Chúng ta bắt đầu với ví dụ sau
Ví dụ $1$. Tính tổng
$S=1C_n^1+2C_n^2+3C_n^3+\cdots+(n-1)C_n^{n-1}+nC_n^n    (n \in \mathbb{N^*}).$
Lời giải:
Cách $1$.
Sử dụng công thức $C_n^k=C_n^{n-k}$ với $k=0,1,\cdots,n,$ ta viết lại tổng đã cho như sau :
$S=nC_n^0+(n-1)C_n^1+(n-2)C^2_n+\cdots+1C_n^{n-1}$.
Như vậy, ta có
$S=1C_n^1+2C_n^2+3C_n^3+\cdots+(n-1)C_n^{n-1}+nC_n^n $
$S=nC_n^0+(n-1)C_n^1+(n-2)C^2_n+\cdots+1C_n^{n-1}$.
cộng theo vế hai đẳng thức trên ta được
$2S=nC_n^0+nC_n^1+nC_n^2+\cdots+nC_n^{n-1}+nC_n^n$
$\Rightarrow 2S=n.\sum_{k=0}^{n}C_n^k1^k=n.(1+1)^n=n.2^n$
Vậy $S=n2^{n-1}$.
Cách $2$. Ta có
Bổ đề : Với mọi $n, k \in\mathbb{N^*}$ và $n \ge k \ge 1$ thì $kC_n^k=nc_{n-1}^{k-1}$.
Thật vâỵ, với $n, k \in\mathbb{N^*}$: $n \ge k \ge 1$ thì
$kC_n^k=k.\frac{k!}{(n-k)!k!}=\frac{k.n.(n-1)!}{(n-k)!k,(k-1)!}=n.\frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!}=nC_{n-1}^{k-1}$ (đpcm).
Áp dụng bổ đề ta có :
$S=nC_{n-1}^0+nC_{n-1}^1+nC_{n-1}^2+\cdots+nC_{n-1}^{n-1}=n.\sum_{k=0}^{n-1}C_n^k1^k=n.(1+1)^{n-1}=n.2^{n-1}$
Ví dụ $2$. Tính tổng
$S=\frac{1}{1}C_n^0+\frac{1}{2}C_n^1+\frac{1}{3}C_n^2+\cdots+\frac{1}{n+1}C_n^n       (n \in\mathbb{N^*})$.
Lời giải :
Cách $1$.
Xét đẳng thức sau :  $(x+1)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^kx^k=C_n^0x^0+C_n^1x^1+\cdots+C_n^nx^n$
$\Rightarrow \int\limits_{0}^{1}(x+1)^ndx=\int\limits_{0}^{1}\left (C_n^0x^0+C_n^1x^1+\cdots+C_n^nx^n \right )dx$
$\Rightarrow \frac{1}{n+1}(x+1)^{n+1}  \big| \begin{matrix} 1\\ 0 \end{matrix}= \frac{1}{1}C_n^0x^{}  \big| \begin{matrix} 1\\ 0 \end{matrix}+ \frac{1}{2}C_n^1x^{2}  \big| \begin{matrix} 1\\ 0 \end{matrix}+\cdots+ \frac{1}{n+1}C_n^nx^{n+1}  \big| \begin{matrix} 1\\ 0 \end{matrix}$
$\Rightarrow \frac{1}{n+1}(2^{n+1}-1)=\frac{1}{1}C_n^0+\frac{1}{2}C_n^1+\frac{1}{3}C_n^2+\cdots+\frac{1}{n+1}C_n^n $
Hay $S=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.
Cách $2$.
Theo bổ đề đã chứng minh ở trên suy ra với các số tự nhiên $n$ và $k$ thỏa mãn $n \ge k$ ta có $\frac{1}{k+1}C_n^k=\frac{1}{n+1}C_{n+1}^{k+1}$.
Vì vậy,
$S=\displaystyle \frac{C_{n+1}^1+C_{n+1}^2+\cdots+C_{n+1}^{n+1}}{n+1}= \frac{C_{n+1}^0+C_{n+1}^1+C_{n+1}^2+\cdots+C_{n+1}^{n+1}-1}{n+1}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.
Nhận xét. Các lời giải trên có ưu điểm là ngắn gọn, dễ trình bày và có hướng giải "tự nhiên". Quan trọng hơn cả là học sinh có thể giải được ngay cả khi chưa học đạo hàm và tích phân.
Ví dụ $3$. Tính tổng
$S=1.2.C_n^2+2.3.C_n^3+3.4.C_n^4+\cdots+(n-1).n.C_n^n       (n \in\mathbb{N^*}, n>2)$.
Lời giải :
Với $n \in\mathbb{N^*}, n>2$ và $k=2,3,\cdots,n,$ áp dụng bổ đề ở phần trên hai lần ta có :
$(k-1)kC_n^k=(k-1)nC_{n-1}^{k-1}=n(k-1)C_{n-1}^{k-1}=n(n-1)C_{n-2}^{k-2}$
Suy ra $(k-1)kC_n^k=n(n-1)C_{n-2}^{k-2}$.
Như vậy ta được :
$S=1.2.C_n^2+2.3.C_n^3+3.4.C_n^4+\cdots+(n-1).n.C_n^n $
    $=(n-1)n\left ( C_{n-2}^0+C_{n-2}^1+C_{n-2}^2+\cdots+C_{n-2}^{n-2} \right )$
    $=(n-1)n2^{n-2}.$
Ví dụ $4$. Tính tổng
$S=1^2C_n^1+2^2C_n^2+\cdots+n^2C_n^2       (n \in\mathbb{N^*}, n>2)$.
Lời giải :
Số hạng tổng quát của tổng $S$ là $k^2C_n^k$ với $k=2,3,\cdots,n,$ ta có
$k^2C_n^k=(k-1)kC_n^k+kC_n^k=n(n-1)C_{n-2}^{k-1}+nC_{n-1}^{k-1}$
(theo Ví dụ $3$ Ví dụ $1$)
Như vậy ta được :
$S=1^2C_n^1+2^2C_n^2+\cdots+n^2C_n^2   $
    $=n(n-1)\left ( C_{n-2}^0+C_{n-2}^1+\cdots+C_{n-2}^{n-2} \right )+n\left ( C_{n-1}^0+C_{n-1}^1+\cdots+C_{n-1}^{n-1} \right )$
    $=n(n-1)2^{n-2}+n2^{n-1}$
    $=n(n+1)2^{n-2}$.
Ví dụ $5$. Chứng minh rằng
$\frac{1}{2}C_{2n}^{1}+\frac{1}{4}C_{2n}^{1}+\cdots+\frac{1}{2n}C_{2n}^{2n-1}=\frac{2^{2n}-1}{2n+1}       (n \in\mathbb{N^*}, n>2)$.
Lời giải :
Theo Ví dụ $2$ ta có : $\frac{1}{k+1}C_{n}^{k}=\frac{1}{n+1}C_{n+1}^{k+1}$
Với $k=1,2,\cdots,n.$ Áp dụng vào bài toán ta được
    $\frac{1}{2}C_{2n}^{1}+\frac{1}{4}C_{2n}^{1}+\cdots+\frac{1}{2n}C_{2n}^{2n-1}$
$=\frac{1}{2n+1}\left ( C_{2n+1}^2+C_{2n+1}^4+\cdots+C_{2n+1}^{2n}\right )$
$=\frac{1}{2n+1}\left (C_{2n+1}^0+ C_{2n+1}^2+C_{2n+1}^4+\cdots+C_{2n+1}^{2n}-1\right )$
$=\frac{2^{2n}-1}{2n+1}$.
Ta có điều phải chứng minh.
Nhận xét. Các lời giải trên có ưu điểm là ngắn gọn, dễ trình bày và có hướng giải "tự nhiên". Quan trọng hơn cả là học sinh có thể giải được ngay cả khi chưa học đạo hàm và tích phân.
Nhận xét. Bài toán trên nằm trong đề thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm $2007$. Trong đáp án trình bày theo cách giải tích phân khá phức tạp. Lời giải trên đây ngắn gọn hơn và tiếp cận tự nhiên hơn.

Từ bổ đề đã chứng minh ở phần trên, ta có thể giải được các bài tập sau đây.
Tính các tổng sau đây
$1.$ $S_1=1C_n^1-2C_n^2+3C_n^3-4C_n^4+\cdots+(-1)^nnC_n^n     (n \in\mathbb{N^*}, n>1)$.
$2.$ $S_2=1C_n^0+2C_n^1+3C_n^2+\cdots+nC_n^{n-1}     (n \in\mathbb{N^*})$.
$3.$ $S_3=1C_n^2+2C_n^3+3C_n^4+4C_n^5+\cdots+(n-1)C_n^n     (n \in\mathbb{N^*}, n>2)$.
$4.$ $S_4=1C_n^2-2C_n^3+3C_n^4-4C_n^5+\cdots+(-1)^n(n-1)C_n^n     (n \in\mathbb{N^*}, n>2)$.
cậu còn đề ko –  nhok cute 28-12-15 08:16 PM

Thẻ

Lượt xem

8130
Chat chit và chém gió
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: có ai ko 3/26/2017 1:28:35 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: đó ms điên 3/26/2017 1:28:41 AM
 • Nguyễn Nhung: laughing mà nếu nghri ở trg con bạn t kiểu j chả gọi điện 3/26/2017 1:28:42 AM
 • TN: đông nhỉ 3/26/2017 1:28:43 AM
 • Nguyễn Nhung: có e 3/26/2017 1:28:43 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: chào thanh xinh gái 3/26/2017 1:28:45 AM
 • TN: tưởng nhung đi học 3/26/2017 1:28:51 AM
 • Nguyễn Nhung: cb đi đây 3/26/2017 1:28:59 AM
 • TN: kakaka 3/26/2017 1:29:03 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: chào c Nga c Nhung and Bắc 3/26/2017 1:29:05 AM
 • TN: hi thanh xg 3/26/2017 1:29:13 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: big_grin 3/26/2017 1:29:16 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: lat t hok ca3 ko biết có phải về ko nữa 3/26/2017 1:29:20 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: c nhung đi học j z 3/26/2017 1:29:22 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: 2 tuần nay ko hok rồi 3/26/2017 1:29:29 AM
 • Nguyễn Nhung: đi hkt hêm chứ j e 3/26/2017 1:29:35 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: cô cũng ko báo 1 câu, toàn đăng f 3/26/2017 1:29:46 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: ý e là môn j ý 3/26/2017 1:29:48 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: mà đi hok có gần đâu cơ chứ 3/26/2017 1:30:22 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 3/26/2017 1:30:26 AM
 • Hoàng Nguyễn: straight_face 3/26/2017 1:30:31 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: lõ mõ cái xe 4-5 cây số 3/26/2017 1:30:34 AM
 • Nguyễn Nhung: Lí e 3/26/2017 1:30:36 AM
 • Nguyễn Nhung: laughing) 3/26/2017 1:30:38 AM
 • Nguyễn Nhung: t mấy lần bị z laughing) 3/26/2017 1:30:47 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: ko hok lại lõ mõ về 3/26/2017 1:30:50 AM
 • Hoàng Nguyễn: chào wave 3/26/2017 1:30:54 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: phận làm com gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy sông rộng đường dài 3/26/2017 1:30:57 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: chào Hoàng 3/26/2017 1:30:59 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: big_grin 3/26/2017 1:31:13 AM
 • Hoàng Nguyễn: chào Lãnh Hoàng Nhật Quân 3/26/2017 1:31:19 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: jin thik bài Tùng thik à 3/26/2017 1:31:20 AM
 • TN: cj nga à 3/26/2017 1:31:22 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: ước j có thằng nào nó y mik đỡ phải đạp xe 3/26/2017 1:31:25 AM
 • Nguyễn Nhung: hi Jin+ Hoàng 3/26/2017 1:31:26 AM
 • TN: chán quá 3/26/2017 1:31:29 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: mệt đứt hơi 3/26/2017 1:31:31 AM
 • Nguyễn Nhung: hahaaa laughing) 3/26/2017 1:31:33 AM
 • Hoàng Nguyễn: ừ chào Nhung 3/26/2017 1:31:36 AM
 • Nguyễn Nhung: t đi xe dđ laughing) 3/26/2017 1:31:41 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: điện hay đạp hả cj 3/26/2017 1:31:52 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: t đi CĂNG HẢI đó m 3/26/2017 1:31:52 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: xe điên ns làm cái cóa j 3/26/2017 1:32:08 AM
 • TN: hoàng nguyễn 3/26/2017 1:32:10 AM
 • Nguyễn Nhung: cả 2 e laughing) 3/26/2017 1:32:12 AM
 • Hoàng Nguyễn: TN: ? 3/26/2017 1:32:20 AM
 • TN: bắc 3/26/2017 1:32:27 AM
 • Hoàng Nguyễn: ờ ra là m à 3/26/2017 1:32:38 AM
 • TN: ko đi hk à 3/26/2017 1:32:47 AM
 • Hoàng Nguyễn: straight_face hỏi ai 3/26/2017 1:32:56 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: H này # 2 H kia Bắc ạ 3/26/2017 1:34:22 AM
 • TN: ukm 3/26/2017 1:34:31 AM
 • TN: hoàng a trai thảo mà 3/26/2017 1:34:43 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: sao lắm H thế 3/26/2017 1:34:44 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: htn có bn H z 3/26/2017 1:34:49 AM
 • Hoàng Nguyễn: rolling_on_the_floor 3/26/2017 1:35:10 AM
 • Nguyễn Nhung: hế 3/26/2017 1:35:31 AM
 • Nguyễn Nhung: tự duwg im z 3/26/2017 1:35:35 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: t nhớ chắc tính thêm ng này thì hình như 4-5 H rồi hay sao ý 3/26/2017 1:35:48 AM
 • Nguyễn Nhung: đây có p a trai Thảo k? 3/26/2017 1:36:05 AM
 • Hoàng Nguyễn: ừ sao bạn 3/26/2017 1:36:13 AM
 • Nguyễn Nhung: k big_grin hỏi thuj 3/26/2017 1:36:24 AM
 • Hoàng Nguyễn:3/26/2017 1:36:28 AM
 • Nguyễn Nhung: z t tính có 3 mừ 3/26/2017 1:36:30 AM
 • Nguyễn Nhung: đâu mà 4-5 3/26/2017 1:36:34 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hi chị nhung 3/26/2017 1:36:38 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: t hỏi mấy thằng nó cũng bảo H 3/26/2017 1:36:45 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: mà từ hôm t ms vô cơ 3/26/2017 1:36:54 AM
 • Nguyễn Nhung: nó chém thuj laughing 3/26/2017 1:36:55 AM
 • Nguyễn Nhung: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/138793/giair-toan-nha 3/26/2017 1:37:06 AM
 • Nguyễn Nhung: hey 3/26/2017 1:37:08 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: thế ms ko biết thật giả là thằng nào 3/26/2017 1:37:08 AM
 • Nguyễn Nhung: có 3 H cả ng này 3/26/2017 1:37:17 AM
 • Nguyễn Nhung: ở nàh giải gum t nhá 3/26/2017 1:37:24 AM
 • Nguyễn Nhung: tối ề t coi đấp án 3/26/2017 1:37:30 AM
 • Nguyễn Nhung: h t p đi hk oi 3/26/2017 1:37:39 AM
 • Nguyễn Nhung: Bye cả nhà 3/26/2017 1:37:42 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: pp hok vv 3/26/2017 1:37:46 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: wave 3/26/2017 1:37:50 AM
 • Hoàng Nguyễn: trên này lắm Hoàng thế cơ à 3/26/2017 1:37:50 AM
 • Nguyễn Nhung: á suýt chúc tí nnmđ rolling_on_the_floor)))) 3/26/2017 1:37:59 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: ko biết 3/26/2017 1:38:04 AM
 • Nguyễn Nhung: nhớ lm nhá 3/26/2017 1:38:06 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: hahahaha 3/26/2017 1:38:06 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: mn đi hok hết rồi à 3/26/2017 1:45:39 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: happy 3/26/2017 1:45:46 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: có e nè 3/26/2017 1:52:40 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: cj Nga ơi 3/26/2017 1:52:43 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: hát e nghe đi 3/26/2017 1:52:47 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: sao hát 3/26/2017 1:52:51 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: mà cj đnag đau họng 3/26/2017 1:53:00 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: straight_face 3/26/2017 1:54:11 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: bữa trc chưa nghe cj hát 3/26/2017 1:54:21 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: nhưng cj đau họng em gnhe nổi ko 3/26/2017 1:54:36 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: có chứ 3/26/2017 1:54:44 AM
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân: ra cj aht cho gnhe 3/26/2017 1:55:06 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: https://appear.in/ph%C6%B0%C6%A1ng%20thanh 3/26/2017 1:55:10 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: vô đây đi cj 3/26/2017 1:55:15 AM
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄: 2 ce mik thoy 3/26/2017 1:55:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 3/26/2017 2:04:02 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜSầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • ¸.•♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•.¸
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Quỳnh Vũ
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • ๖ۣۜQueenღ
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • HMU-HY-18
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄Xấu xí và rất xấu xa ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜNanhBạc๖ۣ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • ProGK
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • ๖ۣۜSadღ
 • phng_pepsi
 • Young Wild and Free
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • johnnn509
 • •♥•
 • Nhok Sam
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • TN
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • w
 • Mãi là vk đáng ju của ck
 • egaehaneya
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • Bon Bon
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • BB
 • NiuNiu
 • thanhnga759
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • ChoaN
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • superman12a3.vnplus
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • math
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • linhshaldy
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • phicong98lbls
 • Hoàng Nguyễn