Góc lượng giác và công thức lượng giác

5K
lượt xem

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN DẶC BIỆT

1. Hai góc đối nhau$\left( {OA,OM} \right) = \alpha ,\left( {OA,ON} \right) = - \alpha $...
12K
lượt xem

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC

1. Đường tròn lượng giáca, Định nghĩa ĐỊNH NGHĨA Đường tròn lượng giác là một đường tròn đơn vị (bán kính bằng l), định hướng, trên đó có một...
4K
lượt xem

GÓC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài của cung tròna, Độ Ta đã biết đường tròn bán kính R có độ dài bằng 2πR và có số đo bằng ${360^o}$. Nếu...
1K
lượt xem

MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng đối với sin và cosa, Với mọi góc lượng giác $\alpha $,$\beta $ ta...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:37:48 AM
 • Ruanyu Jian: nay co 720 rui day 8/4/2015 12:38:01 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:38:11 AM
 • Ruanyu Jian: ak, anh cai chi mjnk toi 8/4/2015 12:38:34 AM
 • Ruanyu Jian: nham 8/4/2015 12:39:18 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:39:22 AM
 • sliverstone101098: hi 8/4/2015 12:39:28 AM
 • Ruanyu Jian: e ngu mun vay ak? 8/4/2015 12:40:33 AM
 • Ruanyu Jian: uk, con cho 8/4/2015 12:40:43 AM
 • sliverstone101098: vang 8/4/2015 12:40:58 AM
 • Ruanyu Jian: chet, lai ghi nham 8/4/2015 12:41:09 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:41:20 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:42:44 AM
 • sliverstone101098: a cx ngu muon nho 8/4/2015 12:43:02 AM
 • Ruanyu Jian: a th c thau dem 8/4/2015 12:43:21 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:43:48 AM
 • sliverstone101098: hi 8/4/2015 12:43:58 AM
 • Ruanyu Jian: ngay a ngu co 3 tieng thui 8/4/2015 12:44:36 AM
 • sliverstone101098: con lai de choi game ak a happy 8/4/2015 12:45:11 AM
 • Ruanyu Jian: k, a k choi game 8/4/2015 12:46:05 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:46:16 AM
 • Ruanyu Jian: choi may cai do hai nao lma 8/4/2015 12:46:22 AM
 • sliverstone101098: chuan r 8/4/2015 12:46:33 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:46:47 AM
 • sliverstone101098: the a thuc lm j ma nhieu v 8/4/2015 12:47:07 AM
 • Ruanyu Jian: ak thuc hoc bai e 8/4/2015 12:47:29 AM
 • sliverstone101098: ghe 8/4/2015 12:47:57 AM
 • sliverstone101098: cham the 8/4/2015 12:48:01 AM
 • Ruanyu Jian: hoc, hoc nua hocmaia 8/4/2015 12:48:49 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:49:02 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:49:04 AM
 • sliverstone101098: a hk gioi lam ak nho 8/4/2015 12:49:15 AM
 • Ruanyu Jian: a k bit 8/4/2015 12:50:00 AM
 • sliverstone101098: sao lai ko biet 8/4/2015 12:50:16 AM
 • Ruanyu Jian: cai do phai e nguoi khac nx 8/4/2015 12:50:59 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:51:32 AM
 • Ruanyu Jian: anh ma no joi khac nao tu va mjeng mjnk 8/4/2015 12:51:33 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:51:39 AM
 • sliverstone101098: e co biet ai dau ma hs 8/4/2015 12:51:46 AM
 • Ruanyu Jian: ) 8/4/2015 12:52:09 AM
 • sliverstone101098: di thi diem cao la hk gioi r 8/4/2015 12:52:17 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:52:17 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:52:34 AM
 • Ruanyu Jian: em hoc kho ?i 8/4/2015 12:53:41 AM
 • sliverstone101098: a1 ak 8/4/2015 12:53:53 AM
 • Ruanyu Jian: vay la hoc joi ah ak?n 8/4/2015 12:54:34 AM
 • sliverstone101098: dot ak 8/4/2015 12:55:11 AM
 • sliverstone101098: e ngu ly lam 8/4/2015 12:55:19 AM
 • sliverstone101098: cang hk cang thay cha biet j 8/4/2015 12:55:31 AM
 • Ruanyu Jian: vay sao thi khoi a1 8/4/2015 12:55:35 AM
 • sliverstone101098: e hk lp nang cao 8/4/2015 12:56:15 AM
 • sliverstone101098: nen ko hk dk khoi d 8/4/2015 12:56:23 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:56:51 AM
 • sliverstone101098: vs lp 10 thay ly dang con de 8/4/2015 12:56:53 AM
 • sliverstone101098: cang hk ms cang thay kho 8/4/2015 12:57:08 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:57:17 AM
 • sliverstone101098: a hk khoi j 8/4/2015 12:57:37 AM
 • Ruanyu Jian: S 8/4/2015 12:57:58 AM
 • Ruanyu Jian: A 8/4/2015 12:58:05 AM
 • Ruanyu Jian: nham 8/4/2015 12:58:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:58:16 AM
 • sliverstone101098: trc e cx hk hoi a 8/4/2015 12:58:39 AM
 • sliverstone101098: het lp 11 ms sang a1 8/4/2015 12:58:49 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 12:59:21 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 12:59:26 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 12:59:55 AM
 • Ruanyu Jian: e gioi mhat mon nao? 8/4/2015 1:00:59 AM
 • sliverstone101098: e ko biet 8/4/2015 1:01:44 AM
 • sliverstone101098: e chi biet e ngu nhat mon ly thoi 8/4/2015 1:02:06 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:02:07 AM
 • Ruanyu Jian: what? 8/4/2015 1:02:26 AM
 • Ruanyu Jian: why? 8/4/2015 1:02:33 AM
 • sliverstone101098: tai di thi lan nao diem cx thap 8/4/2015 1:03:06 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:03:08 AM
 • sliverstone101098: vs nhieu cong thuc 8/4/2015 1:03:31 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 1:04:07 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:04:13 AM
 • sliverstone101098: a co bi quyet ko 8/4/2015 1:04:59 AM
 • sliverstone101098: chi cho e hk mon ly vs 8/4/2015 1:05:09 AM
 • Ruanyu Jian: ly thi can lm mhieu bt 8/4/2015 1:06:07 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:06:21 AM
 • sliverstone101098: e thich anh vs toan thoi 8/4/2015 1:07:02 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/4/2015 1:07:19 AM
 • Ruanyu Jian: ngay xua a chi thich moi hoa 8/4/2015 1:08:15 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:09:22 AM
 • sliverstone101098: e cx thay hoa de hk hon ly 8/4/2015 1:09:32 AM
 • sliverstone101098: tr e nam nao thi diem hoa cx cao hon ly 8/4/2015 1:10:01 AM
 • Ruanyu Jian: ukm 8/4/2015 1:10:20 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:10:28 AM
 • Ruanyu Jian: ma e dj ngu som dj 8/4/2015 1:12:03 AM
 • sliverstone101098: happy 8/4/2015 1:12:18 AM
 • Ruanyu Jian: ju suc khoe ma hoc 8/4/2015 1:12:28 AM
 • sliverstone101098: tks a 8/4/2015 1:13:13 AM
 • sliverstone101098: a cx ngu di 8/4/2015 1:13:24 AM
 • Ruanyu Jian: uk, e ngu tr dj 8/4/2015 1:14:11 AM
 • Ruanyu Jian: happy 8/4/2015 1:14:43 AM
 • sliverstone101098: p.p 8/4/2015 1:16:34 AM
 • sliverstone101098: a n.n 8/4/2015 1:16:38 AM
 • Ruanyu Jian: e ngu mgon, mo dep 8/4/2015 1:16:54 AM
 • Ruanyu Jian: bye e 8/4/2015 1:17:03 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • duyducminh
 • lailathaonguyen