Nội dung theo thẻ

1K
lượt xem

Số phức nghịch đảo

Số phức nghịch đảoSố nghịch đảo của số phức $z$ khác $0$ là số ${z^{ - 1}} = \frac{1}{{{{\left| z \right|}^2}}}\overline z $
2K
lượt xem

Phần thực của số phức, phần ảo của số phức

Phần thực của số phức, phần ảo của số phức Một số phức là một biểu thức dạng $a + bi$, trong đó a và b là những số thực và số...
2K
lượt xem

Acgumen của số phức

Acgumen của số phức Cho số phức $z \ne 0$. Gọi $M$ là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số $z$. Số đo (rađian) của mỗi...
1K
lượt xem

Biểu diễn hình học của số phức

Biểu diễn hình học của số phức Đối với các số phức, ta hãy xét mặt phẳng tọa độ Oxy. Mỗi số phức...
2K
lượt xem

Số phức liên hợp

Số phức liên hợpSố phức liên hợp của $a + bi\,\,\,\,\,\,\,\,(a,b \in \mathbb{R})$ là $a - bi$ và được kí hiệu bởi...
10K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 PHƯƠNG...
11K
lượt xem

SỐ PHỨC - MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN

SỐ PHỨC - MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN I. LÝ THUYẾT 1.Khái niệm: Số phức là một biểu thức có dạng $a + bi$ với...
0
phiếu
1đáp án
324 lượt xem
123Trang sau 153050mỗi trang
44

bài viết

Chat chit và chém gió
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:31:48 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Mai a kể 1/28/2015 8:31:48 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: laughing 1/28/2015 8:31:51 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:31:56 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: cho e nghe 1/28/2015 8:31:56 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:31:56 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:31:58 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:31:59 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:01 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:02 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:03 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:03 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Tùng 1/28/2015 8:32:04 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:04 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:04 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:05 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:06 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:07 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:07 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:08 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:08 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:09 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:09 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:10 PM
 • hakunzee5897: thôi 1/28/2015 8:32:10 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:10 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:11 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:11 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:12 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:12 PM
 • leviettung01: Mi tôm muốn nhập hội phải giới thiieuj tên tuổi ....................... 1/28/2015 8:32:13 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Tùng trật tự nào 1/28/2015 8:32:13 PM
 • leviettung01: big_grin 1/28/2015 8:32:16 PM
 • forever feet mạng: laughing 1/28/2015 8:32:23 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Mì Tôm 1/28/2015 8:32:24 PM
 • leviettung01: tongue 1/28/2015 8:32:27 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: để đề phòng lừa đảo trên mạng 1/28/2015 8:32:33 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: tôi yêu cầu bạn hãy khai báo thông tin cá nhân 1/28/2015 8:32:48 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Theo thứ tự 1/28/2015 8:32:54 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Giới tính 1/28/2015 8:32:58 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Nếu là nam thì thôi khỏi cần giới thiệu 1/28/2015 8:33:13 PM
 • hakunzee5897: mì tôm , ở đây đầy rẫy nguy hiem , ban nhớ cẩn thận 1/28/2015 8:33:27 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Nữ thì khai báo tên tuổi+ địa chỉ + số đt 1/28/2015 8:33:29 PM
 • hakunzee5897: chào mn nhé 1/28/2015 8:33:35 PM
 • leviettung01: hiccccccccccccc 1/28/2015 8:33:40 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Chào e 1/28/2015 8:33:42 PM
 • forever feet mạng: hiro 1/28/2015 8:33:44 PM
 • hakunzee5897: big_grin 1/28/2015 8:33:46 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a nhớ e mún chết mà onl là thấy out 1/28/2015 8:33:52 PM
 • leviettung01: chả có tiếng đáp trả sad big_grin 1/28/2015 8:33:57 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Cơ bản là a buồn 1/28/2015 8:34:01 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:20 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:24 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Kệ cmn 1/28/2015 8:34:25 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:25 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:26 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:26 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:26 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:26 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:26 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:26 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:27 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:27 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:27 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:27 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:27 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:27 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:28 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:28 PM
 • leviettung01: MÌ TÔM @@ 1/28/2015 8:34:28 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Kệ cmn đi mà 1/28/2015 8:34:31 PM
 • leviettung01: UK 1/28/2015 8:34:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: spam nữa a cho giang hồ xử chú đấy 1/28/2015 8:34:45 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: on_the_phone Tụi mày hả, đứng trước cửa nhà thằng Tùng. Nó mà spam thì chém đâu tùy chúng mày 1/28/2015 8:35:21 PM
 • leviettung01: surprise 1/28/2015 8:35:42 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: on_the_phone A mày có lệnh, lập tức dò từ đầu đến chân. Chỗ nào thấy nhô ra là cắt bỏ cho tao 1/28/2015 8:36:14 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/28/2015 8:36:29 PM
 • leviettung01: đag bt anh ạ 1/28/2015 8:36:58 PM
 • leviettung01: chưa nhô laughing rolling_on_the_floor 1/28/2015 8:37:05 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: on_the_phone Alo, cho tao 150 chiếc xe hơi. Thằng nào chưa onl HTN đến thẳng nhà nó đốt cho tao 1/28/2015 8:37:35 PM
 • leviettung01: 8h38 rồi mà th trung chưa onl ???????? 1/28/2015 8:38:13 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Chém 1/28/2015 8:38:26 PM
 • leviettung01: chắc có e nào đang thăm nó no_talking 1/28/2015 8:38:35 PM
 • leviettung01: sad 1/28/2015 8:38:46 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Nay vắng quá nhỉ 1/28/2015 8:39:26 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Lưu lạc nơi đâu nay vắng mặt 1/28/2015 8:40:04 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Bóng hình ấy có hoài chốn đây 1/28/2015 8:41:23 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Hình như chúng nó ra face hết rồi 1/28/2015 8:43:08 PM
 • leviettung01: ok 1/28/2015 8:44:19 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Gái đâu cả rồi nhỉ 1/28/2015 8:45:18 PM
 • leviettung01: có ai ko z???????????????????????????????????????????? 1/28/2015 8:52:10 PM
 • leviettung01: crying 1/28/2015 8:52:15 PM
 • leviettung01: trung ơi mày 1/28/2015 8:57:13 PM
 • ღKhờღ: sao mầy 1/28/2015 9:01:35 PM
 • leviettung01: m.n đâu hết rồi nhỉ :v 1/28/2015 9:03:09 PM
 • ღKhờღ: tao chịu 1/28/2015 9:03:39 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a đợi mấy đứa nãy giờ 1/28/2015 9:05:12 PM
 • ღKhờღ: he 1/28/2015 9:05:33 PM
 • leviettung01: mấy đứa đợi a nãy h laughing 1/28/2015 9:05:45 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • kykot123
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • hoanghai.twilight
 • ~Kezo~
 • congchuatuyet4111998
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜKIZ_«™¯†