Phương trình đoạn chắn
          Đường thẳng có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\,\,\,\,\,(a \ne 0,b \ne 0)$            (2)
đi qua hai điểm $A(a;0)\& B(0;b)$ phương trình (2) được gọi là phương trình đường thẳng theo đoạn chắn.

Thẻ

Lượt xem

3561
Chat chit và chém gió
 • Saori Hara: em không thấy j dặc biệt ak 10/24/2014 8:48:46 PM
 • Saori Hara: em tìm ra 2 tiêu diểm chưa 10/24/2014 8:49:07 PM
 • tieutuliti98: e hin, e k hỉu 1 chút j về tính chất của elip 10/24/2014 8:49:12 PM
 • tieutuliti98: công thức thì xem chứ k pik khi nao áp dung 10/24/2014 8:49:33 PM
 • Saori Hara: em tìm tiêu điểm đi 10/24/2014 8:49:52 PM
 • tieutuliti98: tim toạ độ hín a 10/24/2014 8:50:06 PM
 • Saori Hara:10/24/2014 8:50:10 PM
 • Saori Hara: rồi áp dụng công thức tính khoảng cách 10/24/2014 8:50:41 PM
 • tieutuliti98: lm s tim 10/24/2014 8:50:44 PM
 • Saori Hara: em không biết tìm tiêu diểm ak 10/24/2014 8:51:12 PM
 • tieutuliti98: hjhj, e hơi dốt 10/24/2014 8:51:34 PM
 • tieutuliti98: e k pik j về elip het 10/24/2014 8:51:42 PM
 • Saori Hara: uk 10/24/2014 8:51:44 PM
 • Saori Hara: lên mạng tra ct 10/24/2014 8:51:52 PM
 • tieutuliti98: ct j anh 10/24/2014 8:52:11 PM
 • Saori Hara: http://toanhoc77.wordpress.com/2012/06/25/bai-3-phuong-trinh-duong-elip/ 10/24/2014 8:52:36 PM
 • Saori Hara: -4;0 và 4;0 10/24/2014 8:53:31 PM
 • sangkidtn: cho mình hỏi cách tính log trên máy tính cầm tay 10/24/2014 8:54:33 PM
 • tieutuliti98: minh k pik A, B, C của đường thẳng là j thì s thay vào a 10/24/2014 8:54:43 PM
 • Saori Hara: A B C là hệ số 10/24/2014 8:56:26 PM
 • tieutuliti98: vd 10/24/2014 8:56:49 PM
 • tieutuliti98: duong thang : y= 5x+3 10/24/2014 8:57:04 PM
 • tieutuliti98: và điểm A(-2;2) 10/24/2014 8:57:12 PM
 • Saori Hara: 5x-y+3=0 10/24/2014 8:57:24 PM
 • tieutuliti98: có dc 2 cái nay minh mới tìm dc khoảng cách từ A >>> đt chứ 10/24/2014 8:57:36 PM
 • tieutuliti98: e đọc cái đề thấy A,B,C còn chưa biet mk 10/24/2014 8:58:04 PM
 • tieutuliti98: z lm s a 10/24/2014 9:00:08 PM
 • Saori Hara: để xem 10/24/2014 9:00:15 PM
 • Min Tồ: sad 10/24/2014 9:01:13 PM
 • tieutuliti98: giup vs c min 10/24/2014 9:01:37 PM
 • Min Tồ: sao e 10/24/2014 9:02:19 PM
 • tieutuliti98: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127717/ae-giup-toan-elip-vs 10/24/2014 9:02:25 PM
 • Min Tồ: elip là c ko có biết làm 10/24/2014 9:03:26 PM
 • Saori Hara: cái này không thi đại học 10/24/2014 9:04:30 PM
 • tieutuliti98: a giup e di 10/24/2014 9:05:01 PM
 • Min Tồ: trong đầu c giờ chỉ có hệ và hệ 10/24/2014 9:06:30 PM
 • hieugiapbat: ai lm tto hop ko?? 10/24/2014 9:07:17 PM
 • tieutuliti98: up len xem thử 10/24/2014 9:07:31 PM
 • ladykiller: ? 10/24/2014 9:07:37 PM
 • tieutuliti98: hên xui giải dc 10/24/2014 9:07:37 PM
 • ladykiller: công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng 10/24/2014 9:07:39 PM
 • Min Tồ: ai hỏi hệ ko 10/24/2014 9:07:49 PM
 • tieutuliti98: cái lên mag tra 10/24/2014 9:07:50 PM
 • hieugiapbat: ai giai giup em bài này với.cho đa giác đều A1A2....A2n(n nguyên,n>=2) nội tiếp đường tròn O.biết rằng số tam giác có các đỉnh là 3 trong 2n điểm A1,A2...A2n nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm trên.tìm n 10/24/2014 9:07:57 PM
 • tieutuliti98: hypnotized 10/24/2014 9:08:21 PM
 • hieugiapbat: Số tam giác được tạo thành bằng cách chọn 3 điểm bất kì trong 2n điểm =>số tam giác là 2nC3 Vì đây là đa giác đều 2n cạnh nên đa giác nội tiếp đường tròn=> có n đường kính Muốn có 1 HCN ta phải lấy 2 đường kính từ n đường kính => số HCN là nC2 Yêu cầu bài toán: 2nC3=20*nC2 <=>4n^2-36n+32=0 <=>n=1(loại) hoăc n=8 10/24/2014 9:09:11 PM
 • Saori Hara: đau đầu 10/24/2014 9:09:37 PM
 • Con Gái MAFIA: sao tê a 10/24/2014 9:10:08 PM
 • tieutuliti98: chua ra hin a Saori Hara 10/24/2014 9:10:26 PM
 • ladykiller: chịu 10/24/2014 9:10:37 PM
 • tieutuliti98: cố gắng đi mn 10/24/2014 9:11:06 PM
 • tieutuliti98: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127717/ae-giup-toan-elip-vs 10/24/2014 9:11:13 PM
 • ladykiller: bài của bạn ảo quá 10/24/2014 9:11:26 PM
 • hieugiapbat: elip ko thi ĐH đâu 10/24/2014 9:11:39 PM
 • Min Tồ: trang 10/24/2014 9:11:40 PM
 • Saori Hara:10/24/2014 9:11:43 PM
 • Min Tồ: dạo có nc vs anh hai ko e 10/24/2014 9:11:49 PM
 • tieutuliti98: pik là k thi nhug giup vs 10/24/2014 9:11:55 PM
 • hieugiapbat: bai nay nho ko nham pan chi can ap dung CT thui 10/24/2014 9:12:32 PM
 • tieutuliti98: CT j 10/24/2014 9:12:44 PM
 • Con Gái MAFIA: có ạ 10/24/2014 9:12:45 PM
 • Saori Hara: không đk đâu hiếu ak 10/24/2014 9:12:54 PM
 • Saori Hara: bài này phải biến đổi 10/24/2014 9:13:06 PM
 • Con Gái MAFIA: nhưng a í on fb nhìu là chủ yếu 10/24/2014 9:13:12 PM
 • Min Tồ: ib đi e 10/24/2014 9:13:46 PM
 • Không Ai Cả:10/24/2014 9:14:13 PM
 • Con Gái MAFIA: vâng ạ 10/24/2014 9:15:09 PM
 • hieugiapbat: khoang cách 10/24/2014 9:15:25 PM
 • tieutuliti98: nhưng các hệ số A,B,C của đuog thẳng mình chưa pik mk 10/24/2014 9:15:50 PM
 • tieutuliti98: ai ra chua 10/24/2014 9:22:07 PM
 • Min Tồ: ai hỏi hệ pt ko big_grin 10/24/2014 9:23:17 PM
 • Không Ai Cả: em 10/24/2014 9:23:27 PM
 • Không Ai Cả: gọi là tạm được 10/24/2014 9:23:35 PM
 • Min Tồ: c hỏi là có bài hệ nào muốn hỏi ko 10/24/2014 9:24:26 PM
 • Không Ai Cả: à 10/24/2014 9:25:13 PM
 • Không Ai Cả: muốn làm hk 10/24/2014 9:25:16 PM
 • Không Ai Cả: e đưa link cho mà tìm hiểu 10/24/2014 9:25:22 PM
 • Min Tồ: laughing 10/24/2014 9:25:42 PM
 • Không Ai Cả: -_- cười gì c 10/24/2014 9:25:51 PM
 • Min Tồ: c tưởng hỏi bài thì để c luyện thêm 10/24/2014 9:25:55 PM
 • trondojyeuem1998: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127761/moi-nguoi-giup-vs-nha-mk-can-gap-lam-tks-mn-nhiu-lam-va-chuc-mn-co-mot-buoi-toi-vv 10/24/2014 9:25:58 PM
 • trondojyeuem1998: giúp mk vs nào mn ơi 10/24/2014 9:26:04 PM
 • Min Tồ: chứ học thì c còn đầy bài 10/24/2014 9:26:09 PM
 • tieutuliti98: Saori Hara a lm ra chưa 10/24/2014 9:26:13 PM
 • Không Ai Cả: thì c lên mạng gõ 410 bài hệ phương trình đi 10/24/2014 9:26:21 PM
 • Saori Hara: anh không làm đk sad 10/24/2014 9:26:22 PM
 • Không Ai Cả: toàn bài hay 10/24/2014 9:26:23 PM
 • Min Tồ: big_grin thôi e ạ 10/24/2014 9:26:46 PM
 • Min Tồ: mà c out đây 10/24/2014 9:26:51 PM
 • Không Ai Cả: vầng 10/24/2014 9:27:01 PM
 • Không Ai Cả: năm cuối cấp rồi mà vẫn còn in mấy cài này 10/24/2014 9:27:11 PM
 • Không Ai Cả: rảnh ghe 10/24/2014 9:27:13 PM
 • tieutuliti98: da 10/24/2014 9:27:16 PM
 • Min Tồ: laughing every day luôn e 10/24/2014 9:27:32 PM
 • Min Tồ: wave 10/24/2014 9:28:06 PM
 • Không Ai Cả: -_- 10/24/2014 9:28:25 PM
 • Không Ai Cả: ai cso bài từ lớp 10 rở xuống hk cho làm ké vs 10/24/2014 9:30:27 PM
 • longhnnh: bài kiểu gì nào 10/24/2014 9:35:34 PM
 • tieutuliti98: long oi 10/24/2014 9:39:58 PM
 • tieutuliti98: hc lop may ui 10/24/2014 9:40:03 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • trondojyeuem1998
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • jungyongmun.99
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • hao_coi2000
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • tieutuliti98
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • family_lovely54
 • ladykiller
 • Tien Nguyen
 • them.29july1998
 • lethithao1091998