Nội dung theo thẻ

2K
lượt xem

Dãy số bị chặn

Dãy số bị chặn* Dãy số $({u_n})$ được gọi là dãy số bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho :...
1K
lượt xem

DÃY SỐ

1. Định nghĩa và ví dụ:Định nghĩa 1: Một hàm số $u$ xác định trên tập hợp các số nguyên dương ${\mathbb{N}^*}$ được gọi là một dãy số vô hạn (...
12Trang sau 153050mỗi trang
20

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: 4p laughing chắc ad cũng kb 7/30/2016 1:24:24 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/30/2016 1:24:26 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:24:26 AM
 • Nam, SNow intelligent =)): rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:24:31 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Thành viên mới big_hug hahá 7/30/2016 1:24:46 AM
 • Diệu Linh: shame_on_you 7/30/2016 1:24:48 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: chào mem mới big_grin bạn gt đi :v 7/30/2016 1:25:04 AM
 • Nam, SNow Smart =)): đc chưa straight_face 7/30/2016 1:25:28 AM
 • Nam, SNow Clever =)): ổn chưa straight_face 7/30/2016 1:25:46 AM
 • Diệu Linh: à chị muốn xem lời giải hồi chiêu k big_grin 7/30/2016 1:25:47 AM
 • Nam, SNow Clever =)): bài đó á big_grin 7/30/2016 1:25:59 AM
 • Diệu Linh: uh 7/30/2016 1:26:04 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: nhầm big_grin 7/30/2016 1:26:05 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: free hả straight_face 7/30/2016 1:26:13 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/30/2016 1:26:15 AM
 • Diệu Linh: sao lại nói như vậy -_- 7/30/2016 1:26:31 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: sợ em ra đk laughing 7/30/2016 1:26:40 AM
 • Diệu Linh: e có hay đòi tiền đâu 7/30/2016 1:26:46 AM
 • Diệu Linh: hỏi nhung là biết à laughing 7/30/2016 1:26:53 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vậy hả big_grin 7/30/2016 1:27:02 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vậy mà 2 đứa giấu chị straight_face 7/30/2016 1:27:15 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/30/2016 1:27:37 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: tưởng girlfriend nào của Nam làm ra laughing 7/30/2016 1:27:41 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ:laughing lên r rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:28:15 AM
 • Diệu Linh: wut???????????? 7/30/2016 1:28:54 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: chào Diêu Linh rolling_on_the_floor 7/30/2016 1:29:14 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/30/2016 1:29:43 AM
 • Diệu Linh: l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l| 7/30/2016 1:29:45 AM
 • Diệu Linh: ngủ đây 7/30/2016 1:29:49 AM
 • Diệu Linh: pp 7/30/2016 1:29:50 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp em nhá wave 7/30/2016 1:30:03 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ok laughing 7/30/2016 1:30:05 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: bye big_grin 7/30/2016 1:30:09 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: goodnight big_grin 7/30/2016 1:30:14 AM
 • Diệu Linh: good morning laughing 7/30/2016 1:30:24 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thinking kí tự gì kia nhỉ 7/30/2016 1:30:32 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Mn có thể chỉ e sử dụng trag web này k cryingPlease 7/30/2016 1:33:22 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ok big_grin 7/30/2016 1:33:33 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: bạn muốn đăng câu hỏi 7/30/2016 1:33:40 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Tao-Cau-Hoi 7/30/2016 1:33:59 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vào đó big_grin 7/30/2016 1:34:02 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: còn đây là chỗ chat chit và chém gió :v 7/30/2016 1:34:15 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Còn mình muốn xem các bài toán thì thế nàohappy 7/30/2016 1:35:11 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thì nhấn vào đề bài :v 7/30/2016 1:36:20 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: nếu có đáp án thì xem á :v 7/30/2016 1:36:28 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: nếu không bạn có thể giải : )) 7/30/2016 1:36:38 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: OhhappyC'ơn bạn nhìubroken_heartCó j thì giúp mình vs nhaqkiss 7/30/2016 1:38:55 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ặc @@ 7/30/2016 1:39:06 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:10 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:10 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:11 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:12 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:13 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:13 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:14 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/30/2016 1:39:16 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: rồi, ok 7/30/2016 1:39:20 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: who are you 7/30/2016 1:39:25 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: big_grin 7/30/2016 1:39:39 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Thảo 7/30/2016 1:39:46 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: nữ :v 7/30/2016 1:39:52 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: 98 :v 7/30/2016 1:39:59 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: hả :v 7/30/2016 1:40:40 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: ÒhappyCái đó là email màhappyNgtar lập ăsadNot me 7/30/2016 1:40:42 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ủa straight_face 7/30/2016 1:40:55 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vậy bạn là ai straight_face 7/30/2016 1:41:02 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Thì Thảo nàhappy 7/30/2016 1:41:21 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ở đâu nhỉ : )) 7/30/2016 1:41:35 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Mỹ 7/30/2016 1:41:42 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: @@ 7/30/2016 1:41:48 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vậy bao nhiêu tuổi nhỉ : )) 7/30/2016 1:42:09 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: 15thappy 7/30/2016 1:42:21 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: 2k đúng không : )) 7/30/2016 1:42:40 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: hay 2k1 straight_face 7/30/2016 1:42:51 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: ở Mỹ là ở đâu ạ 7/30/2016 1:42:51 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Yeslaughing 7/30/2016 1:42:56 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: California 7/30/2016 1:43:08 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: 2k1 hả straight_face 7/30/2016 1:43:11 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: 2k1 ăkiss 7/30/2016 1:43:39 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vậy hả big_grin 7/30/2016 1:43:47 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: năm nay lên lớp 10 hả big_grin 7/30/2016 1:44:11 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Vânghappy 7/30/2016 1:44:29 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ukm big_grin chào mừng em đến với HTN big_grin 7/30/2016 1:44:44 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: winking 7/30/2016 1:45:19 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Lớn tuổi hơn e hảhappy 7/30/2016 1:45:37 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Là col trai hay col gái v 7/30/2016 1:45:45 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ukm big_grin anh 99 big_grin 7/30/2016 1:45:49 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: SNow 2k big_grin 7/30/2016 1:46:21 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98:happyZ phải kêu bằng a rhappyCòn SNow j đó là trai hay gáisurprise 7/30/2016 1:47:12 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: SNow laughing em là trai hay gái 7/30/2016 1:47:27 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: laughing 7/30/2016 1:47:36 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: anh là trai nhé winking 7/30/2016 1:48:37 AM
 • xalotinhyeu_langthangtimem98: Thật klaughing 7/30/2016 1:49:07 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: thật 7/30/2016 1:51:01 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: ai điêu em lm j đâu 7/30/2016 1:51:07 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: bye bye love_struck goodnight 7/30/2016 1:51:26 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp anh 7/30/2016 1:52:42 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp em nhá 7/30/2016 1:52:45 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: 2 người nn wave 7/30/2016 1:52:57 AM
 • Thảo: Pp 2anail_biting 7/30/2016 1:54:25 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • .
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Dương Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • ๖ۣۜ¸.·’*★Confusionღ★*¸.·’
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Hận
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • Minh................
 • Nguyên Sky NO1st
 • Hoài Thư
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • Sakura
 • caigihu123
 • Ma Quyến Rũ
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ♥๖ۣQuỳnh♥♥♥Muun♥♥♥ ๖ۣ♥
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngoanlắmấy thềluôn
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • Kemulator
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫9x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99