2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Em không tồn tại: e có bạn gái r rolling_on_the_floor 8/1/2014 12:26:56 AM
 • Windy: hố hố 8/1/2014 12:27:06 AM
 • Windy: ta đã nói r mà 8/1/2014 12:27:13 AM
 • Windy: mi vô giới tính 8/1/2014 12:27:22 AM
 • Windy: bạn trai hay bạn gái đc tuốt 8/1/2014 12:27:33 AM
 • Windy: rolling_on_the_floor 8/1/2014 12:27:36 AM
 • Em không tồn tại: -_- e đag chém c mà. ngu thế ko hiểu à 8/1/2014 12:27:43 AM
 • Em không tồn tại: con trai ns ''em có bạn trai r'' thì là j 8/1/2014 12:27:56 AM
 • Windy: thì tức là 8/1/2014 12:28:13 AM
 • Windy: nó bị gay r 8/1/2014 12:28:17 AM
 • Windy: rolling_on_the_floor 8/1/2014 12:28:21 AM
 • Em không tồn tại: thì đó đó 8/1/2014 12:28:24 AM
 • Em không tồn tại: trêu c 8/1/2014 12:28:26 AM
 • Em không tồn tại: mà c ngu hơn e tưởng 8/1/2014 12:28:34 AM
 • Em không tồn tại: rolling_on_the_floor 8/1/2014 12:28:36 AM
 • Windy: ==' 8/1/2014 12:28:44 AM
 • Em không tồn tại: thôi ngủ cho lành 8/1/2014 12:28:45 AM
 • Em không tồn tại: hôm đầu tiên onl 8/1/2014 12:28:51 AM
 • Windy: ờ ờm 8/1/2014 12:28:57 AM
 • Em không tồn tại: gặp ngay con mụ ********* í hí hí 8/1/2014 12:29:02 AM
 • Windy: đang định đi ngủ 8/1/2014 12:29:08 AM
 • Em không tồn tại: thôi e cx ngủ luôn. buồn ngủ quá. mệt rũ 8/1/2014 12:29:34 AM
 • Windy: thì gawoj ngay thằng ********** ồ hố 8/1/2014 12:29:35 AM
 • Em không tồn tại: -_- 8/1/2014 12:29:48 AM
 • Windy: chị cũng đi ngủ đây 8/1/2014 12:29:58 AM
 • Em không tồn tại: cái đồ 8/1/2014 12:30:00 AM
 • Em không tồn tại: CÁI ĐỒ ĐẠO CHỨ 8/1/2014 12:30:06 AM
 • Em không tồn tại: ĐẠO CHỮ 8/1/2014 12:30:09 AM
 • Em không tồn tại: crying 8/1/2014 12:30:13 AM
 • Windy: ơ hơ hơ 8/1/2014 12:30:17 AM
 • Em không tồn tại: thôi. ko nc nữa. mệt quá nhèo 8/1/2014 12:30:31 AM
 • Windy: mi biết ta viết chi k?mà nói đạo chữ 8/1/2014 12:30:32 AM
 • Windy: ta thèm vào đạo chữ nhá 8/1/2014 12:30:43 AM
 • Windy:8/1/2014 12:30:45 AM
 • Windy: ĐI NGỦ ĐÂY 8/1/2014 12:30:57 AM
 • Em không tồn tại: ờ thì ngủ 8/1/2014 12:31:03 AM
 • Windy: bye 8/1/2014 12:31:09 AM
 • Em không tồn tại: con khọm khó tính laughing 8/1/2014 12:31:15 AM
 • Em không tồn tại: con khọm trẻ 8/1/2014 12:31:20 AM
 • Windy: thằng ranh con 8/1/2014 12:31:35 AM
 • Windy: thằng vô giới tính 8/1/2014 12:31:42 AM
 • Em không tồn tại: chúc đại gia đình mình ngẩu ngoan 8/1/2014 12:31:44 AM
 • Em không tồn tại: này nhá 8/1/2014 12:31:47 AM
 • Windy: rolling_on_the_floor 8/1/2014 12:31:48 AM
 • Em không tồn tại: nói j thì nói 8/1/2014 12:31:53 AM
 • Em không tồn tại: đừng có mà 8/1/2014 12:31:57 AM
 • Em không tồn tại: vô giới tính 8/1/2014 12:32:01 AM
 • Em không tồn tại: hic 8/1/2014 12:32:06 AM
 • Em không tồn tại: méc mẹ á 8/1/2014 12:32:12 AM
 • Windy: thôi đc rồi 8/1/2014 12:32:17 AM
 • Windy: ngủ ngoăn nha e 8/1/2014 12:32:26 AM
 • Em không tồn tại: ok 8/1/2014 12:32:30 AM
 • Windy: *xoa đầu* 8/1/2014 12:32:32 AM
 • Em không tồn tại: c ngẩu ngoang 8/1/2014 12:32:35 AM
 • Em không tồn tại: xì 8/1/2014 12:32:38 AM
 • Em không tồn tại: ngẩu đi. mai c onl cho e hỏi bt nhá 8/1/2014 12:32:48 AM
 • Windy: ờ ờ 8/1/2014 12:33:01 AM
 • Windy: cool 8/1/2014 12:33:08 AM
 • Em không tồn tại: thôi ngủ thật này. k lai rai nữa hé 8/1/2014 12:33:26 AM
 • arsfanfc12345: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8/1/2014 7:48:49 AM
 • arsfanfc12345: hhhhhhhhghghghghghghgghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 8/1/2014 7:48:58 AM
 • arsfanfc12345: kiss 8/1/2014 7:49:05 AM
 • thieugiabanggia97: lol 8/1/2014 8:22:16 AM
 • tieutulitipro: 2 8/1/2014 8:22:31 AM
 • thieugiabanggia97: 2 8/1/2014 8:22:36 AM
 • tieutulitipro: pn ghi lol là gi z 8/1/2014 8:23:31 AM
 • thieugiabanggia97: LMHT 8/1/2014 8:23:42 AM
 • tieutulitipro: oh 8/1/2014 8:23:56 AM
 • thieugiabanggia97: à 8/1/2014 8:24:09 AM
 • thieugiabanggia97: bạn chơi k? 8/1/2014 8:24:18 AM
 • tieutulitipro: k 8/1/2014 8:24:37 AM
 • thieugiabanggia97: bạn ở đâu? 8/1/2014 8:24:49 AM
 • tieutulitipro: bình định 8/1/2014 8:24:54 AM
 • thieugiabanggia97: gô.vãi lúa 8/1/2014 8:25:12 AM
 • tieutulitipro: lúa j hé 8/1/2014 8:25:33 AM
 • tieutulitipro: chẳng qua k thik thui 8/1/2014 8:25:52 AM
 • thieugiabanggia97: k thích gì bạn? 8/1/2014 8:26:07 AM
 • tieutulitipro: choi LMHT 8/1/2014 8:26:31 AM
 • thieugiabanggia97:8/1/2014 8:26:48 AM
 • thieugiabanggia97: phong trào chỗ mình rồi chơi cho vui thế 8/1/2014 8:27:03 AM
 • tieutulitipro: um 8/1/2014 8:27:13 AM
 • thieugiabanggia97: mà bạn là trai hay gái thế? 8/1/2014 8:27:36 AM
 • tieutulitipro: trai 8/1/2014 8:27:55 AM
 • tieutulitipro: chỗ mình chơi vlcm ak 8/1/2014 8:28:01 AM
 • thieugiabanggia97: game đó trước đó ùi, 8/1/2014 8:28:30 AM
 • tieutulitipro: um 8/1/2014 8:28:41 AM
 • thieugiabanggia97: trk đây ngoài này cũng chơi 8/1/2014 8:28:42 AM
 • tieutulitipro: ừ 8/1/2014 8:28:57 AM
 • thieugiabanggia97: cho face kb đi 8/1/2014 8:30:17 AM
 • tieutulitipro: cho xiu 8/1/2014 8:31:11 AM
 • tieutulitipro: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004512061947 8/1/2014 8:32:23 AM
 • thieugiabanggia97: cho nick face kb ddi 8/1/2014 8:33:13 AM
 • tieutulitipro: rui đó 8/1/2014 8:33:18 AM
 • thieugiabanggia97: big_hug 8/1/2014 8:33:24 AM
 • tieutulitipro: a vitamin onl chưa 8/1/2014 8:48:26 AM
 • tienni68: mik laf tienni 8/1/2014 10:34:26 AM
 • tienni68: vitamin dang ben zuni nay 8/1/2014 10:34:47 AM
 • Trần Lê Minh Đức: mình đây 8/1/2014 10:34:54 AM
 • tienni68: ban thu ket ban vs mik xem ,sao mik ko lam dc 8/1/2014 10:37:08 AM
 • Trần Lê Minh Đức: minh ung kg biết 8/1/2014 10:38:51 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart97
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Em không tồn tại
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Mưa Mong Manh
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ♥♥Hoàng Huy♥♥
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Nghĩa Huỳnh