Nội dung theo thẻ

0
phiếu
1đáp án
231 lượt xem
12Trang sau 153050mỗi trang
22

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: dạ 7/28/2014 8:42:00 PM
 • hieugiapbat: giai ho voi 7/28/2014 8:42:21 PM
 • Windy: hieugiapbat 7/28/2014 8:42:29 PM
 • Con Gái MAFIA: em sắp đk về nhà rùi 7/28/2014 8:42:32 PM
 • Con Gái MAFIA: vừa vui vừa bùn 7/28/2014 8:42:38 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 7/28/2014 8:42:43 PM
 • Windy: đề bài trên kia á hả? 7/28/2014 8:42:47 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: sao buồn sao vui 7/28/2014 8:43:07 PM
 • Con Gái MAFIA: xa anh hai vs ông nội 7/28/2014 8:43:18 PM
 • arsfanfc12345: bxdfgjgdjgngnfgjfngjnfjngggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7/28/2014 8:43:27 PM
 • Con Gái MAFIA: đk gặp lại bạn bè 7/28/2014 8:43:29 PM
 • arsfanfc12345: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7/28/2014 8:43:32 PM
 • arsfanfc12345: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvnvvvvvvvvvvv 7/28/2014 8:43:37 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 7/28/2014 8:43:43 PM
 • arsfanfc12345: rock_onnot_worthysickdont_tell_anyone-$-$-$-$-$-$-$-$ 7/28/2014 8:44:08 PM
 • hoalong659x: love_struck 7/28/2014 8:44:14 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 7/28/2014 8:44:18 PM
 • Con Gái MAFIA: đù 7/28/2014 8:44:21 PM
 • Con Gái MAFIA: a toàn 7/28/2014 8:44:24 PM
 • Con Gái MAFIA: ra ib đi 7/28/2014 8:44:30 PM
 • hoalong659x: dancing 7/28/2014 8:44:37 PM
 • arsfanfc12345: big_grinbig_grinbig_grinbig_grinbig_grinbig_grin 7/28/2014 8:44:42 PM
 • hoalong659x: thumbs_up 7/28/2014 8:44:53 PM
 • arsfanfc12345: thumbs_downrock_onbig_hugnot_worthycooldevildevilblushingclownhypnotized 7/28/2014 8:45:00 PM
 • hoalong659x: ae làm quen dc k? 7/28/2014 8:45:06 PM
 • hoalong659x: at_wits_end 7/28/2014 8:45:12 PM
 • Con Gái MAFIA: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7/28/2014 8:45:17 PM
 • arsfanfc12345: rolling_on_the_floorwinkingangryon_the_phone 7/28/2014 8:45:22 PM
 • arsfanfc12345: dhuwhrdwuhfeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 7/28/2014 8:45:30 PM
 • Con Gái MAFIA: toàn toàn toàn toàn toàn toàn toàn 7/28/2014 8:45:33 PM
 • arsfanfc12345: ffyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 7/28/2014 8:46:17 PM
 • hoalong659x: transformer transformer transformer transformer transformer 7/28/2014 8:46:21 PM
 • arsfanfc12345: đù 7/28/2014 8:46:32 PM
 • arsfanfc12345: no_talking 7/28/2014 8:46:36 PM
 • arsfanfc12345: cút 7/28/2014 8:46:39 PM
 • arsfanfc12345: cút 7/28/2014 8:46:43 PM
 • hoalong659x: mấy con chó điên 7/28/2014 8:46:52 PM
 • hoalong659x: laughing 7/28/2014 8:46:58 PM
 • Con Gái MAFIA: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingsadcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingsadcryingcryingcryingcryingcrying cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingsadcryingcryingcryingcryingcrying cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingsadcryingcryingcryingcryingcrying 7/28/2014 8:46:58 PM
 • Con Gái MAFIA: đệt 7/28/2014 8:47:04 PM
 • hoalong659x: rolling_on_the_floor 7/28/2014 8:47:09 PM
 • hoalong659x: kiss 7/28/2014 8:48:06 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: dạ dạ dạ dạ 7/28/2014 8:49:27 PM
 • hoalong659x: at_wits_end 7/28/2014 8:49:59 PM
 • Con Gái MAFIA: ra ib đi a 7/28/2014 8:50:09 PM
 • Con Gái MAFIA: gọi 1thooi 1 hồi mới dạ 7/28/2014 8:50:19 PM
 • hoalong659x: skull 7/28/2014 8:51:51 PM
 • Con Gái MAFIA: lại mất tích 7/28/2014 8:51:59 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: chờ ah tý ah đang giải hộ bài tập lý 7/28/2014 8:52:32 PM
 • Con Gái MAFIA: èo 7/28/2014 8:52:51 PM
 • Con Gái MAFIA: e giải hộ hco 7/28/2014 8:53:52 PM
 • hieugiapbat: ? 7/28/2014 8:54:04 PM
 • hieugiapbat: còn 1 câu nua 7/28/2014 8:54:41 PM
 • Onchay01: help 7/28/2014 8:55:48 PM
 • hieugiapbat: ? 7/28/2014 8:55:52 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 7/28/2014 8:55:52 PM
 • hoalong659x: wtf? 7/28/2014 8:55:55 PM
 • Onchay01: chị Mafiaowi 7/28/2014 8:56:07 PM
 • hieugiapbat: noi đi 7/28/2014 8:56:15 PM
 • Con Gái MAFIA:7/28/2014 8:56:20 PM
 • Onchay01: thành viên mới à 7/28/2014 8:56:26 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: lý 12 thôi trẻ con chờ ah tý 7/28/2014 8:56:30 PM
 • Onchay01: chào anh 7/28/2014 8:56:43 PM
 • hieugiapbat: hộ cái 7/28/2014 8:56:50 PM
 • Onchay01: inh_anchi nè 7/28/2014 8:56:54 PM
 • Con Gái MAFIA: thì em hok lí 12 nè 7/28/2014 8:57:10 PM
 • Con Gái MAFIA: tò mò 7/28/2014 8:57:13 PM
 • Con Gái MAFIA: chay có cn gì tế 7/28/2014 8:57:21 PM
 • Onchay01: gg 7/28/2014 8:57:43 PM
 • hieugiapbat: căn (3x+1) - căn (6-x) - 3x^2 -14x -8 =0 7/28/2014 8:57:55 PM
 • Onchay01: giúp m với 7/28/2014 8:58:01 PM
 • Onchay01: help 7/28/2014 8:58:39 PM
 • Con Gái MAFIA: giúp gì 7/28/2014 8:59:04 PM
 • Onchay01: 2 bài toán ở trang 2 ấy 7/28/2014 8:59:17 PM
 • Onchay01: 2 bài hình 7/28/2014 8:59:29 PM
 • Onchay01: hic 7/28/2014 9:01:27 PM
 • Onchay01: cả nhà chạy đi đâu rồi 7/28/2014 9:01:36 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 7/28/2014 9:02:40 PM
 • Onchay01: sao thế chị 7/28/2014 9:02:50 PM
 • Con Gái MAFIA: k 7/28/2014 9:03:13 PM
 • Con Gái MAFIA: em lo lm bài đi 7/28/2014 9:03:19 PM
 • Onchay01: chị giải giúp em cái 7/28/2014 9:03:34 PM
 • Con Gái MAFIA: chị k hok 7/28/2014 9:03:55 PM
 • Con Gái MAFIA: nên k cóa giấy bút gifbeen cạnh 7/28/2014 9:04:07 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: đa song 7/28/2014 9:04:08 PM
 • Con Gái MAFIA: oh 7/28/2014 9:04:12 PM
 • Con Gái MAFIA: nhanh tế 7/28/2014 9:04:17 PM
 • Con Gái MAFIA: cổ em dài như con huwou lun 7/28/2014 9:04:31 PM
 • Onchay01: thế còn anh 7/28/2014 9:04:36 PM
 • Onchay01: ck của chị 7/28/2014 9:04:40 PM
 • Con Gái MAFIA: a có việc rùi 7/28/2014 9:04:47 PM
 • Onchay01: ẹc 7/28/2014 9:05:12 PM
 • Onchay01: lừa em à 7/28/2014 9:05:25 PM
 • Onchay01: bye 7/28/2014 9:05:28 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: há há 7/28/2014 9:05:38 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: anh đây 7/28/2014 9:05:40 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: bài lào 7/28/2014 9:05:42 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: onchay 01 bài nào ah giải cho 7/28/2014 9:06:39 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 7/28/2014 9:13:22 PM
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥: vk sao thế 7/28/2014 9:14:37 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart97
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • 9aqtkx
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♥ckcủacongáiMAFIA♥
 • kto138
 • Rainy
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ♥♥Hoàng Huy♥♥
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • linhlun17041998
 • nguyenhuuminh22