Quy tắc hình bình hành
-    Nếu $OABC$  là hình bình hành ta có:

Thẻ

× 712

Lượt xem

5248
Chat chit và chém gió
 • Nhung: a 10/1/2014 8:58:52 PM
 • Tiểu sa nhi: bài này cát chưa học 10/1/2014 8:58:57 PM
 • Faker ^^:10/1/2014 8:58:57 PM
 • hieugiapbat: hoc sắc suat đau đầu lắm 10/1/2014 8:59:00 PM
 • Con Gái MAFIA: ng dạo này nó bất bình thường 10/1/2014 8:59:02 PM
 • Con Gái MAFIA: chuẩn hok sắc xuất mún chết 10/1/2014 8:59:18 PM
 • hieugiapbat: giup hoa đu 10/1/2014 8:59:21 PM
 • Faker ^^: gieo 2 con xúc sắc 10/1/2014 8:59:42 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: vk chết ko chết đc đâu nhanh quên thôi 10/1/2014 9:00:43 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: hok cũng bt mà 10/1/2014 9:00:47 PM
 • Faker ^^: 2/36 thì phải 10/1/2014 9:00:49 PM
 • Faker ^^: big_grin 10/1/2014 9:00:50 PM
 • hieugiapbat: giúp kai 10/1/2014 9:00:51 PM
 • Tiểu sa nhi: hóa của bạn là phần nào vậy 10/1/2014 9:00:56 PM
 • Faker ^^: xác xuất 2/36 big_grin 10/1/2014 9:01:08 PM
 • huyson3108: ckak k bạn 10/1/2014 9:01:18 PM
 • hieugiapbat: phần điện li 10/1/2014 9:01:19 PM
 • Faker ^^: chắcbig_grin 10/1/2014 9:01:23 PM
 • Con Gái MAFIA: vk ghét phần đó 10/1/2014 9:01:34 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: faker hình như ko phải 10/1/2014 9:01:36 PM
 • Tiểu sa nhi: thế thử đọc đề cái coi 10/1/2014 9:01:37 PM
 • Con Gái MAFIA: thích mỗi lượng giác thui 10/1/2014 9:01:40 PM
 • Faker ^^: đúng rồi đó big_grin 10/1/2014 9:01:45 PM
 • hieugiapbat: luong giac sao 10/1/2014 9:01:58 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 10/1/2014 9:02:04 PM
 • Con Gái MAFIA: ck ưi vk báo cho ck 1 tin 10/1/2014 9:02:53 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: sao hả vk 10/1/2014 9:03:06 PM
 • Con Gái MAFIA: vk ms đá bay cái ổ mạng của thầy giáo xong 10/1/2014 9:04:37 PM
 • Con Gái MAFIA: hihih 10/1/2014 9:04:39 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: laughing nghịch khỏe 10/1/2014 9:05:01 PM
 • huyson3108: Faker ơi 10/1/2014 9:05:03 PM
 • Faker ^^: hả 10/1/2014 9:05:10 PM
 • huyson3108: gieo 2 con xúc sắc tính xắc suất của biến cố A có đúng 1 con xúc sắc xuất hiên mặt 6 chấm 10/1/2014 9:05:11 PM
 • hieugiapbat: Cho V dd HCl 1M vào 200ml ding dịch NaAlO2 1M sau pứ thu đc 11,7 g kết tủa.TinhsV?Nếu thay dd HCl bằng khí CO2 thì cần dùng bn llit CO2 (đktc) đê thu dc luong ktua lon nhất? 10/1/2014 9:05:26 PM
 • Faker ^^: 1/36 thì đúng hơn big_grin 10/1/2014 9:05:36 PM
 • huyson3108: thì số kết quả thuận lợi là bao nhiu 10/1/2014 9:05:38 PM
 • huyson3108: 1 con ra mặt 6 thì con còn lại có thể ra từ 1 đến 5 phải k 10/1/2014 9:06:19 PM
 • Con Gái MAFIA: một sự thiệt thì tui k hok hóa nên k pit 10/1/2014 9:06:38 PM
 • Faker ^^:10/1/2014 9:06:41 PM
 • Faker ^^: nhưng mà ko phải làm vậy chi 10/1/2014 9:06:49 PM
 • Tiểu sa nhi: bài này ko khó nhưng khá lằng nhằng 10/1/2014 9:06:51 PM
 • Faker ^^: big_grin 10/1/2014 9:06:54 PM
 • Tiểu sa nhi: bạn có cần ngay ko vậy 10/1/2014 9:07:04 PM
 • hieugiapbat: Cho V dd HCl 1M vào 200ml ding dịch NaAlO2 1M sau pứ thu đc 11,7 g kết tủa.TinhsV?Nếu thay dd HCl bằng khí CO2 thì cần dùng bn llit CO2 (đktc) đê thu dc luong ktua lon nhất? 10/1/2014 9:07:05 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: mk ghét hóa 10/1/2014 9:07:21 PM
 • Con Gái MAFIA: thumbs_up 10/1/2014 9:07:30 PM
 • huyson3108: nếu làm như thế thì P(A)=6/36 ak 10/1/2014 9:07:32 PM
 • Con Gái MAFIA: ck ưi vk mới hok 1 dang vật lí rất chi là hay 10/1/2014 9:07:45 PM
 • Faker ^^: ko 10/1/2014 9:07:52 PM
 • Tiểu sa nhi: hiếu, bài này bạn có cần ngay ko thế 10/1/2014 9:07:57 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: dạng gì hả vk 10/1/2014 9:08:06 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: ????? 10/1/2014 9:08:08 PM
 • hieugiapbat:10/1/2014 9:08:14 PM
 • huyson3108: thế như thế nào Faker 10/1/2014 9:08:15 PM
 • Tiểu sa nhi: ngày mai cần luôn à 10/1/2014 9:08:28 PM
 • Tiểu sa nhi: thế ko được 10/1/2014 9:08:32 PM
 • hieugiapbat: u 10/1/2014 9:08:33 PM
 • hieugiapbat: la sao 10/1/2014 9:08:41 PM
 • Tiểu sa nhi: hnay cát bận rồi 10/1/2014 9:08:42 PM
 • hieugiapbat: sax 10/1/2014 9:08:53 PM
 • huyson3108: gieo 2 con xúc sắc tính xắc suất của biến cố A có đúng 1 con xúc sắc xuất hiên mặt 6 chấm 10/1/2014 9:09:12 PM
 • Tiểu sa nhi: bài này ko khó đâu, chỉ hơi lằng nhằng 10/1/2014 9:09:13 PM
 • huyson3108: ai giúp mình vs 10/1/2014 9:09:19 PM
 • Con Gái MAFIA: tổng hợp 2 dao động điềều hòa cùng phương cùng tần số 10/1/2014 9:09:20 PM
 • hieugiapbat: u 10/1/2014 9:09:21 PM
 • Tiểu sa nhi: fia, cái này cát cũng vừa mới học xong 10/1/2014 9:09:39 PM
 • hieugiapbat: u 10/1/2014 9:09:55 PM
 • Con Gái MAFIA:10/1/2014 9:09:56 PM
 • Con Gái MAFIA: lí 12 công nhận sướng 10/1/2014 9:10:03 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: dào ôi 10/1/2014 9:10:09 PM
 • huyson3108: gieo 2 con xúc sắc tính xắc suất của biến cố A có đúng 1 con xúc sắc xuất hiên mặt 6 chấm 10/1/2014 9:10:11 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: ck hok đến điện rồi 10/1/2014 9:10:17 PM
 • huyson3108: ai giúp monhf vs 10/1/2014 9:10:17 PM
 • hieugiapbat: giup voi 10/1/2014 9:10:20 PM
 • hieugiapbat: Cho V dd HCl 1M vào 200ml ding dịch NaAlO2 1M sau pứ thu đc 11,7 g kết tủa.TinhsV?Nếu thay dd HCl bằng khí CO2 thì cần dùng bn llit CO2 (đktc) đê thu dc luong ktua lon nhất? 10/1/2014 9:10:23 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: xl 2 bạn nhé mk đnag làm văn nên ko giúp đc 10/1/2014 9:10:35 PM
 • Con Gái MAFIA: hok lí 11 như siêu nhân 10/1/2014 9:10:37 PM
 • Con Gái MAFIA: vk đang soạn văn nè 10/1/2014 9:10:47 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: ck đang viết bài tlv số 2 10/1/2014 9:10:57 PM
 • hieugiapbat: li 11 binh thuong nhỉ 10/1/2014 9:10:58 PM
 • huyson3108: pp m n wave 10/1/2014 9:11:06 PM
 • Faker ^^: thì 2/36 đó sad 10/1/2014 9:11:16 PM
 • hieugiapbat: giup kai 10/1/2014 9:11:25 PM
 • Con Gái MAFIA: khổ thân 10/1/2014 9:11:27 PM
 • hieugiapbat: sigh 10/1/2014 9:11:40 PM
 • Con Gái MAFIA: hok vectow quay cx hay 10/1/2014 9:11:46 PM
 • Tiểu sa nhi: cát cũng đang viết bài tlv số 2 nè 10/1/2014 9:11:52 PM
 • hieugiapbat: uk 10/1/2014 9:11:54 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 10/1/2014 9:12:06 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: cát ơi hết trang 5 rồi nhé 10/1/2014 9:12:17 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: hehe 10/1/2014 9:12:19 PM
 • Tiểu sa nhi: nhanh thế 10/1/2014 9:12:28 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: happy chém nhiệt lắn 10/1/2014 9:12:48 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: lắm 10/1/2014 9:12:50 PM
 • Con Gái MAFIA: hôhoo 10/1/2014 9:12:53 PM
 • hieugiapbat: nhanh đi giup voi 10/1/2014 9:12:54 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: gần kết bài ồi 10/1/2014 9:12:55 PM
 • Con Gái MAFIA: ck ưi vk lm xong 3 đề đh rùi 10/1/2014 9:13:01 PM
 • Con Gái MAFIA: chuẩn bị đk sống rùi 10/1/2014 9:13:10 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: vk siêu rồi 10/1/2014 9:13:11 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • hieugiapbat
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Nhung
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • Lục Hiền
 • ndanh9999999
 • Tèo Handsome
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • demonkibo12321
 • tieutuliti98