1. Số phức dưới dạng lượng giác
a, Acgumen của số phức $z \ne 0$
ĐỊNH NGHĨA 1
        Cho số phức $z \ne 0$. Gọi M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số $z$. Số đo (rađian) của mỗi góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z.
CHÚ Ý
 Nếu $\varphi $ là một acgumen của z thì mọi acgumen của x có dạng $\varphi  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}$
b, Dạng lượng giác của số phức
ĐỊNH NGHĨA 2
          Dạng $z = r\left( {c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi } \right)$, trong đó r> 0, được gọi là dạng lượng giác của số phức $z \ne 0$. Còn dạng  ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ được gọi là dạng đại số của số phức z.
Nhận xét:
-    Để tìm dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ khác 0 cho trước, ta cần:
1)    Tìm r: đó là mô-đun của z, $r = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $; số r đó cũng là khoảng cách từ gốc O đến điểm M biểu diễn số z trong mặt phẳng phức
2)    Tìm $\varphi $: đó là 1 acgumen của z; $\varphi $ là số thực sao cho $c{\text{os}}\varphi  = \frac{a}{r}$ và $\sin \varphi  = \frac{b}{r}$; số $\varphi $ đó cũng là số đo 1 góc lượng giác của tia đầu Ox, tia cuối OM
CHÚ Ý
1, $\left| z \right| = 1$ khi và chỉ khi $z = c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi \,\,\,\,\,\,(\varphi  \in \mathbb{R})$
2, Khi z = 0 thì $\left| z \right| = r = 0$ nhưng acgumen của x không xác định ( acgumen của 0 là số thực tùy ý)
3, Cần để ý đòi r>0 trong dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức $z \ne 0$
2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác
Định lý:
Nếu
 $\begin{gathered}
  z = r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )   \\
  z = r'(c{\text{os}}\varphi ' + i\sin \varphi ')\,\,\,(r \geqslant 0,r' \geqslant 0)   \\
\end{gathered} $
Thì
 $\begin{gathered}
  zz' = rr'{\text{[}}c{\text{os}}(\varphi  + \varphi ') + i\sin (\varphi  + \varphi ')]   \\
  \frac{z}{{z'}} = \frac{r}{{r'}}[\cos (\varphi ' - \varphi ) + i\sin (\varphi ' - \varphi )]\,\,\,\,\,\,\,(khi\,\,\,r > 0)   \\
\end{gathered} $
3, Công thức Moa-vro và ứng dụng
a)    Công thức Moa-vro
Với mọi số nguyên dương n:
${\left[ {r(c{\text{os}}\varphi {\text{ + i}}\sin \varphi )} \right]^n} = {r^n}(\cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi )$
Khi r=1 ta có:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^n} = \cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi $
Cả 2 công thức trên đều gọi là công thưc Moa-vro
b)    Ứng dụng vào lượng giác:
Công thức khai triển lũy thừa bậc 3 của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ cho ta:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  + i(3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi )$
Mặt khác theo công thưc Moa-vro:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{os}}3\varphi  + {\text{i}}\sin 3\varphi $
Từ đó suy ra:
$\begin{gathered}
  c{\text{os}}3\varphi  = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  = 4{\cos ^3}\varphi  - 3\cos \varphi    \\
  \sin 3\varphi  = 3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi  = 3\sin \varphi  - 4{\sin ^3}\varphi    \\
\end{gathered} $
Tương tự, bằng cách đối chiếu công thức khai triển lũy thừa bậc n của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ với công thức Moa-vro, ta có thể biểu diễn $\cos n\varphi $ và $\sin n\varphi $ theo các lũy thừa của $c{\text{os}}\varphi $và $\sin \varphi $
c)    Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác
Từ  công thức Moa-vro, dễ thấy số phức $z = r(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi ),\,\,r > 0$ có 2 căn bậc hai là:$\sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2})$ và $ - \sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2}) = \sqrt r \left( {c{\text{os}}(\frac{\varphi }{2} + \pi ) + {\text{i}}\sin (\frac{\varphi }{2} + \pi )} \right)$

Thẻ

Lượt xem

15994
Chat chit và chém gió
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: Ko anh mày lại soi đuốc đến nhà vây giờ 4/24/2015 12:38:38 AM
 • ~Kezo~: dạ anh 4/24/2015 12:38:39 AM
 • ~Kezo~: em học trên giường mà 4/24/2015 12:38:51 AM
 • ~Kezo~: big_grin 4/24/2015 12:40:34 AM
 • ~Kezo~: vây làm gì anh 4/24/2015 12:40:38 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: học cái gì trên giường laughing 4/24/2015 12:40:38 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: có gì thì link ngay đây cho a 4/24/2015 12:41:03 AM
 • ~Kezo~: haha 4/24/2015 12:41:08 AM
 • ~Kezo~: em học văn anh ơi 4/24/2015 12:41:13 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: rolling_on_the_floor 4/24/2015 12:41:14 AM
 • Minn: rolling_on_the_floor 4/24/2015 12:41:17 AM
 • ~Kezo~: mai thi thử 4/24/2015 12:41:18 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: ghê 4/24/2015 12:41:24 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: sắp thi lên lớp 10 à 4/24/2015 12:41:30 AM
 • ~Kezo~: anh chị cứ nghi bậy bạ 4/24/2015 12:41:33 AM
 • ~Kezo~: dạ 4/24/2015 12:41:35 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: Ớ? 4/24/2015 12:41:41 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: a nghĩ cái gì mà bậy bạ :v 4/24/2015 12:41:47 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: e nghĩ bậy bạ thì có 4/24/2015 12:42:08 AM
 • Minn: ơ này 4/24/2015 12:42:09 AM
 • Minn: giờ c mới onl 4/24/2015 12:42:14 AM
 • Minn: c có biết gì đâu @@ 4/24/2015 12:42:18 AM
 • Minn: qua thấy e cười nên c cười theo thôi 4/24/2015 12:42:29 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: nó đang ns t mà Min 4/24/2015 12:42:36 AM
 • Minn: anh chị cứ nghi bậy bạ 4/24/2015 12:42:48 AM
 • Minn: này là nói ai 4/24/2015 12:42:51 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: =]] 4/24/2015 12:43:00 AM
 • ~Kezo~: rolling_on_the_floor 4/24/2015 12:43:11 AM
 • Minn: -_- 4/24/2015 12:43:33 AM
 • ~Kezo~: thôi 4/24/2015 12:43:46 AM
 • Minn: thôi chán r 4/24/2015 12:43:49 AM
 • ~Kezo~: em đi đây 4/24/2015 12:43:53 AM
 • Minn: kqt 4/24/2015 12:43:54 AM
 • ~Kezo~: gút tờ bai 4/24/2015 12:44:02 AM
 • Minn: g9 e 4/24/2015 12:45:04 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: Giờ này tắt đèn thì ms biết 4/24/2015 12:45:37 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: nụ cười người giả dối 4/24/2015 12:45:41 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: với ơi ơi tôi...bao nhiêu lâu nay 4/24/2015 12:46:18 AM
 • Minn: cđgt @@ 4/24/2015 12:46:28 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: tắt đèn only C 4/24/2015 12:46:37 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: fan isaac điểm danh 4/24/2015 12:46:51 AM
 • ***: ghét thằng đấy 4/24/2015 12:47:01 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: ><" 4/24/2015 12:47:08 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: đẹp trai hát hay mà ghét :v 4/24/2015 12:47:23 AM
 • ***: xấu trai 4/24/2015 12:47:37 AM
 • ***: hát dở 4/24/2015 12:47:41 AM
 • Minn: hay cđg -_- 4/24/2015 12:47:42 AM
 • Minn: sâu 4/24/2015 12:47:45 AM
 • Minn: về đội của c 4/24/2015 12:47:49 AM
 • ***: dạ? 4/24/2015 12:47:51 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: thôi kệ mấy người :v 4/24/2015 12:47:53 AM
 • Minn: ;| c ghét tên đó 4/24/2015 12:47:57 AM
 • ***: đội chị yêu ai? :v 4/24/2015 12:48:04 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: miễn đừng chửi noo phước thịnh của ta là được 4/24/2015 12:48:04 AM
 • Minn: c yêu ST kiss 4/24/2015 12:48:13 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: Cái thằng trẻ trâu ấy 4/24/2015 12:48:38 AM
 • Minn: yêu ai cũng đc,miễn kphải issac 4/24/2015 12:48:43 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: mà yêu thương cái mế gì 4/24/2015 12:48:44 AM
 • Minn: bố cứ yêu đấy 4/24/2015 12:48:51 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: thế thì mãn kiếp đi nhớ :v 4/24/2015 12:49:15 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: cái thằng ấy vài năm nữa hết sáng tác nổi lại chìm giờ 4/24/2015 12:49:28 AM
 • Minn: để t chống mắt xem issac nổi đc trong bao lâu :/ 4/24/2015 12:50:15 AM
 • ***: tuấn ngọc đáng yêu nhất <3 4/24/2015 12:51:58 AM
 • Minn: tuấn ngọc là ai :3 4/24/2015 12:52:23 AM
 • ***: em ghét Min >< 4/24/2015 12:52:33 AM
 • Minn: ns thật c chỉ xem mấy tập có ST hoy rolling_on_the_floor 4/24/2015 12:52:35 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: isaac hát hay và đẹp trai 4/24/2015 12:52:41 AM
 • ***: tuấn ngọc mà ko biết >< 4/24/2015 12:52:42 AM
 • Minn: à mà Ngọc Tuấn là atr c ^^ 4/24/2015 12:52:47 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: nhưng mà t k phải fan của a ấy 4/24/2015 12:52:47 AM
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •: noo ms là thần tượng của t 4/24/2015 12:52:55 AM
 • vanvanpp197: ch 4/24/2015 1:07:11 AM
 • vanvanpp197: có ai 97 ở đây k nhề. ai còn thức k 4/24/2015 1:07:34 AM
 • ***: Good night all! kiss 4/24/2015 1:07:42 AM
 • vanvanpp197: có ai 97 k. cho hỏi phát 4/24/2015 1:08:13 AM
 • vanvanpp197: vào wap nào cũng k còn ai 4/24/2015 1:08:25 AM
 • ***: em rất muốn nói chuyện với chị mới vào cơ mà em lỡ hứa là phải đi ngủ rồi. Tùy duyên gặp lại laughing Bye 4/24/2015 1:08:37 AM
 • vanvanpp197: tiên xư bố nhà e 4/24/2015 1:09:48 AM
 • vanvanpp197: lượn ngayhappy 4/24/2015 1:10:10 AM
 • Minn: girl mới nạ 4/24/2015 1:25:03 AM
 • Minn: cái bạn gì mới mới ơi,còn onl ko 4/24/2015 1:26:11 AM
 • Minn: yawn 4/24/2015 4:14:11 PM
 • ~Kezo~: at_wits_end 4/24/2015 7:36:26 PM
 • Minn: không thể vắng vẻ hơn yawn 4/24/2015 8:52:54 PM
 • .: haiz 4/24/2015 9:04:21 PM
 • Minn: cát à 4/24/2015 9:08:05 PM
 • .: vâng là e 4/24/2015 9:09:54 PM
 • .: vắng như chùa Bà Đanh chị nhỉ 4/24/2015 9:10:16 PM
 • ~Kezo~: winking 4/24/2015 10:37:41 PM
 • ***: à 4/24/2015 11:20:54 PM
 • ***: biết sư phụ là ai rồi nhé 4/24/2015 11:21:07 PM
 • ~Kezo~: clown 4/24/2015 11:34:13 PM
 • ***: coffee cô tối nào cũng thức nhỉ 4/24/2015 11:34:39 PM
 • ~Kezo~: big_grin 4/24/2015 11:37:47 PM
 • ***: còn ai ko yawn 4/25/2015 12:10:25 AM
 • ~Kezo~: em 4/25/2015 12:21:45 AM
 • ***: sau 11 phút em đã xuất hiện ==" 4/25/2015 12:23:31 AM
 • ~Kezo~: hjhj 4/25/2015 12:26:01 AM
 • ***: ngủ ngon em! chị off 4/25/2015 12:36:28 AM
 • ~Kezo~: wave 4/25/2015 12:41:14 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Doushite
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • anhnguyen150799
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜKIZ_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • toantutebgbg
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga