1. Tính thể tích vật thể
              Cho một vật thể trong không gian tọa độ Oxyz. Gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b.
Gọi S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,\,\,\,\,(a \leqslant x \leqslant b)$
Giả sử $S = S\left( x \right)$ là một hàm số liên tục. Người ta chứng minh được rằng thể tích V của B là
$V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx} $                (1)
Ví dụ: Cho khối chóp cụt có chiều cao h, diện tích đáy nhỏ và đáy lớn thứ tự là ${S_0},{S_1}$. Khi đó thể tích V của nó là
$V = \frac{h}{3}({S_0} + \sqrt {{S_0}{S_1}}  + S _1)$
Nhận xét: Khối chóp được coi là khối chóp cụt có ${S_0} = 0$. Vì vậy, thể tích V của khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy S là
$V = \frac{{Sh}}{3}$
2. Thể tích khối  tròn xoay
-Một hình phẳng quay quanh 1 trục nào đó tạo nên 1 khối tròn xoay
- Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục, không âm trên $\left[ {a;b} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,\,\,\,x = b$ quay quanh trục hoành tạo nên một khối tròn xoay. Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} $                (2)
Ví dụ 2:
(Thể tích khối chỏm cầu). Cho một khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h. Chứng mịnh rằng thể tích V của khối chỏm cầu là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)$
Giải
 
Trong mặt Oxy, xét hình phẳng giới hạn bởi cung tròn tâm O bán kính R có phương trình $y = \sqrt {{R^2} - {x^2}} $ , trục hoành và đường thẳng $x = R - h\,\,\,\,\,\,\,(0 < h \leqslant R)$. Quay hình phẳng đó quanh trục hoành ta thì được khối chỏm cầu bán kính R chiều cao h (hình 3.13 trang170)
Theo công thức (2) thể tích khối chỏm cầu là
$\begin{gathered}
  V = \pi \int\limits_{R - h}^R {\left( {{R^2} - {x^2}} \right)dx}  = \pi \left( {{R^2}x - \frac{{{x^3}}}{3}} \right)|_{R - h}^R   \\
  \,\,\,\,\, = \pi \left( {{R^3} - \frac{{{R^3}}}{3} - {R^2}\left( {R - h} \right) + \frac{{{{\left( {R - h} \right)}^3}}}{3}} \right) = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)   \\
\end{gathered} $
Nhận xét: Khối bán cầu R được coi là khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h = R. Vì vậy, thể tích của khối bán cầu bán kính R là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right) = \frac{{2\pi {R^3}}}{3}$
Do đó, thể tích hình cầu bán kính R là:
$V = \frac{{4\pi {R^3}}}{3}$
- Tương tự, cho đường cong có phương trình $x = g\left( y \right)$, trong đó g là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $\left[ {c;d} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x = g\left( y \right)$, trục tung và hai đường thẳng $y = c,\,\,\,y = d$, quay quanh trục tung tạo nên một khối tròn xoay .Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_c^d {{g^2}\left( y \right)dy} $            (3)
Thật vậy, từ công thức (2) bằng cách xem x là hàm của biến y ta suy ra công thức (3)
-Thể tích khối nón cụt: Cho khối nón cụt có chiều cao h, bán kính đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là R và r. Thể tích khối nón cụt đó là:
$V = \frac{1}{3}\pi h({R^2} + Rr + {r^2})$

Thẻ

Lượt xem

12377
Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: thôi em phải off đây 1/27/2015 9:10:32 PM
 • leviettung01: trung của lòng tao 1/27/2015 9:10:43 PM
 • ღKhờღ: chào chị hakun chào anh Minh chào tùng thìn và tất cả mn 1/27/2015 9:10:45 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e out a buồn lắm sad 1/27/2015 9:10:50 PM
 • ღKhờღ: lòng con khỉ laughing 1/27/2015 9:10:50 PM
 • leviettung01: mày off thì t bk nc vs ai 1/27/2015 9:10:58 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Buồn..... 1/27/2015 9:10:59 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Cười laughing 1/27/2015 9:11:17 PM
 • leviettung01: trung thế tối mày on ko 1/27/2015 9:11:25 PM
 • minh_thúy: anh trung ơi bọn này tương tư anh cả rồi 1/27/2015 9:11:27 PM
 • Meoz: :s 1/27/2015 9:11:50 PM
 • ღKhờღ: đây 1/27/2015 9:12:07 PM
 • hakunzee5897: anh nam làm bài đi 1/27/2015 9:12:11 PM
 • ღKhờღ: tao onl lại rồi winking 1/27/2015 9:12:11 PM
 • ღKhờღ: Thúy big_grin 1/27/2015 9:12:21 PM
 • leviettung01: hic 1/27/2015 9:12:22 PM
 • leviettung01: vãi mày trung ạ 1/27/2015 9:12:28 PM
 • ღKhờღ: th Tùng bị bay lv cuối rồi e ạ 1/27/2015 9:12:33 PM
 • ღKhờღ: Tùng 1/27/2015 9:12:40 PM
 • minh_thúy: big_grin 1/27/2015 9:12:42 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Trung kêu Thúy, cười 1 phát 1/27/2015 9:12:43 PM
 • leviettung01: làm t xợt đứng tim nà 1/27/2015 9:12:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Thúy cười lại 1/27/2015 9:12:47 PM
 • minh_thúy: chuẩn rồi anh 1/27/2015 9:12:47 PM
 • ღKhờღ: mày h là TRÙM GAY 1/27/2015 9:12:50 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: 2 đứa nhìn nhau cười 1/27/2015 9:12:52 PM
 • Meoz: klq nhưng có ai đánh 10 trận rank chưa? 1/27/2015 9:12:57 PM
 • leviettung01: trung laughingkiss 1/27/2015 9:13:01 PM
 • ღKhờღ: Tùng rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:13:03 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Cười wa cười lại bao giờ ms xong? @@ 1/27/2015 9:13:03 PM
 • ღKhờღ: anh troll rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:13:15 PM
 • hakunzee5897: rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:13:23 PM
 • ღKhờღ: đối thủ nhìn nhau đối thủ cười laughing 1/27/2015 9:13:27 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: rank lâu bỏ mịa 1/27/2015 9:13:27 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ngồi cấm phát khùng 1/27/2015 9:13:38 PM
 • Meoz: wtf lâu 1/27/2015 9:13:42 PM
 • leviettung01: anh nhìn đối thủ lệ tuân rơi 1/27/2015 9:13:42 PM
 • minh_thúy: em cai cười rồi 1/27/2015 9:13:44 PM
 • Meoz: thế mới cân não 1/27/2015 9:13:50 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: laughing 1/27/2015 9:13:54 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: mem ms à? 1/27/2015 9:13:56 PM
 • ღKhờღ: rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:13:57 PM
 • Meoz: mới big_grin vào xem info đê 1/27/2015 9:14:11 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chưa thấy bạn bao giờ Meoz 1/27/2015 9:14:11 PM
 • hakunzee5897: mới á 1/27/2015 9:14:20 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Thúy 1/27/2015 9:14:37 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: 1 nụ cười 1/27/2015 9:14:41 PM
 • minh_thúy: meoz em thấy lâu rồi mà 1/27/2015 9:14:42 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: bằng 10 thang thuốc bổ 1/27/2015 9:14:47 PM
 • ღKhờღ: cười đeeeeeeeeeee 1/27/2015 9:14:55 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e cười nãy giờ 6 lần 1/27/2015 9:14:56 PM
 • leviettung01: a troll 1/27/2015 9:14:57 PM
 • ღKhờღ: cười nhiệt tình ddeeeeeeeeeeee laughing rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:15:03 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: 60 thang thuốc bổ 1/27/2015 9:15:04 PM
 • Meoz: mùng 1 tết năm ngoái đã ở đây r 1/27/2015 9:15:05 PM
 • minh_thúy: gứm tại em cười a lại bảo e điên 1/27/2015 9:15:06 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: uống thế ngộ độc chết cmn mất 1/27/2015 9:15:17 PM
 • Meoz: xong 1 thời gian lên núi tu cùng faker 1/27/2015 9:15:21 PM
 • Minn: Meoz 1/27/2015 9:15:46 PM
 • Minn: ib cái 1/27/2015 9:15:49 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Tùng? 1/27/2015 9:15:52 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nãy chú bảo gì a? 1/27/2015 9:16:01 PM
 • hakunzee5897: 2 min 1/27/2015 9:16:01 PM
 • leviettung01: hút 1 điếu thuốc giảm 1p tuổi thọ............cười 1 lần + 5s tuổi thọ=> hút 1 điếu cười 12 lần là ko sao big_grin 1/27/2015 9:16:03 PM
 • Minn: 2 c 1/27/2015 9:16:05 PM
 • leviettung01: 2 c min 1/27/2015 9:16:14 PM
 • Minn: 2 e 1/27/2015 9:16:21 PM
 • ღKhờღ: :v 1/27/2015 9:16:23 PM
 • ღKhờღ: 2 chị min 1/27/2015 9:16:28 PM
 • ღKhờღ: vãi Tùng laughing 1/27/2015 9:16:33 PM
 • ღKhờღ: làm ăn phải tính đến lời chứ ai tính làm hòa như mầy hả mầy 1/27/2015 9:16:55 PM
 • leviettung01: hút 1 điếu thuốc giảm 1p tuổi thọ............cười 1 lần + 5s tuổi thọ=> hút 1 điếu cười 12 lần là ko sao khoa học đã cm mầy ạ big_grin 1/27/2015 9:17:10 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:17:21 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: laughing 1/27/2015 9:17:25 PM
 • minh_thúy: cm bao giờ 1/27/2015 9:17:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ừ 1/27/2015 9:17:28 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thế con Thúy bất tử rồi 1/27/2015 9:17:39 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nêu cười mà tăng 5s tuổi thọ 1/27/2015 9:17:47 PM
 • ღKhờღ: bất tử :v 1/27/2015 9:17:54 PM
 • leviettung01: khi napoleon chưa có quần để mặc nà @THÚY big_grin 1/27/2015 9:18:02 PM
 • ღKhờღ: sắp chết rồi cứ cười nhiều vào 1/27/2015 9:18:04 PM
 • ღKhờღ: mất cmn tử luôn laughing 1/27/2015 9:18:09 PM
 • hakunzee5897: out đây , chào mn 1/27/2015 9:18:10 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Nhưng a có thắc mắc 1/27/2015 9:18:12 PM
 • ღKhờღ: chào chị 1/27/2015 9:18:16 PM
 • hakunzee5897: big_grin 1/27/2015 9:18:16 PM
 • Minn: wave 1/27/2015 9:18:17 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ko tiễn hakun 1/27/2015 9:18:18 PM
 • hakunzee5897: big_grin 1/27/2015 9:18:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: tại sao khi 1 thằng bị giật điện 1/27/2015 9:18:31 PM
 • leviettung01: đk cái sắp chết mà còn cười đk thì ko ai ns là sắp chết trung à big_grin rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:18:39 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nó lại vừa chết vừa cười? 1/27/2015 9:18:41 PM
 • ღKhờღ: rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:18:53 PM
 • leviettung01: pp c hakun 1/27/2015 9:18:54 PM
 • leviettung01: rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:19:02 PM
 • minh_thúy: khi napoleon chưa có quần để mặc là giây nào ? phút nào ? giây nào ?ngày nào ?tháng nào /năm nào ? 1/27/2015 9:19:04 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Thúy, e hỏi trẻ con lắm 1/27/2015 9:19:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thế bất nào nó nhớ được khi nó chưa đẻ? 1/27/2015 9:19:38 PM
 • minh_thúy: e thì em còn trẻ con chứ đâu 1/27/2015 9:19:41 PM
 • leviettung01: @THÚY là đúng 25h ngày 31 tháng 2 năm 2000 e ơi big_grin laughing))))) rolling_on_the_floor 1/27/2015 9:19:44 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • nguyenxuanhao22
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • aricka461
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • lucvanvung1977
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • nhoncaorac
 • tran85295
 • minhtriet301