1. Tính thể tích vật thể
              Cho một vật thể trong không gian tọa độ Oxyz. Gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b.
Gọi S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,\,\,\,\,(a \leqslant x \leqslant b)$
Giả sử $S = S\left( x \right)$ là một hàm số liên tục. Người ta chứng minh được rằng thể tích V của B là
$V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx} $                (1)
Ví dụ: Cho khối chóp cụt có chiều cao h, diện tích đáy nhỏ và đáy lớn thứ tự là ${S_0},{S_1}$. Khi đó thể tích V của nó là
$V = \frac{h}{3}({S_0} + \sqrt {{S_0}{S_1}}  + S _1)$
Nhận xét: Khối chóp được coi là khối chóp cụt có ${S_0} = 0$. Vì vậy, thể tích V của khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy S là
$V = \frac{{Sh}}{3}$
2. Thể tích khối  tròn xoay
-Một hình phẳng quay quanh 1 trục nào đó tạo nên 1 khối tròn xoay
- Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục, không âm trên $\left[ {a;b} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,\,\,\,x = b$ quay quanh trục hoành tạo nên một khối tròn xoay. Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} $                (2)
Ví dụ 2:
(Thể tích khối chỏm cầu). Cho một khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h. Chứng mịnh rằng thể tích V của khối chỏm cầu là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)$
Giải
 
Trong mặt Oxy, xét hình phẳng giới hạn bởi cung tròn tâm O bán kính R có phương trình $y = \sqrt {{R^2} - {x^2}} $ , trục hoành và đường thẳng $x = R - h\,\,\,\,\,\,\,(0 < h \leqslant R)$. Quay hình phẳng đó quanh trục hoành ta thì được khối chỏm cầu bán kính R chiều cao h (hình 3.13 trang170)
Theo công thức (2) thể tích khối chỏm cầu là
$\begin{gathered}
  V = \pi \int\limits_{R - h}^R {\left( {{R^2} - {x^2}} \right)dx}  = \pi \left( {{R^2}x - \frac{{{x^3}}}{3}} \right)|_{R - h}^R   \\
  \,\,\,\,\, = \pi \left( {{R^3} - \frac{{{R^3}}}{3} - {R^2}\left( {R - h} \right) + \frac{{{{\left( {R - h} \right)}^3}}}{3}} \right) = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right)   \\
\end{gathered} $
Nhận xét: Khối bán cầu R được coi là khối chỏm cầu bán kính R và chiều cao h = R. Vì vậy, thể tích của khối bán cầu bán kính R là
$V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right) = \frac{{2\pi {R^3}}}{3}$
Do đó, thể tích hình cầu bán kính R là:
$V = \frac{{4\pi {R^3}}}{3}$
- Tương tự, cho đường cong có phương trình $x = g\left( y \right)$, trong đó g là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $\left[ {c;d} \right]$. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x = g\left( y \right)$, trục tung và hai đường thẳng $y = c,\,\,\,y = d$, quay quanh trục tung tạo nên một khối tròn xoay .Thể tích V của nó được tính theo công thức
$V = \pi \int\limits_c^d {{g^2}\left( y \right)dy} $            (3)
Thật vậy, từ công thức (2) bằng cách xem x là hàm của biến y ta suy ra công thức (3)
-Thể tích khối nón cụt: Cho khối nón cụt có chiều cao h, bán kính đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là R và r. Thể tích khối nón cụt đó là:
$V = \frac{1}{3}\pi h({R^2} + Rr + {r^2})$

Thẻ

Lượt xem

13151
Chat chit và chém gió
 • The X-Files:5/22/2015 10:22:09 PM
 • Hakunzee: giống mình ghê X-flies 5/22/2015 10:22:23 PM
 • dolaemon: thế mà lần trc ông bảo có r r giấu t 5/22/2015 10:22:33 PM
 • The X-Files: ~~ dạ chào chị 5/22/2015 10:22:42 PM
 • The X-Files: em 98 nên cứ chị em đi 5/22/2015 10:22:50 PM
 • Hakunzee: sâu 5/22/2015 10:23:03 PM
 • Hakunzee: dám gọi chị là em à 5/22/2015 10:23:16 PM
 • The X-Files: :v 5/22/2015 10:23:24 PM
 • The X-Files: Máu lên não chậm 5/22/2015 10:23:32 PM
 • dolaemon: sao ông toàn đăng ảnh phong cảnh v ankha 5/22/2015 10:23:46 PM
 • ***: ối giời :3 5/22/2015 10:23:51 PM
 • dolaemon: có mỗi avt 5/22/2015 10:23:53 PM
 • The X-Files: gọi chị xưng em ạ love_struck 5/22/2015 10:23:53 PM
 • ***: Mon dại gái :3 5/22/2015 10:24:00 PM
 • The X-Files: ảnh bạn gái có 5/22/2015 10:24:09 PM
 • Hakunzee: rolling_on_the_floor 5/22/2015 10:24:11 PM
 • The X-Files: nhưng k đăng sad 5/22/2015 10:24:15 PM
 • Hakunzee: đăng đi chứ em 5/22/2015 10:24:27 PM
 • Hakunzee: sao lại k 5/22/2015 10:24:30 PM
 • dolaemon: đăng đê 5/22/2015 10:24:31 PM
 • ***: đang vui thế lộ mất rồi :3 5/22/2015 10:24:36 PM
 • The X-Files: http://k2pi.net.vn/showthread.php?t=24573 5/22/2015 10:24:40 PM
 • The X-Files: cái thằng binhnhaukhong 5/22/2015 10:24:50 PM
 • The X-Files: tongue 5/22/2015 10:24:53 PM
 • The X-Files: thấy sao big_grin 5/22/2015 10:25:26 PM
 • dolaemon: ông yêu nó à 5/22/2015 10:25:34 PM
 • The X-Files: đã bảo bạn gái love_struck 5/22/2015 10:25:50 PM
 • The X-Files: Nghĩ sao 5/22/2015 10:25:54 PM
 • Hakunzee: trời cong bạn gái nào k em 5/22/2015 10:26:20 PM
 • dolaemon: chăn bò ấy hử 5/22/2015 10:26:27 PM
 • Hakunzee: còn 5/22/2015 10:26:27 PM
 • The X-Files: :=]] 5/22/2015 10:26:33 PM
 • The X-Files: ừ đấy 5/22/2015 10:26:37 PM
 • Hakunzee: thôi đi đây mấy đứa nc đê 5/22/2015 10:27:35 PM
 • dolaemon: sao lời giải của nó t đọc cahr hiểu cái j cả 5/22/2015 10:27:54 PM
 • The X-Files: 97 đi học đêwave 5/22/2015 10:27:56 PM
 • The X-Files: nick ta đấy chú 5/22/2015 10:28:11 PM
 • The X-Files: ~~ thằng nào nữa 5/22/2015 10:28:25 PM
 • dolaemon: à thik thể hiện hả 5/22/2015 10:28:30 PM
 • dolaemon: c hakun ơi' 5/22/2015 10:28:36 PM
 • The X-Files: đã bảo để avarta bạn gái 5/22/2015 10:28:47 PM
 • dolaemon: yêu nhau bao lâu r ông? 5/22/2015 10:29:56 PM
 • The X-Files: từ năm lớp 5 tongue 5/22/2015 10:30:53 PM
 • The X-Files: thông cảm mua cưa cùn nên cây nó lâu đổ 5/22/2015 10:31:15 PM
 • dolaemon: yêu đơn phương hử 5/22/2015 10:32:35 PM
 • The X-Files: đâu mà :w 5/22/2015 10:32:50 PM
 • dolaemon: cả 2 yêu tử lớp 5 à? hay sao? 5/22/2015 10:33:18 PM
 • The X-Files: ừ từ năm lớp 5 đấy 5/22/2015 10:34:40 PM
 • The X-Files: năm cấp 2 thì k 5/22/2015 10:34:46 PM
 • The X-Files: giờ lên c3 lại 5/22/2015 10:34:52 PM
 • dolaemon: thế qué nào? 5/22/2015 10:35:29 PM
 • The X-Files: thế ý đấy :O 5/22/2015 10:35:41 PM
 • The X-Files: Ng ta gọi đấy là duyên số rồi 5/22/2015 10:35:53 PM
 • dolaemon: k phải đâu t hiểu r 5/22/2015 10:36:18 PM
 • dolaemon: lớp 5 ny ông còn ngu nên yêu ông 5/22/2015 10:36:31 PM
 • dolaemon: c2 nó khôn hơn nên k yêu ông mà yêu thg khác 5/22/2015 10:36:50 PM
 • dolaemon: c3 nó bị thg kia đá nên quay lại vs ông 5/22/2015 10:37:05 PM
 • dolaemon: mà ông có bị nó đào k v? 5/22/2015 10:37:16 PM
 • The X-Files: Bạn ý không phải ng như thế tongue 5/22/2015 10:37:44 PM
 • dolaemon: bạn ý ??????? 5/22/2015 10:38:03 PM
 • dolaemon: nói năng lịch sự từ bh v? 5/22/2015 10:38:15 PM
 • The X-Files: từ lúc có bạn gái 5/22/2015 10:38:46 PM
 • dolaemon: ghê nhở 5/22/2015 10:39:35 PM
 • The X-Files:5/22/2015 10:39:42 PM
 • dolaemon: chắc lên đây nói v cho oai 5/22/2015 10:40:08 PM
 • dolaemon: ở nhà chắc lại mày tao chứ j 5/22/2015 10:40:18 PM
 • The X-Files: :v chuẩn 5/22/2015 10:41:03 PM
 • dolaemon: chuyện. biết thừa mà 5/22/2015 10:41:21 PM
 • dolaemon: nghỉ hè chưa ? 5/22/2015 10:42:32 PM
 • The X-Files: ừ vừa hôm nay bế giảng 5/22/2015 10:44:45 PM
 • dolaemon: tổng kết đc bn? 5/22/2015 10:45:02 PM
 • The X-Files: cũng vừa đủ điểm nhận giấy khen 5/22/2015 10:45:46 PM
 • dolaemon: bn thì nói đi 5/22/2015 10:45:58 PM
 • The X-Files: 8.2 hay sao 5/22/2015 10:47:12 PM
 • The X-Files: nhớ thế 5/22/2015 10:47:20 PM
 • dolaemon: điểm toán lý hóa có cao k? 5/22/2015 10:47:37 PM
 • The X-Files: chả môn nào cao 5/22/2015 10:50:09 PM
 • dolaemon: toán đc bn? có đến 9, k? 5/22/2015 10:50:34 PM
 • The X-Files: gần đến 5/22/2015 10:51:42 PM
 • dolaemon: thôi t off 5/22/2015 10:52:21 PM
 • dolaemon: buồn ngủ quá 5/22/2015 10:52:27 PM
 • dolaemon: tối qua 12 h ms ngủ 5/22/2015 10:52:41 PM
 • The X-Files: t cũng phải ngủ 5/22/2015 10:53:25 PM
 • The X-Files: mai đi liên hoan lớp 5/22/2015 10:53:31 PM
 • gialinhgialinh: . 5/22/2015 10:54:32 PM
 • nguyentruongnhatphat: may ban oi 5/23/2015 12:42:40 AM
 • nguyentruongnhatphat: phan 2 5/23/2015 12:43:30 AM
 • nguyentruongnhatphat: vi du 1 tai sao lai co 1/2 vay 5/23/2015 12:43:40 AM
 • nguyentruongnhatphat: ??????????????????? 5/23/2015 12:43:42 AM
 • johnnn509: coffee 5/23/2015 12:51:00 AM
 • Huker: surprise 5/23/2015 2:10:20 AM
 • johnnn509: alien 5/23/2015 2:22:59 AM
 • Huker: 22222 5/23/2015 2:26:31 AM
 • Huker: h này mà vẫn có người à 5/23/2015 2:26:47 AM
 • Huker: transformer 5/23/2015 2:27:42 AM
 • johnnn509: skull 5/23/2015 2:42:08 AM
 • Huker: ê 5/23/2015 2:45:18 AM
 • Huker: giới thiệu đi 5/23/2015 2:45:27 AM
 • johnnn509: vao trang ca nhan la thay thui. 5/23/2015 2:51:25 AM
 • johnnn509: sleepy 5/23/2015 4:10:03 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Huker
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Tiểu Louis
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • buitantinh99
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • ngoitrongtolethohettenem