1. Tính thể tích vật thể
              Cho một vật thể trong không gian tọa độ Oxyz. Gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b.
Gọi S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,\,\,\,\,(a \leqslant x \leqslant b)$
Giả sử $S = S\left( x \right)$ là một hàm số liên tục. Người ta chứng minh được rằng thể tích V của B là
$V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx} $                (1)
Ví dụ: Cho khối chóp cụt có chiều cao h, diện tích đáy nhỏ và đáy lớn thứ tự là ${S_0},{S_1}$. Khi đó thể tích V của nó là
$V = \frac{h}{3}({S_0} + \sqrt {{S_0}{S_1}}  + S _1)$
Nhận xét: Khối chóp được coi là khối chóp cụt có ${S_0} = 0$. Vì vậy, thể tích V của khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy S là
$V = \frac{{Sh}}{3}$
2. Thể tích khối  tròn xoay
-Một hình phẳng quay quanh 1 trục nào đó tạo nên 1 khối tròn xoay
- Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục, không âm trên $\left[ {a;b} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,\,\,\,x = b$ quay quanh trục hoành tạo nên một khối tròn xoay. Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} $                (2)
Ví dụ 2:
(Thể tích khối chỏm cầu). Cho một khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h. Chứng mịnh rằng thể tích V của khối chỏm cầu là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)$
Giải
 
Trong mặt Oxy, xét hình phẳng giới hạn bởi cung tròn tâm O bán kính R có phương trình $y = \sqrt {{R^2} - {x^2}} $ , trục hoành và đường thẳng $x = R - h\,\,\,\,\,\,\,(0 < h \leqslant R)$. Quay hình phẳng đó quanh trục hoành ta thì được khối chỏm cầu bán kính R chiều cao h (hình 3.13 trang170)
Theo công thức (2) thể tích khối chỏm cầu là
$\begin{gathered}
  V = \pi \int\limits_{R - h}^R {\left( {{R^2} - {x^2}} \right)dx}  = \pi \left( {{R^2}x - \frac{{{x^3}}}{3}} \right)|_{R - h}^R   \\
  \,\,\,\,\, = \pi \left( {{R^3} - \frac{{{R^3}}}{3} - {R^2}\left( {R - h} \right) + \frac{{{{\left( {R - h} \right)}^3}}}{3}} \right) = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)   \\
\end{gathered} $
Nhận xét: Khối bán cầu R được coi là khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h = R. Vì vậy, thể tích của khối bán cầu bán kính R là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right) = \frac{{2\pi {R^3}}}{3}$
Do đó, thể tích hình cầu bán kính R là:
$V = \frac{{4\pi {R^3}}}{3}$
- Tương tự, cho đường cong có phương trình $x = g\left( y \right)$, trong đó g là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $\left[ {c;d} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x = g\left( y \right)$, trục tung và hai đường thẳng $y = c,\,\,\,y = d$, quay quanh trục tung tạo nên một khối tròn xoay .Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_c^d {{g^2}\left( y \right)dy} $            (3)
Thật vậy, từ công thức (2) bằng cách xem x là hàm của biến y ta suy ra công thức (3)
-Thể tích khối nón cụt: Cho khối nón cụt có chiều cao h, bán kính đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là R và r. Thể tích khối nón cụt đó là:
$V = \frac{1}{3}\pi h({R^2} + Rr + {r^2})$

Thẻ

Lượt xem

10146
Chat chit và chém gió
 • Bão Táp: rùi 9/22/2014 9:56:58 PM
 • Mưa Đêm: 94 9/22/2014 9:56:59 PM
 • tuan_daihiep_94: hakun ở hn 2 chỗ nào z 9/22/2014 9:57:00 PM
 • Bão Táp: e tạo stt cho ac vô chém nhớ 9/22/2014 9:57:15 PM
 • hakunzee5897: c ở đâu tuan ??? 9/22/2014 9:57:20 PM
 • hakunzee5897: 2 mua 9/22/2014 9:57:27 PM
 • ~Liêu xiêu~: e lười viết stt, ai tạo điyawn 9/22/2014 9:57:28 PM
 • tuan_daihiep_94: tớ ở hà đông hà nội 9/22/2014 9:57:32 PM
 • ~Kezo~: cho em vô nhóm vs 9/22/2014 9:58:04 PM
 • hakunzee5897: t ở mỹ đức , hà nội 9/22/2014 9:58:21 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: kezo nick fb là gì 9/22/2014 9:58:28 PM
 • hakunzee5897: là hà tây cũ 9/22/2014 9:58:30 PM
 • tuan_daihiep_94: not_worthyok 9/22/2014 9:58:38 PM
 • tuan_daihiep_94: cậu dùng máy ko 9/22/2014 9:58:46 PM
 • tuan_daihiep_94: cho mình phone đi 9/22/2014 9:58:51 PM
 • tuan_daihiep_94: hihi hakunzee 9/22/2014 9:59:02 PM
 • ~Kezo~: ns ra 9/22/2014 9:59:04 PM
 • hakunzee5897: face cua c la gi ??? 9/22/2014 9:59:27 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: gió ơi anh bảo 9/22/2014 9:59:38 PM
 • Bão Táp: STT CỦA E HOT LUN 9/22/2014 10:00:38 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: laughing 9/22/2014 10:00:43 PM
 • Bão Táp: big_grin 9/22/2014 10:01:27 PM
 • tuan_daihiep_94: face của tớ là billy boss 9/22/2014 10:02:17 PM
 • hakunzee5897: big_grin 9/22/2014 10:02:41 PM
 • tuan_daihiep_94: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005510776766 9/22/2014 10:02:56 PM
 • ~Liêu xiêu~: lốc, what? 9/22/2014 10:02:58 PM
 • tuan_daihiep_94: link đây cậu à 9/22/2014 10:03:01 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: gọi cát sang đây ah bảo 9/22/2014 10:03:09 PM
 • tuan_daihiep_94: kb với tớ nhé hakun 9/22/2014 10:03:12 PM
 • hakunzee5897: t cứ lấy thôi , sao gio t choi t se ket ban voi c 9/22/2014 10:03:29 PM
 • ~Liêu xiêu~: khiếp, lại còn gọi truyền cơ :3 9/22/2014 10:03:46 PM
 • hakunzee5897: bây gio thi chua choi 9/22/2014 10:03:50 PM
 • hakunzee5897: big_grin 9/22/2014 10:03:56 PM
 • tuan_daihiep_94: thumbs_up 9/22/2014 10:04:21 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: fb máy ah nó lỗi rồi 9/22/2014 10:04:23 PM
 • tuan_daihiep_94: hihi 9/22/2014 10:04:27 PM
 • Mưa Đêm: Hakun ơi 9/22/2014 10:05:06 PM
 • Tiểu sa nhi: hi mn 9/22/2014 10:05:15 PM
 • hakunzee5897: t đây 9/22/2014 10:05:30 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: à cát đây ồi 9/22/2014 10:05:33 PM
 • hakunzee5897: 2 cát 9/22/2014 10:05:37 PM
 • Mưa Đêm: cậu có thi lý ko 9/22/2014 10:05:39 PM
 • Tiểu sa nhi: winking 9/22/2014 10:06:07 PM
 • hakunzee5897: thi đại học á ??? 9/22/2014 10:06:09 PM
 • Mưa Đêm:9/22/2014 10:06:13 PM
 • hakunzee5897:9/22/2014 10:07:04 PM
 • Mưa Đêm: Vậy khi nào rảnh 9/22/2014 10:07:45 PM
 • Mưa Đêm: chỉ tớ 9/22/2014 10:07:47 PM
 • Mưa Đêm: Vài bài tập 9/22/2014 10:07:53 PM
 • Mưa Đêm: Hóa nhắ big_grin 9/22/2014 10:08:01 PM
 • tuan_daihiep_94: à hakunzee 9/22/2014 10:08:17 PM
 • tuan_daihiep_94: cậu học đc hóa lý à 9/22/2014 10:08:27 PM
 • hakunzee5897: mưa 9/22/2014 10:08:37 PM
 • hakunzee5897: hỏi lí rồi lại bảo hóa 9/22/2014 10:08:54 PM
 • tuan_daihiep_94: cậu học đc à 9/22/2014 10:09:06 PM
 • Mưa Đêm: Đùa tí thôi 9/22/2014 10:09:09 PM
 • tuan_daihiep_94: hôm nào chỉ tớ nhé 9/22/2014 10:09:13 PM
 • Mưa Đêm: Chứ tớ từ đầu tính thi Hóa 9/22/2014 10:09:17 PM
 • Mưa Đêm: nhưng hóa khó quá nên tính qua lý 9/22/2014 10:09:27 PM
 • Mưa Đêm: mà đang phân vân quá 9/22/2014 10:09:42 PM
 • Mưa Đêm: @@ 9/22/2014 10:09:44 PM
 • hakunzee5897: t thấy lí 1 đống công thức 9/22/2014 10:09:49 PM
 • hakunzee5897: t thich hoa hon 9/22/2014 10:09:56 PM
 • Mưa Đêm: big_grin 9/22/2014 10:11:30 PM
 • Mưa Đêm: Tớ đang đau đầu vì môn nào cũng chả giỏi 9/22/2014 10:11:45 PM
 • minh.phungxuan: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127232/giup-voi ai giúp bài này với 9/22/2014 10:12:00 PM
 • Mưa Đêm: Mà thôi tớ off đi ngủ 9/22/2014 10:12:06 PM
 • Mưa Đêm: bye hakun 9/22/2014 10:12:08 PM
 • Mưa Đêm: ngủ ngo nha 9/22/2014 10:12:10 PM
 • Mưa Đêm: wave 9/22/2014 10:12:15 PM
 • hakunzee5897: wave 9/22/2014 10:12:21 PM
 • tuan_daihiep_94: big_hug 9/22/2014 10:12:35 PM
 • minh.phungxuan: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127232/giup-voi 9/22/2014 10:12:46 PM
 • hakunzee5897: G9 mưa 9/22/2014 10:12:51 PM
 • minh.phungxuan: giúp e với 9/22/2014 10:12:53 PM
 • ~Kezo~: gì thế bạn 9/22/2014 10:14:26 PM
 • Tiểu sa nhi: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127242/pt-luong-giac-kho-can-gap 9/22/2014 10:15:33 PM
 • Tiểu sa nhi: mn giúp cát đi mà 9/22/2014 10:15:49 PM
 • Tiểu sa nhi: mai cát phải nộp rồi 9/22/2014 10:16:00 PM
 • ♫Lốc♫Xoáy♫: lại lượng giác à 9/22/2014 10:16:36 PM
 • tuan_daihiep_94: có ai giỏi toán ko 9/22/2014 10:18:49 PM
 • tuan_daihiep_94: giúp mình 9/22/2014 10:18:53 PM
 • minh.phungxuan: ai giúp e đi mà, e cần gấp lắm 9/22/2014 10:43:10 PM
 • minh.phungxuan: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/127232/giup-voi 9/22/2014 10:43:12 PM
 • ~Kezo~: hj 9/22/2014 10:49:07 PM
 • tieutulitipro: mn nn 9/22/2014 10:52:09 PM
 • truonggiang11051992: hi 9/22/2014 10:55:12 PM
 • hakunzee5897: mn ơi có ai biết trang nào giải bài tập sgk nâng cao k 9/22/2014 10:57:19 PM
 • truonggiang11051992: lớp mấy 9/22/2014 10:57:34 PM
 • hakunzee5897: 12 , môn sinh 9/22/2014 10:57:45 PM
 • hakunzee5897: có k ạ ??? 9/22/2014 11:00:22 PM
 • truonggiang11051992: chắc mua sách di 9/22/2014 11:00:38 PM
 • truonggiang11051992: cơ bản thì có 9/22/2014 11:00:45 PM
 • hakunzee5897: nhưng mà sách cũng thấy môi cơ bản thôi ạ 9/22/2014 11:01:16 PM
 • truonggiang11051992: http://www.vinabook.com/c454/bai-tap-chon-loc-sinh-hoc-12-co-ban-va-nang-cao-p30525.html 9/22/2014 11:01:52 PM
 • hakunzee5897: k phải , e muôn tim quyen giong nhu sach giai ý 9/22/2014 11:03:44 PM
 • hakunzee5897: nhưng mà là giai sach nâng cao 9/22/2014 11:04:00 PM
 • hakunzee5897: k phải sach hoc them đâu 9/22/2014 11:04:49 PM
 • maiuyenmai: cởi zổng xông zô 9/22/2014 11:10:34 PM
 • maiuyenmai: ngủ hết rồi hả trời? 9/22/2014 11:11:38 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Angel
 • devilphuong96
 • Tiểu sa nhi
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • nguyendanh2401
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Logarit★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • quynh2952015
 • minh.phungxuan
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ndanh999
 • xuka.love.nobita.4ever
 • tuongngo28
 • maiuyenmai
 • pelolem.xemtienlarac.1998