0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Giúp với

2. Cho a,b,c là các số hữu tỉ thoả mãn đồng thời $abc=1$ và...
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Giúp em

1. Cho $x,y$ $ \epsilon $ $Q$ thoả mãn $x^3+y^3=2x^2y^2$. CMR $\sqrt{1-\frac{1}{xy}}$ $\epsilon $ $Q$
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Giúp với

CMR phương trình sau không có nghiệm hữu tỉ với mọi số tự nhiên n:$(x+y\sqrt3)^n=\sqrt{1+\sqrt3}$
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Giúp e

Tồn tại hay không các số hữu tỉ a,b,c,d thoả mãn:$(a+b\sqrt2)^{1994}+(c+d\sqrt2)^{1994}=5+4\sqrt2$
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Dễ hay khó

Người ta viết lên bảng 2014 số $\frac{1}{1};\frac{1}{2};\frac{1}{3};...;\frac{1}{2014}$.Mỗi lần thực hiện xoá đi 2 số x,y bất kỳ thì ta viết thêm...
2
phiếu
0đáp án
3 lượt xem

[toán 9]

Bài 1: a) Cho k là số nguyên dương bất kì. Chứng minh bất đẳng thức :$\frac{1}{(k+1)\sqrt{k}} < 2(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}})$b)...
0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

Help me! Tìm tham số m. cần xong trước sáng mai. Thanks mn nhiều nhé,

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}(m^{2}-1)x^{3}+(m-1)x^{2}-2x+1$ với $m\neq \pm 1$Tìm m để hàm nghịch biến trên $(-\infty,2 )$Câu 2 : Cho hàm số...
1
phiếu
0đáp án
7 lượt xem

giúp với

cho các số k âm a , b ,c chứng minh $a^{2} + b^{2} + c^{2} +3\sqrt[3]{(abc)^{2}} \geq 2 ( ab + bc +ca )$biểu thức xảy ra khi nào
1
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

có phải đề bị sai hay không mà không giả được

cho tam giác ABC có O;H;G lần lượt là tâm ngoại tiếp;trực tâm,và trọng tâm của tam giác . Chứng minh: a). Véc tơ $HA +HB +HC = 2HO$ ( véc tơ ) ...
1
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

cần gấp mn ơi!!! giúp với

cho tam giác $ABC,$ trên AB lấy M,N sao cho $AM=MN=NB. D,E $ lần lượt là trung điểm $BC,AC$. BE cắt CN tại $F, AD$ cắt $CM$ tại $K$tính FK biết $AB=c$
0
phiếu
0đáp án
5 lượt xem

[Toan 12]

Tìm m để phương trình sau có nghiệm:$(4m-3)\sqrt{x-3}+(3m-4)\sqrt{1-x}+m-1=0$
0
phiếu
1đáp án
14 lượt xem

Mọi người giúp mình nhé

Bài 1: Cho a,b,c>0 và $a+b+c\leq \sqrt{3}$CMR:$\frac{a}{\sqrt{a^2+1}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+1}}+\frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\leq \frac{3}{2}$
2
phiếu
0đáp án
8 lượt xem

$3x^{2}-4x-15=\sqrt{2x^{2}-2x-5}$

Giải phương trình$3x^{2}-4x-15=\sqrt{2x^{2}-2x-5}$
1
phiếu
1đáp án
7 lượt xem

Tính a + b + c

Biết $\sqrt{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^{2}}-\sqrt{(1-\sqrt{3})^{2}}=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}$ với $a, b, c$ thuộc $Z $
0
phiếu
0đáp án
5 lượt xem

rút gọn

cho biểu thức $A=(\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}+\frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}}{y-x}) : \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y}+\sqrt{xy}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$TÌM...

12345...838Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • chomaychetnek: at_wits_end 9/21/2014 11:09:14 PM
 • chomaychetnek: sao za? 9/21/2014 11:09:22 PM
 • chomaychetnek: alo alo 9/21/2014 11:10:03 PM
 • chomaychetnek: chang co ai la doi thu sao// 9/21/2014 11:10:19 PM
 • maiuyenmai: còn ai ko hỡi? 9/21/2014 11:11:40 PM
 • Tèo Handsome: còn 9/21/2014 11:12:00 PM
 • chomaychetnek: con e nek 9/21/2014 11:12:09 PM
 • chomaychetnek: sao im re ruk> 9/21/2014 11:12:40 PM
 • maiuyenmai: còn 1 đứa bình thường 9/21/2014 11:12:43 PM
 • Tèo Handsome: happy 9/21/2014 11:13:01 PM
 • chomaychetnek: oh 9/21/2014 11:13:13 PM
 • chomaychetnek: thoi h e bt di 9/21/2014 11:13:19 PM
 • chomaychetnek: ok ? 9/21/2014 11:13:23 PM
 • chomaychetnek: xl moi ng nha 9/21/2014 11:14:04 PM
 • maiuyenmai: tèo. tên face là chi? 9/21/2014 11:14:06 PM
 • maiuyenmai: cái chú không bt. có face ko? 9/21/2014 11:15:03 PM
 • chomaychetnek: co ak 9/21/2014 11:15:55 PM
 • maiuyenmai: tên chi? 9/21/2014 11:16:11 PM
 • chomaychetnek: hoi lam jk? 9/21/2014 11:16:29 PM
 • maiuyenmai: rk thôi 9/21/2014 11:16:38 PM
 • chomaychetnek: ? 9/21/2014 11:17:30 PM
 • chomaychetnek: e con kia 9/21/2014 11:18:49 PM
 • chomaychetnek: e con kia 9/21/2014 11:18:51 PM
 • chomaychetnek: e con kia 9/21/2014 11:18:52 PM
 • maiuyenmai: cái zề? 9/21/2014 11:19:18 PM
 • chomaychetnek: k co jk 9/21/2014 11:19:56 PM
 • chomaychetnek: nham ak mak 9/21/2014 11:19:59 PM
 • chomaychetnek: duyen manh 9/21/2014 11:21:51 PM
 • chomaychetnek: duyen manh 9/21/2014 11:21:53 PM
 • chomaychetnek: duyen manh 9/21/2014 11:21:54 PM
 • nguyenngochung14: ban chomaychetnek vui tính nhĩ. hân hạnh đc làm went@@ 9/22/2014 12:05:43 AM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với mọi người ơi đang cần gấp 9/22/2014 6:10:59 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127221/moi-nguoi-giup-minh-nhe 9/22/2014 6:11:00 AM
 • misschpro: mn oi 9/22/2014 12:09:25 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: có ai onl ko 9/22/2014 3:03:26 PM
 • ankhatruongnguyen: ơi 9/22/2014 3:07:39 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: 1 thánh thôi à 9/22/2014 3:11:47 PM
 • ankhatruongnguyen: à ừ 9/22/2014 3:13:36 PM
 • ankhatruongnguyen: chú này tìm ai! 9/22/2014 3:13:45 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: tìm cát 9/22/2014 3:14:37 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: ^_^ 9/22/2014 3:14:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: làm giúp mình với nguyên ơi 9/22/2014 3:15:10 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127221/moi-nguoi-giup-minh-nhe 9/22/2014 3:15:11 PM
 • ankhatruongnguyen: gì đấy 9/22/2014 3:15:25 PM
 • ankhatruongnguyen: à đợi tí n há 9/22/2014 3:15:52 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: ????????? 9/22/2014 3:16:20 PM
 • Lã Phụng Tiên: làm giúp với tối đi học nộp bài rồi 9/22/2014 3:16:26 PM
 • ankhatruongnguyen: cái đề có đúng k ấy 9/22/2014 3:16:47 PM
 • ankhatruongnguyen: đi học tối@ 9/22/2014 3:16:57 PM
 • Lã Phụng Tiên: đúng 100% 9/22/2014 3:17:10 PM
 • Lã Phụng Tiên: laughing 9/22/2014 3:17:17 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp vớicrying 9/22/2014 3:17:27 PM
 • ankhatruongnguyen: thấy cái bài 1 quen 9/22/2014 3:17:48 PM
 • ankhatruongnguyen: mà cái điều kiện thì không phải 9/22/2014 3:17:59 PM
 • ankhatruongnguyen: nếu ab+ca+bc=1 thì trả lời luôn 9/22/2014 3:18:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: nếu ab+bc+ca=1 thì nói làm gì nữa bạn 9/22/2014 3:19:00 PM
 • ankhatruongnguyen: thế mới nói chứ 9/22/2014 3:19:53 PM
 • ankhatruongnguyen: có đk kia thì đồng bậc ngon 9/22/2014 3:20:06 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: talk_to_the_hand làm đi 9/22/2014 3:20:24 PM
 • ankhatruongnguyen: mà học lượng giác hóa chưa 9/22/2014 3:20:29 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: silly lớp mấy ? hok lượng giác hóa chưa 9/22/2014 3:20:52 PM
 • nguyenvietlinh1997: may bai toan nay nham qua doh 9/22/2014 3:21:50 PM
 • Lã Phụng Tiên: làm giúp mình đi mọi người 9/22/2014 3:22:58 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: nerd lại đc cả thánh 1997 kia nữa 9/22/2014 3:23:23 PM
 • Lã Phụng Tiên: ai làm dc hậu tạ 500000 điểm danh vọng 9/22/2014 3:23:55 PM
 • Lã Phụng Tiên: laughing 9/22/2014 3:24:04 PM
 • ankhatruongnguyen: thôi khỏi 9/22/2014 3:24:14 PM
 • ankhatruongnguyen: nói thế thì thôi 9/22/2014 3:24:23 PM
 • Lã Phụng Tiên: ? 9/22/2014 3:24:31 PM
 • ankhatruongnguyen: nhg cho các thánh 9/22/2014 3:24:32 PM
 • Lã Phụng Tiên: làm giúp đi nguyên 9/22/2014 3:24:49 PM
 • Lã Phụng Tiên: cần gấp lắm 9/22/2014 3:25:03 PM
 • ankhatruongnguyen: đag ngĩ 9/22/2014 3:25:49 PM
 • ankhatruongnguyen: nghĩ xog tl 9/22/2014 3:25:58 PM
 • Lã Phụng Tiên: uk 9/22/2014 3:26:20 PM
 • Lã Phụng Tiên: tks trước 9/22/2014 3:26:25 PM
 • nguyenvietlinh1997: o day ai gioi nhat v? 9/22/2014 3:36:21 PM
 • ankhatruongnguyen: @@@@@@@@ 9/22/2014 4:25:19 PM
 • suong.haivl: tớ giỏi nhất 9/22/2014 6:34:49 PM
 • suong.haivl: loser Haivl~ 9/22/2014 6:38:42 PM
 • Bão Táp: big_grin 9/22/2014 6:58:51 PM
 • suong.haivl: tớ ko chắc lắm nhưng hình như tớ giỏi nhất rolling_eyes 9/22/2014 6:59:12 PM
 • ankhatruongnguyen: rolling_on_the_floor 9/22/2014 6:59:37 PM
 • Bão Táp: vãi cả tự sướng 9/22/2014 7:00:11 PM
 • Bão Táp: túm lại e là nhất 9/22/2014 7:00:17 PM
 • suong.haivl: big_grin big_grin big_grin 9/22/2014 7:00:31 PM
 • Bão Táp: devil 9/22/2014 7:00:57 PM
 • suong.haivl: bạn Bão Táp lớp mấy rồi ? 9/22/2014 7:01:34 PM
 • Bão Táp: 11 9/22/2014 7:01:56 PM
 • suong.haivl: Oh .... tớ lớp 10. vài bữa có gì khó cậu giúp với nghen winking 9/22/2014 7:03:25 PM
 • Bão Táp: boy oor girl 9/22/2014 7:04:43 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với 9/22/2014 7:05:09 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127221/moi-nguoi-giup-minh-nhe# 9/22/2014 7:05:10 PM
 • suong.haivl: Girl ! 9/22/2014 7:05:21 PM
 • Bão Táp: ukm 9/22/2014 7:05:34 PM
 • Bão Táp: me too 9/22/2014 7:05:38 PM
 • suong.haivl: love_struck bạn học ở trường cấp 3 nào thế? tỉnh nào ? tớ hỏi thế có đc ko ? 9/22/2014 7:06:28 PM
 • Bão Táp: hải dương 9/22/2014 7:06:45 PM
 • Bão Táp: bạn ở đâu tế 9/22/2014 7:07:41 PM
 • suong.haivl: Ồ xa nhỉ ! tớ sống ở Quảng Trị ! tớ cũng có đứa bạn sống ở đấy .. ^^ 9/22/2014 7:08:11 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • Lã Phụng Tiên
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Bão Táp
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • suong.haivl
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28