Hàm số nghịch biến

        Hàm số $f$ gọi là nghịch biến  (hay giảm) trên $K$ nếu  
$\forall {x_1},{x_2} \in K,{x_1} < {x_2} \Rightarrow f({x_1}) > f({x_2})$
Nếu một hàm số nghịch biến trên $K$ thì trên đó, đồ thị của nó đi xuống từ trái qua phải.
         ĐỊNH  LÝ
Giả sử hàm số $f$ có đạo hàm trên khoảng $I$
a) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in I$ thì hàm số $f$ đồng biến trên khoảng $I$
b) Nếu $f'(x)<0$ với mọi $x \in I$ thì hàm số $f$ nghịch biến trên khoảng $I$
c) Nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in I$ thì hàm số $f$ không đổi trên khoảng $I$

Thẻ

× 35

Lượt xem

344
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜLostღ: đi đi em laughing 9/26/2016 4:52:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp Hoàng em 9/26/2016 4:52:10 PM
 • Thư là ny của tôi: Muốn nói một vài lời với em, em làm ny anh nhé ? Anh thật sự yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu em bằng cả trái tim, yêu em từ những nụ cười tươi, yêu em nhiều vô kể ..................... yêu em không thể dùng từ nào để tả nổi 9/26/2016 4:52:11 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: haharolling_on_the_floor quen r 9/26/2016 4:52:13 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: nta mà biết mk lừa chắc tức ói máu mất rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:52:14 PM
 • Thư là ny của tôi: Muốn nói một vài lời với em, em làm ny anh nhé ? Anh thật sự yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu em bằng cả trái tim, yêu em từ những nụ cười tươi, yêu em nhiều vô kể ..................... yêu em không thể dùng từ nào để tả nổi 9/26/2016 4:52:14 PM
 • Thư là ny của tôi: Muốn nói một vài lời với em, em làm ny anh nhé ? Anh thật sự yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu em bằng cả trái tim, yêu em từ những nụ cười tươi, yêu em nhiều vô kể ..................... yêu em không thể dùng từ nào để tả nổi 9/26/2016 4:52:16 PM
 • Thư là ny của tôi: Muốn nói một vài lời với em, em làm ny anh nhé ? Anh thật sự yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu em bằng cả trái tim, yêu em từ những nụ cười tươi, yêu em nhiều vô kể ..................... yêu em không thể dùng từ nào để tả nổi 9/26/2016 4:52:18 PM
 • Thư là ny của tôi: Muốn nói một vài lời với em, em làm ny anh nhé ? Anh thật sự yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu em bằng cả trái tim, yêu em từ những nụ cười tươi, yêu em nhiều vô kể ..................... yêu em không thể dùng từ nào để tả nổi 9/26/2016 4:52:20 PM
 • Thư là ny của tôi: thôi 9/26/2016 4:52:45 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: rolling_on_the_floor Thư ơi 9/26/2016 4:52:45 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: có ng gọi 9/26/2016 4:52:48 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: laughing bên Hóa 9/26/2016 4:52:51 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:52:52 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:53:04 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:53:13 PM
 • 민 호앙를 수행: EM YẾN 9/26/2016 4:53:43 PM
 • Thư là ny của tôi: mấy người này cười như bị gì ấy 9/26/2016 4:53:44 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:53:45 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: EM HOÀNG rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:54:00 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:54:18 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:54:31 PM
 • khanhninhkt1: alo có ai rành tích phân mặt ko big_grin 9/26/2016 4:54:34 PM
 • Nguyễn Nga: rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:54:35 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: quq Hóa chưa Thư rolling_on_the_floor 9/26/2016 4:54:38 PM
 • ๖ۣۜLostღ: hi mấy đứa :3 9/26/2016 4:54:53 PM
 • ๖ۣۜLostღ: big_grin 9/26/2016 4:54:56 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mấy bà đâu ruj 9/26/2016 5:00:56 PM
 • ๖ۣۜLostღ: đi hẹn hò laughing 9/26/2016 5:01:22 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/26/2016 5:01:50 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: kinh thía 9/26/2016 5:01:53 PM
 • ๖ۣۜLostღ: haha 9/26/2016 5:02:21 PM
 • ๖ۣۜLostღ: v~ cả ilovethu laughing 9/26/2016 5:03:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:03:36 PM
 • Ilovethu: laughing caro hơm 9/26/2016 5:03:49 PM
 • Ilovethu: laughing avt đẹp vch 9/26/2016 5:03:55 PM
 • tran85295: laughing 9/26/2016 5:04:43 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/26/2016 5:04:58 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bà này tinh avt đẹp v 9/26/2016 5:05:08 PM
 • tran85295: mưa quá cúp 1 tiết straight_face chết t r worried 9/26/2016 5:05:23 PM
 • Ilovethu: à Nam sao máy tui lại có chữ đó r laughing 9/26/2016 5:05:24 PM
 • Ilovethu: laughing hehe 9/26/2016 5:05:29 PM
 • Ilovethu: laughing đen đẹp nhở 9/26/2016 5:05:40 PM
 • ๖ۣۜLostღ: thấy onl nãy giờ mà laughing 9/26/2016 5:05:43 PM
 • tran85295: im đi straight_face anh đang buồn chú cười gì straight_face 9/26/2016 5:05:48 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/26/2016 5:05:53 PM
 • Ilovethu: laughing cười đê 9/26/2016 5:06:07 PM
 • Ilovethu: rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:06:10 PM
 • tran85295: nãy off h mới lên mà 9/26/2016 5:06:18 PM
 • ๖ۣۜLostღ: thấy onl fb cơ laughing 9/26/2016 5:06:25 PM
 • tran85295: à máy vẫn để đấy 9/26/2016 5:06:39 PM
 • ๖ۣۜLostღ: tưởng đi học laughing 9/26/2016 5:07:01 PM
 • ๖ۣۜLostღ: mà học ở trường chớ 9/26/2016 5:07:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/26/2016 5:07:21 PM
 • tran85295: chiều nay học 2 tiết 9/26/2016 5:07:25 PM
 • tran85295: cúp 1 tiết straight_face 9/26/2016 5:07:28 PM
 • ๖ۣۜLostღ: ahihi laughing 9/26/2016 5:07:36 PM
 • ๖ۣۜLostღ: thầy tuôi lại báo nghỉ ca chiều nay -_- 9/26/2016 5:07:55 PM
 • ๖ۣۜLostღ: nghri quài hôm nào lại học bù 9/26/2016 5:08:03 PM
 • tran85295: chiều nay lớp nghỉ hơn 1 nửa straight_face 9/26/2016 5:08:38 PM
 • ๖ۣۜLostღ: mưa to thế cơ ak? >.> 9/26/2016 5:08:58 PM
 • tran85295: uh to :3 với lại ko biết trước ko có áo mưa 9/26/2016 5:09:29 PM
 • ๖ۣۜLostღ: sida laughing 9/26/2016 5:09:39 PM
 • ๖ۣۜLostღ: tuôi lúc nào cũng để sạc với áo mưa trong cốp laughing 9/26/2016 5:09:53 PM
 • tran85295: mùa này mùa khô mà straight_face tự nhiên lại có mưa 9/26/2016 5:11:55 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: miền Nam mà cũng có mưa ? laughing 9/26/2016 5:12:11 PM
 • tran85295: ơ , óc có vấn đề ko laughing 9/26/2016 5:12:54 PM
 • ๖ۣۜLostღ: ăn ở cả laughing 9/26/2016 5:13:11 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: tui thấy toàn nắng mà laughing 9/26/2016 5:13:46 PM
 • tran85295: thôi lên lò đây straight_face 9/26/2016 5:14:36 PM
 • tran85295: pp 9/26/2016 5:14:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/26/2016 5:14:44 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: sao tui thấy mấy ông bà học nhiều vch laughing 9/26/2016 5:15:11 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: tui toàn chơi -_- 9/26/2016 5:15:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui ms tnh chs nè 9/26/2016 5:16:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing bà ms chăm ý 9/26/2016 5:16:30 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: dạp này ngày tui tinh chs 9/26/2016 5:16:39 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tối lên chém vs mấy ông bà 9/26/2016 5:16:45 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nên k học đ c j cả rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:16:54 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: haizz -__- 9/26/2016 5:17:08 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: lo 9/26/2016 5:17:11 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: nhưng lười 9/26/2016 5:17:13 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 9/26/2016 5:17:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bọn lp tui chăm lém 9/26/2016 5:17:22 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: yes =.= 9/26/2016 5:17:31 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui mun chăm mà k đc -_- 9/26/2016 5:17:31 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: liwsp tui cũng z 9/26/2016 5:17:35 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: cno về nhà lm BT 9/26/2016 5:17:42 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: mk thì méo lm 9/26/2016 5:17:46 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: -_- 9/26/2016 5:17:47 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 9/26/2016 5:18:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bài cũ nữa 9/26/2016 5:18:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: từ ngày lên 11 9/26/2016 5:18:19 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui k học 1 môn nào laughing 9/26/2016 5:18:27 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cn b nó học suốt 9/26/2016 5:18:33 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: yes rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:18:45 PM
 • ๖ۣۜQueenღ: laughing ngồi lớp còn ngủ gật chớ 9/26/2016 5:18:53 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing uk 9/26/2016 5:19:09 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 9/26/2016 5:23:46 PM
 • 민 호앙를 수행: có ai ko 9/26/2016 5:25:30 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Xóa đi kí ức
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ๖ۣQuỳnh ๖ۣQuái ๖ۣQủy
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ๖ۣۜQueenღ
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • ๖ۣ'Titan๖ۣۜღ.
 • ๖ۣۜH
 • .
 • ๖ۣۜLostღ
 • phuchieudang01
 • nhungoc
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • achachaoi26
 • ๖ۣۜHoàngღ๖ۣۜAnh
 • khanhninhkt1
 • Ilovethu
 • phamviet290398