1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

1442
Chat chit và chém gió
 • white cloud: tau có để ý mô 11/24/2014 11:12:12 PM
 • tuanthanh311297: xem đi 11/24/2014 11:12:17 PM
 • tuazanh: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128258/he/28327#28327 11/24/2014 11:12:29 PM
 • tuazanh: vào giải xem nào 11/24/2014 11:12:37 PM
 • tuanthanh311297: thằng bò gia hưng ngủ sớm thế 11/24/2014 11:12:45 PM
 • white cloud: sao bới em nó z 11/24/2014 11:13:10 PM
 • tuanthanh311297: ngủ sớm là bò hâhha 11/24/2014 11:13:23 PM
 • tuanthanh311297: tuanzanh ko sai đk đâu 11/24/2014 11:13:41 PM
 • white cloud: mi là heo 11/24/2014 11:14:15 PM
 • tuazanh: ô mịa 11/24/2014 11:14:16 PM
 • tuanthanh311297: -_- no no t là ng 11/24/2014 11:14:31 PM
 • tuanthanh311297: tuazanh?? 11/24/2014 11:15:11 PM
 • white cloud: là lợn 11/24/2014 11:15:17 PM
 • tuazanh: thôi đi tăm đây.đúng rồi kaka 11/24/2014 11:15:21 PM
 • tuanthanh311297: mi là lơn ý 11/24/2014 11:15:25 PM
 • tuanthanh311297: gọi sư phụ công đem kẹo đi 11/24/2014 11:15:39 PM
 • white cloud: shame_on_you 11/24/2014 11:15:44 PM
 • tuazanh: nhà ở đâu còn biết mà gửi 11/24/2014 11:16:05 PM
 • tuanthanh311297: thinking 11/24/2014 11:16:09 PM
 • tuanthanh311297: 23 phan anh thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh gửi đi 11/24/2014 11:16:29 PM
 • tuazanh: ô quê nội t nghệ an hè về t đưa cho kakâka 11/24/2014 11:17:14 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:17:27 PM
 • tuazanh: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:17:55 PM
 • tuanthanh311297: fuck 11/24/2014 11:18:04 PM
 • tuanthanh311297: thăng đẹ tử kia 11/24/2014 11:18:12 PM
 • tuazanh: kakakaka 11/24/2014 11:18:14 PM
 • tuanthanh311297: đệ tử nhận sư đi con 11/24/2014 11:18:26 PM
 • tuazanh: thôi đi tắm thật đây 11/24/2014 11:18:31 PM
 • tuazanh: có j ns sau 11/24/2014 11:18:37 PM
 • tuanthanh311297:11/24/2014 11:18:49 PM
 • tuanthanh311297: heyyyyyyyyyyyyyyy bài t cách kia điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11/24/2014 11:19:01 PM
 • white cloud: chj 11/24/2014 11:19:17 PM
 • white cloud: trời ơi 11/24/2014 11:19:21 PM
 • tuanthanh311297: bày t 11/24/2014 11:19:23 PM
 • white cloud: kêu chi kêu lắm dưa 11/24/2014 11:19:28 PM
 • tuanthanh311297: bày t 11/24/2014 11:19:33 PM
 • tuazanh: mai mấy thánh tầm này lên e hỏi bt nhá 11/24/2014 11:20:32 PM
 • tuanthanh311297: con kia đâu rồi????????? 11/24/2014 11:20:34 PM
 • tuazanh: chào mấy thanh e chồn đây 11/24/2014 11:20:42 PM
 • tuanthanh311297: bye 11/24/2014 11:20:50 PM
 • tuanthanh311297: wave 11/24/2014 11:20:55 PM
 • white cloud: kia cái shit 11/24/2014 11:21:43 PM
 • white cloud: nói rôi 11/24/2014 11:21:48 PM
 • white cloud: hôm đó mi k lên thì thôi 11/24/2014 11:21:56 PM
 • tuanthanh311297: bai đi 11/24/2014 11:21:59 PM
 • tuanthanh311297: con hư ăn này 11/24/2014 11:22:04 PM
 • trinhthikim9a: ai giải họ với 2X + 3Y + 5Z = 15 11/24/2014 11:22:29 PM
 • tuanthanh311297: hey ơi hey ơi ơi ơi 11/24/2014 11:24:03 PM
 • white cloud: at_wits_end 11/24/2014 11:24:12 PM
 • white cloud: j 11/24/2014 11:24:15 PM
 • tuanthanh311297: nói đi 11/24/2014 11:24:23 PM
 • white cloud: k lại còn 11/24/2014 11:24:49 PM
 • tuanthanh311297: -_- nói đi 1 lân thôi 11/24/2014 11:25:06 PM
 • white cloud: lâu 11/24/2014 11:25:13 PM
 • white cloud: mi k pit rồi 11/24/2014 11:25:17 PM
 • tuanthanh311297: đm mà chiều hum đó t có lên mà tại mày ko nói ngày giờ thôi 11/24/2014 11:26:30 PM
 • white cloud: k bit 11/24/2014 11:26:56 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:08 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:22 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:25 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:27:27 PM
 • white cloud: khóc đi em lần cuối rồi thôi 11/24/2014 11:27:45 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:27:48 PM
 • tuanthanh311297: bày ddeueuuuuuuuuuu hứa đó 11/24/2014 11:28:00 PM
 • tuanthanh311297: ko thất hưa nưa mô 11/24/2014 11:28:07 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:28:09 PM
 • white cloud: kệ mi 11/24/2014 11:28:19 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:28:22 PM
 • tuanthanh311297: mai bày nha ok ok ok big_grin 11/24/2014 11:28:35 PM
 • white cloud: mơ ak 11/24/2014 11:29:00 PM
 • tuanthanh311297: đi mà pls 11/24/2014 11:29:09 PM
 • white cloud: day_dreaming 11/24/2014 11:29:16 PM
 • white cloud: pls là chi 11/24/2014 11:29:23 PM
 • tuanthanh311297: 1 lân thôi xin ng hãy?>>> 11/24/2014 11:29:33 PM
 • white cloud: pls là j 11/24/2014 11:29:52 PM
 • white cloud: ?? 11/24/2014 11:29:54 PM
 • tuanthanh311297: =:: 11/24/2014 11:30:03 PM
 • white cloud: nhanh đi 11/24/2014 11:30:16 PM
 • tuanthanh311297: please 11/24/2014 11:31:00 PM
 • tuanthanh311297: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:31:02 PM
 • white cloud: mi đùa ak 11/24/2014 11:32:02 PM
 • tuanthanh311297: đùa gì? 11/24/2014 11:32:08 PM
 • white cloud: t.a lẫn tviệt 11/24/2014 11:32:11 PM
 • tuanthanh311297: hâhha 11/24/2014 11:32:15 PM
 • tuanthanh311297: kệ đi nc mi bày t đi 11/24/2014 11:32:30 PM
 • white cloud: wave 11/24/2014 11:33:16 PM
 • white cloud: tau đi ngủ 11/24/2014 11:33:21 PM
 • tuanthanh311297: mai bày nha 11/24/2014 11:33:28 PM
 • white cloud: k 11/24/2014 11:34:27 PM
 • white cloud: nói nhiều 11/24/2014 11:34:31 PM
 • tuanthanh311297: -_- 11/24/2014 11:34:34 PM
 • tuanthanh311297: nhớ đó 11/24/2014 11:34:37 PM
 • white cloud: uk 11/24/2014 11:34:53 PM
 • white cloud: hề hề 11/24/2014 11:34:58 PM
 • tuanthanh311297: crying 11/24/2014 11:34:59 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 11:35:00 PM
 • tuanthanh311297: hề hề cái cc gì 11/24/2014 11:35:12 PM
 • tuanthanh311297: broken_heart 11/24/2014 11:35:14 PM
 • tieuhoctulac: ộp hết òi 11/25/2014 1:01:31 AM
 • tieuhoctulac: he he mìh thức lâu nhứt big_grin 11/25/2014 1:03:19 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Buồn
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Còii
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • thuphuong.020298