0
phiếu
0đáp án
2 lượt xem

+1000
Giúp mình gấp

Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh BC=2AC. Gọi AH lầ đường cao của tam giác ABC. CMR: BH=4HC
0
phiếu
0đáp án
6 lượt xem

Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB và BC. Giúp mình với

Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Trên CD lấy P sao chp PC=2PD.a) Xác định giao điểm Q của AD và (MNP) (câu này mình...
3
phiếu
1đáp án
12 lượt xem

- giúp tôi với

- Một đội văn nghệ có 15 người.9 nam và 6 nữ . chọn ngẫu nhiên 8 người đi hát đồng ca . tính sắc xuất để 8 người được chọn có số nữ nhiều hơn nam.....
6
phiếu
2đáp án
14 lượt xem

pt nghiệm nguyên

1.Tìm nghiệm tự nhiên của pt $x^{6}+z^{3}-15x^{2}z=3x^{2}y^{2}z-(y^2+5)^{3}$2.Tìm $x,y,z\in N*$ đôi một khác nhau thỏa mãn$3^{x}+3^{y}+3^{z}=6831$
3
phiếu
0đáp án
8 lượt xem

giải jup mình vs

giải pt$y=\sqrt{2-y}.\sqrt{3-y}+\sqrt{3-y}.\sqrt{5-y}+\sqrt{5-y}.\sqrt{2-y}$
0
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

bđt

Tìm GTNN$M=\frac{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+...+x_{2015}^{2}}{x_{1}(x_{2}+x_{3}+...+x_{2015})}$ với $x_{1},x_{2},...,x_{2015}>0$
1
phiếu
0đáp án
5 lượt xem

pt nghiệm nguyên

Tìm nghiệm nguyên của pt $(x^2+y)(x+y^2)=(x-y)^3$
2
phiếu
1đáp án
13 lượt xem

help me

Cho $x;y;z\in R $ thỏa mãn $8^{x}+8^{y}+8^z=3$CMR $\frac{4^x}{3-x^{4}}+\frac{4^y}{3-4^y}+\frac{4^z}{3-4^z}\geq \frac{3}{2}$
8
phiếu
0đáp án
17 lượt xem

Show that: $\frac{(a^2+bc)(b^2+ca)(c^2+ab)}{(a^2+b^2)(b^2+c^2)(c^2+a^2)}+\frac{(a-b)(a-c)}{b^2+c^2}+\frac{(b-a)(b-c)}{c^2+a^2}+\frac{(c-a)(c-b)}{a^2+b^2}\geq 1$

For positive $a,b,c.$ Show that: $\frac{(a^2+bc)(b^2+ca)(c^2+ab)}{(a^2+b^2)(b^2+c^2)(c^2+a^2)}+\frac{(a-b)(a-c)}{b^2+c^2}+\frac{(b-a)(b-c)}{c^2+a^2}+\frac{(c-a)(c-b)}{a^2+b^2}\geq 1$
7
phiếu
1đáp án
20 lượt xem

Prove that: $1+\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}\geq \frac{16abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}$

For positive reals $a,b,c.$ Prove that: $1+\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}\geq \frac{16abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}$
8
phiếu
1đáp án
17 lượt xem

Tìm min: $P=\frac{x+1}{y+z-1}+\frac{y+1}{z+x-1}+(\frac{x+y}{z})^2$

Cho $\left\{ \begin{array}{l} x,y,z\geq 1\\ x^2+y^2+z^2=6xy+2(x+y+z) \end{array} \right..$Tìm min: $P=\frac{x+1}{y+z-1}+\frac{y+1}{z+x-1}+(\frac{x+y}{z})^2$
5
phiếu
0đáp án
16 lượt xem

câu cuối đề thi vào 10 trường e năm nay

cho $x,y$ là các số thực dương thỏa mãn $:x+y\leq xy$Tìm $Max:P=\frac{1}{5x^2+7y^2}+\frac{1}{7x^2+5y^2}$
1
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

Giúp mình với !! Pt lớp 12

$\frac{x^{3}-2x^{2}+7x-6}{x^{2}-x-2}=\frac{4}{\sqrt{2x-1}+1}$
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

+10000
giúp với em cần gấp

Dãy A gồm các số tự nhiên chia hết cho 3, các stn chia hết cho 5 và các stn chia hết cho 7.Hỏi tổng các chữ số của số thứ 201620162016201620162016...
0
phiếu
0đáp án
9 lượt xem

gấp toán 10

giải hệ phương trình \begin{cases}x+\frac{1}{\sqrt{y}}= 2\\ y+\frac{1}{\sqrt{x}}= 2\end{cases}

12345...1434Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Kaito kid: Đâu hết rồi 6/29/2016 2:45:54 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: đâu r 6/29/2016 2:45:55 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: ai hỏi j nhỉ 6/29/2016 2:46:02 PM
 • Kaito kid: Gì z a ha 6/29/2016 2:46:22 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: có ai vừa kêu hỏi j đó 6/29/2016 2:46:44 PM
 • Kaito kid: I_dont_know 6/29/2016 2:46:52 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: yawn 6/29/2016 2:46:59 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: mệt quá 6/29/2016 2:47:02 PM
 • Kaito kid: S z a tán g nên mệt ạ 6/29/2016 2:47:40 PM
 • Kaito kid: rolling_on_the_floor 6/29/2016 2:47:44 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 2:47:52 PM
 • Kaito kid: Chuẩn rồi 6/29/2016 2:48:20 PM
 • Kaito kid: rolling_on_the_floor 6/29/2016 2:48:26 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 2:48:32 PM
 • Kaito kid: A đi lm hộ chiếu lâu k 6/29/2016 2:50:36 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 6h=> 6h 6/29/2016 2:51:43 PM
 • Kaito kid: Gì z jin 6/29/2016 2:52:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: silly 6/29/2016 2:52:21 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nghĩa là làm cả ngày đó 6/29/2016 2:52:34 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 2:52:39 PM
 • Kaito kid: A di đà điểu 6/29/2016 2:52:53 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 2:53:57 PM
 • Kaito kid: praying 6/29/2016 2:54:27 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 2:55:38 PM
 • Kaito kid: He he 6/29/2016 2:56:16 PM
 • Kaito kid: Các thí chủ đâu rồi 6/29/2016 2:56:29 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 2:57:11 PM
 • Kaito kid: Ha thí chủ cười suốt vậy 6/29/2016 2:58:18 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: big_grin 6/29/2016 2:58:44 PM
 • Kaito kid: Có truyện j vui hửm 6/29/2016 2:59:02 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 2:59:58 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: câu dc 1 con cá ngon 6/29/2016 3:00:04 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing chả có gì 6/29/2016 3:00:16 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: rất bt 6/29/2016 3:00:18 PM
 • Kaito kid: confused 6/29/2016 3:00:30 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: cơ mà cái cô làm hộ chiều xinh v~ 6/29/2016 3:01:54 PM
 • Kaito kid: E biết mà 6/29/2016 3:02:27 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 3:02:52 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 3:03:09 PM
 • Kaito kid: Pp a ha 6/29/2016 3:03:30 PM
 • Kaito kid: E đi có vc 6/29/2016 3:03:36 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: pp 6/29/2016 3:03:37 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: wave 6/29/2016 3:03:38 PM
 • Kaito kid: :- 6/29/2016 3:03:45 PM
 • Kaito kid: wave 6/29/2016 3:03:56 PM
 • Ruande Juxian: broken_heart 6/29/2016 3:10:58 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 3:21:57 PM
 • Ruande Juxian: sad 6/29/2016 3:26:25 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: confused 6/29/2016 3:26:43 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 3:27:12 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 3:28:32 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chào chị linh 6/29/2016 3:29:31 PM
 • ღDღLღ1102ღ: chào Jin straight_face 6/29/2016 3:29:51 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: bạch cẩu tuộc 6/29/2016 3:29:55 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 3:30:00 PM
 • ღDღLღ1102ღ: tiểu nhãi ranh phbbbbt 6/29/2016 3:30:31 PM
 • ღDღLღ1102ღ: có bài xs cũng không nói phbbbbt 6/29/2016 3:30:44 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: kệ m 6/29/2016 3:31:19 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: làm thì s 6/29/2016 3:31:22 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: ns thì nhảy vào mồm ngta 6/29/2016 3:31:32 PM
 • ღDღLღ1102ღ: đồ keo kiệt, kiệt sỉ, bủn xỉn, ki bo phbbbbt vắt cổ chày ra nước phbbbbt 6/29/2016 3:32:08 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: vâng kệ tôi 6/29/2016 3:32:38 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: còn cái ng đã k biết làm ngta ns thì cứ như đúng r 6/29/2016 3:32:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 3:33:14 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 6/29/2016 3:36:19 PM
 • Ruande Juxian: broken_heart 6/29/2016 3:37:35 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: confused 6/29/2016 3:40:46 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 3:51:17 PM
 • ღDღLღ1102ღ: straight_face 6/29/2016 3:51:35 PM
 • ღDღLღ1102ღ: em tu SInh hả Jin straight_face 6/29/2016 3:51:45 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vg ạ 6/29/2016 3:56:22 PM
 • ltdhien15022003: giải giúp em bài này với ă : phân tích thành nhân tử x^2 + 3cd( 2-3cd) -10xy-1+ 25y^2 cách làm rõ ràng càng tốt ạ . cảm ơn trước 6/29/2016 3:56:33 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: đăng lên nha bn ơi 6/29/2016 3:56:49 PM
 • B4.THĐ: alo 6/29/2016 3:56:57 PM
 • ღDღLღ1102ღ: milo, fami =.= 6/29/2016 3:57:16 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: confused 6/29/2016 3:57:28 PM
 • B4.THĐ: yawn 6/29/2016 3:57:59 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: confused 6/29/2016 3:58:11 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: praying 6/29/2016 3:58:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: sao x,y mak có c,d nữa thế 6/29/2016 3:58:41 PM
 • Lê Việt Tùng: rolling_on_the_floor 6/29/2016 3:59:29 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: confused 6/29/2016 3:59:39 PM
 • ltdhien15022003: cô giáo bảo em nhân cái trong ngoặc trước mà em bó tay :3 6/29/2016 3:59:43 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 6/29/2016 3:59:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ak 6/29/2016 3:59:52 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: em 6/29/2016 3:59:53 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: đù má là s 6/29/2016 3:59:55 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: big_grin 6/29/2016 3:59:58 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ghi ra phần hỏi đáp đi 6/29/2016 3:59:59 PM
 • Lê Việt Tùng: đù má là loạn luân 6/29/2016 4:00:06 PM
 • Lê Việt Tùng: hỏi ngu vc 6/29/2016 4:00:07 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: ừ ghi ra chỗ dễ 6/29/2016 4:00:08 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: đù má m đó tùng ml 6/29/2016 4:00:15 PM
 • Lê Việt Tùng: cc rolling_on_the_floor 6/29/2016 4:00:20 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: laughing 6/29/2016 4:00:24 PM
 • ltdhien15022003: thinking 6/29/2016 4:00:28 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: mà éo có gái nhỉ 6/29/2016 4:00:34 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: rolling_on_the_floor 6/29/2016 4:00:37 PM
 • Ruande Juxian: broken_heart 6/29/2016 4:01:40 PM
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo: confused 6/29/2016 4:01:50 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Juxian
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Khoảng lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • B4.THĐ
 • mitvodich
 • ̿’\̵͇̿̿\Công(屮゚Д゚)屮(Minh)ლ
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Phương =.= Anh
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Ngốc Dại Khờ
 • Devil
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜ๖The๖ۣۜShot๖ۣۜGun▬►ಠ_ಠ,ಠ╭╮ಠ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღDღLღ1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღDiệuღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • ltdhien15022003
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • bggaming2003