1. Phương trình cơ bản
- Phương trình mũ cơ bản có dạng ${a^x} = m$ trong đó $m$ là số đã cho. Phương trình này xác định với mọi $x$.
Nếu $m \leqslant 0$ thì phương trình ${a^x} = m$ vô nghiệm
Nếu $m > 0$ thì phương trình ${a^x} = m$ có nghiệm duy nhất $x = {\log _a}m$. Nói cách khác    $\forall m \in \left( {0; + \infty } \right),{a^x} = m \Leftrightarrow x = {\log _a}m$
- Phương trình logarit cơ bản có dạng ${\log _a}x = m$, trong đó m là số đã cho. Điều kiện xác định của phương trình này là $x > 0$.
Với mỗi giá trị tùy ý của m, phương trình ${\log _a}x = m$luôn có một nghiệm duy nhất $x = {a^m}$. Nói cách khác
$\forall m \in \left( { - \infty ; + \infty } \right),{\log _a}x = m \Leftrightarrow x = {a^m}$
2. Một số phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit
a) Phương pháp đưa về cùng cơ số
            Trong bài trước, ta biết các tính chất
(i) ${a^\alpha } = {a^\beta } \Leftrightarrow \alpha  = \beta \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(a \ne 0)$
(ii) Nếu $\alpha  > 0,\,\,\beta  > 0\,\,$ thì $\,\,{\log _a}\alpha  = \,{\log _a}\beta  \Leftrightarrow \alpha  = \beta $
Áp dụng các tính chất đó, ta có thể giải 1 số dạng phương trình mũ ( hoặc logarit) bằng cách đưa các lũy thừa (hoặc các logarit) trong phương trình về lũy thừa (hoặc logarit) với cùng 1 cơ số.
Ví dụ : Giải phương trình  ${9^{x + 1}} = {27^{2x + 1}}$            (1)
Giải
nhận xét rằng ta có thể đưa hai vế của phương trình về luỹ thừa của cùng cơ số 3
${9^{x + 1}} = {27^{2(x + 1)}}$ và ${27^{2x + 1}} = {3^{(3x + 1)}}$
Do đó
$\begin{gathered}
  \left( 1 \right) \Leftrightarrow {3^{2(x + 1)}} = {3^{3(2x + 1)}} \Leftrightarrow 2(x + 1) = 3(2x + 1)   \\
  \,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow \,\, - 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{1}{4}   \\
\end{gathered} $
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x =  - \frac{1}{4}$
b)Phương pháp đặt ẩn phụ
Ví dụ : Giải phương trình ${3^{2x + 5}} = {3^{x + 2}} + 2$               
Giải: Ta có thể viết ${3^{2x + 5}} = {3.3^{2x + 4}} = 3.{({3^{x + 2}})^2}$
Đặt $y = {3^{x + 2}}\,\,\,(y > 0)$ thì phương trình đã cho có dạng $3{y^2} = y + 2 \Leftrightarrow y = 1;y =  - \frac{2}{3}$, nhưng chỉ có y=1 là thích hợp
Do đó: ${3^{2x + 5}} = {3^{x + 2}} + 2 \Leftrightarrow {3^{x + 2}} = 1 \Leftrightarrow x =  - 2$
a)    Phương pháp lôgarit hoá
Tính chất (ii) đã nêu còn cho phép giải phương trình có hai vế luôn dương bằng cách lấy lôgarit hai vế( theo cùng một cơ số thích hợp nào đó ). Việc làm đó gọi là lôgarit hoá hai vế của phương trình.
Ví dụ: Giải phương trình ${3^{x - 1}}{.2^{{x^2}}} = {8.4^{x - 2}}$
Giải: Logarit hóa 2 vế theo cơ số 2 ta có:
$\begin{gathered}
  {3^{x - 1}}{.2^{{x^2}}} = {8.4^{x - 2}} \Leftrightarrow (x - 1){\log _2}3 + {x^2} = {\log _2}8 + (x - 2){\log _2}4   \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {x^2} - (2 - {\log _2}3)x + 1 - {\log _2}3 = 0   \\
\end{gathered} $
Phương trình bậc 2 cuối cùng có 2 nghiệm là $x = 1\& x = 1 - {\log _2}3$. Đó là nghiệm của phương trình đã cho
b)    Phương pháp sử dụng tính đồng biến hay nghịch biến của hàm số
Ví dụ: Giải phương trình ${2^x} = 2 - {\log _3}x$
Giải:
Dễ thấy x=1 là 1 nghiệm của phương trình
Ta sẽ chứng mình phương trình không còn nghiệm nào khác
Thật vậy, điều kiện xác định của phương trình là x>0. Trên khoảng đó, hàm số $y = {2^x}$ đống biến trong khi hàm số $y = 2 - {\log _3}x$ nghịch biến
Ta xét 2 trường hợp:
-Nếu x>1 thì ${\log _3}x > 0\& {2^x} > 2$. Do đó $2 - {\log _3}x < 2 < {2^x}$. Suy ra phương trình vô nghiệm
-Nếu 0<x<1 thì ${\log _3}x < 0\& {2^x} < 2$. Do đó $2 - {\log _3}x > 2 > {2^x}$. Suy ra phương trình vô nghiệm
Tóm lại, phương trình đã cho chỉ có 1 nghiệm $x =1$

Thẻ

Lượt xem

9480
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:49:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: mỗi mk tôi 10/24/2016 11:49:58 PM
 • Hoàng Yến: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:02 PM
 • -_- hate me -_-:10/24/2016 11:50:02 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ở đây nàh t cungux có 10/24/2016 11:50:03 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thôi đi ngủ 10/24/2016 11:50:05 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 11:50:06 PM
 • -_- hate me -_-: c Phương s thía 10/24/2016 11:50:08 PM
 • Hoàng Yến: pp bà nn mđ rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:10 PM
 • 민 호앙를 수행: pp phg 10/24/2016 11:50:13 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp bà 10/24/2016 11:50:13 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: nn mơ H 10/24/2016 11:50:16 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 11:50:19 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: đien tí 10/24/2016 11:50:19 PM
 • 민 호앙를 수행: mơ kid 10/24/2016 11:50:22 PM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: love_struckpp chụy Phươn 10/24/2016 11:50:29 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: nửa đêm lên cơn laughing 10/24/2016 11:50:30 PM
 • Hoàng Yến: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:32 PM
 • 민 호앙를 수행: k tui ngại 10/24/2016 11:50:32 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:34 PM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:36 PM
 • Hoàng Yến: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:37 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 11:50:39 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: đồ thần kinh 10/24/2016 11:50:43 PM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heart 10/24/2016 11:50:47 PM
 • 민 호앙를 수행: kệ chứ 10/24/2016 11:50:48 PM
 • Hoàng Yến: rolling_on_the_floor Boss ơi 10/24/2016 11:50:51 PM
 • 민 호앙를 수행: chửi tiếp 10/24/2016 11:50:52 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:56 PM
 • Hoàng Yến: cbi hát đi em rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:50:56 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: kệ moẹ ông 10/24/2016 11:50:57 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:51:01 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: méo care 10/24/2016 11:51:02 PM
 • 민 호앙를 수행: ai cần bà qt âu 10/24/2016 11:51:14 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: bằng chiu' 10/24/2016 11:51:15 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:51:17 PM
 • Hoàng Yến: :/ quê em mùa nc lũ ? rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:51:17 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: bùm bùm 10/24/2016 11:51:20 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: chết chưa con 10/24/2016 11:51:24 PM
 • 민 호앙를 수행: phg ? 10/24/2016 11:51:26 PM
 • Hoàng Yến: con điênggggg rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:51:28 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:51:36 PM
 • Hoàng Yến: lạy rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:51:37 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: t qua fb đăng tus 10/24/2016 11:51:52 PM
 • 민 호앙를 수행: quỳ -_- 10/24/2016 11:51:58 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: " Bằng chiu " 10/24/2016 11:52:03 PM
 • Hoàng Yến: xog ngủ đi con rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:52:05 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: Bùm bùm 10/24/2016 11:52:07 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: chết chưa con 10/24/2016 11:52:14 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:52:18 PM
 • Hoàng Yến: vâng ngỏm r rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:52:23 PM
 • 민 호앙를 수행: xặc chết mẹ mất 10/24/2016 11:52:24 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: nhớ like nhá 10/24/2016 11:52:27 PM
 • Hoàng Yến: sặc rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:52:28 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:52:28 PM
 • Hoàng Yến: not xặc 10/24/2016 11:52:32 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:52:35 PM
 • 민 호앙를 수행: kệ chứ 10/24/2016 11:52:40 PM
 • Hoàng Yến: rolling_on_the_floor bố dislike 10/24/2016 11:52:40 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: lm j có dílike 10/24/2016 11:52:53 PM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heart 10/24/2016 11:52:54 PM
 • 민 호앙를 수행: Phg sống ảo vklrolling_on_the_floor 10/24/2016 11:53:04 PM
 • Hoàng Yến: có chứ rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:53:14 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ảo qq 10/24/2016 11:53:17 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:53:24 PM
 • 민 호앙를 수행: max ảo thôi chứ jrolling_on_the_floor 10/24/2016 11:53:34 PM
 • Hoàng Yến: Bosssss em 10/24/2016 11:53:46 PM
 • Hoàng Yến: Bossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10/24/2016 11:53:50 PM
 • Hoàng Yến: Linh 10/24/2016 11:53:56 PM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heart 10/24/2016 11:53:59 PM
 • Hoàng Yến: qua hangout rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:54:06 PM
 • 민 호앙를 수행: boss sao z e 10/24/2016 11:54:09 PM
 • Hoàng Yến: cho chụy nghe giọng ca vàng rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:54:20 PM
 • 민 호앙를 수행: bị vk đuổi khỏi nhà à 10/24/2016 11:54:20 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:54:25 PM
 • Hoàng Yến: hum nọ chưa đc nghe 10/24/2016 11:54:25 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing bOSS 10/24/2016 11:54:32 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: WA hát đi 10/24/2016 11:54:36 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chị nghe nữa 10/24/2016 11:54:39 PM
 • Hoàng Yến: à hí hí 10/24/2016 11:54:44 PM
 • Hoàng Yến: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:54:47 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:55:01 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: xong 10/24/2016 11:55:03 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tus ngàn like 10/24/2016 11:55:09 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:55:14 PM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: Thân chủ đang đi phượt, nhận được tin nhắn " laughing BOSS" by Hoàng Yến kích hoạt icon "broken_heartbroken_heartbroken_heart" 10/24/2016 11:56:05 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tag #tch 10/24/2016 11:56:08 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 11:56:43 PM
 • Green: Hangout đi bosss laughing 10/25/2016 12:00:06 AM
 • 민 호앙를 수행: pp 10/25/2016 12:01:01 AM
 • 민 호앙를 수행: off đây 10/25/2016 12:01:09 AM
 • Green: Pp ông k xwm film ma à rolling_on_the_floor 10/25/2016 12:01:32 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: đi học ak 10/25/2016 12:01:35 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/25/2016 12:01:38 AM
 • Green: Haha rolling_on_the_floor 10/25/2016 12:01:57 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: chăm vch 10/25/2016 12:02:10 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/25/2016 12:02:19 AM
 • Green: rolling_on_the_floor 10/25/2016 12:02:34 AM
 • 민 호앙를 수행: . 10/25/2016 12:18:35 AM
 • 민 호앙를 수행: còn ai k 10/25/2016 12:18:41 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • impossitable111
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • nguyenhuongliemtuyen
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ๖ۣۜP๖ۣۜL.. ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣DYL♥♦ﺸ
 • ⊰๖M||A||Z||E๖⊱
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Mưn ^^ Công Chúa Thủy Tề ♥
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • panh931
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood, tears ++
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • MonSky
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • -_- hate me -_-
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • .'
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • kaneki ken
 • ๖ۣۜH
 • băng
 • haxuantuan091100
 • ๖ۣۜNღ
 • phuchieudang01
 • ***
 • nhungoc
 • Bé Phong đáng yêu
 • sylik284
 • Ngốc ạ ! Aye !
 • ๖ۣۜTell εїз ๖ۣۜLies
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn
 • achachaoi26
 • Sợ mất một người
 • Hoàng Phong
 • ๖ۣۜNYღ
 • lebien
 • huonggiang040806
 • yeumotnguoi
 • nguyenyennhan00
 • chidhkntn
 • Hoàng Yến
 • lanhoadao
 • cailol