Góc lượng giác và công thức lượng giác

5K
lượt xem

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN DẶC BIỆT

1. Hai góc đối nhau$\left( {OA,OM} \right) = \alpha ,\left( {OA,ON} \right) = - \alpha $...
13K
lượt xem

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC

1. Đường tròn lượng giáca, Định nghĩa ĐỊNH NGHĨA Đường tròn lượng giác là một đường tròn đơn vị (bán kính bằng l), định hướng, trên đó có một...
5K
lượt xem

GÓC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài của cung tròna, Độ Ta đã biết đường tròn bán kính R có độ dài bằng 2πR và có số đo bằng ${360^o}$. Nếu...
1K
lượt xem

MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng đối với sin và cosa, Với mọi góc lượng giác $\alpha $,$\beta $ ta...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: sư đệbig_hug 8/27/2015 8:06:09 PM
 • Mạnh Hùng: thế maoij n đâu 8/27/2015 8:06:15 PM
 • Mạnh Hùng: anh xem ai đang on 8/27/2015 8:06:51 PM
 • Mạnh Hùng: còn không 8/27/2015 8:07:31 PM
 • Mạnh Hùng: đi à 8/27/2015 8:07:38 PM
 • Mạnh Hùng: thôi out vậy 8/27/2015 8:07:45 PM
 • =.=: :LOL: 8/27/2015 8:10:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/27/2015 8:14:06 PM
 • Ruanyu Jian: hi e sam 8/27/2015 8:15:49 PM
 • Sam Tats: hi a happy 8/27/2015 8:16:13 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 8:16:22 PM
 • Sam Tats: dạo nỳ a khỏe hông?^^ 8/27/2015 8:17:12 PM
 • Ruanyu Jian:8/27/2015 8:17:32 PM
 • Ruanyu Jian: cảm ơn e 8/27/2015 8:17:36 PM
 • Ruanyu Jian: anh khỏe 8/27/2015 8:17:39 PM
 • Ruanyu Jian: and you? 8/27/2015 8:17:44 PM
 • Sam Tats: cũng tạm dc a happy vô học dòi cái làm biếng học ghê un 8/27/2015 8:18:48 PM
 • Ruanyu Jian: ? 8/27/2015 8:19:07 PM
 • Ruanyu Jian: học về không làm bài tập à 8/27/2015 8:19:18 PM
 • Ruanyu Jian: sao anh thấy on suốt the? 8/27/2015 8:19:30 PM
 • Sam Tats: dạ tại tuần đầu nên bài tập ít a, e tranh thủ làm xong trên lớp hết dòi happy, qua tuần sau là bài tập chất đống un 8/27/2015 8:22:30 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 8:27:46 PM
 • Ruanyu Jian: sieng nhi 8/27/2015 8:27:55 PM
 • Sam Tats: dạ ^^ thấy làm biếng lắm a ơi 8/27/2015 8:30:24 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 8:37:12 PM
 • Sea Dragon: ? 8/27/2015 8:38:44 PM
 • Sea Dragon: ? 8/27/2015 8:39:00 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:01 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:01 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:18 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:38 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:56 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:39:57 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:17 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:35 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:35 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:53 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:53 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:40:53 PM
 • Sea Dragon: .... 8/27/2015 8:41:03 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:04 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:05 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:05 PM
 • Sea Dragon: big_grin 8/27/2015 8:41:05 PM
 • Sea Dragon: laughing 8/27/2015 8:41:06 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:06 PM
 • Sea Dragon: ... 8/27/2015 8:41:06 PM
 • Sea Dragon: moi nguoi dau het zui 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: oh no 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: đm 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: skull 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: rolling_on_the_floor 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: rolling_on_the_floor 8/27/2015 8:41:13 PM
 • Sea Dragon: laughing 8/27/2015 8:41:16 PM
 • Sea Dragon: rolling_on_the_floor 8/27/2015 8:41:16 PM
 • Sea Dragon: happy 8/27/2015 8:41:17 PM
 • Sea Dragon: chán khiếp 8/27/2015 8:41:17 PM
 • Sea Dragon: big_grin 8/27/2015 8:41:17 PM
 • Jin Kaido: chan 8/27/2015 8:41:32 PM
 • Sea Dragon: 2 8/27/2015 8:41:39 PM
 • Sea Dragon: jin kaido 8/27/2015 8:41:48 PM
 • Jin Kaido: hj 8/27/2015 8:44:49 PM
 • Jin Kaido: co ai hog ne 8/27/2015 8:52:17 PM
 • Jin Kaido: co thi tra loi 8/27/2015 9:06:38 PM
 • Lặng Lẽ: vắng như chùa bà đanh 8/27/2015 9:56:07 PM
 • Ruanyu Jian: A DI PHÒ PHÒ 8/27/2015 9:59:12 PM
 • Ruanyu Jian: MÔ PHẬT 8/27/2015 10:00:10 PM
 • huyen99dbsk: hhappy 8/27/2015 10:00:25 PM
 • Ruanyu Jian: MÔ PHẬT 8/27/2015 10:00:25 PM
 • Lặng Lẽ: phò phò phò phò 8/27/2015 10:01:04 PM
 • Lặng Lẽ: ấn mãi k chịu hiện TT.TT 8/27/2015 10:01:27 PM
 • Lặng Lẽ: phật phật phật phật 8/27/2015 10:02:12 PM
 • Ruanyu Jian: Thiện TAI 8/27/2015 10:04:05 PM
 • Ruanyu Jian: Thí chủ chớ vô lễ với phật 8/27/2015 10:04:26 PM
 • Ruanyu Jian: mô phật 8/27/2015 10:04:27 PM
 • Ruanyu Jian: mô phật 8/27/2015 10:04:45 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/27/2015 10:07:35 PM
 • Ruanyu Jian: A DI PHÒ PHÒ 8/27/2015 10:07:58 PM
 • Jin Kaido: hello chi suna 8/27/2015 10:08:06 PM
 • Lặng Lẽ: :3 8/27/2015 10:11:16 PM
 • Lặng Lẽ: máy ấn nửa tiếng ms hiện 8/27/2015 10:11:39 PM
 • Lặng Lẽ: bn hưng trí cx bay mất 8/27/2015 10:11:50 PM
 • Ruanyu Jian: đâu có 8/27/2015 10:11:56 PM
 • Ruanyu Jian: máy anh có sao đâu 8/27/2015 10:12:08 PM
 • Ruanyu Jian: em tắt máy đi 8/27/2015 10:12:17 PM
 • Ruanyu Jian: khởi động lại 8/27/2015 10:12:24 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 10:12:31 PM
 • Jin Kaido: co ah 8/27/2015 10:14:30 PM
 • Jin Kaido: may anh xịn rồi 8/27/2015 10:14:36 PM
 • Lặng Lẽ: từ h nảo hôm nào cơ 8/27/2015 10:21:04 PM
 • Lặng Lẽ: e tắt đi khởi động lại mấy lần r 8/27/2015 10:21:21 PM
 • Ruanyu Jian: tụi e quá 8/27/2015 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: happy 8/27/2015 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: thế à 8/27/2015 10:24:16 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/27/2015 11:41:19 PM
 • Ruanyu Jian: sad 8/27/2015 11:41:24 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 12:04:44 AM
 • Jin Kaido: hello 8/28/2015 6:35:40 AM
 • Jin Kaido: co ai hôg 8/28/2015 6:35:45 AM
 • han:8/28/2015 7:05:39 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lặng Lẽ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Jin zhi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Mạnh Hùng
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Jin Kaido
 • navybui22
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • nguyencamtu1983
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • meoconxichum103
 • no
 • www.thonuong8