Nội dung theo thẻ

37K
lượt xem

CÁC DẠNG BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT$1.$ Vectơ pháp tuyến của mp $(P)$: $\overrightarrow{n} \ne \overrightarrow{0}$ là vectơ pháp tuyến của...
6K
lượt xem

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Góc giữa hai mặt phẳngĐỊNH NGHĨA Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.CHÚ Ý ...
1K
lượt xem

Góc giữa hai mặt phẳng

Thầy: Nguyễn Dương Thịnh - Môn: Toán học
858
lượt xem

Góc giữa hai mặt phẳng

Góc giữa hai mặt phẳngGóc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.Chú ý: Khi...
12Trang sau 153050mỗi trang
54

bài viết

Chat chit và chém gió
 • quanshuu: còn ông? 4/19/2014 11:50:50 PM
 • doibuontenh16: tui mỗi toán 4/19/2014 11:50:53 PM
 • doibuontenh16: học lý chỉ là môn mk thích 4/19/2014 11:51:01 PM
 • quanshuu: ờ,mau bà thúy ơi 4/19/2014 11:51:09 PM
 • quanshuu: tui thích toán, thích lý nên thi thử, đc chọn cả 2 luôn 4/19/2014 11:51:32 PM
 • minh_thúy: một người đánh cá bơi thuyền ngược dòng sông. khi tới chiếc cầu bắc ngang sông , người đó đánh rơi mmootj cái can nhựa rỗng . sau 1h , người đó mới phái hiên ra , cho thuyền quay lại và gặp can nhựa cách cầu 6km . tìm vận tốc nước chảy . bt rằng vận tốc của thuyền đối với nước khi ngược dòng và xuôi dòng là như nhau 4/19/2014 11:51:37 PM
 • doibuontenh16: xời 4/19/2014 11:51:57 PM
 • quanshuu: chắc có lẽ t lam dc 4/19/2014 11:52:32 PM
 • minh_thúy: có 1 bài mà tui nhác dánh máy quá 4/19/2014 11:53:08 PM
 • quanshuu: đánh đi 4/19/2014 11:53:16 PM
 • doibuontenh16: đệ tui mờ 4/19/2014 11:53:20 PM
 • minh_thúy: nớ dài 4/19/2014 11:53:23 PM
 • doibuontenh16: phải giống sp chớ 4/19/2014 11:53:26 PM
 • quanshuu: bà có face k? 4/19/2014 11:53:31 PM
 • quanshuu: ai đệ ông? 4/19/2014 11:53:37 PM
 • minh_thúy: ờ ông đi mà đánh 4/19/2014 11:53:37 PM
 • minh_thúy:4/19/2014 11:53:40 PM
 • minh_thúy: https://www.facebook.com/hothien.nga.353 4/19/2014 11:53:58 PM
 • quanshuu: cho xin link , chụp ảnh post lên 4/19/2014 11:54:05 PM
 • doibuontenh16: bả chứ ai 4/19/2014 11:54:38 PM
 • doibuontenh16: đệ tui đó 4/19/2014 11:54:41 PM
 • doibuontenh16: há há 4/19/2014 11:54:44 PM
 • quanshuu: kb rồi đó 4/19/2014 11:54:48 PM
 • quanshuu: doibuontenh16 có face k ? khi nào có bài khó t hỏi 4/19/2014 11:55:13 PM
 • minh_thúy: ờ ai đệ ông 4/19/2014 11:55:26 PM
 • quanshuu: kb vs tui đi thúy 4/19/2014 11:55:39 PM
 • quanshuu: rồi post ảnh bài lên 4/19/2014 11:55:51 PM
 • minh_thúy: để tui bỏ chặn ông kia đã 4/19/2014 11:55:56 PM
 • doibuontenh16: https://www.facebook.com/gia.hung.37625 4/19/2014 11:56:09 PM
 • doibuontenh16:4/19/2014 11:56:13 PM
 • doibuontenh16: vậy huề nhé 4/19/2014 11:56:17 PM
 • doibuontenh16: bt rằng vận tốc của thuyền đối với nước khi ngược dòng và xuôi dòng là như nhau 4/19/2014 11:56:34 PM
 • doibuontenh16: sao lại thế này 4/19/2014 11:56:38 PM
 • minh_thúy:4/19/2014 11:57:07 PM
 • minh_thúy: dề là vậy đó 4/19/2014 11:57:12 PM
 • quanshuu: hiểu rồi 4/19/2014 11:57:29 PM
 • minh_thúy: sao 4/19/2014 11:57:49 PM
 • doibuontenh16: ra roy 4/19/2014 11:57:52 PM
 • doibuontenh16: hk tính dk cụ thể âu 4/19/2014 11:58:03 PM
 • quanshuu: hiểu rồi, khi đi ngược v thuyền tăng nên vận tốc như nhau 4/19/2014 11:58:26 PM
 • doibuontenh16: chỉ tính theo V của thuyền thôi 4/19/2014 11:58:32 PM
 • doibuontenh16: hk phải đâu ông kia dừng hỉu nhầm 4/19/2014 11:58:43 PM
 • quanshuu: sao? 4/19/2014 11:58:49 PM
 • doibuontenh16: hiu the la sai day 4/19/2014 11:58:53 PM
 • minh_thúy: thôi sáng mai lên tui đi ngủ đây 4/19/2014 11:59:16 PM
 • quanshuu: thế ông hiểu ntn 4/19/2014 11:59:23 PM
 • quanshuu: https://www.facebook.com/khongnoi.dau.75 4/19/2014 11:59:32 PM
 • minh_thúy: sl àm còn bài kia mai tui đưa sau 4/19/2014 11:59:41 PM
 • quanshuu: kb vs tui đi ,máy tui lg quá 4/19/2014 11:59:45 PM
 • doibuontenh16: xuôi dòng cộng thêm ngược dòng trừ đi 4/19/2014 11:59:46 PM
 • doibuontenh16: rồi chấp nhận đi 4/20/2014 12:00:08 AM
 • quanshuu: nói rõ chút 4/20/2014 12:00:09 AM
 • doibuontenh16: khi xuôi dòng thì V thuyền tăng 4/20/2014 12:00:27 AM
 • doibuontenh16: ngược thì giảm 4/20/2014 12:00:32 AM
 • minh_thúy: tui bỏ chặc ông kia rồi 4/20/2014 12:00:35 AM
 • doibuontenh16:4/20/2014 12:00:40 AM
 • doibuontenh16: hi 4/20/2014 12:00:42 AM
 • quanshuu: ??? 4/20/2014 12:00:44 AM
 • quanshuu: là sao? 4/20/2014 12:00:47 AM
 • doibuontenh16: sac 4/20/2014 12:00:50 AM
 • doibuontenh16: thế tui chịu 4/20/2014 12:00:54 AM
 • quanshuu: k 4/20/2014 12:00:59 AM
 • doibuontenh16: bảo bà thúy giảng á 4/20/2014 12:01:04 AM
 • quanshuu: tui ns bà thúy kìa 4/20/2014 12:01:05 AM
 • quanshuu: kkk 4/20/2014 12:01:08 AM
 • doibuontenh16: à 4/20/2014 12:01:11 AM
 • quanshuu: tui hỏi bả đang ns gi? k hiểu 4/20/2014 12:01:22 AM
 • doibuontenh16: hk co gì aduda 4/20/2014 12:01:37 AM
 • quanshuu: bài kia có 2 cách hiểu 4/20/2014 12:02:23 AM
 • quanshuu: theo kiểu ông và t 4/20/2014 12:02:31 AM
 • nth11097: tan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124584/giup-minh-voi 4/20/2014 12:02:39 AM
 • nth11097: lam ho mjk cai 4/20/2014 12:02:54 AM
 • quanshuu: k truy cap dc 4/20/2014 12:03:12 AM
 • nth11097: chan 4/20/2014 12:03:26 AM
 • quanshuu: đưa lại link coi 4/20/2014 12:03:32 AM
 • doibuontenh16: link gì đây 4/20/2014 12:03:51 AM
 • nth11097: tan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124584/giup-minh-voio 4/20/2014 12:04:13 AM
 • quanshuu: bài gì đó của ông nth11097 4/20/2014 12:04:17 AM
 • nth11097: ham so lien tuc 4/20/2014 12:04:57 AM
 • quanshuu: k vào đc 4/20/2014 12:04:58 AM
 • doibuontenh16: sai link 4/20/2014 12:05:00 AM
 • nth11097: sax 4/20/2014 12:05:04 AM
 • doibuontenh16: vs cả thoi e chịu 4/20/2014 12:05:07 AM
 • doibuontenh16: e ms lớp 9 4/20/2014 12:05:12 AM
 • nth11097: haiz 4/20/2014 12:05:22 AM
 • quanshuu: hàm số như thế e chưa học 4/20/2014 12:05:25 AM
 • quanshuu: e lớp 8 4/20/2014 12:05:28 AM
 • quanshuu: doibuontenh16 ơi 4/20/2014 12:05:59 AM
 • doibuontenh16: sao 4/20/2014 12:06:08 AM
 • quanshuu: khi nào có bt khó t nt cho ông trên face nha 4/20/2014 12:06:18 AM
 • doibuontenh16: ukm 4/20/2014 12:06:22 AM
 • quanshuu: mà gọi theo kiêu tui-ông đc k , gọi anh-em nghe như bê đê gọi nhau ấy 4/20/2014 12:06:54 AM
 • quanshuu: blushing 4/20/2014 12:07:07 AM
 • quanshuu: cả toán và lý nha 4/20/2014 12:07:41 AM
 • doibuontenh16: cũng dk 4/20/2014 12:08:57 AM
 • doibuontenh16: tui vẫn toi tui ông mà 4/20/2014 12:09:07 AM
 • doibuontenh16: hk sao 4/20/2014 12:09:10 AM
 • doibuontenh16: tui quen ùi 4/20/2014 12:09:13 AM
 • doibuontenh16: bài nè 4/20/2014 12:30:34 AM
 • doibuontenh16: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7047/ne-pa-doc-di/7060#7060 4/20/2014 12:30:35 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999