1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

1558
Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: ừm 1/26/2015 11:26:38 PM
 • leviettung01: bernouli phải có 1 ccaays >1 1/26/2015 11:27:01 PM
 • ღKhờღ: thês thì :3 1/26/2015 11:27:18 PM
 • leviettung01: thôi 1/26/2015 11:31:15 PM
 • leviettung01: t ăn mt đạ 1/26/2015 11:31:20 PM
 • leviettung01: hồi lên fb ta nc hè 1/26/2015 11:31:29 PM
 • ღKhờღ: ok 1/26/2015 11:32:40 PM
 • leviettung01: ê 1/26/2015 11:32:48 PM
 • leviettung01: khai phương ra nà 1/26/2015 11:32:56 PM
 • leviettung01: có cái a^b+b^a>=1 rô mi 1/26/2015 11:33:25 PM
 • leviettung01: m coi áp dụng đk ko nha 1/26/2015 11:33:38 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Haizz.zz 1/26/2015 11:33:46 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chưa hiểu nữa 1/26/2015 11:33:53 PM
 • leviettung01: big_grin 1/26/2015 11:34:15 PM
 • leviettung01: pp anh 1/26/2015 11:34:29 PM
 • leviettung01: lên fb anh troll ơi 1/26/2015 11:34:37 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a đang lên nè 1/26/2015 11:34:50 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Trung nó ngủ r à? 1/26/2015 11:36:49 PM
 • ღKhờღ: đây anh 1/26/2015 11:37:03 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy cái link của e 1/26/2015 11:37:17 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: vào cái gì đâu ko 1/26/2015 11:37:25 PM
 • ღKhờღ: không đc Tùng ạ 1/26/2015 11:37:28 PM
 • ღKhờღ: tau thử rồi 1/26/2015 11:37:31 PM
 • ღKhờღ: nó ra cái tam giác pascal mà anh 1/26/2015 11:37:49 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a có thấy đâu e? 1/26/2015 11:37:58 PM
 • ღKhờღ: hình nãy anh vô rồi mà 1/26/2015 11:38:25 PM
 • ღKhờღ: cái vườn toán blog ý anh 1/26/2015 11:38:32 PM
 • ღKhờღ: http://vuontoanblog.blogspot.com/2012/09/pascal-triangle.html 1/26/2015 11:38:40 PM
 • ღKhờღ: nó ra cái ý 1/26/2015 11:38:43 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e vào face a gửi cho e những gì a thấy 1/26/2015 11:38:47 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:38:51 PM
 • ღKhờღ: happy 1/26/2015 11:39:12 PM
 • ღKhờღ: đó là cái link em copy bên gg nó chưa chuyển qua blogspot big_grin 1/26/2015 11:39:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: game 18+ 1/26/2015 11:39:46 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: lỗi xuất tinh sớm...v..vv 1/26/2015 11:39:52 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:39:54 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e hại a à? 1/26/2015 11:40:02 PM
 • ღKhờღ: chắc anh click vô quảng cáo rùi 1/26/2015 11:40:32 PM
 • ღKhờღ: :v 1/26/2015 11:40:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Thế này chắc chớt 1/26/2015 11:40:44 PM
 • ღKhờღ: http://vuontoanblog.blogspot.com/2012/09/pascal-triangle.html 1/26/2015 11:40:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ko chụp ảnh màn hình được 1/26/2015 11:41:23 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:41:26 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy vào nó hiện ra thế 1/26/2015 11:41:35 PM
 • ღKhờღ: em chịu sad 1/26/2015 11:42:38 PM
 • ღKhờღ: Tùng 1/26/2015 11:46:16 PM
 • leviettung01: c trung 1/26/2015 11:47:25 PM
 • leviettung01: trung 1/26/2015 11:47:56 PM
 • ღKhờღ: bài của mầy ý 1/26/2015 11:50:51 PM
 • ღKhờღ: tao chứng minh đc cái mạnh hơn :3 1/26/2015 11:50:57 PM
 • leviettung01: bài mô 1/26/2015 11:51:21 PM
 • ღKhờღ: (2^x+2^y+2^z)(2^-x+2^-y+2^-z=<10 luôn :v 1/26/2015 11:51:39 PM
 • leviettung01: m điên à 1/26/2015 11:52:49 PM
 • leviettung01: =<81/8 1/26/2015 11:54:09 PM
 • ღKhờღ: tau chứng minh đc =<10 luôn mới ghê chứ 1/26/2015 11:54:33 PM
 • leviettung01: kít 1/26/2015 11:55:32 PM
 • leviettung01: m điên rồi 1/26/2015 11:55:38 PM
 • ღKhờღ: big_grin 1/26/2015 11:55:44 PM
 • ღKhờღ: 10 cho nó mahj 1/26/2015 11:55:49 PM
 • leviettung01: điên 1/26/2015 11:56:05 PM
 • leviettung01: đề là 81/8 1/26/2015 11:56:17 PM
 • leviettung01: 10<81/8 1/26/2015 11:56:28 PM
 • leviettung01: m cm sai big_grin 1/26/2015 11:56:42 PM
 • ღKhờღ: ai bảo 1/26/2015 11:57:02 PM
 • ღKhờღ: đặt nha 1/26/2015 11:57:05 PM
 • ღKhờღ: đặt 2^x=a 1/26/2015 11:57:14 PM
 • ღKhờღ: 2^y=b 1/26/2015 11:57:17 PM
 • ღKhờღ: 2^z=c 1/26/2015 11:57:22 PM
 • ღKhờღ: xong đưa về 1/26/2015 11:57:26 PM
 • ღKhờღ: 1=<x,y,z=<2 1/26/2015 11:57:35 PM
 • ღKhờღ: cm (x+y+z)(1/x+1/y+1/z)=<10 1/26/2015 11:57:49 PM
 • leviettung01: t cx mần a rứa 1/26/2015 11:58:33 PM
 • leviettung01: (a-1)(a-2)=<0 1/27/2015 12:00:17 AM
 • ღKhờღ: ừm 1/27/2015 12:00:29 AM
 • ღKhờღ: cái của tau đó thì dễ cm rồi 1/27/2015 12:00:35 AM
 • leviettung01: =>a^2-3a+2=<0 1/27/2015 12:00:56 AM
 • leviettung01: =a+2/a=<3 1/27/2015 12:01:20 AM
 • leviettung01: tưng tự cái sau 1/27/2015 12:01:31 AM
 • ღKhờღ: uhm 1/27/2015 12:01:54 AM
 • leviettung01: rồi cộng lại 1/27/2015 12:01:58 AM
 • ღKhờღ: nếu như cm =<81/8 nó lẻ lẻ sao sao ý 1/27/2015 12:02:18 AM
 • leviettung01: đk 81/8 mà 1/27/2015 12:02:28 AM
 • leviettung01: có 9 tề 1/27/2015 12:02:45 AM
 • leviettung01: bình 9 là 81 1/27/2015 12:02:52 AM
 • leviettung01: 2.4=8 1/27/2015 12:03:08 AM
 • leviettung01: 10 mô ra th điên 1/27/2015 12:03:19 AM
 • ღKhờღ: http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/The/bat-dang-thuc 1/27/2015 12:03:48 AM
 • ღKhờღ: 9 ná 1/27/2015 12:03:52 AM
 • ღKhờღ: tau tưởng 8 1/27/2015 12:04:04 AM
 • ღKhờღ: :v 1/27/2015 12:04:06 AM
 • ღKhờღ: rứa thì càng đẹp 1/27/2015 12:04:10 AM
 • ღKhờღ: hình như 8 mà 1/27/2015 12:04:15 AM
 • ღKhờღ: cái ni hay nè mi http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/The/bat-dang-thuc 1/27/2015 12:04:56 AM
 • leviettung01: uk 1/27/2015 12:10:34 AM
 • leviettung01: 9 chơ 8 m0 ra 1/27/2015 12:10:50 AM
 • leviettung01: trung ơi 1/27/2015 12:13:51 AM
 • ღKhờღ: có liền 1/27/2015 12:14:37 AM
 • leviettung01: hú hsu 1/27/2015 1:08:11 AM
 • leviettung01: trung ơi 1/27/2015 10:45:33 AM
 • leviettung01: trung 1/27/2015 11:41:11 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • ~~ Nhỏ ~~
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • maithuyfr
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295