Nội dung theo thẻ

8K
lượt xem

Phương trình đoạn chắn

Phương trình đoạn chắn Đường thẳng có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\,\,\,\,\,(a \ne 0,b \ne 0)$ (2)...
2K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng- Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d đi qua điểm ...
11

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: sợ gì chứ em big_grin 7/26/2016 1:06:10 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face lần thứ 12 straight_face 7/26/2016 1:07:26 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sao lém thế 7/26/2016 1:08:56 PM
 • Aeriorixile: good_luck 7/26/2016 1:09:01 PM
 • Aeriorixile: coffee 7/26/2016 1:09:03 PM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: laughing 7/26/2016 1:09:06 PM
 • Aeriorixile: oh_go_on 7/26/2016 1:09:06 PM
 • Aeriorixile: angel 7/26/2016 1:09:08 PM
 • Aeriorixile: big_hug 7/26/2016 1:09:10 PM
 • Aeriorixile: whew 7/26/2016 1:09:15 PM
 • Aeriorixile: I_dont_know 7/26/2016 1:09:18 PM
 • Aeriorixile: star 7/26/2016 1:09:20 PM
 • Aeriorixile: money_eyes 7/26/2016 1:09:24 PM
 • Aeriorixile: chicken 7/26/2016 1:09:26 PM
 • Aeriorixile: thumbs_down 7/26/2016 1:09:28 PM
 • It's Over: -_- hâm à 7/26/2016 1:10:09 PM
 • Aeriorixile: thinking 7/26/2016 1:10:27 PM
 • Aeriorixile: on_the_phone 7/26/2016 1:10:30 PM
 • Aeriorixile: sick 7/26/2016 1:10:32 PM
 • Aeriorixile: kiss 7/26/2016 1:10:33 PM
 • Aeriorixile: sad 7/26/2016 1:10:36 PM
 • Aeriorixile: party 7/26/2016 1:10:39 PM
 • It's Over: -_- 7/26/2016 1:10:40 PM
 • Aeriorixile: :v 7/26/2016 1:10:52 PM
 • It's Over: chào bạn có avt đẹp big_grin 7/26/2016 1:10:53 PM
 • Aeriorixile: chào bạn có avt xấu :v :v :v 7/26/2016 1:11:11 PM
 • It's Over: -_- 7/26/2016 1:11:29 PM
 • It's Over: chào bạn có tên xấu big_grin 7/26/2016 1:11:38 PM
 • Aeriorixile: tên mình đẹp big_grin 7/26/2016 1:12:07 PM
 • It's Over: xấu big_grin 7/26/2016 1:12:12 PM
 • Aeriorixile: no_talking 7/26/2016 1:13:00 PM
 • Bé's Ngốc'ss: crying 7/26/2016 1:14:47 PM
 • Bé's Ngốc'ss: confused 7/26/2016 1:14:50 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sao z Thanh 7/26/2016 1:15:13 PM
 • It's Over: sao thế Thanh straight_face 7/26/2016 1:15:16 PM
 • tran85295: đổi avt dc rồi á 7/26/2016 1:15:45 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chả có tn nào gửi vô mail 7/26/2016 1:16:03 PM
 • tran85295: laughing mướn có hả 7/26/2016 1:16:17 PM
 • It's Over:straight_face 7/26/2016 1:16:20 PM
 • tran85295: dễ lắm laughing 7/26/2016 1:16:20 PM
 • It's Over: sao lại không có ??straight_face 7/26/2016 1:16:30 PM
 • It's Over: chị chả hiểu gì straight_face 7/26/2016 1:16:38 PM
 • Bé's Ngốc'ss: e đăng ký 7/26/2016 1:17:27 PM
 • Bé's Ngốc'ss: gravatar rùi 7/26/2016 1:17:35 PM
 • Bé's Ngốc'ss: mà ko có tn j gửi vô mail ca 7/26/2016 1:17:45 PM
 • Bé's Ngốc'ss: cả 7/26/2016 1:17:48 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: wave 7/26/2016 1:17:53 PM
 • tran85295: đợi 5' thì phải 7/26/2016 1:17:58 PM
 • tran85295: chào chị lý 7/26/2016 1:18:00 PM
 • It's Over:big_grin 7/26/2016 1:18:05 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chào c Lý 7/26/2016 1:18:10 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: chào m.n 7/26/2016 1:18:13 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: lâu lâu ko onl 7/26/2016 1:18:18 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: It's Over? 7/26/2016 1:18:32 PM
 • duongcscx: có ai là BQT ở đây ko nhỉ 7/26/2016 1:18:33 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: ai vậy? 7/26/2016 1:18:36 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: hi chị Lý 7/26/2016 1:18:45 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: hj e 7/26/2016 1:18:50 PM
 • tran85295: có 1 bạn thì phải 7/26/2016 1:18:53 PM
 • tran85295: mà sao vậy 7/26/2016 1:18:56 PM
 • 1102: straight_face 7/26/2016 1:19:00 PM
 • 1102: BQT ?straight_face 7/26/2016 1:19:14 PM
 • 1102: ban quản trị :v 7/26/2016 1:19:29 PM
 • duongcscx: à, acc mình dạo này hay onl thế, mà vẫn ghi vào liên tục 2 ngày là sao ý nhở 7/26/2016 1:19:44 PM
 • duongcscx: để ý bữa giờ vẫn thế 7/26/2016 1:19:56 PM
 • duongcscx: :v 7/26/2016 1:20:00 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: nam này 7/26/2016 1:20:08 PM
 • tran85295: dạ 7/26/2016 1:20:14 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: ad có đổi đc mk của member ko? 7/26/2016 1:20:23 PM
 • 1102: straight_face 7/26/2016 1:20:29 PM
 • tran85295: ko chị 7/26/2016 1:20:32 PM
 • tran85295: à dc 7/26/2016 1:20:34 PM
 • 1102: ai cũng đc straight_face 7/26/2016 1:20:38 PM
 • tran85295: dân thường cũng đổi đc 7/26/2016 1:20:40 PM
 • 1102: đổi đc straight_face 7/26/2016 1:20:44 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: đc á? 7/26/2016 1:20:45 PM
 • 1102: ukm straight_face 7/26/2016 1:20:48 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: -_- 7/26/2016 1:20:57 PM
 • tran85295: mình ngày nào cũng onl mà cũng thấy lên đâu laughing 7/26/2016 1:21:01 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: 1102 là Linh hả? 7/26/2016 1:21:07 PM
 • 1102: ukm á big_grin 7/26/2016 1:21:11 PM
 • Bé's Ngốc'ss: We sent an email to dl.22.12.dl.21.10@gmail.com when you signed up for Gravatar. In this email you will find a link that, when clicked, will bring you back to a confirmation page. Once you've confirmed your email, you can start using Gravatar. If for some reason you did not receive the confirmation email, visit the WordPress.com help page where you can find a link to resend the confirmation email. If you are still having trouble, feel free to get in touch and we'll do our best to get you sorted! You can also review our FAQs or search our support documents. PLEASE check your junk/spam folder before contacting us, as it is very common to have email delivery problems because of automated filters. 7/26/2016 1:21:41 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: im hơi lặng tiếng thế 7/26/2016 1:21:44 PM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: j vậy trâm 7/26/2016 1:21:49 PM
 • 1102: straight_face 7/26/2016 1:21:50 PM
 • tran85295: hình như phải đợi ý trâm 7/26/2016 1:22:14 PM
 • Bé's Ngốc'ss: Chúng tôi đã gửi một email đến dl.22.12.dl.21.10@gmail.com~~V khi bạn đã đăng ký Gravatar. Trong email này, bạn sẽ tìm thấy một liên kết mà khi nhấn vào, sẽ đưa bạn trở lại trang xác nhận. Một khi bạn đã xác nhận email của bạn, bạn có thể bắt đầu sử dụng Gravatar. Nếu vì một số lý do bạn không nhận được email xác nhận, hãy truy cập trang trợ giúp WordPress.com, nơi bạn có thể tìm thấy một liên kết để gửi lại email xác nhận. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, cảm thấy tự do để liên lạc và chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để giúp bạn có được sắp xếp! Bạn cũng có thể xem câu hỏi thường gặp hoặc tìm kiếm các tài liệu hỗ trợ của chúng tôi. XIN kiểm tra thư mục rác / spam của mình trước khi liên hệ với chúng tôi, vì nó là rất phổ biến để có vấn đề giao hàng email vì các bộ lọc tự động. 7/26/2016 1:22:19 PM
 • Bé's Ngốc'ss: ko đâu a 7/26/2016 1:22:25 PM
 • Bé's Ngốc'ss: đổi avt thì 5' n' mí hiện 7/26/2016 1:22:37 PM
 • tran85295: hoặc vào danh sách thư spam 7/26/2016 1:22:37 PM
 • Bé's Ngốc'ss: còn cái này có vấn đề 7/26/2016 1:22:44 PM
 • Bé's Ngốc'ss: e vô xem rùi 7/26/2016 1:22:49 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chả có thư nào cả 7/26/2016 1:23:14 PM
 • tran85295: lạ nhỉ 7/26/2016 1:23:56 PM
 • duongcscx: hình như forum này chả được dev nào nâng cấp lần nào nhỉ, thấy vẫn khó sử dụng quá. 7/26/2016 1:24:02 PM
 • Bé's Ngốc'ss: straight_face 7/26/2016 1:24:35 PM
 • Bé's Ngốc'ss: c Linh 7/26/2016 1:24:39 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chiều e lên lại coi đk ko 7/26/2016 1:24:47 PM
 • Bé's Ngốc'ss: lần trc của trang cx bị z 7/26/2016 1:24:55 PM
 • Bé's Ngốc'ss: sau đến mãi sau ms có tn 7/26/2016 1:25:10 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Dương Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Goku Black
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • Minh................
 • Nguyên Sky NO1st
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngoanlắmấy thềluôn
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • Kemulator
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • 1102
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫9x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • k10k11nk3b
 • phiphi
 • tructrotreu123
 • phanthixuanluong99