1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

1451
Chat chit và chém gió
 • Con Gái MAFIA: TẾ CÓ CU NÀO MÚN LẤY TÀI LIỆU TOÁN K 8/28/2014 3:28:46 PM
 • Con Gái MAFIA: CHỊ ĐẦY 8/28/2014 3:28:55 PM
 • Tonny_Mon_97: e cũng nhiều 8/28/2014 3:29:01 PM
 • Tonny_Mon_97: học chả hết đầy 8/28/2014 3:29:06 PM
 • Con Gái MAFIA: ĐỢT ÔN THI ĐỘI TUYỂN VS TỈNH THẦY CHO MỘT ĐỐNG 8/28/2014 3:29:11 PM
 • Con Gái MAFIA: CÁI NÀY CÓ 1 K HAI 8/28/2014 3:29:23 PM
 • Tonny_Mon_97: mới lên lớp 9 thầy đưa cho 100 đề tuyển sinh 8/28/2014 3:29:26 PM
 • Tonny_Mon_97: lớp 10 rồi 8/28/2014 3:29:31 PM
 • Con Gái MAFIA: thumbs_up 8/28/2014 3:29:36 PM
 • Con Gái MAFIA: CHỊ ĐỢT LỚP 10 THẦY CÒN BẢO TÌM ĐỀ ĐH CÓ BÀI NÀO LM ĐK THÌ LM 8/28/2014 3:29:57 PM
 • ankhatruongnguyen: thế này khéo chả cần ôn thi 10 nữa 8/28/2014 3:29:59 PM
 • Tonny_Mon_97: mới làm có bốn mấy đề 8/28/2014 3:30:05 PM
 • Tonny_Mon_97: hjx 8/28/2014 3:30:09 PM
 • ankhatruongnguyen: hài hước thế chị gái 8/28/2014 3:30:12 PM
 • Con Gái MAFIA: UKM 8/28/2014 3:30:22 PM
 • Lã Phụng Tiên: xem giúp mình đi nguyên 8/28/2014 3:30:22 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:30:28 PM
 • Con Gái MAFIA: MAY LÀ TOÁN 8/28/2014 3:30:30 PM
 • ankhatruongnguyen: nãy hỏi bạn mún hỏi gì 8/28/2014 3:30:42 PM
 • Con Gái MAFIA: CHỨ VẬT LÍ GIỜ HOK LUN LÍ 12 BỎ K HOK LÍ 11 8/28/2014 3:30:45 PM
 • ankhatruongnguyen: mà cũng k nói 8/28/2014 3:30:48 PM
 • Lã Phụng Tiên: mình ghi đầy đó 8/28/2014 3:30:58 PM
 • ankhatruongnguyen: biết là cấu b r 8/28/2014 3:31:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: giải thik giúp mình cái đoạn biến đổi vế trái liền ngay sau đề ra bạn ghi đó 8/28/2014 3:31:40 PM
 • ankhatruongnguyen: à 8/28/2014 3:31:45 PM
 • ankhatruongnguyen: mình chuyển vế thôi mà 8/28/2014 3:32:00 PM
 • Lã Phụng Tiên: biến đổi rõ giúp mình 8/28/2014 3:32:03 PM
 • Lã Phụng Tiên: ko bước thứ 2 cơ 8/28/2014 3:32:20 PM
 • ankhatruongnguyen: thế là cái dâu tuong duong thứ 2 hả 8/28/2014 3:32:25 PM
 • Lã Phụng Tiên: bước biến thành phân số đó 8/28/2014 3:32:34 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:32:39 PM
 • ankhatruongnguyen: tí mình sửa 8/28/2014 3:32:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: sửa giúp mình nhé đang cần gấp mai nộp rồi 8/28/2014 3:33:10 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:33:24 PM
 • Lã Phụng Tiên: tks 8/28/2014 3:33:30 PM
 • ankhatruongnguyen: đới minh gõ xog bài này đã 8/28/2014 3:33:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: bạn gõ xong chưa vậy 8/28/2014 3:41:56 PM
 • ankhatruongnguyen: câu i hơi dài 8/28/2014 3:43:06 PM
 • Lã Phụng Tiên: bạn sửa giúp mình câu b cái đã 8/28/2014 3:43:44 PM
 • ankhatruongnguyen: mình đang dở tay 8/28/2014 3:44:05 PM
 • ankhatruongnguyen: bạn chịu khó chờ tí 8/28/2014 3:44:13 PM
 • Lã Phụng Tiên: mà bạn siêng học nhỉ mình nhác quá 8/28/2014 3:44:15 PM
 • ankhatruongnguyen: hôm nay dk nghỉ học 8/28/2014 3:44:50 PM
 • ankhatruongnguyen: chứ mọi hôm bài tập cả núi,ko ol dk 8/28/2014 3:45:07 PM
 • Tonny_Mon_97: mình cũng nhác trượn 8/28/2014 3:46:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: bữa nay mà đã học rồi ah học thêm ah 8/28/2014 3:46:48 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:47:00 PM
 • Lã Phụng Tiên: vãi có đá fo3 ko?laughing 8/28/2014 3:47:17 PM
 • ankhatruongnguyen: gì thếhappy 8/28/2014 3:47:34 PM
 • Lã Phụng Tiên: có đá fo3 ko> 8/28/2014 3:47:47 PM
 • ankhatruongnguyen: game hả 8/28/2014 3:48:01 PM
 • Lã Phụng Tiên: uk 8/28/2014 3:48:06 PM
 • ankhatruongnguyen: chơi mỗi fifa 8/28/2014 3:48:18 PM
 • ankhatruongnguyen: dạo này ít đá 8/28/2014 3:48:26 PM
 • Lã Phụng Tiên: fifa online 3 8/28/2014 3:48:28 PM
 • Lã Phụng Tiên: có đá ko 8/28/2014 3:48:31 PM
 • ankhatruongnguyen: dạo này k đá nữa 8/28/2014 3:48:40 PM
 • ankhatruongnguyen: bị cấm 8/28/2014 3:48:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: uk 8/28/2014 3:48:49 PM
 • ankhatruongnguyen: hồi trc chơi nhiều 8/28/2014 3:48:53 PM
 • Lã Phụng Tiên: bài đó gần xong chưa 8/28/2014 3:48:59 PM
 • ankhatruongnguyen: bị cận=.= 8/28/2014 3:49:01 PM
 • vy cute: hello 8/28/2014 3:49:11 PM
 • ankhatruongnguyen: thế làm tắt nhá 8/28/2014 3:49:17 PM
 • Lã Phụng Tiên: đội hình mạnh ko 8/28/2014 3:49:26 PM
 • ankhatruongnguyen: cũng tạm 8/28/2014 3:49:44 PM
 • ankhatruongnguyen: nhàng nhàng như ars 8/28/2014 3:49:59 PM
 • Lã Phụng Tiên: có thằng nào mạnh ko 8/28/2014 3:50:20 PM
 • ankhatruongnguyen: đùa 8/28/2014 3:50:31 PM
 • ankhatruongnguyen: chơi lành mạnh 8/28/2014 3:50:37 PM
 • ankhatruongnguyen: k nạp card 8/28/2014 3:50:45 PM
 • Lã Phụng Tiên: laughing 8/28/2014 3:50:48 PM
 • Lã Phụng Tiên: ai bảo nạp card bao giờ 8/28/2014 3:50:59 PM
 • Lã Phụng Tiên: tự chơi là chính 8/28/2014 3:51:05 PM
 • Lã Phụng Tiên: giải trí ngoài giờ căng thẳng 8/28/2014 3:51:16 PM
 • ankhatruongnguyen: chán thì ngồi bắn haflife 8/28/2014 3:51:44 PM
 • Lã Phụng Tiên: mình off đây bạn giải giúp mình bài đó giúp mình nhanh nhé tks, pp 8/28/2014 3:52:21 PM
 • Lã Phụng Tiên: xem lại giúp mình bài b luôn nhé 8/28/2014 3:52:32 PM
 • Lã Phụng Tiên: wave 8/28/2014 3:52:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: ah mà kết bạn nhé 8/28/2014 3:52:47 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:52:53 PM
 • ankhatruongnguyen: có gì tầm 6h lên phát nữa là xog 8/28/2014 3:53:08 PM
 • Tonny_Mon_97: yawn 8/28/2014 3:55:46 PM
 • ankhatruongnguyen: Oáp................ooooooooooo....... 8/28/2014 3:56:21 PM
 • Tonny_Mon_97: chưa of hả 8/28/2014 3:56:42 PM
 • ankhatruongnguyen: Chán rồi nhỉ! 8/28/2014 3:56:45 PM
 • ankhatruongnguyen: gõ nốt cho bạn kia 8/28/2014 3:56:51 PM
 • ankhatruongnguyen: rồi nghỉ 8/28/2014 3:57:01 PM
 • Tonny_Mon_97: big_grin 8/28/2014 3:57:10 PM
 • Tonny_Mon_97: m một ngày gõ kiếm hơn 200 k là nghỉ 8/28/2014 3:57:34 PM
 • Tonny_Mon_97: ai nhờ lm thêm thì lm 8/28/2014 3:57:41 PM
 • ankhatruongnguyen: hài 8/28/2014 3:57:46 PM
 • Tonny_Mon_97: lên đây kiếm thành tích thôi 8/28/2014 3:57:50 PM
 • ankhatruongnguyen: mình tích đức 8/28/2014 3:57:51 PM
 • Tonny_Mon_97: chứ học nơi khác 8/28/2014 3:57:56 PM
 • ankhatruongnguyen: lên lấy danh tí 8/28/2014 3:58:07 PM
 • ankhatruongnguyen: cho oaibig_grin 8/28/2014 3:58:15 PM
 • Tonny_Mon_97: ở đây chả học dk gì mấy 8/28/2014 3:58:17 PM
 • ankhatruongnguyen: toàn thấy hỏi lớp 11 12 8/28/2014 3:58:37 PM
 • Con Gái MAFIA: sleepy 8/28/2014 4:03:10 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • buithuy0925
 • quynh2952015