1. Tính thể tích vật thể
              Cho một vật thể trong không gian tọa độ Oxyz. Gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b.
Gọi S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,\,\,\,\,(a \leqslant x \leqslant b)$
Giả sử $S = S\left( x \right)$ là một hàm số liên tục. Người ta chứng minh được rằng thể tích V của B là
$V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx} $                (1)
Ví dụ: Cho khối chóp cụt có chiều cao h, diện tích đáy nhỏ và đáy lớn thứ tự là ${S_0},{S_1}$. Khi đó thể tích V của nó là
$V = \frac{h}{3}({S_0} + \sqrt {{S_0}{S_1}}  + S _1)$
Nhận xét: Khối chóp được coi là khối chóp cụt có ${S_0} = 0$. Vì vậy, thể tích V của khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy S là
$V = \frac{{Sh}}{3}$
2. Thể tích khối  tròn xoay
-Một hình phẳng quay quanh 1 trục nào đó tạo nên 1 khối tròn xoay
- Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục, không âm trên $\left[ {a;b} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,\,\,\,x = b$ quay quanh trục hoành tạo nên một khối tròn xoay. Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} $                (2)
Ví dụ 2:
(Thể tích khối chỏm cầu). Cho một khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h. Chứng mịnh rằng thể tích V của khối chỏm cầu là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)$
Giải
 
Trong mặt Oxy, xét hình phẳng giới hạn bởi cung tròn tâm O bán kính R có phương trình $y = \sqrt {{R^2} - {x^2}} $ , trục hoành và đường thẳng $x = R - h\,\,\,\,\,\,\,(0 < h \leqslant R)$. Quay hình phẳng đó quanh trục hoành ta thì được khối chỏm cầu bán kính R chiều cao h (hình 3.13 trang170)
Theo công thức (2) thể tích khối chỏm cầu là
$\begin{gathered}
  V = \pi \int\limits_{R - h}^R {\left( {{R^2} - {x^2}} \right)dx}  = \pi \left( {{R^2}x - \frac{{{x^3}}}{3}} \right)|_{R - h}^R   \\
  \,\,\,\,\, = \pi \left( {{R^3} - \frac{{{R^3}}}{3} - {R^2}\left( {R - h} \right) + \frac{{{{\left( {R - h} \right)}^3}}}{3}} \right) = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)   \\
\end{gathered} $
Nhận xét: Khối bán cầu R được coi là khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h = R. Vì vậy, thể tích của khối bán cầu bán kính R là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right) = \frac{{2\pi {R^3}}}{3}$
Do đó, thể tích hình cầu bán kính R là:
$V = \frac{{4\pi {R^3}}}{3}$
- Tương tự, cho đường cong có phương trình $x = g\left( y \right)$, trong đó g là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $\left[ {c;d} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x = g\left( y \right)$, trục tung và hai đường thẳng $y = c,\,\,\,y = d$, quay quanh trục tung tạo nên một khối tròn xoay .Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_c^d {{g^2}\left( y \right)dy} $            (3)
Thật vậy, từ công thức (2) bằng cách xem x là hàm của biến y ta suy ra công thức (3)
-Thể tích khối nón cụt: Cho khối nón cụt có chiều cao h, bán kính đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là R và r. Thể tích khối nón cụt đó là:
$V = \frac{1}{3}\pi h({R^2} + Rr + {r^2})$

Thẻ

Lượt xem

5756
Chat chit và chém gió
 • Trang Ckít: ai chả pit 4/20/2014 10:51:17 AM
 • doibuontenh16: nhưng biết đâu bất ngờ tự nhiên mk lại thích hóa rồi chuyển qua đó học thì sao 4/20/2014 10:51:27 AM
 • Trang Ckít: tế hok mỗi toán vs lí thui à 4/20/2014 10:51:31 AM
 • doibuontenh16: e học toán lí hóa 4/20/2014 10:51:38 AM
 • doibuontenh16: hóa hk giỏi bằng toán vs lí 4/20/2014 10:51:46 AM
 • doibuontenh16: nhưng cũng tạm 4/20/2014 10:51:52 AM
 • minh_thúy: ờ tui mít tiếng anh 4/20/2014 10:51:58 AM
 • Trang Ckít: hok hóa đi 4/20/2014 10:52:02 AM
 • Trang Ckít: sg lém 4/20/2014 10:52:06 AM
 • doibuontenh16: toán lí anh thi A1 4/20/2014 10:52:09 AM
 • Trang Ckít: hok t.a hơi đau đầu tí nhưng thiết thự 4/20/2014 10:52:21 AM
 • Trang Ckít: thi lun d 4/20/2014 10:52:33 AM
 • doibuontenh16: ờ sau này ngành gì chả cần anh 4/20/2014 10:52:35 AM
 • minh_thúy: cẩ muốn học t.a tí nào 4/20/2014 10:52:40 AM
 • Trang Ckít: toán văn anh 4/20/2014 10:52:41 AM
 • Trang Ckít:4/20/2014 10:52:46 AM
 • Trang Ckít: thời nay cần pit t.a 4/20/2014 10:52:57 AM
 • minh_thúy: hsizzzzz 4/20/2014 10:53:05 AM
 • doibuontenh16: nhưng theo nhu e bít thì e sẽ là năm đầu tiên thì đại học 3 môn toán văn anh bắt buộc 4/20/2014 10:53:09 AM
 • minh_thúy: thế mới chết 4/20/2014 10:53:11 AM
 • Trang Ckít: k 4/20/2014 10:53:19 AM
 • doibuontenh16: vs cả một môn của trường 4/20/2014 10:53:20 AM
 • Trang Ckít: tế càng hay 4/20/2014 10:53:34 AM
 • doibuontenh16: chứ hk như hình thức cũ nữa 4/20/2014 10:53:43 AM
 • Trang Ckít: bc 4/20/2014 10:53:50 AM
 • Trang Ckít: sau này thi tốt nghiệp vs đại hok chả tế 4/20/2014 10:54:03 AM
 • doibuontenh16: ukm hi 4/20/2014 10:54:10 AM
 • doibuontenh16: nhưng e dốt văn lém 4/20/2014 10:54:16 AM
 • Trang Ckít: hihi 4/20/2014 10:55:03 AM
 • Trang Ckít: chị cúp cua 3 khối lun 4/20/2014 10:55:11 AM
 • Trang Ckít: k lo nữa nhưng hok hơi mệt 4/20/2014 10:55:31 AM
 • Trang Ckít: nerd 4/20/2014 10:56:17 AM
 • doibuontenh16: á đù 4/20/2014 10:56:52 AM
 • Trang Ckít:4/20/2014 10:56:58 AM
 • doibuontenh16: theo e thì tập trung một khối tốt hơn 4/20/2014 10:57:03 AM
 • doibuontenh16: chứ 3 khối mà hk dk khối nào thì đen 4/20/2014 10:57:13 AM
 • Trang Ckít: thì dự định là a vs a1 4/20/2014 10:57:21 AM
 • Trang Ckít: sao đen 4/20/2014 10:57:38 AM
 • doibuontenh16: thì nhỡ hk dk khối nào thì sao 4/20/2014 10:57:53 AM
 • Trang Ckít: lm sao nữa 4/20/2014 10:58:16 AM
 • doibuontenh16: hết 4/20/2014 10:58:26 AM
 • Lã Phụng Tiên: làm giúp mình cái 4/20/2014 10:58:51 AM
 • Trang Ckít: nhưng 3 khối cũng toàn môn liên quan 4/20/2014 10:58:57 AM
 • Trang Ckít: nhưng number 1 nhất là toán lí anh 4/20/2014 10:59:25 AM
 • doibuontenh16: ukm hi 4/20/2014 10:59:31 AM
 • Trang Ckít: nhung thích hóa nữa tế mới đau 4/20/2014 10:59:40 AM
 • doibuontenh16: thế A đi 4/20/2014 10:59:53 AM
 • doibuontenh16: toán lí hóa 4/20/2014 10:59:58 AM
 • Trang Ckít: căn bản sau này định thi vô học viện cảnh sát 4/20/2014 11:01:58 AM
 • Trang Ckít: tế mới đau đầu 4/20/2014 11:02:31 AM
 • ducngochoang93: năm nay đề sẽ bóp chặc,kiến thức rộng và hơi khó,các men cố gắng nhé 4/20/2014 11:02:33 AM
 • doibuontenh16:4/20/2014 11:02:34 AM
 • doibuontenh16: ducngochoang93: a nói như a bít rùi ấy 4/20/2014 11:02:53 AM
 • Trang Ckít: đề thi gì ấy 4/20/2014 11:03:10 AM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với 4/20/2014 11:17:08 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124549/moi-nguoi-giup-do-voi-dang-can-gap-qua-gan-thi-roi 4/20/2014 11:17:10 AM
 • doibuontenh16: câu mấy 4/20/2014 11:17:33 AM
 • ducngochoang93: happy 4/20/2014 11:21:21 AM
 • nth11097: làm bài giúp mik vs 4/20/2014 11:29:29 AM
 • doibuontenh16: xong ròi nhá tiên 4/20/2014 11:36:50 AM
 • Lã Phụng Tiên: cảm ơn nhé doibuontenh16 4/20/2014 11:46:30 AM
 • Lã Phụng Tiên: nếu rảnh giúp mình câu 1 và câu 4 đề này nhá 4/20/2014 11:46:55 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124537/cao-thu-nghiem-nguyen-giup-do-voi-dang-can-gap-kho-qua 4/20/2014 11:46:57 AM
 • bọt biển: sigh 4/20/2014 11:54:45 AM
 • tienni68: 2222222222 4/20/2014 11:54:58 AM
 • bọt biển: chào, trưa mát mẻbig_grin 4/20/2014 11:55:49 AM
 • tienni68: ờ ha 4/20/2014 11:56:06 AM
 • bọt biển: bài hình kg đó hình như tính theo vecto mới được á tienni 4/20/2014 11:57:52 AM
 • bọt biển: skull 4/20/2014 12:00:18 PM
 • Tonny_Mon_97: big_grin 4/20/2014 12:24:54 PM
 • minh_thúy: haizzzzz 4/20/2014 12:40:05 PM
 • Tonny_Mon_97: chán zậy cu 4/20/2014 12:40:48 PM
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥: ck ơi 4/20/2014 12:50:00 PM
 • bọt biển: happy 4/20/2014 1:05:29 PM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: pp wave 4/20/2014 1:06:32 PM
 • bọt biển: wave 4/20/2014 1:06:49 PM
 • Tonny_Mon_97: sad 4/20/2014 1:28:11 PM
 • doibuontenh16:4/20/2014 1:30:00 PM
 • ducngochoang93: chém gió 4/20/2014 3:18:16 PM
 • Tonny_Mon_97: gió giề 4/20/2014 3:19:17 PM
 • Tonny_Mon_97: ek s tùng, làm bài kia giùm tui cái 4/20/2014 3:19:32 PM
 • ducngochoang93: gió lào 4/20/2014 3:25:15 PM
 • Tonny_Mon_97: angry 4/20/2014 3:29:24 PM
 • ducngochoang93: tonny ak. 4/20/2014 3:29:59 PM
 • ducngochoang93: trai ak 4/20/2014 3:30:05 PM
 • ducngochoang93: hay gái 4/20/2014 3:31:40 PM
 • Tonny_Mon_97: trai 4/20/2014 3:33:30 PM
 • Tonny_Mon_97: mà ko gái 4/20/2014 3:33:33 PM
 • Tonny_Mon_97: hay gay nhỉ 4/20/2014 3:33:37 PM
 • Tonny_Mon_97: đếch nhơ nựa 4/20/2014 3:33:43 PM
 • ducngochoang93: laughing 4/20/2014 3:41:16 PM
 • ducngochoang93: tự túc là hạnh phúc 4/20/2014 3:41:40 PM
 • Tonny_Mon_97: hạnh phúc là đau khổ 4/20/2014 3:51:35 PM
 • Tonny_Mon_97: rolling_on_the_floor 4/20/2014 3:51:49 PM
 • lekhiemnhu: co ai kn 4/20/2014 3:52:22 PM
 • lekhiemnhu: co ai 99 kn 4/20/2014 3:53:41 PM
 • Tonny_Mon_97: shame_on_you 4/20/2014 4:01:55 PM
 • lekhiemnhu: laughing 4/20/2014 4:13:05 PM
 • Lã Phụng Tiên: cảm ơn tonny mon nhiều nhé 4/20/2014 4:58:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: big_grin 4/20/2014 4:58:59 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • Lã Phụng Tiên
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Thảo Thanh Thảo
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999
 • luuminhfpt
 • xiukythien.h.a