1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

1000
Chat chit và chém gió
 • doibuontenh16: rồi xong 4/19/2014 11:44:40 PM
 • doibuontenh16: um đúng 4/19/2014 11:44:44 PM
 • quanshuu: ok 4/19/2014 11:44:44 PM
 • doibuontenh16: giờ đến bà thúy 4/19/2014 11:44:50 PM
 • doibuontenh16:4/19/2014 11:44:54 PM
 • doibuontenh16: thôi tha loi di mà 4/19/2014 11:44:59 PM
 • quanshuu: mà ông bn tuổi r? 4/19/2014 11:45:01 PM
 • doibuontenh16: 14 4/19/2014 11:45:04 PM
 • quanshuu: lớp mấy? 4/19/2014 11:45:13 PM
 • doibuontenh16: lớp 9 4/19/2014 11:45:21 PM
 • quanshuu: hả 4/19/2014 11:45:27 PM
 • doibuontenh16: sao 4/19/2014 11:45:31 PM
 • quanshuu: 14t là lớp 8 chớ 4/19/2014 11:45:36 PM
 • minh_thúy: 14 tuổi lớp 9 kì tích 4/19/2014 11:45:37 PM
 • doibuontenh16: hk tính tuổi mụ 4/19/2014 11:45:46 PM
 • quanshuu: ah 4/19/2014 11:45:50 PM
 • quanshuu: z tui 13t 4/19/2014 11:45:55 PM
 • doibuontenh16: tui sinh 1/6 mà 4/19/2014 11:45:58 PM
 • doibuontenh16: ờm 4/19/2014 11:46:01 PM
 • quanshuu: tui 23/9 4/19/2014 11:46:05 PM
 • quanshuu: minh thuy 4/19/2014 11:46:14 PM
 • doibuontenh16: minh_thúy: tha lỗi đi mờ 4/19/2014 11:46:16 PM
 • quanshuu: minh thuy bn tuổi r? 4/19/2014 11:46:26 PM
 • minh_thúy: ông này băng tuổi tui quanshuu 4/19/2014 11:46:30 PM
 • doibuontenh16: kém tui tuổi 4/19/2014 11:46:34 PM
 • quanshuu: minh thuy 13t hả? 4/19/2014 11:46:49 PM
 • doibuontenh16: ờm 4/19/2014 11:47:05 PM
 • quanshuu: mà 2 người ở đâu z? 4/19/2014 11:47:12 PM
 • doibuontenh16: tui ở HY 4/19/2014 11:47:21 PM
 • quanshuu: hưng yên? 4/19/2014 11:47:30 PM
 • doibuontenh16: ik 4/19/2014 11:47:36 PM
 • doibuontenh16: uk 4/19/2014 11:47:37 PM
 • quanshuu: còn thuy 4/19/2014 11:47:44 PM
 • minh_thúy: ê làm hộ tui bài lí 4/19/2014 11:48:01 PM
 • quanshuu: ok 4/19/2014 11:48:04 PM
 • minh_thúy: tui HT 4/19/2014 11:48:07 PM
 • doibuontenh16: link 4/19/2014 11:48:08 PM
 • quanshuu: cho xin cái link 4/19/2014 11:48:18 PM
 • doibuontenh16: phần cơ học ??? 4/19/2014 11:48:19 PM
 • minh_thúy: đề tui viết luôn 4/19/2014 11:48:19 PM
 • quanshuu: ok 4/19/2014 11:48:24 PM
 • doibuontenh16: cơ hay nhiệt 4/19/2014 11:48:38 PM
 • quanshuu: gì cũng đc, để làm thử coi 4/19/2014 11:49:03 PM
 • doibuontenh16: lý đội tuyển đó bà mà hỏi thì khoai phết đấy 4/19/2014 11:49:43 PM
 • quanshuu: ai đội tuyển lý? cả 2 người ah? 4/19/2014 11:50:10 PM
 • doibuontenh16: bả 4/19/2014 11:50:20 PM
 • quanshuu: me too 4/19/2014 11:50:30 PM
 • quanshuu: tui toán-lý 4/19/2014 11:50:40 PM
 • quanshuu: còn ông? 4/19/2014 11:50:50 PM
 • doibuontenh16: tui mỗi toán 4/19/2014 11:50:53 PM
 • doibuontenh16: học lý chỉ là môn mk thích 4/19/2014 11:51:01 PM
 • quanshuu: ờ,mau bà thúy ơi 4/19/2014 11:51:09 PM
 • quanshuu: tui thích toán, thích lý nên thi thử, đc chọn cả 2 luôn 4/19/2014 11:51:32 PM
 • minh_thúy: một người đánh cá bơi thuyền ngược dòng sông. khi tới chiếc cầu bắc ngang sông , người đó đánh rơi mmootj cái can nhựa rỗng . sau 1h , người đó mới phái hiên ra , cho thuyền quay lại và gặp can nhựa cách cầu 6km . tìm vận tốc nước chảy . bt rằng vận tốc của thuyền đối với nước khi ngược dòng và xuôi dòng là như nhau 4/19/2014 11:51:37 PM
 • doibuontenh16: xời 4/19/2014 11:51:57 PM
 • quanshuu: chắc có lẽ t lam dc 4/19/2014 11:52:32 PM
 • minh_thúy: có 1 bài mà tui nhác dánh máy quá 4/19/2014 11:53:08 PM
 • quanshuu: đánh đi 4/19/2014 11:53:16 PM
 • doibuontenh16: đệ tui mờ 4/19/2014 11:53:20 PM
 • minh_thúy: nớ dài 4/19/2014 11:53:23 PM
 • doibuontenh16: phải giống sp chớ 4/19/2014 11:53:26 PM
 • quanshuu: bà có face k? 4/19/2014 11:53:31 PM
 • quanshuu: ai đệ ông? 4/19/2014 11:53:37 PM
 • minh_thúy: ờ ông đi mà đánh 4/19/2014 11:53:37 PM
 • minh_thúy:4/19/2014 11:53:40 PM
 • minh_thúy: https://www.facebook.com/hothien.nga.353 4/19/2014 11:53:58 PM
 • quanshuu: cho xin link , chụp ảnh post lên 4/19/2014 11:54:05 PM
 • doibuontenh16: bả chứ ai 4/19/2014 11:54:38 PM
 • doibuontenh16: đệ tui đó 4/19/2014 11:54:41 PM
 • doibuontenh16: há há 4/19/2014 11:54:44 PM
 • quanshuu: kb rồi đó 4/19/2014 11:54:48 PM
 • quanshuu: doibuontenh16 có face k ? khi nào có bài khó t hỏi 4/19/2014 11:55:13 PM
 • minh_thúy: ờ ai đệ ông 4/19/2014 11:55:26 PM
 • quanshuu: kb vs tui đi thúy 4/19/2014 11:55:39 PM
 • quanshuu: rồi post ảnh bài lên 4/19/2014 11:55:51 PM
 • minh_thúy: để tui bỏ chặn ông kia đã 4/19/2014 11:55:56 PM
 • doibuontenh16: https://www.facebook.com/gia.hung.37625 4/19/2014 11:56:09 PM
 • doibuontenh16:4/19/2014 11:56:13 PM
 • doibuontenh16: vậy huề nhé 4/19/2014 11:56:17 PM
 • doibuontenh16: bt rằng vận tốc của thuyền đối với nước khi ngược dòng và xuôi dòng là như nhau 4/19/2014 11:56:34 PM
 • doibuontenh16: sao lại thế này 4/19/2014 11:56:38 PM
 • minh_thúy:4/19/2014 11:57:07 PM
 • minh_thúy: dề là vậy đó 4/19/2014 11:57:12 PM
 • quanshuu: hiểu rồi 4/19/2014 11:57:29 PM
 • minh_thúy: sao 4/19/2014 11:57:49 PM
 • doibuontenh16: ra roy 4/19/2014 11:57:52 PM
 • doibuontenh16: hk tính dk cụ thể âu 4/19/2014 11:58:03 PM
 • quanshuu: hiểu rồi, khi đi ngược v thuyền tăng nên vận tốc như nhau 4/19/2014 11:58:26 PM
 • doibuontenh16: chỉ tính theo V của thuyền thôi 4/19/2014 11:58:32 PM
 • doibuontenh16: hk phải đâu ông kia dừng hỉu nhầm 4/19/2014 11:58:43 PM
 • quanshuu: sao? 4/19/2014 11:58:49 PM
 • doibuontenh16: hiu the la sai day 4/19/2014 11:58:53 PM
 • minh_thúy: thôi sáng mai lên tui đi ngủ đây 4/19/2014 11:59:16 PM
 • quanshuu: thế ông hiểu ntn 4/19/2014 11:59:23 PM
 • quanshuu: https://www.facebook.com/khongnoi.dau.75 4/19/2014 11:59:32 PM
 • minh_thúy: sl àm còn bài kia mai tui đưa sau 4/19/2014 11:59:41 PM
 • quanshuu: kb vs tui đi ,máy tui lg quá 4/19/2014 11:59:45 PM
 • doibuontenh16: xuôi dòng cộng thêm ngược dòng trừ đi 4/19/2014 11:59:46 PM
 • doibuontenh16: rồi chấp nhận đi 4/20/2014 12:00:08 AM
 • quanshuu: nói rõ chút 4/20/2014 12:00:09 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • quanshuu
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • doibuontenh16
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Thảo Thanh Thảo
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999
 • 1234hdpa