Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

2K
lượt xem

BA ĐƯỜNG CÔNIC

1.Đường chuẩn của elip Cho elip có phương trình chính tắc...
782
lượt xem

ĐƯỜNG TRÒN

1. Phương trình đường tròn Trên mặt phẳng tọa độ, cho đường tròn (C ) có tâm $I({x_0};{y_0})$ và bán kính R Ta có : Điểm $M(x;y)$thuộc...
10K
lượt xem

ĐƯỜNG ELIP

1. ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG ELIPĐịnh nghĩa Cho hai điểm cố định F1 và F2, với ${F_1}{F_2} = 2c\,\,\,(c > 0)$Đường elip ( còn gọi là elip...
5K
lượt xem

ĐƯỜNG HYPEBOL

1 Định nghĩa đường hypepol Cho hai điểm cố định ${F_1},{F_2}$ có khoảng cách ${F_1}{F_2} = 2c\,\,\,\,(c > 0)$. Đường hypepol (còn gọi...
6K
lượt xem

ĐƯỜNG PARABOL

1.Định nghĩa đường parabol Cho một điểm F cố định và một đường thẳng $\Delta $cố định không đi qua F .Tập hợp các điểm M cách đều F và...
973
lượt xem

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

1. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐUỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng $\Delta :ax + by + c = 0$. Khoảng cách từ...
23K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳngĐỊNH NGHĨA Vectơ $\overrightarrow u $ khác $\overrightarrow 0 $, có giá song song hoặc trùng với đường...
60K
lượt xem

PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

1.Phương trình tổng quát của đường thẳng ĐỊNH NGHĨA:- Vecto pháp tuyến của đường thẳng: Vectơ khác $\overrightarrow 0 $ , có giá vuông...
8

bài viết

Chat chit và chém gió
 • kenshin0366022101: big_grin 2/14/2016 11:38:52 PM
 • kenshin0366022101: haha 2/14/2016 11:38:53 PM
 • kenshin0366022101: lol ko 2/14/2016 11:38:58 PM
 • kenshin0366022101: ? 2/14/2016 11:38:59 PM
 • kenshin0366022101: quẩy 2/14/2016 11:39:01 PM
 • Cường GVer: em mất mấy lít máu r 2/14/2016 11:39:06 PM
 • Cường GVer: e rằng không cầm cự đc nữa 2/14/2016 11:39:14 PM
 • kenshin0366022101: vão 2/14/2016 11:39:15 PM
 • kenshin0366022101: vãi 2/14/2016 11:39:18 PM
 • Cường GVer: mà này 2/14/2016 11:39:33 PM
 • kenshin0366022101: t đang mặc quàn áo bảo hộ nên ko lo muỗi đốt 2/14/2016 11:39:38 PM
 • Cường GVer: kết bạn trên này kiểu gì nhử 2/14/2016 11:39:42 PM
 • kenshin0366022101: kết vào răng 2/14/2016 11:39:51 PM
 • Cường GVer: ô đùa 2/14/2016 11:39:56 PM
 • Cường GVer: đc 2/14/2016 11:39:59 PM
 • kenshin0366022101: ko dc 2/14/2016 11:40:02 PM
 • nghien128: con lay 2 cha lm dum con cai 2/14/2016 11:40:17 PM
 • Cường GVer: lm? 2/14/2016 11:40:24 PM
 • kenshin0366022101: ns dy con 2/14/2016 11:40:24 PM
 • kenshin0366022101: cha sẽ lăng nghe thỉnh cầu của con 2/14/2016 11:40:38 PM
 • kenshin0366022101: amen 2/14/2016 11:40:42 PM
 • nghien128: 3 x^2 - x - 2 +6 can (x-2) be thua hoac bang 2 can 2x nhan ( can x + can (x-2)binh 2/14/2016 11:40:56 PM
 • lovesomebody121: onl dt kho chat qua 2/14/2016 11:41:13 PM
 • kenshin0366022101: ra face 2/14/2016 11:41:21 PM
 • kenshin0366022101: laughing 2/14/2016 11:41:23 PM
 • nghien128: fb j vay 2/14/2016 11:41:27 PM
 • kenshin0366022101: ko 2/14/2016 11:41:36 PM
 • nghien128: sao 2/14/2016 11:41:43 PM
 • kenshin0366022101: bài của chú 2/14/2016 11:41:44 PM
 • Cường GVer: vãi đề bài 2/14/2016 11:41:47 PM
 • kenshin0366022101: anh ko giải nổi 2/14/2016 11:41:55 PM
 • kenshin0366022101: sr 2/14/2016 11:41:56 PM
 • lovesomebody121: thoi met lam dag onl o day r 2/14/2016 11:41:57 PM
 • nghien128: em ko bt danh 2/14/2016 11:41:58 PM
 • kenshin0366022101: cáo từ 2/14/2016 11:41:59 PM
 • Cường GVer: viets dễ hiểu tý xe nào 2/14/2016 11:42:05 PM
 • kenshin0366022101: v 2/14/2016 11:42:12 PM
 • nghien128: ko bt mak 2/14/2016 11:42:14 PM
 • kenshin0366022101: sao học hành gì h này 2/14/2016 11:42:23 PM
 • nghien128: thi nhu the 2/14/2016 11:42:24 PM
 • lovesomebody121: dang bai di 2/14/2016 11:42:28 PM
 • Cường GVer: G9 2/14/2016 11:42:37 PM
 • nghien128: lm ko dc ms thuc h nay 2/14/2016 11:42:38 PM
 • kenshin0366022101:2/14/2016 11:42:43 PM
 • kenshin0366022101: tội ghê 2/14/2016 11:42:46 PM
 • kenshin0366022101: vậy 2/14/2016 11:42:48 PM
 • kenshin0366022101: lovesomebody 2/14/2016 11:43:06 PM
 • lovesomebody121: ngta goi la cham chi 2/14/2016 11:43:09 PM
 • kenshin0366022101: giúp dy 2/14/2016 11:43:11 PM
 • lovesomebody121: de bai la gi 2/14/2016 11:43:37 PM
 • nghien128: ra fb em coppy de cho 2/14/2016 11:43:39 PM
 • kenshin0366022101: cưởng 2/14/2016 11:44:03 PM
 • nghien128: fb Qua Cho 2/14/2016 11:44:06 PM
 • kenshin0366022101: ra đây anh bảo 2/14/2016 11:44:08 PM
 • kenshin0366022101: chỉ cho nè 2/14/2016 11:44:17 PM
 • nghien128: r 2/14/2016 11:44:26 PM
 • kenshin0366022101: mai bảo ông nào good toán nhất trưởng dảnh cho 2/14/2016 11:44:47 PM
 • lovesomebody121: dang bai cho nhah 2/14/2016 11:44:48 PM
 • kenshin0366022101: wow 2/14/2016 11:45:13 PM
 • nghien128: mai len thot r cha 2/14/2016 11:45:13 PM
 • kenshin0366022101: đề bài 2/14/2016 11:45:22 PM
 • kenshin0366022101: viết lại dy 2/14/2016 11:45:31 PM
 • nghien128: em chiu 2/14/2016 11:46:02 PM
 • nghien128: cai nay ko dang dc anh 2/14/2016 11:46:46 PM
 • kenshin0366022101: vậy thì 2/14/2016 11:48:48 PM
 • kenshin0366022101: ngủ thui em euu 2/14/2016 11:48:52 PM
 • lovesomebody121: cái này là toán lớp mấy vậy 2/14/2016 11:50:12 PM
 • kenshin0366022101: lớp 11 2/14/2016 11:52:33 PM
 • kenshin0366022101: ko giải nổi đâu laughing)))))))))))))) 2/14/2016 11:52:42 PM
 • lovesomebody121: lớp 11 thì năm sau t giải rolling_on_the_floor 2/14/2016 11:53:09 PM
 • kenshin0366022101: bồn cầu 2/14/2016 11:53:20 PM
 • kenshin0366022101: ông ko dy ngủ à 2/14/2016 11:53:25 PM
 • lovesomebody121: làm nốt bài kia 2/14/2016 11:53:31 PM
 • lovesomebody121: rồi ngủ 2/14/2016 11:53:34 PM
 • kenshin0366022101: làm sao dc 2/14/2016 11:53:35 PM
 • lovesomebody121: lại nhảy lên mtinh r 2/14/2016 11:53:37 PM
 • kenshin0366022101: thôi gọi là bồn cầu nhé? 2/14/2016 11:53:55 PM
 • kenshin0366022101: cho tiện 2/14/2016 11:54:00 PM
 • lovesomebody121: lợn 2/14/2016 11:55:52 PM
 • minhquan: hi all 2/14/2016 11:57:03 PM
 • minhquan: còn ai ko z 2/14/2016 11:57:11 PM
 • lovesomebody121: hi 2/14/2016 11:57:20 PM
 • kenshin0366022101: hj 2/14/2016 11:57:24 PM
 • minhquan: hi 2/14/2016 11:57:25 PM
 • kenshin0366022101: chảo buổi sáng 2/14/2016 11:57:30 PM
 • minhquan: ms 11h57' thui ak 2/14/2016 11:57:43 PM
 • kenshin0366022101: ukm 2/14/2016 11:57:49 PM
 • minhquan: chừng 2 ' rưỡi nữa cơ nhak 2/14/2016 11:57:57 PM
 • kenshin0366022101: xem 1 tập hentai là hết ngày ấy mà 2/14/2016 11:57:59 PM
 • minhquan: vch 2/14/2016 11:58:05 PM
 • kenshin0366022101: laughing 2/14/2016 11:58:36 PM
 • kenshin0366022101: thế muốn gì 2/14/2016 11:58:43 PM
 • kenshin0366022101: hay là 2/14/2016 11:58:46 PM
 • kenshin0366022101: asami ogawa nhé laughing 2/14/2016 11:58:55 PM
 • minhquan: not_worthy 2/14/2016 11:59:24 PM
 • kenshin0366022101: lol? 2/15/2016 12:00:13 AM
 • minhquan: thui pp nhal 2/15/2016 12:01:12 AM
 • kenshin0366022101: ok 2/15/2016 12:01:23 AM
 • minhquan: ra ngoài có chút việc 2/15/2016 12:01:24 AM
 • kenshin0366022101: henatai 2/15/2016 12:01:28 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Cute
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Tư Mộng
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phương10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • minhquan
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen