LƯỢNG GIÁC

3K
lượt xem

ÁP DỤNG BĐT LƯỢNG GIÁC VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN

ÁP DỤNG BĐT LƯỢNG GIÁC VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về cách áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải các...
3K
lượt xem

BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆNVí dụ $1.$ Chứng minh rằng với mọi $\alpha$, ta luôn có bất đẳng thức...
12K
lượt xem

CÁC ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC

CÁC ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC Đây là các đẳng thức và bất đẳng thức quen thuộc rất cần thiết cho việc chứng minh các...
2K
lượt xem

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Biến đổi lượng giác tương đương : Phương pháp biến đổi lượng giác tương đương sử dụng các...
33K
lượt xem

ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC

Tích phân hàm lượng giác tổng quát có dạng :$I=\int\limits_{a}^{b}F(\sin x, \cos x)dx$.Tùy thuộc vào tính chất và dạng đặc biệt của hàm...
7K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ CÁCH GIẢI KHÔNG MẪU MỰCA.PHƯƠNG PHÁP GIẢIMột số bài toán về phương trình lượng giác mà cách giải tuỳ theo đặc thù...
3K
lượt xem

SỬ DỤNG BĐT CỔ ĐIỂN ĐỂ CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC

SỬ DỤNG BĐT CỔ ĐIỂN ĐỂ CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về 4 bất đẳng thức cổ điển và ứng dụng của chúng trong...
7K
lượt xem

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ 1. Một số kiến thức cơ bản: Nếu $\left| x \right| \leqslant - 1$ thì có một số t...
3K
lượt xem

ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC TRONG ĐẠI SỐ

A. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨCVí dụ $1.$ Cho $a, b, c$ là các số thực sao cho $(ab+1)(bc+1)(ca+1) \ne 0$Chứng minh rằng...
9

bài viết

Chat chit và chém gió
 • .: asingonmoto 7/30/2016 1:28:31 PM
 • Trần Hoàng Nam: một chiều đi trên con đường này.... 7/30/2016 1:28:34 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: surprise tiêu r 7/30/2016 1:28:46 PM
 • .: hypnotized 7/30/2016 1:28:56 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: praying đừng 7/30/2016 1:28:59 PM
 • Trần Hoàng Nam: broken_heart 7/30/2016 1:29:06 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: -_- 7/30/2016 1:29:10 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: biết ngay mà -_- 7/30/2016 1:29:16 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:17 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:17 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:17 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:17 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:18 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:18 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:18 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:18 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: a 7/30/2016 1:29:18 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: angry 7/30/2016 1:29:19 PM
 • Trần Hoàng Nam: khiếp laughing 7/30/2016 1:29:22 PM
 • Trần Hoàng Nam: rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:29:28 PM
 • Aerilate: ??? 7/30/2016 1:29:48 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: praying please 7/30/2016 1:29:53 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: j vậy Linh? 7/30/2016 1:30:04 PM
 • Nam, SNow Clever =)): raised_eyebrows Gay 7/30/2016 1:30:28 PM
 • Trần Hoàng Nam: à chị linh bị thần kinh ấy mà 7/30/2016 1:30:37 PM
 • Trần Hoàng Nam: straight_face 7/30/2016 1:30:39 PM
 • Nam, SNow Clever =)): silly quên chưa đổi tên 7/30/2016 1:30:44 PM
 • Aerilate: thôi pp nhaa mềnh of 7/30/2016 1:30:55 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: -_- 7/30/2016 1:30:57 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: pp late 7/30/2016 1:31:02 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: bye Late straight_face 7/30/2016 1:31:10 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: ai kia vậy 7/30/2016 1:31:14 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: hâm mộ 3 ng kia quá hay s mà để tên S-: 7/30/2016 1:31:33 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: rolling_eyes 7/30/2016 1:31:39 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ:straight_face 7/30/2016 1:31:44 PM
 • Trần Hoàng Nam: confused 7/30/2016 1:32:50 PM
 • Fuction: -_- 7/30/2016 1:32:56 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: yawn 7/30/2016 1:34:13 PM
 • .: laughing 7/30/2016 1:34:54 PM
 • Trần Hoàng Nam: jin đổi lại cái tên đi 7/30/2016 1:35:11 PM
 • Trần Hoàng Nam: laughing 7/30/2016 1:35:12 PM
 • .: ??? 7/30/2016 1:35:45 PM
 • .: sao z anh 7/30/2016 1:35:47 PM
 • Trần Hoàng Nam: đổi lại đi cho đẹp laughing 7/30/2016 1:36:31 PM
 • .: tên đẹp rồi 7/30/2016 1:37:27 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: yawn 7/30/2016 1:42:50 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thinking nhìn tên " hee_hee dở hơi " 7/30/2016 1:43:06 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: tự dưng nhớ đến straight_face 7/30/2016 1:43:14 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:44:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chào chị linh sida 7/30/2016 1:44:07 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: chào " hee_hee dở hơi " rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:44:36 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:44:47 PM
 • ­: straight_face 7/30/2016 1:45:13 PM
 • ­: laughing 7/30/2016 1:45:15 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: avt xấu hoắc straight_face 7/30/2016 1:45:32 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/30/2016 1:45:53 PM
 • ­: thinking 7/30/2016 1:48:39 PM
 • ­: xấu thật mà -_- 7/30/2016 1:48:52 PM
 • Bé Điệu'ss: whew\ 7/30/2016 1:49:20 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/30/2016 1:49:37 PM
 • Bé Điệu'ss: confused 7/30/2016 1:49:48 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: praying amen 7/30/2016 1:50:01 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: broken_heart 7/30/2016 1:56:12 PM
 • Trần Hoàng Nam: confused 7/30/2016 1:56:47 PM
 • Trần Hoàng Nam: lắm icon vậy 7/30/2016 1:56:57 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: surprise 7/30/2016 1:58:16 PM
 • ๖ۣۜ¸.·’*★Confusionღ★*¸.·’: confused 7/30/2016 1:58:23 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: NS RA R NHG K AI TIN ĐÂU 7/30/2016 1:58:24 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: MN CÓ TIN K 7/30/2016 1:58:32 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: big_grin 7/30/2016 1:58:35 PM
 • ๖ۣۜ¸.·’*★Confusionღ★*¸.·’: confused 7/30/2016 1:58:39 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: tin j? 7/30/2016 1:58:47 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: PHIM Ý HAY WA 7/30/2016 1:58:54 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:58:57 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: HAI THẾ GIỚI Ý 7/30/2016 1:59:05 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: XEM ĐI MN 7/30/2016 1:59:09 PM
 • Trần Hoàng Nam: confused 7/30/2016 1:59:48 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_face 7/30/2016 2:04:00 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: ÔI K 7/30/2016 2:04:02 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: NHƯ ĐIÊN Ý 7/30/2016 2:04:05 PM
 • Bé Điệu'ss: silly 7/30/2016 2:05:25 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: crying 7/30/2016 2:10:36 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: NS LẠI ĐI R 7/30/2016 2:10:39 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: ÔI K GHÉT TK BIÊN KỊCH WA 7/30/2016 2:10:53 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: MAK TỪ NÃY ĐẾN H MK HƠI ĐIÊN THÌ FAI 7/30/2016 2:11:05 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: doh 7/30/2016 2:11:09 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/30/2016 2:11:11 PM
 • .: laughing 7/30/2016 2:11:39 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: AK JIN 7/30/2016 2:11:55 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: JIN CÓ XEM K 7/30/2016 2:11:58 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: HAY LẮM 7/30/2016 2:12:02 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rock_on 7/30/2016 2:12:07 PM
 • .: ??? 7/30/2016 2:12:51 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: http://phimbathu.com/xem-phim/hai-the-gioi-w-two-worlds-2016-tap-4-3413_e36132_HD2.html 7/30/2016 2:13:31 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: xem đi ka 7/30/2016 2:13:33 PM
 • .: ca ko thik coi phim 7/30/2016 2:13:46 PM
 • .: big_grin 7/30/2016 2:13:48 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: phim nhg ka xem đi 7/30/2016 2:14:16 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: ns ảo lắm 7/30/2016 2:14:19 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/30/2016 2:14:22 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • .
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Dương Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • ๖ۣۜ¸.·’*★Confusionღ★*¸.·’
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Hận
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • Minh................
 • Nguyên Sky NO1st
 • Hoài Thư
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • Sakura
 • caigihu123
 • Ma Quyến Rũ
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngoanlắmấy thềluôn
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • Kemulator
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • Bé Điệu'ss
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • Trần Hoàng Nam
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫9x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99