1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

2151
Chat chit và chém gió
 • tran85295: hi quỳnh mụn 7/28/2016 5:06:37 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: cáj j 7/28/2016 5:06:46 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nc nhà chị nhiu lém 7/28/2016 5:06:49 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: angry 7/28/2016 5:06:57 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: k cần ai mờilaughing 7/28/2016 5:06:58 PM
 • tran85295: à nhầm 7/28/2016 5:07:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/28/2016 5:07:07 PM
 • tran85295: quỳnh mụn mới đúng 7/28/2016 5:07:11 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: nhầm lém the 7/28/2016 5:07:20 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: khác j đâu ông straight_face 7/28/2016 5:07:30 PM
 • tran85295: cái này chuẩn r 7/28/2016 5:07:35 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: day_dreaming 7/28/2016 5:07:36 PM
 • tran85295: ko nhầm đâu 7/28/2016 5:07:41 PM
 • tran85295: laughing 7/28/2016 5:07:41 PM
 • .: laughing 7/28/2016 5:07:50 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: bà tát chet tk nam h 7/28/2016 5:07:54 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/28/2016 5:08:06 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: angry 7/28/2016 5:08:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tát chết nó đi BÀ rolling_on_the_floor 7/28/2016 5:08:21 PM
 • tran85295: quỳnh mụn laughing 7/28/2016 5:08:21 PM
 • Goku Black: chào cả nhà 7/28/2016 5:08:24 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: cáj ten đẹp de của tui 7/28/2016 5:08:28 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: hi Quân 7/28/2016 5:08:29 PM
 • Goku Black: hi c nhung 7/28/2016 5:08:36 PM
 • tran85295: hi ku black 7/28/2016 5:08:39 PM
 • Goku Black: hi a nam 7/28/2016 5:08:41 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: nam hâm 7/28/2016 5:08:42 PM
 • tran85295: à nhầm 7/28/2016 5:08:44 PM
 • Goku Black: hi quỳnh mụi 7/28/2016 5:08:48 PM
 • tran85295: goku black 7/28/2016 5:08:52 PM
 • tran85295: laughing 7/28/2016 5:08:54 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: hi quân ka 7/28/2016 5:08:55 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/28/2016 5:08:59 PM
 • Goku Black: v nam ca 7/28/2016 5:09:04 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/28/2016 5:09:07 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: goku là j nhĩ 7/28/2016 5:09:35 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: confusedb 7/28/2016 5:09:49 PM
 • .: laughing 7/28/2016 5:09:56 PM
 • .: goku 7/28/2016 5:09:59 PM
 • .: là go vả ku 7/28/2016 5:10:03 PM
 • .: laughing 7/28/2016 5:10:05 PM
 • .: viết tắt của gold on knight universe 7/28/2016 5:11:01 PM
 • .: rolling_on_the_floor 7/28/2016 5:11:34 PM
 • .: nhầm 7/28/2016 5:11:37 PM
 • .: gold og knight's universe 7/28/2016 5:11:50 PM
 • .: gold of knight's universe 7/28/2016 5:11:57 PM
 • .: laughing 7/28/2016 5:11:59 PM
 • .: hoặc 7/28/2016 5:12:01 PM
 • .: god og knight's universe 7/28/2016 5:12:04 PM
 • tran85295: là cái gì vại laughing 7/28/2016 5:12:08 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/28/2016 5:12:10 PM
 • .: god of knight's universe 7/28/2016 5:12:11 PM
 • .: laughing 7/28/2016 5:12:13 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: cáj j z jin 7/28/2016 5:12:21 PM
 • .: goku đó 7/28/2016 5:12:22 PM
 • .: viết tắt 7/28/2016 5:12:26 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/28/2016 5:12:30 PM
 • .: god of knight's universe 7/28/2016 5:12:30 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: cgả hieu j 7/28/2016 5:12:59 PM
 • tran85295: ý là cái viết tắt là gì ấy laughing 7/28/2016 5:13:00 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: confused 7/28/2016 5:13:07 PM
 • tran85295: à hiểu r laughing 7/28/2016 5:13:19 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: goku 7/28/2016 5:13:24 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: là j z a nam 7/28/2016 5:13:34 PM
 • tran85295: ý của jin là 7/28/2016 5:13:48 PM
 • tran85295: là quỳnh mụn đó e 7/28/2016 5:13:52 PM
 • tran85295: laughing 7/28/2016 5:13:54 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: angry 7/28/2016 5:14:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/28/2016 5:14:07 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: a thick chêt k 7/28/2016 5:14:11 PM
 • tran85295: e thick chêt k happy 7/28/2016 5:14:30 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: ten nta Dẹp z di chém thành mụn 7/28/2016 5:14:34 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: ngu j mak chet 7/28/2016 5:14:43 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: angry 7/28/2016 5:14:51 PM
 • tran85295: tên xấu quá talk_to_the_hand 7/28/2016 5:15:24 PM
 • Goku Black: thui 7/28/2016 5:15:38 PM
 • Goku Black: chào cả nhà 7/28/2016 5:15:41 PM
 • Goku Black: đi nghe 7/28/2016 5:15:44 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: nam lé cx xau wa 7/28/2016 5:15:47 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: pppp quân ka 7/28/2016 5:15:57 PM
 • tran85295: hi ku đen 7/28/2016 5:16:01 PM
 • tran85295: nhầm ku black 7/28/2016 5:16:09 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: nam lé tên xau wa 7/28/2016 5:16:09 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/28/2016 5:16:19 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: vãj a Nam 7/28/2016 5:16:28 PM
 • tran85295: ? sao confused 7/28/2016 5:16:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp emwave 7/28/2016 5:16:48 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: ku đen 7/28/2016 5:16:55 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/28/2016 5:17:05 PM
 • tran85295: đen = black 7/28/2016 5:17:06 PM
 • tran85295: laughing 7/28/2016 5:17:08 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ông này vô duyên từ nhỏ 7/28/2016 5:17:13 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: e cuoi dau bụng wa 7/28/2016 5:17:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tính j 7/28/2016 5:17:17 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/28/2016 5:17:25 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lạj cn ...... 7/28/2016 5:17:41 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/28/2016 5:17:50 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: lé nua 7/28/2016 5:18:23 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: straight_face 7/28/2016 5:20:00 PM
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥: pppp mn 7/28/2016 5:22:15 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • .
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Dương Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • ๖ۣۜ¸.·’*★Confusionღ★*¸.·’
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Goku Black
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • Minh................
 • Nguyên Sky NO1st
 • Trần Nguyễn Hoài Thư
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Ma Quyến Rũ
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngoanlắmấy thềluôn
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • Kemulator
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫9x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • tranhaidangbg97