Nội dung theo thẻ

11

bài viết

Chat chit và chém gió
 • tieutuliti98: bài đó mình đăng mk 10/24/2014 10:13:39 PM
 • tuanthanh31121997: tôi ơ hà tĩnh 10/24/2014 10:13:41 PM
 • tieutuliti98: minh k pik lm 10/24/2014 10:13:43 PM
 • Con Gái MAFIA: cưới cc 10/24/2014 10:13:59 PM
 • Con Gái MAFIA: cười 10/24/2014 10:14:01 PM
 • Saori Hara: bài của em khó quá 10/24/2014 10:14:02 PM
 • tieutuliti98: a cố đi,hj 10/24/2014 10:14:39 PM
 • Con Gái MAFIA: cố quá thành quá cố đó a 10/24/2014 10:15:07 PM
 • Saori Hara: cố quá là thành quá cố 10/24/2014 10:15:10 PM
 • tieutuliti98: hjhj 10/24/2014 10:16:04 PM
 • Con Gái MAFIA: quá cố là toi đó 10/24/2014 10:17:15 PM
 • tieutuliti98: k toi dc đâu 10/24/2014 10:17:40 PM
 • tuanthanh31121997: ko toi nhưng chết 10/24/2014 10:18:04 PM
 • tieutuliti98: toi vs chet cugn gần như nhau mk 10/24/2014 10:19:15 PM
 • Con Gái MAFIA: kaka 10/24/2014 10:20:05 PM
 • Con Gái MAFIA: a thành ưi a cho em coi mẹt đi 10/24/2014 10:20:14 PM
 • Saori Hara: yawn 10/24/2014 10:22:38 PM
 • tuanthanh31121997: mẹt quái gì 10/24/2014 10:24:10 PM
 • Con Gái MAFIA: sao bảo a em xí zai 10/24/2014 10:24:53 PM
 • tuanthanh31121997: a có nói nó xâu đâu 10/24/2014 10:25:28 PM
 • Con Gái MAFIA: k đẹp bằng anh thui 10/24/2014 10:26:17 PM
 • Con Gái MAFIA: tế ms bảo cho em coi mặt đê 10/24/2014 10:26:28 PM
 • tuanthanh31121997: thi e cho a coi mặt trk đi 10/24/2014 10:27:12 PM
 • Con Gái MAFIA: đợi nha a 10/24/2014 10:27:38 PM
 • conyeumeobeo: mọi người ơi giúp mình với 10/24/2014 10:27:58 PM
 • conyeumeobeo: ai giỏi hệ không 10/24/2014 10:28:10 PM
 • Con Gái MAFIA: lớp mấy 10/24/2014 10:29:16 PM
 • conyeumeobeo: 12 thôi 10/24/2014 10:29:28 PM
 • Con Gái MAFIA: em tịu 10/24/2014 10:29:42 PM
 • conyeumeobeo: thé em học lớp mấy 10/24/2014 10:30:05 PM
 • Con Gái MAFIA: 11] 10/24/2014 10:31:41 PM
 • tuanthanh31121997: e cho anh xem măt trk đi 10/24/2014 10:32:12 PM
 • Con Gái MAFIA: e chỉ giải đk lí 12 thui 10/24/2014 10:32:19 PM
 • tuanthanh31121997: hệ hả thử đọc đề đi 10/24/2014 10:32:21 PM
 • Con Gái MAFIA: chứ toán em chịu 10/24/2014 10:32:25 PM
 • Saori Hara: hệ pt hs mấy thằng lớp 10 bọn nó làm kinh lắm 10/24/2014 10:32:55 PM
 • conyeumeobeo: 2X^3=2Y^3 +1 và 2X+căn (2-X+Y-X^2-Y^3)=1 10/24/2014 10:32:57 PM
 • conyeumeobeo: thử đi anh em 10/24/2014 10:33:23 PM
 • tuanthanh31121997: bài nay dùng f(x)=F(y+1) 10/24/2014 10:33:41 PM
 • tuanthanh31121997: đung ko 10/24/2014 10:33:45 PM
 • tuanthanh31121997: qua đúng 10/24/2014 10:33:49 PM
 • Saori Hara:10/24/2014 10:34:11 PM
 • conyeumeobeo: làm đi mình xem 10/24/2014 10:34:17 PM
 • Saori Hara: cmnr 10/24/2014 10:34:18 PM
 • Con Gái MAFIA: em chịu 10/24/2014 10:34:43 PM
 • Con Gái MAFIA: a cho coi trc đe 10/24/2014 10:34:50 PM
 • Saori Hara: ơ chưa chắc 10/24/2014 10:34:55 PM
 • Con Gái MAFIA: tongue 10/24/2014 10:35:00 PM
 • tuanthanh31121997: x=y+1 bạn thay đi 10/24/2014 10:35:01 PM
 • Saori Hara: chưa chắc 10/24/2014 10:35:03 PM
 • tuanthanh31121997: x=y+1 10/24/2014 10:35:16 PM
 • conyeumeobeo: sao ra thế được 10/24/2014 10:35:41 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 10/24/2014 10:36:16 PM
 • tuanthanh31121997: e cho coi trk đi 10/24/2014 10:36:26 PM
 • Con Gái MAFIA: hum nào nha anh 10/24/2014 10:36:35 PM
 • tuanthanh31121997: okii 10/24/2014 10:36:53 PM
 • tuanthanh31121997: đung mà 10/24/2014 10:37:50 PM
 • tuanthanh31121997: chăc luôn 10/24/2014 10:37:53 PM
 • Saori Hara: thế éo nào 10/24/2014 10:38:26 PM
 • tuanthanh31121997: nhìn pt 1 đi 10/24/2014 10:38:54 PM
 • conyeumeobeo:10/24/2014 10:39:10 PM
 • tuanthanh31121997: quên 2x=(2y+1) 10/24/2014 10:39:21 PM
 • tuanthanh31121997: nhầm 10/24/2014 10:39:23 PM
 • Saori Hara: hix 10/24/2014 10:39:36 PM
 • tuanthanh31121997: thư đi xem kq có đung ko 10/24/2014 10:39:38 PM
 • Saori Hara: không có đâu bạn ak 10/24/2014 10:39:51 PM
 • tuanthanh31121997: cư làm đi 10/24/2014 10:40:08 PM
 • Saori Hara: f(x)=F(y)+1 thì có lý big_grin 10/24/2014 10:40:25 PM
 • tuanthanh31121997: f(2x)=f(2x+1) tại sao ko nhỉ' 10/24/2014 10:41:01 PM
 • Saori Hara: có lẻ nào 10/24/2014 10:41:17 PM
 • tuanthanh31121997: hehe 10/24/2014 10:41:32 PM
 • conyeumeobeo: Saori Hara: f(x)=F(y)+1 thì có lý big_grin có lý hưn 10/24/2014 10:41:59 PM
 • conyeumeobeo: nhưng làm thử đi 10/24/2014 10:42:06 PM
 • Saori Hara: có đúng đâu mà làm 10/24/2014 10:42:52 PM
 • tuanthanh31121997: hả big grin la gì 10/24/2014 10:43:29 PM
 • Saori Hara: ông kia bị atsm đó mà 10/24/2014 10:43:36 PM
 • tuanthanh31121997: t nói cho hay đó 10/24/2014 10:43:57 PM
 • conyeumeobeo: coppy nhầm thôi 10/24/2014 10:44:18 PM
 • conyeumeobeo: mà có ra cái vẹo gì dâu 10/24/2014 10:44:41 PM
 • tuanthanh31121997: thi nói cho hay chư đã đặt bút lam đâu 10/24/2014 10:44:56 PM
 • conyeumeobeo: làm tôi xem nào 10/24/2014 10:45:16 PM
 • Saori Hara: cách của ông sai rồi 10/24/2014 10:45:22 PM
 • conyeumeobeo: toàn nói không à 10/24/2014 10:45:22 PM
 • tuanthanh31121997: viết lại cái đề đi 10/24/2014 10:45:30 PM
 • tuanthanh31121997: thi ai nói đúng đâu 10/24/2014 10:45:39 PM
 • Saori Hara: he 10/24/2014 10:45:48 PM
 • quakhuvaanh5602: ssssssssssssssssssss 10/24/2014 10:47:49 PM
 • quakhuvaanh5602: ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10/24/2014 10:48:00 PM
 • conyeumeobeo: 2X^3=2Y^3 +1 và 2X+căn (2-X+Y-X^2-Y^3)=1 10/24/2014 10:48:03 PM
 • tuanthanh31121997: nhác làm quá 10/24/2014 10:50:51 PM
 • tuanthanh31121997: ko biêt làm crying 10/24/2014 10:51:01 PM
 • conyeumeobeo: ai ra chưa 10/24/2014 10:52:17 PM
 • tuanthanh31121997: chưa 10/24/2014 10:52:24 PM
 • peridot4.9.98: giải mình hộ bài hình 11 với 10/24/2014 10:53:14 PM
 • tuanthanh31121997: hinh hình không gian hả 10/24/2014 10:53:39 PM
 • conyeumeobeo: khó vồn ra ấy 10/24/2014 10:56:13 PM
 • tuanthanh31121997: ờ chưa có hướng 10/24/2014 10:58:14 PM
 • conyeumeobeo: thế mà nãy chém như thật 10/24/2014 11:00:08 PM
 • tuanthanh31121997: đã nói là nói cho hay mà 10/24/2014 11:02:58 PM
 • tuanthanh31121997: có thánh mà mơi đọc đề phát làm đk luôn 10/24/2014 11:03:35 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • jungyongmun.99
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • family_lovely54
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • peridot4.9.98