1. Số phức dưới dạng lượng giác
a, Acgumen của số phức $z \ne 0$
ĐỊNH NGHĨA 1
        Cho số phức $z \ne 0$. Gọi M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số $z$. Số đo (rađian) của mỗi góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z.
CHÚ Ý
 Nếu $\varphi $ là một acgumen của z thì mọi acgumen của x có dạng $\varphi  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}$
b, Dạng lượng giác của số phức
ĐỊNH NGHĨA 2
          Dạng $z = r\left( {c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi } \right)$, trong đó r> 0, được gọi là dạng lượng giác của số phức $z \ne 0$. Còn dạng  ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ được gọi là dạng đại số của số phức z.
Nhận xét:
-    Để tìm dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ khác 0 cho trước, ta cần:
1)    Tìm r: đó là mô-đun của z, $r = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $; số r đó cũng là khoảng cách từ gốc O đến điểm M biểu diễn số z trong mặt phẳng phức
2)    Tìm $\varphi $: đó là 1 acgumen của z; $\varphi $ là số thực sao cho $c{\text{os}}\varphi  = \frac{a}{r}$ và $\sin \varphi  = \frac{b}{r}$; số $\varphi $ đó cũng là số đo 1 góc lượng giác của tia đầu Ox, tia cuối OM
CHÚ Ý
1, $\left| z \right| = 1$ khi và chỉ khi $z = c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi \,\,\,\,\,\,(\varphi  \in \mathbb{R})$
2, Khi z = 0 thì $\left| z \right| = r = 0$ nhưng acgumen của x không xác định ( acgumen của 0 là số thực tùy ý)
3, Cần để ý đòi r>0 trong dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức $z \ne 0$
2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác
Định lý:
Nếu
 $\begin{gathered}
  z = r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )   \\
  z = r'(c{\text{os}}\varphi ' + i\sin \varphi ')\,\,\,(r \geqslant 0,r' \geqslant 0)   \\
\end{gathered} $
Thì
 $\begin{gathered}
  zz' = rr'{\text{[}}c{\text{os}}(\varphi  + \varphi ') + i\sin (\varphi  + \varphi ')]   \\
  \frac{z}{{z'}} = \frac{r}{{r'}}[\cos (\varphi ' - \varphi ) + i\sin (\varphi ' - \varphi )]\,\,\,\,\,\,\,(khi\,\,\,r > 0)   \\
\end{gathered} $
3, Công thức Moa-vro và ứng dụng
a)    Công thức Moa-vro
Với mọi số nguyên dương n:
${\left[ {r(c{\text{os}}\varphi {\text{ + i}}\sin \varphi )} \right]^n} = {r^n}(\cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi )$
Khi r=1 ta có:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^n} = \cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi $
Cả 2 công thức trên đều gọi là công thưc Moa-vro
b)    Ứng dụng vào lượng giác:
Công thức khai triển lũy thừa bậc 3 của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ cho ta:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  + i(3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi )$
Mặt khác theo công thưc Moa-vro:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{os}}3\varphi  + {\text{i}}\sin 3\varphi $
Từ đó suy ra:
$\begin{gathered}
  c{\text{os}}3\varphi  = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  = 4{\cos ^3}\varphi  - 3\cos \varphi    \\
  \sin 3\varphi  = 3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi  = 3\sin \varphi  - 4{\sin ^3}\varphi    \\
\end{gathered} $
Tương tự, bằng cách đối chiếu công thức khai triển lũy thừa bậc n của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ với công thức Moa-vro, ta có thể biểu diễn $\cos n\varphi $ và $\sin n\varphi $ theo các lũy thừa của $c{\text{os}}\varphi $và $\sin \varphi $
c)    Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác
Từ  công thức Moa-vro, dễ thấy số phức $z = r(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi ),\,\,r > 0$ có 2 căn bậc hai là:$\sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2})$ và $ - \sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2}) = \sqrt r \left( {c{\text{os}}(\frac{\varphi }{2} + \pi ) + {\text{i}}\sin (\frac{\varphi }{2} + \pi )} \right)$

Thẻ

Lượt xem

13478
Chat chit và chém gió
 • Con Gái MAFIA: ôi thôi xong 10/30/2014 8:27:40 PM
 • Cát Biển: và thế là...... 10/30/2014 8:28:41 PM
 • Con Gái MAFIA: thầy chủ nhiệm ts nhà 10/30/2014 8:29:13 PM
 • Cát Biển: thầy có bảo gì ko 10/30/2014 8:29:37 PM
 • Con Gái MAFIA: thầy bảo hai đứa tự nhiên nhỉ 10/30/2014 8:29:59 PM
 • Con Gái MAFIA: cả lũ đang tập văn nghệ ngoài vườn phi thẳng vô nhà đồng thanh nói 10/30/2014 8:30:21 PM
 • Con Gái MAFIA: hai đứa nó còn ở chung phòng nữa cơ thầy ưi 10/30/2014 8:30:39 PM
 • Con Gái MAFIA: crying 10/30/2014 8:30:48 PM
 • Cát Biển: ==" 10/30/2014 8:31:03 PM
 • Con Gái MAFIA: bọn nó trí tg tg khá phong phú 10/30/2014 8:31:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: mọi người ơi giúp mình với đang cần gấp 10/30/2014 8:32:11 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127810/moi-nguoi-giup-minh-nhe 10/30/2014 8:32:12 PM
 • Con Gái MAFIA: bạn pit thầy bảo gì k 10/30/2014 8:32:34 PM
 • Cát Biển: confused 10/30/2014 8:32:46 PM
 • Con Gái MAFIA: hai đứa có iu nhau thì phải giữ gìn cho nhau 10/30/2014 8:33:11 PM
 • Cát Biển: thầy rất tâm lí 10/30/2014 8:33:21 PM
 • Con Gái MAFIA: tk khang đừng lm bama cái trang thất vọng về m 10/30/2014 8:33:26 PM
 • Con Gái MAFIA: silly 10/30/2014 8:33:32 PM
 • Cát Biển: phụng tiên: có lời giải rùi mờ 10/30/2014 8:33:54 PM
 • Con Gái MAFIA: tui quay ra bảo th 10/30/2014 8:33:54 PM
 • Con Gái MAFIA: thầy ưi học trò cưng của thầy em mà ôm nó đk 1 phút chắc trời sập dạo này cục cưng của thầy ốm nên thay đổi sắc thái đó 10/30/2014 8:34:39 PM
 • Cát Biển: haha 10/30/2014 8:35:02 PM
 • Cát Biển: xem ra cách mạng của đồng chí còn chưa thành công nhể 10/30/2014 8:35:18 PM
 • longlhoang365: ái chà ở với gấu cơ à hôm nay mới biết 10/30/2014 8:35:37 PM
 • Con Gái MAFIA: đâu ra anh 10/30/2014 8:35:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp với mấy bạn ơi 10/30/2014 8:35:49 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127810/moi-nguoi-giup-minh-nhe 10/30/2014 8:35:49 PM
 • Cát Biển: chưa ôm đc mĩ nhân về 10/30/2014 8:35:51 PM
 • Con Gái MAFIA: ôm thì ôm đk nhưng phải xem sắc thái bạn mi 10/30/2014 8:36:13 PM
 • Con Gái MAFIA: chứ trang nó mà giỗi thì k ai dỗ đk 10/30/2014 8:36:26 PM
 • longlhoang365: thế là gửi bố mẹ vợ giữ hộ há 10/30/2014 8:36:29 PM
 • Cát Biển: thì đg để nó dỗi là đc rùi 10/30/2014 8:36:55 PM
 • Con Gái MAFIA: tại có văn nghệ bọn e ms ts nhà trang thui 10/30/2014 8:36:57 PM
 • Con Gái MAFIA: ukm cố lắm đó 10/30/2014 8:37:08 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127810/moi-nguoi-giup-minh-nhe 10/30/2014 8:37:14 PM
 • Con Gái MAFIA: bama nó đi lm suốt ak 10/30/2014 8:37:17 PM
 • longlhoang365: xướng thì bảo luôn đi 10/30/2014 8:37:38 PM
 • Con Gái MAFIA: devil 10/30/2014 8:37:49 PM
 • Con Gái MAFIA:10/30/2014 8:39:05 PM
 • Con Gái MAFIA: khối tk gato đó 10/30/2014 8:39:10 PM
 • longlhoang365: tí hỏi thanh... xem có phải ny nó tên là trang ko đừng bảo a hỏi nhá 10/30/2014 8:39:55 PM
 • longlhoang365: có gấu thì có tk nào quan tâm đến đứa khác ko 10/30/2014 8:40:33 PM
 • Cát Biển: nghe nè giữ vững phòng thủ, ngăn chặn kẻ địch 10/30/2014 8:41:36 PM
 • Cát Biển: nhớ nhá 10/30/2014 8:41:40 PM
 • Cát Biển: thôi out đây 10/30/2014 8:41:59 PM
 • Cát Biển: bảo fia chóng khỏi nhé 10/30/2014 8:42:43 PM
 • Cát Biển: pi2 10/30/2014 8:42:47 PM
 • Cát Biển: wave 10/30/2014 8:42:53 PM
 • longlhoang365: ĐỊCH ??????????? 10/30/2014 8:43:01 PM
 • longlhoang365: ai là địch ? địch là ai 10/30/2014 8:43:38 PM
 • Con Gái MAFIA: kaka 10/30/2014 8:43:38 PM
 • thaimeo001: cho hỏi cách phương pháp học hìn học không gian tốt nhất 10/30/2014 8:44:01 PM
 • Con Gái MAFIA: a long ở lại nhé em đi dỗ con ny em đây 10/30/2014 8:44:19 PM
 • Con Gái MAFIA: có gì chốc nc sau 10/30/2014 8:44:26 PM
 • longlhoang365: thaimeo001..... lớp? 10/30/2014 8:45:16 PM
 • longlhoang365: là làm nhiều bài tập bắt đầu với mấy quyển SBT trước đi 10/30/2014 8:46:24 PM
 • thaimeo001: 11 10/30/2014 8:46:37 PM
 • ankhatruongnguyen: đi mau Quyển sách hình của ông Hồng Đức về mà học 10/30/2014 8:46:59 PM
 • thaimeo001: uk 10/30/2014 8:47:48 PM
 • ankhatruongnguyen: đầy đủ các dạng 10/30/2014 8:48:24 PM
 • thaimeo001: cám ơn 10/30/2014 8:48:35 PM
 • letamdacnd9: hỏi mn là 10/30/2014 8:50:09 PM
 • appleprincess.yj: có ai k? 10/30/2014 8:58:01 PM
 • appleprincess.yj: m muốn hỏi về khảo sát đồ thị hàm số b2 10/30/2014 8:58:31 PM
 • appleprincess.yj: cực trị đại số trong hàm 10/30/2014 8:59:40 PM
 • appleprincess.yj: timg giá trị ln của hàm fx trong đoạn [a,b] nhỏ nhất 10/30/2014 9:00:24 PM
 • appleprincess.yj: k hiểu lắm 10/30/2014 9:00:34 PM
 • Con Gái MAFIA: yawn 10/30/2014 9:04:10 PM
 • appleprincess.yj: muốn ai onl thì giúp em vs ạ 10/30/2014 9:06:16 PM
 • appleprincess.yj: T> 10/30/2014 9:06:42 PM
 • appleprincess.yj: T.T 10/30/2014 9:06:53 PM
 • Không Ai Cả: -_- 10/30/2014 9:06:58 PM
 • appleprincess.yj: đắng lòng 10/30/2014 9:07:22 PM
 • Nero: peace_sign 10/30/2014 9:07:55 PM
 • appleprincess.yj: ?? 10/30/2014 9:08:14 PM
 • Con Gái MAFIA: yawn 10/30/2014 9:11:56 PM
 • appleprincess.yj: ai giúp đi! please................ 10/30/2014 9:12:16 PM
 • Nero: bạn tính đạo hàm 10/30/2014 9:12:46 PM
 • Nero: tìm cực trị 10/30/2014 9:12:51 PM
 • appleprincess.yj: ms lớp 10 thôi ạ 10/30/2014 9:13:02 PM
 • Nero: thế mấy điểm cực trị vào y 10/30/2014 9:13:02 PM
 • Không Ai Cả: ồ' 10/30/2014 9:13:09 PM
 • Không Ai Cả: t cũng lớp10 10/30/2014 9:13:15 PM
 • Nero: ò 10/30/2014 9:13:17 PM
 • Không Ai Cả: đưa đây xem nào 10/30/2014 9:13:20 PM
 • appleprincess.yj: chưa học đại hàm 10/30/2014 9:13:22 PM
 • Không Ai Cả: đề đâu 10/30/2014 9:13:44 PM
 • appleprincess.yj: hãy xác định m để gtln của hmaf y + 32x^2 + x +m ( giá trị tuyệt đối nhé) trân đôạn [-1;1]ư là nhỏ nhất 10/30/2014 9:15:27 PM
 • appleprincess.yj: tks trc 10/30/2014 9:15:39 PM
 • Không Ai Cả: y = chứ 10/30/2014 9:15:46 PM
 • Không Ai Cả: sao lại cộng 10/30/2014 9:15:49 PM
 • appleprincess.yj: vâng 10/30/2014 9:16:47 PM
 • Hỗ Trợ BQT: e đăng thành câu hỏi trên mục hỏi đáp nhé 10/30/2014 9:16:49 PM
 • appleprincess.yj: em bị bấn 10/30/2014 9:16:55 PM
 • Hỗ Trợ BQT: sẽ có admin hỗ trợ các em học 10/30/2014 9:16:57 PM
 • appleprincess.yj: yes ạ 10/30/2014 9:17:13 PM
 • appleprincess.yj: cowmaf mai em thi rôid 10/30/2014 9:17:22 PM
 • appleprincess.yj: sợ vào câu này 10/30/2014 9:17:41 PM
 • Hỗ Trợ BQT: e cứ đăng lên mọi ng sẽ giải giúp 10/30/2014 9:17:50 PM
 • Hỗ Trợ BQT: chúc các em học tốt 10/30/2014 9:18:20 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Cát Biển
 • tqmaries34
 • ankhatruongnguyen
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • kto138
 • Sỏi Bự
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Sát thủ
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • SNHC
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • Saori Hara
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • bbbthuong
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • cuncuame2007
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • appleprincess.yj
 • khanhck2511