1.    Hoán vị
a)    Định nghĩa: Cho tập hợp A có $n\,\,(n \geqslant 1)$phần tử. Khi sắp xếp $n$ phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán vị các phần tử của tập A (gọi tắt là một hoán vị của A)
b)    Số các hoán vị
      Định lí 1: Số các hoán vị của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu ${P_n}$, là:
${P_n} = n! = n(n - 1)(n - 2)...1$
     Ví dụ: Một đoàn khách du lịch dự định tham quan bảy địa điểm $A,B,C,D,E,G$ và $H$ ở thủ đô Hà Nội. Họ đi thăm quan theo một thứ tự nào đó, chẳng hạn $B \to A \to C \to E \to D \to G \to H$. Như vậy, mỗi cách chọn thứ tự các địa điểm tham quan trên là một hoán vị của tập $\left\{ {A,B,C,D,E,G,H} \right\}$. Thành thử, đoàn khách có tất cả $7! = 5040$ cách chọn.
    2, Chỉnh hợp
a) Định nghĩa:
          Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi lấy ra $k$phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một chỉnh hợp chập k của A)
          Nhận xét: Hai chỉnh hợp khác nhau khi và chi khi có một phần tử của chỉnh hợp này mà không phải của chỉnh hợp kia, hoặc phần tử của hai chỉnh hợp giống nhau nhưng được sắp xếp theo thứ tự khác nhau.
b)    Số các chỉnh hợp
Định lí 2:
Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu $A_n^k$ ($1 \leqslant k \leqslant n$) là:  $A_n^k = n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1).$
Nhận xét: $A_n^n = {P_n} = n!$
Ví dụ: Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vecto khác vecto $\overrightarrow 0 $ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
Giải: Mỗi cặp sắp xếp thứ tự gồm hai điểm $\left( {A,B} \right)$ cho ta một vecto có điểm đầu A, điểm cuối B và ngược lại. Như vậy, mỗi vecto có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 6 điểm đã cho. Thành thử  số vecto cần tìm là
$A_6^2 = 6.5 = 30$
Chú ý: Với $0 < k < n$thì ta có thể viết công thức (1) dưới dạng
                                   $A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}$            (2)       
Ta quy ước $0! = 1$ và $A_n^0 = 1$
Khi đó công thức (2) đúng cho cả $k = 0$ và $k = n$. Vậy công thức (2) đúng với mọi số nguyên $k$ thỏa mãn $0 \leqslant k \leqslant n$.
3, Tổ hợp
a) ĐN:
        Cho tập A có $n$ phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Mỗi tập con của A có $k$phần tử được gọi là một tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một tổ hợp chập $k$ của A)
Như vậy lập một tổ hợp chập $k$của A chính là lấy ra $k$phần tử của A (không quan tâm đến thứ tự)
b) Số các tổ hợp:
Kí hiệu $C_n^k$( hoặc ($\frac{n}{k}$)) là số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có $n$phần tử.
Định lí 3:
Số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có n phần tử ($1 \leqslant k \leqslant n$) là
$C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{k!}} = \frac{{n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1)}}{{k!}}$            (3)
          Ví dụ 6: Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm 7 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh đều thuộc P?
Giải:
           Với mỗi tập con gồm 3 điểm bất kỳ của P, tạo ra được một tam giác với các đỉnh là 3 điểm đó. Ngược lại, mỗi tam giác có 3 đỉnh thuộc P tương ứng với một tập con gồm 3 điểm của P. Vậy số tam giác có 3 đỉnh thuộc P chính bằng số các tổ hợp chập 3 của tập P, tức là bằng
$C_7^3 = \frac{{7.6.5}}{{3!}} = 35$
4, Hai tính chất cơ bản của số $C_n^k$
a) Tính chất 1:
 Cho số nguyên dương $n$và số nguyên $k$ với $0 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_n^k = C_n^{n - k}$
b) Tính chất 2 (hằng đẳng thức Pa-xcan)
Cho các số nguyên $n$ và $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_{n + 1}^k = C_n^k + C_n^{k - 1}$

bjh thuog qua ah –  huan11a1 19-11-12 08:39 PM

Thẻ

× 156
× 34
× 58

Lượt xem

30033
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: Trần Hoàng Nam , đang làm gì đấy em 11/29/2015 10:32:07 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- chị Nga lớp 10 nha :3 11/29/2015 10:32:17 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ăn nói lễ phép vào 11/29/2015 10:32:26 PM
 • cunkute357: dạ 11/29/2015 10:32:37 PM
 • cunkute357: chị nga 11/29/2015 10:32:43 PM
 • tran85295: chịu 11/29/2015 10:33:09 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ừ ngoan chị Nga thương 11/29/2015 10:33:10 PM
 • tran85295: đợi minh onl rồi xử laughing 11/29/2015 10:33:18 PM
 • cunkute357: giúp nha tran85295 11/29/2015 10:33:45 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nam à laughing 11/29/2015 10:34:09 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nam ơi 11/29/2015 10:34:13 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ghét bọn chảnh vãi :3 11/29/2015 10:34:48 PM
 • tran85295: chảnh hồi nào 11/29/2015 10:35:15 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: gọi ko nghe 11/29/2015 10:35:31 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: :3 max chảnh 11/29/2015 10:35:36 PM
 • cunkute357: mai có đáp án nha 11/29/2015 10:35:41 PM
 • tran85295: uh 11/29/2015 10:35:47 PM
 • tran85295: có nhìn chằm chằm vào cái máy đâu mà nghe -_- 11/29/2015 10:36:06 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố:11/29/2015 10:36:43 PM
 • duongthuytrang27: day_dreaming 11/29/2015 10:36:43 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: cứ cho là vậy đi 11/29/2015 10:36:48 PM
 • tran85295: kêu có gì ko v? 11/29/2015 10:36:49 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ko có gì 11/29/2015 10:36:54 PM
 • duongthuytrang27: FB Lala Lala là của anh nào vậy 11/29/2015 10:36:55 PM
 • tran85295: @@ 11/29/2015 10:37:00 PM
 • duongthuytrang27: laughing 11/29/2015 10:37:05 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: Trang à laughing 11/29/2015 10:37:11 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang ơi 11/29/2015 10:37:14 PM
 • duongthuytrang27:11/29/2015 10:37:15 PM
 • duongthuytrang27: Lala Lala là của ai 11/29/2015 10:37:32 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: vào tường FB của t , kéo xuống , thấy cái ảnh tục tưng của t ngậm tờ giấy đáng yêu ko laughing 11/29/2015 10:37:56 PM
 • duongthuytrang27: Nam 11/29/2015 10:38:01 PM
 • tran85295: ? 11/29/2015 10:38:28 PM
 • duongthuytrang27: a Thiên nick HTN là gì ý nhể 11/29/2015 10:38:33 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: a thiên á 11/29/2015 10:38:47 PM
 • duongthuytrang27: ừm 11/29/2015 10:38:50 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thích a ý 11/29/2015 10:38:51 PM
 • tran85295: Mưa á 11/29/2015 10:38:54 PM
 • duongthuytrang27: à à 11/29/2015 10:38:58 PM
 • duongthuytrang27: rồi 11/29/2015 10:39:01 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: a ý nói yêu trung quốc hơn VN 11/29/2015 10:39:05 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t mất hết cảm tình từ đó 11/29/2015 10:39:15 PM
 • duongthuytrang27: rolling_on_the_floor 11/29/2015 10:39:30 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nực cười 11/29/2015 10:39:55 PM
 • duongthuytrang27: Nam mình vừa add cậu nhé 11/29/2015 10:40:12 PM
 • duongthuytrang27: happy 11/29/2015 10:40:14 PM
 • duongthuytrang27: chắc a ý đùa 11/29/2015 10:40:24 PM
 • tran85295: rồi big_grin 11/29/2015 10:40:24 PM
 • duongthuytrang27: thấy Fb lâu r mà chả biết ai 11/29/2015 10:40:42 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ông t đi chiến đấu , bỏ mạng nơi chiến trường để cứu lấy hòa bình dân tộc , bây h đất nc đang hòa bình , a ý đang sống trên máu thịt của bao người Vn vậy mà a ý nói a ý yêu quân thù hơn yêu nước 11/29/2015 10:41:06 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t thất thất vọng vcc 11/29/2015 10:41:14 PM
 • duongthuytrang27: anh ý đùa thôi 11/29/2015 10:41:38 PM
 • duongthuytrang27: m làm gì mà căng vậy 11/29/2015 10:41:44 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: đứng nói là đùa 11/29/2015 10:41:51 PM
 • duongthuytrang27: ông t cũng đi chiến đấu nhưng may mắn hơn ông m 11/29/2015 10:41:59 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t bảo TQ là khựa thế mà mn nhảy vào bảo vs t như thế 11/29/2015 10:42:14 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: m thấy có đc ko 11/29/2015 10:42:22 PM
 • duongthuytrang27: sad 11/29/2015 10:42:48 PM
 • duongthuytrang27: thôi 11/29/2015 10:42:50 PM
 • duongthuytrang27: kệ đi 11/29/2015 10:42:54 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t thực sự thất vọng đấy 11/29/2015 10:42:59 PM
 • duongthuytrang27: đạp lên trên dư luận mà sống 11/29/2015 10:43:04 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: vui lên 11/29/2015 10:44:43 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: có sao đâu laughing kệ a ý 11/29/2015 10:44:50 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t vs m hát đê 11/29/2015 10:45:02 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- con trang đâu :3 11/29/2015 10:46:35 PM
 • duongthuytrang27: đm 11/29/2015 10:49:18 PM
 • duongthuytrang27: đây 11/29/2015 10:49:20 PM
 • duongthuytrang27: đang mải đọc truyện 11/29/2015 10:49:32 PM
 • duongthuytrang27: quên cmn mất 11/29/2015 10:49:37 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: m để t độc thoại 11/29/2015 10:50:51 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: quê vcc :# 11/29/2015 10:50:55 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: giờ này hát hò méo gì nữa :3 t đi ngủ đây :3 pp 11/29/2015 10:51:41 PM
 • tran85295: sớm thế 11/29/2015 10:51:54 PM
 • duongthuytrang27: ơ ơ 11/29/2015 10:54:05 PM
 • Marin: còn ai k 11/29/2015 11:00:26 PM
 • bluerose: có ai k 11/29/2015 11:06:49 PM
 • trolltuan: có đây 11/29/2015 11:09:25 PM
 • bluerose: hi b 11/29/2015 11:09:59 PM
 • trolltuan: hello 11/29/2015 11:10:07 PM
 • bluerose: qua hóa đi b bên đó đông hơn 11/29/2015 11:10:11 PM
 • trolltuan: kieu j 11/29/2015 11:10:29 PM
 • trolltuan: ms nghich 11/29/2015 11:10:33 PM
 • bluerose: quay ra có chỗ môn hok đó nhấn vào hóa là đk 11/29/2015 11:10:55 PM
 • ღKhờღ: chào mn big_grin 11/30/2015 12:09:12 AM
 • canhah.nguyenthe: còn ai thức k 11/30/2015 1:09:12 AM
 • canhah.nguyenthe: LLLLLL 11/30/2015 1:09:24 AM
 • khoqua122: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 11/30/2015 10:03:41 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:46 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:46 AM
 • khoqua122: .. 11/30/2015 10:03:46 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:47 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:50 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:50 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:51 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:52 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:52 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:53 AM
 • khoqua122: . 11/30/2015 10:03:54 AM
 • khoqua122: ghét nga 11/30/2015 10:04:03 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • dungteo492
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • Vương Doanh Chessssssss...
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • hoanghangnga2000