Tìm họ nguyên hàm của hàm số:
1. $f(x)= \frac{1}{1+\cos 2x} $
2. $f(x)=\frac{1}{\sin x} $
1. Ta biến đổi:
         $\int\limits \frac{dx}{1+\cos 2x}=\frac{1}{2}\int\limits \frac{dx}{\cos ^2x}=\frac{1}{2}\tan x+C $
2. Đặt  $u=\tan \frac{x}{2} $, suy ra:
         $du=\frac{1}{2}\frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2} } dx=\frac{1}{2}(1+\tan^2 \frac{x}{2})dx=\frac{1}{2}(1+u^2)dx \Rightarrow  dx=\frac{2du}{1+u^2}     $
Khi đó:
         $\int\limits \frac{dx}{\sin x} =\int\limits \frac{\frac{2du}{1+u^2} }{\frac{2u}{1+u^2} } =\int\limits \frac{du}{u}=\ln|u|+C=\ln|\tan \frac{x}{2} |+C $

Thẻ

× 199

Lượt xem

670
Chat chit và chém gió
 • suong.haivl: https://www.facebook.com/suongfalove 9/23/2014 8:42:04 PM
 • JayCe: con gái ^^! thế mà tưởng trai ^!^ 9/23/2014 8:43:04 PM
 • JayCe: thumbs_up 9/23/2014 8:43:08 PM
 • ~Kezo~: ai 9/23/2014 8:43:16 PM
 • ~Kezo~: mà cho nick fb đi mn 9/23/2014 8:43:28 PM
 • Bão Táp: devil 9/23/2014 8:43:34 PM
 • ~Kezo~: gì chị 9/23/2014 8:43:42 PM
 • Bão Táp: k 9/23/2014 8:44:09 PM
 • Bão Táp: a đó có đẹp zai hông 9/23/2014 8:44:16 PM
 • Bão Táp: devil 9/23/2014 8:44:21 PM
 • minh.phungxuan: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127232/giup-voi 9/23/2014 8:45:22 PM
 • ~Kezo~: ai 9/23/2014 8:45:38 PM
 • ~Kezo~: sorry minh.phũnguan 9/23/2014 8:45:55 PM
 • ~Kezo~: em ko biết làm 9/23/2014 8:46:05 PM
 • minh.phungxuan: @@! 9/23/2014 8:46:20 PM
 • minh.phungxuan: broken_heart 9/23/2014 8:46:27 PM
 • Bão Táp: toàn hot boy ak 9/23/2014 8:46:44 PM
 • Bão Táp: kakaka 9/23/2014 8:46:46 PM
 • Tèo Handsome: ko thấy tên ak 9/23/2014 8:46:59 PM
 • Bão Táp: ai 9/23/2014 8:47:08 PM
 • ~Kezo~: cho nick fb xem 9/23/2014 8:47:26 PM
 • Bão Táp: của ai 9/23/2014 8:47:35 PM
 • Tèo Handsome: ô ms ib sáng nay mà 9/23/2014 8:47:43 PM
 • ~Kezo~: à 9/23/2014 8:48:29 PM
 • Bão Táp: chấn quá đi ak 9/23/2014 8:48:30 PM
 • ~Kezo~: thì ra 9/23/2014 8:48:32 PM
 • ~Kezo~: ko nhớ nổi 9/23/2014 8:48:36 PM
 • Tèo Handsome: @@ 9/23/2014 8:48:43 PM
 • suong.haivl: Ồ ..... !!! Minh.phungxuan 9/23/2014 8:49:05 PM
 • Bão Táp: crying 9/23/2014 8:49:44 PM
 • suong.haivl: Đợi tí chị giải bài ni cho ! kiến thức cũ nên hơi lâu !!! happy 9/23/2014 8:49:44 PM
 • Tèo Handsome: lớp 9 9/23/2014 8:50:01 PM
 • Bão Táp: crying 9/23/2014 8:50:17 PM
 • Tèo Handsome: not_worthy 9/23/2014 8:50:25 PM
 • Bão Táp: k có mem nào cũ ak 9/23/2014 8:51:21 PM
 • Tèo Handsome: ko có 9/23/2014 8:51:37 PM
 • ~Kezo~: em 9/23/2014 8:51:50 PM
 • Tèo Handsome: ak có ban jayce đó 9/23/2014 8:52:03 PM
 • Bão Táp: mỗi e cũng chán 9/23/2014 8:52:18 PM
 • ~Kezo~:9/23/2014 8:53:05 PM
 • ~Kezo~: ý chị chê em chán chứ gì 9/23/2014 8:53:14 PM
 • ~Kezo~: hic 9/23/2014 8:53:17 PM
 • Bão Táp: k 9/23/2014 8:53:21 PM
 • Bão Táp: mỗi 2 ce minh fak 9/23/2014 8:53:27 PM
 • ~Kezo~: crying 9/23/2014 8:53:31 PM
 • Tèo Handsome: thinking 9/23/2014 8:54:11 PM
 • Tèo Handsome: phân biệt chủng tộc thật 9/23/2014 8:54:32 PM
 • arsfanfc12345: surprise 9/23/2014 8:55:36 PM
 • Tèo Handsome: thằng webeck sang ars đá hay nhĩ 9/23/2014 8:56:24 PM
 • arsfanfc12345: uk 9/23/2014 8:56:32 PM
 • arsfanfc12345: toàn phá hoại 9/23/2014 8:56:39 PM
 • Bão Táp: ùù 9/23/2014 8:56:39 PM
 • arsfanfc12345: bring_it_on 9/23/2014 8:57:03 PM
 • Tèo Handsome: t nhìn pha lốp bóng của nó ở trận găp MC mà thấy đắng lòng rolling_on_the_floor 9/23/2014 8:57:16 PM
 • arsfanfc12345: trúng cột doc...đắng 9/23/2014 8:57:37 PM
 • Tèo Handsome: thánh lốp 9/23/2014 8:57:44 PM
 • arsfanfc12345: tại nó mà hòa đó 9/23/2014 8:57:54 PM
 • Tèo Handsome: hr 9/23/2014 8:58:00 PM
 • ankhatruongnguyen: đừng có chê anh beck@ 9/23/2014 8:58:15 PM
 • ankhatruongnguyen: thần tượng của anh 1 thời đấy 9/23/2014 8:58:27 PM
 • Tèo Handsome: mấy phút cuối do găp may ars ms hòa được 9/23/2014 8:58:28 PM
 • arsfanfc12345:9/23/2014 8:58:43 PM
 • arsfanfc12345: nhưng đầu hiệp 2 ars ghi liền 2 bàn thấy ghê 9/23/2014 8:59:04 PM
 • Bão Táp: a nguyên 9/23/2014 8:59:05 PM
 • Tèo Handsome: hix 9/23/2014 8:59:16 PM
 • ankhatruongnguyen: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127242/pt-luong-giac-kho-can-gap 9/23/2014 8:59:28 PM
 • ankhatruongnguyen: bạn tèo biết thì giải cho em nó 9/23/2014 8:59:39 PM
 • ankhatruongnguyen: đến chỗ nào k giải dc thì bỏ đấy 9/23/2014 8:59:54 PM
 • ankhatruongnguyen: các thánh khác giúp 9/23/2014 9:00:04 PM
 • Tèo Handsome: đó 9/23/2014 9:00:16 PM
 • ankhatruongnguyen: thì cứ viết vào cho em ý dễ hình dung 9/23/2014 9:00:40 PM
 • ankhatruongnguyen: nói vậy khó hiểu 9/23/2014 9:00:48 PM
 • Tèo Handsome: chỉ giả được đến cos^3(x)+sinx=1 thoi 9/23/2014 9:00:53 PM
 • Tèo Handsome: đã ra đươc đâu 9/23/2014 9:01:04 PM
 • ankhatruongnguyen: giải dc đến đâu cứ gõ vào 9/23/2014 9:01:08 PM
 • ankhatruongnguyen: còn lại tôi giải tiếp 9/23/2014 9:01:21 PM
 • ~Kezo~: mà anh tèo học ioir ko 9/23/2014 9:01:27 PM
 • Tèo Handsome: đến đó ông có làm tiếp dược ko 9/23/2014 9:01:29 PM
 • ankhatruongnguyen: đc 9/23/2014 9:01:35 PM
 • ankhatruongnguyen: cứ gõ vào đi 9/23/2014 9:01:44 PM
 • Tèo Handsome: ns luôn đi tôi ghi luôn vào 9/23/2014 9:01:48 PM
 • Tèo Handsome: hk gì 9/23/2014 9:02:03 PM
 • ankhatruongnguyen: cos^3(x)=cos^2(x).cos(x) 9/23/2014 9:02:20 PM
 • Tèo Handsome: sao nữa 9/23/2014 9:02:29 PM
 • ankhatruongnguyen: cos^2=1-sin^2 9/23/2014 9:02:35 PM
 • ankhatruongnguyen: có nhân tử chung 1-sin 9/23/2014 9:02:43 PM
 • Tèo Handsome: ã 9/23/2014 9:02:49 PM
 • ankhatruongnguyen: đấy 9/23/2014 9:02:50 PM
 • ankhatruongnguyen: viết vào 9/23/2014 9:02:53 PM
 • Tèo Handsome: t thấy t ngu nặng 9/23/2014 9:02:58 PM
 • Tèo Handsome: thank ông nha 9/23/2014 9:03:34 PM
 • suong.haivl: tối mai có đắp án !!!! OK ? 9/23/2014 9:04:38 PM
 • suong.haivl: Minh.phungxuan happy 9/23/2014 9:05:07 PM
 • ankhatruongnguyen: level sau ars đá vs đội nào nhỉ 9/23/2014 9:06:52 PM
 • minh.phungxuan: thank suong 9/23/2014 9:08:14 PM
 • suong.haivl: happy không có gì ! giúp người là giúp ta ... 9/23/2014 9:11:22 PM
 • Bão Táp: crying 9/23/2014 9:15:01 PM
 • Bão Táp: crying 9/23/2014 9:15:28 PM
 • Bão Táp: huhu 9/23/2014 9:16:11 PM
 • Bão Táp: chán max 9/23/2014 9:16:20 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • JayCe
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Bão Táp
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • quynh2952015
 • minh.phungxuan
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Tèo Handsome
 • zodungthoi
 • suong.haivl
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • khanh.mathematic
 • phuongthuy.hanoi98