1. Số phức dưới dạng lượng giác
a, Acgumen của số phức $z \ne 0$
ĐỊNH NGHĨA 1
        Cho số phức $z \ne 0$. Gọi M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số $z$. Số đo (rađian) của mỗi góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z.
CHÚ Ý
 Nếu $\varphi $ là một acgumen của z thì mọi acgumen của x có dạng $\varphi  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}$
b, Dạng lượng giác của số phức
ĐỊNH NGHĨA 2
          Dạng $z = r\left( {c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi } \right)$, trong đó r> 0, được gọi là dạng lượng giác của số phức $z \ne 0$. Còn dạng  ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ được gọi là dạng đại số của số phức z.
Nhận xét:
-    Để tìm dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức ${\text{z}} = a + bi\,\,\,\,\,(a,b \in R)$ khác 0 cho trước, ta cần:
1)    Tìm r: đó là mô-đun của z, $r = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $; số r đó cũng là khoảng cách từ gốc O đến điểm M biểu diễn số z trong mặt phẳng phức
2)    Tìm $\varphi $: đó là 1 acgumen của z; $\varphi $ là số thực sao cho $c{\text{os}}\varphi  = \frac{a}{r}$ và $\sin \varphi  = \frac{b}{r}$; số $\varphi $ đó cũng là số đo 1 góc lượng giác của tia đầu Ox, tia cuối OM
CHÚ Ý
1, $\left| z \right| = 1$ khi và chỉ khi $z = c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi \,\,\,\,\,\,(\varphi  \in \mathbb{R})$
2, Khi z = 0 thì $\left| z \right| = r = 0$ nhưng acgumen của x không xác định ( acgumen của 0 là số thực tùy ý)
3, Cần để ý đòi r>0 trong dạng lượng giác $r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )$ của số phức $z \ne 0$
2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác
Định lý:
Nếu
 $\begin{gathered}
  z = r(c{\text{os}}\varphi  + i\sin \varphi )   \\
  z = r'(c{\text{os}}\varphi ' + i\sin \varphi ')\,\,\,(r \geqslant 0,r' \geqslant 0)   \\
\end{gathered} $
Thì
 $\begin{gathered}
  zz' = rr'{\text{[}}c{\text{os}}(\varphi  + \varphi ') + i\sin (\varphi  + \varphi ')]   \\
  \frac{z}{{z'}} = \frac{r}{{r'}}[\cos (\varphi ' - \varphi ) + i\sin (\varphi ' - \varphi )]\,\,\,\,\,\,\,(khi\,\,\,r > 0)   \\
\end{gathered} $
3, Công thức Moa-vro và ứng dụng
a)    Công thức Moa-vro
Với mọi số nguyên dương n:
${\left[ {r(c{\text{os}}\varphi {\text{ + i}}\sin \varphi )} \right]^n} = {r^n}(\cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi )$
Khi r=1 ta có:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^n} = \cos n\varphi  + {\text{i}}\sin n\varphi $
Cả 2 công thức trên đều gọi là công thưc Moa-vro
b)    Ứng dụng vào lượng giác:
Công thức khai triển lũy thừa bậc 3 của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ cho ta:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  + i(3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi )$
Mặt khác theo công thưc Moa-vro:
${(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi )^3} = c{\text{os}}3\varphi  + {\text{i}}\sin 3\varphi $
Từ đó suy ra:
$\begin{gathered}
  c{\text{os}}3\varphi  = c{\text{o}}{{\text{s}}^3}\varphi  - 3\cos \varphi {\sin ^2}\varphi  = 4{\cos ^3}\varphi  - 3\cos \varphi    \\
  \sin 3\varphi  = 3{\cos ^2}\varphi \sin \varphi  - {\sin ^3}\varphi  = 3\sin \varphi  - 4{\sin ^3}\varphi    \\
\end{gathered} $
Tương tự, bằng cách đối chiếu công thức khai triển lũy thừa bậc n của nhị thức $c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi $ với công thức Moa-vro, ta có thể biểu diễn $\cos n\varphi $ và $\sin n\varphi $ theo các lũy thừa của $c{\text{os}}\varphi $và $\sin \varphi $
c)    Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác
Từ  công thức Moa-vro, dễ thấy số phức $z = r(c{\text{os}}\varphi  + {\text{i}}\sin \varphi ),\,\,r > 0$ có 2 căn bậc hai là:$\sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2})$ và $ - \sqrt r (c{\text{os}}\frac{\varphi }{2} + {\text{i}}\sin \frac{\varphi }{2}) = \sqrt r \left( {c{\text{os}}(\frac{\varphi }{2} + \pi ) + {\text{i}}\sin (\frac{\varphi }{2} + \pi )} \right)$

Thẻ

Lượt xem

19666
Chat chit và chém gió
 • Linh Lan: c nga 8/28/2016 8:42:00 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: Yến big_grin 8/28/2016 8:42:10 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: chơi caro hả 8/28/2016 8:42:16 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: ? 8/28/2016 8:42:18 AM
 • Linh Lan: c chs vs e k 8/28/2016 8:42:57 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: c k biết chơi big_grin 8/28/2016 8:43:05 AM
 • Linh Lan: e k có ai chs cùng nè 8/28/2016 8:43:06 AM
 • Linh Lan:8/28/2016 8:43:08 AM
 • Linh Lan: sao k bt chs chứ 8/28/2016 8:43:11 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: rủ Si kìa big_grin 8/28/2016 8:43:16 AM
 • Linh Lan: giận r 8/28/2016 8:43:22 AM
 • Linh Lan: k chs đâu 8/28/2016 8:43:25 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: Si đâu :3 8/28/2016 8:43:47 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: ra chơi với Lan kìa 8/28/2016 8:43:52 AM
 • dominhhoang26112000: mấy bà chs đi 8/28/2016 8:44:47 AM
 • dominhhoang26112000: tui ko có hứng 8/28/2016 8:44:53 AM
 • Linh Lan: đó, e bảo mà 8/28/2016 8:44:53 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: -_- 8/28/2016 8:45:11 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: đi chơi mau 8/28/2016 8:45:17 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: N đang làm bài 8/28/2016 8:45:26 AM
 • dominhhoang26112000: Ng chưa là j của tui 8/28/2016 8:45:28 AM
 • dominhhoang26112000: nên .... 8/28/2016 8:45:38 AM
 • Linh Lan: vậy e 8/28/2016 8:45:47 AM
 • Linh Lan: đi chs dc k 8/28/2016 8:45:50 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: http://www.playok.com/vi/cocaro/#101 8/28/2016 8:45:57 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: http://www.playok.com/vi/cocaro/#101 8/28/2016 8:46:03 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: vào chơi với Yến nà 8/28/2016 8:46:04 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: bà vào đi 8/28/2016 8:46:06 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: big_grin 8/28/2016 8:46:08 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: đm Nga 8/28/2016 8:46:09 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: laughing 8/28/2016 8:46:12 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: chơi cái coai 8/28/2016 8:46:14 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: đang làm bài 8/28/2016 8:46:16 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: rolling_on_the_floor 8/28/2016 8:46:19 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: cc ý 8/28/2016 8:46:22 AM
 • Băng Băng: rolling_on_the_floor\ 8/28/2016 8:46:24 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: mgk là Lan hay Phương? 8/28/2016 8:46:48 AM
 • Băng Băng: ? 8/28/2016 8:47:04 AM
 • Băng Băng: mgk? 8/28/2016 8:47:07 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: méo biết laughing 8/28/2016 8:47:18 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: ý tui là tên bên caro 8/28/2016 8:47:19 AM
 • Băng Băng: ko phải em 8/28/2016 8:47:31 AM
 • Băng Băng: là ko phải em 8/28/2016 8:47:37 AM
 • Linh Lan: k fair e 8/28/2016 8:47:42 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: -_- 8/28/2016 8:47:51 AM
 • Linh Lan: sao v 8/28/2016 8:49:05 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: ksao 8/28/2016 8:49:19 AM
 • Linh Lan: buồn 8/28/2016 8:49:27 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: sao nà? 8/28/2016 8:49:45 AM
 • Linh Lan: k có ai chs 8/28/2016 8:50:09 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: http://www.playok.com/vi/cocaro/#101 8/28/2016 8:50:22 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: qua đây nà 8/28/2016 8:50:25 AM
 • Linh Lan: c tên j 8/28/2016 8:50:51 AM
 • Linh Lan: e kiếm phòng 8/28/2016 8:50:54 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: e qua đây đi 8/28/2016 8:51:05 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: qua chơi với Yến 8/28/2016 8:51:10 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: c đang làm bài 8/28/2016 8:51:16 AM
 • Linh Lan: mgk??? 8/28/2016 8:51:27 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: k biết 8/28/2016 8:51:43 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: e cứ vào đi 8/28/2016 8:51:46 AM
 • Linh Lan: dg chs 8/28/2016 8:51:47 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: lát lên chơi 8/28/2016 8:51:49 AM
 • Linh Lan: e k vào dc 8/28/2016 8:51:50 AM
 • Tôi Tên "NHÁI": p mn 8/28/2016 8:57:52 AM
 • Linh Lan: c nga ơi 8/28/2016 9:00:31 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: hửm? 8/28/2016 9:00:45 AM
 • Linh Lan: c nói j e sao 8/28/2016 9:01:15 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: không 8/28/2016 9:01:27 AM
 • Linh Lan: c nc vs a si à 8/28/2016 9:02:03 AM
 • gamer: nhô 8/28/2016 9:02:07 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: eya ? 8/28/2016 9:02:17 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: Who ? 8/28/2016 9:02:19 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: uk big_grin 8/28/2016 9:02:25 AM
 • dominhhoang26112000: Yến ơi 8/28/2016 9:02:29 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: Lan laughing 8/28/2016 9:02:33 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: haha laughing toàn Win k nà 8/28/2016 9:02:42 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: há ? 8/28/2016 9:02:45 AM
 • dominhhoang26112000: đánh cờ với lan đi 8/28/2016 9:02:49 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: đang oánh nà straight_face 8/28/2016 9:02:56 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: mấy ván roài 8/28/2016 9:02:59 AM
 • Linh Lan: 3 8/28/2016 9:03:02 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: bà win mà tụt hạng hả? laughing 8/28/2016 9:03:07 AM
 • dominhhoang26112000: ai thắng bảo tui nha 8/28/2016 9:03:12 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: laughing tui Win nà 8/28/2016 9:03:18 AM
 • ☻_♥♥_๖ۣۜTäø ๖ۣۜKhïnh_♥♥_☻: laughing 8/28/2016 9:03:22 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: 3 ván laughing 8/28/2016 9:03:23 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: 1236 rolling_on_the_floor 8/28/2016 9:03:24 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: ừ sao ? 8/28/2016 9:03:37 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: laughing nãy 1200 mà 8/28/2016 9:03:43 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: laughing 8/28/2016 9:04:16 AM
 • Linh Lan: tâm lí k ổn định 8/28/2016 9:05:45 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: laughing hí hí 8/28/2016 9:07:08 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: laughing mk cũng cừ chớ bộ 8/28/2016 9:07:16 AM
 • Linh Lan: nc ai v 8/28/2016 9:07:29 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 8/28/2016 9:07:58 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: cừ cc laughing 8/28/2016 9:08:00 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 8/28/2016 9:08:05 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: đm Nga ==" 8/28/2016 9:08:12 AM
 • ๖ۣۜSuperღ: đm Yến sida laughing 8/28/2016 9:08:19 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: hum qua tui Win 10 ván đóa laughing 8/28/2016 9:08:28 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • thamht01188
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • ๖ۣۜTứ ๖ۣۜCông ๖ۣۜChúa
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • ♪♪pink piggy♪♪
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • .
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • Vua_Vô_Danh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • taanhdao16520
 • nguyen0tien
 • ๖ۣۜSuperღ
 • Khoảng lặng
 • ஜ♥_thắng_♥ஜ
 • bincute
 • Ngô Thế Huân
 • băng
 • ๖ۣۜConan٩(^‿^)۶๖ۣۜDoyle(✿◠‿◠)
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • Linh Lan
 • FTU
 • kaito kid
 • dominhhoang26112000
 • ๖ۣۜTruthღ
 • hungpropri
 • ๖ۣۜSnowღ
 • ghetchinhmik
 • gialinh253
 • ☻_♥♥_๖ۣۜTäø ๖ۣۜKhïnh_♥♥_☻
 • Băng Băng
 • gamer
 • hanghuyen101