Hàm số nghịch biến

        Hàm số $f$ gọi là nghịch biến  (hay giảm) trên $K$ nếu  
$\forall {x_1},{x_2} \in K,{x_1} < {x_2} \Rightarrow f({x_1}) > f({x_2})$
Nếu một hàm số nghịch biến trên $K$ thì trên đó, đồ thị của nó đi xuống từ trái qua phải.
         ĐỊNH  LÝ
Giả sử hàm số $f$ có đạo hàm trên khoảng $I$
a) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in I$ thì hàm số $f$ đồng biến trên khoảng $I$
b) Nếu $f'(x)<0$ với mọi $x \in I$ thì hàm số $f$ nghịch biến trên khoảng $I$
c) Nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in I$ thì hàm số $f$ không đổi trên khoảng $I$

Thẻ

× 35

Lượt xem

244
Chat chit và chém gió
 • Tonny_Mon_97: đây nề 9/2/2014 8:26:26 PM
 • Con Gái MAFIA: mon 9/2/2014 8:28:56 PM
 • Con Gái MAFIA: kb ròi còn gì 9/2/2014 8:29:04 PM
 • Tonny_Mon_97: sao 9/2/2014 8:29:04 PM
 • Tonny_Mon_97: njck giề ế nhể 9/2/2014 8:29:18 PM
 • Con Gái MAFIA: trang ckit í 9/2/2014 8:29:26 PM
 • Tonny_Mon_97: hóa ra là chị trang 9/2/2014 8:29:40 PM
 • Tonny_Mon_97: thất lễ lâu nay 9/2/2014 8:29:46 PM
 • Con Gái MAFIA: devil 9/2/2014 8:29:52 PM
 • Con Gái MAFIA: gió ưi 9/2/2014 8:29:56 PM
 • Tonny_Mon_97: khấu đầu not_worthy 9/2/2014 8:30:01 PM
 • Tonny_Mon_97: mít tờ đít 9/2/2014 8:30:11 PM
 • lmht6v6: vâng cho hỏi ngà sinh có đúng ko vậy ạ 9/2/2014 8:30:38 PM
 • Windy: Trang, gì vậy? 9/2/2014 8:31:04 PM
 • Con Gái MAFIA: gió im lặng tế 9/2/2014 8:31:34 PM
 • Con Gái MAFIA: mon nói gì tế 9/2/2014 8:31:40 PM
 • Con Gái MAFIA: 6v6 hỏi ai tế 9/2/2014 8:32:02 PM
 • Windy: hì, tớ đang onl fb nữa 9/2/2014 8:32:23 PM
 • Windy: big_grin 9/2/2014 8:32:26 PM
 • Con Gái MAFIA: big_grin 9/2/2014 8:32:45 PM
 • lmht6v6: thì hỏi MAFIA chứ ai 9/2/2014 8:33:18 PM
 • Con Gái MAFIA: hỏi cái gì 9/2/2014 8:33:28 PM
 • lmht6v6: sinh nhật lỡ làng vui vẻ 9/2/2014 8:33:28 PM
 • lmht6v6: big_grin 9/2/2014 8:33:42 PM
 • lmht6v6: sinh nhật muộn !!! 9/2/2014 8:33:52 PM
 • Con Gái MAFIA: sao lại liên quan tới ngà sinh 9/2/2014 8:33:54 PM
 • Con Gái MAFIA: tongue 9/2/2014 8:34:01 PM
 • lmht6v6: ngày sinh sai chính tả 9/2/2014 8:34:43 PM
 • lmht6v6: ? 9/2/2014 8:34:44 PM
 • Con Gái MAFIA: 29/8 9/2/2014 8:35:37 PM
 • lmht6v6: 29 / 8 / 1998 à 9/2/2014 8:37:38 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 9/2/2014 8:37:42 PM
 • Con Gái MAFIA: 6v6 là boy hử 9/2/2014 8:37:52 PM
 • lmht6v6: vâng !! 9/2/2014 8:38:14 PM
 • Con Gái MAFIA: nhiu tủi 9/2/2014 8:38:24 PM
 • lmht6v6: c bao nhiêu tủi t bấy nhiêu 9/2/2014 8:38:59 PM
 • Con Gái MAFIA: big_grin 9/2/2014 8:39:05 PM
 • Con Gái MAFIA: ở đâu 9/2/2014 8:39:09 PM
 • lmht6v6: ko ở Hải Dương 9/2/2014 8:39:48 PM
 • Con Gái MAFIA: nói tế mà cx nói 9/2/2014 8:40:00 PM
 • lmht6v6: big_grin 9/2/2014 8:40:18 PM
 • Windy: yawn 9/2/2014 8:42:00 PM
 • Con Gái MAFIA: bùn tế gió 9/2/2014 8:42:09 PM
 • lmht6v6: lật bản đồ việt nam ko thấy tỉnh tớ đâu 9/2/2014 8:42:10 PM
 • lmht6v6: !! 9/2/2014 8:42:11 PM
 • Con Gái MAFIA: thumbs_down 9/2/2014 8:42:32 PM
 • Windy: Trang, đang bơi giữa đống bài tập 9/2/2014 8:42:47 PM
 • Windy: @@ 9/2/2014 8:42:50 PM
 • lmht6v6: @@ me too !!! 9/2/2014 8:43:08 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 9/2/2014 8:43:16 PM
 • Windy: ôi ôi 9/2/2014 8:43:16 PM
 • lmht6v6: 36 tờ giấy a4 9/2/2014 8:43:19 PM
 • Windy: bắt tay cái 9/2/2014 8:43:20 PM
 • Con Gái MAFIA: t đang bơi giwuax đống ng 9/2/2014 8:43:25 PM
 • Windy: sigh 9/2/2014 8:43:25 PM
 • lmht6v6: big_hug 9/2/2014 8:43:36 PM
 • lmht6v6: big_grin 9/2/2014 8:43:38 PM
 • Windy: Trang, lại đang đi chơi chứ gì :3 9/2/2014 8:43:48 PM
 • Con Gái MAFIA: k ở nhà 9/2/2014 8:43:53 PM
 • Con Gái MAFIA: ốm rùi 9/2/2014 8:43:56 PM
 • Windy: ơ, thế chơi nhiều quá hay sao mà h ốm thế? 9/2/2014 8:44:22 PM
 • lmht6v6: chắc vậy rồi 9/2/2014 8:45:02 PM
 • lmht6v6: windy cho xin cái link facebook đi 9/2/2014 8:45:21 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 9/2/2014 8:45:30 PM
 • Windy: kb r 6v6laughing 9/2/2014 8:45:44 PM
 • lmht6v6: cỏ 4 lá hả ? 9/2/2014 8:46:06 PM
 • Windy: Trang, thế mà 4/9 còn đòi quẩy?k sợ ốm tiếp ànerd 9/2/2014 8:46:29 PM
 • Windy: -_- 9/2/2014 8:46:51 PM
 • Con Gái MAFIA: 5/9 khai giảng lo gì 9/2/2014 8:46:52 PM
 • Windy: hnay đã 2 người hỏi danh tính mềnh trên này r =.= 9/2/2014 8:47:15 PM
 • lmht6v6: big_grin 9/2/2014 8:47:36 PM
 • Con Gái MAFIA: khai giảng cúp cua k lo kakakaa 9/2/2014 8:47:38 PM
 • lmht6v6: ôi mẹ ơi 9/2/2014 8:47:47 PM
 • lmht6v6: c có gan chơi thật ấy 9/2/2014 8:47:55 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 9/2/2014 8:48:03 PM
 • Con Gái MAFIA: tại tháng này bama đi chơi roài 9/2/2014 8:48:17 PM
 • Con Gái MAFIA: có gan là đk tuốt 9/2/2014 8:48:51 PM
 • Windy: sướng 9/2/2014 8:48:54 PM
 • Con Gái MAFIA: kể cả ở nhà c xchar lo bị mắng 9/2/2014 8:49:06 PM
 • lmht6v6: ôi trời ơi 9/2/2014 8:49:22 PM
 • lmht6v6: thôi 34 trang giấy chờ đón giang tay 9/2/2014 8:49:30 PM
 • lmht6v6: ở đây lo tnas gẫu chắc tới sáng cũng chưa xong tờ nào nữa 9/2/2014 8:49:44 PM
 • Con Gái MAFIA: devil 9/2/2014 8:49:50 PM
 • Con Gái MAFIA: tui cóa 100 bài lm hết mnr chán 9/2/2014 8:50:02 PM
 • nước alone: 2m.n yawn 9/2/2014 8:51:10 PM
 • lmht6v6: chào 9/2/2014 8:51:25 PM
 • Con Gái MAFIA: peace_sign 9/2/2014 8:52:13 PM
 • lmht6v6: windy làm bài đi :3 cho MAFIA chơi 1 mình cho sướng 9/2/2014 8:52:55 PM
 • lmht6v6: ? 9/2/2014 8:52:56 PM
 • Windy: big_grin 2 9/2/2014 8:53:02 PM
 • Windy: ờ, 6v6laughing 9/2/2014 8:53:19 PM
 • Con Gái MAFIA: k lo 9/2/2014 8:53:46 PM
 • Con Gái MAFIA: mình lên đây lm cảnh thui 9/2/2014 8:53:54 PM
 • lmht6v6: tại sao lại làm cảnh 9/2/2014 8:55:11 PM
 • Con Gái MAFIA: tại thấy mn chăm hok quá 9/2/2014 8:55:26 PM
 • Con Gái MAFIA: mà ngồi đợi k thấy ck on nên ngồi lm cảnh 9/2/2014 8:55:37 PM
 • Windy: laughing Trang ngồi nc vs m.n là chính , đợi ck là chủ yếu hee_hee 9/2/2014 8:56:17 PM
 • Con Gái MAFIA: thumbs_up 9/2/2014 8:56:27 PM
 • Con Gái MAFIA: mn giải giúp m thắc mắc nha 9/2/2014 8:56:42 PM
 • Con Gái MAFIA: ai cx bảo mình là con gái suốt ngày quẩy mà sao hok hành k sa sút 9/2/2014 8:57:14 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • PIG
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • maithuyfr
 • nước alone
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • thanhhungvo44
 • hikichbo
 • lmht6v6
 • vampire.regeneration