Giải phương trình: $\cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi }{3})+\cos(\frac{x}{2}-\frac{2\pi}{3})=0$.
Phương trình đã cho tương đương với:   $\cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3})=-\cos(\frac{x}{3}-\frac{2\pi}{3})$
$ \Leftrightarrow  \cos (\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}  )=\cos(x+\pi  -\frac{2\pi}{3})    \Leftrightarrow    \cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3} )=\cos (\frac{x}{3}+\frac{\pi}{3})$
$\Leftrightarrow  \frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}=\pm (\frac{x}{3}+\frac{\pi}{3})+k2\pi $
$\Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} x=k12 \pi  \\ x= \frac{-4 \pi }{5}+ k \frac{12 \pi }{5}   \end{gathered}  \right. (k \in Z) $
Vậy nghiệm của phương trình là:  $x=k12\pi ;   x=-\frac{4\pi}{5}+k \frac{12\pi}{5} (k \in Z)$.

Thẻ

Lượt xem

558
Chat chit và chém gió
 • Thiên Hạ Vô Song: làm gì có 4/24/2017 9:07:42 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: dạo này mấy chị hay hát mới vào app nhiều ấy chứ 4/24/2017 9:08:00 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ngày xưa chắc 3-4 ngày chưa vào 1 lần 4/24/2017 9:08:08 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: chào amy 4/24/2017 9:08:14 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: e tên giề 4/24/2017 9:08:16 PM
 • amy: dạ em tên giang 4/24/2017 9:08:25 PM
 • Valerie: tuong có e hát cho nghe haha 4/24/2017 9:08:29 PM
 • amy: oh_go_on 4/24/2017 9:08:37 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: sửa được mic rồi hả 4/24/2017 9:09:04 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: giang à 4/24/2017 9:09:08 PM
 • amy: dạ đúng rồi 4/24/2017 9:09:14 PM
 • Valerie: Sài máy nhà bn 4/24/2017 9:09:32 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: cướp mic giang về sài 4/24/2017 9:09:49 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ahihihi 4/24/2017 9:09:50 PM
 • amy: gì vậy haha 4/24/2017 9:09:58 PM
 • amy: anh lẦY SẢN 4/24/2017 9:10:05 PM
 • Valerie: Hâhh nó chửi em chết 4/24/2017 9:10:22 PM
 • Valerie: k dám hâhha 4/24/2017 9:10:27 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ko cướp thì trộm 4/24/2017 9:10:35 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: giang ko biết đâu 4/24/2017 9:10:41 PM
 • Valerie: lat trộm về nhà luônn haha 4/24/2017 9:10:54 PM
 • amy: nó sợ em anh à 4/24/2017 9:11:11 PM
 • Valerie: trưa k có ai mà tối onl tới sáng dể 4/24/2017 9:11:39 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: trời 4/24/2017 9:12:51 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: thì mấy người lên đây 4/24/2017 9:12:55 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: toàn cú thôi mừ rolling_on_the_floor 4/24/2017 9:13:01 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: tối mới bắt đầu nói chuyện 4/24/2017 9:13:23 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: mà đúng rồi toàn học sinh ko vậy là phải, e hỏi kì 4/24/2017 9:14:01 PM
 • amy: sáng đi học nữa mà 4/24/2017 9:14:15 PM
 • Valerie: toi toàn loạn 4/24/2017 9:14:23 PM
 • Valerie: à mà a hc lớp 12 à 4/24/2017 9:14:48 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: đi học về rồi đi học thêm, thời gian đâu mà lên 4/24/2017 9:14:54 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ò 4/24/2017 9:14:55 PM
 • Valerie: rolling_on_the_floor) 4/24/2017 9:15:23 PM
 • Valerie: anh sài fb k 4/24/2017 9:15:29 PM
 • Valerie: kb đi anh 4/24/2017 9:15:34 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: a bắt trước chị nga 4/24/2017 9:15:48 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ko sài fb 4/24/2017 9:15:49 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: peace_sign 4/24/2017 9:15:53 PM
 • Valerie: Xin fb niu dữ dội mà k chơi fb 4/24/2017 9:16:14 PM
 • Valerie: nghe lạ hâhha 4/24/2017 9:16:24 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ahihi 4/24/2017 9:17:01 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: FB niu là để bắt chuyện với chi thôi 4/24/2017 9:17:11 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ahihihihi 4/24/2017 9:17:12 PM
 • Valerie: Lầy quá hâhhaa 4/24/2017 9:17:35 PM
 • Valerie: ddoiwj chút xíu nghen 4/24/2017 9:17:44 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: đi đâu 4/24/2017 9:18:05 PM
 • Valerie: call video ny haha 4/24/2017 9:18:15 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: thế kêu a đợi làm gì @ 4/24/2017 9:19:00 PM
 • amy: còn tớ 4/24/2017 9:19:36 PM
 • amy: hahaa 4/24/2017 9:19:38 PM
 • Valerie: Hâhha 4/24/2017 9:19:45 PM
 • amy: rolling_on_the_floor 4/24/2017 9:19:46 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ò 4/24/2017 9:20:10 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: có giang tốt này 4/24/2017 9:20:12 PM
 • Valerie: giang đây 4/24/2017 9:20:44 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ưtf 4/24/2017 9:20:55 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: gì đây 4/24/2017 9:21:00 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: 2 đứa hoán đổi thân thể à 4/24/2017 9:21:03 PM
 • Valerie: Nởn nhà em nè 4/24/2017 9:21:16 PM
 • Valerie: Nó ở nhà em nè 4/24/2017 9:21:28 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: đâu 4/24/2017 9:22:14 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: e coi coi nó video với ai ahihihih 4/24/2017 9:22:19 PM
 • Valerie: Nhà em 4/24/2017 9:22:21 PM
 • Valerie: Bạn em á 4/24/2017 9:22:32 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ,,,, 4/24/2017 9:22:58 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ny của nó là bạn e hả 4/24/2017 9:23:06 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: thật ra rối rắm mà 4/24/2017 9:23:09 PM
 • Valerie: Bậy mà, bạn thân 4/24/2017 9:23:24 PM
 • Valerie: Ba đứa 4/24/2017 9:23:29 PM
 • Valerie: Haha 4/24/2017 9:23:40 PM
 • Valerie: Rối lắm 4/24/2017 9:23:44 PM
 • Thiên Hạ Vô Song:4/24/2017 9:23:54 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: 3 đứa bạn thân 4/24/2017 9:23:59 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: rồi 1 đứa yêu đứa kia 4/24/2017 9:24:04 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: để lại 1 đứa cưới đứa này 4/24/2017 9:24:11 PM
 • Valerie: Bạn thân là con gái mà anh 4/24/2017 9:24:31 PM
 • Valerie: -.- 4/24/2017 9:24:35 PM
 • Valerie: Bậy bạn hết sức 4/24/2017 9:24:44 PM
 • Valerie: Bọn em trong trắnng lắm 4/24/2017 9:24:59 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: à 4/24/2017 9:25:40 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: trong trắng nhể rolling_on_the_floor 4/24/2017 9:25:46 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: a đi làm chuyện riêng tư đây 4/24/2017 9:26:42 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: chào các e nhé 4/24/2017 9:26:46 PM
 • Valerie: Hâhha đi đâu anh 4/24/2017 9:26:54 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: đoán đi 4/24/2017 9:27:00 PM
 • Valerie: ăn cớm hâhh 4/24/2017 9:27:13 PM
 • Valerie: com 4/24/2017 9:27:20 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: doánd dược 50% rồi 4/24/2017 9:27:54 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: thôi đi đây, mấy e muốn nói chuyện thì chiều tối quay trở lại, lúc ấy mới có người 4/24/2017 9:28:10 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: mà thật ra thì nhiều khi cũng ko có đâu rolling_on_the_floor 4/24/2017 9:28:17 PM
 • Valerie: Chìu tối là mấy giờ hâhh 4/24/2017 9:28:38 PM
 • amy: mấy giờ? 4/24/2017 9:30:18 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: khoảng 7h trở đi ấy 4/24/2017 9:30:37 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: lúc mà người ta đi học thêm xong 4/24/2017 9:30:43 PM
 • Valerie: À há 4/24/2017 9:31:11 PM
 • Valerie: Tối giờ đó e canh htn tới sáng 4/24/2017 9:31:42 PM
 • Valerie: rolling_on_the_floor 4/24/2017 9:31:51 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: rãnh vừa thôi, trên đây ảo ko thực đâu 4/24/2017 9:32:48 PM
 • Thiên Hạ Vô Song: ngủ sớm dậy sớm mới là chính đạo 4/24/2017 9:33:30 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜSầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • -๖ۣۜGiả๖ۣۜTạo๖ۣۜ
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • ๖ۣۜQueenღ
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • HMU-HY-18
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ๖ۣۜ⊰Speed⊱๖ۣۜ
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜNanhBạc๖ۣ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • ProGK
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • ๖ۣۜSadღ
 • phng_pepsi
 • Young Wild and Free
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • johnnn509
 • -
 • Nhok Sam
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • TN
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • Bỏ mặc giai đẹp
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Alone
 • NiuNiu
 • Bae Yi Jeong Ah
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • Minn Minn
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Út Nhỏ...
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • phanngocngoc12345
 • Snowflakes
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • math
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Galaxia
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • tran85295
 • Tiểu công tử
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • Ông chủ của cô chủ
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd