Quy tắc hình bình hành
-    Nếu $OABC$  là hình bình hành ta có:

Thẻ

× 712

Lượt xem

7347
Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorღKhờღ: dừng 7/6/2015 10:23:39 PM
 • ღKhờღ: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorღChỉ Một Mìnhღ: crying 7/6/2015 10:23:39 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: đm 7/6/2015 10:23:41 PM
 • Sad Girl always Smiles: ... 7/6/2015 10:23:44 PM
 • ღKhờღ: load lại xem 7/6/2015 10:23:46 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mỏi tay+lang vcc crying 7/6/2015 10:23:48 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: uk laughing 7/6/2015 10:23:57 PM
 • ღKhờღ: tao cũng mỏi 7/6/2015 10:23:57 PM
 • ღKhờღ: đm 7/6/2015 10:23:59 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/6/2015 10:24:02 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: di kìa laughing 7/6/2015 10:24:04 PM
 • ღKhờღ: Di kìa laughing 7/6/2015 10:24:10 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: lang ữa mày ạ laughing 7/6/2015 10:24:12 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/6/2015 10:24:35 PM
 • ღKhờღ:laughing 7/6/2015 10:24:37 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mà ntn 7/6/2015 10:25:25 PM
 • ღKhờღ: ??? 7/6/2015 10:25:34 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mn tưởng tao vs mày bị động kinh laughing 7/6/2015 10:25:39 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: thấy toàn cười laughing 7/6/2015 10:25:48 PM
 • ღKhờღ: thôi kệ laughing 7/6/2015 10:25:54 PM
 • ღKhờღ: chứ biết làm sao h laughing 7/6/2015 10:25:58 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: uk laughing 7/6/2015 10:25:58 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: uk laughing 7/6/2015 10:26:02 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mà con di 7/6/2015 10:26:06 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: đâu rồi ??? 7/6/2015 10:26:10 PM
 • ღKhờღ: đi đâu r 7/6/2015 10:26:14 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nó có đọc ko biết laughing 7/6/2015 10:26:20 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: rolling_on_the_floor 7/6/2015 10:26:23 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: thôi 7/6/2015 10:26:32 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: t out đây big_grin 7/6/2015 10:26:37 PM
 • Sad Girl always Smiles: bạn Di chết rồi happy 7/6/2015 10:26:38 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ồ di ơi 7/6/2015 10:26:44 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: di 7/6/2015 10:26:49 PM
 • ღKhờღ: bạn của e chết rồi á 7/6/2015 10:27:01 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e sẽ làm gì nếu anh ns anh yêu e nhiều lắm big_grin 7/6/2015 10:27:04 PM
 • ღKhờღ: để a tl cho Di 7/6/2015 10:27:25 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e sẽ làm gì nếu anh ns anh yêu e nhiều lắm DI 7/6/2015 10:27:29 PM
 • ღKhờღ: a hiểu ý e mà 7/6/2015 10:27:30 PM
 • ღKhờღ: Di sẽ nói 7/6/2015 10:27:36 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: big_grin 7/6/2015 10:27:36 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ns đi 7/6/2015 10:27:39 PM
 • Sad Girl always Smiles: xuống địa ngục nch với Di kìa happy 7/6/2015 10:27:39 PM
 • ღKhờღ: kệ cmm , tao đéo quan tâm laughing 7/6/2015 10:27:43 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: đmm trung -_- laughing 7/6/2015 10:27:52 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/6/2015 10:28:00 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: di: a nghuyện nt 7/6/2015 10:28:02 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: big_grin 7/6/2015 10:28:06 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: a nghuyện xuoog địa ngục để đk gặp e thêm 1 lần nữa di à big_grin 7/6/2015 10:28:24 PM
 • ღKhờღ: nghe buồn ị quá mày ơi laughing 7/6/2015 10:28:44 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nguyện laughing viết sai mịa nó chính tả laughing 7/6/2015 10:28:45 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ị cmm trung à laughing 7/6/2015 10:29:00 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/6/2015 10:29:06 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ê 7/6/2015 10:29:38 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mày 7/6/2015 10:29:39 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: cái code sn 7/6/2015 10:29:45 PM
 • ღKhờღ: ? 7/6/2015 10:29:46 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mày copy đâu thế ????? laughing 7/6/2015 10:29:52 PM
 • ღKhờღ: trên mạng chứ đâu 7/6/2015 10:30:02 PM
 • ღKhờღ: nhưng cái đó alf tao tự chỉnh sửa 7/6/2015 10:30:09 PM
 • ღKhờღ: nó mới ra thế đấy laughing 7/6/2015 10:30:14 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: pp 7/6/2015 10:30:19 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: t out 7/6/2015 10:30:21 PM
 • ღKhờღ: pp 7/6/2015 10:30:22 PM
 • ღKhờღ: ừm 7/6/2015 10:30:27 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: msđ nha di big_grin 7/6/2015 10:30:30 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: laughing 7/6/2015 10:30:32 PM
 • ღKhờღ: chúc mày 7/6/2015 10:30:33 PM
 • ღKhờღ: êm giấc ngàn thu 7/6/2015 10:30:38 PM
 • ღKhờღ: laughing 7/6/2015 10:30:40 PM
 • Sad Girl always Smiles: DI NÓ CHẾT RỒI happy 7/6/2015 10:31:07 PM
 • ღKhờღ: anh biết ma 7/6/2015 10:31:25 PM
 • ღKhờღ: a cũng chết rồi mà 7/6/2015 10:31:30 PM
 • ღKhờღ: nên a biết happy 7/6/2015 10:31:33 PM
 • Sad Girl always Smiles: anh có tin Di không biết khóc không 7/6/2015 10:34:20 PM
 • ღKhờღ: .... 7/6/2015 10:34:29 PM
 • ღKhờღ: qua nt với e thế 7/6/2015 10:34:36 PM
 • ღKhờღ: anh cũng biết vậy 7/6/2015 10:34:41 PM
 • ღKhờღ: nhưng mà ... 7/6/2015 10:34:44 PM
 • ღKhờღ: câu đó phải chỉnh sửa 7/6/2015 10:34:52 PM
 • ღKhờღ: từ thời gian nào đó 7/6/2015 10:34:54 PM
 • ღKhờღ: chứ theo anh biết 7/6/2015 10:34:57 PM
 • ღKhờღ: hồi bé, khi mới sinh ra 7/6/2015 10:35:08 PM
 • ღKhờღ: anh biết 7/6/2015 10:35:10 PM
 • ღKhờღ: Di của ngày đó 7/6/2015 10:35:12 PM
 • ღKhờღ: đã khác 7/6/2015 10:35:14 PM
 • ღKhờღ: đã khóc 7/6/2015 10:35:16 PM
 • ღKhờღ: khóc rất nhiều 7/6/2015 10:35:20 PM
 • ღKhờღ: big_grin 7/6/2015 10:35:23 PM
 • ღKhờღ: mà thôi 7/6/2015 10:35:51 PM
 • ღKhờღ: em ạ 7/6/2015 10:35:53 PM
 • ღKhờღ: k troll nữa 7/6/2015 10:35:56 PM
 • ღKhờღ: a cũng thế e ạ 7/6/2015 10:36:00 PM
 • ღKhờღ: a cũng k khóc 7/6/2015 10:36:03 PM
 • ღKhờღ: a không nhớ từ hôm nào ý 7/6/2015 10:36:12 PM
 • ღKhờღ: nhưng a đã tự hứa với chính mình 7/6/2015 10:36:21 PM
 • ღKhờღ: anh sẽ 7/6/2015 10:36:25 PM
 • ღKhờღ: đéo baoh khóc 7/6/2015 10:36:29 PM
 • ღKhờღ: mạnh cmn mẽ lên 7/6/2015 10:36:42 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Mun
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng of you
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • Kun
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Sad Girl always Smiles
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • cowboysaur
 • bahai1966
 • thihuy69