1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

1926
Chat chit và chém gió
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: quên hết r 12/1/2015 2:57:50 PM
 • Nấm Di Động: kem là ai nhỉ? 12/1/2015 2:58:16 PM
 • Nấm Di Động: quen quen 12/1/2015 2:58:23 PM
 • Nấm Di Động: :v 12/1/2015 2:58:25 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009494739862 12/1/2015 2:59:00 PM
 • khanhkthp123: k ai có link à 12/1/2015 3:01:15 PM
 • ko tên ko tuổi: đâu hết r 12/1/2015 3:08:02 PM
 • khanhkthp123: đây 12/1/2015 3:08:57 PM
 • ko tên ko tuổi: yawn 12/1/2015 3:11:53 PM
 • khanhkthp123: angel 12/1/2015 3:13:41 PM
 • ko tên ko tuổi: còn mỗi 2 n thôi à 12/1/2015 3:14:49 PM
 • khanhkthp123: chắc là thees 12/1/2015 3:15:29 PM
 • khanhkthp123: qua fb iboxx rồi 12/1/2015 3:15:36 PM
 • ko tên ko tuổi: uk 12/1/2015 3:16:24 PM
 • khanhkthp123: cái wb này của bác nào vậy 12/1/2015 3:17:16 PM
 • ko tên ko tuổi: ko biết 12/1/2015 3:20:05 PM
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮: big_grin 12/1/2015 3:20:41 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- còn ai k thế 12/1/2015 3:28:00 PM
 • khanhkthp123: còn 12/1/2015 3:29:41 PM
 • noivoi_visaothe: ngủ dậy ùi mn ơi 12/1/2015 3:31:00 PM
 • noivoi_visaothe: k ai ra chào hết trơncrying 12/1/2015 3:34:05 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grin 12/1/2015 3:34:45 PM
 • noivoi_visaothe: uây 12/1/2015 3:36:32 PM
 • noivoi_visaothe: có mỗi ng thui àcrying 12/1/2015 3:36:41 PM
 • ko tên ko tuổi: laughingko ai quan tâm cháu đâu 12/1/2015 3:37:11 PM
 • ko tên ko tuổi: thinkingtrừ ta 12/1/2015 3:37:16 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grin 12/1/2015 3:37:32 PM
 • noivoi_visaothe: k thèmlaughing 12/1/2015 3:38:07 PM
 • ko tên ko tuổi: laughingkệ 12/1/2015 3:38:13 PM
 • noivoi_visaothe: có cho cx k thèmlaughing 12/1/2015 3:38:25 PM
 • ko tên ko tuổi: thinkinglaughingko thèm thì thôi 12/1/2015 3:39:01 PM
 • noivoi_visaothe: mệtcrying 12/1/2015 3:39:25 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- 12/1/2015 3:39:50 PM
 • noivoi_visaothe: hum qua máy tính bị hỏng mất toi hết mấy ảnh đẹpcrying 12/1/2015 3:40:03 PM
 • ko tên ko tuổi: laughinganh phương mĩ chi á 12/1/2015 3:40:17 PM
 • noivoi_visaothe: thôi 12/1/2015 3:40:26 PM
 • noivoi_visaothe: tôi out 12/1/2015 3:40:30 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- 12/1/2015 3:40:55 PM
 • noivoi_visaothe: ng như you k đáng để tôi phải bận tâm 12/1/2015 3:40:56 PM
 • ko tên ko tuổi: sad 12/1/2015 3:41:02 PM
 • noivoi_visaothe: trêu j chứ động đến lòng tự trọng của nhau thì rất quá đáng 12/1/2015 3:41:55 PM
 • ko tên ko tuổi: cryingđấy có phải lòng tự trọng đâu 12/1/2015 3:42:30 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grinđấy là giống nhau mà 12/1/2015 3:42:38 PM
 • noivoi_visaothe: thôi thôi 12/1/2015 3:43:05 PM
 • ko tên ko tuổi: ????????????????????????? 12/1/2015 3:43:31 PM
 • noivoi_visaothe: nếu là e tôi nó sẽ chẳng bao h ns thế 12/1/2015 3:43:36 PM
 • noivoi_visaothe: nếu trân trọng nhau thì câu ns đó là 1 sự sỉ nhục 12/1/2015 3:44:05 PM
 • ko tên ko tuổi: confused?????????????? 12/1/2015 3:44:26 PM
 • ko tên ko tuổi: big_grinthế thôi 12/1/2015 3:44:41 PM
 • ko tên ko tuổi: peace_sign 12/1/2015 3:44:46 PM
 • noivoi_visaothe: mấy ng nv làm ơn tránh xa tôi ra 12/1/2015 3:46:08 PM
 • ko tên ko tuổi: thinkingthật ko đấy 12/1/2015 3:46:23 PM
 • ko tên ko tuổi: ta tránh thật thì lúc đấy muốn cũng ko có đâu 12/1/2015 3:46:36 PM
 • noivoi_visaothe: thì saocrying 12/1/2015 3:47:40 PM
 • noivoi_visaothe: số mk dạo này nhọ ghêcrying 12/1/2015 3:47:52 PM
 • noivoi_visaothe: cryingcryingcrying 12/1/2015 3:47:58 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- 12/1/2015 3:48:11 PM
 • ko tên ko tuổi: laughingtoán lấy nc mắt ra để giữ ta ở lại đấy 12/1/2015 3:48:35 PM
 • noivoi_visaothe: k thèmcrying 12/1/2015 3:49:28 PM
 • noivoi_visaothe: khóc vì số nhọcryingcryingcrying 12/1/2015 3:49:38 PM
 • ko tên ko tuổi: -_- thế à 12/1/2015 3:49:43 PM
 • ko tên ko tuổi: thôi 12/1/2015 3:49:52 PM
 • ko tên ko tuổi: thế cứ ở lại mà khóc nhá 12/1/2015 3:50:00 PM
 • ko tên ko tuổi: cryingta té đấy 12/1/2015 3:50:14 PM
 • noivoi_visaothe:12/1/2015 3:51:00 PM
 • noivoi_visaothe: đang đau đầu nên để c té trước cho 12/1/2015 3:51:21 PM
 • Ghost rider: còn ai k? 12/1/2015 3:56:10 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floor2 người kia toán trêu nhau nhỉ 12/1/2015 3:56:25 PM
 • Ghost rider: còn ai k đóa 12/1/2015 3:56:44 PM
 • Ghost rider: cryingsao lúc nào mình onl cũng chỉ có 1 nhỉ 12/1/2015 3:57:18 PM
 • noivoi_visaothe: hùng 12/1/2015 4:01:09 PM
 • noivoi_visaothe: c đây e 12/1/2015 4:01:13 PM
 • Ghost rider: crying 12/1/2015 4:01:28 PM
 • noivoi_visaothe: sao thế 12/1/2015 4:01:35 PM
 • Ghost rider: big_grinsao bây h mới lên 12/1/2015 4:01:41 PM
 • Ghost rider: cryingđang định out 12/1/2015 4:01:49 PM
 • Ghost rider: big_grinthế c nhận nó lm e chưa 12/1/2015 4:02:05 PM
 • noivoi_visaothe: ngoan 12/1/2015 4:02:07 PM
 • noivoi_visaothe: hử 12/1/2015 4:02:10 PM
 • Ghost rider: ??????????? 12/1/2015 4:02:13 PM
 • noivoi_visaothe: nó k phải th tùng 12/1/2015 4:02:17 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floorchưa à 12/1/2015 4:02:19 PM
 • noivoi_visaothe: crying 12/1/2015 4:02:21 PM
 • Ghost rider: big_grinuk 12/1/2015 4:02:28 PM
 • noivoi_visaothe: th đó xúc phạm c ghêcrying 12/1/2015 4:02:40 PM
 • noivoi_visaothe: k phải 12/1/2015 4:02:46 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floortưởng c nhận nó thì có chuyện 12/1/2015 4:02:52 PM
 • Ghost rider: ??????????? 12/1/2015 4:02:56 PM
 • noivoi_visaothe: chạm đến lòng tự aicrying 12/1/2015 4:03:01 PM
 • Ghost rider: xúc phạm? 12/1/2015 4:03:01 PM
 • Ghost rider: thinkingquá đà r 12/1/2015 4:03:11 PM
 • noivoi_visaothe: e bảo sao 12/1/2015 4:03:11 PM
 • Ghost rider: laughingnó trêu c à 12/1/2015 4:03:20 PM
 • noivoi_visaothe: ukm 12/1/2015 4:03:25 PM
 • noivoi_visaothe: mà nó có phải tùng k? 12/1/2015 4:03:34 PM
 • Ghost rider: big_grinbảo c xấu à 12/1/2015 4:03:36 PM
 • Ghost rider: rolling_on_the_floorc tự đi mà điều tra 12/1/2015 4:03:47 PM
 • noivoi_visaothe: sao 12/1/2015 4:03:58 PM
 • noivoi_visaothe: e ib đi 12/1/2015 4:04:03 PM
 • Ghost rider: vâg 12/1/2015 4:04:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • Vương Doanh Chessssssss...
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • xonefmtop40