1.    Định nghĩa mặt nón: Cho đường thằng  $\Delta  $. Xét 1 đường thẳng l cắt  $\Delta  $ tại O và không vuông góc với  $\Delta  $
 
Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế khi quay quanh  $\Delta  $ gọi là mặt nón tròn xoay hay đơn giản là mặt nón
-     $\Delta  $ gọi là trục của mặt nón
-    l  gọi là đường sinh của mặt nón
-    O gọi là đỉnh mặt nón
-    Nếu gọi  $\alpha  $ là góc giưa l và  $\Delta  $ thì  $2\alpha  $ gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (  $0 < 2\alpha  < {180^0} $)
2.    Hình nón và khối nón
-    Cho mặt nón  $\Omega  $ với trục  $\Delta  $, đỉnh O và góc ở đỉnh  $2\alpha  $. Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với $\Delta  $ tại I khác O (HV51). Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo đường tròn (C) có tâm I. Gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với  $\Delta  $ tại O. Khi đó
Phần của mặt nón  $\Omega  $ giới hạn bởi 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) gọi là hình nón
-    Điểm O gọi là đỉnh hình nón, đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy, hình tròn xác định bởi (C) gọi là đáy hình nón. Với mỗi điểm M nằm trên (C), đoạn OM gọi là đường sinh của hình nón. Đoạn OI gọi là trục hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao hình nón
3.    Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón
-    Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón
-    Ta có định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng vô hạn
Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
-    Diện tích xung quanh của hình nón bằng 1 nửa tích số của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh
-    Thể tích khối nón bằng một phần ba tích số diện tích hình tròn đáy và chiều cao

Thẻ

× 1

Lượt xem

2799
Chat chit và chém gió
 • manhhung: anh ạ 7/29/2015 9:45:00 AM
 • manhhung: nó mới vào đã tán gái làng mình anh thịt ạ 7/29/2015 9:45:30 AM
 • =.=: đù 7/29/2015 9:45:35 AM
 • manhhung: big_grin 7/29/2015 9:45:35 AM
 • =.=: láo v~ 7/29/2015 9:45:37 AM
 • manhhung: từ điển đâu 7/29/2015 9:45:49 AM
 • manhhung: ra đây 7/29/2015 9:45:55 AM
 • manhhung: chào đâị ca =.= đi 7/29/2015 9:46:16 AM
 • manhhung: laughing 7/29/2015 9:46:21 AM
 • manhhung: có ai nữa không???????????? 7/29/2015 9:48:32 AM
 • manhhung: ra chat tí cho vui 7/29/2015 9:48:46 AM
 • manhhung: sad 7/29/2015 9:48:54 AM
 • manhhung: cryingcryingcryingcryingcryingcrying 7/29/2015 9:49:03 AM
 • manhhung: thôi off thôi 7/29/2015 9:49:18 AM
 • thuongquanalin: hj 7/29/2015 9:50:11 AM
 • Anh Tú Si Eu: 2222222 7/29/2015 9:52:36 AM
 • Anh Tú Si Eu: ko phải từ điển , mà là tú điên , mình tên tú ạ feeling_beat_up 7/29/2015 9:53:00 AM
 • Anh Tú Si Eu: thịt là gì vậy ? 7/29/2015 9:53:55 AM
 • manhhung: ????????? 7/29/2015 9:54:21 AM
 • Anh Tú Si Eu: mới đổi tên laughing 7/29/2015 9:54:49 AM
 • manhhung: hahahahahha 7/29/2015 9:54:56 AM
 • manhhung: rolling_on_the_floor 7/29/2015 9:55:00 AM
 • Anh Tú Si Eu: rolling_eyes 7/29/2015 9:55:05 AM
 • Anh Tú Si Eu: đại ca nào vậy ? 7/29/2015 9:55:13 AM
 • manhhung: thế mà mình gọi là từ điển 7/29/2015 9:55:20 AM
 • manhhung: à 7/29/2015 9:55:24 AM
 • manhhung: =.= 7/29/2015 9:55:28 AM
 • manhhung: đâị ca là anh =.= 7/29/2015 9:55:48 AM
 • manhhung: big_grin 7/29/2015 9:55:55 AM
 • manhhung: ơ còn ai không zậy 7/29/2015 9:56:27 AM
 • Anh Tú Si Eu: thấy bảo có người bằng tuổi mà 7/29/2015 9:56:32 AM
 • manhhung: ừ là =.= 7/29/2015 9:56:45 AM
 • manhhung: anh ấy = tuổi bạn 7/29/2015 9:56:57 AM
 • Anh Tú Si Eu: tên j vậy 7/29/2015 9:57:05 AM
 • manhhung: tên là thịt 7/29/2015 9:57:16 AM
 • manhhung: laughing 7/29/2015 9:57:21 AM
 • Anh Tú Si Eu: xạo 7/29/2015 9:57:37 AM
 • manhhung: thật tên là thịt mà 7/29/2015 9:57:53 AM
 • manhhung: rolling_on_the_floor 7/29/2015 9:58:01 AM
 • Anh Tú Si Eu: chatterbox 7/29/2015 9:58:18 AM
 • manhhung: big_grin 7/29/2015 9:58:30 AM
 • Anh Tú Si Eu: còn ai lớn tuổi hơn nữa ko ? 7/29/2015 9:58:32 AM
 • manhhung:7/29/2015 9:58:39 AM
 • manhhung: đầy 7/29/2015 9:58:43 AM
 • Anh Tú Si Eu: còn girl xinh ? 7/29/2015 9:59:06 AM
 • Anh Tú Si Eu: wave 7/29/2015 9:59:17 AM
 • manhhung: đầy 7/29/2015 10:03:26 AM
 • Anh Tú Si Eu: xin chỉ bảo vài người angel 7/29/2015 10:04:41 AM
 • manhhung: ok 7/29/2015 10:08:29 AM
 • Anh Tú Si Eu: applause 7/29/2015 10:08:52 AM
 • manhhung: nhưng mình 0 biết 7/29/2015 10:08:58 AM
 • manhhung: laughing 7/29/2015 10:09:02 AM
 • Anh Tú Si Eu: vãi 7/29/2015 10:10:18 AM
 • Anh Tú Si Eu: not_listening 7/29/2015 10:10:21 AM
 • manhhung: mình biết vài chị nhưng 0 biết xinh 0????? 7/29/2015 10:13:16 AM
 • Anh Tú Si Eu: ok nói di puppy_dog_eyes 7/29/2015 10:17:14 AM
 • Ruanyu Jian: 👿 7/29/2015 10:18:52 AM
 • Anh Tú Si Eu: gì vậy Ruanyu Jian on_the_phone 7/29/2015 10:20:18 AM
 • longthptngoquyenvmf: hio 7/29/2015 10:20:34 AM
 • Anh Tú Si Eu: 2 7/29/2015 10:20:49 AM
 • Anh Tú Si Eu: có ai facebook ko ? 7/29/2015 10:21:02 AM
 • Ruanyu Jian: 😎 7/29/2015 10:22:07 AM
 • =.=: có ai ko 7/29/2015 10:27:02 AM
 • longthptngoquyenvmf: có mới đi hok về đây 7/29/2015 10:27:20 AM
 • manhhung: ???????????????? 7/29/2015 10:27:43 AM
 • =.=: ê long 7/29/2015 10:28:52 AM
 • manhhung: em đăng nha anh 7/29/2015 10:29:11 AM
 • longthptngoquyenvmf: đaƯNG J 7/29/2015 10:29:24 AM
 • longthptngoquyenvmf: ĂNG J 7/29/2015 10:29:27 AM
 • longthptngoquyenvmf: đăng j 7/29/2015 10:29:35 AM
 • longthptngoquyenvmf: gọi j đấy bạn 7/29/2015 10:29:44 AM
 • =.=: @@@ 7/29/2015 10:30:03 AM
 • =.=: vẫn chưa cho ta bt facebook của bạn đó 7/29/2015 10:30:15 AM
 • longthptngoquyenvmf: tớ ko dùng face 7/29/2015 10:30:38 AM
 • =.=: laughing 7/29/2015 10:30:56 AM
 • Anh Tú Si Eu: devil 7/29/2015 10:31:14 AM
 • manhhung: laughing 7/29/2015 10:31:16 AM
 • Ruanyu Jian: 👅👄 7/29/2015 10:31:31 AM
 • =.=: sam ơi 7/29/2015 10:33:29 AM
 • =.=: onl ko 7/29/2015 10:33:31 AM
 • =.=: sam tats ơi 7/29/2015 10:33:37 AM
 • manhhung: em đăng rồi anh 7/29/2015 10:34:40 AM
 • Sam Tats: có! 7/29/2015 10:34:47 AM
 • manhhung: anh =.= 7/29/2015 10:36:04 AM
 • Ruanyu Jian: 👊👐 7/29/2015 10:36:29 AM
 • =.=: sam 7/29/2015 10:37:23 AM
 • manhhung: anh 7/29/2015 10:37:30 AM
 • =.=: giải luôn Bài 1 và bài 2 luôn đi 7/29/2015 10:37:38 AM
 • =.=: mấy bài lượng giác ấy 7/29/2015 10:37:44 AM
 • Sam Tats: của =.= đăng á hả? 7/29/2015 10:39:25 AM
 • =.=: uk 7/29/2015 10:39:44 AM
 • =.=: em là arsfanfc đó big_grin 7/29/2015 10:39:50 AM
 • Sam Tats: ùm, để xem đã happy 7/29/2015 10:41:02 AM
 • Ruanyu Jian: 👋 7/29/2015 10:41:16 AM
 • Sam Tats: hông pít giải dc hông 7/29/2015 10:41:17 AM
 • Ruanyu Jian: ㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙🉐🈺🈯 7/29/2015 10:42:19 AM
 • manhhung: ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7/29/2015 10:42:30 AM
 • Ruanyu Jian: ㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙㊙🚼🚹🚺 7/29/2015 10:45:22 AM
 • Ruanyu Jian: ㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗㊗oa au ao ong ay? 7/29/2015 10:48:39 AM
 • Ruanyu Jian: 💎⛽🚳🚨🚨🚨🚉🚥🚥👇👈👈👋👋👏👐👊🌛🌛🌀⛄🌓🌔🌅🎑 7/29/2015 11:49:23 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★.★.★.★.★.★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng của anh
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • thienthannhok147
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • hangphuong74
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22