Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

3K
lượt xem

BA ĐƯỜNG CÔNIC

1.Đường chuẩn của elip Cho elip có phương trình chính tắc...
912
lượt xem

ĐƯỜNG TRÒN

1. Phương trình đường tròn Trên mặt phẳng tọa độ, cho đường tròn (C ) có tâm $I({x_0};{y_0})$ và bán kính R Ta có : Điểm $M(x;y)$thuộc...
14K
lượt xem

ĐƯỜNG ELIP

1. ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG ELIPĐịnh nghĩa Cho hai điểm cố định F1 và F2, với ${F_1}{F_2} = 2c\,\,\,(c > 0)$Đường elip ( còn gọi là elip...
7K
lượt xem

ĐƯỜNG HYPEBOL

1 Định nghĩa đường hypepol Cho hai điểm cố định ${F_1},{F_2}$ có khoảng cách ${F_1}{F_2} = 2c\,\,\,\,(c > 0)$. Đường hypepol (còn gọi...
7K
lượt xem

ĐƯỜNG PARABOL

1.Định nghĩa đường parabol Cho một điểm F cố định và một đường thẳng $\Delta $cố định không đi qua F .Tập hợp các điểm M cách đều F và...
1K
lượt xem

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

1. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐUỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng $\Delta :ax + by + c = 0$. Khoảng cách từ...
35K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳngĐỊNH NGHĨA Vectơ $\overrightarrow u $ khác $\overrightarrow 0 $, có giá song song hoặc trùng với đường...
66K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

1.Phương trình tổng quát của đường thẳng ĐỊNH NGHĨA:- Vecto pháp tuyến của đường thẳng: Vectơ khác $\overrightarrow 0 $ , có giá vuông...
8

bài viết

Chat chit và chém gió
 • pharah :3: yawn 10/22/2016 12:34:42 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: yeb 10/22/2016 12:35:26 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: cái tên ngán lệ sầu nghe nó thamt kinh khủng 10/22/2016 12:35:54 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tui dọa này tinh gật thuj 10/22/2016 12:35:55 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: mai có tin với địa 10/22/2016 12:36:09 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tranh thủ đc tí nào 10/22/2016 12:36:15 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: yawn 10/22/2016 12:36:20 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: Ngấn Lệ Sầu - Giọt Lệ Trong Tim đó em 10/22/2016 12:36:32 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mai tui đag 3 tiết 10/22/2016 12:37:12 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: mà thành 5 -_- 10/22/2016 12:37:18 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: dạ 10/22/2016 12:38:35 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: chán 10/22/2016 12:39:05 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: Snow ơi love_struck 10/22/2016 12:39:12 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: em còn có không love_struck 10/22/2016 12:39:19 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tk điên nào đấy 10/22/2016 12:39:28 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh:straight_face 10/22/2016 12:39:39 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: love_struck hú c Linh 10/22/2016 12:39:47 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: Snow love_struck 10/22/2016 12:39:52 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: e nè love_struck 10/22/2016 12:39:55 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: linh? 10/22/2016 12:39:58 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing mà c Linh 10/22/2016 12:40:03 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: chúc em sinh nhật vui vẻ love_struck 10/22/2016 12:40:07 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: diệu linh à 10/22/2016 12:40:16 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: thanks c nà laughing 10/22/2016 12:40:20 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uk bà 10/22/2016 12:40:22 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: thêm tuổi mới học giỏi, xinh gái hơn nhé love_struck 10/22/2016 12:40:22 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: ai kia hả Snow straight_face 10/22/2016 12:40:31 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: chào chị diệu 10/22/2016 12:40:32 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: em Diệu hả big_grin 10/22/2016 12:40:41 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing e bit c sẽ onl nên ngòi ddwoij nà laughing 10/22/2016 12:40:43 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: yeb 10/22/2016 12:40:48 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: hí hí laughing sao em biết hả SNow love_struck 10/22/2016 12:41:00 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing em mà smug 10/22/2016 12:41:13 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: em Diệu love_struck lâu quá không nc với em love_struck 10/22/2016 12:41:15 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: mà muộn rồi straight_face 10/22/2016 12:41:55 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: 2 đứa ngủ đi straight_face 10/22/2016 12:42:02 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: để 2 ac nch laughing 10/22/2016 12:42:17 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: em cb ngủ nè laughing 10/22/2016 12:42:24 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: ? ai kia Snow ? 10/22/2016 12:42:38 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: Nhung 10/22/2016 12:42:39 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: suốt ngày bị đuổi bà ơi 10/22/2016 12:42:40 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/22/2016 12:42:44 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ta qua hoá 10/22/2016 12:42:47 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ok nà 10/22/2016 12:42:52 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: pp anh chị nhá 10/22/2016 12:42:59 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ở lại nch vv 10/22/2016 12:43:03 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: pp em 10/22/2016 12:43:04 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: wave 10/22/2016 12:43:07 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: ngủ sớm đi nhé 10/22/2016 12:43:08 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: 2 ng ở lại nch vv nhá 10/22/2016 12:43:14 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: dạ 10/22/2016 12:43:15 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: chúc em xíu nữa ngủ ngoan và mơ đẹp nhé 10/22/2016 12:43:16 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: wave 10/22/2016 12:43:19 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: Nhung cũng vậy nha 10/22/2016 12:43:27 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: yeb 10/22/2016 12:43:27 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: chị đi với 2 đứa big_grin 10/22/2016 12:43:32 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ok nà 10/22/2016 12:43:35 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chị ở lại đi á 10/22/2016 12:43:40 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: đùa đâu mà 10/22/2016 12:43:42 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: chúc anh chị lát ngủ ngon mơ đẹp 10/22/2016 12:43:46 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing nch vs ........ 10/22/2016 12:43:47 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: SẦU 10/22/2016 12:43:55 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: ai kia nhỉ ? 10/22/2016 12:43:58 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: uk laughing 10/22/2016 12:44:00 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: big_grin 10/22/2016 12:44:03 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chị đoán đi á 10/22/2016 12:44:08 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: là ai không quan trọng big_grin 10/22/2016 12:44:10 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ta đi nhung 10/22/2016 12:44:12 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: tí c vs K nn mđ nha 10/22/2016 12:44:16 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: love_struck 10/22/2016 12:44:21 AM
 • pharah :3: yawn 10/22/2016 12:44:23 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ok nà 10/22/2016 12:44:24 AM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko cản trở vc lớn 10/22/2016 12:44:25 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing uk 10/22/2016 12:44:33 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: à -_- 10/22/2016 12:44:44 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: chết 10/22/2016 12:44:52 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: lộ r 10/22/2016 12:44:53 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: -_- 10/22/2016 12:44:55 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: dùa đâu mà 10/22/2016 12:44:57 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/22/2016 12:44:58 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: Linh cũng ngủ đi 10/22/2016 12:45:37 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: ok : )) 10/22/2016 12:46:17 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: chúc 2 đứa ngủ ngon, mơ đẹp love_struck 10/22/2016 12:46:29 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: chúc Linh ngủ ngon và mơ đẹp nhé 10/22/2016 12:46:39 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: chúc Tr ngủ ngon nhé : )) 10/22/2016 12:46:43 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: sao thế nhỉ 10/22/2016 12:46:57 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: hnay mình onl HTN 10/22/2016 12:47:03 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: có cảm giác như 10/22/2016 12:47:08 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: không ai ưa nữa thì phải 10/22/2016 12:47:13 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: crying 10/22/2016 12:47:14 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: sad 10/22/2016 12:47:18 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: ? 10/22/2016 12:47:40 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: có phải Tr không vậy ? :v 10/22/2016 12:47:49 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: thì thế còn gì 10/22/2016 12:47:57 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: nãy h 10/22/2016 12:48:00 AM
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ: haiz 10/22/2016 12:48:02 AM
 • pharah :3: pye :Ư 10/22/2016 12:49:17 AM
 • pharah :3: straight_face 10/22/2016 12:49:23 AM
 • Mạc Vũ Hoàng Anh: straight_face 10/22/2016 12:49:36 AM
 • pharah :3: ngủ đi :v 10/22/2016 12:49:48 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • nguyenhuongliemtuyen
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ๖ۣۜP๖ۣۜL.. ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣DYL♥♦ﺸ
 • ⊰๖M||A||Z||E๖⊱
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Mưn ^^ Công Chúa Thủy Tề ♥
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • panh931
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều ...
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood, tears ++
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • MonSky
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • -_- hate me -_-
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • .'
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • kaneki ken
 • ๖ۣۜH
 • băng
 • ๖ۣۜNღ
 • phuchieudang01
 • ***
 • nhungoc
 • Bé Phong đáng yêu
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • ๖ۣۜTell εїз ๖ۣۜLies
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn
 • achachaoi26
 • Sợ mất một người
 • Hoàng Phong
 • ๖ۣۜNYღ
 • lebien
 • huonggiang040806
 • nguyenyennhan00
 • chidhkntn
 • Hoàng Yến
 • lanhoadao
 • cailol