1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

1902
Chat chit và chém gió
 • tuanthanh311297: rolling_on_the_floor 11/20/2014 10:42:31 PM
 • tuanthanh311297: căn bản t đanh gia xong đk vô nghiêm 11/20/2014 10:42:45 PM
 • tuanthanh311297: kq bài này vô ng nên ko chắc 11/20/2014 10:42:54 PM
 • white cloud: mai 11/20/2014 10:42:59 PM
 • tuanthanh311297:11/20/2014 10:43:10 PM
 • white cloud: tau off đây 11/20/2014 10:43:31 PM
 • white cloud: bye 11/20/2014 10:43:35 PM
 • tuanthanh311297: wave t cũng off đây 11/20/2014 10:43:42 PM
 • gizayta: off 11/20/2014 10:44:50 PM
 • white cloud: êu ku 11/20/2014 11:15:01 PM
 • white cloud: on rồi ak 11/20/2014 11:15:05 PM
 • tuanthanh311297: hả 11/20/2014 11:15:29 PM
 • white cloud: đó 11/20/2014 11:15:40 PM
 • white cloud: bài đó 11/20/2014 11:15:44 PM
 • white cloud: t nán lại chưa đi ngủ 11/20/2014 11:15:58 PM
 • white cloud: làm cho mi 11/20/2014 11:16:02 PM
 • tuanthanh311297: pt 1 mi dùng đenta nhi 11/20/2014 11:16:11 PM
 • white cloud: ukm 11/20/2014 11:16:15 PM
 • tuanthanh311297: giông cahsc t 11/20/2014 11:16:17 PM
 • white cloud: với x và y 11/20/2014 11:16:23 PM
 • tuanthanh311297: quái nào lại sai 11/20/2014 11:16:26 PM
 • tuanthanh311297: biêt rooi 11/20/2014 11:16:30 PM
 • white cloud: chứ mi thấy cách t sai k 11/20/2014 11:16:39 PM
 • tuanthanh311297: x=2 vs y-2 vô ng mà nhể 11/20/2014 11:16:46 PM
 • tuanthanh311297: xem cái đã 11/20/2014 11:16:54 PM
 • white cloud: thần kinh 11/20/2014 11:17:57 PM
 • tuanthanh311297: ờ đúng rồi nhưng t xet hàm ft sao lại đk vô ng hè 11/20/2014 11:19:26 PM
 • white cloud: tau chịu 11/20/2014 11:19:43 PM
 • white cloud: có khi mi xét sai 11/20/2014 11:19:48 PM
 • tuanthanh311297: đúng mà 11/20/2014 11:19:54 PM
 • white cloud: mi k thấy thay vào t/m ak 11/20/2014 11:19:57 PM
 • tuanthanh311297: ờ rk là t sái 11/20/2014 11:20:05 PM
 • white cloud: z thì có nghiệm còn chj 11/20/2014 11:20:08 PM
 • tuanthanh311297: pt 1 t lam đung rồi mà crying 11/20/2014 11:20:17 PM
 • white cloud: tau chịu 11/20/2014 11:20:54 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/20/2014 11:20:56 PM
 • tuanthanh311297: nói thật lời giải của mi chắc chẳng ai hiểu 11/20/2014 11:21:27 PM
 • white cloud: sao 11/20/2014 11:21:39 PM
 • tuanthanh311297: từ pt 1 ta => bố mi hiểu 11/20/2014 11:21:52 PM
 • white cloud: ak 11/20/2014 11:21:57 PM
 • tuanthanh311297: may t làm theo cáh đo nên t biết 11/20/2014 11:22:01 PM
 • white cloud: t làm cho mi hiểu chứ 11/20/2014 11:22:06 PM
 • white cloud: chứ làm cho ng khác hiểu mu 11/20/2014 11:22:17 PM
 • white cloud: mi nhờ tau mà 11/20/2014 11:22:21 PM
 • tuanthanh311297: chứ a khác đọc vào nghĩ cả ngay ko ra 11/20/2014 11:22:21 PM
 • tuanthanh311297: ơ smug 11/20/2014 11:22:33 PM
 • tuanthanh311297: đợi tí t xem lại bài giải của t cái đã 11/20/2014 11:22:56 PM
 • white cloud: nếu nhìn vào ptr có x^2,y^2 vs bậc nhất 11/20/2014 11:22:57 PM
 • white cloud: thì nghĩ luôn đen ta thôi 11/20/2014 11:23:05 PM
 • tuanthanh311297: đó là mi 11/20/2014 11:23:14 PM
 • white cloud:11/20/2014 11:23:22 PM
 • tuanthanh311297: vs t nựa smug 11/20/2014 11:23:23 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/20/2014 11:23:24 PM
 • tuanthanh311297: t nựa smug 11/20/2014 11:23:40 PM
 • white cloud:11/20/2014 11:24:17 PM
 • white cloud: xog rồi 11/20/2014 11:24:19 PM
 • white cloud: tau đi ngủ 11/20/2014 11:24:24 PM
 • white cloud: bye 11/20/2014 11:24:30 PM
 • tuanthanh311297: khoan hỏi đoạn pt mi nhân liên hợp vs cái đăng sau thôi nhi 11/20/2014 11:24:32 PM
 • tuanthanh311297: ee 11/20/2014 11:24:35 PM
 • white cloud: ?? 11/20/2014 11:24:49 PM
 • white cloud: ukm 11/20/2014 11:24:53 PM
 • white cloud: đúng rồi 11/20/2014 11:24:56 PM
 • tuanthanh311297: chày cối vãi 11/20/2014 11:25:04 PM
 • tuanthanh311297: (3x^2+y-2)^2 cái này nhân ra chắc phê 11/20/2014 11:25:27 PM
 • white cloud: ?? 11/20/2014 11:25:28 PM
 • white cloud: sờ 11/20/2014 11:25:34 PM
 • white cloud: tau có để nguyên mà nhân mô 11/20/2014 11:25:44 PM
 • white cloud: sời 11/20/2014 11:25:49 PM
 • tuanthanh311297: để nguyên ?? 11/20/2014 11:25:59 PM
 • white cloud: có cách của tau chứ 11/20/2014 11:25:59 PM
 • tuanthanh311297: nói nghe đê 11/20/2014 11:26:07 PM
 • white cloud: tau tách nó ra mà 11/20/2014 11:26:10 PM
 • white cloud: lâu 11/20/2014 11:26:14 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/20/2014 11:26:16 PM
 • tuanthanh311297: mẹ nhiều cách hay chia se bạn bè vs 11/20/2014 11:26:20 PM
 • tuanthanh311297: là sao?? 11/20/2014 11:26:36 PM
 • white cloud:11/20/2014 11:26:41 PM
 • white cloud: t buồn ngủ rồi 11/20/2014 11:26:47 PM
 • white cloud: mai nhá 11/20/2014 11:26:51 PM
 • tuanthanh311297: noi đê 11/20/2014 11:26:53 PM
 • white cloud: wave 11/20/2014 11:26:55 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/20/2014 11:26:59 PM
 • tuanthanh311297: nói giờ mơi ko ai nghe 11/20/2014 11:27:02 PM
 • white cloud: wave 11/20/2014 11:27:04 PM
 • tuanthanh311297: no_talking 11/20/2014 11:27:09 PM
 • white cloud: mi k chấp nhân lời giải a 11/20/2014 11:27:34 PM
 • tuanthanh311297: đoạn nà nhân ra chả trach t ko lam theo cáh này rut kinh ng 11/20/2014 11:27:39 PM
 • tuanthanh311297: rồi đó 11/20/2014 11:27:48 PM
 • white cloud:11/20/2014 11:28:09 PM
 • white cloud: thanks 11/20/2014 11:28:10 PM
 • tuanthanh311297: bưa sau phải chày cối ms làm đk rolling_on_the_floor bye wave 11/20/2014 11:28:11 PM
 • white cloud: bye 11/20/2014 11:28:14 PM
 • tuanthanh311297: mai nhớ nói nha 11/20/2014 11:28:21 PM
 • white cloud:11/20/2014 11:28:26 PM
 • tuanthanh311297: nhơ nah 11/20/2014 11:28:31 PM
 • tuanthanh311297: t xóa bài này đã 11/20/2014 11:28:41 PM
 • white cloud: nói nhiều 11/20/2014 11:28:44 PM
 • white cloud:11/20/2014 11:28:48 PM
 • tuanthanh311297: lam sao để xoa hè 11/20/2014 11:29:21 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...Student
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Biển
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • appleprincess.yj
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007