Phương pháp toạ độ trong không gian

14K
lượt xem

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. Hệ trục tọa độ trong không gian - Định nghĩa: Hệ gồm $3$ trục $Ox, Oy, Oz$ đôi một vuông góc được gọi là hệ trục tọa độ vuông góc trong...
1K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng- Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d đi qua điểm ...
3K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

1. Phương trình mặt phẳng Vecto $\overrightarrow n \ne 0$ gọi là vecto pháp tuyến của mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ nếu giá...
3

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: fb big_grin 6/26/2016 12:48:14 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:49:15 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: crying 6/26/2016 12:49:18 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: crying 6/26/2016 12:49:19 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: crying 6/26/2016 12:49:20 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:49:22 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: Linh 6/26/2016 12:49:22 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: bị j vậy? 6/26/2016 12:49:26 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL:straight_face 6/26/2016 12:49:27 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: crying 6/26/2016 12:50:16 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: ? 6/26/2016 12:50:17 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:50:26 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: boss còn thưcs hả? 6/26/2016 12:50:37 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:50:43 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: Boss là ai straight_face 6/26/2016 12:50:48 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: sao hỏi tớ straight_face 6/26/2016 12:50:55 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: crying 6/26/2016 12:51:06 AM
 • "DiênDiên": crying 6/26/2016 12:51:51 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:52:09 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:52:12 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:52:23 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:52:26 AM
 • trang4011: straight_face 6/26/2016 12:52:53 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: -_- 6/26/2016 12:52:54 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:53:06 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:53:08 AM
 • "DiênDiên": -_- 6/26/2016 12:53:10 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:53:14 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Believe-Dima-Bilan-Dima-Bilan/IW876BUD.html 6/26/2016 12:53:32 AM
 • ๖ۣۜD≥^^≤Diệu Lưn 1102≥^^≤ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:53:34 AM
 • "DiênDiên": http://mp3.zing.vn/bai-hat/Believe-Dima-Bilan-Dima-Bilan/IW876BUD.html 6/26/2016 12:53:53 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:53:56 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:54:21 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:54:22 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:54:23 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 12:54:24 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:54:27 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:54:29 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:54:31 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: oôn đi Duyên straight_face 6/26/2016 12:54:32 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 12:54:33 AM
 • "DiênDiên": oôn đi Linh straight_face 6/26/2016 12:54:51 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: ukm straight_face 6/26/2016 12:55:06 AM
 • "DiênDiên": ukm straight_face 6/26/2016 12:55:27 AM
 • trang4011: not_worthy 6/26/2016 1:01:05 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 1:03:27 AM
 • "DiênDiên": not_worthy 6/26/2016 1:03:34 AM
 • "DiênDiên": straight_face 6/26/2016 1:03:38 AM
 • xuxu449: ai còn ol nào 6/26/2016 1:07:10 AM
 • trang4011: not_worthy 6/26/2016 1:09:22 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: straight_face 6/26/2016 1:09:45 AM
 • trang4011: talk_to_the_hand 6/26/2016 1:09:56 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: straight_face 6/26/2016 1:10:57 AM
 • trang4011: I_dont_know 6/26/2016 1:12:47 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: chào Trang straight_face 6/26/2016 1:12:57 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: bạn 98 hả straight_face 6/26/2016 1:13:02 AM
 • trang4011: gật gật 6/26/2016 1:13:08 AM
 • trang4011: bạn sn bn v ạ 6/26/2016 1:13:17 AM
 • trang4011: happy 6/26/2016 1:13:30 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: dạ straight_face 6/26/2016 1:14:38 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: bạn kém chị 1t ạ straight_face 6/26/2016 1:14:51 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: chị ở đâu nhỉ straight_face 6/26/2016 1:14:58 AM
 • dohau.16121998: ê mấy cậu có link nào hướng dẫn làm phần 2 câu ptmp không 6/26/2016 1:17:48 AM
 • "DiênDiên": -"- 6/26/2016 1:17:55 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: ... 6/26/2016 1:18:02 AM
 • dohau.16121998: lol 6/26/2016 1:18:12 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: phương trình mặt phẳng straight_face 6/26/2016 1:18:14 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: chào bạn straight_face 6/26/2016 1:18:33 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: bạn tham gia đc 4p r hảstraight_face 6/26/2016 1:18:42 AM
 • dohau.16121998: chào :3 ừa 6/26/2016 1:18:53 AM
 • dohau.16121998: vẫn lủng củng phần đó , tìm k ra tài liệu hd 6/26/2016 1:19:30 AM
 • trang4011: à chị ninh bình..... 6/26/2016 1:20:33 AM
 • trang4011: e ợ đâu á 6/26/2016 1:20:48 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/Chuyen-De/113562/cac-dang-bai-tap-viet-phuong-trinh-mat-phang-trong-khong-gian 6/26/2016 1:20:50 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: đây nhé bạn straight_face 6/26/2016 1:20:55 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: dạ, em HN ạ straight_face 6/26/2016 1:21:03 AM
 • dohau.16121998: bạn tốt quá, mh cầm ơn 6/26/2016 1:21:31 AM
 • trang4011: à vâng 6/26/2016 1:21:47 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: không có gì đâu bạn straight_face 6/26/2016 1:23:10 AM
 • "DiênDiên": crying 6/26/2016 1:26:47 AM
 • ๖ۣۜD ^^Trust 1102^^ ๖ۣۜL: what's up straight_face 6/26/2016 1:27:22 AM
 • "DiênDiên": Kcg. Lại sai dấu ấy mà -"- 6/26/2016 1:32:25 AM
 • Diệu: Duyên ơi straight_face 6/26/2016 1:43:34 AM
 • Diệu: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/136385/bien-luan-nha 6/26/2016 1:44:05 AM
 • Diệu: vote dùm straight_face 6/26/2016 1:44:08 AM
 • Diệu 1102: straight_face 6/26/2016 1:44:39 AM
 • Linh 1102: straight_face 6/26/2016 1:45:48 AM
 • "DiênDiên": Ôi cái tên laughing 6/26/2016 1:59:15 AM
 • Diệu 1102: vote dùm đi straight_face 6/26/2016 1:59:46 AM
 • Diệu 1102: không có tâm trạng straight_face 6/26/2016 1:59:57 AM
 • Diệu 1102: straight_face cảm ơn ạ straight_face 6/26/2016 2:03:27 AM
 • "DiênDiên": kcg 6/26/2016 2:04:14 AM
 • Diệu 1102: à Duyên này straight_face 6/26/2016 2:05:42 AM
 • Diệu 1102: con c tính thế nào cho nhanh straight_face 6/26/2016 2:05:53 AM
 • Diệu: straight_face 6/26/2016 2:17:49 AM
 • Linh: straight_face 6/26/2016 2:18:05 AM
 • 1102: straight_face 6/26/2016 2:18:27 AM
 • ...: straight_face 6/26/2016 2:18:56 AM
 • Linh 1102: laughing 6/26/2016 2:20:18 AM
 • "DiênDiên": Để c xem thử. K còn kí ức về mấy bài này -"- 6/26/2016 2:32:54 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • It's all in my MIND
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Khoảng lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • ̿’\̵͇̿̿\Công(屮゚Д゚)屮(Minh)ლ
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • MuUn'ss QuỲnh'ss
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Ngốc Dại Khờ
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜ๖The๖ۣۜShot๖ۣۜGun▬►ಠ_ಠ,ಠ╭╮ಠ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • Diệu 1102
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • Linh 1102
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • Barbara.nguyn
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you