1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

4666
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:35:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thua tuổi tính theo ngya2 7/27/2016 10:35:40 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nhưng vẫn hơn em đó long ak 7/27/2016 10:35:47 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:35:49 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/27/2016 10:35:52 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:35:56 AM
 • ~~ long ~~: bang tuoi anh ak 7/27/2016 10:35:57 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: jin chỉ đk cái chém gió 7/27/2016 10:36:03 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ngày sn thật của anh 25/12 7/27/2016 10:36:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 2k 7/27/2016 10:36:09 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: hơn tuổi jin mak 7/27/2016 10:36:09 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:36:13 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thua anh tí 7/27/2016 10:36:16 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:36:18 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: 25/12 7/27/2016 10:36:21 AM
 • ~~ long ~~: anh phai di hoc lai ak 7/27/2016 10:36:23 AM
 • Nguyên Sky NO1st: Jin chém rồi Jin mà 2k á 7/27/2016 10:36:24 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nó mak = tuổi anh mới lị 7/27/2016 10:36:25 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: shame_on_you 7/27/2016 10:36:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 25/12/2000 7/27/2016 10:36:32 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:36:35 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: silly 7/27/2016 10:36:38 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: không 2k chứ cái gì 7/27/2016 10:36:39 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:36:41 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: ơi jin bảo jin 2k1 mak 7/27/2016 10:36:45 AM
 • ~~ long ~~: anh phai di hoc lai ak 7/27/2016 10:36:46 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mak bị ghép zo tụi 2k1 7/27/2016 10:36:46 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: sao bh lại lên 2k r 7/27/2016 10:36:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:36:52 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đi học trễ ấy em 7/27/2016 10:36:58 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:36:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:37:00 AM
 • ~~ long ~~: ban e 2k1 nhung 26/12 phai di hoc lai lop 1 7/27/2016 10:37:05 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: a jin bị đúp 7/27/2016 10:37:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:37:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đúp gì 7/27/2016 10:37:15 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:37:16 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: còn 5,6 ngày al2 2k1 7/27/2016 10:37:20 AM
 • ~~ long ~~: the la no hc cung e 7/27/2016 10:37:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: làm tròn thôi 7/27/2016 10:37:24 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: ơ bh jin lên 11 sao bh ms lên 10 7/27/2016 10:37:28 AM
 • ~~ long ~~: no bao goi la de non 7/27/2016 10:37:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mấy đứa học làm tròn chưa straight_face 7/27/2016 10:37:31 AM
 • Kaito kid: wave 7/27/2016 10:37:32 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/27/2016 10:37:34 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: ppppppppp a zai 7/27/2016 10:37:39 AM
 • ~~ long ~~: so voi cac ban cung nam 7/27/2016 10:37:40 AM
 • Kaito kid: ==" 7/27/2016 10:37:46 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: r ak 7/27/2016 10:37:47 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:37:48 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: e hok r 7/27/2016 10:37:49 AM
 • Kaito kid: Ms lên 7/27/2016 10:37:52 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: silly 7/27/2016 10:37:57 AM
 • ~~ long ~~: de non dung ko a jin\\ 7/27/2016 10:37:59 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: ặc lại quên 7/27/2016 10:38:01 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: hi a zai 7/27/2016 10:38:04 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: peace_sign 7/27/2016 10:38:08 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: mak sao tên này lắm 2k vs 2k1 z nhỉ 7/27/2016 10:38:22 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: thinking 7/27/2016 10:38:24 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: mak toán thánh chém nữa chứ 7/27/2016 10:38:33 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: thinking 7/27/2016 10:38:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:39:03 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cái éo gì thế 7/27/2016 10:39:08 AM
 • ~~ long ~~: a jin \ 7/27/2016 10:39:13 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:39:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: cái gì ku 7/27/2016 10:39:18 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:39:18 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:39:28 AM
 • ~~ long ~~: a co bi suy dinh duong ko 7/27/2016 10:39:28 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: jin dùng từ k khả quan lắm 7/27/2016 10:39:29 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: ku?????????? 7/27/2016 10:39:34 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko 7/27/2016 10:39:37 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:39:37 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:39:42 AM
 • ~~ long ~~: nhung e nhin a thay to con y\ 7/27/2016 10:39:42 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:39:43 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:39:49 AM
 • ~~ long ~~: chu ko phai suy dinh duong 7/27/2016 10:39:53 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: anh to nhất nhì lớp em ak 7/27/2016 10:39:58 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: jin bị suy dd hả 7/27/2016 10:39:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:40:01 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:40:02 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hơn cả bọn 11,12 7/27/2016 10:40:05 AM
 • ~~ long ~~: nguoi ta ba de non de bi suy dd 7/27/2016 10:40:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:40:08 AM
 • ~~ long ~~: bao 7/27/2016 10:40:10 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/27/2016 10:40:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đẻ non gì thím 7/27/2016 10:40:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chỉ là sinh cuối năm 7/27/2016 10:40:19 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: ôi tội jimn wa 7/27/2016 10:40:20 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:40:24 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đe non là chưa đủ tháng 7/27/2016 10:40:24 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:40:28 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:40:30 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: long tminh nhất htn 7/27/2016 10:40:37 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thánh sinh học đây nhek big_grin 7/27/2016 10:40:38 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: rolling_on_the_floor 7/27/2016 10:40:40 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/27/2016 10:40:47 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: laughing 7/27/2016 10:40:49 AM
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥: jin hok sinh mai lm bác sĩ thú y hảthinking 7/27/2016 10:41:03 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Tử Di
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Dương Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Goku Black
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • Minh................
 • Nguyên Sky NO1st
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Tôi Tên "NHÁI"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ♥๖ۣQuỲnh♥♥♥MuUn♥♥♥ ๖ۣ♥
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngoanlắmấy thềluôn
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • Kemulator
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Phúc
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • can.chau.anh
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ~~ long ~~
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫9x۩
 • thanhvinh200
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • BGK
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • phanthixuanluong99