1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

2015
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:40:47 PM
 • ❦Nắng❦: con lậy cụ ạ 2/12/2016 11:40:48 PM
 • ❦Nắng❦: Jin 2/12/2016 11:40:51 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 1 tuần sau Jin ms lên khung chat 2/12/2016 11:40:55 PM
 • ❦Nắng❦: chị nhớ 2/12/2016 11:40:55 PM
 • ❦Nắng❦: lần đầu lên đây 2/12/2016 11:41:01 PM
 • ❦Nắng❦: là chị hỏi bài 2/12/2016 11:41:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị bay vào khung chat 2/12/2016 11:41:09 PM
 • ❦Nắng❦: ko ai tl 2/12/2016 11:41:10 PM
 • ❦Nắng❦: ngoài chị du 2/12/2016 11:41:13 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:41:14 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/12/2016 11:41:18 PM
 • ❦Nắng❦: còn a Mưa Đêm là ng đầu tiên nt trên đây với chị 2/12/2016 11:41:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:41:46 PM
 • ❦Nắng❦: nt cá nhân ý 2/12/2016 11:41:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế chị bay vào khung chat sau bao lâu 2/12/2016 11:41:54 PM
 • ❦Nắng❦: vào khung chat hỏi bài luôn bố ạ 2/12/2016 11:42:16 PM
 • ❦Nắng❦: r con đc Du giúp đó 2/12/2016 11:42:24 PM
 • ❦Nắng❦: ngu ngốc 2/12/2016 11:42:27 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:42:48 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: oh tại chị xui òi 2/12/2016 11:42:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin đăng bài chưa đến 5' khờ ca bay vào giải 2/12/2016 11:43:04 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/12/2016 11:43:16 PM
 • ❦Nắng❦: Trung hả? 2/12/2016 11:43:20 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/12/2016 11:43:24 PM
 • Mưa Đêm: 2 đứa có thấy mặt trung chưa 2/12/2016 11:43:32 PM
 • ❦Nắng❦: đc òi 2/12/2016 11:43:32 PM
 • Mưa Đêm: :? 2/12/2016 11:43:32 PM
 • ❦Nắng❦: r ạ 2/12/2016 11:43:36 PM
 • ❦Nắng❦: mặt a Trung 2/12/2016 11:43:41 PM
 • ❦Nắng❦: ngộ vch rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:43:45 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:43:55 PM
 • Mưa Đêm: hồi trc 2/12/2016 11:44:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin thấy trc chị ánh luk 2/12/2016 11:44:03 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/12/2016 11:44:13 PM
 • Mưa Đêm: a với trung gọi video chat :v 2/12/2016 11:44:13 PM
 • Mưa Đêm: nhìn cũng đẹp trai mà 2/12/2016 11:44:18 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:44:20 PM
 • ❦Nắng❦: đz rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì đó 2/12/2016 11:44:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: lúc đầu 2/12/2016 11:44:29 PM
 • ❦Nắng❦: đz á rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:31 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:39 PM
 • ❦Nắng❦: đz cơ đấy rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:43 PM
 • ❦Nắng❦: cơ mà laughing 2/12/2016 11:44:48 PM
 • ❦Nắng❦: đz thật rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:54 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ns như ko ns 2/12/2016 11:45:04 PM
 • ❦Nắng❦: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:05 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hay 2/12/2016 11:45:06 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thumbs_up 2/12/2016 11:45:11 PM
 • ❦Nắng❦: Jin biết ko rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:20 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/12/2016 11:45:25 PM
 • ❦Nắng❦: chị là chị của bé mà rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:28 PM
 • ❦Nắng❦: babo laughing 2/12/2016 11:45:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: confused 2/12/2016 11:45:48 PM
 • Hoàng Specter: phục mấy ông bà này thật 2/12/2016 11:45:57 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:46:02 PM
 • ❦Nắng❦: a 2/12/2016 11:46:04 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: melon 2/12/2016 11:46:05 PM
 • ❦Nắng❦: dưa gang 2/12/2016 11:46:07 PM
 • Hoàng Specter: dancing 2/12/2016 11:46:09 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:46:16 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: qua appear chơi chị ui 2/12/2016 11:46:29 PM
 • ❦Nắng❦: ap nào mới đc 2/12/2016 11:46:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:46:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị chọn đi 2/12/2016 11:47:00 PM
 • Mưa Đêm: qua đi 2/12/2016 11:47:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:47:05 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thiên ca 2/12/2016 11:47:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: qua cho xem mặt 2/12/2016 11:47:11 PM
 • ❦Nắng❦: https://appear.in/HTN_KHO 2/12/2016 11:48:55 PM
 • ❦Nắng❦: cái này đi 2/12/2016 11:49:00 PM
 • ❦Nắng❦: mà chị biết mặt a Thiên òi laughing 2/12/2016 11:49:21 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin chưa biết 2/12/2016 11:49:29 PM
 • ❦Nắng❦: mặt mụn 2/12/2016 11:49:33 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: như Jin ak 2/12/2016 11:49:42 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mặt Jin mụn 2/12/2016 11:49:46 PM
 • ❦Nắng❦: tongue 2/12/2016 11:50:02 PM
 • ❦Nắng❦: thế nào cx đc 2/12/2016 11:50:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:50:10 PM
 • ❦Nắng❦: miễn có mặt 2/12/2016 11:50:15 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ổng đâu 2/12/2016 11:50:20 PM
 • ❦Nắng❦: hỡi sky rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:51:09 PM
 • ❦Nắng❦: a ở đâu 2/12/2016 11:51:13 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: sky 2/12/2016 11:51:17 PM
 • Mưa Đêm: ah 2/12/2016 11:51:21 PM
 • Mưa Đêm: a sr 2/12/2016 11:51:23 PM
 • ❦Nắng❦: ra mặt đi nào rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:51:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: god of sky 2/12/2016 11:51:25 PM
 • Mưa Đêm: nãy giờ đang trong lớp 2/12/2016 11:51:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: https://appear.in/HTN_KHO 2/12/2016 11:51:29 PM
 • Mưa Đêm: big_grin 2/12/2016 11:51:29 PM
 • Mưa Đêm: quên 2/12/2016 11:51:30 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:51:33 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: zo đi 2/12/2016 11:51:35 PM
 • Hoàng Specter: có ai đó không? 2/13/2016 12:37:11 AM
 • Quỳnh: zo 2/13/2016 12:43:04 AM
 • Hoàng Specter: thím chưa ngủ à 2/13/2016 12:55:38 AM
 • Yến Linh:2/13/2016 3:24:49 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Tư Mộng
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phương10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen