1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

1668
Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: hj 8/2/2015 11:15:56 AM
 • Sam Tats: a an com chua da? 8/2/2015 11:17:58 AM
 • Ruanyu Jian: chua 8/2/2015 11:18:08 AM
 • Ruanyu Jian: and u? 8/2/2015 11:18:14 AM
 • Sam Tats: me 2 8/2/2015 11:18:32 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 11:18:55 AM
 • Ruanyu Jian: e hoi dk chua? 8/2/2015 11:19:27 AM
 • Sam Tats: e hỏi dòi happy 8/2/2015 11:20:23 AM
 • Ruanyu Jian: bao sao? 8/2/2015 11:20:35 AM
 • Ruanyu Jian: lam dk k? 8/2/2015 11:20:40 AM
 • Moon: à há 8/2/2015 11:20:45 AM
 • Sam Tats: hông nói gì hết a 8/2/2015 11:20:47 AM
 • Sam Tats: sao dòi bạn Moon 8/2/2015 11:20:59 AM
 • Moon: mk có ns mà 8/2/2015 11:21:02 AM
 • Moon: bài nào hả bạn? 8/2/2015 11:21:13 AM
 • Sam Tats: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/130310/giai-phuong-trinh 8/2/2015 11:21:20 AM
 • Sam Tats: bài này nà bạn 8/2/2015 11:21:26 AM
 • Sam Tats: ủa v là hồi nãy mình gửi link bạn hông nhận dc hả? 8/2/2015 11:22:09 AM
 • Moon:8/2/2015 11:23:14 AM
 • Moon: tajimanjg lag 8/2/2015 11:23:22 AM
 • Moon: tại mạng lag 8/2/2015 11:23:29 AM
 • Sam Tats: ùm happy 8/2/2015 11:24:09 AM
 • Sam Tats: sao ùi bạn? 8/2/2015 11:58:59 AM
 • Ruanyu Jian: sam 8/2/2015 12:07:09 PM
 • Ruanyu Jian: chao e Da Nho 8/2/2015 12:07:39 PM
 • Sam Tats: dạ 8/2/2015 12:07:52 PM
 • Ruanyu Jian: moon giai dk chua? 8/2/2015 12:08:18 PM
 • Sam Tats: dạ e hông biết nữa a, nãy h chưa thấy bạn ấy tl 8/2/2015 12:08:45 PM
 • Ruanyu Jian: hjx, em vao chat rieng hoi lai xem 8/2/2015 12:09:17 PM
 • Ruanyu Jian: chac no dang lam 8/2/2015 12:09:28 PM
 • Sam Tats: dạ happy 8/2/2015 12:11:54 PM
 • Ruanyu Jian: em a com chua? 8/2/2015 12:14:52 PM
 • Sam Tats: e ăn ùi a, còn anh? 8/2/2015 12:15:11 PM
 • Ruanyu Jian: uk, cam on e, anh an rui 8/2/2015 12:19:09 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/2/2015 12:19:30 PM
 • Nhok Clover: có ai hem?? 8/2/2015 12:34:48 PM
 • Nhok Clover: k ai à,lượn thoy crying 8/2/2015 12:36:48 PM
 • Ruanyu Jian: co 8/2/2015 12:37:08 PM
 • Ruanyu Jian: nhoc 8/2/2015 12:37:15 PM
 • Nhok Clover: happy 8/2/2015 12:38:15 PM
 • Ruanyu Jian: lam bi cua sam thu xem 8/2/2015 12:39:36 PM
 • Ruanyu Jian: toan day 8/2/2015 12:39:45 PM
 • Ruanyu Jian: keo len tren 8/2/2015 12:39:55 PM
 • Ruanyu Jian: k thi vao hoa lam bai cho e gai a 8/2/2015 12:40:32 PM
 • Nhok Clover: chị chi hả 8/2/2015 12:40:58 PM
 • Ruanyu Jian: doi xui 8/2/2015 12:40:58 PM
 • Nhok Clover: h e xem conan r 8/2/2015 12:41:06 PM
 • Ruanyu Jian: anh di ti quay lai 8/2/2015 12:41:13 PM
 • Ruanyu Jian: uk xem dj 8/2/2015 12:41:19 PM
 • Nhok Clover: wave 8/2/2015 12:41:22 PM
 • Ruanyu Jian: 😍 8/2/2015 12:49:44 PM
 • công chúa gia linh: giải giup minh bai này được không1; hai số có hiệu bằng 26 . 1/2 số lớn hơn 1/4 số bé 39 đơn vị . tìm tổng 2 số đó 2; hai số có tổng bằng 151 biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé sẽ được thương bằng 2 và dư 1 . tìm số bé 3; biết hiện nay tổng số tuổi 2 bố con là 42 tuổi bố gấp 6 lần tuổi con cách đây 5 năm . hỏi cách đây bao nhiêu năm thì tuổi của bố gấp 6 lần tuổi con?beebeebeebee 8/2/2015 1:00:14 PM
 • manhhung: có ai không 8/2/2015 1:39:24 PM
 • manhhung: crying 8/2/2015 1:39:34 PM
 • manhhung: đéo có ai 8/2/2015 1:44:38 PM
 • Ruanyu Jian: sam 8/2/2015 2:44:17 PM
 • Sam Tats: dạ 8/2/2015 2:46:50 PM
 • Ruanyu Jian: moon lam dk chua? 8/2/2015 2:47:10 PM
 • Sam Tats: dạ chưa a, bạn ấy nói đang làm 8/2/2015 2:47:46 PM
 • Ruanyu Jian: pino dang on day 8/2/2015 2:48:05 PM
 • Sam Tats: để e hỏi a ấy thử 8/2/2015 2:48:25 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 2:48:32 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/2/2015 2:48:53 PM
 • Sam Tats: tên nick của a ấy là pino un ạ? happy 8/2/2015 2:49:01 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 2:50:38 PM
 • Sam Tats: happy 8/2/2015 2:51:29 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/2/2015 2:51:40 PM
 • Hunter Destroy: roi roi de anh giai up len cho gia linh 8/2/2015 2:52:58 PM
 • Kim Chi: còn ai ko??? 8/2/2015 3:02:42 PM
 • Kim Chi: anh trai 8/2/2015 3:02:48 PM
 • Ruanyu Jian: em gai 8/2/2015 3:03:09 PM
 • Ruanyu Jian: anh day 8/2/2015 3:03:15 PM
 • Kim Chi: happy 8/2/2015 3:03:21 PM
 • Kim Chi: gặp anh khó dữ 8/2/2015 3:03:31 PM
 • Ruanyu Jian: ? 8/2/2015 3:03:35 PM
 • Ruanyu Jian: co chuuen j k em gai? 8/2/2015 3:04:05 PM
 • Kim Chi: anh có đang onl f ko ạ? 8/2/2015 3:04:12 PM
 • Ruanyu Jian: co 8/2/2015 3:04:18 PM
 • Kim Chi: cái stt sáng qua em đăng 8/2/2015 3:04:44 PM
 • Kim Chi: anh pit cái đó kjo? 8/2/2015 3:04:58 PM
 • Ruanyu Jian: roi 8/2/2015 3:05:16 PM
 • Kim Chi: có cmt ko ạ 8/2/2015 3:05:25 PM
 • Ruanyu Jian: chua thay 8/2/2015 3:05:39 PM
 • Kim Chi: người like thì sao ạ? 8/2/2015 3:05:57 PM
 • Ruanyu Jian: ak co 8/2/2015 3:06:21 PM
 • Ruanyu Jian: co 1 binh luan 8/2/2015 3:06:30 PM
 • Kim Chi: là gì ạ? 8/2/2015 3:06:37 PM
 • Ruanyu Jian: thoi gian noi len tat ca e a 8/2/2015 3:06:58 PM
 • Kim Chi: t3 đúng ko anh? 8/2/2015 3:07:26 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 3:07:30 PM
 • Kim Chi: thui 8/2/2015 3:07:40 PM
 • Ruanyu Jian: ? 8/2/2015 3:07:44 PM
 • Kim Chi: anh chọn trường chưa? 8/2/2015 3:07:56 PM
 • Ruanyu Jian: chua 8/2/2015 3:08:06 PM
 • Ruanyu Jian: ma de toi on nc nha 8/2/2015 3:08:22 PM
 • Ruanyu Jian: anh di cong viec ti 8/2/2015 3:08:32 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 8/2/2015 3:08:37 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 3:08:40 PM
 • Kim Chi: wave 8/2/2015 3:08:44 PM
 • Ruanyu Jian: bye e gai 8/2/2015 3:08:46 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • namnhitp
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22