HÌNH HỌC 11

6K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1. Mở đâu về hình học không gian Trong chương trình hình học lớp 10 và Chương I của lớp 11, ta chỉ nói đến những hình trong mặt phẳng...
14K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1, Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Cho một đường thẳng a và một mặt phẳng $\left( P \right)$. Ta thấy có ba trường hợp sau...
10K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳngĐỊNH NGHĨA 1 Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu có vuông góc với...
1K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệtĐỊNH NGHĨAHai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.Hai đường...
1K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Góc giữa hai đường thẳng ${\Delta _1}\,\,\& \,\,{\Delta _2}$là góc giữa hai đường thẳng...
1K
lượt xem

HAI HÌNH BẰNG NHAU

1. Định lý Nếu ABC và A’B’C’ là hai tam giác bằng nhau thì có phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.2. Thế nào là hai hình...
8K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Khi cho hai mặt phẳng phân biệt $\left( P \right)$và $\left( Q \right)$, có thể xảy ra một...
20K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai mặt phẳngĐỊNH NGHĨA Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.CHÚ Ý ...
3K
lượt xem

KHOẢNG CÁCH

1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(P)$ (hoặc đến đường...
1K
lượt xem

MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH

1. Phép biến hình ĐỊNH NGHĨAPhép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất...
1K
lượt xem

PHÉP CHIẾU SONG SONG

1. Định nghĩa phép chiếu song song Trong không gian cho mp(P) và đường thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường...
2K
lượt xem

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

1. Định nghĩa phép đối xứng trục Ta nhắc lại: Điểm $M’$ gọi là đối xứng với điểm $M$ qua đường thẳng $a$ nếu $a$ là đường trung trực của...
496
lượt xem

PHÉP ĐỒNG DẠNG

1. Định nghĩa phép đồng dạng Phép biến hình $F$ gọi là phép đồng dạng tỉ số $k (k>0)$ nếu với hai điểm bất kỳ $M, N$ và ảnh $M’, N’$...
3K
lượt xem

PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

1. Định nghĩa phép quayĐỊNH NGHĨA Trong mặt phẳng cho một điểm $O$ cố định và góc lượng giác $\varphi $ không đổi. Phép biến hình biến...
5K
lượt xem

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH

1. Định nghĩa phép tịnh tiếnTa nhắc lại định nghĩa phép tịnh tiến: Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow u $ là một phép biến hình biến...
12Trang sau 153050mỗi trang
17

bài viết

Chat chit và chém gió
 • sliverstone101098: e ngu ly lam 8/4/2015 12:55:19 AM
 • sliverstone101098: cang hk cang thay cha biet j 8/4/2015 12:55:31 AM
 • Ruanyu Jian: vay sao thi khoi a1 8/4/2015 12:55:35 AM
 • sliverstone101098: e hk lp nang cao 8/4/2015 12:56:15 AM
 • sliverstone101098: nen ko hk dk khoi d 8/4/2015 12:56:23 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:56:51 AM
 • sliverstone101098: vs lp 10 thay ly dang con de 8/4/2015 12:56:53 AM
 • sliverstone101098: cang hk ms cang thay kho 8/4/2015 12:57:08 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:57:17 AM
 • sliverstone101098: a hk khoi j 8/4/2015 12:57:37 AM
 • Ruanyu Jian: S 8/4/2015 12:57:58 AM
 • Ruanyu Jian: A 8/4/2015 12:58:05 AM
 • Ruanyu Jian: nham 8/4/2015 12:58:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:58:16 AM
 • sliverstone101098: trc e cx hk hoi a 8/4/2015 12:58:39 AM
 • sliverstone101098: het lp 11 ms sang a1 8/4/2015 12:58:49 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:59:21 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:59:26 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:59:55 AM
 • Ruanyu Jian: e gioi mhat mon nao? 8/4/2015 1:00:59 AM
 • sliverstone101098: e ko biet 8/4/2015 1:01:44 AM
 • sliverstone101098: e chi biet e ngu nhat mon ly thoi 8/4/2015 1:02:06 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:02:07 AM
 • Ruanyu Jian: what? 8/4/2015 1:02:26 AM
 • Ruanyu Jian: why? 8/4/2015 1:02:33 AM
 • sliverstone101098: tai di thi lan nao diem cx thap 8/4/2015 1:03:06 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:03:08 AM
 • sliverstone101098: vs nhieu cong thuc 8/4/2015 1:03:31 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 1:04:07 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:04:13 AM
 • sliverstone101098: a co bi quyet ko 8/4/2015 1:04:59 AM
 • sliverstone101098: chi cho e hk mon ly vs 8/4/2015 1:05:09 AM
 • Ruanyu Jian: ly thi can lm mhieu bt 8/4/2015 1:06:07 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:06:21 AM
 • sliverstone101098: e thich anh vs toan thoi 8/4/2015 1:07:02 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 1:07:19 AM
 • Ruanyu Jian: ngay xua a chi thich moi hoa 8/4/2015 1:08:15 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:09:22 AM
 • sliverstone101098: e cx thay hoa de hk hon ly 8/4/2015 1:09:32 AM
 • sliverstone101098: tr e nam nao thi diem hoa cx cao hon ly 8/4/2015 1:10:01 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 8/4/2015 1:10:20 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:10:28 AM
 • Ruanyu Jian: ma e dj ngu som dj 8/4/2015 1:12:03 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:12:18 AM
 • Ruanyu Jian: ju suc khoe ma hoc 8/4/2015 1:12:28 AM
 • sliverstone101098: tks a 8/4/2015 1:13:13 AM
 • sliverstone101098: a cx ngu di 8/4/2015 1:13:24 AM
 • Ruanyu Jian: uk, e ngu tr dj 8/4/2015 1:14:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:14:43 AM
 • sliverstone101098: p.p 8/4/2015 1:16:34 AM
 • sliverstone101098: a n.n 8/4/2015 1:16:38 AM
 • Ruanyu Jian: e ngu mgon, mo dep 8/4/2015 1:16:54 AM
 • Ruanyu Jian: bye e 8/4/2015 1:17:03 AM
 • Ruanyu Jian: 🙍🙅 8/4/2015 6:49:26 AM
 • Ruanyu Jian: 👽💀👿👹 8/4/2015 6:50:10 AM
 • Ruanyu Jian: 👹💀 8/4/2015 7:00:18 AM
 • Ruanyu Jian: chao e nan 8/4/2015 7:21:14 AM
 • Ruanyu Jian: nam 8/4/2015 7:21:21 AM
 • Ruanyu Jian: 👽💀👿 8/4/2015 7:31:26 AM
 • Nấm Di Động: happy 8/4/2015 7:32:09 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 7:32:32 AM
 • Ruanyu Jian: 👹💀👿 8/4/2015 7:39:58 AM
 • Ruanyu Jian: chao e ltrang248.lt 8/4/2015 7:50:34 AM
 • Ruanyu Jian: chao lun e congabmtbtvn 8/4/2015 8:02:50 AM
 • manhhung: 2222222222222222 8/4/2015 8:06:21 AM
 • manhhung: every body 8/4/2015 8:06:27 AM
 • manhhung: off hết rồi à 8/4/2015 8:06:55 AM
 • Ruanyu Jian: 👃 8/4/2015 8:07:42 AM
 • manhhung: anh 8/4/2015 8:08:01 AM
 • Ruanyu Jian: uk, chao e 8/4/2015 8:08:13 AM
 • manhhung: anh biết ai đang on hok???????? 8/4/2015 8:08:30 AM
 • Ruanyu Jian: bit 8/4/2015 8:08:35 AM
 • Ruanyu Jian: co nam di dong dang on day 8/4/2015 8:08:51 AM
 • manhhung: hôm nay em tập trung thôi 8/4/2015 8:09:03 AM
 • manhhung: 16 mới học 8/4/2015 8:09:12 AM
 • Ruanyu Jian: off rui 8/4/2015 8:09:16 AM
 • Ruanyu Jian: vua off xong 8/4/2015 8:09:23 AM
 • manhhung: nấm đi rùi 8/4/2015 8:09:28 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 8:09:43 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 8:10:05 AM
 • manhhung: happy 8/4/2015 8:10:15 AM
 • manhhung: thế còn ai hok anh?? 8/4/2015 8:10:24 AM
 • Ruanyu Jian: con 8/4/2015 8:10:55 AM
 • manhhung: ai??????? 8/4/2015 8:11:01 AM
 • Ruanyu Jian: nhung toan rv moi 8/4/2015 8:11:04 AM
 • Ruanyu Jian: tv moi 8/4/2015 8:11:09 AM
 • manhhung: zậy hả 8/4/2015 8:11:16 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 8:11:20 AM
 • manhhung: để em 8/4/2015 8:11:22 AM
 • manhhung: ai mới đến vào đây 8/4/2015 8:11:33 AM
 • manhhung: kết bạn 8/4/2015 8:11:45 AM
 • manhhung: big_grin 8/4/2015 8:11:52 AM
 • Ruanyu Jian: pollykute01 8/4/2015 8:12:05 AM
 • manhhung: big_grin 8/4/2015 8:12:39 AM
 • Ruanyu Jian: vao chat rieng goi ra 8/4/2015 8:13:05 AM
 • manhhung: thôi em có việc rồi 8/4/2015 8:13:20 AM
 • manhhung: out nha anh 8/4/2015 8:13:29 AM
 • manhhung: wave 8/4/2015 8:13:33 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 8:13:36 AM
 • Ruanyu Jian: bye e 8/4/2015 8:13:40 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • nhattrieuvo
 • phupro8c
 • duyducminh
 • lailathaonguyen