1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

4403
Chat chit và chém gió
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: silly 5/30/2016 8:41:09 AM
 • Trần Hoàng Nam: ghê laughing 5/30/2016 8:41:10 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: ns phét k pít ngượng 5/30/2016 8:41:28 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: rolling_on_the_floor 5/30/2016 8:41:36 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: big_grin lên lp 10 chắc phá nát cái trg 5/30/2016 8:41:40 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: ở lp 9 t phá nát cái lp r 5/30/2016 8:41:54 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: 2-3 ngồi sổ đầu bài 5/30/2016 8:42:14 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: do cái tội buôn dưa ở góc lp 5/30/2016 8:42:28 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: thật nào mak ế là fai 5/30/2016 8:42:34 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: bệnh hoạn này 5/30/2016 8:42:45 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: tự kỉ 5/30/2016 8:42:48 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: ns lắm 5/30/2016 8:42:50 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: tkinh 5/30/2016 8:42:54 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: ns phét 5/30/2016 8:42:57 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing thôi 5/30/2016 8:42:59 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: chém gió đổ cây 5/30/2016 8:43:07 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: bay nóc nhà này 5/30/2016 8:43:12 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: quỳn j mà khó tính như chằn thế 5/30/2016 8:43:12 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: ôi tr 5/30/2016 8:43:14 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: đủ thứ nên ế là fai 5/30/2016 8:43:20 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:43:26 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: chằn?????? 5/30/2016 8:43:28 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: angry 5/30/2016 8:43:30 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: bà chằn 5/30/2016 8:43:33 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: đấm chết h 5/30/2016 8:43:36 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: big_grin 5/30/2016 8:43:39 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: cái teean tkinh 5/30/2016 8:43:48 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: *bốp* 5/30/2016 8:43:57 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing úi 5/30/2016 8:44:01 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: *chat* 5/30/2016 8:44:01 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: thôi pp anh đi tìm kiếm con đg hạnh phúc đã wave 5/30/2016 8:45:42 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:45:53 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chú lên sổ đầu bài bao nhiêu lần 5/30/2016 8:46:10 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: = anh ko 5/30/2016 8:46:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:46:18 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: 2 lần thì phải 5/30/2016 8:46:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ngày nào anh cũng lên cả 5/30/2016 8:46:23 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:46:29 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: t lên tội nc ở góc lp phá nhất góc đó 5/30/2016 8:46:42 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: xong r cái tội ko kt bài tập của tụi nó ngồi vô sổ ăn 1 lập tức 5/30/2016 8:47:34 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:48:25 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cùi 5/30/2016 8:48:28 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: confused 5/30/2016 8:48:49 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: ông tội j 5/30/2016 8:48:52 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 5/30/2016 8:48:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đủ tội cả 5/30/2016 8:49:02 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:49:09 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nhiều nhất là cỡi ngựa xem hoa 5/30/2016 8:49:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:49:18 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:49:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vào lớp trễ 5/30/2016 8:49:22 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:49:25 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ăn vụng trong giờ học 5/30/2016 8:49:31 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: không đồng phục 5/30/2016 8:49:36 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: giỡn trong giờ học 5/30/2016 8:49:41 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:49:44 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: tui vào cổng trg là vừa đúng lúc đánh trống 5/30/2016 8:49:46 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: e cx ăn trog h này 5/30/2016 8:49:48 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: mag kẹo di ăn 5/30/2016 8:49:55 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tội đặc biệt 5/30/2016 8:49:55 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: cố bắt đi quát lp 5/30/2016 8:50:00 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: có hành vi khủng bố trường học 5/30/2016 8:50:07 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:50:10 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:50:11 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: rolling_on_the_floor 5/30/2016 8:50:13 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: mang dao à 5/30/2016 8:50:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko 5/30/2016 8:50:17 AM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: jin bá đạo wa 5/30/2016 8:50:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đem que diêm va2 pháo theo 5/30/2016 8:50:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đốt 5/30/2016 8:50:30 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:50:32 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:50:33 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: ckoi ngu r 5/30/2016 8:50:36 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:50:40 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: ko kỉ luật ms lạ 5/30/2016 8:50:43 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tội khác nữa 5/30/2016 8:50:44 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:50:47 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: "đập vỡ cây đàn" 5/30/2016 8:51:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:51:06 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:51:09 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đá trái banh nát cái miếng che của xe ông thầy 5/30/2016 8:51:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:51:23 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ns chung là số từng trải 5/30/2016 8:51:31 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:51:34 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hên mak cuối năm dc hạnh kiểm tốt do có nhiều đóng góp 5/30/2016 8:51:46 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing 5/30/2016 8:52:33 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: ông đk giải gì 5/30/2016 8:52:38 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: à quên tôi đi tìm con đg dẫn tới cổng trg cấp 3 đã ô wave 5/30/2016 8:53:16 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: cổng đó chắc có nhiều gái xinh lắm money_eyes 5/30/2016 8:53:33 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: wave 5/30/2016 8:53:37 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 8:53:42 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: pp ông 5/30/2016 8:53:49 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cuối năm dc hạng nhất heheh 5/30/2016 8:53:53 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 5/30/2016 8:53:56 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: laughing gke vc 5/30/2016 8:54:02 AM
 • ♥๖ۣ๖ۣۜBOSS๖ۣۜ๖ۣۜ♥: wave 5/30/2016 8:54:07 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 5/30/2016 8:54:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: người ta bảo cái trình 5/30/2016 8:54:16 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/30/2016 9:04:47 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/30/2016 9:51:49 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ ๖ۣۜMagickbtsヅ
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • MuUn'ss QuỲnh'ss
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Hoàng Yến
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ๖ۣۜWinx
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • kanguru_talatao