1. Ôn tập và bổ sung tính chất của bất đẳng thức.
Một số tính chất đã biết của bất đẳng thức
$a>b$ và $b>c \Rightarrow a>c $
$a>b \Leftrightarrow a+c>b+c $
Nếu $c > 0$ thì $a > b \Leftrightarrow ac > bc$
Nếu $c < 0$ thì $a > b \Leftrightarrow ac < bc$
Từ đó ta có các hệ quả sau:
$a>b$ và $c>d \Rightarrow a+c>b+d; $
$a+c>b \Rightarrow a>b-c; $
$a>b\geq  0 $ và $c>d \geq  0 \Rightarrow  ac>bd;$
$a>b\geq  0 $ và $n \in N^{*} \Rightarrow a^{n} > b^{n}  $;
$a>b\geq  0 \Leftrightarrow \sqrt{a}> \sqrt{b}   ;$
$a>b \Leftrightarrow  \sqrt[3]{a}> \sqrt[3]{b}  $
Ví dụ 2: Chứng minh rằng:    ${x^2} > 2(x - 1)$
Giải:
$\begin{gathered}
  {x^2} > 2(x - 1) \Leftrightarrow {x^2} > 2x - 2 \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 2 > 0  \\
   \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 1 + 1 > 0 \Leftrightarrow {(x - 1)^2} + 1 > 0 \\
\end{gathered} $ 
Hiển nhiên ${(x - 1)^2} + 1 > 0$với mọi x nên ta có bất đẳng thức cần chứng minh.
2. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối
Từ định nghĩa giá trị tuyệt đối, ta suy ra các tính chất sau đây
$ - \left| a \right| \leqslant a \leqslant \left| a \right|$ với mọi $a \in \mathbb{R}$
$\left| x \right| < a \Leftrightarrow  - a < x < a$ (với $a>0$)
$\left| x \right| > a \Leftrightarrow x <  - a$ hoặc $x > a$ (với $a>0$)
Sau đây là hai bất đẳng thức quan trọng khác về giá trị tuyệt đối (viết dưới dạng bất đẳng thức kép)
$\left| a \right| - \left| b \right| \leqslant \left| {a + b} \right| \leqslant \left| a \right| + \left| b \right|$ với mọi $a,\,\,b \in \mathbb{R}$
3. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân
a, Đối với hai số không âm
ĐỊNH LÝ
       Với mọi $a \geqslant 0\,\,,\,\,b \geqslant 0$, ta có:
$\frac{{a + b}}{2} \geqslant \sqrt {ab} $
Đẳng thức xảy ra khi a = b
       Nói cách khác, trung bình cộng của hai số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng. Trung bình cộng của hai số không âm bằng trung bình nhân của chúng khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau.
HỆ QUẢ:
       Nếu hai số dương thay đổi nhưng có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau.
       Nếu hai số dương thay đổi nhưng có tích không đổi thì tổng của chúng nhỏ nhất khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau.
ỨNG DỤNG
       Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.
       Trong tất cả các hình chữ nhật có cung diện tích, hình vuông có chu vi nhỏ nhất.
Ví dụ 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right) = x + \frac{3}{x}$ với x > 0
Giải
Do $x > 0$ nên ta có $f\left( x \right) = x + \frac{3}{x} \geqslant 2\sqrt {x.\frac{3}{x}}  = 2\sqrt 3 $và
$f\left( x \right) = 2\sqrt 3  \Leftrightarrow x = \frac{3}{x} \Leftrightarrow x = \sqrt 3 $
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $f\left( x \right) = x + \frac{3}{x}$với $x>0$ là $f\left( x \right) = 2\sqrt 3 $ tại $x= \sqrt{3} $
b, Đối với ba số không âm
Với mọi $a \geqslant 0\,\,,\,\,b \geqslant 0,\,\,c \geqslant 0$, ta có:
$\frac{{a + b + c}}{3} \geqslant \sqrt[3]{{abc}}$
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$
         Nói cách khác, trung bình cộng của ba số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng. Trung bình cộng của ba số không âm bằng trung bình nhân của chúng khi và chỉ khi ba số đó bằng nhau.

Thẻ

Lượt xem

4926
Chat chit và chém gió
 • laitridung2004: hay gần thi mới chốt? 2/15/2019 8:52:50 PM
 • Kiệt2003: hi 2/15/2019 8:52:51 PM
 • laitridung2004: hi tiếp @@ 2/15/2019 8:52:56 PM
 • Kiệt2003: à chưa 2/15/2019 8:53:03 PM
 • laitridung2004: giống trường tui @@ 2/15/2019 8:53:10 PM
 • Kiệt2003: um 2/15/2019 8:53:43 PM
 • laitridung2004: mà ông có ở trong đội tuyển của trường không? 2/15/2019 8:53:46 PM
 • Kiệt2003: cấp 2 thì có 2/15/2019 8:55:32 PM
 • laitridung2004: bây giờ thì sao? 2/15/2019 8:55:51 PM
 • Kiệt2003: k à 2/15/2019 8:56:27 PM
 • laitridung2004: tuột dốc à 2/15/2019 8:56:48 PM
 • Kiệt2003: có thể 2/15/2019 8:57:00 PM
 • laitridung2004: ông có hay xem đá bóng không? 2/15/2019 8:58:18 PM
 • Kiệt2003: thỉnh thoảng thôi à 2/15/2019 8:58:43 PM
 • laitridung2004: còn tui thì xem suốt luôn @@ 2/15/2019 9:00:29 PM
 • ๖ۣۜAlone: Kiệt :v vô rep ib , lỡ tay bấm load laughing 2/15/2019 9:02:15 PM
 • lucia: hi 2/15/2019 9:02:52 PM
 • lucia: kiệt ơi có gì thì giúp anh dũng với nha 2/15/2019 9:04:01 PM
 • Kiệt2003: giúp cái j cơ 2/15/2019 9:04:39 PM
 • laitridung2004: Chi ơi, nói chuyện với người lớn hơn thi phải xưng hô có chừng mực chứ? 2/15/2019 9:05:57 PM
 • Kiệt2003: ủa là sao k hỉu 2/15/2019 9:06:15 PM
 • ๖ۣۜAlone: đúng r happy 2/15/2019 9:06:17 PM
 • ๖ۣۜAlone: đang tính góp ý 2/15/2019 9:06:24 PM
 • laitridung2004: tui cũng không hiểu em ý muốn nói gì @@ 2/15/2019 9:06:34 PM
 • ๖ۣۜAlone: cần t gt ko ? 2/15/2019 9:06:49 PM
 • laitridung2004: chắc là có :v 2/15/2019 9:06:56 PM
 • ๖ۣۜAlone: ý bé nó nói là ô kiệt nhớ giúp đỡ về thi cử hay môn hok j đó mà dũng thắc mắc trog hok tập 2/15/2019 9:07:19 PM
 • ๖ۣۜAlone: hiểu ch các man 2/15/2019 9:07:23 PM
 • Kiệt2003: dũng là ai thế 2/15/2019 9:07:33 PM
 • laitridung2004: xưng hô là chị-em nha :v 2/15/2019 9:07:34 PM
 • laitridung2004: Tui là Dũng nè ông :v 2/15/2019 9:07:42 PM
 • Kiệt2003: vậy hả 2/15/2019 9:07:51 PM
 • ๖ۣۜAlone: tôi lạy ô laughing ô nch vs 2k4 kia mãi mà k bt là ai à 2/15/2019 9:07:53 PM
 • laitridung2004: cơ mà em với Kiệt không có học cùng lớp nha :v 2/15/2019 9:07:58 PM
 • ๖ۣۜAlone: thì chắc là giúp đỡ hỏi bài online trên này th thì phải :v 2/15/2019 9:08:27 PM
 • laitridung2004: lâu rồi em có hỏi gì đâu @@ 2/15/2019 9:08:35 PM
 • ๖ۣۜAlone: à dũng cj hỏi chút :v bé kia 2k mấy 2/15/2019 9:09:56 PM
 • laitridung2004: 2k7 hay sao ý ạ :v 2/15/2019 9:10:05 PM
 • laitridung2004: à mà chắc chắn chứ không phải là hay sao đâu ạ :v 2/15/2019 9:10:16 PM
 • ๖ۣۜAlone: uề 2k7 :v 2/15/2019 9:10:26 PM
 • ๖ۣۜAlone: là lp6 à ? hay lp5 nhỉ 2/15/2019 9:10:44 PM
 • laitridung2004: lớp 6 ấy ạ :v 2/15/2019 9:10:53 PM
 • lucia: dũng ơi đừng nói gì về thông tin của em nữa 2/15/2019 9:12:03 PM
 • laitridung2004: được rồi 2/15/2019 9:12:15 PM
 • ๖ۣۜAlone: e hok ở đâu dũng ? 2/15/2019 9:12:26 PM
 • laitridung2004: em học ở Hà Nam 2/15/2019 9:12:31 PM
 • laitridung2004: cái tỉnh bé nhất nước ấy :v 2/15/2019 9:12:57 PM
 • ๖ۣۜAlone: à laughing ko có hồi ức cho lắm 2/15/2019 9:13:06 PM
 • Kiệt2003: haha 2/15/2019 9:13:18 PM
 • ๖ۣۜAlone: e cbj dự định j cho thi chuyển cấp ch 2/15/2019 9:13:22 PM
 • laitridung2004: có điểm văn cao nhất ấy ạ :v 2/15/2019 9:13:25 PM
 • laitridung2004: em muốn thi vào trường khoa học tự nhiên nhưng mà hơi khó 2/15/2019 9:13:40 PM
 • laitridung2004: nên chắc là em sẽ thi vào trường chuyên tỉnh em thôi 2/15/2019 9:13:54 PM
 • Kiệt2003: bà bít trường đó k thế 2/15/2019 9:13:59 PM
 • ๖ۣۜAlone: uề , thi vào trường chuyên sau này đc lợi e ạ 2/15/2019 9:14:09 PM
 • ๖ۣۜAlone: lại gần nữa nên đừng nghĩ xa vời qá lmj 2/15/2019 9:14:19 PM
 • lucia: dũng ơi tính bỏ em 1 mình à 2/15/2019 9:14:24 PM
 • ๖ۣۜAlone: ko laughing mới nge 2/15/2019 9:14:27 PM
 • laitridung2004: :v 2/15/2019 9:15:04 PM
 • laitridung2004: cả 2 trường đều là chuyên mà @@ 2/15/2019 9:15:15 PM
 • ๖ۣۜAlone: vậy e tính thi khối a đúng ko ? 2/15/2019 9:15:33 PM
 • laitridung2004: chắc vậy ạ 2/15/2019 9:15:58 PM
 • ๖ۣۜAlone: ừ nhìn năng lực là bt chuyên tự nhiên mà hơi hoang mag xã hội r :vvv 2/15/2019 9:16:24 PM
 • laitridung2004: là sao ạ? 2/15/2019 9:16:31 PM
 • ๖ۣۜAlone: e hok tốt xã hội k 2/15/2019 9:16:39 PM
 • laitridung2004: em nghĩ là không :v 2/15/2019 9:16:45 PM
 • ๖ۣۜAlone: vậy thì đọc kĩ câu trên đi sẽ hiểu laughing 2/15/2019 9:16:58 PM
 • ๖ۣۜAlone: nên e vào khối a là đúng r 2/15/2019 9:17:14 PM
 • laitridung2004: @@ 2/15/2019 9:17:28 PM
 • ๖ۣۜAlone: e chuyên toán ? 2/15/2019 9:18:05 PM
 • laitridung2004: vầng 2/15/2019 9:18:35 PM
 • laitridung2004: ạ :v 2/15/2019 9:18:37 PM
 • ๖ۣۜAlone: ừ :v nch vs đứa nào chuyên toán cx áp lực @@ 2/15/2019 9:19:23 PM
 • laitridung2004: là sao ạ? 2/15/2019 9:19:35 PM
 • laitridung2004: em thấy dân chuyên toán nói chuyện bthg mà, có nhạt quá đâu ạ? 2/15/2019 9:19:55 PM
 • ๖ۣۜAlone: cno nch logic e ạ :v 2/15/2019 9:20:07 PM
 • laitridung2004: vậy cơ ạ @@ 2/15/2019 9:20:33 PM
 • ๖ۣۜAlone: e k thế à ? 2/15/2019 9:20:40 PM
 • laitridung2004: em nghĩ là không @@ 2/15/2019 9:21:04 PM
 • laitridung2004: em chỉ giỏi cãi thôi ~~ 2/15/2019 9:21:11 PM
 • ๖ۣۜAlone: haha , ra vậy , giống cj rolling_on_the_floor 2/15/2019 9:21:22 PM
 • laitridung2004: mà chị chuyên gì ạ? 2/15/2019 9:21:50 PM
 • Kiệt2003: sao tui lại khác nhỉ??? 2/15/2019 9:22:02 PM
 • ๖ۣۜAlone: cj à , cj chuyên hóa :v 2/15/2019 9:22:07 PM
 • ๖ۣۜAlone: ô thì liên quan j 2/15/2019 9:22:16 PM
 • ๖ۣۜAlone: à ô từng chuyên toán :v qên 2/15/2019 9:22:24 PM
 • Kiệt2003:2/15/2019 9:22:35 PM
 • Kiệt2003: h hết rồi 2/15/2019 9:22:38 PM
 • laitridung2004: dân tự nhiên hết à @@ 2/15/2019 9:22:46 PM
 • ๖ۣۜAlone: từng 2/15/2019 9:22:46 PM
 • ๖ۣۜAlone: laughing 2/15/2019 9:22:51 PM
 • Kiệt2003: con bạn nó vừa hỏi 1 câu lm tui cạn lời lun 2/15/2019 9:22:56 PM
 • ๖ۣۜAlone: cj đều e ới 2/15/2019 9:23:06 PM
 • ๖ۣۜAlone: ai ? 2/15/2019 9:23:15 PM
 • Kiệt2003: "toán hình lm đến bài nào rồi" 2/15/2019 9:23:25 PM
 • Kiệt2003:2/15/2019 9:25:49 PM
 • Kiệt2003: đâu hết rồi 2/15/2019 9:25:54 PM
 • ๖ۣۜAlone: cạn lời hiểu ko :v nên k nói 2/15/2019 9:26:07 PM
 • ๖ۣۜAlone: qa fb 2/15/2019 9:26:10 PM
 • Kiệt2003: o bà 2/15/2019 9:26:49 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ahihi
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ๖ۣۜSunღ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo9119* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • huongsehunnie
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minh
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • tranhai98
 • Effort
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Hàn Thiên Dii
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trang
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ☼SunShine❤️
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ❄⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱ ❄
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜBossღ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Moss
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDemonღ
 • phucanhthien
 • Dưa Leo
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • .....
 • cụ nhỏ
 • Update
 • Hana
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Hạ Vân
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • ๖ۣۜKenvil Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ๖ۣۜTrần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • hahaha
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Rushia
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Chí Hiếu
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • ๖ۣۜAlone
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • ๖ۣۜNatsu
 • Băng
 • ๖ۣۜCold
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyendang241001
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • Vũ Như Quỳnh
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • nhathan61
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • Sakura
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • ๖ۣۜBé๖ۣۜChanh☆GTV
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam
 • Ngốk
 • nguyenquynhmai228
 • congn086
 • minhquandv123
 • Linh Lê Thùy
 • Hưng Phú
 • hoangnhuminhquan2001
 • ngohaivan7
 • arima sama
 • Hoàng Yến
 • huutinh
 • Yuri Nguyễn
 • puu
 • caccontoi
 • fbt1800555581
 • Khang Ota
 • sonejung582007
 • thanhdatn
 • I Love You
 • nguyễn hoa
 • hanh01682803066
 • kimchi
 • anhthuduong141
 • ayato
 • Vietha2004
 • minhquan187212
 • trangkimyen2206
 • ๖ۣۜLãnh♌Băng ( ML)
 • nguyenquangtuan640
 • blood
 • tranmai9a3tdn
 • nguoidensau2k2
 • thuyduong.op61
 • SƯ TỬ
 • mmmmmm
 • tuanhuong
 • Maynguyen9585
 • Nguyen Le Na
 • tôi ăn cứt cho c Lý
 • Thanh Nga
 • tôi chỉ là 1 con chó của TQT
 • huyenankhethaibinh
 • KTT
 • Tuyết Nhi
 • ST
 • doanphuong0916803337
 • dinhkhachuy1234
 • Phúc Huy
 • Phùng THị Thu Hà
 • ๖ۣۜLãnh♌Huyết
 • ๖ۣۜNgược dòng thời gian
 • lehongminh22072001
 • Nguyễn Hồng Ngọc
 • ♓幸せ ♥╭╮♥ha ≧✯◡✯≦✌
 • admin
 • skud2003
 • Zidane
 • Cao Linh
 • Hạ Nhi
 • Kiệt2003
 • cuong3888684
 • Mây của trời cứ để gió cuốn đi
 • caodsao
 • le.tg.310314
 • hoa.khanh.lhyan2707
 • tuthaiduong012
 • aidhakfcgano1
 • hisname004
 • honhutlinh
 • let02hb
 • vohieutrung99
 • laitridung2004
 • nguyenthuhangtdvp
 • thulively