1.    Hoán vị
a)    Định nghĩa: Cho tập hợp A có $n\,\,(n \geqslant 1)$phần tử. Khi sắp xếp $n$ phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán vị các phần tử của tập A (gọi tắt là một hoán vị của A)
b)    Số các hoán vị
      Định lí 1: Số các hoán vị của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu ${P_n}$, là:
${P_n} = n! = n(n - 1)(n - 2)...1$
     Ví dụ: Một đoàn khách du lịch dự định tham quan bảy địa điểm $A,B,C,D,E,G$ và $H$ ở thủ đô Hà Nội. Họ đi thăm quan theo một thứ tự nào đó, chẳng hạn $B \to A \to C \to E \to D \to G \to H$. Như vậy, mỗi cách chọn thứ tự các địa điểm tham quan trên là một hoán vị của tập $\left\{ {A,B,C,D,E,G,H} \right\}$. Thành thử, đoàn khách có tất cả $7! = 5040$ cách chọn.
    2, Chỉnh hợp
a) Định nghĩa:
          Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi lấy ra $k$phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một chỉnh hợp chập k của A)
          Nhận xét: Hai chỉnh hợp khác nhau khi và chi khi có một phần tử của chỉnh hợp này mà không phải của chỉnh hợp kia, hoặc phần tử của hai chỉnh hợp giống nhau nhưng được sắp xếp theo thứ tự khác nhau.
b)    Số các chỉnh hợp
Định lí 2:
Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử, kí hiệu $A_n^k$ ($1 \leqslant k \leqslant n$) là:  $A_n^k = n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1).$
Nhận xét: $A_n^n = {P_n} = n!$
Ví dụ: Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vecto khác vecto $\overrightarrow 0 $ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
Giải: Mỗi cặp sắp xếp thứ tự gồm hai điểm $\left( {A,B} \right)$ cho ta một vecto có điểm đầu A, điểm cuối B và ngược lại. Như vậy, mỗi vecto có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 6 điểm đã cho. Thành thử  số vecto cần tìm là
$A_6^2 = 6.5 = 30$
Chú ý: Với $0 < k < n$thì ta có thể viết công thức (1) dưới dạng
                                   $A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}$            (2)       
Ta quy ước $0! = 1$ và $A_n^0 = 1$
Khi đó công thức (2) đúng cho cả $k = 0$ và $k = n$. Vậy công thức (2) đúng với mọi số nguyên $k$ thỏa mãn $0 \leqslant k \leqslant n$.
3, Tổ hợp
a) ĐN:
        Cho tập A có $n$ phần tử và số nguyên $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Mỗi tập con của A có $k$phần tử được gọi là một tổ hợp chập $k$ của $n$ phần tử của A (gọi tắt là một tổ hợp chập $k$ của A)
Như vậy lập một tổ hợp chập $k$của A chính là lấy ra $k$phần tử của A (không quan tâm đến thứ tự)
b) Số các tổ hợp:
Kí hiệu $C_n^k$( hoặc ($\frac{n}{k}$)) là số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có $n$phần tử.
Định lí 3:
Số các tổ hợp chập $k$ của một tập hợp có n phần tử ($1 \leqslant k \leqslant n$) là
$C_n^k = \frac{{A_n^k}}{{k!}} = \frac{{n(n - 1)(n - 2)...(n - k + 1)}}{{k!}}$            (3)
          Ví dụ 6: Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm 7 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh đều thuộc P?
Giải:
           Với mỗi tập con gồm 3 điểm bất kỳ của P, tạo ra được một tam giác với các đỉnh là 3 điểm đó. Ngược lại, mỗi tam giác có 3 đỉnh thuộc P tương ứng với một tập con gồm 3 điểm của P. Vậy số tam giác có 3 đỉnh thuộc P chính bằng số các tổ hợp chập 3 của tập P, tức là bằng
$C_7^3 = \frac{{7.6.5}}{{3!}} = 35$
4, Hai tính chất cơ bản của số $C_n^k$
a) Tính chất 1:
 Cho số nguyên dương $n$và số nguyên $k$ với $0 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_n^k = C_n^{n - k}$
b) Tính chất 2 (hằng đẳng thức Pa-xcan)
Cho các số nguyên $n$ và $k$ với $1 \leqslant k \leqslant n$. Khi đó
$C_{n + 1}^k = C_n^k + C_n^{k - 1}$

bjh thuog qua ah –  huan11a1 19-11-12 08:39 PM

Thẻ

× 156
× 34
× 58

Lượt xem

24681
Chat chit và chém gió
 • Smile Boy: vậy làm đi 7/7/2015 10:22:46 AM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: cơ mà 7/7/2015 10:23:08 AM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e chưa học đến lớp 10 laughing 7/7/2015 10:23:19 AM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: pp cả nhà 7/7/2015 10:32:53 AM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: out đây laughing 7/7/2015 10:32:57 AM
 • Smile Boy: còn ai không 7/7/2015 11:02:34 AM
 • vietkieu55: cho xin fb đi 7/7/2015 11:13:10 AM
 • Smile Boy: Vii Tae Tae lên search happy 7/7/2015 11:13:44 AM
 • Smile Boy: mà vietkieu là trai hay gái 7/7/2015 11:15:44 AM
 • vietkieu55: im girl 7/7/2015 11:23:31 AM
 • vietkieu55: t gửi kb r 7/7/2015 11:23:44 AM
 • Smile Boy: sinh năm bao nhiêu thế? 7/7/2015 11:24:16 AM
 • vietkieu55: 98 7/7/2015 11:26:11 AM
 • Smile Boy: :3 7/7/2015 11:26:33 AM
 • Smile Boy: em 2k chị ạ :# 7/7/2015 11:26:39 AM
 • Smile Boy: :3 7/7/2015 11:26:42 AM
 • vietkieu55: định kb hỏi bài 7/7/2015 11:27:16 AM
 • Smile Boy: :3 7/7/2015 11:28:32 AM
 • vietkieu55: haiz 7/7/2015 11:29:26 AM
 • Smile Boy: trên mạng nhiều chỗ để hỏi mà 7/7/2015 11:30:46 AM
 • Smile Boy: chị lên hocmai.vn hỏi coi 7/7/2015 11:30:56 AM
 • vietkieu55: chiều cj cần luôn bh hỏi thì còn lâu 7/7/2015 11:38:09 AM
 • vietkieu55: muốn hỏi trực tiếp 7/7/2015 11:38:23 AM
 • vietkieu55: năm nay e vào 10 hả 7/7/2015 11:38:44 AM
 • Smile Boy: ừm 7/7/2015 11:40:44 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:45:00 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 11:45:06 AM
 • Ruanyu Jian: sad 7/7/2015 11:45:11 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:45:18 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:45:24 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:45:29 AM
 • Smile Boy: ? 7/7/2015 11:46:33 AM
 • Ruanyu Jian: em moi tham gia dk 2h à? 7/7/2015 11:47:24 AM
 • Smile Boy: ừm 7/7/2015 11:47:33 AM
 • Smile Boy: he 7/7/2015 11:47:36 AM
 • Smile Boy: cho làm quen 7/7/2015 11:47:40 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 11:48:33 AM
 • Mun: big_grin 7/7/2015 11:48:42 AM
 • Mun: chào bạn boy cùng tuổi 7/7/2015 11:48:53 AM
 • Smile Boy: cùng tuổi á 7/7/2015 11:49:26 AM
 • Smile Boy: t giới thiệu nhá 7/7/2015 11:49:41 AM
 • Smile Boy: t là Phong 2k 7/7/2015 11:49:53 AM
 • Mun: =D 7/7/2015 11:50:03 AM
 • Mun: big_grin 7/7/2015 11:50:27 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 11:50:42 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 11:51:56 AM
 • Smile Boy: ?? 7/7/2015 11:52:15 AM
 • Smile Boy: m.n giới thiệu đi :3 7/7/2015 11:52:27 AM
 • Ruanyu Jian: tên đấy, anh hon e 3 tui 7/7/2015 11:52:53 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 11:54:43 AM
 • Mun: big_grin 7/7/2015 11:55:17 AM
 • vietkieu55: v jian thi đh r ak 7/7/2015 11:56:13 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 11:56:20 AM
 • vietkieu55: làm dk k a 7/7/2015 11:56:25 AM
 • Smile Boy: m.n ở đâu 7/7/2015 11:56:38 AM
 • vietkieu55: m ở hòa bình 7/7/2015 11:56:46 AM
 • Ruanyu Jian: Viet nam 7/7/2015 11:56:52 AM
 • vietkieu55: fb là kiều neko 7/7/2015 11:56:56 AM
 • Smile Boy: -_- 7/7/2015 11:56:57 AM
 • Smile Boy: ò 7/7/2015 11:57:01 AM
 • ~Kezo~: surprise 7/7/2015 11:58:07 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 11:58:25 AM
 • Ruanyu Jian: em bé vẫn khỏe chứ? 7/7/2015 11:58:38 AM
 • vietkieu55: mn măm chưa 7/7/2015 11:59:10 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 12:00:03 PM
 • ~Kezo~: dạ em khoetr 7/7/2015 12:00:42 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 12:03:04 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 12:06:58 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/7/2015 12:12:15 PM
 • thienthannhok147: ô la 7/7/2015 12:42:54 PM
 • thienthannhok147: có ai đó k 7/7/2015 12:42:58 PM
 • Smile Boy: còn ai khôg 7/7/2015 1:02:19 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 1:50:56 PM
 • ღKhờღ: khi tình yêu không còn như xưa 7/7/2015 1:55:35 PM
 • ღKhờღ: con người cũng thay đổi cách nhìn 7/7/2015 1:55:42 PM
 • ღKhờღ: anh là người thứ mấy 7/7/2015 1:55:47 PM
 • ღKhờღ: .... 7/7/2015 1:55:58 PM
 • ღKhờღ: sau bao sóng gió ta đã vượt qua 7/7/2015 1:56:41 PM
 • ღKhờღ: Anh tưởng hạnh phúc đã đến với mình 7/7/2015 1:56:50 PM
 • ღKhờღ: Anh tưởng không thể có gì đổi thay 7/7/2015 1:56:56 PM
 • ღKhờღ: Nào ngờ cuộc sống không cho ta trọn vẹn ước mơ\ 7/7/2015 1:57:03 PM
 • ღKhờღ: Đối với anh nếu không thể đến bên nhau 7/7/2015 2:03:00 PM
 • ღKhờღ: Thì đó vẫn là môt hạnh phúc ngắn anh trân trọng 7/7/2015 2:03:28 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:12 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:13 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:13 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:14 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:14 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:15 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:16 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:16 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:17 PM
 • ღKhờღ: onl fb đọc cmt nó dường như thúc đẩy tao đéo onl fb nữa mày giúp tao đi tùng 7/7/2015 2:20:17 PM
 • ღKhờღ: bạn bè là những lúc hoạn cmn nạn ntn mày phải giúp tao crying 7/7/2015 2:24:13 PM
 • ღKhờღ: klq cơ mà tao thấy mày nổ nó hay lắm 7/7/2015 2:32:03 PM
 • Lăng Lăng of you: hi ^^ 7/7/2015 3:17:32 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: @@ 7/7/2015 3:32:52 PM
 • Lăng Lăng of you: k ai onl à? 7/7/2015 3:39:20 PM
 • Lăng Lăng of you: có ai onl k?:9 7/7/2015 3:49:28 PM
 • Lăng Lăng of you: crying 7/7/2015 3:52:52 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng of you
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • dinhcam0209