hay hay hay –  danglinhdt8a 21-12-13 06:52 PM
cũng hay đấy nhỉ pio hoc đh rồi mà ngĩ lại mình còn học lớp 12 sao vui wá trời –  danglinhdt8a 21-12-13 06:34 PM

Thẻ

Lượt xem

48213
Chat chit và chém gió
 • doibuontenh16: học lý chỉ là môn mk thích 4/19/2014 11:51:01 PM
 • quanshuu: ờ,mau bà thúy ơi 4/19/2014 11:51:09 PM
 • quanshuu: tui thích toán, thích lý nên thi thử, đc chọn cả 2 luôn 4/19/2014 11:51:32 PM
 • minh_thúy: một người đánh cá bơi thuyền ngược dòng sông. khi tới chiếc cầu bắc ngang sông , người đó đánh rơi mmootj cái can nhựa rỗng . sau 1h , người đó mới phái hiên ra , cho thuyền quay lại và gặp can nhựa cách cầu 6km . tìm vận tốc nước chảy . bt rằng vận tốc của thuyền đối với nước khi ngược dòng và xuôi dòng là như nhau 4/19/2014 11:51:37 PM
 • doibuontenh16: xời 4/19/2014 11:51:57 PM
 • quanshuu: chắc có lẽ t lam dc 4/19/2014 11:52:32 PM
 • minh_thúy: có 1 bài mà tui nhác dánh máy quá 4/19/2014 11:53:08 PM
 • quanshuu: đánh đi 4/19/2014 11:53:16 PM
 • doibuontenh16: đệ tui mờ 4/19/2014 11:53:20 PM
 • minh_thúy: nớ dài 4/19/2014 11:53:23 PM
 • doibuontenh16: phải giống sp chớ 4/19/2014 11:53:26 PM
 • quanshuu: bà có face k? 4/19/2014 11:53:31 PM
 • quanshuu: ai đệ ông? 4/19/2014 11:53:37 PM
 • minh_thúy: ờ ông đi mà đánh 4/19/2014 11:53:37 PM
 • minh_thúy:4/19/2014 11:53:40 PM
 • minh_thúy: https://www.facebook.com/hothien.nga.353 4/19/2014 11:53:58 PM
 • quanshuu: cho xin link , chụp ảnh post lên 4/19/2014 11:54:05 PM
 • doibuontenh16: bả chứ ai 4/19/2014 11:54:38 PM
 • doibuontenh16: đệ tui đó 4/19/2014 11:54:41 PM
 • doibuontenh16: há há 4/19/2014 11:54:44 PM
 • quanshuu: kb rồi đó 4/19/2014 11:54:48 PM
 • quanshuu: doibuontenh16 có face k ? khi nào có bài khó t hỏi 4/19/2014 11:55:13 PM
 • minh_thúy: ờ ai đệ ông 4/19/2014 11:55:26 PM
 • quanshuu: kb vs tui đi thúy 4/19/2014 11:55:39 PM
 • quanshuu: rồi post ảnh bài lên 4/19/2014 11:55:51 PM
 • minh_thúy: để tui bỏ chặn ông kia đã 4/19/2014 11:55:56 PM
 • doibuontenh16: https://www.facebook.com/gia.hung.37625 4/19/2014 11:56:09 PM
 • doibuontenh16:4/19/2014 11:56:13 PM
 • doibuontenh16: vậy huề nhé 4/19/2014 11:56:17 PM
 • doibuontenh16: bt rằng vận tốc của thuyền đối với nước khi ngược dòng và xuôi dòng là như nhau 4/19/2014 11:56:34 PM
 • doibuontenh16: sao lại thế này 4/19/2014 11:56:38 PM
 • minh_thúy:4/19/2014 11:57:07 PM
 • minh_thúy: dề là vậy đó 4/19/2014 11:57:12 PM
 • quanshuu: hiểu rồi 4/19/2014 11:57:29 PM
 • minh_thúy: sao 4/19/2014 11:57:49 PM
 • doibuontenh16: ra roy 4/19/2014 11:57:52 PM
 • doibuontenh16: hk tính dk cụ thể âu 4/19/2014 11:58:03 PM
 • quanshuu: hiểu rồi, khi đi ngược v thuyền tăng nên vận tốc như nhau 4/19/2014 11:58:26 PM
 • doibuontenh16: chỉ tính theo V của thuyền thôi 4/19/2014 11:58:32 PM
 • doibuontenh16: hk phải đâu ông kia dừng hỉu nhầm 4/19/2014 11:58:43 PM
 • quanshuu: sao? 4/19/2014 11:58:49 PM
 • doibuontenh16: hiu the la sai day 4/19/2014 11:58:53 PM
 • minh_thúy: thôi sáng mai lên tui đi ngủ đây 4/19/2014 11:59:16 PM
 • quanshuu: thế ông hiểu ntn 4/19/2014 11:59:23 PM
 • quanshuu: https://www.facebook.com/khongnoi.dau.75 4/19/2014 11:59:32 PM
 • minh_thúy: sl àm còn bài kia mai tui đưa sau 4/19/2014 11:59:41 PM
 • quanshuu: kb vs tui đi ,máy tui lg quá 4/19/2014 11:59:45 PM
 • doibuontenh16: xuôi dòng cộng thêm ngược dòng trừ đi 4/19/2014 11:59:46 PM
 • doibuontenh16: rồi chấp nhận đi 4/20/2014 12:00:08 AM
 • quanshuu: nói rõ chút 4/20/2014 12:00:09 AM
 • doibuontenh16: khi xuôi dòng thì V thuyền tăng 4/20/2014 12:00:27 AM
 • doibuontenh16: ngược thì giảm 4/20/2014 12:00:32 AM
 • minh_thúy: tui bỏ chặc ông kia rồi 4/20/2014 12:00:35 AM
 • doibuontenh16:4/20/2014 12:00:40 AM
 • doibuontenh16: hi 4/20/2014 12:00:42 AM
 • quanshuu: ??? 4/20/2014 12:00:44 AM
 • quanshuu: là sao? 4/20/2014 12:00:47 AM
 • doibuontenh16: sac 4/20/2014 12:00:50 AM
 • doibuontenh16: thế tui chịu 4/20/2014 12:00:54 AM
 • quanshuu: k 4/20/2014 12:00:59 AM
 • doibuontenh16: bảo bà thúy giảng á 4/20/2014 12:01:04 AM
 • quanshuu: tui ns bà thúy kìa 4/20/2014 12:01:05 AM
 • quanshuu: kkk 4/20/2014 12:01:08 AM
 • doibuontenh16: à 4/20/2014 12:01:11 AM
 • quanshuu: tui hỏi bả đang ns gi? k hiểu 4/20/2014 12:01:22 AM
 • doibuontenh16: hk co gì aduda 4/20/2014 12:01:37 AM
 • quanshuu: bài kia có 2 cách hiểu 4/20/2014 12:02:23 AM
 • quanshuu: theo kiểu ông và t 4/20/2014 12:02:31 AM
 • nth11097: tan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124584/giup-minh-voi 4/20/2014 12:02:39 AM
 • nth11097: lam ho mjk cai 4/20/2014 12:02:54 AM
 • quanshuu: k truy cap dc 4/20/2014 12:03:12 AM
 • nth11097: chan 4/20/2014 12:03:26 AM
 • quanshuu: đưa lại link coi 4/20/2014 12:03:32 AM
 • doibuontenh16: link gì đây 4/20/2014 12:03:51 AM
 • nth11097: tan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124584/giup-minh-voio 4/20/2014 12:04:13 AM
 • quanshuu: bài gì đó của ông nth11097 4/20/2014 12:04:17 AM
 • nth11097: ham so lien tuc 4/20/2014 12:04:57 AM
 • quanshuu: k vào đc 4/20/2014 12:04:58 AM
 • doibuontenh16: sai link 4/20/2014 12:05:00 AM
 • nth11097: sax 4/20/2014 12:05:04 AM
 • doibuontenh16: vs cả thoi e chịu 4/20/2014 12:05:07 AM
 • doibuontenh16: e ms lớp 9 4/20/2014 12:05:12 AM
 • nth11097: haiz 4/20/2014 12:05:22 AM
 • quanshuu: hàm số như thế e chưa học 4/20/2014 12:05:25 AM
 • quanshuu: e lớp 8 4/20/2014 12:05:28 AM
 • quanshuu: doibuontenh16 ơi 4/20/2014 12:05:59 AM
 • doibuontenh16: sao 4/20/2014 12:06:08 AM
 • quanshuu: khi nào có bt khó t nt cho ông trên face nha 4/20/2014 12:06:18 AM
 • doibuontenh16: ukm 4/20/2014 12:06:22 AM
 • quanshuu: mà gọi theo kiêu tui-ông đc k , gọi anh-em nghe như bê đê gọi nhau ấy 4/20/2014 12:06:54 AM
 • quanshuu: blushing 4/20/2014 12:07:07 AM
 • quanshuu: cả toán và lý nha 4/20/2014 12:07:41 AM
 • doibuontenh16: cũng dk 4/20/2014 12:08:57 AM
 • doibuontenh16: tui vẫn toi tui ông mà 4/20/2014 12:09:07 AM
 • doibuontenh16: hk sao 4/20/2014 12:09:10 AM
 • doibuontenh16: tui quen ùi 4/20/2014 12:09:13 AM
 • doibuontenh16: bài nè 4/20/2014 12:30:34 AM
 • doibuontenh16: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7047/ne-pa-doc-di/7060#7060 4/20/2014 12:30:35 AM
 • Death: coffee 4/20/2014 5:16:57 AM
 • Tonny_Mon_97: yawn 4/20/2014 7:12:50 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • tienni68
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • small_mouse102
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999