1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

2498
Chat chit và chém gió
 • Hakunzee: big_grin 5/24/2015 9:23:20 PM
 • tuantanhtt1997: party cover ns với chị nè 5/24/2015 9:24:23 PM
 • Hakunzee: mon ơi 5/24/2015 9:24:34 PM
 • Hakunzee: làm cho chị bài xác suất đê 5/24/2015 9:24:59 PM
 • dolaemon: j v c? 5/24/2015 9:25:00 PM
 • dolaemon: vở ấy ạ? 5/24/2015 9:25:28 PM
 • Hakunzee:5/24/2015 9:25:51 PM
 • dolaemon: sao e mở mãi ko đc nè 5/24/2015 9:27:36 PM
 • dolaemon: sao e thấy số to quá v v hakun 5/24/2015 9:39:05 PM
 • tuantanhtt1997: happy 5/24/2015 9:39:07 PM
 • dolaemon: chắc bài này phải tính từng loại thôi c hakun à 5/24/2015 9:45:52 PM
 • tuantanhtt1997: laughing 5/24/2015 9:59:58 PM
 • tuantanhtt1997: m.ng đâu hết r 5/24/2015 10:00:10 PM
 • dolaemon: hnay có vẻ ít ng nhỉ 5/24/2015 10:04:18 PM
 • dolaemon: yawn 5/24/2015 10:12:24 PM
 • tuantanhtt1997: time_out 5/24/2015 10:12:56 PM
 • dolaemon: chắc c hakun off r 5/24/2015 10:13:12 PM
 • dolaemon: a tuấn ở đâu thế a? 5/24/2015 10:14:13 PM
 • tuantanhtt1997: hà đông hn e à 5/24/2015 10:16:00 PM
 • tuantanhtt1997: laughing and you 5/24/2015 10:16:09 PM
 • dolaemon: thái bình a à 5/24/2015 10:16:20 PM
 • tuantanhtt1997: ok em 5/24/2015 10:16:34 PM
 • tuantanhtt1997: mọi hôm có ít ng ntn ko em 5/24/2015 10:17:01 PM
 • dolaemon: hình như a là mem ms ở đây à 5/24/2015 10:17:01 PM
 • tuantanhtt1997: ừm e 5/24/2015 10:17:06 PM
 • tuantanhtt1997: a ms vào trc đây 3 ngày 5/24/2015 10:17:18 PM
 • dolaemon: ngày trc cx có đông 5/24/2015 10:17:22 PM
 • dolaemon: nhưng có lần htn bảo trì 5/24/2015 10:17:33 PM
 • dolaemon: xong r thì vắng ng 5/24/2015 10:17:39 PM
 • tuantanhtt1997: thế là ít hả em 5/24/2015 10:17:45 PM
 • tuantanhtt1997: :3 5/24/2015 10:17:49 PM
 • tuantanhtt1997: buồn nhỉ 5/24/2015 10:17:53 PM
 • dolaemon: với lại dịp này nhiều ng thi xong r ko vào nữa 5/24/2015 10:17:56 PM
 • tuantanhtt1997: ừm 5/24/2015 10:18:07 PM
 • dolaemon: có ng thì ôn thi 5/24/2015 10:18:11 PM
 • Nhok Clover: yawn 5/24/2015 10:18:20 PM
 • tuantanhtt1997: cũng chỉ vào để nc phiếm thôi 5/24/2015 10:18:21 PM
 • Nhok Clover: m.n ngủ ngon nhé 5/24/2015 10:18:27 PM
 • tuantanhtt1997: peace_sign 5/24/2015 10:18:31 PM
 • dolaemon: thế nên chỉ ngày đc ngày k 5/24/2015 10:18:32 PM
 • dolaemon: e clover 5/24/2015 10:18:37 PM
 • dolaemon: có kết quả chưa e? 5/24/2015 10:18:50 PM
 • Nhok Clover: có r a ơi 5/24/2015 10:19:36 PM
 • Nhok Clover: e đc hsg r..hiih 5/24/2015 10:19:44 PM
 • dolaemon: 8 mấy 5/24/2015 10:19:52 PM
 • Nhok Clover: 81 hè 5/24/2015 10:19:59 PM
 • dolaemon: may nhể 5/24/2015 10:20:12 PM
 • tuantanhtt1997: party 5/24/2015 10:20:23 PM
 • tuantanhtt1997: cow 5/24/2015 10:20:38 PM
 • Nhok Clover: dạ 5/24/2015 10:20:45 PM
 • Nhok Clover: may thiệt đó a 5/24/2015 10:20:50 PM
 • Nhok Clover: mak ui pua a đứng hạng mấy nhỉ 5/24/2015 10:21:02 PM
 • dolaemon: cái j v e 5/24/2015 10:21:14 PM
 • dolaemon: nói tiếng việt đi e 5/24/2015 10:21:27 PM
 • Nhok Clover: ở lớp a xếp hạng mấy đó a 5/24/2015 10:21:32 PM
 • dolaemon: tất cả thì 3, khối a thì 8 5/24/2015 10:22:00 PM
 • Nhok Clover:5/24/2015 10:22:07 PM
 • Nhok Clover: giỏi 5/24/2015 10:22:10 PM
 • dolaemon: bt 5/24/2015 10:22:15 PM
 • Nhok Clover: hiihi 5/24/2015 10:22:24 PM
 • tuantanhtt1997: cowboy 5/24/2015 10:22:31 PM
 • Nhok Clover: thoy muộn r e ngủ đây 5/24/2015 10:22:33 PM
 • tuantanhtt1997: pipi 5/24/2015 10:22:37 PM
 • Nhok Clover: ngày mai đi bế giảng nữa 5/24/2015 10:22:40 PM
 • Nhok Clover: pp a trai nhen 5/24/2015 10:22:44 PM
 • dolaemon: thế nữa à 5/24/2015 10:22:48 PM
 • Nhok Clover: s a mon 5/24/2015 10:22:58 PM
 • dolaemon: a bế giảng hqua r 5/24/2015 10:22:58 PM
 • Nhok Clover: dạ 5/24/2015 10:23:05 PM
 • Nhok Clover: trường e mai ms bế giảng 5/24/2015 10:23:11 PM
 • dolaemon: để t2 bế giảng xong r nghỉ hè laughing 5/24/2015 10:23:18 PM
 • Nhok Clover: hihi 5/24/2015 10:23:24 PM
 • tuantanhtt1997: bee 5/24/2015 10:23:29 PM
 • Nhok Clover: bế giảng xong buồn lắm a ơi 5/24/2015 10:23:32 PM
 • dolaemon: ? 5/24/2015 10:23:41 PM
 • dolaemon: sao buồn 5/24/2015 10:23:44 PM
 • Nhok Clover: a tuấn anh ngủ ngon mơ đẹp nhen 5/24/2015 10:23:50 PM
 • Nhok Clover: buồn vì pải xa bạn bè a ơi 5/24/2015 10:24:02 PM
 • Nhok Clover: ở nhà chán lắm 5/24/2015 10:24:14 PM
 • dolaemon: đến nhà bạn mà chơi 5/24/2015 10:24:34 PM
 • tuantanhtt1997: wave 5/24/2015 10:24:55 PM
 • Nhok Clover: hihi 5/24/2015 10:24:57 PM
 • Nhok Clover: chơi hoài cũng chán chứ a 5/24/2015 10:25:10 PM
 • dolaemon: thế thì đến lớp hoài e k chán à 5/24/2015 10:25:31 PM
 • tuantanhtt1997: hồi xưa a thích nghỉ hè hơn 5/24/2015 10:25:48 PM
 • Nhok Clover: đến lớp đc nói chuyện vs nhiều pạn hơn a ơi 5/24/2015 10:25:54 PM
 • tuantanhtt1997: đc nghỉ lúc nào là vui lúc ấy 5/24/2015 10:26:03 PM
 • Nhok Clover: ui nhỏ e cũng thích v đó a 5/24/2015 10:26:05 PM
 • Nhok Clover: mak lớn r nên k mún nữa 5/24/2015 10:26:13 PM
 • dolaemon: hay nhỉ 5/24/2015 10:26:31 PM
 • dolaemon: a thì vẫn thik nghỉ 5/24/2015 10:26:40 PM
 • Nhok Clover: crying 5/24/2015 10:26:58 PM
 • dolaemon: nhưng mà nghỉ r hok thêm nhiều cx nản sad 5/24/2015 10:26:58 PM
 • Nhok Clover: dạ 5/24/2015 10:27:04 PM
 • Nhok Clover: pp 2 a nhen 5/24/2015 10:27:08 PM
 • Nhok Clover: ngủ ngon cả 5/24/2015 10:27:13 PM
 • dolaemon: pp e 5/24/2015 10:27:20 PM
 • dolaemon: thôi chắc a cx ngủ đây 5/24/2015 10:27:28 PM
 • dolaemon: pp a tuấn luôn 5/24/2015 10:27:37 PM
 • tuantanhtt1997: wave 5/24/2015 10:37:23 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Tèo
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Tiểu Louis
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • buitantinh99
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997