1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

1345
Chat chit và chém gió
 • Min Tồ: vô ích thôi cool 8/1/2014 11:51:08 PM
 • Min Tồ: c định 8/1/2014 11:51:12 PM
 • Windy: chị mà là chúa á 8/1/2014 11:51:13 PM
 • Min Tồ: c định XIN PHÉP jea r mới dám nc ở đây 8/1/2014 11:51:28 PM
 • Windy: tát người ta k tiếc tay mà lại còn,,, 8/1/2014 11:51:32 PM
 • Min Tồ: cơ mà ko thấy người đâu 8/1/2014 11:51:35 PM
 • Windy: ồ ồ 8/1/2014 11:51:39 PM
 • Min Tồ: lày nhá 8/1/2014 11:51:43 PM
 • Windy: phải xin phép nữa á 8/1/2014 11:51:48 PM
 • Min Tồ: đc c tát là có phúc nữa đấy 8/1/2014 11:51:55 PM
 • Min Tồ: tay ngọc tay ngà 8/1/2014 11:52:01 PM
 • Min Tồ: cool 8/1/2014 11:52:02 PM
 • Windy: ờ hờ hờ 8/1/2014 11:52:09 PM
 • Windy: thế mà sao e cảm nhận thấy 8/1/2014 11:52:20 PM
 • Windy: nó thô thô thế nào írolling_on_the_floor 8/1/2014 11:52:30 PM
 • Min Tồ: hẳn là thô ngay cả khi chưa có diễm phúc chạm nhẹ vào nó 8/1/2014 11:53:10 PM
 • Min Tồ: oh_go_on 8/1/2014 11:53:17 PM
 • Windy: :3 8/1/2014 11:53:25 PM
 • jea¤¤student: xàm 8/1/2014 11:53:55 PM
 • Min Tồ: chắc xàm nerd 8/1/2014 11:54:37 PM
 • Min Tồ: mà jea này 8/1/2014 11:54:41 PM
 • Min Tồ: t đc phép ns r chứ 8/1/2014 11:54:52 PM
 • Min Tồ: lúc này chưa có cảm hứng để im 8/1/2014 11:55:11 PM
 • Windy: yawn 8/1/2014 11:56:22 PM
 • Min Tồ: em không tồn tại crying crying crying 8/1/2014 11:56:38 PM
 • Windy: ??/ 8/1/2014 11:57:19 PM
 • Min Tồ: chị.... crying 8/1/2014 11:57:50 PM
 • Windy: là thao?chị? 8/1/2014 11:58:04 PM
 • Min Tồ: c yêu anh Soobin crying 8/1/2014 11:58:09 PM
 • Windy: :3 8/1/2014 11:58:16 PM
 • Windy: e yêu roai bóng rổ 8/1/2014 11:58:29 PM
 • Windy: í hí hí 8/1/2014 11:58:32 PM
 • Min Tồ: anh ý hát hay lắm lắm í 8/1/2014 11:58:37 PM
 • Min Tồ: crying 8/1/2014 11:58:38 PM
 • Min Tồ: bóng rổ à laughing 8/1/2014 11:58:47 PM
 • Min Tồ: chắc 8/1/2014 11:58:49 PM
 • Min Tồ: chị 8/1/2014 11:58:52 PM
 • Min Tồ: đứng chưa đến vai họ 8/1/2014 11:59:00 PM
 • Min Tồ: rolling_on_the_floor 8/1/2014 11:59:03 PM
 • Min Tồ: chắc đến eo thôi 8/1/2014 11:59:09 PM
 • Min Tồ: -_- 8/1/2014 11:59:12 PM
 • Windy: e cũng có khác j đâu ==' 8/1/2014 11:59:17 PM
 • Windy: mà sao 8/1/2014 11:59:19 PM
 • Windy: tự dưng 8/1/2014 11:59:22 PM
 • Windy: chị nhắc chiều cao làm chi 8/1/2014 11:59:29 PM
 • Windy: tụt hết cả cảm xúc 8/1/2014 11:59:37 PM
 • Windy: -_- 8/1/2014 11:59:40 PM
 • Min Tồ: hế hế 8/1/2014 11:59:43 PM
 • Min Tồ: kệ chứ 8/1/2014 11:59:49 PM
 • Min Tồ: c vẫn tự tin lắm cool 8/1/2014 11:59:55 PM
 • Min Tồ: nc vs cnó 8/1/2014 11:59:59 PM
 • Min Tồ: chả ai 8/2/2014 12:00:00 AM
 • Min Tồ: dám 8/2/2014 12:00:01 AM
 • Min Tồ: vênh mặt vs mình 8/2/2014 12:00:06 AM
 • Min Tồ: cool 8/2/2014 12:00:08 AM
 • Min Tồ: c toàn vênh mặt lên nc thôi 8/2/2014 12:00:14 AM
 • Windy: chuẩnlaughing 8/2/2014 12:00:17 AM
 • Windy: cơ mà 8/2/2014 12:00:34 AM
 • Windy: dạo này 8/2/2014 12:00:37 AM
 • Windy: e hơi bị cuồn mấy a chơi bóng rổ nhá 8/2/2014 12:00:51 AM
 • Windy: bị cuồng mất r 8/2/2014 12:00:57 AM
 • Min Tồ: ừ thì cuồng sad 8/2/2014 12:01:01 AM
 • Windy: blushing 8/2/2014 12:01:02 AM
 • Min Tồ: c chả ham hố 8/2/2014 12:01:07 AM
 • Windy: yawn 8/2/2014 12:01:45 AM
 • Windy: hầy 8/2/2014 12:01:48 AM
 • Min Tồ: say you love me 8/2/2014 12:02:13 AM
 • Min Tồ: i love to be love 8/2/2014 12:02:19 AM
 • Min Tồ: nhố nhố 8/2/2014 12:02:22 AM
 • Min Tồ: e buồn ngụ à 8/2/2014 12:02:27 AM
 • Windy: vâng 8/2/2014 12:02:34 AM
 • Windy: dạo này 8/2/2014 12:02:36 AM
 • Windy: e k thể cưỡng lại nổi sức hút từ... 8/2/2014 12:02:55 AM
 • Windy: thế nên 8/2/2014 12:03:00 AM
 • Windy: yawn 8/2/2014 12:03:05 AM
 • Min Tồ: haiz 8/2/2014 12:03:15 AM
 • Min Tồ: vỗ vai thông cảm 8/2/2014 12:03:22 AM
 • Min Tồ: thế e ngủ đo,hơn 12h r 8/2/2014 12:03:30 AM
 • Min Tồ: lát c ngủ sau :/ 8/2/2014 12:03:37 AM
 • Windy: vâng 8/2/2014 12:03:53 AM
 • Windy: chị nhớ lát ngủ đó 8/2/2014 12:04:01 AM
 • Min Tồ: everything oke 8/2/2014 12:04:07 AM
 • Min Tồ: à ừ 8/2/2014 12:04:09 AM
 • Windy: ngủ muộn hoài 8/2/2014 12:04:12 AM
 • Min Tồ: c sẽ ngủ 8/2/2014 12:04:12 AM
 • Min Tồ: mai c phải học mà 8/2/2014 12:04:15 AM
 • Min Tồ: big_grin 8/2/2014 12:04:17 AM
 • Min Tồ: k ngủ sao sống 8/2/2014 12:04:22 AM
 • Windy: big_grin 8/2/2014 12:04:26 AM
 • Windy: túc tị ngủ ngoăn 8/2/2014 12:04:54 AM
 • Windy: big_hug 8/2/2014 12:05:05 AM
 • Min Tồ: tị là cái gì -_- bị nhịu hồi nào đấy 8/2/2014 12:05:38 AM
 • Min Tồ: bỏ lại sau lưng tất cả 8/2/2014 12:05:49 AM
 • Windy: e ngủ đây 8/2/2014 12:06:19 AM
 • Windy: bye c 8/2/2014 12:06:22 AM
 • Min Tồ: ừ 8/2/2014 12:07:09 AM
 • Min Tồ: ngủ ngoan e 8/2/2014 12:07:13 AM
 • Min Tồ: big_hug 8/2/2014 12:07:17 AM
 • Min Tồ: con hâm lại lủi thủi 1 mình -_- 8/2/2014 12:12:04 AM
 • Min Tồ: ________giờ hoàng đạo. ngủ nào người còn onl ____________ 8/2/2014 12:56:57 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart97
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Mưa Mong Manh
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ♥♥Hoàng Huy♥♥
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22