1. Phương trình cơ bản
- Phương trình mũ cơ bản có dạng ${a^x} = m$ trong đó $m$ là số đã cho. Phương trình này xác định với mọi $x$.
Nếu $m \leqslant 0$ thì phương trình ${a^x} = m$ vô nghiệm
Nếu $m > 0$ thì phương trình ${a^x} = m$ có nghiệm duy nhất $x = {\log _a}m$. Nói cách khác    $\forall m \in \left( {0; + \infty } \right),{a^x} = m \Leftrightarrow x = {\log _a}m$
- Phương trình logarit cơ bản có dạng ${\log _a}x = m$, trong đó m là số đã cho. Điều kiện xác định của phương trình này là $x > 0$.
Với mỗi giá trị tùy ý của m, phương trình ${\log _a}x = m$luôn có một nghiệm duy nhất $x = {a^m}$. Nói cách khác
$\forall m \in \left( { - \infty ; + \infty } \right),{\log _a}x = m \Leftrightarrow x = {a^m}$
2. Một số phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit
a) Phương pháp đưa về cùng cơ số
            Trong bài trước, ta biết các tính chất
(i) ${a^\alpha } = {a^\beta } \Leftrightarrow \alpha  = \beta \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(a \ne 0)$
(ii) Nếu $\alpha  > 0,\,\,\beta  > 0\,\,$ thì $\,\,{\log _a}\alpha  = \,{\log _a}\beta  \Leftrightarrow \alpha  = \beta $
Áp dụng các tính chất đó, ta có thể giải 1 số dạng phương trình mũ ( hoặc logarit) bằng cách đưa các lũy thừa (hoặc các logarit) trong phương trình về lũy thừa (hoặc logarit) với cùng 1 cơ số.
Ví dụ : Giải phương trình  ${9^{x + 1}} = {27^{2x + 1}}$            (1)
Giải
nhận xét rằng ta có thể đưa hai vế của phương trình về luỹ thừa của cùng cơ số 3
${9^{x + 1}} = {27^{2(x + 1)}}$ và ${27^{2x + 1}} = {3^{(3x + 1)}}$
Do đó
$\begin{gathered}
  \left( 1 \right) \Leftrightarrow {3^{2(x + 1)}} = {3^{3(2x + 1)}} \Leftrightarrow 2(x + 1) = 3(2x + 1)   \\
  \,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow \,\, - 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{1}{4}   \\
\end{gathered} $
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x =  - \frac{1}{4}$
b)Phương pháp đặt ẩn phụ
Ví dụ : Giải phương trình ${3^{2x + 5}} = {3^{x + 2}} + 2$               
Giải: Ta có thể viết ${3^{2x + 5}} = {3.3^{2x + 4}} = 3.{({3^{x + 2}})^2}$
Đặt $y = {3^{x + 2}}\,\,\,(y > 0)$ thì phương trình đã cho có dạng $3{y^2} = y + 2 \Leftrightarrow y = 1;y =  - \frac{2}{3}$, nhưng chỉ có y=1 là thích hợp
Do đó: ${3^{2x + 5}} = {3^{x + 2}} + 2 \Leftrightarrow {3^{x + 2}} = 1 \Leftrightarrow x =  - 2$
a)    Phương pháp lôgarit hoá
Tính chất (ii) đã nêu còn cho phép giải phương trình có hai vế luôn dương bằng cách lấy lôgarit hai vế( theo cùng một cơ số thích hợp nào đó ). Việc làm đó gọi là lôgarit hoá hai vế của phương trình.
Ví dụ: Giải phương trình ${3^{x - 1}}{.2^{{x^2}}} = {8.4^{x - 2}}$
Giải: Logarit hóa 2 vế theo cơ số 2 ta có:
$\begin{gathered}
  {3^{x - 1}}{.2^{{x^2}}} = {8.4^{x - 2}} \Leftrightarrow (x - 1){\log _2}3 + {x^2} = {\log _2}8 + (x - 2){\log _2}4   \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {x^2} - (2 - {\log _2}3)x + 1 - {\log _2}3 = 0   \\
\end{gathered} $
Phương trình bậc 2 cuối cùng có 2 nghiệm là $x = 1\& x = 1 - {\log _2}3$. Đó là nghiệm của phương trình đã cho
b)    Phương pháp sử dụng tính đồng biến hay nghịch biến của hàm số
Ví dụ: Giải phương trình ${2^x} = 2 - {\log _3}x$
Giải:
Dễ thấy x=1 là 1 nghiệm của phương trình
Ta sẽ chứng mình phương trình không còn nghiệm nào khác
Thật vậy, điều kiện xác định của phương trình là x>0. Trên khoảng đó, hàm số $y = {2^x}$ đống biến trong khi hàm số $y = 2 - {\log _3}x$ nghịch biến
Ta xét 2 trường hợp:
-Nếu x>1 thì ${\log _3}x > 0\& {2^x} > 2$. Do đó $2 - {\log _3}x < 2 < {2^x}$. Suy ra phương trình vô nghiệm
-Nếu 0<x<1 thì ${\log _3}x < 0\& {2^x} < 2$. Do đó $2 - {\log _3}x > 2 > {2^x}$. Suy ra phương trình vô nghiệm
Tóm lại, phương trình đã cho chỉ có 1 nghiệm $x =1$

Thẻ

Lượt xem

7820
Chat chit và chém gió
 • Vương Doanh Chessssssss...: đáng sợ kinh 11/29/2015 8:53:19 PM
 • ๖ۣۜNhạt: Tú Nguyên Nguyễn 11/29/2015 8:53:22 PM
 • ๖ۣۜNhạt: của thanh niên nào thế 11/29/2015 8:53:28 PM
 • khoqua122: nhạt đi chiếc xe như thằng giốt 11/29/2015 8:53:30 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: khoqua đâu r 11/29/2015 8:53:38 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: spam tiếp 11/29/2015 8:53:44 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: rolling_on_the_floor 11/29/2015 8:53:48 PM
 • ๖ۣۜNhạt: straight_face nhà em nghèo 11/29/2015 8:54:00 PM
 • ๖ۣۜNhạt: tiền đéo đâu đi xe khôn 11/29/2015 8:54:08 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: -_- 11/29/2015 8:54:18 PM
 • anh81065: ko spam nữa ak? 11/29/2015 8:54:23 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhạt vc 11/29/2015 8:54:24 PM
 • ๖ۣۜNhạt: sửu nhi xl` 11/29/2015 8:54:30 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nga : ))) 11/29/2015 8:54:36 PM
 • khoqua122: Nga ๖ۣۜNgố: có anh lí laughing 11/29/2015 8:37:28 PM #๖ۣۜ M ú t ๖ۣۜ T a y ≧◡≦: - straight_face k 11/29/2015 8:37:30 PM Hongcam98: s k thấy bạn #trang 11/29/2015 8:37:33 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:37:39 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: anh lý học giỏi lí laughing 11/29/2015 8:37:40 PM ๖ۣۜNhạt: anh học ngu lắm straight_face 11/29/2015 8:37:43 PM ๖ۣۜNhạt: đừng hỏi a straight_face 11/29/2015 8:37:53 PM duongthuytrang27: đây nhè Hongcam98 11/29/2015 8:37:55 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang laughing 11/29/2015 8:38:06 PM duongthuytrang27: sủa laughing ahaha 11/29/2015 8:38:12 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thấy cái mắt m đâu laughing 11/29/2015 8:38:20 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- sít :3 11/29/2015 8:38:24 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:38:26 PM ๖ۣۜNhạt: che cái mồm vào 11/29/2015 8:38:37 PM duongthuytrang27: laughing k thấy là k thấy tđn 11/29/2015 8:38:38 PM Hongcam98: ? 11/29/2015 8:38:40 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:38:48 PM duongthuytrang27: đi tới link này 11/29/2015 8:38:53 PM ๖ۣۜNhạt: ruồi bay đầy mồm kìa big_grin 11/29/2015 8:38:56 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: https://www.facebook.com/hangnga.222000 11/29/2015 8:39:01 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: phong trào thôi mà laughing có sao đâu laughing 11/29/2015 8:39:13 PM duongthuytrang27: t gửi r kaif 11/29/2015 8:39:22 PM duongthuytrang27: kìa 11/29/2015 8:39:24 PM duongthuytrang27: m đã chấp nhận đau 11/29/2015 8:39:29 PM duongthuytrang27: m đi đến link kia r chấp nhận đi 11/29/2015 8:39:38 PM trangthi00: xin lỗi cho hỏi a^3-9a+3a^2+27 bài này cói giaải được kh ạk 11/29/2015 8:39:46 PM ๖ۣۜNhạt: câu folow trá hành straight_face 11/29/2015 8:39:48 PM trangthi00: giải giùm em với được kh happy 11/29/2015 8:40:09 PM Hongcam98: thoy đưa nick f luôn đi 11/29/2015 8:40:10 PM ๖ۣۜNhạt: https://www.facebook.com/gone.with.the.wind.0112 11/29/2015 8:40:15 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 11/29/2015 8:40:28 PM ๖ۣۜNhạt: cái đó hình như alf hằng đẳng thức mà 11/29/2015 8:40:36 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính cũng ra mà -_- 11/29/2015 8:40:43 PM duongthuytrang27: Trang Tròn (iÊu bỒ cOn bẠn) 11/29/2015 8:40:44 PM duongthuytrang27: đó Hongcam 98 ạ 11/29/2015 8:40:52 PM trangthi00: NHạt: làm sao ạk 11/29/2015 8:41:10 PM trangthi00: HĐT kh ra ạk 11/29/2015 8:41:18 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính ấy straight_face 11/29/2015 8:41:22 PM duongthuytrang27: nghiệm vô tỉ 11/29/2015 8:41:25 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin trang 11/29/2015 8:41:26 PM Vương Doanh Chessssssss...: spam đi 11/29/2015 8:41:30 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: OMG 11/29/2015 8:42:09 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:11 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chú doanh 11/29/2015 8:42:14 PM anh81065: 😂 11/29/2015 8:42:34 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:38 PM duongthuytrang27: JIn lại khoe răng trắng rồi 11/29/2015 8:42:39 PM anh81065: 😂
 • ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:54:44 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nga :0) 11/29/2015 8:54:44 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nga laughing 11/29/2015 8:54:48 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: sửu nhi là cái quái gì thế 11/29/2015 8:54:49 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: hả 11/29/2015 8:55:01 PM
 • jungmilk_cbs: sửu nhi = trẻ trâu rolling_on_the_floor) 11/29/2015 8:55:02 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...:11/29/2015 8:55:05 PM
 • jungmilk_cbs: hay còn có tên gọi khác là ngưu nhi smug 11/29/2015 8:55:38 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: làm quái gì có trâu đâu mà gọi trẻ trâu nữa 11/29/2015 8:55:39 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: ít trâu lắm 11/29/2015 8:55:57 PM
 • ๖ۣۜNhạt: xem anh khoqua dọa em kaif 11/29/2015 8:56:22 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 8:56:30 PM
 • ๖ۣۜNhạt: sợ vcl ra ấy 11/29/2015 8:56:35 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: khoqua đâu r 11/29/2015 8:56:37 PM
 • ๖ۣۜNhạt: nó đang pm riêng đe dọa giết t 11/29/2015 8:56:50 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- 11/29/2015 8:56:57 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: ra spam tiếp cho nhạt nó sợ 11/29/2015 8:56:57 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: laughing 11/29/2015 8:57:04 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 8:57:04 PM
 • jungmilk_cbs: mai có án mạng = )))) 11/29/2015 8:57:05 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nhạt ko kb vs chị à :3 11/29/2015 8:57:06 PM
 • ๖ۣۜNhạt: sợ vcl 11/29/2015 8:57:16 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nga ngu ngốc kết bạn làm gì 11/29/2015 8:57:23 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- 11/29/2015 8:57:30 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: cho nó ngu theo à 11/29/2015 8:57:32 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: hâm 11/29/2015 8:57:35 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing nag này 11/29/2015 8:57:45 PM
 • ๖ۣۜNhạt: nga này laughing 11/29/2015 8:57:51 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nag 11/29/2015 8:57:53 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nag 11/29/2015 8:57:58 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nag 11/29/2015 8:58:01 PM
 • ๖ۣۜNhạt: đưa link đây 11/29/2015 8:58:03 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: viết mãi nhầm 11/29/2015 8:58:08 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nga nhể 11/29/2015 8:58:14 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nga ngu ngốc rolling_on_the_floor 11/29/2015 8:58:31 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: im đi -_- 11/29/2015 8:58:38 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: éo 11/29/2015 8:58:42 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ngu cái quần gì :3 11/29/2015 8:58:46 PM
 • ๖ۣۜNhạt: thấy nso xàm lồn k straight_face 11/29/2015 8:58:50 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhạt mất dạy 11/29/2015 8:59:02 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: kinh quá nhạt êy 11/29/2015 8:59:10 PM
 • ๖ۣۜNhạt: đối vs m k cần tử tế straight_face 11/29/2015 8:59:25 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: dân giang hồ à 11/29/2015 8:59:28 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: laughing 11/29/2015 8:59:35 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: https://www.facebook.com/hangnga.222000 11/29/2015 8:59:36 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: đây từng thời là dân giang hồ r 11/29/2015 8:59:51 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: sửu nhi laughing 11/29/2015 9:00:07 PM
 • Đá Nhỏ: ai giúp e đi! 11/29/2015 9:00:39 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhưng bây giờ rửa tay gáckiếm thôi mà nga ngu ngốc thích ăn đòn ko ??? 11/29/2015 9:00:45 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố:11/29/2015 9:00:52 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: được 11/29/2015 9:01:01 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: oánh con gái là nhục lắm á laughing 11/29/2015 9:01:06 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: cho điwạ chỉ 11/29/2015 9:01:06 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhục á 11/29/2015 9:01:13 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 9:01:21 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: Di TRạch Hoài Đức HN 11/29/2015 9:01:32 PM
 • ๖ۣۜNhạt: t nghi thằng khoqua vs thằng này là 1 11/29/2015 9:01:38 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 9:01:42 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: hâm à 11/29/2015 9:01:44 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing xl` 11/29/2015 9:01:52 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: éo phải nhá 11/29/2015 9:01:53 PM
 • khoqua122: trẻ trâu 11/29/2015 9:01:55 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: laughing 11/29/2015 9:01:59 PM
 • ๖ۣۜNhạt: đòi giét t mới vcc 11/29/2015 9:02:01 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 9:02:07 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: hâm 11/29/2015 9:02:07 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: rất ghét dân giang hồ 11/29/2015 9:02:16 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: :# 11/29/2015 9:02:17 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhạt mất dạy vừa thôi 11/29/2015 9:02:17 PM
 • ๖ۣۜNhạt: đến đay giết hộ t cái laughing 11/29/2015 9:02:22 PM
 • khoqua122: Nga ๖ۣۜNgố: có anh lí laughing 11/29/2015 8:37:28 PM #๖ۣۜ M ú t ๖ۣۜ T a y ≧◡≦: - straight_face k 11/29/2015 8:37:30 PM Hongcam98: s k thấy bạn #trang 11/29/2015 8:37:33 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:37:39 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: anh lý học giỏi lí laughing 11/29/2015 8:37:40 PM ๖ۣۜNhạt: anh học ngu lắm straight_face 11/29/2015 8:37:43 PM ๖ۣۜNhạt: đừng hỏi a straight_face 11/29/2015 8:37:53 PM duongthuytrang27: đây nhè Hongcam98 11/29/2015 8:37:55 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang laughing 11/29/2015 8:38:06 PM duongthuytrang27: sủa laughing ahaha 11/29/2015 8:38:12 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thấy cái mắt m đâu laughing 11/29/2015 8:38:20 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- sít :3 11/29/2015 8:38:24 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:38:26 PM ๖ۣۜNhạt: che cái mồm vào 11/29/2015 8:38:37 PM duongthuytrang27: laughing k thấy là k thấy tđn 11/29/2015 8:38:38 PM Hongcam98: ? 11/29/2015 8:38:40 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:38:48 PM duongthuytrang27: đi tới link này 11/29/2015 8:38:53 PM ๖ۣۜNhạt: ruồi bay đầy mồm kìa big_grin 11/29/2015 8:38:56 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: https://www.facebook.com/hangnga.222000 11/29/2015 8:39:01 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: phong trào thôi mà laughing có sao đâu laughing 11/29/2015 8:39:13 PM duongthuytrang27: t gửi r kaif 11/29/2015 8:39:22 PM duongthuytrang27: kìa 11/29/2015 8:39:24 PM duongthuytrang27: m đã chấp nhận đau 11/29/2015 8:39:29 PM duongthuytrang27: m đi đến link kia r chấp nhận đi 11/29/2015 8:39:38 PM trangthi00: xin lỗi cho hỏi a^3-9a+3a^2+27 bài này cói giaải được kh ạk 11/29/2015 8:39:46 PM ๖ۣۜNhạt: câu folow trá hành straight_face 11/29/2015 8:39:48 PM trangthi00: giải giùm em với được kh happy 11/29/2015 8:40:09 PM Hongcam98: thoy đưa nick f luôn đi 11/29/2015 8:40:10 PM ๖ۣۜNhạt: https://www.facebook.com/gone.with.the.wind.0112 11/29/2015 8:40:15 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 11/29/2015 8:40:28 PM ๖ۣۜNhạt: cái đó hình như alf hằng đẳng thức mà 11/29/2015 8:40:36 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính cũng ra mà -_- 11/29/2015 8:40:43 PM duongthuytrang27: Trang Tròn (iÊu bỒ cOn bẠn) 11/29/2015 8:40:44 PM duongthuytrang27: đó Hongcam 98 ạ 11/29/2015 8:40:52 PM trangthi00: NHạt: làm sao ạk 11/29/2015 8:41:10 PM trangthi00: HĐT kh ra ạk 11/29/2015 8:41:18 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính ấy straight_face 11/29/2015 8:41:22 PM duongthuytrang27: nghiệm vô tỉ 11/29/2015 8:41:25 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin trang 11/29/2015 8:41:26 PM Vương Doanh Chessssssss...: spam đi 11/29/2015 8:41:30 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: OMG 11/29/2015 8:42:09 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:11 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chú doanh 11/29/2015 8:42:14 PM anh81065: 😂 11/29/2015 8:42:34 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:38 PM duongthuytrang27: JIn lại khoe răng trắng rồi 11/29/2015 8:42:39 PM anh81065: 😂
 • ๖ۣۜNhạt: thứ trẻ trâu laughing 11/29/2015 9:02:36 PM
 • khoqua122: Nga ๖ۣۜNgố: có anh lí laughing 11/29/2015 8:37:28 PM #๖ۣۜ M ú t ๖ۣۜ T a y ≧◡≦: - straight_face k 11/29/2015 8:37:30 PM Hongcam98: s k thấy bạn #trang 11/29/2015 8:37:33 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:37:39 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: anh lý học giỏi lí laughing 11/29/2015 8:37:40 PM ๖ۣۜNhạt: anh học ngu lắm straight_face 11/29/2015 8:37:43 PM ๖ۣۜNhạt: đừng hỏi a straight_face 11/29/2015 8:37:53 PM duongthuytrang27: đây nhè Hongcam98 11/29/2015 8:37:55 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang laughing 11/29/2015 8:38:06 PM duongthuytrang27: sủa laughing ahaha 11/29/2015 8:38:12 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thấy cái mắt m đâu laughing 11/29/2015 8:38:20 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- sít :3 11/29/2015 8:38:24 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:38:26 PM ๖ۣۜNhạt: che cái mồm vào 11/29/2015 8:38:37 PM duongthuytrang27: laughing k thấy là k thấy tđn 11/29/2015 8:38:38 PM Hongcam98: ? 11/29/2015 8:38:40 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:38:48 PM duongthuytrang27: đi tới link này 11/29/2015 8:38:53 PM ๖ۣۜNhạt: ruồi bay đầy mồm kìa big_grin 11/29/2015 8:38:56 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: https://www.facebook.com/hangnga.222000 11/29/2015 8:39:01 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: phong trào thôi mà laughing có sao đâu laughing 11/29/2015 8:39:13 PM duongthuytrang27: t gửi r kaif 11/29/2015 8:39:22 PM duongthuytrang27: kìa 11/29/2015 8:39:24 PM duongthuytrang27: m đã chấp nhận đau 11/29/2015 8:39:29 PM duongthuytrang27: m đi đến link kia r chấp nhận đi 11/29/2015 8:39:38 PM trangthi00: xin lỗi cho hỏi a^3-9a+3a^2+27 bài này cói giaải được kh ạk 11/29/2015 8:39:46 PM ๖ۣۜNhạt: câu folow trá hành straight_face 11/29/2015 8:39:48 PM trangthi00: giải giùm em với được kh happy 11/29/2015 8:40:09 PM Hongcam98: thoy đưa nick f luôn đi 11/29/2015 8:40:10 PM ๖ۣۜNhạt: https://www.facebook.com/gone.with.the.wind.0112 11/29/2015 8:40:15 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 11/29/2015 8:40:28 PM ๖ۣۜNhạt: cái đó hình như alf hằng đẳng thức mà 11/29/2015 8:40:36 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính cũng ra mà -_- 11/29/2015 8:40:43 PM duongthuytrang27: Trang Tròn (iÊu bỒ cOn bẠn) 11/29/2015 8:40:44 PM duongthuytrang27: đó Hongcam 98 ạ 11/29/2015 8:40:52 PM trangthi00: NHạt: làm sao ạk 11/29/2015 8:41:10 PM trangthi00: HĐT kh ra ạk 11/29/2015 8:41:18 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính ấy straight_face 11/29/2015 8:41:22 PM duongthuytrang27: nghiệm vô tỉ 11/29/2015 8:41:25 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin trang 11/29/2015 8:41:26 PM Vương Doanh Chessssssss...: spam đi 11/29/2015 8:41:30 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: OMG 11/29/2015 8:42:09 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:11 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chú doanh 11/29/2015 8:42:14 PM anh81065: 😂 11/29/2015 8:42:34 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:38 PM duongthuytrang27: JIn lại khoe răng trắng rồi 11/29/2015 8:42:39 PM anh81065: 😂
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhạt mất dạy 11/29/2015 9:02:46 PM
 • duongthuytrang27: toàn hero bàn phím laughing 11/29/2015 9:02:49 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: chuẩn 11/29/2015 9:02:55 PM
 • khoqua122: Nga ๖ۣۜNgố: có anh lí laughing 11/29/2015 8:37:28 PM #๖ۣۜ M ú t ๖ۣۜ T a y ≧◡≦: - straight_face k 11/29/2015 8:37:30 PM Hongcam98: s k thấy bạn #trang 11/29/2015 8:37:33 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:37:39 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: anh lý học giỏi lí laughing 11/29/2015 8:37:40 PM ๖ۣۜNhạt: anh học ngu lắm straight_face 11/29/2015 8:37:43 PM ๖ۣۜNhạt: đừng hỏi a straight_face 11/29/2015 8:37:53 PM duongthuytrang27: đây nhè Hongcam98 11/29/2015 8:37:55 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang laughing 11/29/2015 8:38:06 PM duongthuytrang27: sủa laughing ahaha 11/29/2015 8:38:12 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thấy cái mắt m đâu laughing 11/29/2015 8:38:20 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- sít :3 11/29/2015 8:38:24 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:38:26 PM ๖ۣۜNhạt: che cái mồm vào 11/29/2015 8:38:37 PM duongthuytrang27: laughing k thấy là k thấy tđn 11/29/2015 8:38:38 PM Hongcam98: ? 11/29/2015 8:38:40 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:38:48 PM duongthuytrang27: đi tới link này 11/29/2015 8:38:53 PM ๖ۣۜNhạt: ruồi bay đầy mồm kìa big_grin 11/29/2015 8:38:56 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: https://www.facebook.com/hangnga.222000 11/29/2015 8:39:01 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: phong trào thôi mà laughing có sao đâu laughing 11/29/2015 8:39:13 PM duongthuytrang27: t gửi r kaif 11/29/2015 8:39:22 PM duongthuytrang27: kìa 11/29/2015 8:39:24 PM duongthuytrang27: m đã chấp nhận đau 11/29/2015 8:39:29 PM duongthuytrang27: m đi đến link kia r chấp nhận đi 11/29/2015 8:39:38 PM trangthi00: xin lỗi cho hỏi a^3-9a+3a^2+27 bài này cói giaải được kh ạk 11/29/2015 8:39:46 PM ๖ۣۜNhạt: câu folow trá hành straight_face 11/29/2015 8:39:48 PM trangthi00: giải giùm em với được kh happy 11/29/2015 8:40:09 PM Hongcam98: thoy đưa nick f luôn đi 11/29/2015 8:40:10 PM ๖ۣۜNhạt: https://www.facebook.com/gone.with.the.wind.0112 11/29/2015 8:40:15 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 11/29/2015 8:40:28 PM ๖ۣۜNhạt: cái đó hình như alf hằng đẳng thức mà 11/29/2015 8:40:36 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính cũng ra mà -_- 11/29/2015 8:40:43 PM duongthuytrang27: Trang Tròn (iÊu bỒ cOn bẠn) 11/29/2015 8:40:44 PM duongthuytrang27: đó Hongcam 98 ạ 11/29/2015 8:40:52 PM trangthi00: NHạt: làm sao ạk 11/29/2015 8:41:10 PM trangthi00: HĐT kh ra ạk 11/29/2015 8:41:18 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính ấy straight_face 11/29/2015 8:41:22 PM duongthuytrang27: nghiệm vô tỉ 11/29/2015 8:41:25 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin trang 11/29/2015 8:41:26 PM Vương Doanh Chessssssss...: spam đi 11/29/2015 8:41:30 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: OMG 11/29/2015 8:42:09 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:11 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chú doanh 11/29/2015 8:42:14 PM anh81065: 😂 11/29/2015 8:42:34 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:38 PM duongthuytrang27: JIn lại khoe răng trắng rồi 11/29/2015 8:42:39 PM anh81065: 😂
 • Vương Doanh Chessssssss...: straight_face 11/29/2015 9:03:03 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: khoqua túc tiệp 11/29/2015 9:03:27 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 9:03:28 PM
 • khoqua122: Nga ๖ۣۜNgố: có anh lí laughing 11/29/2015 8:37:28 PM #๖ۣۜ M ú t ๖ۣۜ T a y ≧◡≦: - straight_face k 11/29/2015 8:37:30 PM Hongcam98: s k thấy bạn #trang 11/29/2015 8:37:33 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:37:39 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: anh lý học giỏi lí laughing 11/29/2015 8:37:40 PM ๖ۣۜNhạt: anh học ngu lắm straight_face 11/29/2015 8:37:43 PM ๖ۣۜNhạt: đừng hỏi a straight_face 11/29/2015 8:37:53 PM duongthuytrang27: đây nhè Hongcam98 11/29/2015 8:37:55 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang laughing 11/29/2015 8:38:06 PM duongthuytrang27: sủa laughing ahaha 11/29/2015 8:38:12 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thấy cái mắt m đâu laughing 11/29/2015 8:38:20 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- sít :3 11/29/2015 8:38:24 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:38:26 PM ๖ۣۜNhạt: che cái mồm vào 11/29/2015 8:38:37 PM duongthuytrang27: laughing k thấy là k thấy tđn 11/29/2015 8:38:38 PM Hongcam98: ? 11/29/2015 8:38:40 PM duongthuytrang27: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969120373 11/29/2015 8:38:48 PM duongthuytrang27: đi tới link này 11/29/2015 8:38:53 PM ๖ۣۜNhạt: ruồi bay đầy mồm kìa big_grin 11/29/2015 8:38:56 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: https://www.facebook.com/hangnga.222000 11/29/2015 8:39:01 PM ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: phong trào thôi mà laughing có sao đâu laughing 11/29/2015 8:39:13 PM duongthuytrang27: t gửi r kaif 11/29/2015 8:39:22 PM duongthuytrang27: kìa 11/29/2015 8:39:24 PM duongthuytrang27: m đã chấp nhận đau 11/29/2015 8:39:29 PM duongthuytrang27: m đi đến link kia r chấp nhận đi 11/29/2015 8:39:38 PM trangthi00: xin lỗi cho hỏi a^3-9a+3a^2+27 bài này cói giaải được kh ạk 11/29/2015 8:39:46 PM ๖ۣۜNhạt: câu folow trá hành straight_face 11/29/2015 8:39:48 PM trangthi00: giải giùm em với được kh happy 11/29/2015 8:40:09 PM Hongcam98: thoy đưa nick f luôn đi 11/29/2015 8:40:10 PM ๖ۣۜNhạt: https://www.facebook.com/gone.with.the.wind.0112 11/29/2015 8:40:15 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 11/29/2015 8:40:28 PM ๖ۣۜNhạt: cái đó hình như alf hằng đẳng thức mà 11/29/2015 8:40:36 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính cũng ra mà -_- 11/29/2015 8:40:43 PM duongthuytrang27: Trang Tròn (iÊu bỒ cOn bẠn) 11/29/2015 8:40:44 PM duongthuytrang27: đó Hongcam 98 ạ 11/29/2015 8:40:52 PM trangthi00: NHạt: làm sao ạk 11/29/2015 8:41:10 PM trangthi00: HĐT kh ra ạk 11/29/2015 8:41:18 PM ๖ۣۜNhạt: ấn máy tính ấy straight_face 11/29/2015 8:41:22 PM duongthuytrang27: nghiệm vô tỉ 11/29/2015 8:41:25 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin trang 11/29/2015 8:41:26 PM Vương Doanh Chessssssss...: spam đi 11/29/2015 8:41:30 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: OMG 11/29/2015 8:42:09 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:11 PM ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chú doanh 11/29/2015 8:42:14 PM anh81065: 😂 11/29/2015 8:42:34 PM ๖ۣۜNhạt: straight_face 11/29/2015 8:42:38 PM duongthuytrang27: JIn lại khoe răng trắng rồi 11/29/2015 8:42:39 PM anh81065: 😂
 • Vương Doanh Chessssssss...: nhạt mất dạy 11/29/2015 9:03:39 PM
 • ๖ۣۜNhạt: laughing 11/29/2015 9:03:55 PM
 • khoqua122: mất dạy 11/29/2015 9:03:57 PM
 • Vương Doanh Chessssssss...: mà ngangố mất dạy ko kém 11/29/2015 9:04:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • Marin
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜNhạt
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • #๖ۣۜ M ú t ๖ۣۜ T a y ≧◡≦
 • phuonglinhst365
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • trungvip26
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • khoqua122
 • Vương Doanh Chessssssss...
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • trongdz2552002
 • hoanghangnga2000
 • Thanh Nhàn
 • Earth and sky
 • anh81065
 • bhngnguyen
 • jungmilk_cbs
 • 7713880
 • trangthi00
 • thao1999baby