1. Số trung bình
        Giả sử ta có một mẫu số liệu kích thước N là ${x_1},{x_2},...,{x_n}$. Ta đã biết số trung bình
 (hay số trung bình cộng) của mẫu số liệu này, kí hiệu là $\overline x $ được tính bởi công thức $\overline x  = \frac{{{x_1} + {x_2} + ... + {x_N}}}{N}$                    (1)
Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng một bảng phân bố tần số
        Bảng 7 trang 170
Khi đó công thức tính trung bình (1) trở thành
$s = \sqrt {\frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^N {({x_i} - } \overline x {)^2}} $                            (2)
Ý nghĩa của số trung bình
Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. Nó
là một số đặc trưng quan trọng của mẫu số liêu.
2. Số trung vị
Giả sử ta có một mẫu số liệu kích thước N được sắp xếp theo thứ tự không giảm.
 Nếu N là một số lẻ thì số liệu đứng thứ $\frac{{N + 1}}{2}$( số liệu đứng chính giữa) gọi là số
 trung vị. Nếu N là một số chẵn, ta lấy trung bình cộng của hai số liệu đứng thứ $\frac{N}{2}$
 và $\frac{N}{2} + 1$làm số trung vị.
Số trung vị được kí hiệu là Me
CHÚ Ý
Khi các số liệu trong mẫu không có sự chênh lệch quá lớn thì số trung bình và số
 trung vị xấp xỉ nhau.
3. Mốt
Cho mẫu số liệu dưới dạng bảng phân bố tần số. Ta đã biết giá trị có tần số lớn
 nhất được gọi là mốt của mẫu số liệu và kí hiệu là M0.
CHÚ Ý
Một mẫu số liệu có thể có một hay nhiều mốt
4. Phương sai và độ lệch chuẩn
          Để đo mức chênh lệch giữa các giá trị của mẫu số liệu so với số trung bình, người
 ta đưa ra hai số đặc trưng là phương sai và độ lệch chuẩn.
      Giả sử ta có một mẫu số liệu kích thước N là $ {{x_1},{x_2},...,{x_N}} $. Phương sai của mẫu số
 liệu này, kí hiệu là $s^{2} $, được tính bởi công thức sau:
${s^2} = \frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^N {({x_i} - } \overline x {)^2}$                        (3)
Trong đó $\overline x $là số trung bình của mẫu số liệu
Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn, kí hiệu là s.
$s = \sqrt {\frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^N {({x_i} - } \overline x {)^2}} $
Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
Trong công thức (3), ta thấy phương sai là trung bình cộng của bình phương
 khoảng cách từ mỗi số liệu tới số trung bình. Như vậy, phương sai và độ lệch
 chuẩn đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình. Phương
 sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì độ phân tán càng lớn.
CHÚ Ý
Có thể biến đổi công thức (3) thành:
$${s^2} = \frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^N {{x_i}^2}  - \frac{1}{{{N^2}}}{\left( {\sum\limits_{i = 1}^N {{x_i}} } \right)^2}                               (4)$$

Thẻ

× 30

Lượt xem

3452
Chat chit và chém gió
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No no no 3/20/2018 9:43:53 PM
 • Jea...student: nãy h chưa hình dung ra ai 3/20/2018 9:44:00 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: K à nghen 3/20/2018 9:44:03 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Nãy giờ bé k chào cj hóa ra là z à V.A 3/20/2018 9:44:19 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: TQ ib bảo này 3/20/2018 9:44:36 PM
 • obest: laughing bttn chứ k phải nga đâu jea 3/20/2018 9:44:38 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:44:42 PM
 • Thanh Nga: laughing 3/20/2018 9:44:46 PM
 • Jea...student: bùi thi thanh nga hả 3/20/2018 9:45:03 PM
 • Jea...student: laughing 3/20/2018 9:45:04 PM
 • Jea...student: thôi bà ấy ko add tui 3/20/2018 9:45:15 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No no 3/20/2018 9:45:17 PM
 • obest: bạn dịch chuẩn thế 3/20/2018 9:45:18 PM
 • Jea...student: tui chẳng nch với bà ấy nữa 3/20/2018 9:45:21 PM
 • Thanh Nga: laughing 3/20/2018 9:45:23 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: T bên là: nguyễn t. Nn 3/20/2018 9:45:32 PM
 • obest: laughing chảnh quá mà 3/20/2018 9:45:34 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: happy 3/20/2018 9:45:34 PM
 • Jea...student: ko muốn bị giỡn mặt 3/20/2018 9:45:38 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: NTNN 3/20/2018 9:45:39 PM
 • Jea...student: happy 3/20/2018 9:45:42 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:45:43 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ủa coa sao 3/20/2018 9:45:54 PM
 • Jea...student: mệt 3/20/2018 9:46:34 PM
 • Jea...student: ! 3/20/2018 9:46:38 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta ăn hk nhá k ns giỡn nghen 3/20/2018 9:46:48 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Mệt z bé đi nghỉ sớm đi 3/20/2018 9:46:58 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: happy 3/20/2018 9:47:00 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Tuấn 3/20/2018 9:47:09 PM
 • obest: bồ bà chị ạklaughing 3/20/2018 9:47:12 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Đag tính nch bthg mà ns câu đó 3/20/2018 9:47:27 PM
 • obest: đúng là lẩm cẩm mà e tên quang 3/20/2018 9:47:28 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: K gọi z 3/20/2018 9:47:36 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Nhầm 3/20/2018 9:47:40 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Lắm ng quang quá 3/20/2018 9:47:48 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:47:50 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta chào T.Q cn j 3/20/2018 9:48:06 PM
 • obest: đồng tên vs hậu duệ mặt đất ck cũ bà chị đấy 3/20/2018 9:48:11 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:48:16 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ukm 3/20/2018 9:48:18 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Z nên thag phản bội noa bơ cj rùi cho nó ở chùa lun 3/20/2018 9:48:41 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:48:55 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Hay bé mún là ng thay thếlaughing) 3/20/2018 9:48:56 PM
 • obest: 2 tk nữa đâu 3/20/2018 9:49:01 PM
 • obest: thôi ạ e muốn lấy vk tỉnh khác 3/20/2018 9:49:12 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:49:16 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing)) 3/20/2018 9:49:19 PM
 • Thanh Nga: laughing 3/20/2018 9:49:20 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ns z ý j 3/20/2018 9:49:24 PM
 • obest: ở hp 17 năm chán r 3/20/2018 9:49:30 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:49:34 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta hiền lành nghen 3/20/2018 9:49:39 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing)) 3/20/2018 9:49:43 PM
 • obest: laughing thật bất ngờ đấy 3/20/2018 9:49:55 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: E là cô gái nông thôn 3/20/2018 9:49:58 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: blushing 3/20/2018 9:50:05 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No như gái tp dữ lém happy 3/20/2018 9:50:22 PM
 • obest: v ch bệnh k thuốc chữa r chị ơi 3/20/2018 9:50:37 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:50:40 PM
 • obest: chị mà hiền k ai dám nhận dữ quá 3/20/2018 9:51:13 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: straight_face đứa nào ns cj dữ bảo nó hôm nào gặp riêng cj nghen 3/20/2018 9:52:23 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: happy 3/20/2018 9:52:26 PM
 • obest: laughing thế e gặp chị nhé 3/20/2018 9:52:57 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Dám ns cj dữ chắc nó ăn gan cóc tía hay sai ruid 3/20/2018 9:53:09 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Cj đặt cách e 3/20/2018 9:53:17 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:53:40 PM
 • obest: ok mốt về hp đặt lịch nha 3/20/2018 9:53:53 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:53:57 PM
 • Nguyen Le Na: Dữ thì nói dữ 3/20/2018 9:54:31 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: NA 3/20/2018 9:54:40 PM
 • Nguyen Le Na: Chẳng lẽ hiền hả trời hahaaa 3/20/2018 9:54:42 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Cj k ngờ e ns cj nz 3/20/2018 9:54:49 PM
 • Nguyen Le Na: HAhaaa em cũng k biết dữ hay như àno 3/20/2018 9:54:57 PM
 • Nguyen Le Na: Cứ gắt lên laughing bth thuii 3/20/2018 9:55:03 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ngta hiền có giáo dục nghen 3/20/2018 9:55:07 PM
 • Nguyen Le Na: Ai mà chẳng dữ 3/20/2018 9:55:09 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: J dữ chút nào hết 3/20/2018 9:55:20 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:55:32 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: K bt sao cj nhận cj k dữ nà 3/20/2018 9:55:38 PM
 • obest: chuẩn bị bộc phát r 3/20/2018 9:55:40 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:55:43 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: No 3/20/2018 9:55:44 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:55:46 PM
 • obest: hiền thế đấy 3/20/2018 9:55:51 PM
 • Nguyen Le Na: Xàm xí haha 3/20/2018 9:55:53 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: laughing) 3/20/2018 9:56:01 PM
 • obest: thôi bà chị ở lại vv e đi đây 3/20/2018 9:58:00 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:58:05 PM
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc: Ukm pp bé. 3/20/2018 9:58:12 PM
 • obest: not be nhá 3/20/2018 9:58:42 PM
 • obest: laughing 3/20/2018 9:58:47 PM
 • haquang: happy 3/20/2018 9:58:59 PM
 • Kiệt2003: hú hú 3/20/2018 10:04:53 PM
 • haquang: Hú a K 3/20/2018 10:05:31 PM
 • Kiệt2003: hi e 3/20/2018 10:05:45 PM
 • haquang: happy 3/20/2018 10:05:57 PM
 • Kiệt2003: hnay chẳng thấy ai cả e nhỉ 3/20/2018 10:06:39 PM
 • Kiệt2003: mà bn e có lên k thế 3/20/2018 10:07:09 PM
 • Kiệt2003: haquang;đâu r 3/20/2018 10:08:18 PM
 • Kiệt2003: thôi a ngủ đây 3/20/2018 10:10:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • KĐT
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ⊰๖ۣۜBoy๖ۣۜ ⊱
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Lãnh Hàn Băng Ngọc
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜAlone(๖ۣۜTS)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • Natsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Chị ơi !!!
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • ❦ Mưa ❦
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh2k4
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • miumiu
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜWaiting...
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684