HÌNH HỌC 11

6K
lượt xem

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1. Mở đâu về hình học không gian Trong chương trình hình học lớp 10 và Chương I của lớp 11, ta chỉ nói đến những hình trong mặt phẳng...
15K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1, Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Cho một đường thẳng a và một mặt phẳng $\left( P \right)$. Ta thấy có ba trường hợp sau...
11K
lượt xem

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳngĐỊNH NGHĨA 1 Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu có vuông góc với...
1K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệtĐỊNH NGHĨAHai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.Hai đường...
1K
lượt xem

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Góc giữa hai đường thẳng ${\Delta _1}\,\,\& \,\,{\Delta _2}$là góc giữa hai đường thẳng...
1K
lượt xem

HAI HÌNH BẰNG NHAU

1. Định lý Nếu ABC và A’B’C’ là hai tam giác bằng nhau thì có phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.2. Thế nào là hai hình...
8K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Khi cho hai mặt phẳng phân biệt $\left( P \right)$và $\left( Q \right)$, có thể xảy ra một...
20K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai mặt phẳngĐỊNH NGHĨA Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.CHÚ Ý ...
3K
lượt xem

KHOẢNG CÁCH

1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳngĐỊNH NGHĨA 1 Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(P)$ (hoặc đến đường...
1K
lượt xem

MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH

1. Phép biến hình ĐỊNH NGHĨAPhép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất...
1K
lượt xem

PHÉP CHIẾU SONG SONG

1. Định nghĩa phép chiếu song song Trong không gian cho mp(P) và đường thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường...
2K
lượt xem

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

1. Định nghĩa phép đối xứng trục Ta nhắc lại: Điểm $M’$ gọi là đối xứng với điểm $M$ qua đường thẳng $a$ nếu $a$ là đường trung trực của...
504
lượt xem

PHÉP ĐỒNG DẠNG

1. Định nghĩa phép đồng dạng Phép biến hình $F$ gọi là phép đồng dạng tỉ số $k (k>0)$ nếu với hai điểm bất kỳ $M, N$ và ảnh $M’, N’$...
3K
lượt xem

PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

1. Định nghĩa phép quayĐỊNH NGHĨA Trong mặt phẳng cho một điểm $O$ cố định và góc lượng giác $\varphi $ không đổi. Phép biến hình biến...
6K
lượt xem

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH

1. Định nghĩa phép tịnh tiếnTa nhắc lại định nghĩa phép tịnh tiến: Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow u $ là một phép biến hình biến...
12Trang sau 153050mỗi trang
17

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:57 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:17 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:35 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:35 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:53 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:53 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:53 PM
 • Sea Dragon: .... 8/27/2015 8:41:03 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:04 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:05 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:05 PM
 • Sea Dragon: big_grin 8/27/2015 8:41:05 PM
 • Sea Dragon: laughing 8/27/2015 8:41:06 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:06 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:06 PM
 • Sea Dragon: moi nguoi dau het zui 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: oh no 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: đm 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: skull 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: rolling_on_the_floor 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: rolling_on_the_floor 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: laughing 8/27/2015 8:41:16 PM
 • Sea Dragon: rolling_on_the_floor 8/27/2015 8:41:16 PM
 • Sea Dragon: happy 8/27/2015 8:41:17 PM
 • Sea Dragon: chán khiếp 8/27/2015 8:41:17 PM
 • Sea Dragon: big_grin 8/27/2015 8:41:17 PM
 • Jin Kaido: chan 8/27/2015 8:41:32 PM
 • Sea Dragon: 2 8/27/2015 8:41:39 PM
 • Sea Dragon: jin kaido 8/27/2015 8:41:48 PM
 • Jin Kaido: hj 8/27/2015 8:44:49 PM
 • Jin Kaido: co ai hog ne 8/27/2015 8:52:17 PM
 • Jin Kaido: co thi tra loi 8/27/2015 9:06:38 PM
 • Lặng Lẽ: vắng như chùa bà đanh 8/27/2015 9:56:07 PM
 • Ruanyu Jian: A DI PHÒ PHÒ 8/27/2015 9:59:12 PM
 • Ruanyu Jian: MÔ PHẬT 8/27/2015 10:00:10 PM
 • huyen99dbsk: hhappy 8/27/2015 10:00:25 PM
 • Ruanyu Jian: MÔ PHẬT 8/27/2015 10:00:25 PM
 • Lặng Lẽ: phò phò phò phò 8/27/2015 10:01:04 PM
 • Lặng Lẽ: ấn mãi k chịu hiện TT.TT 8/27/2015 10:01:27 PM
 • Lặng Lẽ: phật phật phật phật 8/27/2015 10:02:12 PM
 • Ruanyu Jian: Thiện TAI 8/27/2015 10:04:05 PM
 • Ruanyu Jian: Thí chủ chớ vô lễ với phật 8/27/2015 10:04:26 PM
 • Ruanyu Jian: mô phật 8/27/2015 10:04:27 PM
 • Ruanyu Jian: mô phật 8/27/2015 10:04:45 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/27/2015 10:07:35 PM
 • Ruanyu Jian: A DI PHÒ PHÒ 8/27/2015 10:07:58 PM
 • Jin Kaido: hello chi suna 8/27/2015 10:08:06 PM
 • Lặng Lẽ: :3 8/27/2015 10:11:16 PM
 • Lặng Lẽ: máy ấn nửa tiếng ms hiện 8/27/2015 10:11:39 PM
 • Lặng Lẽ: bn hưng trí cx bay mất 8/27/2015 10:11:50 PM
 • Ruanyu Jian: đâu có 8/27/2015 10:11:56 PM
 • Ruanyu Jian: máy anh có sao đâu 8/27/2015 10:12:08 PM
 • Ruanyu Jian: em tắt máy đi 8/27/2015 10:12:17 PM
 • Ruanyu Jian: khởi động lại 8/27/2015 10:12:24 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 10:12:31 PM
 • Jin Kaido: co ah 8/27/2015 10:14:30 PM
 • Jin Kaido: may anh xịn rồi 8/27/2015 10:14:36 PM
 • Lặng Lẽ: từ h nảo hôm nào cơ 8/27/2015 10:21:04 PM
 • Lặng Lẽ: e tắt đi khởi động lại mấy lần r 8/27/2015 10:21:21 PM
 • Ruanyu Jian: tụi e quá 8/27/2015 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: thế à 8/27/2015 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/27/2015 11:41:19 PM
 • Ruanyu Jian: sad 8/27/2015 11:41:24 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 12:04:44 AM
 • Jin Kaido: hello 8/28/2015 6:35:40 AM
 • Jin Kaido: co ai hôg 8/28/2015 6:35:45 AM
 • han:8/28/2015 7:05:39 AM
 • han: jin ơi bạn đâu òi 8/28/2015 7:09:20 AM
 • Chiuu: có ai ko vậy 8/28/2015 8:02:55 AM
 • Chiuu: chán wa ak >-< 8/28/2015 8:09:01 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 8:10:29 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 8:10:51 AM
 • Ruanyu Jian: óa áu ào ông ẩy? 8/28/2015 8:12:38 AM
 • Chiuu: e nè 8/28/2015 8:17:18 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/28/2015 8:18:21 AM
 • Ruanyu Jian: hum nay e k đi học à? 8/28/2015 8:18:33 AM
 • Chiuu: rằm t7 mà a 8/28/2015 8:19:39 AM
 • Ruanyu Jian:8/28/2015 8:21:06 AM
 • Ruanyu Jian: sao rằm tháng 7 mà cũng đk nghỉ à? 8/28/2015 8:21:19 AM
 • Ruanyu Jian: bây h anh mới nghe đấy 8/28/2015 8:21:29 AM
 • Ruanyu Jian: trước anh đi học có đk nghỉ đâu 8/28/2015 8:21:44 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 8:22:08 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 8:23:18 AM
 • Chiuu: the ak 8/28/2015 8:25:34 AM
 • Ruanyu Jian:8/28/2015 8:25:49 AM
 • Ruanyu Jian: đau lòng 8/28/2015 8:26:00 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 8:26:04 AM
 • Ruanyu Jian: óa áu ào ông ỉ? 8/28/2015 9:41:31 AM
 • Jin Kaido: hello 8/28/2015 11:16:28 AM
 • Jin Kaido: co ai hog nè 8/28/2015 11:16:38 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 11:29:57 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 11:30:00 AM
 • Ruanyu Jian: óa áu ào ông ẩy? 8/28/2015 11:31:06 AM
 • Jin Kaido: co ai hog ne 8/28/2015 11:41:34 AM
 • Jin Kaido: hello 8/28/2015 11:47:08 AM
 • Ruanyu Jian: óa áu ào ông ẩy? 8/28/2015 12:12:52 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/28/2015 12:12:57 PM
 • Mạnh Hùng: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 8/28/2015 1:30:58 PM
 • Mạnh Hùng: có ai không 8/28/2015 1:31:06 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lặng Lẽ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Jin zhi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Mạnh Hùng
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Jin Kaido
 • navybui22
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • dangminh200320
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • nguyencamtu1983
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • meoconxichum103
 • no
 • www.thonuong8