Nội dung theo thẻ

12345...32Trang sau 153050mỗi trang
471

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Hoàng Yến: hs A là 15hs 10/28/2016 12:25:19 AM
 • Hoàng Yến: hs B là 13 hs 10/28/2016 12:25:31 AM
 • Hoàng Yến: > 11 hs 10/28/2016 12:25:34 AM
 • Hoàng Yến: cho nên 10/28/2016 12:25:40 AM
 • Hoàng Yến: nó là hoặc >< 10/28/2016 12:25:50 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: n tui nghĩ 10/28/2016 12:26:00 AM
 • Hoàng Yến: vì chỉ cần hs A cx đủ > 11 10/28/2016 12:26:01 AM
 • Hoàng Yến: or hs b 10/28/2016 12:26:08 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nếu nó chọn hs A là 6 10/28/2016 12:26:13 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: B là 5 thì s 10/28/2016 12:26:19 AM
 • goodjob: broken_heart khó quéo, pp mn ạ wave 10/28/2016 12:26:19 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: cần j p chọn hết cả đâu 10/28/2016 12:26:26 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp e 10/28/2016 12:26:33 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nn mđ 10/28/2016 12:26:35 AM
 • Hoàng Yến: ý bà lsao 10/28/2016 12:26:39 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: thì kiểu như có thể chọn hsA là 6 và hsb là 5 10/28/2016 12:27:08 AM
 • Hoàng Yến: thì nó vẫn nằm trong cái 28C11 mà 10/28/2016 12:27:10 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: cần j p chọn A or B 10/28/2016 12:27:28 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: b s trừ ý 10/28/2016 12:27:38 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tui vuxn chưa hiểu -_- 10/28/2016 12:27:49 AM
 • Hoàng Yến: at_wits_end >"< 10/28/2016 12:29:25 AM
 • Hoàng Yến: chết mất ;v tui cx k chắc mk đúng 10/28/2016 12:29:37 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mk ? 10/28/2016 12:30:06 AM
 • Hoàng Yến: mình =.= 10/28/2016 12:30:21 AM
 • Mạcc Anhh: mình straight_face 10/28/2016 12:30:22 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: n bà kia cũng ra z 10/28/2016 12:30:30 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tui hỏi s thế 10/28/2016 12:30:35 AM
 • Hoàng Yến: chào c l big_grin 10/28/2016 12:30:35 AM
 • Hoàng Yến: @@ 10/28/2016 12:30:39 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: kêu cũng k chắc -_- 10/28/2016 12:30:41 AM
 • Mạcc Anhh: good morning, mấy đứa straight_face 10/28/2016 12:30:41 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: hú c Linh 10/28/2016 12:30:44 AM
 • Mạcc Anhh: ahuhuhu crying 10/28/2016 12:30:45 AM
 • Mạcc Anhh: ROse ới crying 10/28/2016 12:30:51 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: hay bảo c Linh lm thử đi 10/28/2016 12:30:52 AM
 • Mạcc Anhh: Rose ơi crying 10/28/2016 12:30:55 AM
 • Hoàng Yến: ok bà 10/28/2016 12:30:59 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nó k onl nữa đâu 10/28/2016 12:31:01 AM
 • Mạcc Anhh: Rose ới :crying 10/28/2016 12:31:08 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: có j chị wa mail đi ạ 10/28/2016 12:31:09 AM
 • Mạcc Anhh: ahuhuhu crying 10/28/2016 12:31:13 AM
 • Mạcc Anhh: chị inb mail r mà sad 10/28/2016 12:31:23 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: bh á 10/28/2016 12:31:33 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nó ngủ oi 10/28/2016 12:31:36 AM
 • Hoàng Yến: tui đi ôn toán hình đây big_grin 10/28/2016 12:31:45 AM
 • Hoàng Yến: mai ktra r 10/28/2016 12:31:48 AM
 • Mạcc Anhh: vậy hả sad ukm em 10/28/2016 12:31:49 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uk 10/28/2016 12:31:51 AM
 • Hoàng Yến: chưa ôn gì cã 10/28/2016 12:31:52 AM
 • Hoàng Yến: pp 10/28/2016 12:31:54 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp bà 10/28/2016 12:31:57 AM
 • Mạcc Anhh: chúc Yến mai thi tốt nhé love_struck 10/28/2016 12:31:59 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: c Linh ứoi 10/28/2016 12:32:01 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: có 15 học sinh lớp A ,13 học sinh lớp B và 10 học sinh lớp C.có bao nhiêu cách chọn ra 11 học sinh từ 3 lớp trên sao cho có học sinh thuộc cả 3 lớp 10/28/2016 12:32:08 AM
 • Hoàng Yến: dạ thanks c ạ 10/28/2016 12:32:10 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chị lm thử bài này đi ạ 10/28/2016 12:32:14 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: kt tốt nà 10/28/2016 12:32:26 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: h nọ tui kt méo ôn j 10/28/2016 12:32:33 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ra lp ms đọc wa 10/28/2016 12:32:37 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/28/2016 12:32:43 AM
 • Mạcc Anhh: hí hí laughing xs may quá chị kp thi hee_hee 10/28/2016 12:32:44 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: c thử lm đi ạ 10/28/2016 12:33:38 AM
 • Mạcc Anhh: cái này chị cũng không chắc straight_face 10/28/2016 12:34:01 AM
 • Mạcc Anhh: ra 10 số lận straight_face 10/28/2016 12:34:07 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: kệ 10/28/2016 12:34:25 AM
 • Mạcc Anhh: 1203320845 straight_face 10/28/2016 12:34:26 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chị cứ ns kq đi ạ 10/28/2016 12:34:31 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ:10/28/2016 12:34:35 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: lại # oi 10/28/2016 12:34:41 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mà bt of c đi ạ 10/28/2016 12:34:47 AM
 • Mạcc Anhh: 38C11 -13C11-15C11 straight_face 10/28/2016 12:35:08 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: z thuj sd 10/28/2016 12:35:15 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: á 10/28/2016 12:35:20 AM
 • Mạcc Anhh: tại straight_face 10/28/2016 12:35:46 AM
 • Mạcc Anhh: lấy 11 hs, mà có 2 lớp có số hs >11 straight_face nên chị trừ vậy em ạ straight_face 10/28/2016 12:36:13 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: n nếu nó lấy goppj thì s ạ 10/28/2016 12:36:35 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nó sẽ chỉ chọn hs Avs C 10/28/2016 12:36:53 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: or B vs C 10/28/2016 12:37:05 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: or A vs B 10/28/2016 12:37:17 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: như v cũng k t/m mà 10/28/2016 12:37:24 AM
 • Mạcc Anhh: gộp á straight_face 10/28/2016 12:38:23 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: thì nó chỉ l;ấy khi có hs of cả 3 lp thuj mà 10/28/2016 12:38:40 AM
 • Mạcc Anhh: ừ nhỉstraight_face 10/28/2016 12:38:41 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nếu có hs of 2 lp 10/28/2016 12:38:45 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: thì cũng có tm đâu ạ 10/28/2016 12:38:55 AM
 • Mạcc Anhh: bt thiếu r straight_face 10/28/2016 12:39:07 AM
 • Mạcc Anhh: vậy chắc phải trừ đi số TH gộp 2 lớp em nhỉ straight_face 10/28/2016 12:40:13 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: z bt cuối cunugf là j ạ 10/28/2016 12:40:56 AM
 • Mạcc Anhh: mà nếu nó lặp nữa chứ >.> ôi trời straight_face 10/28/2016 12:41:24 AM
 • Mạcc Anhh: chị bỏ cuộc nha em straight_face 10/28/2016 12:42:11 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ặc 10/28/2016 12:44:49 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: z thuj ạ 10/28/2016 12:44:55 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: z e n gủ đây c Linh ạ 10/28/2016 12:45:14 AM
 • Mạcc Anhh: ukm em big_grin chúc em ngủ ngon nhé 10/28/2016 12:45:26 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chị cũng ngủ nđi ạ 10/28/2016 12:45:30 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp c nhá 10/28/2016 12:45:33 AM
 • Mạcc Anhh: bye bye em love_struck 10/28/2016 12:45:36 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: c nn mđ nha 10/28/2016 12:45:37 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: love_struckwave 10/28/2016 12:45:44 AM
 • Mạcc Anhh: love_struck 10/28/2016 12:47:02 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • impossitable111
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • nguyenhuongliemtuyen
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • Rubic
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ๖ۣۜP๖ۣۜL.. ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣DYL♥♦ﺸ
 • ⊰๖M||A||Z||E๖⊱
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Mưn ^^ Công Chúa Thủy Tề ♥
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • panh931
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood, tears ++
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • MonSky
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • -_- hate me -_-
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • .'
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • kaneki ken
 • ๖ۣۜH
 • băng
 • haxuantuan091100
 • ๖ۣۜNღ
 • phuchieudang01
 • ***
 • nhungoc
 • Bé Phong đáng yêu
 • sylik284
 • Ngốc ạ ! Aye !
 • ๖ۣۜTell εїз ๖ۣۜLies
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn
 • achachaoi26
 • Sợ mất một người
 • Hoàng Phong
 • ๖ۣۜNYღ
 • lebien
 • huonggiang040806
 • yeumotnguoi
 • nguyenyennhan00
 • chidhkntn
 • Hoàng Yến
 • lanhoadao