HÌNH HỌC 11

8K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1. Mở đâu về hình học không gian Trong chương trình hình học lớp 10 và Chương I của lớp 11, ta chỉ nói đến những hình trong mặt phẳng...
21K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1, Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Cho một đường thẳng a và một mặt phẳng $\left( P \right)$. Ta thấy có ba trường hợp sau...
15K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳngĐỊNH NGHĨA 1 Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu có vuông góc với...
2K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệtĐỊNH NGHĨAHai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.Hai đường...
2K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Góc giữa hai đường thẳng ${\Delta _1}\,\,\& \,\,{\Delta _2}$là góc giữa hai đường thẳng...
2K
lượt xem

HAI HÌNH BẰNG NHAU

1. Định lý Nếu ABC và A’B’C’ là hai tam giác bằng nhau thì có phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.2. Thế nào là hai hình...
12K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Khi cho hai mặt phẳng phân biệt $\left( P \right)$và $\left( Q \right)$, có thể xảy ra một...
26K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai mặt phẳngĐỊNH NGHĨA Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.CHÚ Ý ...
4K
lượt xem

KHOẢNG CÁCH

1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(P)$ (hoặc đến đường...
2K
lượt xem

MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH

1. Phép biến hình ĐỊNH NGHĨAPhép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất...
1K
lượt xem

PHÉP CHIẾU SONG SONG

1. Định nghĩa phép chiếu song song Trong không gian cho mp(P) và đường thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường...
3K
lượt xem

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

1. Định nghĩa phép đối xứng trục Ta nhắc lại: Điểm $M’$ gọi là đối xứng với điểm $M$ qua đường thẳng $a$ nếu $a$ là đường trung trực của...
599
lượt xem

PHÉP ĐỒNG DẠNG

1. Định nghĩa phép đồng dạng Phép biến hình $F$ gọi là phép đồng dạng tỉ số $k (k>0)$ nếu với hai điểm bất kỳ $M, N$ và ảnh $M’, N’$...
4K
lượt xem

PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

1. Định nghĩa phép quayĐỊNH NGHĨA Trong mặt phẳng cho một điểm $O$ cố định và góc lượng giác $\varphi $ không đổi. Phép biến hình biến...
7K
lượt xem

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH

1. Định nghĩa phép tịnh tiếnTa nhắc lại định nghĩa phép tịnh tiến: Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow u $ là một phép biến hình biến...
12Trang sau 153050mỗi trang
17

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:46:54 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: xong 2/11/2016 10:46:57 AM
 • tran85295: khó đây 2/11/2016 10:47:55 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:48:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: khó thiệt ca 2/11/2016 10:48:56 AM
 • tran85295: có vd 2/11/2016 10:49:31 AM
 • tran85295: ko biết c/m laughing 2/11/2016 10:49:37 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:50:12 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ví dụ ak ca 2/11/2016 10:50:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chắc 2^2005 ak 2/11/2016 10:50:26 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/11/2016 10:50:30 AM
 • tran85295: vd : A=2.2...2.3.3...3.6.6.6 2/11/2016 10:50:50 AM
 • tran85295: 1001 số 2 2/11/2016 10:50:55 AM
 • tran85295: 1001 sổ 3 2/11/2016 10:50:58 AM
 • tran85295: 3 số 6 2/11/2016 10:51:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:51:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: oh 2/11/2016 10:51:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: c/m đi ca 2/11/2016 10:51:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thinking cái này thường ta dùng phản chứng 2/11/2016 10:52:17 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hay dùng direle nhỉ 2/11/2016 10:52:25 AM
 • tran85295: dirichle khó lắm :v 2/11/2016 10:52:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:53:39 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cũng đúng 2/11/2016 10:53:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: direle khó 2/11/2016 10:54:02 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đề thi hsg 10 năm trước 2/11/2016 10:54:20 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: bá vai ~ 2/11/2016 10:54:25 AM
 • tran85295: a hay bị cái này 2/11/2016 10:54:29 AM
 • tran85295: hiểu đc mà giải thích ko đc @@ 2/11/2016 10:54:38 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thumbs_up 2/11/2016 10:54:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: y như Jin 2/11/2016 10:54:55 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ak mak ca 2/11/2016 10:54:57 AM
 • tran85295: ? 2/11/2016 10:55:08 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ta có thể giả sử các chữ số liên tiếp không có chữ số nào giống nhau 2/11/2016 10:55:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:55:26 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì ta có 2/11/2016 10:55:28 AM
 • tran85295: có gì :v 2/11/2016 10:56:01 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: A=2.3.5.6.7.8.2.7.8.6.2.............. 2/11/2016 10:56:02 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:56:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nhất định sẽ có cặp 2.8 gần nhau 2/11/2016 10:56:26 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mak 2.8 là số chính phương 2/11/2016 10:56:34 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin đpcm 2/11/2016 10:56:39 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mak ko biết lí luận sao 2/11/2016 10:56:48 AM
 • tran85295: nhưng mà 2/11/2016 10:58:02 AM
 • tran85295: cái để bài 2/11/2016 10:58:06 AM
 • tran85295: ghi " các chữ số liên tiếp của A" 2/11/2016 10:58:31 AM
 • tran85295: là ntn 2/11/2016 10:58:33 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 10:59:24 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chữ số bất kì 2/11/2016 10:59:29 AM
 • tran85295: ? 2/11/2016 10:59:53 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:00:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nghĩa là lấy 2,3,4,5 số j cũng dc 2/11/2016 11:00:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: miễn ra tích là một số chính phương 2/11/2016 11:00:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế nên nó ms bỏ số 0;1;4;9 2/11/2016 11:00:38 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tại ca lấy mỗi chữ số đó là một số chính phương òi 2/11/2016 11:00:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:01:02 AM
 • tran85295: thế phân tích thừa số nguyên tử 2/11/2016 11:02:12 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:02:21 AM
 • tran85295: *tố 2/11/2016 11:02:22 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mà các số liên tiếp ca ui 2/11/2016 11:02:32 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:02:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế nên nếu các chữ số liên tiếp giống nhau thì có dpcm rùi 2/11/2016 11:02:52 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nên ta xét trường hợp các chữ số liên tiếp ko giống nhau 2/11/2016 11:03:11 AM
 • tran85295: các số giống nhau chưa chắc chính phương big_grin 2/11/2016 11:03:42 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:03:46 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: sao z ca 2/11/2016 11:03:50 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tích chúng là số chính phương rùi 2/11/2016 11:03:57 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ví dụ 2/11/2016 11:03:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 7.7 2/11/2016 11:04:02 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 8.8 2/11/2016 11:04:04 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tích của chúng 2/11/2016 11:04:08 AM
 • tran85295: tích 2 số là c/p 2/11/2016 11:04:15 AM
 • tran85295: chưa chắc tích 2005 số là c/p 2/11/2016 11:04:27 AM
 • tran85295: ok chưa 2/11/2016 11:07:00 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:07:22 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì ca lựa số nào cũng dc 2/11/2016 11:07:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nó đâu ns là tích của tất cả 2015 số 2/11/2016 11:07:42 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 2005 2/11/2016 11:07:45 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ta lấy tích cua 2,3,4,5 số đều dc 2/11/2016 11:07:59 AM
 • tran85295: à hiểu đề r 2/11/2016 11:08:19 AM
 • tran85295: 2.3.7.8.2.3.7.2 2/11/2016 11:09:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin ok chưa ca 2/11/2016 11:09:07 AM
 • tran85295: c/p r :v 2/11/2016 11:09:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vâng 2/11/2016 11:09:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: còn 5,6 2/11/2016 11:09:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 5 vs 7 chứ 2/11/2016 11:09:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mấy thg này đi theo lm j ko biết 2/11/2016 11:09:41 AM
 • tran85295: à 2/11/2016 11:10:15 AM
 • tran85295: thế là có cả 5 với 7 hả 2/11/2016 11:10:26 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/11/2016 11:10:31 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko có 0;1;4;9 thôi 2/11/2016 11:10:36 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thinking 2/11/2016 11:10:41 AM
 • tran85295: nói chung tất cả số đều có 2/11/2016 11:10:49 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:10:55 AM
 • tran85295: vậy phân tích thế này thử coi sao 2/11/2016 11:11:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:11:33 AM
 • tran85295: P=2^a1.3^a2.5^a3.6^a4.7^a5.8^a6 2/11/2016 11:11:53 AM
 • tran85295: ok chưa 2/11/2016 11:12:03 AM
 • tran85295: trong đó a_i >0 2/11/2016 11:13:07 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/11/2016 11:14:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ok 2/11/2016 11:14:22 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phuong10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen
 • duongthuylinh.213