Nội dung theo thẻ

3K
lượt xem

SỬ DỤNG BĐT CỔ ĐIỂN ĐỂ CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC

SỬ DỤNG BĐT CỔ ĐIỂN ĐỂ CHỨNG MINH BĐT LƯỢNG GIÁC Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về 4 bất đẳng thức cổ điển và ứng dụng của chúng trong...
1K
lượt xem

Bất đẳng thức Cô-si

Bất đẳng thức Cô-si (Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, Bất đẳng thức AM-GM) Với mọi...
0
phiếu
1đáp án
491 lượt xem
0
phiếu
1đáp án
670 lượt xem
0
phiếu
1đáp án
419 lượt xem
0
phiếu
1đáp án
604 lượt xem
12345...18Trang sau 153050mỗi trang
265

bài viết

Chat chit và chém gió
 • tasfuskau: là vô hạn chị 4/29/2016 3:27:05 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 3:27:29 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: em quả không giống người laughing 4/29/2016 3:27:31 PM
 • tasfuskau: thumbs_up 4/29/2016 3:27:44 PM
 • tasfuskau: người k cao bằng e 4/29/2016 3:27:52 PM
 • tasfuskau: laughing 4/29/2016 3:27:54 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: em từ đâu vào Trái Đất vậy Đức winking big_grin laughing 4/29/2016 3:28:35 PM
 • tasfuskau: từ bụng mẹ em chui ra 4/29/2016 3:29:08 PM
 • tasfuskau: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:29:09 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: so where is your mother ?? laughing 4/29/2016 3:29:47 PM
 • tasfuskau: straight_face 4/29/2016 3:30:04 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 3:30:08 PM
 • tasfuskau: em học bài đây 4/29/2016 3:31:16 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:31:17 PM
 • tasfuskau: tí on 4/29/2016 3:31:19 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 3:31:20 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: bye em winking 4/29/2016 3:31:22 PM
 • tasfuskau: nháy ít thôi 4/29/2016 3:31:30 PM
 • tasfuskau: k thành chột đấy chị 4/29/2016 3:31:36 PM
 • tasfuskau: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:31:38 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: angry học đê 4/29/2016 3:31:44 PM
 • tasfuskau: LINH CHỘT 4/29/2016 3:31:46 PM
 • tasfuskau: laughing 4/29/2016 3:31:48 PM
 • tasfuskau: vâng 4/29/2016 3:31:50 PM
 • tasfuskau: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:31:52 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: học ngay frustrated 4/29/2016 3:32:11 PM
 • tasfuskau: vâng 4/29/2016 3:32:19 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 3:32:20 PM
 • .: LINH CHỘT 4/29/2016 3:34:31 PM
 • .: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:34:34 PM
 • .: laughinglaughinglaughing 4/29/2016 3:34:44 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: lão tinh tinh angry ông im ngay frustrated lo mà đọc kinh đi laughing 4/29/2016 3:36:05 PM
 • .: mới đọc xong 4/29/2016 3:36:19 PM
 • .: laughing 4/29/2016 3:36:22 PM
 • .: đang đi truyền bá kinh phật 4/29/2016 3:36:38 PM
 • .: A DI ĐÀ PHẬT 4/29/2016 3:36:44 PM
 • .: praying 4/29/2016 3:36:52 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: lão mà truyền thì ai thèm nghe laughing 4/29/2016 3:37:06 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:37:12 PM
 • .: laughing 4/29/2016 3:37:20 PM
 • .: LINH CHỘT VẪN NGHE NÃY H ĐẤY THÔI 4/29/2016 3:37:32 PM
 • .: rolling_on_the_floor 4/29/2016 3:37:34 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: ông im ngay angry mặc xác ông frustrated 4/29/2016 3:39:44 PM
 • .: BẦN TĂNG CHƯA CHẾT 4/29/2016 3:40:07 PM
 • .: CHƯA CÓ XÁC 4/29/2016 3:40:12 PM
 • .: MÔ PHẬT 4/29/2016 3:40:18 PM
 • .: laughing 4/29/2016 3:40:21 PM
 • L.lawiet: bổn tọa đã quay lại 4/29/2016 3:43:50 PM
 • .: confused 4/29/2016 3:44:29 PM
 • tasfuskau: xong 1 bài 4/29/2016 3:56:14 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 3:56:15 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: Đức laughing em thông báo cho ai biết thế 4/29/2016 4:01:42 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/29/2016 4:16:21 PM
 • tasfuskau: cho người hỏi biết chị 4/29/2016 4:17:47 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:17:48 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: ai hỏi Đức thế winking 4/29/2016 4:18:31 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: confused 4/29/2016 4:18:36 PM
 • dieulinhlundinhluatbeo: hello Jin big_grin 4/29/2016 4:18:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hehe 4/29/2016 4:18:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hello chị điệu 4/29/2016 4:18:45 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đức 4/29/2016 4:18:47 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chú chết cạnh cái mt ak 4/29/2016 4:18:51 PM
 • tasfuskau: confused 4/29/2016 4:19:22 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 4/29/2016 4:19:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: online mãi z 4/29/2016 4:19:32 PM
 • tasfuskau: mới on 4/29/2016 4:19:44 PM
 • tasfuskau: mà bảo on mãi 4/29/2016 4:19:48 PM
 • tasfuskau: với dk nghỉ từ hôm qua 4/29/2016 4:20:03 PM
 • tasfuskau: nên on 4/29/2016 4:20:06 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:20:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/29/2016 4:20:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thánh LINK 4/29/2016 4:20:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nhờ tí dc ko 4/29/2016 4:20:42 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:20:45 PM
 • tasfuskau: confused 4/29/2016 4:20:47 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/132754/hinh-hoc-lam-giup-jin-nhek-san-tien-vote-manh-dum 4/29/2016 4:21:06 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vote up dùm Jin 4/29/2016 4:21:11 PM
 • tasfuskau: ok 4/29/2016 4:21:15 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:21:17 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vs lại link dùm 4/29/2016 4:21:18 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/29/2016 4:21:20 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:21:27 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đến h vẫn chưa biết cách giải 4/29/2016 4:21:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thanks nhiều 4/29/2016 4:21:32 PM
 • tasfuskau: ok 4/29/2016 4:21:39 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:21:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/29/2016 4:22:37 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thanks 4/29/2016 4:25:41 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:25:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: silly mai mốt có mấy bài khó nhớ giúp link giùm big_grin 4/29/2016 4:26:21 PM
 • tasfuskau: big_grin neeus có thế 4/29/2016 4:27:18 PM
 • tasfuskau: laughing 4/29/2016 4:27:18 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 4/29/2016 4:28:14 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thanks 4/29/2016 4:28:26 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: pp 4/29/2016 4:28:27 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 4/29/2016 4:28:31 PM
 • tasfuskau: pp 4/29/2016 4:28:35 PM
 • tasfuskau: wave 4/29/2016 4:28:42 PM
 • tasfuskau: xong 3 bài 4/29/2016 4:37:18 PM
 • tasfuskau: big_grin 4/29/2016 4:37:20 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Thượng tiên
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • S2karryS2
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜThuốc ๖ۣۜTê ๖ۣۜGây ๖ۣۜMê
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • ♥•♥Thùy Lizzie ATPX 4869♥•♥
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • 9A-ĐL-No 1
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • CongMinh
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • emmuongioitoan9
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • *QuỲnh*MuUn*
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • HY
 • abcxyz
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • dieulinhlundinhluatbeo
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau