Công thức Hêrông
Công thức tính diện tích tam giác
$S = \sqrt {p(p - a)(p - b)(p - c)}$

Thẻ

Lượt xem

1576
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thg mê gái 2/6/2016 11:56:16 PM
 • caothang318: big_grin 2/6/2016 11:56:17 PM
 • caothang318: ông chả mê gái còn 2/6/2016 11:56:47 PM
 • caothang318: hi sinh đăng bài vì gái 2/6/2016 11:57:04 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/6/2016 11:57:06 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cái đó gọi là galang 2/6/2016 11:57:15 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: bánh mì nào ko có pate 2/6/2016 11:57:22 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: trai nào ko có máu dê trong lòng 2/6/2016 11:57:29 PM
 • caothang318: laughing 2/6/2016 11:57:32 PM
 • caothang318: applause 2/6/2016 11:57:41 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thumbs_up 2/6/2016 11:57:49 PM
 • caothang318: thôi chịu khó 2/6/2016 11:58:27 PM
 • caothang318: mai tui sẽ đăng lời giải 2/6/2016 11:58:38 PM
 • caothang318: smug 2/6/2016 11:58:46 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin uk thanks 2/6/2016 11:58:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vì gái đi 2/6/2016 11:58:54 PM
 • caothang318: tui vì trai 2/6/2016 11:59:10 PM
 • caothang318: laughing 2/6/2016 11:59:14 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/6/2016 11:59:48 PM
 • dangkhoahadesy2k: alo 2/7/2016 12:03:42 AM
 • dangkhoahadesy2k: cho em hỏi cái này với mấy anh chị ơi 2/7/2016 12:04:15 AM
 • caothang318: jin đâu? trả lời bạn ý đi 2/7/2016 12:05:07 AM
 • caothang318: big_grin 2/7/2016 12:05:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 12:05:47 AM
 • caothang318: b muốn hỏi j v? 2/7/2016 12:05:50 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: có anh đây 2/7/2016 12:05:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: em mun hỏi j nak??? 2/7/2016 12:06:00 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 12:06:10 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thắng 2/7/2016 12:06:16 AM
 • caothang318: kinh chưa. bắt đầu thể hiện này 2/7/2016 12:06:17 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tôi nhường cho ông đó 2/7/2016 12:06:25 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 12:06:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chỉ giải bài cho nữ 2/7/2016 12:06:34 AM
 • dangkhoahadesy2k: có pt ts 2 dt cắt nahu minh làm sao có dc toạ giao điểm a 2/7/2016 12:06:37 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nam đó lo đi 2/7/2016 12:06:38 AM
 • caothang318: ? 2/7/2016 12:07:03 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 12:07:16 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dangkhoahadesy2k là nam lớp 10 2/7/2016 12:07:25 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: lo đi 2/7/2016 12:07:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hồi nãy ai ns vì trai 2/7/2016 12:07:34 AM
 • caothang318: ok luôn 2/7/2016 12:07:40 AM
 • caothang318: big_grin 2/7/2016 12:07:44 AM
 • caothang318: laughing 2/7/2016 12:07:51 AM
 • dangkhoahadesy2k: cho em hỏi đi a 2/7/2016 12:08:02 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 12:08:04 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thắng 2/7/2016 12:08:10 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thể hiện đi 2/7/2016 12:08:14 AM
 • caothang318: nếu có pt của 2 đt, muốn tìm tọa độ giao điểm của nó e chỉ cần giải hệ mà 2 pt chính là pt của 2 đt đó> 2/7/2016 12:09:02 AM
 • caothang318: happy 2/7/2016 12:09:19 AM
 • dangkhoahadesy2k: happy 2/7/2016 12:09:32 AM
 • dangkhoahadesy2k: pt tham số a 2/7/2016 12:09:52 AM
 • caothang318: à 2/7/2016 12:10:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin thôi 2 người nc 2/7/2016 12:10:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin đi trc 2/7/2016 12:10:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 2/7/2016 12:10:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nn 2/7/2016 12:10:24 AM
 • caothang318: ngủ ngon 2/7/2016 12:10:31 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: yawn 2/7/2016 12:10:43 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 2/7/2016 12:10:45 AM
 • caothang318: thì e chuyển về pt chính tắc nhé 2/7/2016 12:10:55 AM
 • caothang318: rồi giải hệ 2/7/2016 12:11:15 AM
 • caothang318: biết chuyển k e? 2/7/2016 12:11:34 AM
 • dangkhoahadesy2k: mình chuyển về pt tong quat dc hok anh 2/7/2016 12:11:40 AM
 • caothang318: được chứ 2/7/2016 12:11:57 AM
 • caothang318: chuyển về tổng quát thì quá tốt 2/7/2016 12:12:12 AM
 • caothang318: big_grin 2/7/2016 12:12:17 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thắng 2/7/2016 12:12:45 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cho 1 cái ví dụ 2/7/2016 12:12:49 AM
 • dangkhoahadesy2k: co vtcp (xyz) vay tim vtpt sao anh 2/7/2016 12:12:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: để em nó dễ hiểu 2/7/2016 12:13:03 AM
 • caothang318: cho a hỏi 2/7/2016 12:13:27 AM
 • caothang318: e học tọa độ phẳng hay tọa độ k gian? 2/7/2016 12:13:46 AM
 • dangkhoahadesy2k: dạ o gian anh 2/7/2016 12:14:12 AM
 • caothang318: trời 2/7/2016 12:14:19 AM
 • caothang318: cái nãy a nói là tọa độ phẳng nha 2/7/2016 12:14:45 AM
 • caothang318: hihi 2/7/2016 12:14:48 AM
 • caothang318: e có thể lấy VD cụ thể 1 bài 2/7/2016 12:15:13 AM
 • caothang318: rồi a sẽ hướng dẫn 2/7/2016 12:15:27 AM
 • dangkhoahadesy2k: dạ để em coi lại 2/7/2016 12:18:33 AM
 • caothang318: vì tọa độ không gian hơi khác vs tọa độ phẳng 2/7/2016 12:18:36 AM
 • caothang318: và đường thẳng trong không gian k có pttq e nha 2/7/2016 12:19:24 AM
 • caothang318: mà chỉ có ptts và pt chính tắc 2/7/2016 12:19:41 AM
 • dangkhoahadesy2k: pt chính tắc của 2 dt cắt nhau mình tìm toạ độ giao điểm anh 2/7/2016 12:28:18 AM
 • caothang318: trước hết e cần ktra 2 đường thẳng này có đông phẳng hay không 2/7/2016 12:31:40 AM
 • caothang318: sau đó ktra vị trí tương đối của nó 2/7/2016 12:32:06 AM
 • dangkhoahadesy2k: dạ 2/7/2016 12:32:31 AM
 • caothang318: rồi e chuyển hết về dạng tham số 2/7/2016 12:32:44 AM
 • caothang318: cho các giá trị x, y, z của 2 pt bằng nhau là ok 2/7/2016 12:33:15 AM
 • caothang318: ^^ 2/7/2016 12:33:17 AM
 • caothang318: nhưng e nhớ nhé 2/7/2016 12:33:29 AM
 • caothang318: nếu ptts của đt (d1) là tham số t rồi thì ptts của(d2) phải là tham số k( l,m,n.....v...v) 2/7/2016 12:35:24 AM
 • caothang318: nói cách khác là tham số ở pt của 2 đt phải khác nhau e nhé 2/7/2016 12:36:19 AM
 • caothang318: happy 2/7/2016 12:36:25 AM
 • caothang318: mục đích của việc cho giá trị x,y,z của 2 đt thẳng này bằng nhau là để tìm dk tham số rồi thay giá trị của tham số vào ptts để xác định x,y,z (chính là tọa độ giao điểm) 2/7/2016 12:40:33 AM
 • caothang318: có cần a cho VD k e? 2/7/2016 12:40:57 AM
 • dangkhoahadesy2k: da can 2/7/2016 12:41:09 AM
 • dangkhoahadesy2k: da pp mai anh gửi em cũng dc cam on anh nha 2/7/2016 12:42:34 AM
 • caothang318: ừ, ok e 2/7/2016 12:42:50 AM
 • caothang318: ngủ ngon 2/7/2016 12:42:58 AM
 • caothang318: big_grin 2/7/2016 12:43:10 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phuong10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen