1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

2347
Chat chit và chém gió
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chết mẹ 1/29/2015 12:53:57 AM
 • ღKhờღ: @@ 1/29/2015 12:53:59 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Thôi thôi 1/29/2015 12:54:01 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ae mình ns gì đó nhiều nhiều 1/29/2015 12:54:09 AM
 • ღKhờღ: anh em mình phải chat nhiều zô 1/29/2015 12:54:10 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ừ 1/29/2015 12:54:13 AM
 • ღKhờღ: cho nó trôi đi 1/29/2015 12:54:14 AM
 • ღKhờღ: :v 1/29/2015 12:54:15 AM
 • ღKhờღ: mại zô mại zô 1/29/2015 12:54:19 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: để nó đẩy ba cái đó lên cao cao 1/29/2015 12:54:24 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: :v 1/29/2015 12:54:26 AM
 • ღKhờღ: trước h anh đã yêu ai chưa 1/29/2015 12:54:38 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: có 1/29/2015 12:54:44 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Nhưng a nhát gái 1/29/2015 12:54:51 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: cổ điển rồi 1/29/2015 12:54:55 AM
 • ღKhờღ: trước h anh có người y chưa 1/29/2015 12:54:58 AM
 • ღKhờღ: e cũng giống a 1/29/2015 12:55:01 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: có rồi 1/29/2015 12:55:04 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: có 1 lần 1/29/2015 12:55:11 AM
 • ღKhờღ: thế thì a thua e 1/29/2015 12:55:22 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nhưng e ý thay đổi nhanh 1/29/2015 12:55:24 AM
 • ღKhờღ: e có mấy lần lận 1/29/2015 12:55:27 AM
 • ღKhờღ: dạ 1/29/2015 12:55:28 AM
 • ღKhờღ: quá phũ cho anh 1/29/2015 12:55:33 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: đang mặn nồng 1/29/2015 12:55:34 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: về quê ngoại phat1t lên ct luôn 1/29/2015 12:55:43 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chả hiểu nó bị cc gì ở đấy 1/29/2015 12:55:53 AM
 • ღKhờღ: dạ 1/29/2015 12:56:05 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: con a k thích 1/29/2015 12:56:08 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nó thích a ào ào 1/29/2015 12:56:11 AM
 • quydu19: down tài liệu trê page tnao đây ạ? 1/29/2015 12:56:16 AM
 • ღKhờღ: :v 1/29/2015 12:56:19 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: con a thích nó lại ko thích a 1/29/2015 12:56:25 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: có bạn hỏi kìa 1/29/2015 12:56:32 AM
 • ღKhờღ: quá phũ cho đội ngũ của anh 1/29/2015 12:56:37 AM
 • ღKhờღ: bạn ơi 1/29/2015 12:56:39 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Trung chỉ đi 1/29/2015 12:56:40 AM
 • ღKhờღ: bạn muốn down tài liệu nào 1/29/2015 12:56:49 AM
 • quydu19: http://toan.hoctainha.vn/Thu-Vien/Chuyen-De/113552/tich-phan-ham-chua-can-thuc 1/29/2015 12:57:02 AM
 • quydu19: cái này 1/29/2015 12:57:03 AM
 • ღKhờღ: để mình xem 1/29/2015 12:57:23 AM
 • quydu19: mình đang làm bài thuyết trình toán nên cần ít tài liệu ở bài này 1/29/2015 12:57:26 AM
 • quydu19: bạn down đc giúp mình không? 1/29/2015 12:57:40 AM
 • ღKhờღ: lag quá 1/29/2015 12:57:46 AM
 • quydu19: mình chờ đc 1/29/2015 12:57:53 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 12:57:55 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: lag thôi rồi 1/29/2015 12:57:57 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: bạn đợi đi 1/29/2015 12:58:02 AM
 • quydu19: vì mình ngồi từ tối đến giờ vẫn chưa xong 1/29/2015 12:58:09 AM
 • quydu19: ukm 1/29/2015 12:58:15 AM
 • quydu19: vẫn chờ 1/29/2015 12:58:19 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: lớp mấy ấy? 1/29/2015 12:58:19 AM
 • ღKhờღ: cái này là bài đăng 1/29/2015 12:58:20 AM
 • quydu19: từ 9h 1/29/2015 12:58:22 AM
 • ღKhờღ: không phải tài liệu 1/29/2015 12:58:28 AM
 • ღKhờღ: để tìm cách xem 1/29/2015 12:58:33 AM
 • ღKhờღ: nhưng nguy cơ k down đc là rất lớn 1/29/2015 12:58:44 AM
 • quydu19: sad làm sao để có n dưới dạng word giờ? 1/29/2015 12:58:45 AM
 • quydu19: worried 1/29/2015 12:59:04 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: có 1 cách 1/29/2015 12:59:08 AM
 • ღKhờღ: làm chắc mình làm đc 1/29/2015 12:59:13 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy 1/29/2015 12:59:14 AM
 • ღKhờღ: nhưng mà để mai 1/29/2015 12:59:16 AM
 • ღKhờღ: mất tg lắm bạn 1/29/2015 12:59:19 AM
 • quydu19: t không ngồi type lại đâu 1/29/2015 12:59:22 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: copy thử đi 1/29/2015 12:59:30 AM
 • quydu19: t copy r 1/29/2015 12:59:36 AM
 • quydu19: :3 1/29/2015 12:59:37 AM
 • quydu19: không ổn 1/29/2015 12:59:40 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 12:59:42 AM
 • quydu19: >.<'' 1/29/2015 12:59:46 AM
 • ღKhờღ: k copy ddc đâu 1/29/2015 12:59:50 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/29/2015 12:59:52 AM
 • ღKhờღ: cái này là latex mà 1/29/2015 12:59:53 AM
 • quydu19: ôi trời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 1/29/2015 1:00:03 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thì chỉnh bảng 1/29/2015 1:00:07 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thôi chắc a ngủ đây 1/29/2015 1:00:11 AM
 • quydu19: t không biết 1/29/2015 1:00:13 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: 1h cmnr 1/29/2015 1:00:13 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/29/2015 1:00:14 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 1:00:14 AM
 • quydu19: t biết mà 1/29/2015 1:00:20 AM
 • quydu19: t mới ngồi có 3 tiếng thôi 1/29/2015 1:00:27 AM
 • quydu19: sad 1/29/2015 1:00:28 AM
 • ღKhờღ: chúc anh ngủ ngon ạ 1/29/2015 1:00:30 AM
 • ღKhờღ: bạn ưi 1/29/2015 1:00:31 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ừ 1/29/2015 1:00:32 AM
 • ღKhờღ: có cần lắm k 1/29/2015 1:00:34 AM
 • quydu19:1/29/2015 1:00:37 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Trung ráng chỉ bạn 1/29/2015 1:00:38 AM
 • quydu19: sad chiều mai mình thuyết trình r sad 1/29/2015 1:00:46 AM
 • ღKhờღ: ok anh 1/29/2015 1:01:27 AM
 • ღKhờღ: chờ mình tý đc k 1/29/2015 1:01:31 AM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: g9 all <3 1/29/2015 1:01:34 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: thanks bạn! bạn ngủ ngon! 1/29/2015 1:02:50 AM
 • ღKhờღ: chúc a ngủ ngon 1/29/2015 1:03:03 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: okie bạn! 1/29/2015 1:03:07 AM
 • ღKhờღ: bạn gì ơi 1/29/2015 1:04:06 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: mình tên Hà 1/29/2015 1:05:26 AM
 • nguyenha.k50hh.vcu: bạn nói đi happy 1/29/2015 1:07:03 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • quydu19
 • nguyenha.k50hh.vcu