1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

1642
Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: chưa e ạ 7/5/2015 1:13:35 AM
 • ღKhờღ: e đang làm gì thế 7/5/2015 1:13:38 AM
 • Tử Di: kh làm gì 7/5/2015 1:14:13 AM
 • ღKhờღ: dâm hi :v 7/5/2015 1:15:39 AM
 • Tử Di: hở -_- 7/5/2015 1:16:05 AM
 • ღKhờღ: dâm hi là Di hâm laughing 7/5/2015 1:16:41 AM
 • Tử Di: -_- 7/5/2015 1:16:55 AM
 • Tử Di: muốn chết à -_- 7/5/2015 1:17:12 AM
 • ღKhờღ: hihe 7/5/2015 1:17:52 AM
 • ღKhờღ: a dang uống sữa nè 7/5/2015 1:18:11 AM
 • ღKhờღ: e uống hông laughing 7/5/2015 1:18:15 AM
 • Tử Di: không -_- 7/5/2015 1:18:22 AM
 • ღKhờღ: ừm, uống a cũng k cho 7/5/2015 1:19:04 AM
 • ღKhờღ: laughing 7/5/2015 1:19:07 AM
 • Tử Di: -_- 7/5/2015 1:19:42 AM
 • ღKhờღ: thôi mình đi ngủ e ới 7/5/2015 1:20:15 AM
 • ღKhờღ: đâu r 7/5/2015 1:21:21 AM
 • Tử Di: hở 7/5/2015 1:21:30 AM
 • ღKhờღ: đi ngủ chưa e 7/5/2015 1:21:38 AM
 • Tử Di: chưa buồn ngủ .-. 7/5/2015 1:21:43 AM
 • ღKhờღ: đi ngủ luôn nào 7/5/2015 1:21:43 AM
 • ღKhờღ: thôi lên nằm tý cũng ngủ thôi hà 7/5/2015 1:21:52 AM
 • Tử Di: không 7/5/2015 1:21:54 AM
 • Tử Di: anh ngủ đi 7/5/2015 1:22:03 AM
 • ღKhờღ: -_- 7/5/2015 1:22:27 AM
 • Tử Di: .-. 7/5/2015 1:22:34 AM
 • ღKhờღ: chán thế e ạ 7/5/2015 1:22:36 AM
 • Tử Di: sao 7/5/2015 1:22:49 AM
 • ღKhờღ: thường ngày ngủ là khi nào NA đi ngủ thì a ngủ luôn mà hôm nay k nt với NA nè 7/5/2015 1:22:55 AM
 • ღKhờღ: đi ngủ 1 mình chán crying 7/5/2015 1:23:09 AM
 • Tử Di:7/5/2015 1:23:19 AM
 • ღKhờღ: muốn kéo ai đi đi ngủ cùng 7/5/2015 1:23:26 AM
 • ღKhờღ: mai e có đi học k 7/5/2015 1:23:33 AM
 • Tử Di: kéo ma 7/5/2015 1:23:38 AM
 • Tử Di: không 7/5/2015 1:23:41 AM
 • ღKhờღ: à 7/5/2015 1:24:02 AM
 • ღKhờღ: a có trò này chơi vui nè 7/5/2015 1:24:11 AM
 • Tử Di: chơi gì 7/5/2015 1:24:20 AM
 • ღKhờღ: chờ a xíu nhé 7/5/2015 1:24:35 AM
 • Tử Di: ừm 7/5/2015 1:24:40 AM
 • Tử Di: lẹ lên .-. 7/5/2015 1:26:12 AM
 • ღKhờღ: má ơi tìm hem có thấy 7/5/2015 1:26:25 AM
 • ღKhờღ: crying 7/5/2015 1:26:27 AM
 • Tử Di: trò gì 7/5/2015 1:26:32 AM
 • ღKhờღ: http://kynangsong.org/threads/game-game-flash-xa-stress-bop-bong-vui-tai.2710/ 7/5/2015 1:26:58 AM
 • ღKhờღ: nè em 7/5/2015 1:27:00 AM
 • Tử Di: hay không .-. 7/5/2015 1:27:26 AM
 • ღKhờღ: cũng ..... 7/5/2015 1:27:48 AM
 • ღKhờღ: mà e có vô đc k 7/5/2015 1:27:53 AM
 • Tử Di: mà ngại chơi lắm .-. 7/5/2015 1:27:58 AM
 • Tử Di: em không vô :3 7/5/2015 1:28:06 AM
 • ღKhờღ: thực ra thì cũng k nên vô 7/5/2015 1:28:29 AM
 • Tử Di: sao .-. 7/5/2015 1:28:37 AM
 • ღKhờღ: cái đó :3 7/5/2015 1:28:59 AM
 • ღKhờღ: dọa ma em ạ 7/5/2015 1:29:04 AM
 • Tử Di: thật á O.O 7/5/2015 1:29:19 AM
 • ღKhờღ: ừm e 7/5/2015 1:29:41 AM
 • Tử Di: vô luôn ^^ 7/5/2015 1:29:52 AM
 • ღKhờღ: ặc ặc 7/5/2015 1:29:59 AM
 • ღKhờღ: vô đc k chó hay link die 7/5/2015 1:30:15 AM
 • ღKhờღ: chớ k phải chó 7/5/2015 1:30:25 AM
 • Tử Di: coi nó dọa như thế nào :v 7/5/2015 1:30:26 AM
 • ღKhờღ: sr e 7/5/2015 1:30:27 AM
 • ღKhờღ: bữa a bị lừa 7/5/2015 1:30:31 AM
 • ღKhờღ: sợ vãi 7/5/2015 1:30:35 AM
 • ღKhờღ: http://nguyenmanhthang.net/giai-tri/doc-va-la/bop-bong-bong-tro-choi-tuoi-tho.30.html 7/5/2015 1:30:52 AM
 • ღKhờღ: đó nà em 7/5/2015 1:30:55 AM
 • ღKhờღ: vô đó đi 7/5/2015 1:31:06 AM
 • ღKhờღ: thực ra thì cũng vi 7/5/2015 1:31:11 AM
 • ღKhờღ: vui 7/5/2015 1:31:16 AM
 • Tử Di: không vô được -_- 7/5/2015 1:31:28 AM
 • ღKhờღ: http://nguyenmanhthang.net/giai-tri/doc-va-la/bop-bong-bong-tro-choi-tuoi-tho.30.html 7/5/2015 1:31:40 AM
 • Tử Di: cũng không -_- 7/5/2015 1:32:16 AM
 • ღKhờღ: a vô được mà 7/5/2015 1:32:37 AM
 • Tử Di: sao em kh vô được 7/5/2015 1:32:47 AM
 • ღKhờღ: a cũng không biết nữa happy 7/5/2015 1:33:07 AM
 • Tử Di: -_- 7/5/2015 1:33:13 AM
 • ღKhờღ: .-. 7/5/2015 1:33:29 AM
 • Tử Di: ... 7/5/2015 1:33:35 AM
 • ღKhờღ: ... 7/5/2015 1:33:39 AM
 • ღKhờღ: mà thôi 7/5/2015 1:33:42 AM
 • ღKhờღ: đi ngủ crying 7/5/2015 1:33:44 AM
 • Tử Di: ờ đi đi 7/5/2015 1:33:55 AM
 • ღKhờღ: thế e đi ngủ chưa 7/5/2015 1:35:40 AM
 • Tử Di: sắp .-. 7/5/2015 1:35:52 AM
 • ღKhờღ: big_grin 7/5/2015 1:36:06 AM
 • ღKhờღ: thôi a đi ngủ đây 7/5/2015 1:36:11 AM
 • Tử Di: ờm 7/5/2015 1:36:17 AM
 • ღKhờღ: chúc e ngủ ngon , mơ đẹp nhé 7/5/2015 1:36:18 AM
 • ღKhờღ: pipi 7/5/2015 1:36:21 AM
 • Tử Di: ờm 7/5/2015 1:36:25 AM
 • Tử Di: anh cũng vợi .-. 7/5/2015 1:36:33 AM
 • ღKhờღ: trước thì a cũng k ngủ sớm như vậy đâu 7/5/2015 1:36:38 AM
 • Tử Di: ừa 7/5/2015 1:36:46 AM
 • ღKhờღ: nhưng nay nhiều việc chờ a quá crying 7/5/2015 1:36:46 AM
 • Tử Di: ừa ừa 7/5/2015 1:36:53 AM
 • Tử Di: đi ngủ đi .-. 7/5/2015 1:36:59 AM
 • ღKhờღ: pipi e 7/5/2015 1:37:00 AM
 • Tử Di: paiz 7/5/2015 1:37:05 AM
 • Ruanyu Jian: happycóa em nao k nay? 7/5/2015 3:41:45 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Nại Nùng
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95