1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt
ĐỊNH NGHĨA
Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng không có điểm chung
2. Hai đường thẳng song song
Tính chất 1
Trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Tính chất 2
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
ĐỊNH LÝ
Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.
HỆ QUẢ
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đo (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó)
Ví dụ
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành
a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$và $\left( {SCD} \right)$
b, Xác định thiết diện của hình chóp $S.ABCD$khi cắt bới mặt phẳng$\left( {MBC} \right)$trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm S và A.
Giải:
 
a, $mp\left( {SAB} \right)$ và $mp\left( {SCD} \right)$có điểm chung S và lần lượt đi qua hai đường thẳng song song AB và CD nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $\vartriangle $đi qua S và song song với AB và CD.
b, $mp\left( {MBC} \right)$ và $mp\left( {SAD} \right)$lần lượt đi qua hai đường thẳng song song BC và AD và có điểm chung M nên giao tuyến của chúng là đường thẳng MN song song với $AD\left( {N \in SD} \right)$. Vậy thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ khi cắt bởi$mp\left( {MBC} \right)$ là hình thanh MNCB.

Thẻ

Lượt xem

2080
Chat chit và chém gió
 • dieulinhcute1102: gọi em nào = anh r thế laughing 5/4/2016 12:45:06 AM
 • ღKhờღ: laughing 5/4/2016 12:45:06 AM
 • dieulinhcute1102: vẫn chưa sợ à rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:45:18 AM
 • ღKhờღ: thua kèo chấp nhận thôi laughing 5/4/2016 12:45:20 AM
 • ღKhờღ: thua keo này ta bày keo 502 mà laughing 5/4/2016 12:45:35 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:45:40 AM
 • ღKhờღ: yên tâm 5/4/2016 12:45:43 AM
 • ღKhờღ: kèo này không thua nữa đâu laughing 5/4/2016 12:45:51 AM
 • ღKhờღ: chơi không 5/4/2016 12:45:54 AM
 • ღKhờღ: h đang hứng này 5/4/2016 12:46:00 AM
 • dieulinhcute1102: có lí.... big_grin mai solo nha em Khỉ rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:46:03 AM
 • dieulinhcute1102: chị Linh đi đánh răng nhen winking 5/4/2016 12:46:11 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:46:12 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:46:23 AM
 • ღKhờღ: chị khỉ laughing 5/4/2016 12:46:24 AM
 • ღKhờღ: cút đi laughing 5/4/2016 12:46:30 AM
 • ღKhờღ: . 5/4/2016 12:46:41 AM
 • .: linh chột ngu 5/4/2016 12:46:41 AM
 • dieulinhcute1102: em Khỉ thôi angry chị Linh mà angry 5/4/2016 12:46:42 AM
 • ღKhờღ: mày bị điên hả 5/4/2016 12:46:46 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:46:47 AM
 • dieulinhcute1102: im ngay 3 chấm 5/4/2016 12:46:50 AM
 • ღKhờღ: cút laughing 5/4/2016 12:46:51 AM
 • ღKhờღ: rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:46:52 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:47:01 AM
 • ღKhờღ: 1 châm thôi đồ ngu laughing 5/4/2016 12:47:02 AM
 • .: linh chột ngu 5/4/2016 12:47:20 AM
 • dieulinhcute1102: ngu con khỉ ông, tôi ghét chữ chột lẳm r đấy angry 5/4/2016 12:47:20 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:47:27 AM
 • dieulinhcute1102: em Khỉ angry láo rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:47:31 AM
 • ღKhờღ: phiêu quá laughing 5/4/2016 12:47:45 AM
 • dieulinhcute1102: 3 chấm mà rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:47:51 AM
 • dieulinhcute1102: em Khỉ big_grin chơi LMHT không big_grin 5/4/2016 12:48:02 AM
 • ღKhờღ: đừng cãi ngu nữa Linh laughing 5/4/2016 12:48:11 AM
 • ღKhờღ: 1 chấm nhé 5/4/2016 12:48:15 AM
 • Vincent Camryn: lát Khờ ca vs Linh tỉ ngủ ngon 5/4/2016 12:48:19 AM
 • ღKhờღ: chơi Game ư ??? 5/4/2016 12:48:20 AM
 • dieulinhcute1102: 3 chấm mà sad 5/4/2016 12:48:23 AM
 • Vincent Camryn: big_grin 5/4/2016 12:48:23 AM
 • ღKhờღ: ta không chơi game nhé 5/4/2016 12:48:27 AM
 • ღKhờღ: LMHT ư 5/4/2016 12:48:31 AM
 • .: linh chột ngu 5/4/2016 12:48:33 AM
 • dieulinhcute1102: không nhìn thấy 3 chấm hả 5/4/2016 12:48:37 AM
 • ღKhờღ: LMHT là clgt 5/4/2016 12:48:38 AM
 • ღKhờღ: Linh 5/4/2016 12:48:39 AM
 • .: rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:48:40 AM
 • ღKhờღ: chúc em ngủ ngon 5/4/2016 12:48:42 AM
 • ღKhờღ: big_grin 5/4/2016 12:48:43 AM
 • dieulinhcute1102: em Khỉ rolling_on_the_floor em gà quá 5/4/2016 12:48:51 AM
 • ღKhờღ: LMHT là ??? 5/4/2016 12:49:05 AM
 • dieulinhcute1102: tôi ghét 3 chấm, tôi ghét Đức, tôi ghét ai gọi tôi chột angry 5/4/2016 12:49:17 AM
 • ღKhờღ: Linh chột laughing 5/4/2016 12:49:24 AM
 • ღKhờღ: à 5/4/2016 12:49:27 AM
 • dieulinhcute1102: liên minh huyền thoai em Khỉ ạ angry 5/4/2016 12:49:29 AM
 • .: rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:49:29 AM
 • ღKhờღ: Linh chột ngu laughing 5/4/2016 12:49:33 AM
 • .: chột ngu 5/4/2016 12:49:39 AM
 • ღKhờღ: laughing 5/4/2016 12:49:40 AM
 • ღKhờღ: rất tốt laughing 5/4/2016 12:49:44 AM
 • .: linh chột 5/4/2016 12:49:48 AM
 • dieulinhcute1102: kệ 2 người angry tui đi đánh răng angry 5/4/2016 12:49:52 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:49:52 AM
 • .: chột 5/4/2016 12:50:01 AM
 • ღKhờღ: cút laughing 5/4/2016 12:50:02 AM
 • ღKhờღ: chột laughing 5/4/2016 12:50:06 AM
 • dieulinhcute1102: em Khỉ angry láo rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:50:14 AM
 • .: linu chột 5/4/2016 12:50:19 AM
 • .: ngu 5/4/2016 12:50:23 AM
 • dieulinhcute1102: 3 chấm: ông với Đức là 1 à v 5/4/2016 12:50:27 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:50:29 AM
 • .: là 2 5/4/2016 12:50:40 AM
 • .: rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:50:48 AM
 • dieulinhcute1102: 2 sao ngu giống nhau thế rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:50:53 AM
 • .: NGU 5/4/2016 12:51:01 AM
 • dieulinhcute1102: bye em Khỉ rolling_on_the_floor 5/4/2016 12:51:02 AM
 • .: LINH chột ngu 5/4/2016 12:51:19 AM
 • dieulinhcute1102: keep silent angry 5/4/2016 12:51:28 AM
 • .: wave 5/4/2016 12:51:30 AM
 • .: laughing 5/4/2016 12:51:38 AM
 • ღKhờღ: ê chấm 5/4/2016 12:51:54 AM
 • Trần Hoàng Nam: à a trung 5/4/2016 12:52:59 AM
 • Trần Hoàng Nam: a ban nick đc hả 5/4/2016 12:53:06 AM
 • ღKhờღ: ko em 5/4/2016 12:53:13 AM
 • ღKhờღ: sao vậy 5/4/2016 12:53:14 AM
 • ღKhờღ: à 5/4/2016 12:53:19 AM
 • ღKhờღ: a BAN được 5/4/2016 12:53:24 AM
 • Trần Hoàng Nam: có thg ekko gì đấy spam 5/4/2016 12:53:45 AM
 • Trần Hoàng Nam: ban nó đi 5/4/2016 12:53:49 AM
 • ღKhờღ: ghi đúng tên nó cho anh 5/4/2016 12:53:59 AM
 • Trần Hoàng Nam: http://hoctainha.vn/users/41878/ekko-lolhuyenthoai 5/4/2016 12:54:17 AM
 • ღKhờღ: ok em 5/4/2016 12:54:30 AM
 • ღKhờღ: nó ko sống đc lâu nữa đâu 5/4/2016 12:54:38 AM
 • Trần Hoàng Nam: ban IP càng tốt :v 5/4/2016 12:55:04 AM
 • ღKhờღ: bữa bảo mấy ông bên kĩ thuật 5/4/2016 12:55:27 AM
 • ღKhờღ: ban IP 5/4/2016 12:55:30 AM
 • ღKhờღ: không biết mấy ông kia có làm không :3 5/4/2016 12:55:37 AM
 • Trần Hoàng Nam: mà thôi e ngủ đây wave 5/4/2016 12:55:52 AM
 • ღKhờღ: ok 5/4/2016 12:56:15 AM
 • ღKhờღ: chúc em ngủ ngon 5/4/2016 12:56:18 AM
 • ღKhờღ: pipi em 5/4/2016 12:56:19 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • S2karryS2
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ❉❊✽๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh❉❊✽
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • 9A-ĐL-No 1
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • CongMinh
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • emmuongioitoan9
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Bé'sS Choảnh'sS
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • ¿♥!♥?
 • abcxyz
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • dieulinhcute1102
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este