Góc lượng giác và công thức lượng giác

3K
lượt xem

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN DẶC BIỆT

1. Hai góc đối nhau$\left( {OA,OM} \right) = \alpha ,\left( {OA,ON} \right) = - \alpha $...
6K
lượt xem

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC

1. Đường tròn lượng giáca, Định nghĩa ĐỊNH NGHĨA Đường tròn lượng giác là một đường tròn đơn vị (bán kính bằng l), định hướng, trên đó có một...
3K
lượt xem

GÓC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài của cung tròna, Độ Ta đã biết đường tròn bán kính R có độ dài bằng 2πR và có số đo bằng ${360^o}$. Nếu...
1K
lượt xem

MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng đối với sin và cosa, Với mọi góc lượng giác $\alpha $,$\beta $ ta...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Hòn Sỏi Buồn: Em đến từ đâu và em sẽ về đâu 8/22/2014 11:11:30 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ 8/22/2014 11:11:55 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: Xin chiều đừng qua mau 8/22/2014 11:12:04 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: smug 8/22/2014 11:12:11 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ế hế 8/22/2014 11:12:15 PM
 • hạt cát nhỏ: sỏi ơi 8/22/2014 11:12:32 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: như nào laughing 8/22/2014 11:12:32 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: sao ạ 8/22/2014 11:12:36 PM
 • ~Liêu xiêu~: chạ hiệu 8/22/2014 11:12:43 PM
 • hạt cát nhỏ: tóc dài che mặt nghe ghê ghê 8/22/2014 11:12:46 PM
 • ~Liêu xiêu~: k cảm xúc 8/22/2014 11:12:46 PM
 • hạt cát nhỏ: như ma á 8/22/2014 11:12:49 PM
 • ~Liêu xiêu~: laughing 8/22/2014 11:12:54 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: từ từ 8/22/2014 11:12:54 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: còn 1 đoạn sau 8/22/2014 11:12:59 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: nghe nhé 8/22/2014 11:13:03 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ko đc cắt cảm xúc 8/22/2014 11:13:11 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới 8/22/2014 11:13:29 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi 8/22/2014 11:13:46 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt 8/22/2014 11:13:59 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: Chiêm bao sao chỉ một người 8/22/2014 11:14:10 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ... 8/22/2014 11:14:12 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: tèn ten 8/22/2014 11:14:16 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: xong 8/22/2014 11:14:18 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cảm động hơm 8/22/2014 11:14:24 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: *rưng rưng* 8/22/2014 11:14:31 PM
 • hạt cát nhỏ:8/22/2014 11:14:32 PM
 • ~Liêu xiêu~: chạ hiệu 8/22/2014 11:14:33 PM
 • hạt cát nhỏ: được 8/22/2014 11:14:35 PM
 • ~Liêu xiêu~: @@ 8/22/2014 11:14:40 PM
 • ~Liêu xiêu~: nhưng mà nghe hay 8/22/2014 11:14:46 PM
 • hạt cát nhỏ: cứ coi thế đi 8/22/2014 11:14:50 PM
 • ~Liêu xiêu~: *vỗ tay đôm đốp* 8/22/2014 11:14:56 PM
 • hạt cát nhỏ: applause 8/22/2014 11:15:07 PM
 • Hòn Sỏi Buồn:8/22/2014 11:15:08 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: e đi chép 8/22/2014 11:15:13 PM
 • hạt cát nhỏ: biết 8/22/2014 11:15:19 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ko phải sáng tác đâu ợ 8/22/2014 11:15:20 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: big_grin 8/22/2014 11:15:22 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: hay quá 8/22/2014 11:15:26 PM
 • hạt cát nhỏ: vỗ tay cho công chép mờ 8/22/2014 11:15:30 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: đọc chép 8/22/2014 11:15:31 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: để dành 8/22/2014 11:15:35 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ==' 8/22/2014 11:15:37 PM
 • hạt cát nhỏ: ai đọc 8/22/2014 11:15:39 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: đa tạ cát 8/22/2014 11:15:42 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: e đọc 8/22/2014 11:15:44 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: lúc nào buồn đọc 8/22/2014 11:15:50 PM
 • hạt cát nhỏ: ai chép 8/22/2014 11:15:52 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cho nó buồn thêm 8/22/2014 11:15:57 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: big_grin 8/22/2014 11:16:01 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: e đọc 8/22/2014 11:16:09 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: e chép luôn 8/22/2014 11:16:13 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: đi đâu mất tiêu 8/22/2014 11:16:45 PM
 • ~Liêu xiêu~: nerd 8/22/2014 11:16:53 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: bị thơ e làm xúc động hết r hử 8/22/2014 11:16:56 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: laughing 8/22/2014 11:17:00 PM
 • :: chẹp 8/22/2014 11:17:05 PM
 • ~Liêu xiêu~:8/22/2014 11:17:07 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: hay hơm Min big_grin 8/22/2014 11:17:23 PM
 • :: hả 8/22/2014 11:17:34 PM
 • :: cgì hay 8/22/2014 11:17:36 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: đấy 8/22/2014 11:17:40 PM
 • :: c vừa ra ngoài mờ 8/22/2014 11:17:42 PM
 • :: sad 8/22/2014 11:17:43 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: biết ngay mà 8/22/2014 11:17:44 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: chẳng đọc 8/22/2014 11:17:49 PM
 • :: làm biếng đọc 8/22/2014 11:17:49 PM
 • :: big_grin 8/22/2014 11:17:51 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: thôi sỏi bye mí chị 8/22/2014 11:18:01 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: sỏi đi ngủ 8/22/2014 11:18:06 PM
 • :: 007 ơi 8/22/2014 11:18:08 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: bị quá 11 h r 8/22/2014 11:18:12 PM
 • :: còn onl ko bạn 8/22/2014 11:18:13 PM
 • ~Liêu xiêu~: ơ 8/22/2014 11:18:15 PM
 • hạt cát nhỏ: cat cũng bùn ngủ rồi 8/22/2014 11:18:20 PM
 • ~Liêu xiêu~: ngủ à e 8/22/2014 11:18:22 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: wave 8/22/2014 11:18:24 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: vâng 8/22/2014 11:18:28 PM
 • ~Liêu xiêu~: bye e 8/22/2014 11:18:29 PM
 • :: ai buồn ngủ thì ngủ đi 8/22/2014 11:18:30 PM
 • :: happy 8/22/2014 11:18:33 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: kiss big_hug 8/22/2014 11:18:38 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cả min 8/22/2014 11:18:41 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cả cát 8/22/2014 11:18:44 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cả gió nhé 8/22/2014 11:18:50 PM
 • ~Liêu xiêu~: big_hugkiss 8/22/2014 11:18:52 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: mỗi ng 8/22/2014 11:18:52 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ôm 1 cái 8/22/2014 11:18:56 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: hun 1 cái 8/22/2014 11:19:01 PM
 • :: thăn kíu 8/22/2014 11:19:01 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: big_grin 8/22/2014 11:19:03 PM
 • hạt cát nhỏ: sleepy 8/22/2014 11:19:05 PM
 • ~Liêu xiêu~: bye cát 8/22/2014 11:19:14 PM
 • ~Liêu xiêu~: chúc ngủ ngoăn 8/22/2014 11:19:19 PM
 • ~Liêu xiêu~: big_grin 8/22/2014 11:19:23 PM
 • hạt cát nhỏ: bye 8/22/2014 11:19:24 PM
 • hạt cát nhỏ: gút nai 8/22/2014 11:19:28 PM
 • :: wave 8/22/2014 11:19:51 PM
 • hạt cát nhỏ: wave 8/22/2014 11:20:03 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • :
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia