1.    Hoán vị
a)    Định nghĩa: Cho tập hợp A có $n\,\,(n \geqslant 1)$phần tử. Khi sắp xếp $n$ phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán vị các phần tử của tập A (gọi tắt là một hoán vị của A)
b)    Số các hoán vị
      Định lí 1: Số các hoán vị của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu ${P_n}$, là:
${P_n} = n! = n(n - 1)(n - 2)...1$
     Ví dụ: Một đoàn khách du lịch dự định tham quan bảy địa điểm $A,B,C,D,E,G$ và $H$ ở thủ đô Hà Nội. Họ đi thăm quan theo một thứ tự nào đó, chẳng hạn $B \to A \to C \to E \to D \to G \to H$. Như vậy, mỗi cách chọn thứ tự các địa điểm tham quan trên là một hoán vị của tập $\left\{ {A,B,C,D,E,G,H} \right\}$. Thành thử, đoàn khách có tất cả $7! = 5040$ cách chọn.
    2, Chỉnh hợp
a) Định nghĩa:
          Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi lấy ra $k$phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một chỉnh hợp chập k của A)
          Nhận xét: Hai chỉnh hợp khác nhau khi và chi khi có một phần tử của chỉnh hợp này mà không phải của chỉnh hợp kia, hoặc phần tử của hai chỉnh hợp giống nhau nhưng được sắp xếp theo thứ tự khác nhau.
b)    Số các chỉnh hợp
Định lí 2:
Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu $A_n^k$ ($1 \leqslant k \leqslant n$) là:  $A_n^k = n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1).$
Nhận xét: $A_n^n = {P_n} = n!$
Ví dụ: Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vecto khác vecto $\overrightarrow 0 $ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
Giải: Mỗi cặp sắp xếp thứ tự gồm hai điểm $\left( {A,B} \right)$ cho ta một vecto có điểm đầu A, điểm cuối B và ngược lại. Như vậy, mỗi vecto có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 6 điểm đã cho. Thành thử  số vecto cần tìm là
$A_6^2 = 6.5 = 30$
Chú ý: Với $0 < k < n$thì ta có thể viết công thức (1) dưới dạng
                                   $A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}$            (2)       
Ta quy ước $0! = 1$ và $A_n^0 = 1$
Khi đó công thức (2) đúng cho cả $k = 0$ và $k = n$. Vậy công thức (2) đúng với mọi số nguyên $k$ thỏa mãn $0 \leqslant k \leqslant n$.
3, Tổ hợp
a) ĐN:
        Cho tập A có $n$ phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Mỗi tập con của A có $k$phần tử được gọi là một tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một tổ hợp chập $k$ của A)
Như vậy lập một tổ hợp chập $k$của A chính là lấy ra $k$phần tử của A (không quan tâm đến thứ tự)
b) Số các tổ hợp:
Kí hiệu $C_n^k$( hoặc ($\frac{n}{k}$)) là số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có $n$phần tử.
Định lí 3:
Số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có n phần tử ($1 \leqslant k \leqslant n$) là
$C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{k!}} = \frac{{n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1)}}{{k!}}$            (3)
          Ví dụ 6: Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm 7 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh đều thuộc P?
Giải:
           Với mỗi tập con gồm 3 điểm bất kỳ của P, tạo ra được một tam giác với các đỉnh là 3 điểm đó. Ngược lại, mỗi tam giác có 3 đỉnh thuộc P tương ứng với một tập con gồm 3 điểm của P. Vậy số tam giác có 3 đỉnh thuộc P chính bằng số các tổ hợp chập 3 của tập P, tức là bằng
$C_7^3 = \frac{{7.6.5}}{{3!}} = 35$
4, Hai tính chất cơ bản của số $C_n^k$
a) Tính chất 1:
 Cho số nguyên dương $n$và số nguyên $k$ với $0 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_n^k = C_n^{n - k}$
b) Tính chất 2 (hằng đẳng thức Pa-xcan)
Cho các số nguyên $n$ và $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_{n + 1}^k = C_n^k + C_n^{k - 1}$

bjh thuog qua ah –  huan11a1 19-11-12 08:39 PM

Thẻ

× 156
× 34
× 58

Lượt xem

23297
Chat chit và chém gió
 • Nhok Clover: hát a làm j 5/27/2015 11:23:23 PM
 • tuantanhtt1997: phbbbbt 5/27/2015 11:23:31 PM
 • Nhok Clover: ngta hát e phát điên mất mak 5/27/2015 11:23:31 PM
 • Nhok Clover: sigh 5/27/2015 11:23:50 PM
 • tuantanhtt1997: shame_on_you 5/27/2015 11:24:33 PM
 • tuantanhtt1997: tập đi 5/27/2015 11:24:38 PM
 • Nhok Clover: ngán lắm 5/27/2015 11:24:45 PM
 • Nhok Clover: có khi e điên thật r 5/27/2015 11:24:52 PM
 • Nhok Clover: a mau đến chở e vào bệnh viện đi 5/27/2015 11:25:04 PM
 • tuantanhtt1997: nhà e làm karaoke à 5/27/2015 11:25:06 PM
 • tuantanhtt1997: :3 5/27/2015 11:25:09 PM
 • Nhok Clover: k 5/27/2015 11:25:11 PM
 • Nhok Clover: nhà kế bên thoy 5/27/2015 11:25:15 PM
 • Nhok Clover: yawn 5/27/2015 11:27:06 PM
 • Nhok Clover: thoy e ngủ đây..pp a 5/27/2015 11:27:14 PM
 • tuantanhtt1997: call_me 5/27/2015 11:28:21 PM
 • tuantanhtt1997: lại quên r 5/27/2015 11:28:25 PM
 • tuantanhtt1997: a buồn lắm đó nhé 5/27/2015 11:28:36 PM
 • Nhok Clover: từ từ ché a 5/27/2015 11:28:45 PM
 • tuantanhtt1997: hurry_up 5/27/2015 11:28:57 PM
 • Nhok Clover: tại dg nc mak a cứ bỏ ngang nên e k chúc ché s 5/27/2015 11:28:59 PM
 • tuantanhtt1997: hâm 5/27/2015 11:29:08 PM
 • tuantanhtt1997: vừa nãy a đánh răng mờ 5/27/2015 11:29:17 PM
 • Nhok Clover: tại a đó 5/27/2015 11:29:18 PM
 • tuantanhtt1997: @@ 5/27/2015 11:29:18 PM
 • tuantanhtt1997: thôi chúc đi 5/27/2015 11:29:23 PM
 • Nhok Clover: ai péc 5/27/2015 11:29:25 PM
 • tuantanhtt1997: laughing 5/27/2015 11:29:49 PM
 • Nhok Clover: chúc a ngủ ngon 5/27/2015 11:29:53 PM
 • Nhok Clover: mơ đẹp 5/27/2015 11:29:58 PM
 • tuantanhtt1997: thế thôi á 5/27/2015 11:29:59 PM
 • tuantanhtt1997: @@ 5/27/2015 11:30:01 PM
 • tuantanhtt1997: at_wits_end 5/27/2015 11:30:05 PM
 • Nhok Clover: ché mún làm j nữa 5/27/2015 11:30:08 PM
 • tuantanhtt1997: laughing 5/27/2015 11:30:14 PM
 • tuantanhtt1997: quên thật r 5/27/2015 11:30:20 PM
 • tuantanhtt1997: broken_heart 5/27/2015 11:30:26 PM
 • Nhok Clover: love_struck 5/27/2015 11:30:29 PM
 • Nhok Clover: nek 5/27/2015 11:30:31 PM
 • tuantanhtt1997: ko phải 5/27/2015 11:30:37 PM
 • tuantanhtt1997: I_dont_know 5/27/2015 11:30:44 PM
 • Nhok Clover: kiss 5/27/2015 11:30:49 PM
 • Nhok Clover: nek 5/27/2015 11:30:53 PM
 • Nhok Clover: đc chưa 5/27/2015 11:30:57 PM
 • tuantanhtt1997: peace_sign 5/27/2015 11:31:00 PM
 • tuantanhtt1997: đúng r 5/27/2015 11:31:03 PM
 • tuantanhtt1997: thế nhé 5/27/2015 11:31:07 PM
 • Nhok Clover: ớn ôngr ghê 5/27/2015 11:31:13 PM
 • tuantanhtt1997: em cũng ngủ ngon nhé 5/27/2015 11:31:15 PM
 • tuantanhtt1997: <3 e 5/27/2015 11:31:17 PM
 • Nhok Clover: r..thanks a 5/27/2015 11:31:26 PM
 • tuantanhtt1997: winking 5/27/2015 11:31:30 PM
 • Nhok Clover: mai nhớ kêu e dậy sớm nhan 5/27/2015 11:31:41 PM
 • Nhok Clover: e hay ngủ muộn lắm đó 5/27/2015 11:31:49 PM
 • tuantanhtt1997: ok em mai a nháy đt cho e đấy 5/27/2015 11:32:02 PM
 • Nhok Clover: ok 5/27/2015 11:32:09 PM
 • tuantanhtt1997: 7h30 là phải dậy r 5/27/2015 11:32:11 PM
 • Nhok Clover: e chờ đt của a 5/27/2015 11:32:13 PM
 • Nhok Clover: ơ 5/27/2015 11:32:17 PM
 • Nhok Clover: muộn z 5/27/2015 11:32:19 PM
 • Nhok Clover: e có vc nên pai zậy sớm 5/27/2015 11:32:27 PM
 • tuantanhtt1997: ok 5/27/2015 11:32:39 PM
 • tuantanhtt1997: 6h nhé 5/27/2015 11:32:42 PM
 • Nhok Clover: k 5/27/2015 11:32:48 PM
 • tuantanhtt1997: bằng giờ a đi học e à 5/27/2015 11:32:50 PM
 • Nhok Clover: 6h còn muộn đó 5/27/2015 11:32:52 PM
 • Nhok Clover: ủa 5/27/2015 11:32:56 PM
 • tuantanhtt1997: ui trời 5/27/2015 11:32:58 PM
 • Nhok Clover: đi hc pai zậy sớm hơn nữa chứ 5/27/2015 11:33:05 PM
 • tuantanhtt1997:5/27/2015 11:33:10 PM
 • tuantanhtt1997: nhà a ngay gần trf 5/27/2015 11:33:16 PM
 • tuantanhtt1997: trg 5/27/2015 11:33:18 PM
 • Nhok Clover: a ngủ như heo 5/27/2015 11:33:20 PM
 • tuantanhtt1997: 5p là tới 5/27/2015 11:33:21 PM
 • Nhok Clover: zô sướng k 5/27/2015 11:33:24 PM
 • tuantanhtt1997: yên tâm 5/27/2015 11:33:25 PM
 • Nhok Clover: pig 5/27/2015 11:33:30 PM
 • tuantanhtt1997: mai a gọi em 5h 5/27/2015 11:33:31 PM
 • Nhok Clover: nek giống a đó 5/27/2015 11:33:36 PM
 • tuantanhtt1997: kiss 5/27/2015 11:33:42 PM
 • tuantanhtt1997: yêu luôn 5/27/2015 11:33:46 PM
 • Nhok Clover: thanks a nhen 5/27/2015 11:33:50 PM
 • tuantanhtt1997: dậy sớm đi 5/27/2015 11:33:57 PM
 • Nhok Clover: dạ 5/27/2015 11:34:01 PM
 • tuantanhtt1997: mai kia còn gọi a dậy chứ 5/27/2015 11:34:07 PM
 • tuantanhtt1997: kiss 5/27/2015 11:34:14 PM
 • Nhok Clover: có lun á 5/27/2015 11:34:17 PM
 • Nhok Clover: blushing 5/27/2015 11:34:22 PM
 • tuantanhtt1997: có lun 5/27/2015 11:34:23 PM
 • tuantanhtt1997: thôi ngủ đi 5/27/2015 11:34:30 PM
 • Nhok Clover: thoy ngủ mai còn dậy nua 5/27/2015 11:34:33 PM
 • tuantanhtt1997: wave 5/27/2015 11:34:34 PM
 • tuantanhtt1997: mai a gọi phải dậy đó 5/27/2015 11:34:40 PM
 • tuantanhtt1997: đúng 5h hoặc 5h15 luon 5/27/2015 11:34:48 PM
 • Nhok Clover: pt r 5/27/2015 11:34:50 PM
 • tuantanhtt1997: ngoan 5/27/2015 11:34:54 PM
 • Nhok Clover: wave 5/27/2015 11:34:58 PM
 • tuantanhtt1997: wave 5/27/2015 11:34:58 PM
 • dolaemon: giúp bài vs mn 5/28/2015 10:41:41 AM
 • dolaemon: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/129747/hinh-10-giup-e-vs 5/28/2015 10:41:42 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Xiu Kiu
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Tiểu Louis
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • buitantinh99
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997