1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

1680
Chat chit và chém gió
 • Không Ai Cả: gọi là tạm được 10/24/2014 9:23:35 PM
 • Min Tồ: c hỏi là có bài hệ nào muốn hỏi ko 10/24/2014 9:24:26 PM
 • Không Ai Cả: à 10/24/2014 9:25:13 PM
 • Không Ai Cả: muốn làm hk 10/24/2014 9:25:16 PM
 • Không Ai Cả: e đưa link cho mà tìm hiểu 10/24/2014 9:25:22 PM
 • Min Tồ: laughing 10/24/2014 9:25:42 PM
 • Không Ai Cả: -_- cười gì c 10/24/2014 9:25:51 PM
 • Min Tồ: c tưởng hỏi bài thì để c luyện thêm 10/24/2014 9:25:55 PM
 • trondojyeuem1998: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127761/moi-nguoi-giup-vs-nha-mk-can-gap-lam-tks-mn-nhiu-lam-va-chuc-mn-co-mot-buoi-toi-vv 10/24/2014 9:25:58 PM
 • trondojyeuem1998: giúp mk vs nào mn ơi 10/24/2014 9:26:04 PM
 • Min Tồ: chứ học thì c còn đầy bài 10/24/2014 9:26:09 PM
 • tieutuliti98: Saori Hara a lm ra chưa 10/24/2014 9:26:13 PM
 • Không Ai Cả: thì c lên mạng gõ 410 bài hệ phương trình đi 10/24/2014 9:26:21 PM
 • Saori Hara: anh không làm đk sad 10/24/2014 9:26:22 PM
 • Không Ai Cả: toàn bài hay 10/24/2014 9:26:23 PM
 • Min Tồ: big_grin thôi e ạ 10/24/2014 9:26:46 PM
 • Min Tồ: mà c out đây 10/24/2014 9:26:51 PM
 • Không Ai Cả: vầng 10/24/2014 9:27:01 PM
 • Không Ai Cả: năm cuối cấp rồi mà vẫn còn in mấy cài này 10/24/2014 9:27:11 PM
 • Không Ai Cả: rảnh ghe 10/24/2014 9:27:13 PM
 • tieutuliti98: da 10/24/2014 9:27:16 PM
 • Min Tồ: laughing every day luôn e 10/24/2014 9:27:32 PM
 • Min Tồ: wave 10/24/2014 9:28:06 PM
 • Không Ai Cả: -_- 10/24/2014 9:28:25 PM
 • Không Ai Cả: ai cso bài từ lớp 10 rở xuống hk cho làm ké vs 10/24/2014 9:30:27 PM
 • longhnnh: bài kiểu gì nào 10/24/2014 9:35:34 PM
 • tieutuliti98: long oi 10/24/2014 9:39:58 PM
 • tieutuliti98: hc lop may ui 10/24/2014 9:40:03 PM
 • longhnnh: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127755/treo-thuong-lon-day 10/24/2014 9:41:04 PM
 • longhnnh: sao hok ai làm nhỉ 10/24/2014 9:41:13 PM
 • jungyongmun.99: BÀI 2: Cho tam giác ABC và 2 điễm M,N sao cho MA−→−+3MC−→−=0→ và NA−→−+2NB−→−+3NC−→−=0→ a) Biểu diễn BM−→− và BN−→− theo BA−→− và BC−→− b) Chứng minh M,N,B thẵng hàng 10/24/2014 9:44:20 PM
 • jungyongmun.99: giup minh lam bai nay voi 10/24/2014 9:44:36 PM
 • tuanthanh31121997: hello 10/24/2014 9:46:52 PM
 • jungyongmun.99: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127762/toan-10 10/24/2014 9:47:24 PM
 • jungyongmun.99: lam bai nay giup minh nha 10/24/2014 9:47:36 PM
 • Con Gái MAFIA: big_grin 10/24/2014 9:49:17 PM
 • tuanthanh31121997: lơp 10 hả 10/24/2014 9:50:30 PM
 • tieutuliti98: tuan thanh oi 10/24/2014 9:53:46 PM
 • tieutuliti98: mn giup elip vs di 10/24/2014 9:53:56 PM
 • tieutuliti98: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127717/ae-giup-toan-elip-vs 10/24/2014 9:54:01 PM
 • tuanthanh31121997: chịu elip bó tay 10/24/2014 9:55:09 PM
 • Con Gái MAFIA: a thành bl gì tế 10/24/2014 10:00:17 PM
 • tuanthanh31121997: anh nói anh e thấp hơn a 10/24/2014 10:01:24 PM
 • Con Gái MAFIA: bó tay 10/24/2014 10:02:18 PM
 • Con Gái MAFIA: đó là anh họ em thui 10/24/2014 10:02:31 PM
 • hieugiapbat: co ai k 10/24/2014 10:03:07 PM
 • jungyongmun.99: tuanthanh31121997 giup e giai voi 10/24/2014 10:03:15 PM
 • jungyongmun.99: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127717/ae-giup-toan-elip-vs 10/24/2014 10:03:24 PM
 • tuanthanh31121997: hahaha anh họ e đẹp trai hêyf 10/24/2014 10:03:45 PM
 • tieutuliti98: jung cung có bài giống mình ak 10/24/2014 10:03:49 PM
 • tuanthanh31121997: chị elip thì t chịu 10/24/2014 10:03:54 PM
 • Con Gái MAFIA:10/24/2014 10:04:07 PM
 • hieugiapbat: 6-4x-x^2=5/tri tuyet doi sin(y/x)cos(y/x)) 10/24/2014 10:04:13 PM
 • hieugiapbat: lm ho nha 10/24/2014 10:04:18 PM
 • jungyongmun.99: tieutuliti98: hoc lop 10 ak 10/24/2014 10:04:31 PM
 • tuanthanh31121997: bài lol gì đây vế pahir ko có y sao pt đây 10/24/2014 10:05:21 PM
 • hieugiapbat: tuan thanh ơi 10/24/2014 10:05:24 PM
 • tuanthanh31121997: hả 10/24/2014 10:06:22 PM
 • hieugiapbat: -lam ho 10/24/2014 10:07:06 PM
 • hieugiapbat: giúp 10/24/2014 10:07:08 PM
 • hieugiapbat: 6-4x-x^2=5/tri tuyet doi sin(y/x)cos(y/x)) 10/24/2014 10:07:18 PM
 • tuanthanh31121997: sin y/x hả dị thế 10/24/2014 10:07:43 PM
 • Con Gái MAFIA: a quá khen 10/24/2014 10:07:55 PM
 • hieugiapbat: uk 10/24/2014 10:08:27 PM
 • tieutuliti98: 11 10/24/2014 10:09:07 PM
 • tuanthanh31121997: uk gần băng a thôi hahah 10/24/2014 10:09:21 PM
 • tieutuliti98: jungyongmun.99 : mình hc 11 10/24/2014 10:09:22 PM
 • tuanthanh31121997: dị thê 10/24/2014 10:09:40 PM
 • jungyongmun.99: z bit lam bai cua minh ko 10/24/2014 10:09:50 PM
 • jungyongmun.99: giup minh di 10/24/2014 10:09:59 PM
 • tuanthanh31121997: đẹp gân băng a thôi 10/24/2014 10:10:15 PM
 • jungyongmun.99: tieutuliti98 10/24/2014 10:10:16 PM
 • Saori Hara: chổ m.n có mưa không 10/24/2014 10:11:45 PM
 • tuanthanh31121997:10/24/2014 10:12:25 PM
 • Con Gái MAFIA: e k pit mẹt a 10/24/2014 10:12:27 PM
 • tuanthanh31121997: hả?? 10/24/2014 10:12:36 PM
 • hieugiapbat: lam hô đi 10/24/2014 10:12:44 PM
 • Saori Hara: ông ở đâu nhỉ 10/24/2014 10:12:47 PM
 • Con Gái MAFIA: hả gì 10/24/2014 10:12:56 PM
 • Saori Hara: tôi ở thanh hoa trời đang mưa 10/24/2014 10:13:02 PM
 • Saori Hara: big_grin 10/24/2014 10:13:04 PM
 • Con Gái MAFIA: k pit mặt sao tin nổi lời anh nói 10/24/2014 10:13:06 PM
 • hao_coi2000: nhan tin nhju the\ 10/24/2014 10:13:15 PM
 • tuanthanh31121997: hahah 10/24/2014 10:13:27 PM
 • tieutuliti98: bài đó mình đăng mk 10/24/2014 10:13:39 PM
 • tuanthanh31121997: tôi ơ hà tĩnh 10/24/2014 10:13:41 PM
 • tieutuliti98: minh k pik lm 10/24/2014 10:13:43 PM
 • Con Gái MAFIA: cưới cc 10/24/2014 10:13:59 PM
 • Con Gái MAFIA: cười 10/24/2014 10:14:01 PM
 • Saori Hara: bài của em khó quá 10/24/2014 10:14:02 PM
 • tieutuliti98: a cố đi,hj 10/24/2014 10:14:39 PM
 • Con Gái MAFIA: cố quá thành quá cố đó a 10/24/2014 10:15:07 PM
 • Saori Hara: cố quá là thành quá cố 10/24/2014 10:15:10 PM
 • tieutuliti98: hjhj 10/24/2014 10:16:04 PM
 • Con Gái MAFIA: quá cố là toi đó 10/24/2014 10:17:15 PM
 • tieutuliti98: k toi dc đâu 10/24/2014 10:17:40 PM
 • tuanthanh31121997: ko toi nhưng chết 10/24/2014 10:18:04 PM
 • tieutuliti98: toi vs chet cugn gần như nhau mk 10/24/2014 10:19:15 PM
 • Con Gái MAFIA: kaka 10/24/2014 10:20:05 PM
 • Con Gái MAFIA: a thành ưi a cho em coi mẹt đi 10/24/2014 10:20:14 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • trondojyeuem1998
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • hieugiapbat
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • jungyongmun.99
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • hao_coi2000
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • tieutuliti98
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • family_lovely54
 • ladykiller
 • Tien Nguyen
 • phamstars1203
 • duongvinhquanga13