1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

1968
Chat chit và chém gió
 • Cát Buồn: trừ phi a sinh ra là người pháp 11/28/2014 11:01:48 PM
 • tuanthanh311297: đừng nói lung tung ta ms đk mấy tuổi lam sao phán xét đk mây cái chuyên chính trị gia họ làm 11/28/2014 11:01:48 PM
 • Con Gái MAFIA: like 11/28/2014 11:01:58 PM
 • Thiên Nguyễn: nói chung là 11/28/2014 11:02:00 PM
 • Thiên Nguyễn: mình tớ người miền NAM 11/28/2014 11:02:06 PM
 • Con Gái MAFIA: lắm luk ngồi nghe e chả hiểu gì lun 11/28/2014 11:02:11 PM
 • Cát Buồn: nam bắc 1 nhà 11/28/2014 11:02:20 PM
 • Thiên Nguyễn: cho nên tớ ko dám nói chứ tớ biết nhiều nhất nhắ 11/28/2014 11:02:25 PM
 • Con Gái MAFIA: các ông cứ nói em ngồi nghe nhạc 11/28/2014 11:02:28 PM
 • Thiên Nguyễn: tùy Cát ơi 11/28/2014 11:02:45 PM
 • Thiên Nguyễn: chưa chak 11/28/2014 11:02:46 PM
 • dolaemon98: thì cái đó bạn e bảo a thành à 11/28/2014 11:02:51 PM
 • Con Gái MAFIA: cuối cùng trc khi ra về các tướng việt nam có nói vs em một câu phải nghe để sau này nối nghiệp ông nội con nha 11/28/2014 11:03:05 PM
 • dolaemon98: có ai biết bài nhạc hàn nào hay chỉ t vs 11/28/2014 11:03:16 PM
 • Con Gái MAFIA: rolling_on_the_floor 11/28/2014 11:03:19 PM
 • tuanthanh311297: bạn e bao nhiêu tuoir mà phán thế 11/28/2014 11:03:21 PM
 • Thiên Nguyễn: maboy sister 11/28/2014 11:03:32 PM
 • Thiên Nguyễn: bài duy nhất a biết 11/28/2014 11:03:36 PM
 • dolaemon98: bạn e 11/28/2014 11:03:38 PM
 • Con Gái MAFIA: anh thành nghĩ em nên khóc hay cười 11/28/2014 11:03:40 PM
 • dolaemon98: lớp 11 11/28/2014 11:03:40 PM
 • Thiên Nguyễn: à có haru haru nữa 11/28/2014 11:03:42 PM
 • tuanthanh311297: khóc rolling_on_the_floor 11/28/2014 11:03:50 PM
 • Con Gái MAFIA: vì sao ạ 11/28/2014 11:03:58 PM
 • dolaemon98: haru haru của bigbang à? 11/28/2014 11:03:59 PM
 • Thiên Nguyễn: uh, 11/28/2014 11:04:05 PM
 • Cát Buồn: đúng là khóc 11/28/2014 11:04:11 PM
 • Con Gái MAFIA: sao lại khóc tế 11/28/2014 11:04:30 PM
 • tuanthanh311297: winking 11/28/2014 11:05:00 PM
 • Cát Buồn: trang hiểu mà 11/28/2014 11:05:15 PM
 • Thiên Nguyễn: thôi lượn đây 11/28/2014 11:05:19 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm 11/28/2014 11:05:26 PM
 • Con Gái MAFIA: kệ mấy ông í 11/28/2014 11:05:31 PM
 • Thiên Nguyễn: m.n ngủ ngon 11/28/2014 11:05:32 PM
 • Cát Buồn: yawn 11/28/2014 11:05:33 PM
 • dolaemon98: ko cần lý do cx có thể khóc 11/28/2014 11:05:37 PM
 • Con Gái MAFIA: trang cứ dạ cháu nghe cho xong cn 11/28/2014 11:05:40 PM
 • tuanthanh311297: mệt 11/28/2014 11:05:57 PM
 • tuanthanh311297: ai cân tư vân tâm sinh lí nưa ko trang cát mon... 11/28/2014 11:06:16 PM
 • dolaemon98: 11 h r yawn 11/28/2014 11:06:24 PM
 • Con Gái MAFIA: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 11/28/2014 11:06:25 PM
 • dolaemon98: để sau đi a thành e đang ngáp 11/28/2014 11:06:51 PM
 • tuanthanh311297: tư vân 1 câu thôi nha ko có thái trk khi lây chồng 11/28/2014 11:06:58 PM
 • Con Gái MAFIA: cái đó h là mốt mà a 11/28/2014 11:07:12 PM
 • dolaemon98: ý a là sao? 11/28/2014 11:07:16 PM
 • Cát Buồn: e cũng ko hiểu 11/28/2014 11:07:23 PM
 • dolaemon98: chuyển giới á? 11/28/2014 11:07:30 PM
 • Con Gái MAFIA: anh ưi em sống sao nối khi giờ bơ vơ ở nhà 1 mình 11/28/2014 11:07:49 PM
 • Con Gái MAFIA: có thai trc khi lấy ck là sì tai đó a 11/28/2014 11:08:05 PM
 • Cát Buồn: ở nhà 1 mình 11/28/2014 11:08:21 PM
 • tuanthanh311297: mây đưa này dôt thê 11/28/2014 11:08:45 PM
 • dolaemon98: thế mafia thích sì tai à? 11/28/2014 11:08:53 PM
 • Con Gái MAFIA: chưa pit đk 11/28/2014 11:09:16 PM
 • Con Gái MAFIA: giờ còn bé k tính đến 11/28/2014 11:09:25 PM
 • Con Gái MAFIA: anh thành giúp em đi 11/28/2014 11:09:31 PM
 • Cát Buồn: nhà bên có đưa sinh trc e 10 ngày 11/28/2014 11:09:52 PM
 • Cát Buồn: tháng này lấy ck đây 11/28/2014 11:10:03 PM
 • dolaemon98: vãi 11/28/2014 11:10:08 PM
 • Con Gái MAFIA: ều có đứa bằng tủi mình có kn hai tuổi rùi 11/28/2014 11:10:23 PM
 • dolaemon98: bạn t đang có bầu thôi 11/28/2014 11:10:36 PM
 • tuanthanh311297: rolling_on_the_floor 11/28/2014 11:10:40 PM
 • Con Gái MAFIA: thui đi zalo vs ny đây 11/28/2014 11:10:44 PM
 • dolaemon98: sắp đẻ 11/28/2014 11:10:47 PM
 • Con Gái MAFIA: chứ ở nhà 1 mình cx chán 11/28/2014 11:10:52 PM
 • Cát Buồn: đủ 18t chưa vậy 11/28/2014 11:11:01 PM
 • tuanthanh311297: mấy đưa này đúng thật là 11/28/2014 11:11:03 PM
 • Con Gái MAFIA: pp cả nhà 11/28/2014 11:11:05 PM
 • Cát Buồn: pi2 11/28/2014 11:11:13 PM
 • Con Gái MAFIA: có ti vui mình báo cả họ nha 11/28/2014 11:11:14 PM
 • Con Gái MAFIA: kakakaak 11/28/2014 11:11:16 PM
 • Con Gái MAFIA: tin vui 11/28/2014 11:11:19 PM
 • tuanthanh311297: mon 11/28/2014 11:11:25 PM
 • dolaemon98: tưởng có r ? 11/28/2014 11:11:32 PM
 • dolaemon98: dạ? 11/28/2014 11:11:34 PM
 • Con Gái MAFIA: có bao giờ mà bảo có 11/28/2014 11:11:41 PM
 • tuanthanh311297: onl fb a cho e mươn lên a nói tí 11/28/2014 11:11:51 PM
 • Cát Buồn: thui cát đi ngủ đây 11/28/2014 11:12:02 PM
 • dolaemon98: mấy h nọ còn sinh đôi này nọ 11/28/2014 11:12:02 PM
 • Cát Buồn: sleepy 11/28/2014 11:12:09 PM
 • dolaemon98: dạ 11/28/2014 11:12:11 PM
 • Con Gái MAFIA: đùa vs anh toàn thui bố ạ 11/28/2014 11:12:14 PM
 • Cát Buồn: ngủ ngon nha mn 11/28/2014 11:12:24 PM
 • tuanthanh311297: cát ngủ hả e g9 nha 11/28/2014 11:12:33 PM
 • Cát Buồn: lại nhắc đến chuyện đứa bé 11/28/2014 11:12:41 PM
 • Con Gái MAFIA: wavesleepy 11/28/2014 11:12:41 PM
 • Con Gái MAFIA: cát hì 11/28/2014 11:12:47 PM
 • Cát Buồn: toàn đồng ý cho cát nhân làm con nuôi rùi 11/28/2014 11:12:56 PM
 • Con Gái MAFIA: chưa hỏi í trang gì cả 11/28/2014 11:13:13 PM
 • Cát Buồn: kissbig_hugwave 11/28/2014 11:13:17 PM
 • tuanthanh311297: wave 11/28/2014 11:13:35 PM
 • Con Gái MAFIA: waveyawnsleepypeace_signbig_hugrose 11/28/2014 11:13:41 PM
 • dolaemon98: t sẽ trở thành 1 ng chú tốt 11/28/2014 11:13:53 PM
 • dolaemon98: mạng lag quá a thành ơi 11/28/2014 11:14:08 PM
 • tuanthanh311297: đâu rồi mon 11/28/2014 11:14:11 PM
 • tuanthanh311297: nhanh 11/28/2014 11:14:12 PM
 • dolaemon98: đc r 11/28/2014 11:14:52 PM
 • tuanthanh311297: nhanh đi 11/28/2014 11:15:53 PM
 • dolaemon98: off hết r à? 11/28/2014 11:18:23 PM
 • tuanthanh311297: chắc thê 11/28/2014 11:18:39 PM
 • dolaemon98: ờ chắc vậy 11/28/2014 11:22:49 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Buồn
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Còii
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • xq.qn96