2014 8:18:50 PM
 • Con Gái MAFIA: ốm rùi 10/30/2014 8:19:02 PM
 • Con Gái MAFIA: nhưng còn phải kham cả vụ vawnngheej nữa 10/30/2014 8:19:13 PM
 • Con Gái MAFIA: tế nên dạo này đội văn nghệ vô nhà nó ở lun rùi 10/30/2014 8:19:31 PM
 • Linh hồn của biển: nghe kể rùi 10/30/2014 8:19:35 PM
 • Con Gái MAFIA: đâm ra sinh hư 10/30/2014 8:20:10 PM
 • Cát Biển: ráng mờ chiều theo chớ sao 10/30/2014 8:22:12 PM
 • Con Gái MAFIA: chiều quá rùi 10/30/2014 8:22:42 PM
 • Cát Biển: có gì mờ kêu là quá 10/30/2014 8:23:12 PM
 • Cát Biển: người ốm thường hay nhạy cảm 10/30/2014 8:23:39 PM
 • Con Gái MAFIA: nhìu thứ lắm 10/30/2014 8:23:39 PM
 • Cát Biển: cần đc chăm sóc 10/30/2014 8:23:47 PM
 • Con Gái MAFIA: bả đó bt khỏe còn lm nũng tui 10/30/2014 8:23:53 PM
 • Cát Biển: phiền sao 10/30/2014 8:24:11 PM
 • Con Gái MAFIA: ốm ra tui phải lựa k thì nằm đất 10/30/2014 8:24:12 PM
 • Con Gái MAFIA: k thấy sg chứ sao 10/30/2014 8:24:22 PM
 • Con Gái MAFIA: nhưng sợ bama cún la là chiều quá sinh hư 10/30/2014 8:24:52 PM
 • Cát Biển: con gái chỉ làm nũng với ny thui 10/30/2014 8:25:26 PM
 • Cát Biển: nên thấy vinh hạnh, đồng chí 10/30/2014 8:25:39 PM
 • Con Gái MAFIA: hi' 10/30/2014 8:25:55 PM
 • Con Gái MAFIA: chiều nay đang ngồi chơi ở sập cún có gối lên đùi tui nằm nghe nhạc đang hí hoáy đánh lol 10/30/2014 8:26:45 PM
 • Con Gái MAFIA: bỗng 10/30/2014 8:26:48 PM
 • Con Gái MAFIA: có tiếng ho 10/30/2014 8:27:35 PM
 • Con Gái MAFIA: ôi thôi xong 10/30/2014 8:27:40 PM
 • Cát Biển: và thế là...... 10/30/2014 8:28:41 PM
 • Con Gái MAFIA: thầy chủ nhiệm ts nhà 10/30/2014 8:29:13 PM
 • Cát Biển: thầy có bảo gì ko 10/30/2014 8:29:37 PM
 • Con Gái MAFIA: thầy bảo hai đứa tự nhiên nhỉ 10/30/2014 8:29:59 PM
 • Con Gái MAFIA: cả lũ đang tập văn nghệ ngoài vườn phi thẳng vô nhà đồng thanh nói 10/30/2014 8:30:21 PM
 • Con Gái MAFIA: hai đứa nó còn ở chung phòng nữa cơ thầy ưi 10/30/2014 8:30:39 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 10/30/2014 8:30:48 PM
 • Cát Biển: ==" 10/30/2014 8:31:03 PM
 • Con Gái MAFIA: bọn nó trí tg tg khá phong phú 10/30/2014 8:31:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: mọi người ơi giúp mình với đang cần gấp 10/30/2014 8:32:11 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127810/moi-nguoi-giup-minh-nhe 10/30/2014 8:32:12 PM
 • Con Gái MAFIA: bạn pit thầy bảo gì k 10/30/2014 8:32:34 PM
 • Cát Biển: confused 10/30/2014 8:32:46 PM
 • Con Gái MAFIA: hai đứa có iu nhau thì phải giữ gìn cho nhau 10/30/2014 8:33:11 PM
 • Cát Biển: thầy rất tâm lí 10/30/2014 8:33:21 PM
 • Con Gái MAFIA: tk khang đừng lm bama cái trang thất vọng về m 10/30/2014 8:33:26 PM
 • Con Gái MAFIA: silly 10/30/2014 8:33:32 PM
 • Cát Biển: phụng tiên: có lời giải rùi mờ 10/30/2014 8:33:54 PM
 • Con Gái MAFIA: tui quay ra bảo th 10/30/2014 8:33:54 PM
 • Con Gái MAFIA: thầy ưi học trò cưng của thầy em mà ôm nó đk 1 phút chắc trời sập dạo này cục cưng của thầy ốm nên thay đổi sắc thái đó 10/30/2014 8:34:39 PM
 • Cát Biển: haha 10/30/2014 8:35:02 PM
 • Cát Biển: xem ra cách mạng của đồng chí còn chưa thành công nhể 10/30/2014 8:35:18 PM
 • longlhoang365: ái chà ở với gấu cơ à hôm nay mới biết 10/30/2014 8:35:37 PM
 • Con Gái MAFIA: đâu ra anh 10/30/2014 8:35:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp với mấy bạn ơi 10/30/2014 8:35:49 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127810/moi-nguoi-giup-minh-nhe 10/30/2014 8:35:49 PM
 • Cát Biển: chưa ôm đc mĩ nhân về 10/30/2014 8:35:51 PM
 • Con Gái MAFIA: ôm thì ôm đk nhưng phải xem sắc thái bạn mi 10/30/2014 8:36:13 PM
 • Con Gái MAFIA: chứ trang nó mà giỗi thì k ai dỗ đk 10/30/2014 8:36:26 PM
 • longlhoang365: thế là gửi bố mẹ vợ giữ hộ há 10/30/2014 8:36:29 PM
 • Cát Biển: thì đg để nó dỗi là đc rùi 10/30/2014 8:36:55 PM
 • Con Gái MAFIA: tại có văn nghệ bọn e ms ts nhà trang thui 10/30/2014 8:36:57 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm cố lắm đó 10/30/2014 8:37:08 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127810/moi-nguoi-giup-minh-nhe 10/30/2014 8:37:14 PM
 • Con Gái MAFIA: bama nó đi lm suốt ak 10/30/2014 8:37:17 PM
 • longlhoang365: xướng thì bảo luôn đi 10/30/2014 8:37:38 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Biển
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • Lã Phụng Tiên
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Sát thủ
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • bbbthuong
 • ntluanproboy
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • longlhoang365
 • phamstars1203
 • ngongiothansaublabla