Nội dung theo thẻ

3K
lượt xem

Tiệm cận xiên

Tiệm cận xiênĐường thẳng $y = {\text{ax}} + b\,\,(a \ne 0)$ được gọi là đường tiệm cận xiên ( gọi tắt tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số...
52K
lượt xem

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1.Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngangĐỊNH NGHĨA 1 Đường thẳng $y = {y_0}$ được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận...
13

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜQueenღ: tui thấy toàn nắng mà laughing 9/26/2016 5:13:46 PM
 • tran85295: thôi lên lò đây straight_face 9/26/2016 5:14:36 PM
 • tran85295: pp 9/26/2016 5:14:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/26/2016 5:14:44 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: sao tui thấy mấy ông bà học nhiều vch laughing 9/26/2016 5:15:11 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: tui toàn chơi -_- 9/26/2016 5:15:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui ms tnh chs nè 9/26/2016 5:16:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing bà ms chăm ý 9/26/2016 5:16:30 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: dạp này ngày tui tinh chs 9/26/2016 5:16:39 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tối lên chém vs mấy ông bà 9/26/2016 5:16:45 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nên k học đ c j cả rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:16:54 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: haizz -__- 9/26/2016 5:17:08 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: lo 9/26/2016 5:17:11 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: nhưng lười 9/26/2016 5:17:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 9/26/2016 5:17:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bọn lp tui chăm lém 9/26/2016 5:17:22 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: yes =.= 9/26/2016 5:17:31 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui mun chăm mà k đc -_- 9/26/2016 5:17:31 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: liwsp tui cũng z 9/26/2016 5:17:35 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: cno về nhà lm BT 9/26/2016 5:17:42 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: mk thì méo lm 9/26/2016 5:17:46 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: -_- 9/26/2016 5:17:47 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 9/26/2016 5:18:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bài cũ nữa 9/26/2016 5:18:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: từ ngày lên 11 9/26/2016 5:18:19 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui k học 1 môn nào laughing 9/26/2016 5:18:27 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cn b nó học suốt 9/26/2016 5:18:33 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: yes rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:18:45 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: laughing ngồi lớp còn ngủ gật chớ 9/26/2016 5:18:53 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing uk 9/26/2016 5:19:09 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:23:46 PM
 • 민 호앙를 수행: có ai ko 9/26/2016 5:25:30 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: carok khg ? 9/26/2016 5:26:41 PM
 • 민 호앙를 수행: chs 9/26/2016 5:28:31 PM
 • 민 호앙를 수행: link 9/26/2016 5:28:41 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: http://www.playok.com/vi/cocaro/#134 9/26/2016 5:29:53 PM
 • 민 호앙를 수행: ok 9/26/2016 5:31:46 PM
 • 민 호앙를 수행: đợi tý 9/26/2016 5:31:56 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: =.= ông ngủ hả 9/26/2016 5:33:38 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: lâu vc 9/26/2016 5:33:40 PM
 • 민 호앙를 수행: đọi tý 9/26/2016 5:33:49 PM
 • 민 호앙를 수행: dc òi 9/26/2016 5:33:51 PM
 • Phạm Lý: wave 9/26/2016 5:35:35 PM
 • ๖ۣۜLostღ: big_grin 9/26/2016 5:45:23 PM
 • luugiau668: có ai k 9/26/2016 5:46:04 PM
 • ๖ۣۜLostღ: 668 là ai? 9/26/2016 5:46:39 PM
 • luugiau668: tui nè 9/26/2016 5:46:47 PM
 • ๖ۣۜLostღ: tui là ai :3 9/26/2016 5:47:04 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:47:32 PM
 • luugiau668: họ tên: lưu ngọc Giàu ..giới tính nữa. sn 2k 9/26/2016 5:47:33 PM
 • ๖ۣۜLostღ:laughing 9/26/2016 5:47:40 PM
 • ๖ۣۜLostღ: quen laughing 9/26/2016 5:47:43 PM
 • luugiau668: giới thiêu đi cậu 9/26/2016 5:47:53 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor là ai 9/26/2016 5:47:54 PM
 • ๖ۣۜLostღ: 4 cẳng gì mà thính thế laughing 9/26/2016 5:48:04 PM
 • ๖ۣۜLostღ: cái gì cũng biết laughing 9/26/2016 5:48:09 PM
 • luugiau668: giới thiệu đi lost 9/26/2016 5:48:39 PM
 • 민 호앙를 수행: dm quá đáng v: 9/26/2016 5:48:43 PM
 • ๖ۣۜLostღ: tên Hoàng 9/26/2016 5:48:47 PM
 • ๖ۣۜLostღ: big_grin 97 9/26/2016 5:48:51 PM
 • luugiau668: fb g k 9/26/2016 5:48:59 PM
 • ๖ۣۜLostღ: ai bảo ông >.> 9/26/2016 5:49:00 PM
 • ๖ۣۜLostღ: đang bảo con 4 cẳng kia cơ -_- 9/26/2016 5:49:14 PM
 • 민 호앙를 수행: ukrolling_on_the_floor 9/26/2016 5:49:20 PM
 • luugiau668: https://www.facebook.com/luugiau58 9/26/2016 5:50:49 PM
 • luugiau668: fb đi 9/26/2016 5:50:54 PM
 • ๖ۣۜLostღ: H chóa vào kb kìa laughing 9/26/2016 5:51:06 PM
 • 민 호앙를 수행: ai đấy N 9/26/2016 5:51:39 PM
 • ๖ۣۜLostღ: Gái laughing 9/26/2016 5:51:42 PM
 • luugiau668: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/136095/co-thuo-ng-nhaaaa 9/26/2016 5:51:58 PM
 • luugiau668: giải giúp bài này vs mai nộp r sad 9/26/2016 5:52:32 PM
 • ๖ۣۜLostღ: nhóm vào là ra mà -_- 9/26/2016 5:55:22 PM
 • luugiau668: quy đồng hả 9/26/2016 5:55:40 PM
 • ๖ۣۜLostღ: nhóm sinx ra riêng 9/26/2016 5:55:54 PM
 • ๖ۣۜLostღ: cos x ra riêng ==' 9/26/2016 5:56:00 PM
 • luugiau668: thinking 9/26/2016 5:56:50 PM
 • ๖ۣۜLostღ: ra chưa -_- 9/26/2016 5:57:26 PM
 • luugiau668: kb luôn 9/26/2016 5:59:12 PM
 • ๖ۣۜLostღ: 8 (sinx+cos x) =8 9/26/2016 6:07:09 PM
 • ๖ۣۜLostღ: ra chưa má :3 9/26/2016 6:07:13 PM
 • luugiau668: méo :3 9/26/2016 6:09:55 PM
 • ๖ۣۜLostღ: cạn cmn lời -_- 9/26/2016 6:11:07 PM
 • ๖ۣۜLostღ: => sinx+cosx=1 9/26/2016 6:11:25 PM
 • ๖ۣۜLostღ: <=> căn 2 (x+pi/4)=1 9/26/2016 6:11:59 PM
 • ๖ۣۜLostღ: được chưa mẹ ==" 9/26/2016 6:12:31 PM
 • luugiau668: thiệt chứu 9/26/2016 6:13:30 PM
 • luugiau668: kb lm s luôn nhóm là s 9/26/2016 6:13:44 PM
 • !: big_grin 9/26/2016 6:44:39 PM
 • You & I: big_grin 9/26/2016 7:01:55 PM
 • !: hi you & i 9/26/2016 7:02:21 PM
 • !: peace_sign 9/26/2016 7:02:24 PM
 • You & I: laughing 9/26/2016 7:04:06 PM
 • !: big_grin 9/26/2016 7:04:12 PM
 • You & I: bn là ai 9/26/2016 7:04:19 PM
 • !: mình là Tùng lp 9 nek 9/26/2016 7:04:32 PM
 • 민민: surprise 9/26/2016 7:05:01 PM
 • 민민: laughing lâu ko gặp 9/26/2016 7:05:11 PM
 • 민민: khỏe ko 9/26/2016 7:05:16 PM
 • 민민: mak tùng sầu nhỉ 9/26/2016 7:05:44 PM
 • !: k 9/26/2016 7:06:37 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Xóa đi kí ức
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • 민민
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ๖ۣۜQueenღ
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • !
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • ๖ۣ'Titan๖ۣۜღ.
 • ๖ۣۜH
 • .
 • ๖ۣۜLostღ
 • phuchieudang01
 • nhungoc
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • Linhlove
 • achachaoi26