1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

1608
Chat chit và chém gió
 • Mưa Đêm: @@ 6/2/2015 10:53:10 PM
 • dolaemon: đây là gái à a mưa? 6/2/2015 10:53:27 PM
 • Mưa Đêm: chịu 6/2/2015 10:53:44 PM
 • Mưa Đêm: biết chết liền 6/2/2015 10:53:48 PM
 • nguyenkimanh1103: cuộc đời vẫn đẹp sao????????? 6/2/2015 10:53:49 PM
 • nguyenkimanh1103: laughing 6/2/2015 10:54:00 PM
 • Mưa Đêm: thế "anh" đây đang học trường gì 6/2/2015 10:54:22 PM
 • Mưa Đêm: ở thành pố nào ạ 6/2/2015 10:54:28 PM
 • dolaemon: "anh" ấy ơi, tl đi 6/2/2015 10:56:14 PM
 • nguyenkimanh1103: nhà anh ở chô ấy 6/2/2015 10:56:36 PM
 • Mưa Đêm: thế thì em chịu với "anh" luôn ấy ạ 6/2/2015 10:57:06 PM
 • nguyenkimanh1103: mà sao mấy đưa bay lôi a ra hỏi 6/2/2015 10:57:15 PM
 • Mưa Đêm: tính xem ở đâu để đánh bom ấy à 6/2/2015 10:57:20 PM
 • dolaemon: hay là a ở trại nào đó 6/2/2015 10:57:34 PM
 • Mưa Đêm: rolling_on_the_floor 6/2/2015 10:57:40 PM
 • nguyenkimanh1103: laughing 6/2/2015 10:58:12 PM
 • nguyenkimanh1103: a thấy 2 đứa giống hơn 6/2/2015 10:58:48 PM
 • nguyenkimanh1103: nhà ở miền bắc à 6/2/2015 10:59:59 PM
 • dolaemon: a mưa gọi thử cho mấy trại xem có thg nào chốn k nhá 6/2/2015 11:00:10 PM
 • Mưa Đêm: laughing 6/2/2015 11:00:19 PM
 • nguyenkimanh1103: vui nhỉ 6/2/2015 11:00:47 PM
 • Mưa Đêm: đang tính vào trại tham quan mà thấy như vầy thôi khỏi vào nữa laughing 6/2/2015 11:00:53 PM
 • nguyenkimanh1103: cứ vào đi 6/2/2015 11:01:07 PM
 • dolaemon: laughing 6/2/2015 11:01:11 PM
 • nguyenkimanh1103: biết đâu mk gặp nhau 6/2/2015 11:01:19 PM
 • nguyenkimanh1103: hay để a đưa e vào nhé 6/2/2015 11:01:32 PM
 • Mưa Đêm: miễn 6/2/2015 11:02:01 PM
 • Mưa Đêm: bàn 6/2/2015 11:02:02 PM
 • Mưa Đêm: 2 người có ai chơi 6/2/2015 11:03:36 PM
 • Mưa Đêm: YUGIOH ko 6/2/2015 11:03:40 PM
 • dolaemon: e đã từng chơi 6/2/2015 11:03:53 PM
 • dolaemon: ms bỏ mấy hôm 6/2/2015 11:04:01 PM
 • Mưa Đêm: yugioh joey the passion ấy 6/2/2015 11:04:11 PM
 • dolaemon: yes 6/2/2015 11:04:19 PM
 • Mưa Đêm: online??? 6/2/2015 11:04:25 PM
 • dolaemon: k e ms chơi off 6/2/2015 11:04:37 PM
 • dolaemon: a đủ 350 lá chưa 6/2/2015 11:04:46 PM
 • Mưa Đêm: full card 6/2/2015 11:04:48 PM
 • Mưa Đêm: oh oh oh 6/2/2015 11:04:52 PM
 • Mưa Đêm: not 6/2/2015 11:04:53 PM
 • Mưa Đêm: ko ko ko 6/2/2015 11:04:55 PM
 • Mưa Đêm: ko hề 6/2/2015 11:04:58 PM
 • dolaemon: ? 6/2/2015 11:05:03 PM
 • Mưa Đêm: a tải bản full card về 6/2/2015 11:05:05 PM
 • Mưa Đêm: tức là làm cho mình đầy đủ mọi lá 6/2/2015 11:05:21 PM
 • Mưa Đêm: mỗi lá có mười mấy lá luôn 6/2/2015 11:05:28 PM
 • Mưa Đêm: chủ đích là để chơi online 6/2/2015 11:05:37 PM
 • dolaemon: mỗi lá có mười mấy lá luôn là sao? 6/2/2015 11:05:57 PM
 • Mưa Đêm: thắng hay thua là do mình có biết sắp xếp các la thành 1 bộ hay ko 6/2/2015 11:05:59 PM
 • Mưa Đêm: e coi a stream thử cho nhá 6/2/2015 11:06:12 PM
 • dolaemon: e chơi lv7 mãi k qua 6/2/2015 11:07:02 PM
 • dolaemon: nó chuyển hết quái mk thành warrior 6/2/2015 11:07:40 PM
 • dolaemon: r dùng con kenetic sodier 6/2/2015 11:08:02 PM
 • dolaemon: +2000 atk khi đánh vs warrior 6/2/2015 11:08:26 PM
 • Mưa Đêm: chờ a xíu a bật stream lên cho e xem 6/2/2015 11:08:32 PM
 • Mưa Đêm: mon 6/2/2015 11:10:10 PM
 • dolaemon: dạ 6/2/2015 11:10:17 PM
 • Mưa Đêm: http://talktv.vn/best_troll_ever 6/2/2015 11:10:59 PM
 • Mưa Đêm: e coi dc ko 6/2/2015 11:11:41 PM
 • dolaemon: ok đc r 6/2/2015 11:12:02 PM
 • Mưa Đêm: là kiểu z đó 6/2/2015 11:13:24 PM
 • Mưa Đêm: có đầy đủ full luôn 6/2/2015 11:13:33 PM
 • Mưa Đêm: mới sắp xếp bộ dc 6/2/2015 11:13:41 PM
 • dolaemon: e vừa đi wc big_grin 6/2/2015 11:14:08 PM
 • dolaemon: a mở lại đi 6/2/2015 11:14:13 PM
 • Mưa Đêm: đó :v 6/2/2015 11:15:19 PM
 • Mưa Đêm: e muốn nhìn mặt a ko 6/2/2015 11:15:25 PM
 • dolaemon:6/2/2015 11:15:50 PM
 • Mưa Đêm: hơi đểu đó :V 6/2/2015 11:16:19 PM
 • dolaemon: ok thấy r 6/2/2015 11:17:34 PM
 • Mưa Đêm: big_grin 6/2/2015 11:20:15 PM
 • Mưa Đêm: mon 6/2/2015 11:20:57 PM
 • dolaemon: dạ 6/2/2015 11:21:23 PM
 • Mưa Đêm: thấy a chơi sao big_grin 6/2/2015 11:21:33 PM
 • dolaemon: cũng đc 6/2/2015 11:21:49 PM
 • Mưa Đêm: e chơi đi, tải full card về chơi online lluon6 6/2/2015 11:22:11 PM
 • dolaemon: nhưng may là nó dùng con dna nên ms nhanh v 6/2/2015 11:22:13 PM
 • Mưa Đêm: giờ thử chơi online nhá 6/2/2015 11:22:24 PM
 • Mưa Đêm: e xem nhá 6/2/2015 11:22:27 PM
 • dolaemon: e tải nhưng k full 6/2/2015 11:22:33 PM
 • dolaemon: ok 6/2/2015 11:23:06 PM
 • Mưa Đêm: :# 6/2/2015 11:30:04 PM
 • dolaemon: thg kia chơi nhảm quá 6/2/2015 11:30:45 PM
 • Mưa Đêm: nó chơi ngu 6/2/2015 11:30:49 PM
 • Mưa Đêm: xong thoát chứ :3 6/2/2015 11:30:53 PM
 • Mưa Đêm: kiểu z đ1 6/2/2015 11:31:08 PM
 • Mưa Đêm: trên đây gặp việt nam nhiều lắm 6/2/2015 11:31:18 PM
 • Mưa Đêm: ngày nào cũng có, game nào cũng có 6/2/2015 11:31:26 PM
 • dolaemon: laughing 6/2/2015 11:31:36 PM
 • Mưa Đêm: chứ a ko thích chơi liên minh này nọ 6/2/2015 11:32:11 PM
 • Mưa Đêm: tốn nhiều thời gian lắm 6/2/2015 11:32:15 PM
 • dolaemon: thôi e ngủ 6/2/2015 11:33:11 PM
 • dolaemon: pp a 6/2/2015 11:33:15 PM
 • Mưa Đêm: ok 6/2/2015 11:33:17 PM
 • Mưa Đêm: bye e ngủ ngon 6/2/2015 11:33:20 PM
 • Mưa Đêm: winking 6/2/2015 11:33:21 PM
 • dolaemon: ok 6/2/2015 11:33:40 PM
 • n4ms3n: e chào mn ạ 6/3/2015 9:31:22 AM
 • n4ms3n: có ac nào biết giải bt phần đại lượng ngẫu nhiên ko ạ 6/3/2015 9:32:46 AM
 • nguyenbach120997: mọi người ơi giải bài toán giúp e vs sick 6/3/2015 11:15:26 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Xiu Kiu
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Tiểu Louis
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • hcd99919
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • saothuytinh_avt91