Nội dung theo thẻ

4K
lượt xem

Phương trình đoạn chắn

Phương trình đoạn chắn Đường thẳng có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\,\,\,\,\,(a \ne 0,b \ne 0)$ (2)...
1K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng- Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d đi qua điểm ...
11

bài viết

Chat chit và chém gió
 • leviettung01: vote and vote 1/31/2015 10:30:49 PM
 • Thần Thoại: vote r ạ 1/31/2015 10:30:59 PM
 • leviettung01: thask e big_grin 1/31/2015 10:31:26 PM
 • Sâu lười: chat cc là như nào? 1/31/2015 10:32:45 PM
 • ღKhờღ: bài dễ bài dễ 1/31/2015 10:32:52 PM
 • ღKhờღ: cctalk big_grin 1/31/2015 10:32:58 PM
 • ღKhờღ: phần mềm chat của vng 1/31/2015 10:33:03 PM
 • ღKhờღ: dang xem đá bong trên cctalk 1/31/2015 10:33:14 PM
 • Thần Thoại: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127131/dai-9 1/31/2015 10:33:21 PM
 • ღKhờღ: man đang dẫn 2-0 1/31/2015 10:33:30 PM
 • Thần Thoại: bài này siêu cũ & siêu dễ nhưng chưa ai tl 1/31/2015 10:33:37 PM
 • minh_thúy: yawn 1/31/2015 10:33:38 PM
 • leviettung01: wave 1/31/2015 10:33:43 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129418/so-cp 1/31/2015 10:38:02 PM
 • Thần Thoại: cần làm hay a tự làm đây 1/31/2015 10:39:32 PM
 • leviettung01: tự làm 1/31/2015 10:40:22 PM
 • Thần Thoại: câu dễ kinh 1/31/2015 10:40:50 PM
 • ღKhờღ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129415/giup 1/31/2015 10:42:21 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129420/dai-9 1/31/2015 10:45:40 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129420/dai-9 1/31/2015 10:45:41 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129420/dai-9 1/31/2015 10:45:42 PM
 • Thần Thoại: a tùng chơi bẩn thế 1/31/2015 10:46:37 PM
 • ღKhờღ: SNHC 1/31/2015 10:46:42 PM
 • ღKhờღ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129400/tim-min 1/31/2015 10:46:48 PM
 • ღKhờღ: xử đi e 1/31/2015 10:46:51 PM
 • ღKhờღ: Minh đâu r e 1/31/2015 10:48:36 PM
 • minh_thúy: rolling_eyes 1/31/2015 10:48:45 PM
 • Thần Thoại: e đây 1/31/2015 10:48:48 PM
 • ღKhờღ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129400/tim-min 1/31/2015 10:48:52 PM
 • leviettung01: sao minh 1/31/2015 10:48:55 PM
 • ღKhờღ: làm bài đó thử đi e 1/31/2015 10:48:57 PM
 • ღKhờღ: Thúy 1/31/2015 10:49:00 PM
 • leviettung01: a chơi bẩn đâu 1/31/2015 10:49:01 PM
 • ღKhờღ: bị s vậy 1/31/2015 10:49:04 PM
 • leviettung01: minh 1/31/2015 10:49:05 PM
 • Thần Thoại: toàn đăng bài dễ r tự làm 1/31/2015 10:49:21 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/31/2015 10:49:27 PM
 • ღKhờღ: nó bị ảo e ạ 1/31/2015 10:49:37 PM
 • Thần Thoại: laughing 1/31/2015 10:50:13 PM
 • ღKhờღ: mấy đứa ai làm đc làm bài này đi straight_face http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129400/tim-min 1/31/2015 10:50:53 PM
 • Sâu lười: yawn 1/31/2015 10:50:57 PM
 • ღKhờღ: 2 chị sâu 1/31/2015 10:51:07 PM
 • ღKhờღ: big_grin 1/31/2015 10:51:08 PM
 • Sâu lười: 2 em yawn 1/31/2015 10:51:38 PM
 • Thần Thoại: chào chị 1/31/2015 10:51:49 PM
 • ღKhờღ: ngủ đi chị 1/31/2015 10:51:53 PM
 • ღKhờღ: muộn rùi 1/31/2015 10:51:57 PM
 • leviettung01: muộn cmm 1/31/2015 10:52:11 PM
 • leviettung01: wave sâu 1/31/2015 10:52:20 PM
 • ღKhờღ: nãy các anh tụ họp 1/31/2015 10:52:25 PM
 • ღKhờღ: may mà k có th tùng laughing 1/31/2015 10:52:32 PM
 • Sâu lười: chào Tùng yawn 1/31/2015 10:53:17 PM
 • ღKhờღ: Buzz! 1/31/2015 10:53:36 PM
 • leviettung01: cả chào cả ngáp laughing 1/31/2015 10:53:37 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/31/2015 10:53:41 PM
 • ღKhờღ: loser 1/31/2015 10:53:56 PM
 • Sâu lười: quá buồn ngủ yawn 1/31/2015 10:54:02 PM
 • leviettung01: thế thì ngủ đi 1/31/2015 10:54:12 PM
 • leviettung01: ko cần nhớ tùng quá nên ở lại đâu 1/31/2015 10:54:26 PM
 • ღKhờღ: sick 1/31/2015 10:54:40 PM
 • Sâu lười: cứ cho là nhớ đi 1/31/2015 10:54:50 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129421/so-ng-to 1/31/2015 10:54:51 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129421/so-ng-to 1/31/2015 10:54:52 PM
 • leviettung01: laughing 1/31/2015 10:54:56 PM
 • Sâu lười: mệt quá hết sức để đính chính rồi yawn 1/31/2015 10:55:05 PM
 • ღKhờღ: ngủ đi chị big_grin 1/31/2015 10:55:13 PM
 • Sâu lười: chị ngủ nhá 1/31/2015 10:55:26 PM
 • ღKhờღ: big_grin 1/31/2015 10:55:31 PM
 • ღKhờღ: chúc chị ngủ ngon + mơ siu đẹp 1/31/2015 10:55:39 PM
 • Sâu lười: thương Khờ ghê cơ 1/31/2015 10:55:47 PM
 • minh_thúy: yawn 1/31/2015 10:55:53 PM
 • leviettung01: chúc sâu ngủ ngon + mơ siu đẹp 1/31/2015 10:56:04 PM
 • Sâu lười: Khờ ngủ ngon kiss 1/31/2015 10:56:06 PM
 • ღKhờღ: happy 1/31/2015 10:56:14 PM
 • Sâu lười: ờ Tùng 1/31/2015 10:56:18 PM
 • Sâu lười: ngủ ngon! 1/31/2015 10:56:26 PM
 • ღKhờღ: thúy 1/31/2015 10:56:31 PM
 • minh_thúy: ơi 1/31/2015 10:56:49 PM
 • ღKhờღ: em cũng ngủ đi big_grin 1/31/2015 10:56:59 PM
 • minh_thúy: còn sớm chán 1/31/2015 10:57:11 PM
 • leviettung01: uk thask sâu 1/31/2015 10:57:11 PM
 • Thần Thoại: haha có người hỏi câu giống bài của mình 1/31/2015 10:57:13 PM
 • ღKhờღ: chứ nãy bùn ngủ mà 1/31/2015 10:57:20 PM
 • leviettung01: ai minh 1/31/2015 10:57:26 PM
 • ღKhờღ: vui rứa Minh 1/31/2015 10:57:36 PM
 • Thần Thoại: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129422/giup-bdt-lop-10 1/31/2015 10:57:38 PM
 • leviettung01: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129421/so-ng-to 1/31/2015 10:57:39 PM
 • ღKhờღ: laughing 1/31/2015 10:58:03 PM
 • ღKhờღ: vui thiệt chứ nhỉ 1/31/2015 10:58:09 PM
 • Thần Thoại: coppy cho nhanh laughing 1/31/2015 10:58:19 PM
 • ღKhờღ: copy nhớ ghi nguồn straight_face 1/31/2015 10:58:33 PM
 • ღKhờღ: điều đó để tôn trọng tác giả 1/31/2015 10:58:55 PM
 • Thần Thoại: của e tự làm mà 1/31/2015 10:59:08 PM
 • Thần Thoại: laughing 1/31/2015 10:59:11 PM
 • Thần Thoại: bài hôm trước ý 1/31/2015 10:59:21 PM
 • ღKhờღ:1/31/2015 10:59:37 PM
 • Thần Thoại: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128909/bat-dang-thuc 1/31/2015 10:59:40 PM
 • Jea...student: happy 1/31/2015 11:00:20 PM
 • Sâu lười: Anh... 1/31/2015 11:01:11 PM
 • ღKhờღ: chào anh Jea 1/31/2015 11:01:26 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • intimate_trong
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • hoangngochuynh999
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥⊱Võ Tắc Thiên⊰♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • trongpro_75
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • khongcanbietten.1221