1. Tính thể tích vật thể
              Cho một vật thể trong không gian tọa độ Oxyz. Gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b.
Gọi S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,\,\,\,\,(a \leqslant x \leqslant b)$
Giả sử $S = S\left( x \right)$ là một hàm số liên tục. Người ta chứng minh được rằng thể tích V của B là
$V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx} $                (1)
Ví dụ: Cho khối chóp cụt có chiều cao h, diện tích đáy nhỏ và đáy lớn thứ tự là ${S_0},{S_1}$. Khi đó thể tích V của nó là
$V = \frac{h}{3}({S_0} + \sqrt {{S_0}{S_1}}  + S _1)$
Nhận xét: Khối chóp được coi là khối chóp cụt có ${S_0} = 0$. Vì vậy, thể tích V của khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy S là
$V = \frac{{Sh}}{3}$
2. Thể tích khối  tròn xoay
-Một hình phẳng quay quanh 1 trục nào đó tạo nên 1 khối tròn xoay
- Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục, không âm trên $\left[ {a;b} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,\,\,\,x = b$ quay quanh trục hoành tạo nên một khối tròn xoay. Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} $                (2)
Ví dụ 2:
(Thể tích khối chỏm cầu). Cho một khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h. Chứng mịnh rằng thể tích V của khối chỏm cầu là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)$
Giải
 
Trong mặt Oxy, xét hình phẳng giới hạn bởi cung tròn tâm O bán kính R có phương trình $y = \sqrt {{R^2} - {x^2}} $ , trục hoành và đường thẳng $x = R - h\,\,\,\,\,\,\,(0 < h \leqslant R)$. Quay hình phẳng đó quanh trục hoành ta thì được khối chỏm cầu bán kính R chiều cao h (hình 3.13 trang170)
Theo công thức (2) thể tích khối chỏm cầu là
$\begin{gathered}
  V = \pi \int\limits_{R - h}^R {\left( {{R^2} - {x^2}} \right)dx}  = \pi \left( {{R^2}x - \frac{{{x^3}}}{3}} \right)|_{R - h}^R   \\
  \,\,\,\,\, = \pi \left( {{R^3} - \frac{{{R^3}}}{3} - {R^2}\left( {R - h} \right) + \frac{{{{\left( {R - h} \right)}^3}}}{3}} \right) = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)   \\
\end{gathered} $
Nhận xét: Khối bán cầu R được coi là khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h = R. Vì vậy, thể tích của khối bán cầu bán kính R là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right) = \frac{{2\pi {R^3}}}{3}$
Do đó, thể tích hình cầu bán kính R là:
$V = \frac{{4\pi {R^3}}}{3}$
- Tương tự, cho đường cong có phương trình $x = g\left( y \right)$, trong đó g là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $\left[ {c;d} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x = g\left( y \right)$, trục tung và hai đường thẳng $y = c,\,\,\,y = d$, quay quanh trục tung tạo nên một khối tròn xoay .Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_c^d {{g^2}\left( y \right)dy} $            (3)
Thật vậy, từ công thức (2) bằng cách xem x là hàm của biến y ta suy ra công thức (3)
-Thể tích khối nón cụt: Cho khối nón cụt có chiều cao h, bán kính đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là R và r. Thể tích khối nón cụt đó là:
$V = \frac{1}{3}\pi h({R^2} + Rr + {r^2})$

Thẻ

Lượt xem

9781
Chat chit và chém gió
 • Hòn Sỏi Buồn: bye chị gió! 8/26/2014 11:16:53 PM
 • Windy: e.....vẫn bị tiếc cái vòng 8/26/2014 11:16:54 PM
 • Windy:8/26/2014 11:16:56 PM
 • Windy: bye e 8/26/2014 11:16:59 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: bye chị Min! 8/26/2014 11:16:59 PM
 • Windy: :'( 8/26/2014 11:17:04 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: thoi để e chụp ảnh 8/26/2014 11:17:11 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cho chị xem 8/26/2014 11:17:15 PM
 • Windy: e ngủ ngoăn 8/26/2014 11:17:18 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cho đỡ tiếc 8/26/2014 11:17:19 PM
 • Windy: hầy 8/26/2014 11:17:21 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: :3 8/26/2014 11:17:22 PM
 • Windy: chụp xong biết đâu lại tiếc hơn thì sao 8/26/2014 11:17:35 PM
 • Windy: :3 8/26/2014 11:17:41 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: :3 8/26/2014 11:18:14 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: thế thì e chịu :3 8/26/2014 11:18:22 PM
 • Windy: hầy 8/26/2014 11:18:43 PM
 • Min Tồ: ừ e 8/26/2014 11:18:55 PM
 • Windy: thôi, e ngủ đi k muộn 8/26/2014 11:19:02 PM
 • Min Tồ: ghê ta 8/26/2014 11:19:13 PM
 • Min Tồ: bảo nta ngủ mà mình thức nhăn tongue 8/26/2014 11:19:19 PM
 • Windy: ngủ ngon nhékiss 8/26/2014 11:19:24 PM
 • Windy: ơ 8/26/2014 11:19:25 PM
 • Min Tồ: ơ con khỉ 8/26/2014 11:19:32 PM
 • Min Tồ: == 8/26/2014 11:19:33 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: iêu chị nhiều nhiều kiss 8/26/2014 11:19:38 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: big_hug 8/26/2014 11:19:43 PM
 • Windy: ui, yêu cơ :3 8/26/2014 11:19:50 PM
 • Windy: big_hug 8/26/2014 11:19:54 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: chúc 2 chị ngu ngon 8/26/2014 11:19:56 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: cả mí bạn đang onl ko chat mà mình k thấy 8/26/2014 11:20:23 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ngủ ngon nhía!!! 8/26/2014 11:20:29 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: big_hug ôm gió cái nữa 8/26/2014 11:20:40 PM
 • Windy: big_hug 8/26/2014 11:20:47 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: với cả chị Min big_hug 8/26/2014 11:20:51 PM
 • Min Tồ: ừ e 8/26/2014 11:21:19 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ta nhớ chàng :'( 8/26/2014 11:23:17 PM
 • Min Tồ: ngủ nhanh 8/26/2014 11:23:25 PM
 • Min Tồ: gặp chàng trog mơ 8/26/2014 11:23:30 PM
 • Min Tồ: c nt bảo chàng đi ngủ cùng cho e 8/26/2014 11:23:39 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: chàng của e 8/26/2014 11:24:11 PM
 • Windy: hầy 8/26/2014 11:24:18 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: c đâu biết là ai 8/26/2014 11:24:20 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: mà nhắn với chả tin 8/26/2014 11:24:28 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: với cả 8/26/2014 11:24:32 PM
 • Min Tồ: biết hay ko sao e biết đc 8/26/2014 11:24:35 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: chàng của e 8/26/2014 11:24:35 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: là hoàng tử 8/26/2014 11:24:41 PM
 • Windy: c ấy đang giả sử thế chănglaughing 8/26/2014 11:24:44 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: chả có điện thoại 8/26/2014 11:24:48 PM
 • Min Tồ: c biết nó là ai rồi 8/26/2014 11:24:53 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: để mừ nhắn 8/26/2014 11:24:54 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: :3 8/26/2014 11:24:55 PM
 • Min Tồ: tên là CỦA thây 8/26/2014 11:25:02 PM
 • Windy: hoàng tử cơ :3 8/26/2014 11:25:13 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: vâng 8/26/2014 11:25:17 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: hoảng tử Của 8/26/2014 11:25:27 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: laughing 8/26/2014 11:25:30 PM
 • Min Tồ: thôi ngủ đi 8/26/2014 11:25:40 PM
 • Min Tồ: nay mẹ k mắng cơ 8/26/2014 11:25:43 PM
 • Windy: ta nhân danh sứ giả của hoàng tử mời nàng đi ngủlaughing 8/26/2014 11:25:44 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: vâng 8/26/2014 11:25:52 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: chị Min rất linh 8/26/2014 11:25:59 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: ns cái là bị mắng 8/26/2014 11:26:04 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: :3 8/26/2014 11:26:06 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: e đi ngủ 8/26/2014 11:26:11 PM
 • Windy: :3 8/26/2014 11:26:12 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: pye mấy c lần nữa 8/26/2014 11:26:18 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: e đi đây 8/26/2014 11:26:22 PM
 • Windy: r r, bye e 8/26/2014 11:26:26 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: mơ về hoàng tử của e 8/26/2014 11:26:31 PM
 • Hòn Sỏi Buồn: hí hí ^^ 8/26/2014 11:26:36 PM
 • Min Tồ: em đâu r crying 8/26/2014 11:55:35 PM
 • Min Tồ: lại bị r kìa 8/27/2014 12:02:39 AM
 • Min Tồ: sad 8/27/2014 12:02:40 AM
 • Windy: dạ 8/27/2014 12:02:49 AM
 • Min Tồ: mạng chán nhờ 8/27/2014 12:03:03 AM
 • Windy: vầng 8/27/2014 12:03:08 AM
 • Min Tồ: mail mail ^^ 8/27/2014 12:03:20 AM
 • Min Tồ: meo meo laughing 8/27/2014 12:03:27 AM
 • Windy: -_- 8/27/2014 12:04:24 AM
 • Windy: gì thế chị 8/27/2014 12:04:29 AM
 • Min Tồ: ơ kcj tongue 8/27/2014 12:05:00 AM
 • Min Tồ: nhận đc chưa thì bảo c nhá 8/27/2014 12:05:06 AM
 • Windy: vầng 8/27/2014 12:05:19 AM
 • Min Tồ: nây k ngụ chưa 8/27/2014 12:07:21 AM
 • Min Tồ: c buồn ngụ quá 8/27/2014 12:07:21 AM
 • Min Tồ: khiếp 8/27/2014 12:07:21 AM
 • Windy: vậy lúc nữa ngủ c ha? 8/27/2014 12:07:47 AM
 • Min Tồ: *gật gật* 8/27/2014 12:11:39 AM
 • aqua.ng05: có ai help mình giải bài toán lớp 9 k 8/27/2014 11:59:20 AM
 • aqua.ng05: mình có đăng bên phần có thưởng đó 8/27/2014 11:59:34 AM
 • aqua.ng05: help mình đi 8/27/2014 11:59:43 AM
 • Con Gái MAFIA: devil 8/27/2014 1:42:56 PM
 • Con Gái MAFIA: big_grin 8/27/2014 2:01:25 PM
 • Con Gái MAFIA: devil 8/27/2014 2:58:13 PM
 • ankhatruongnguyen: Bạn Lã Phụng ol k nhỉ@@@@@@@@ 8/27/2014 3:13:46 PM
 • Đỗ Đức Vỹ: diendien_01 ol k em? 8/27/2014 5:19:04 PM
 • hey: rock_on 8/27/2014 7:27:33 PM
 • hey: có ai k 8/27/2014 7:33:47 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • sutuden98
 • bapcai553
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • onthitoan.com
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia