1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

3975
Chat chit và chém gió
 • ❦Nắng❦: kb kiểu gì 2/10/2016 11:09:22 PM
 • ❦Nắng❦: @@ 2/10/2016 11:10:10 PM
 • ❦Nắng❦: chả hiểu gì 2/10/2016 11:10:14 PM
 • Akira Duy: rùi 2/10/2016 11:10:15 PM
 • Akira Duy: e chấp nhận rùi còn j 2/10/2016 11:10:22 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: uk 2/10/2016 11:10:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: zo 2/10/2016 11:10:30 PM
 • phuong10: jin 2/10/2016 11:10:30 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/10/2016 11:10:34 PM
 • phuong10: e zo nivk chị 2/10/2016 11:10:43 PM
 • Akira Duy: khổ chưa 2/10/2016 11:10:52 PM
 • phuong10: kb một dãy lun đi 2/10/2016 11:11:02 PM
 • ❦Nắng❦: vâng 2/10/2016 11:11:04 PM
 • ❦Nắng❦: thực sự 2/10/2016 11:11:07 PM
 • ❦Nắng❦: Ánh 2/10/2016 11:11:09 PM
 • ❦Nắng❦: ko hiểu cái vẹo gì hết 2/10/2016 11:11:18 PM
 • ❦Nắng❦: xin lui 2/10/2016 11:11:21 PM
 • Akira Duy: cái j z 2/10/2016 11:11:38 PM
 • ❦Nắng❦: rolling_eyes 2/10/2016 11:11:39 PM
 • Akira Duy: điểm danh cái rùi lui 2/10/2016 11:11:44 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ak ak 2/10/2016 11:11:48 PM
 • phuong10: thôi ánh ơi 2/10/2016 11:11:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: anh duy mời đi 2/10/2016 11:11:52 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: jin ko biết mời 2/10/2016 11:11:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hình như nó nâng cấp rùi 2/10/2016 11:12:01 PM
 • Akira Duy: a dg gặp rắc rối đây 2/10/2016 11:12:35 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: từ từ 2/10/2016 11:12:36 PM
 • Akira Duy: nik cũ dg ánh rùi 2/10/2016 11:12:53 PM
 • Akira Duy: a dg xài cái ms lập cách đây mấy tháng phải nhập kôn nữa 2/10/2016 11:13:09 PM
 • ❦Nắng❦: @@ 2/10/2016 11:13:25 PM
 • ❦Nắng❦: lui nhá 2/10/2016 11:13:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 11:13:34 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thôi chị từ từ 2/10/2016 11:13:37 PM
 • ❦Nắng❦: 11h14' 2/10/2016 11:13:39 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đợi Jin 2/10/2016 11:13:39 PM
 • ❦Nắng❦: Ánh đi đây 2/10/2016 11:13:46 PM
 • ❦Nắng❦: mn bảo trọng 2/10/2016 11:13:51 PM
 • Akira Duy: jin tên e viết mk k ra 2/10/2016 11:14:21 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 11:14:43 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị ánh 2/10/2016 11:14:45 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: zo zo 2/10/2016 11:14:47 PM
 • ❦Nắng❦: ? 2/10/2016 11:14:51 PM
 • ❦Nắng❦: có biết gì đâu 2/10/2016 11:14:59 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: từ từ 2/10/2016 11:15:16 PM
 • phuong10: h vào nhập môn hay mời bạn 2/10/2016 11:15:22 PM
 • Akira Duy: nhập môn trc 2/10/2016 11:15:37 PM
 • phuong10: r 2/10/2016 11:15:44 PM
 • Akira Duy: a off đây 2/10/2016 11:15:47 PM
 • phuong10: sao nữa 2/10/2016 11:15:51 PM
 • Akira Duy: mai đi 2/10/2016 11:15:54 PM
 • Akira Duy: zờ wa fb chơi 2/10/2016 11:16:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nhập môn 2/10/2016 11:16:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thui zo chơi đi 2/10/2016 11:16:07 PM
 • phuong10: a bbij điên ak 2/10/2016 11:16:10 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: win 1 thằng 2/10/2016 11:16:22 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/10/2016 11:16:26 PM
 • phuong10: jin kb vs chị đi 2/10/2016 11:16:26 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: toàn bọn ngu 2/10/2016 11:16:29 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ok chị 2/10/2016 11:16:31 PM
 • Akira Duy: cái j ngu z jin 2/10/2016 11:16:47 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: xong 2/10/2016 11:17:05 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thằng Jin ms so lo 2/10/2016 11:17:10 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ngu kinh 2/10/2016 11:17:12 PM
 • Akira Duy: bye all 2/10/2016 11:17:17 PM
 • Akira Duy: wave 2/10/2016 11:17:22 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế chị phương 2/10/2016 11:17:51 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin vs chị chơi 2/10/2016 11:17:55 PM
 • ❦Nắng❦: crying 2/10/2016 11:18:03 PM
 • ❦Nắng❦: thực sự 2/10/2016 11:18:12 PM
 • phuong10: nó ns có tin nhắn 2/10/2016 11:18:21 PM
 • ❦Nắng❦: còn 2/10/2016 11:18:24 PM
 • ❦Nắng❦: ... phút nữa 2/10/2016 11:18:32 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 11:18:40 PM
 • phuong10: ko bt ở chỗ nào 2/10/2016 11:18:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì chị cứ chơi đi 2/10/2016 11:18:47 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/10/2016 11:18:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nhập môn chưa 2/10/2016 11:18:53 PM
 • phuong10: r 2/10/2016 11:19:38 PM
 • phuong10: e tên j ấy nhở 2/10/2016 11:19:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: http://me.zing.vn/apps/bacay?_src=me_default&_srvid=1 2/10/2016 11:19:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: zo đây nek 2/10/2016 11:19:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thôi qua face nc cho dễ nào 2/10/2016 11:20:01 PM
 • ❦Nắng❦: tạm biệt 2/10/2016 11:30:24 PM
 • ❦Nắng❦: see you again 2/10/2016 11:30:34 PM
 • ❦Nắng❦: coi Jin hộ Ánh nhé 2/10/2016 11:30:46 PM
 • ❦Nắng❦: ^^ 2/10/2016 11:30:49 PM
 • ❦Nắng❦: wave 2/10/2016 11:30:55 PM
 • ❦Nắng❦: bye all 2/10/2016 11:31:02 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: pp 2/10/2016 11:36:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 2/10/2016 11:36:31 PM
 • ❦Nắng❦: học hành chăm chỉ 2/10/2016 11:41:25 PM
 • ❦Nắng❦: lúc chị quay lại 2/10/2016 11:41:33 PM
 • ❦Nắng❦: chị muốn thấy huy chương 2/10/2016 11:41:42 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/10/2016 11:46:08 PM
 • minhquan: haizzzzzzz 2/11/2016 1:01:44 AM
 • minhquan: còn ai ko 2/11/2016 1:01:48 AM
 • minhquan: húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 2/11/2016 1:02:03 AM
 • minhquan: thui 2/11/2016 1:02:07 AM
 • minhquan: chán 2/11/2016 1:02:10 AM
 • minhquan: chả còn ai 2/11/2016 1:02:15 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phuong10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen