Nội dung theo thẻ

0
phiếu
1đáp án
246 lượt xem
12Trang sau 153050mỗi trang
22

bài viết

Chat chit và chém gió
 • SNHC: a gõ cho e đc k, ngày mai cũng đc 10/21/2014 11:15:11 PM
 • Saori Hara: uk em 10/21/2014 11:16:13 PM
 • tuanthanh31121997: gõ gì thế 10/21/2014 11:16:33 PM
 • Saori Hara: gõ đáp án 10/21/2014 11:16:47 PM
 • tuanthanh31121997: à 10/21/2014 11:17:12 PM
 • Saori Hara: mà ns vậy mà không hiểu ak 10/21/2014 11:17:55 PM
 • SNHC: nhưng mà còn đk -3<x<3 10/21/2014 11:18:27 PM
 • Saori Hara: thay = tìm min P ta đi tìm max của 15-(x+y)^2 10/21/2014 11:18:44 PM
 • Saori Hara: cái đó để dk loại nghiệm 10/21/2014 11:19:05 PM
 • Saori Hara: xẻ giải ra 2 nghiemj mà 10/21/2014 11:19:16 PM
 • SNHC: để e thử 10/21/2014 11:19:39 PM
 • minhkute141: Thánh ơi! HEpl 10/21/2014 11:20:17 PM
 • Saori Hara: x+y= + - căn 15 10/21/2014 11:20:21 PM
 • Saori Hara: và x.y=1 thay vào giải ra 10/21/2014 11:20:37 PM
 • minhkute141: h làm ra r mà k bít đúng sai thế nào lun! ôi mk thật bất hạnh qá mà 10/21/2014 11:22:17 PM
 • tuanthanh31121997: nói thê bạn ko hiu nhà minh chiu 10/21/2014 11:22:43 PM
 • Saori Hara: em cứ làm lời giải đúng còn hình thì vẻ sao cho nó đẹp là đk 10/21/2014 11:23:08 PM
 • minhkute141: theo chỉ dẩn của tuanthanh vs S... 10/21/2014 11:23:18 PM
 • minhkute141: thì là pần vẽ đồ thị thôi 10/21/2014 11:23:34 PM
 • minhkute141: chứ chưa tìm dk điếm đặc biệt 10/21/2014 11:23:52 PM
 • Saori Hara: đừng lấy nhiều điểm chỉ cần 1 2 điểm thôi vẻ sao cho nó đẹp là đk 10/21/2014 11:24:22 PM
 • minhkute141: h Minh tự tìm điễm đặc biệt dk r 10/21/2014 11:24:41 PM
 • minhkute141: nhưng mà hk đún sai thế nào lun 10/21/2014 11:25:14 PM
 • Saori Hara: tâm đối xứng 10/21/2014 11:25:18 PM
 • Saori Hara: thế là xong 10/21/2014 11:25:32 PM
 • minhkute141: C.Ơn nha! 10/21/2014 11:26:19 PM
 • Saori Hara: có chi mà cảm ơn 10/21/2014 11:26:33 PM
 • minhkute141: crying mà vẩn thấy hk ổn s đó 10/21/2014 11:27:23 PM
 • tuanthanh31121997: vẽ 2 đồ thị cảu 2 th ra nà lấy hơp của 2 đồ thi phái trên ox là đk 10/21/2014 11:28:08 PM
 • Saori Hara: ra hàm bậc 3 ms phức tạp 10/21/2014 11:28:48 PM
 • Saori Hara: ak bậc 2 chứ 10/21/2014 11:29:18 PM
 • minhkute141: nảy hỏi cái chị Con gái MAFIA chị đó ciu chị k bít 10/21/2014 11:29:20 PM
 • tuanthanh31121997: ham bậc nhất mà 10/21/2014 11:29:28 PM
 • tuanthanh31121997: bé đó ms lơp 11 mà -_- 10/21/2014 11:29:36 PM
 • Saori Hara: ban hk lớp mấy vậy 10/21/2014 11:29:53 PM
 • minhkute141: cái đây 2 mà hồi nảy hk đọc đề à -_- 10/21/2014 11:30:09 PM
 • minhkute141: vẽ đồ thị hàm số y= l1/2x^2+x-3/2l 10/21/2014 11:30:29 PM
 • Saori Hara: củng thế cả 10/21/2014 11:30:41 PM
 • minhkute141: pần tìm điểm đặc biệc sợ sai qá 10/21/2014 11:31:24 PM
 • Saori Hara: đồ thị ra hình chữ M lộn ngược 10/21/2014 11:31:37 PM
 • minhkute141: mai lên làm mà lún ta lún tún thì thôi r 10/21/2014 11:31:48 PM
 • Saori Hara: có cả tìm điểm đặc biệt nửa ak 10/21/2014 11:32:04 PM
 • minhkute141: đúng r có chữ M lộn ngc. 10/21/2014 11:32:08 PM
 • Saori Hara: tìm điểm đặc biệt là gì thế 10/21/2014 11:32:29 PM
 • minhkute141: hồi nảy h 2 ngừ chỉ cho Minh vẽ thôi 10/21/2014 11:32:53 PM
 • Saori Hara: tớ chỉ biết tìm điểm cố định thôi 10/21/2014 11:33:11 PM
 • tuanthanh31121997: điểm đặc biêt là mây điểm cho y=0 rồi suy ra x ấy 10/21/2014 11:33:33 PM
 • minhkute141: trục đối xứng đó hã? 10/21/2014 11:33:40 PM
 • Saori Hara: ak 10/21/2014 11:33:40 PM
 • Saori Hara: cái đó tính ra nháp 10/21/2014 11:33:54 PM
 • Saori Hara: mang vào làm gì cho nặng bài 10/21/2014 11:34:21 PM
 • tuanthanh31121997: thì điểm đặc biêt thì chỉ có mối cái điểm đó thôi 10/21/2014 11:34:34 PM
 • minhkute141: yêu cầu bài pãi gi ra nữa 10/21/2014 11:34:56 PM
 • Saori Hara: tuấn vs minh này 10/21/2014 11:35:11 PM
 • tuanthanh31121997: ??? 10/21/2014 11:35:20 PM
 • minhkute141: x=-b/2a 10/21/2014 11:35:21 PM
 • Saori Hara: tớ hs 2 bạn 1 câu các ban trả lời thật nha 10/21/2014 11:35:34 PM
 • tuanthanh31121997: Ừ HƯ 10/21/2014 11:35:43 PM
 • Saori Hara: minh sao bạn 10/21/2014 11:35:50 PM
 • minhkute141: r còn 4 điễm nữa ms vẽ dk lận 10/21/2014 11:36:01 PM
 • tuanthanh31121997: ừ hỏi đi 10/21/2014 11:36:04 PM
 • Saori Hara: @@ 10/21/2014 11:36:05 PM
 • Saori Hara: hs cả minh nữa 10/21/2014 11:36:17 PM
 • tuanthanh31121997: hỏi đi lằng nhằng hoài 10/21/2014 11:36:30 PM
 • minhkute141: hỏi đi happy 10/21/2014 11:36:30 PM
 • Saori Hara: các bạn có buồn ngủ không 10/21/2014 11:36:41 PM
 • Saori Hara: ?? 10/21/2014 11:36:47 PM
 • Saori Hara: waiting 10/21/2014 11:36:54 PM
 • tuanthanh31121997: ko t 1h ms ngủ 10/21/2014 11:36:54 PM
 • minhkute141: k ngủ dk lun chứ bùn j 10/21/2014 11:37:02 PM
 • Saori Hara: tuấn vậy thì hoy đi nha 10/21/2014 11:37:17 PM
 • tuanthanh31121997: t tên thành 10/21/2014 11:37:25 PM
 • Saori Hara: tớ vs minh ngủ đây 10/21/2014 11:37:33 PM
 • Saori Hara: ak minh này bạn là nam hay nữ vậy 10/21/2014 11:37:48 PM
 • tuanthanh31121997: ngủ đi rolling_on_the_floor 10/21/2014 11:37:54 PM
 • minhkute141: Minh hk ngủ dk 10/21/2014 11:37:57 PM
 • minhkute141: S ngủ đi 10/21/2014 11:38:07 PM
 • tuanthanh31121997: minh girl hay boy 10/21/2014 11:38:16 PM
 • minhkute141: -_- boyy 10/21/2014 11:38:21 PM
 • Saori Hara: vậy thì hoy đi nha 10/21/2014 11:38:30 PM
 • tuanthanh31121997: hoy đi nha haha 10/21/2014 11:38:37 PM
 • Saori Hara: ngủ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 10/21/2014 11:38:46 PM
 • tuanthanh31121997: ngủ đi 10/21/2014 11:39:16 PM
 • minhkute141: còn 4 cái điễm kia tìm s? 10/21/2014 11:39:18 PM
 • Saori Hara: hoy đi nha 10/21/2014 11:39:32 PM
 • tuanthanh31121997: 4 điểm để vẽ đồ thi hả 10/21/2014 11:39:37 PM
 • minhkute141: tuanthanh HEPL ME 10/21/2014 11:39:39 PM
 • tuanthanh31121997: 4 điểm vẽ đồ thị hả?? 10/21/2014 11:39:53 PM
 • minhkute141: 1 điểm là trục đối xứng bít r 10/21/2014 11:40:11 PM
 • minhkute141: uh 10/21/2014 11:40:16 PM
 • tuanthanh31121997: thi thay như bt ấy 10/21/2014 11:40:29 PM
 • minhkute141: còn 4 điểm kia có lúc tìm đún có lúc k tìm ra 10/21/2014 11:40:42 PM
 • tuanthanh31121997: thay x=0 suy y băng bn đó 10/21/2014 11:41:06 PM
 • minhkute141: uh 10/21/2014 11:41:25 PM
 • tuanthanh31121997: y=0 => x= bao nhiêu đó là đk mà 10/21/2014 11:41:25 PM
 • tuanthanh31121997: vẽ như bình thương bạn vẽ 1 đồ thị ấy 10/21/2014 11:41:43 PM
 • minhkute141: còn 2 điểm nữa mới vẽ dk 10/21/2014 11:42:42 PM
 • tuanthanh31121997: 2 điêm vẽ bbt ra xét cực đại cực tiểu 10/21/2014 11:43:03 PM
 • minhkute141: cho cái j = cái j nữa á, cô nói mà k rõ 10/21/2014 11:43:17 PM
 • tuanthanh31121997: 2 điểm còn lại là xết bảng biến thiên thôi 10/21/2014 11:43:48 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • anhkhks123654
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo