Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

3K
lượt xem

BA ĐƯỜNG CÔNIC

1.Đường chuẩn của elip Cho elip có phương trình chính tắc...
919
lượt xem

ĐƯỜNG TRÒN

1. Phương trình đường tròn Trên mặt phẳng tọa độ, cho đường tròn (C ) có tâm $I({x_0};{y_0})$ và bán kính R Ta có : Điểm $M(x;y)$thuộc...
13K
lượt xem

ĐƯỜNG ELIP

1. ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG ELIPĐịnh nghĩa Cho hai điểm cố định F1 và F2, với ${F_1}{F_2} = 2c\,\,\,(c > 0)$Đường elip ( còn gọi là elip...
6K
lượt xem

ĐƯỜNG HYPEBOL

1 Định nghĩa đường hypepol Cho hai điểm cố định ${F_1},{F_2}$ có khoảng cách ${F_1}{F_2} = 2c\,\,\,\,(c > 0)$. Đường hypepol (còn gọi...
6K
lượt xem

ĐƯỜNG PARABOL

1.Định nghĩa đường parabol Cho một điểm F cố định và một đường thẳng $\Delta $cố định không đi qua F .Tập hợp các điểm M cách đều F và...
1K
lượt xem

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

1. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐUỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng $\Delta :ax + by + c = 0$. Khoảng cách từ...
36K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳngĐỊNH NGHĨA Vectơ $\overrightarrow u $ khác $\overrightarrow 0 $, có giá song song hoặc trùng với đường...
67K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

1.Phương trình tổng quát của đường thẳng ĐỊNH NGHĨA:- Vecto pháp tuyến của đường thẳng: Vectơ khác $\overrightarrow 0 $ , có giá vuông...
8

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: big_grin 6/30/2016 8:00:32 AM
 • Ngốc Dại Khờ: winking 6/30/2016 8:00:34 AM
 • Ngốc Dại Khờ: cũ mà anh 6/30/2016 8:00:41 AM
 • Ngốc Dại Khờ: mới đâu mà mới 6/30/2016 8:00:51 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: phương ah là ai 6/30/2016 8:00:53 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: e ms nè 6/30/2016 8:00:57 AM
 • Ngốc Dại Khờ: haha 6/30/2016 8:01:02 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: e tên Phanh 6/30/2016 8:01:03 AM
 • Ngốc Dại Khờ: laughing 6/30/2016 8:01:06 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: ở hn 6/30/2016 8:01:10 AM
 • Ngốc Dại Khờ: tên Panh a trung ạ 6/30/2016 8:01:13 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: surprise 6/30/2016 8:01:14 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: cạnh nhà hàng xóm 6/30/2016 8:01:15 AM
 • Ngốc Dại Khờ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/136478/giup-minh-gap/38124#38124 6/30/2016 8:01:20 AM
 • Ngốc Dại Khờ: a Trung 6/30/2016 8:01:22 AM
 • Ngốc Dại Khờ: vote cho e 6/30/2016 8:01:25 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chi v 6/30/2016 8:01:39 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: để có tiền ăn kem 6/30/2016 8:01:50 AM
 • Ngốc Dại Khờ: a Trung 6/30/2016 8:01:51 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: drooling 6/30/2016 8:01:55 AM
 • Ngốc Dại Khờ: vote đi 6/30/2016 8:01:57 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: câu trả lời hay câu hỏi 6/30/2016 8:01:59 AM
 • Ngốc Dại Khờ: trả lwoif 6/30/2016 8:02:08 AM
 • Ngốc Dại Khờ: e là Trâm nhé 6/30/2016 8:02:15 AM
 • Ngốc Dại Khờ: à mà Thanh 6/30/2016 8:02:20 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: phương anh là trag à 6/30/2016 8:02:20 AM
 • Ngốc Dại Khờ: là Quỳnh 6/30/2016 8:02:26 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥:6/30/2016 8:02:31 AM
 • Ngốc Dại Khờ: xinh gái 6/30/2016 8:02:33 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: angry 6/30/2016 8:02:34 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: c Ngố 6/30/2016 8:02:39 AM
 • Ngốc Dại Khờ: winking 6/30/2016 8:02:40 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: sao lại ns hả 6/30/2016 8:02:43 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: crying 6/30/2016 8:02:46 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: crying 6/30/2016 8:02:49 AM
 • Ngốc Dại Khờ: c sợ e đi lừa 6/30/2016 8:02:58 AM
 • Ngốc Dại Khờ: rùi sau bị lừa lại 6/30/2016 8:03:05 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: e có lwuaf đâu 6/30/2016 8:03:07 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: ns sự thật mak 6/30/2016 8:03:18 AM
 • Kaito kid: He he 6/30/2016 8:03:32 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: laughing 6/30/2016 8:03:33 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: vote r 6/30/2016 8:03:41 AM
 • Ngốc Dại Khờ: big_grin 6/30/2016 8:03:42 AM
 • Ngốc Dại Khờ: thaks a nhé 6/30/2016 8:03:45 AM
 • Kaito kid: A rồi 6/30/2016 8:03:47 AM
 • Kaito kid: big_grin 6/30/2016 8:03:53 AM
 • Ngốc Dại Khờ: a Hoàng 6/30/2016 8:03:55 AM
 • Kaito kid: Quỳnh lùn 6/30/2016 8:03:59 AM
 • Ngốc Dại Khờ: chưa vote cho e 6/30/2016 8:03:59 AM
 • Kaito kid: Z hả 6/30/2016 8:04:05 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: angry 6/30/2016 8:04:18 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: SAO CỨ GỌI LÀ QUỲNH Z HẢ 6/30/2016 8:04:31 AM
 • Ngốc Dại Khờ: a Trung 6/30/2016 8:04:32 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: angry 6/30/2016 8:04:35 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: TỨC LẮM R NHA 6/30/2016 8:04:40 AM
 • Ngốc Dại Khờ: a lm j mà đc danh hiệu ng hỗ trợ z 6/30/2016 8:04:44 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: KO NC VS MÍ NGƯỜI NỮA ĐÂU 6/30/2016 8:04:47 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: hả 6/30/2016 8:04:57 AM
 • Ngốc Dại Khờ: Panh 6/30/2016 8:05:00 AM
 • Ngốc Dại Khờ: thui mà 6/30/2016 8:05:04 AM
 • Ngốc Dại Khờ: winking 6/30/2016 8:05:10 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: laughing 6/30/2016 8:05:41 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: sao có 3 đứa à 6/30/2016 8:06:21 AM
 • Ngốc Dại Khờ: sáng mà a 6/30/2016 8:06:41 AM
 • Ngốc Dại Khờ: có z là nhiều rùi 6/30/2016 8:06:48 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: mà k đi học thêm j à 6/30/2016 8:07:23 AM
 • Ngốc Dại Khờ: e chưa đi ạ 6/30/2016 8:08:24 AM
 • Ngốc Dại Khờ: lmj ai dạy đâu 6/30/2016 8:08:30 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥:6/30/2016 8:08:56 AM
 • Ngốc Dại Khờ: a hnay ko fai đi học à 6/30/2016 8:09:08 AM
 • buikhaibien76: k 6/30/2016 8:10:28 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: tuầ sau mới bắt đầu đi 6/30/2016 8:10:35 AM
 • Ngốc Dại Khờ: e cx chưa biết tnao 6/30/2016 8:11:14 AM
 • Ngốc Dại Khờ: mà 9 lên 10 6/30/2016 8:11:19 AM
 • Ngốc Dại Khờ: chẳng biết đi học ai 6/30/2016 8:11:25 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: lên trường xem thông báo đi 6/30/2016 8:11:48 AM
 • Ngốc Dại Khờ: lên rùi ạ chẳng có j 6/30/2016 8:12:27 AM
 • Ngốc Dại Khờ: chán 6/30/2016 8:12:33 AM
 • buikhaibien76: o chan 6/30/2016 8:13:50 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: oh 6/30/2016 8:13:54 AM
 • buikhaibien76: oh ji the 6/30/2016 8:15:03 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: v để chường nào phường thông báo r đi 6/30/2016 8:15:08 AM
 • Ngốc Dại Khờ: chắc 1 vài buổi nữa e wa nhà chú e học 6/30/2016 8:15:40 AM
 • Kaito kid: He he 6/30/2016 8:15:40 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chú dạy thêm à 6/30/2016 8:15:55 AM
 • Kaito kid: Quỳnh lùn đâu rồi 6/30/2016 8:16:01 AM
 • Ngốc Dại Khờ: chú e dạy khối A 6/30/2016 8:16:06 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: oh sướng thế 6/30/2016 8:16:33 AM
 • Ngốc Dại Khờ: thêm vk chú dạy văn nữa 6/30/2016 8:16:33 AM
 • Kaito kid: Oh 6/30/2016 8:16:35 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: hok miễn phí 6/30/2016 8:16:47 AM
 • Ngốc Dại Khờ: vâng 6/30/2016 8:16:50 AM
 • Ngốc Dại Khờ: miễn phí 6/30/2016 8:16:55 AM
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ: yawn 6/30/2016 8:16:58 AM
 • Ngốc Dại Khờ: nhưng sợ lém 6/30/2016 8:16:59 AM
 • Kaito kid: S sợ 6/30/2016 8:17:07 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: sợ j 6/30/2016 8:17:10 AM
 • Ngốc Dại Khờ: học ng nhà 6/30/2016 8:17:16 AM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: surprise 6/30/2016 8:17:22 AM
 • Ngốc Dại Khờ: e mà ngu thì chết 6/30/2016 8:17:22 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Khoảng lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • ̿’\̵͇̿̿\Công(屮゚Д゚)屮(Minh)ლ
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ಥ_♫ _๖ۣۜPhüöng =.= ๖ۣۜAnh_♫_ಥ
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Ngốc Dại Khờ
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜ๖The๖ۣۜShot๖ۣۜGun▬►ಠ_ಠ,ಠ╭╮ಠ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღDiệuღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • buikhaibien76
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung