1. Số phức dưới dạng lượng giác
a, Acgumen của số phức $z \ne 0$
ĐỊNH NGHĨA 1
        Cho số phức $z \ne 0$. Gọi M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số $z$. Số đo (rađian) của mỗi góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z.
CHÚ Ý
 Nếu $\varphi $ là một acgumen của z thì mọi acgumen của x có dạng $\varphi  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}$
b, Dạng lượng giác của số phức
ĐỊNH NGHĨA 2
          Dạng $z = r\left( {c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi } \right)$, trong đó r> 0, được gọi là dạng lượng giác của số phức $z \ne 0$. Còn dạng  ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ được gọi là dạng đại số của số phức z.
Nhận xét:
-    Để tìm dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ khác 0 cho trước, ta cần:
1)    Tìm r: đó là mô-đun của z, $r = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $; số r đó cũng là khoảng cách từ gốc O đến điểm M biểu diễn số z trong mặt phẳng phức
2)    Tìm $\varphi $: đó là 1 acgumen của z; $\varphi $ là số thực sao cho $c{\text{os}}\varphi  = \frac{a}{r}$ và $\sin \varphi  = \frac{b}{r}$; số $\varphi $ đó cũng là số đo 1 góc lượng giác của tia đầu Ox, tia cuối OM
CHÚ Ý
1, $\left| z \right| = 1$ khi và chỉ khi $z = c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi \,\,\,\,\,\,(\varphi  \in \mathbb{R})$
2, Khi z = 0 thì $\left| z \right| = r = 0$ nhưng acgumen của x không xác định ( acgumen của 0 là số thực tùy ý)
3, Cần để ý đòi r>0 trong dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức $z \ne 0$
2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác
Định lý:
Nếu
 $\begin{gathered}
  z = r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )   \\
  z = r'(c{\text{os}}\varphi ' + i\sin \varphi ')\,\,\,(r \geqslant 0,r' \geqslant 0)   \\
\end{gathered} $
Thì
 $\begin{gathered}
  zz' = rr'{\text{[}}c{\text{os}}(\varphi  + \varphi ') + i\sin (\varphi  + \varphi ')]   \\
  \frac{z}{{z'}} = \frac{r}{{r'}}[\cos (\varphi ' - \varphi ) + i\sin (\varphi ' - \varphi )]\,\,\,\,\,\,\,(khi\,\,\,r > 0)   \\
\end{gathered} $
3, Công thức Moa-vro và ứng dụng
a)    Công thức Moa-vro
Với mọi số nguyên dương n:
${\left[ {r(c{\text{os}}\varphi {\text{ + i}}\sin \varphi )} \right]^n} = {r^n}(\cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi )$
Khi r=1 ta có:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^n} = \cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi $
Cả 2 công thức trên đều gọi là công thưc Moa-vro
b)    Ứng dụng vào lượng giác:
Công thức khai triển lũy thừa bậc 3 của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ cho ta:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  + i(3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi )$
Mặt khác theo công thưc Moa-vro:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{os}}3\varphi  + {\text{i}}\sin 3\varphi $
Từ đó suy ra:
$\begin{gathered}
  c{\text{os}}3\varphi  = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  = 4{\cos ^3}\varphi  - 3\cos \varphi    \\
  \sin 3\varphi  = 3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi  = 3\sin \varphi  - 4{\sin ^3}\varphi    \\
\end{gathered} $
Tương tự, bằng cách đối chiếu công thức khai triển lũy thừa bậc n của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ với công thức Moa-vro, ta có thể biểu diễn $\cos n\varphi $ và $\sin n\varphi $ theo các lũy thừa của $c{\text{os}}\varphi $và $\sin \varphi $
c)    Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác
Từ  công thức Moa-vro, dễ thấy số phức $z = r(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi ),\,\,r > 0$ có 2 căn bậc hai là:$\sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2})$ và $ - \sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2}) = \sqrt r \left( {c{\text{os}}(\frac{\varphi }{2} + \pi ) + {\text{i}}\sin (\frac{\varphi }{2} + \pi )} \right)$

Thẻ

Lượt xem

14050
Chat chit và chém gió
 • white cloud: đừng giúp 11/24/2014 10:49:11 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:49:13 PM
 • Gia Hưng: lại le te 11/24/2014 10:49:18 PM
 • Gia Hưng: sp được 11/24/2014 10:49:20 PM
 • Gia Hưng: bạn tuazanh ơi 11/24/2014 10:49:32 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:49:34 PM
 • white cloud: tùng kắc 11/24/2014 10:49:41 PM
 • Gia Hưng: cây tùng chứ 11/24/2014 10:49:51 PM
 • Gia Hưng: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:49:53 PM
 • white cloud: ôi chao ôi 11/24/2014 10:50:03 PM
 • tuanthanh311297: bài tuaazanh đặt x+y=a vs xy=b là đk 11/24/2014 10:50:03 PM
 • Gia Hưng: uk 11/24/2014 10:50:08 PM
 • white cloud: đệ cũng pit ak 11/24/2014 10:50:08 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:50:12 PM
 • Gia Hưng: sao lại hk 11/24/2014 10:50:12 PM
 • Gia Hưng: sp kể cho đệ 11/24/2014 10:50:15 PM
 • white cloud:11/24/2014 10:50:21 PM
 • white cloud: lúc nào nhỉ 11/24/2014 10:50:26 PM
 • Gia Hưng: cái pt thứ 2 bạn bình phương lên nhé bạn tuazanh 11/24/2014 10:50:33 PM
 • white cloud: đến đoạn cuối chưa 11/24/2014 10:50:34 PM
 • tuazanh: khổ nỗi phải bình phương nhiều quá ko muốn 11/24/2014 10:50:38 PM
 • white cloud: ý nghĩa từ cuối cug của nó ý 11/24/2014 10:50:47 PM
 • Gia Hưng: *** mốc 11/24/2014 10:50:55 PM
 • Gia Hưng: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:50:58 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:51:05 PM
 • white cloud: ôi mịa 11/24/2014 10:51:07 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:51:11 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:51:14 PM
 • Gia Hưng: chuẩn hơn cả lê duẩn 11/24/2014 10:51:16 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:51:17 PM
 • tuazanh: mới lại ra xy lẻ lắm 11/24/2014 10:51:18 PM
 • white cloud:11/24/2014 10:51:26 PM
 • tuanthanh311297: để đó viêt lời giải cho 11/24/2014 10:51:37 PM
 • Gia Hưng: bài này là hệ cơ bản mà 11/24/2014 10:51:38 PM
 • white cloud: thế từ dày ta kêu đệ là tùng cắc 11/24/2014 10:51:39 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:51:41 PM
 • Gia Hưng: lẻ kệ nó chứ 11/24/2014 10:51:42 PM
 • Gia Hưng: này 11/24/2014 10:51:46 PM
 • Gia Hưng: cắc cắc csai chim 11/24/2014 10:51:50 PM
 • white cloud: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:51:57 PM
 • tuanthanh311297: tuazanh xy=? 11/24/2014 10:52:07 PM
 • white cloud: thăg tuanthanh tê 11/24/2014 10:52:36 PM
 • tuanthanh311297: hở?? 11/24/2014 10:52:42 PM
 • white cloud: đừng làm nữa 11/24/2014 10:52:42 PM
 • tuazanh: đang giải lại chờ tẹo 11/24/2014 10:52:46 PM
 • tuanthanh311297: why?? 11/24/2014 10:52:50 PM
 • white cloud: hấn láo lắm đó 11/24/2014 10:53:14 PM
 • white cloud: thôi nghe t đừng giải nữa 11/24/2014 10:53:26 PM
 • tuanthanh311297: ai?? 11/24/2014 10:53:31 PM
 • Kẹo Vị Táo: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128256/he-phuong-trinh 11/24/2014 10:53:32 PM
 • white cloud: thăg đệ tử tau 11/24/2014 10:53:40 PM
 • Kẹo Vị Táo: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128256/he-phuong-trinh 11/24/2014 10:53:42 PM
 • tuanthanh311297: hey giải xọng mẹ rồi ms nói rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:53:54 PM
 • white cloud: trời 11/24/2014 10:54:10 PM
 • white cloud: -_- 11/24/2014 10:54:11 PM
 • Gia Hưng: sp đểu nhé 11/24/2014 10:54:12 PM
 • white cloud: @2 11/24/2014 10:54:14 PM
 • white cloud: ai bỉu đệ nói đểu ta 11/24/2014 10:54:24 PM
 • Gia Hưng: mà sao sau cái vụ hồi bữa mà vẫn còn nc với nhau được à 11/24/2014 10:54:29 PM
 • Gia Hưng: rolling_on_the_floor 11/24/2014 10:54:32 PM
 • white cloud: nói shit 11/24/2014 10:54:56 PM
 • tuanthanh311297: haizzz con kia chưa nói cho t cáh kia 11/24/2014 10:54:57 PM
 • white cloud: ta k chấp 11/24/2014 10:54:59 PM
 • white cloud: nói shit 11/24/2014 10:55:10 PM
 • white cloud: t bảo ngày mai t nói 11/24/2014 10:55:22 PM
 • tuanthanh311297: mà cái pp UCT giải mấy bài ẩn to ân máy tính hơn cái cc 11/24/2014 10:55:24 PM
 • white cloud: nhưng t k thấy mi mô 11/24/2014 10:55:29 PM
 • white cloud: thì thôi 11/24/2014 10:55:35 PM
 • tuanthanh311297: 3 ngày rồi -_- 11/24/2014 10:55:39 PM
 • Gia Hưng: hai người nói cái gì vậy ợ 11/24/2014 10:55:42 PM
 • white cloud: chi 11/24/2014 10:55:48 PM
 • Gia Hưng: có thể cho nghe ké tý không 11/24/2014 10:55:49 PM
 • white cloud: t nói ngày mai là ngày mai 11/24/2014 10:55:57 PM
 • tuazanh: 12+căn 257=can xy 11/24/2014 10:56:09 PM
 • white cloud: chứ có bảo là luk ni k nói thì hôm khác ô 11/24/2014 10:56:16 PM
 • white cloud:11/24/2014 10:56:21 PM
 • tuazanh: và 12-can 257 11/24/2014 10:56:23 PM
 • tuanthanh311297: tuanzanh đợi tí 11/24/2014 10:56:25 PM
 • tuanthanh311297: tuazanh hệ pt vô ng nha 11/24/2014 10:56:46 PM
 • Kẹo Vị Táo: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/128256/he-phuong-trinh 11/24/2014 10:56:57 PM
 • white cloud:11/24/2014 10:57:06 PM
 • Kẹo Vị Táo: k ai làm thật sao??????? crying 11/24/2014 10:57:12 PM
 • tuanthanh311297: táo mai làm 11/24/2014 10:57:24 PM
 • Kẹo Vị Táo: vầng 11/24/2014 10:57:33 PM
 • Kẹo Vị Táo: bi mn 11/24/2014 10:57:37 PM
 • tuanthanh311297: Tuazanh ơi bài bạn vô nghiệm 11/24/2014 10:57:38 PM
 • Kẹo Vị Táo: em ngủ đây 11/24/2014 10:57:46 PM
 • Kẹo Vị Táo: mn ngủ ngon nhóe!!!!!!!! 11/24/2014 10:57:59 PM
 • tuazanh: tuanthanh quyên bình phương trả vô nghiêm 11/24/2014 10:58:05 PM
 • tuazanh: giải lại ra can xy=3 11/24/2014 10:58:19 PM
 • tuanthanh311297: ko bài bạn vô ng đó 11/24/2014 10:58:20 PM
 • tuanthanh311297: -_- 11/24/2014 10:58:27 PM
 • tuazanh:11/24/2014 10:58:29 PM
 • tuanthanh311297: thê thì có nghiệm 11/24/2014 10:58:34 PM
 • tuazanh: chắc quyên bình phương à 11/24/2014 10:58:49 PM
 • tuazanh: muốn làm nữa ko có bài này 11/24/2014 10:59:13 PM
 • tuanthanh311297: ko phải xét đk của x+y>=-2 nếu nghiệm xy lúc trk của ông thì bai toán sẽ vồ nghiêm 11/24/2014 10:59:21 PM
 • tuanthanh311297: con hey kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 11/24/2014 10:59:34 PM
 • white cloud: j 11/24/2014 10:59:38 PM
 • white cloud: gớm 11/24/2014 10:59:42 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Buồn
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Còii
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • Sakura
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • chuonggiothuytinh1004
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • tuazanh
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • tuanthanh311297
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • dinhbahai99
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • thuphuong.020298