Công thức cộng đối với sin, cos và tan

$1/ \sin (a + b ) = \sin a.\cos b + \sin b.\cos a$
$2/ \sin (a - b ) = \sin a.\cos b - \sin b.\cos a$
$3/ \cos (a + b ) = \cos a.\cos b - \sin a.\sin b$
$4/ \cos (a - b ) = \cos a.\cos b + \sin a.\sin b$

$5/ \tan (a + b ) = \frac{{\tan a + \tan b}}{{1 - \tan a.\tan b}}$       
$6/ \tan (a - b ) = \frac{{\tan a - \tan b}}{{1 + \tan a.\tan b}}$

Thẻ

Lượt xem

3268
Chat chit và chém gió
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): là người big_grin 8/2/2015 4:26:49 PM
 • manhhung: là tiếng trống 8/2/2015 4:26:53 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): hùng 8/2/2015 4:27:00 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): anh vẫn chưa hỏi tội e 8/2/2015 4:27:05 PM
 • manhhung: big_grin 8/2/2015 4:27:07 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): e hack danh vọng hả ????? 8/2/2015 4:27:11 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): sao lại 1k7 ???? 8/2/2015 4:27:20 PM
 • manhhung: no em gọi bạn mà ah 8/2/2015 4:27:21 PM
 • Ruanyu Jian: thao? 8/2/2015 4:27:28 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): ??? 8/2/2015 4:27:30 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): là sao ??? 8/2/2015 4:27:33 PM
 • manhhung: bọn bạn ngu đăng bài rồi em giải 8/2/2015 4:27:40 PM
 • Ruanyu Jian: Thao 8/2/2015 4:27:49 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): đậu mã big_grin 8/2/2015 4:27:50 PM
 • manhhung: nó lên hỏi bài 8/2/2015 4:27:53 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): hồi xưa ah có nick 1k danh vọng 8/2/2015 4:28:03 PM
 • manhhung: còn em giải đc thì làm thui 8/2/2015 4:28:05 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): cày mây sthangs đó mày 8/2/2015 4:28:11 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): bh mất nick rồi crying 8/2/2015 4:28:17 PM
 • Ruanyu Jian: em thao? 8/2/2015 4:28:34 PM
 • manhhung: rồi em bảo nếu hay thì vote 8/2/2015 4:28:34 PM
 • manhhung: rồi cứ đưa bài lên 8/2/2015 4:28:48 PM
 • manhhung: em làm cho 8/2/2015 4:28:53 PM
 • Moon: dạ 8/2/2015 4:28:58 PM
 • manhhung: xong lại tích 8/2/2015 4:29:02 PM
 • manhhung: và vote 8/2/2015 4:29:06 PM
 • Ruanyu Jian: toi e co on f k? 8/2/2015 4:29:18 PM
 • manhhung: mà chúng nó cùi lắm 8/2/2015 4:29:19 PM
 • manhhung: anh tùng đâu rồi 8/2/2015 4:29:32 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): đây 8/2/2015 4:29:37 PM
 • Moon: nghe giống giọng pino vậy? 8/2/2015 4:29:38 PM
 • Moon: chắc có ạ 8/2/2015 4:29:47 PM
 • manhhung: thế anh và =.= 8/2/2015 4:29:49 PM
 • Ruanyu Jian: uk 8/2/2015 4:29:52 PM
 • manhhung: là bạn cùng trường hả 8/2/2015 4:29:59 PM
 • Ruanyu Jian: toi chac a gui bai tren do 8/2/2015 4:30:07 PM
 • Moon: ok a 8/2/2015 4:30:13 PM
 • Ruanyu Jian: ukm 8/2/2015 4:30:18 PM
 • manhhung: anh tùng 8/2/2015 4:30:20 PM
 • manhhung: tùng 8/2/2015 4:30:25 PM
 • manhhung: tùng 8/2/2015 4:30:28 PM
 • manhhung: tùng 8/2/2015 4:30:32 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh):8/2/2015 4:30:34 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): ko 8/2/2015 4:30:35 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): quen nhau trên này thôi 8/2/2015 4:30:46 PM
 • manhhung: thế mà em tưởng 8/2/2015 4:30:47 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): mem cũ mà big_grin 8/2/2015 4:30:52 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): quen mấy tháng big_grin 8/2/2015 4:30:56 PM
 • manhhung: anh biết một mình không 8/2/2015 4:31:08 PM
 • manhhung: thôi em đăng bài đã 8/2/2015 4:31:43 PM
 • manhhung: ai cao thủ lên giải hộ em 8/2/2015 4:31:54 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): -_- 8/2/2015 4:31:57 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): thì anh mày là : Chỉ một mình mà 8/2/2015 4:32:07 PM
 • Moon: bài j zợ? 8/2/2015 4:32:20 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): mày ko biết à ????????? @@ -_- nhìn cái ava mà ko nhận ra 8/2/2015 4:32:32 PM
 • Ruanyu Jian: 😜 8/2/2015 4:33:42 PM
 • Ruanyu Jian: 😵😳😲😥😦😦😵😜😜😝😋😚😟😰😷😷😶😵 8/2/2015 4:34:53 PM
 • manhhung: em thừa biết chỉ hỏi cho vui thôi 8/2/2015 4:40:27 PM
 • Ruanyu Jian: 👹💀👿👽 8/2/2015 4:41:31 PM
 • Ruanyu Jian: 👱👱👼👼 8/2/2015 4:45:18 PM
 • Ruanyu Jian: chao e nam 8/2/2015 4:49:14 PM
 • Nấm Di Động: happy 8/2/2015 4:49:28 PM
 • Ruanyu Jian: hj 8/2/2015 4:49:53 PM
 • Nấm Di Động: Cho đa giác lồi có 30 cạnh: a) có bao nhiêu tam giác được tạo nên từ 30 đỉnh của tam giác trên b) có bao nhiêu đường chéo của đa giác trên c)có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo, biết bất kì hai đường chéo nào cũng cắt nhau và không có 3 đường chéo đồng quy 8/2/2015 4:49:59 PM
 • Ruanyu Jian: e hoi toan lop 1 ak? 8/2/2015 4:50:25 PM
 • Ruanyu Jian: didinh thu a ak? 8/2/2015 4:50:34 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): 2 sam big_grin ra nch đi em big_grin 8/2/2015 4:51:19 PM
 • Ruanyu Jian: 👹👻💅💇👸🎅🎅👼👹 8/2/2015 4:52:39 PM
 • manhhung: bụt 8/2/2015 4:54:18 PM
 • manhhung: nắm 8/2/2015 4:54:34 PM
 • Nấm Di Động: anh đừng có giểu e 8/2/2015 4:55:55 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): ê Ruanyu Jian 8/2/2015 4:56:03 PM
 • Nấm Di Động: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying 8/2/2015 4:56:05 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): có giỏi oxy ko Ruanyu Jian 8/2/2015 4:56:13 PM
 • Nấm Di Động: em không biết làm thạt mà 8/2/2015 4:56:24 PM
 • Nấm Di Động: cryingcryingcryingcryingcrying 8/2/2015 4:56:33 PM
 • Nấm Di Động: đáng ghét sad 8/2/2015 4:56:51 PM
 • Nấm Di Động: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying 8/2/2015 4:57:24 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): nấm laughing 8/2/2015 4:57:25 PM
 • Nấm Di Động: câm đi 8/2/2015 4:57:39 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): bài đó laughing 8/2/2015 4:57:43 PM
 • Nấm Di Động: crying 8/2/2015 4:57:45 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): lớp 1 mà laughing 8/2/2015 4:57:49 PM
 • Nấm Di Động: mệt 8/2/2015 4:58:17 PM
 • Nấm Di Động: ko giúp thì thôi 8/2/2015 4:58:24 PM
 • Nấm Di Động: không cần 8/2/2015 4:58:27 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh):laughing đừng cần laughing 8/2/2015 4:58:59 PM
 • manhhung: ai làm bụt khóc 8/2/2015 4:59:48 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): Vũ Da anh: ra làm quen đi bạn big_grin 8/2/2015 5:00:18 PM
 • Nấm Di Động: tự nhiên muốn khóc 8/2/2015 5:01:03 PM
 • manhhung: bỗng dưng muốn khóc chứ 8/2/2015 5:01:20 PM
 • manhhung: laughing 8/2/2015 5:01:28 PM
 • Nấm Di Động: crying 8/2/2015 5:02:56 PM
 • manhhung: /????????????? 8/2/2015 5:05:20 PM
 • manhhung: chị buonf j nấm 8/2/2015 5:05:27 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): buồn cười laughing 8/2/2015 5:07:27 PM
 • manhhung: cười j 8/2/2015 5:09:23 PM
 • Hàn Di: ._. 8/2/2015 5:12:22 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/130382/ace-giup-e-bai-nay-vs-a-bao-nhieu-so-cung-tra-ngu-oxy 8/2/2015 5:14:43 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/130382/ace-giup-e-bai-nay-vs-a-bao-nhieu-so-cung-tra-ngu-oxy 8/2/2015 5:14:44 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Hàn Di
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • manhhung
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • Nghé Tồ