HÌNH HỌC 11

5K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1. Mở đâu về hình học không gian Trong chương trình hình học lớp 10 và Chương I của lớp 11, ta chỉ nói đến những hình trong mặt phẳng...
9K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1, Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Cho một đường thẳng a và một mặt phẳng $\left( P \right)$. Ta thấy có ba trường hợp sau...
7K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳngĐỊNH NGHĨA 1 Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu có vuông góc với...
1K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệtĐỊNH NGHĨAHai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.Hai đường...
1K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Góc giữa hai đường thẳng ${\Delta _1}\,\,\& \,\,{\Delta _2}$là góc giữa hai đường thẳng...
1K
lượt xem

HAI HÌNH BẰNG NHAU

1. Định lý Nếu ABC và A’B’C’ là hai tam giác bằng nhau thì có phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.2. Thế nào là hai hình...
5K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Khi cho hai mặt phẳng phân biệt $\left( P \right)$và $\left( Q \right)$, có thể xảy ra một...
12K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai mặt phẳngĐỊNH NGHĨA Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.CHÚ Ý ...
2K
lượt xem

KHOẢNG CÁCH

1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(P)$ (hoặc đến đường...
1K
lượt xem

MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH

1. Phép biến hình ĐỊNH NGHĨAPhép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất...
1K
lượt xem

PHÉP CHIẾU SONG SONG

1. Định nghĩa phép chiếu song song Trong không gian cho mp(P) và đường thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường...
2K
lượt xem

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

1. Định nghĩa phép đối xứng trục Ta nhắc lại: Điểm $M’$ gọi là đối xứng với điểm $M$ qua đường thẳng $a$ nếu $a$ là đường trung trực của...
435
lượt xem

PHÉP ĐỒNG DẠNG

1. Định nghĩa phép đồng dạng Phép biến hình $F$ gọi là phép đồng dạng tỉ số $k (k>0)$ nếu với hai điểm bất kỳ $M, N$ và ảnh $M’, N’$...
3K
lượt xem

PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

1. Định nghĩa phép quayĐỊNH NGHĨA Trong mặt phẳng cho một điểm $O$ cố định và góc lượng giác $\varphi $ không đổi. Phép biến hình biến...
4K
lượt xem

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH

1. Định nghĩa phép tịnh tiếnTa nhắc lại định nghĩa phép tịnh tiến: Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow u $ là một phép biến hình biến...
12Trang sau 153050mỗi trang
17

bài viết

Chat chit và chém gió
 • white cloud: tau có để ý mô 11/24/2014 11:12:12 PM
 • tuanthanh311297: xem đi 11/24/2014 11:12:17 PM
 • tuazanh: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128258/he/28327#28327 11/24/2014 11:12:29 PM
 • tuazanh: vào giải xem nào 11/24/2014 11:12:37 PM
 • tuanthanh311297: thằng bò gia hưng ngủ sớm thế 11/24/2014 11:12:45 PM
 • white cloud: sao bới em nó z 11/24/2014 11:13:10 PM
 • tuanthanh311297: ngủ sớm là bò hâhha 11/24/2014 11:13:23 PM
 • tuanthanh311297: tuanzanh ko sai đk đâu 11/24/2014 11:13:41 PM
 • white cloud: mi là heo 11/24/2014 11:14:15 PM
 • tuazanh: ô mịa 11/24/2014 11:14:16 PM
 • tuanthanh311297: -_- no no t là ng 11/24/2014 11:14:31 PM
 • tuanthanh311297: tuazanh?? 11/24/2014 11:15:11 PM
 • white cloud: là lợn 11/24/2014 11:15:17 PM
 • tuazanh: thôi đi tăm đây.đúng rồi kaka 11/24/2014 11:15:21 PM
 • tuanthanh311297: mi là lơn ý 11/24/2014 11:15:25 PM
 • tuanthanh311297: gọi sư phụ công đem kẹo đi 11/24/2014 11:15:39 PM
 • white cloud: shame_on_you 11/24/2014 11:15:44 PM
 • tuazanh: nhà ở đâu còn biết mà gửi 11/24/2014 11:16:05 PM
 • tuanthanh311297: thinking 11/24/2014 11:16:09 PM
 • tuanthanh311297: 23 phan anh thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh gửi đi 11/24/2014 11:16:29 PM
 • tuazanh: ô quê nội t nghệ an hè về t đưa cho kakâka 11/24/2014 11:17:14 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:17:27 PM
 • tuazanh: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:17:55 PM
 • tuanthanh311297: fuck 11/24/2014 11:18:04 PM
 • tuanthanh311297: thăng đẹ tử kia 11/24/2014 11:18:12 PM
 • tuazanh: kakakaka 11/24/2014 11:18:14 PM
 • tuanthanh311297: đệ tử nhận sư đi con 11/24/2014 11:18:26 PM
 • tuazanh: thôi đi tắm thật đây 11/24/2014 11:18:31 PM
 • tuazanh: có j ns sau 11/24/2014 11:18:37 PM
 • tuanthanh311297:11/24/2014 11:18:49 PM
 • tuanthanh311297: heyyyyyyyyyyyyyyy bài t cách kia điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11/24/2014 11:19:01 PM
 • white cloud: chj 11/24/2014 11:19:17 PM
 • white cloud: trời ơi 11/24/2014 11:19:21 PM
 • tuanthanh311297: bày t 11/24/2014 11:19:23 PM
 • white cloud: kêu chi kêu lắm dưa 11/24/2014 11:19:28 PM
 • tuanthanh311297: bày t 11/24/2014 11:19:33 PM
 • tuazanh: mai mấy thánh tầm này lên e hỏi bt nhá 11/24/2014 11:20:32 PM
 • tuanthanh311297: con kia đâu rồi????????? 11/24/2014 11:20:34 PM
 • tuazanh: chào mấy thanh e chồn đây 11/24/2014 11:20:42 PM
 • tuanthanh311297: bye 11/24/2014 11:20:50 PM
 • tuanthanh311297: wave 11/24/2014 11:20:55 PM
 • white cloud: kia cái shit 11/24/2014 11:21:43 PM
 • white cloud: nói rôi 11/24/2014 11:21:48 PM
 • white cloud: hôm đó mi k lên thì thôi 11/24/2014 11:21:56 PM
 • tuanthanh311297: bai đi 11/24/2014 11:21:59 PM
 • tuanthanh311297: con hư ăn này 11/24/2014 11:22:04 PM
 • trinhthikim9a: ai giải họ với 2X + 3Y + 5Z = 15 11/24/2014 11:22:29 PM
 • tuanthanh311297: hey ơi hey ơi ơi ơi 11/24/2014 11:24:03 PM
 • white cloud: at_wits_end 11/24/2014 11:24:12 PM
 • white cloud: j 11/24/2014 11:24:15 PM
 • tuanthanh311297: nói đi 11/24/2014 11:24:23 PM
 • white cloud: k lại còn 11/24/2014 11:24:49 PM
 • tuanthanh311297: -_- nói đi 1 lân thôi 11/24/2014 11:25:06 PM
 • white cloud: lâu 11/24/2014 11:25:13 PM
 • white cloud: mi k pit rồi 11/24/2014 11:25:17 PM
 • tuanthanh311297: đm mà chiều hum đó t có lên mà tại mày ko nói ngày giờ thôi 11/24/2014 11:26:30 PM
 • white cloud: k bit 11/24/2014 11:26:56 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:08 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:22 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:25 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:27 PM
 • white cloud: khóc đi em lần cuối rồi thôi 11/24/2014 11:27:45 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:27:48 PM
 • tuanthanh311297: bày ddeueuuuuuuuuuu hứa đó 11/24/2014 11:28:00 PM
 • tuanthanh311297: ko thất hưa nưa mô 11/24/2014 11:28:07 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:28:09 PM
 • white cloud: kệ mi 11/24/2014 11:28:19 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:28:22 PM
 • tuanthanh311297: mai bày nha ok ok ok big_grin 11/24/2014 11:28:35 PM
 • white cloud: mơ ak 11/24/2014 11:29:00 PM
 • tuanthanh311297: đi mà pls 11/24/2014 11:29:09 PM
 • white cloud: day_dreaming 11/24/2014 11:29:16 PM
 • white cloud: pls là chi 11/24/2014 11:29:23 PM
 • tuanthanh311297: 1 lân thôi xin ng hãy?>>> 11/24/2014 11:29:33 PM
 • white cloud: pls là j 11/24/2014 11:29:52 PM
 • white cloud: ?? 11/24/2014 11:29:54 PM
 • tuanthanh311297: =:: 11/24/2014 11:30:03 PM
 • white cloud: nhanh đi 11/24/2014 11:30:16 PM
 • tuanthanh311297: please 11/24/2014 11:31:00 PM
 • tuanthanh311297: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:31:02 PM
 • white cloud: mi đùa ak 11/24/2014 11:32:02 PM
 • tuanthanh311297: đùa gì? 11/24/2014 11:32:08 PM
 • white cloud: t.a lẫn tviệt 11/24/2014 11:32:11 PM
 • tuanthanh311297: hâhha 11/24/2014 11:32:15 PM
 • tuanthanh311297: kệ đi nc mi bày t đi 11/24/2014 11:32:30 PM
 • white cloud: wave 11/24/2014 11:33:16 PM
 • white cloud: tau đi ngủ 11/24/2014 11:33:21 PM
 • tuanthanh311297: mai bày nha 11/24/2014 11:33:28 PM
 • white cloud: k 11/24/2014 11:34:27 PM
 • white cloud: nói nhiều 11/24/2014 11:34:31 PM
 • tuanthanh311297: -_- 11/24/2014 11:34:34 PM
 • tuanthanh311297: nhớ đó 11/24/2014 11:34:37 PM
 • white cloud: uk 11/24/2014 11:34:53 PM
 • white cloud: hề hề 11/24/2014 11:34:58 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:34:59 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:35:00 PM
 • tuanthanh311297: hề hề cái cc gì 11/24/2014 11:35:12 PM
 • tuanthanh311297: broken_heart 11/24/2014 11:35:14 PM
 • tieuhoctulac: ộp hết òi 11/25/2014 1:01:31 AM
 • tieuhoctulac: he he mìh thức lâu nhứt big_grin 11/25/2014 1:03:19 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Buồn
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Còii
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • thanhhuyen9890
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • thuphuong.020298