Nội dung theo thẻ

1K
lượt xem

Công thức hạ bậc

Công thức hạ bậc$1/ {\sin ^2}a = \frac{{1 - \cos 2a}}{2}$ $2/ co{s^2}a = \frac{{1 + \cos 2a}}{2}$ ...
2

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ankhatruongnguyen: NH3 khí không pứ 9/23/2014 10:15:07 PM
 • ankhatruongnguyen: dung dịch thôi 9/23/2014 10:15:14 PM
 • hieugiapbat: sao de lai hoi 9/23/2014 10:15:39 PM
 • ankhatruongnguyen: chịu 9/23/2014 10:15:46 PM
 • ankhatruongnguyen: hỏi lại cô xem 9/23/2014 10:15:56 PM
 • hieugiapbat: Cho V lít dung dich NaOH 1M vào 150ml dung dịch AlCl3 1M sau phan ung thu đc 7,8g kết tủa.Tính V? Nếu thay dung dịch NaOH thành khí NH3 thì can bn lít khí NH3 (ĐKTC) để thu đc lg kết tủa max? làm theo điện li 9/23/2014 10:16:16 PM
 • hieugiapbat: doc lai đi 9/23/2014 10:16:21 PM
 • hieugiapbat: xem co sai ko 9/23/2014 10:16:27 PM
 • ankhatruongnguyen: 2AlCl3+6NH3+6H2O =>2Al(OH)3 +6NH4Cl 9/23/2014 10:17:11 PM
 • ankhatruongnguyen: cứ tính theo đúng tỉ lệ là ra 9/23/2014 10:17:36 PM
 • ankhatruongnguyen: tự làm đi 9/23/2014 10:17:43 PM
 • Tèo Handsome: này 9/23/2014 10:19:41 PM
 • hieugiapbat: ? 9/23/2014 10:19:49 PM
 • Tèo Handsome: trường nguyễn ông hk lớp mấy rồi 9/23/2014 10:20:07 PM
 • ankhatruongnguyen: 12 9/23/2014 10:20:13 PM
 • Tèo Handsome: = tôi 9/23/2014 10:20:18 PM
 • ankhatruongnguyen:9/23/2014 10:20:25 PM
 • Tèo Handsome: nhưng tôi ngu mấy phần hóa lớp 10 và đầu 11 dã man luôn 9/23/2014 10:20:46 PM
 • ankhatruongnguyen: thôi đi gủ đây mai đi sớm"winking 9/23/2014 10:20:50 PM
 • Tèo Handsome: bb ông 9/23/2014 10:20:56 PM
 • Tèo Handsome: FB ?? 9/23/2014 10:20:59 PM
 • ankhatruongnguyen: không chơi FB 9/23/2014 10:21:07 PM
 • ankhatruongnguyen: big_grin 9/23/2014 10:21:13 PM
 • Tèo Handsome: thanh nên cứng 9/23/2014 10:21:15 PM
 • ankhatruongnguyen: laughingthôi ngủ...zzzzzzzzzzz 9/23/2014 10:21:28 PM
 • ~Kezo~: YES 9/23/2014 10:21:28 PM
 • hieugiapbat: khi nao bk nhom tan 9/23/2014 10:21:35 PM
 • Tèo Handsome: ? 9/23/2014 10:21:47 PM
 • Tèo Handsome: sao ko tháy cát đâu nhĩ 9/23/2014 10:22:23 PM
 • ~Kezo~: NGỦ 9/23/2014 10:22:51 PM
 • Tèo Handsome: pp an chi 9/23/2014 10:23:18 PM
 • tieutulitipro: ss Nhôm zs OH- là pk mk 9/23/2014 10:24:15 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: vk ơi 9/23/2014 10:24:40 PM
 • hieugiapbat: quen cai điều kien cua no r 9/23/2014 10:24:46 PM
 • Bão Táp: big_grin 9/23/2014 10:25:11 PM
 • tieutulitipro: haizz 9/23/2014 10:25:13 PM
 • hieugiapbat: noi coi 9/23/2014 10:25:28 PM
 • tieutulitipro: T = (số mol của OH-)/(số mol của AL 3+) 9/23/2014 10:25:51 PM
 • tieutulitipro: 3<t<4 thì có nhô, tan hay s ak 9/23/2014 10:26:44 PM
 • ~Kezo~: 222 9/23/2014 10:28:32 PM
 • tieutulitipro: 3 9/23/2014 10:28:38 PM
 • Tèo Handsome: ngu rồi kia mà 9/23/2014 10:28:46 PM
 • ~Kezo~: KHỔ 9/23/2014 10:28:57 PM
 • Tèo Handsome: sao 9/23/2014 10:29:02 PM
 • ~Kezo~: NS LÀ CHỊ CAT NGỦ RỒI 9/23/2014 10:29:08 PM
 • ~Kezo~: KO HIỂU À A 9/23/2014 10:29:13 PM
 • Tèo Handsome: ax 9/23/2014 10:29:14 PM
 • Tèo Handsome: h ms hiễu ư 9/23/2014 10:29:22 PM
 • Tèo Handsome: rolling_on_the_floor 9/23/2014 10:29:28 PM
 • ~Kezo~: silly 9/23/2014 10:29:46 PM
 • tieutulitipro: hieu oi 9/23/2014 10:29:54 PM
 • hieugiapbat: ?? 9/23/2014 10:29:59 PM
 • tieutulitipro: minh j chắc đúng đâu,hhj 9/23/2014 10:30:55 PM
 • tieutulitipro: cũng có thể T >= 4 9/23/2014 10:31:47 PM
 • hieugiapbat: tren mang co ko 9/23/2014 10:32:50 PM
 • hieugiapbat: e 9/23/2014 10:33:17 PM
 • tieutulitipro: co 9/23/2014 10:34:10 PM
 • tieutulitipro: lên xem dạng bài tập hidoroxit lưỡng tính của AL(OH)3 9/23/2014 10:34:48 PM
 • hieugiapbat: Cho V lít dung dich NaOH 1M vào 150ml dung dịch AlCl3 1M sau phan ung thu đc 7,8g kết tủa.Tính V? Nếu thay dung dịch NaOH thành khí NH3 thì can bn lít khí NH3 (ĐKTC) để thu đc lg kết tủa max? làm theo điện li 9/23/2014 10:34:49 PM
 • hieugiapbat: bai nay sao tui ko tinh ra V = 0,5 nhi 9/23/2014 10:35:04 PM
 • tieutulitipro: tui xem thử 9/23/2014 10:35:42 PM
 • ~Kezo~: BYE CẢ NHÀ 9/23/2014 10:36:32 PM
 • hieugiapbat: u 9/23/2014 10:37:05 PM
 • hieugiapbat: the nao r 9/23/2014 10:38:05 PM
 • Bão Táp: hiếu tui ra rùi nè 9/23/2014 10:38:10 PM
 • Bão Táp: xem k 9/23/2014 10:38:14 PM
 • hieugiapbat: ok 9/23/2014 10:38:18 PM
 • Bão Táp: môn mình k thèm hok thì luk nào cx siu 9/23/2014 10:38:27 PM
 • hieugiapbat: u 9/23/2014 10:38:39 PM
 • hieugiapbat: dau 9/23/2014 10:39:20 PM
 • Bão Táp: đợi tí 9/23/2014 10:39:29 PM
 • Bão Táp: nAlCl3=0,15 n ket tua=0,1 => xet 2 truong hop TH1: NaOH thieu nNaOH=3nket tua => V=0,3 th2; ket tua bi hoa tan 1phan 9/23/2014 10:40:16 PM
 • Bão Táp: lap he tim duoc nNaOH=0,5 => v=0,5 9/23/2014 10:41:13 PM
 • tieutulitipro: hệ j vậy 9/23/2014 10:42:02 PM
 • tieutulitipro: bài này 2 đáp án án 9/23/2014 10:42:06 PM
 • tieutulitipro: bão tap dug do 9/23/2014 10:42:20 PM
 • tieutulitipro: vì số mol kết tủa nhỏ hơn số mol ion KL nên 2 TH 9/23/2014 10:42:37 PM
 • hieugiapbat: li thuyet nay sao tui quen r nhi 9/23/2014 10:43:03 PM
 • hieugiapbat: nghe nhu mới 9/23/2014 10:43:10 PM
 • tieutulitipro: bạn viết PT ra là tim dc 9/23/2014 10:43:21 PM
 • hieugiapbat: tim kieu j 9/23/2014 10:43:29 PM
 • tieutulitipro: TH1 có 1 pt 9/23/2014 10:43:31 PM
 • tieutulitipro: th 2 có 2PT 9/23/2014 10:43:39 PM
 • hieugiapbat: ko hiu 9/23/2014 10:43:59 PM
 • hieugiapbat: moi qua 9/23/2014 10:44:08 PM
 • tieutulitipro: haizz 9/23/2014 10:44:13 PM
 • tieutulitipro: AL3+ + 3OH - >>>> Al(OH)3 9/23/2014 10:44:29 PM
 • hieugiapbat: ok 9/23/2014 10:44:34 PM
 • tieutulitipro: đây là TH oh - thiếu 9/23/2014 10:44:48 PM
 • hieugiapbat: u 9/23/2014 10:45:09 PM
 • tieutulitipro: al(oh)3 + oh- >>> (alo2)-+ 2h2o 9/23/2014 10:45:35 PM
 • hieugiapbat: du d 9/23/2014 10:45:38 PM
 • tieutulitipro: PT trên kia và PT là TH oh- du 9/23/2014 10:46:01 PM
 • hieugiapbat: sao bk zay 9/23/2014 10:46:14 PM
 • hieugiapbat: kinh quá 9/23/2014 10:46:31 PM
 • hieugiapbat: lau ko hoc quen r huhu 9/23/2014 10:46:40 PM
 • tieutulitipro: um 9/23/2014 10:46:43 PM
 • tieutulitipro: thui bye mik ngủ 9/23/2014 10:47:05 PM
 • hieugiapbat: u 9/23/2014 10:47:13 PM
 • hieugiapbat: ma dat an kieu j nhi 9/23/2014 10:47:28 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • hathihaianh1
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28