1. Hàm số liên tục tại một điểm
         ĐN: Giả sử hàm số $f$ xác định trên khoảng $\left( {a;b} \right)$ và ${x_0} \in \left( {a;b} \right)$. Hàm số $f$ được gọi là liên tục tại điểm ${x_0}$ nếu: $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = f\left( {{x_0}} \right)$
Hàm số không liên tục tại điểm ${x_0}$ được gọi là gián đoạn tại điểm ${x_0}$
Ví dụ 1:
a) Hàm số $f\left( x \right) = {x^2}$ liên tục tại mọi điểm ${x_0} \in \mathbb{R}$ vì :   $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = {x_0}^2 = f\left( {{x_0}} \right)$
b) Hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{gathered}
  \frac{1}{x}\,\,\,(x \ne 0)  \\
  0\,\,\,\,(x = 0) \\
\end{gathered}  \right.$
 gián đoạn  tại điểm $x = 0$ vì không tồn tại $\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{1}{x}$   (h.4.10)
2. Hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn
             ĐN: a) Giả  sử hàm số $f$ xác định trên tập hợp J, trong đó J là một khoảng hoặc tập hợp của nhiều khoảng. Ta nói rằng hàm số $f$ liên tục trên J nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc tập hợp đó.
b) Hàm số $f$xác định trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ được gọi là liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ nếu nó liên tục trên khoảng $\left( {a;b} \right)$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to {a^ + }} f(x) = f\left( a \right),\,\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to {b^ - }} f(x) = f\left( b \right).$
Ví dụ 2: Xét tính liên tục của hàm số $f\left( x \right) = \sqrt {1 - {x^2}} $ trên đoạn $\left[ { - 1;1} \right]$
Giải: Hàm số đã cho xác định trên đoạn $\left[ { - 1;1} \right]$.
Vì với mọi ${x_0} \in \left( { - 1;1} \right)$ ta có   $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \sqrt {1 - {x^2}}  = \sqrt {1 - {x_0}^2}  = f\left( {{x_0}} \right)$
Nên hàm số $f$ liên tục trên khoảng $\left( { - 1;1} \right)$. Ngoài ra, ta có
                         $\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 1} \right)}^ + }} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 1} \right)}^ + }} \sqrt {1 - {x^2}}  = 0 = f\left( { - 1} \right)$
Và                     $\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} \sqrt {1 - {x^2}}  = 0 = f\left( 1 \right)$
Do đó, hàm số liên tục trên đoạn $\left[ { - 1;1} \right]\left( {h4.14} \right)$
 Nhận xét:
1) Tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục tại một điểm là những hàm số liên tục tại điểm đó (Trong trường hợp thương, giá trị của mẫu tại điểm đó phải khác 0).
2) Hàm đa thức và hàm phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) liên tục trên tập xác định của chúng (tức là liên tục tại mọi điểm thuộc tập xác định của chúng).
Định lí 1: Các hàm số lượng giác $y = \operatorname{s} {\text{inx}},\,y = \cos x,\,y = \tan x,\,y = \cot x$ liên tục trên tập xác định của chúng.
3. Tính chất của hàm số liên tục
                 Định lí 2: (Định lí giá trị trung gian của hàm số liên tục)
Giả sử hàm số $f$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$. Nếu $f\left( a \right) \ne f\left( b \right)$ thì với mỗi số thực M nằm giữa $f\left( a \right)$ và $f\left( b \right)$, tồn tại ít nhất một điểm $c \in \left( {a;b} \right)$ sao cho $f\left( c \right) = M$.
* Ý nghĩa hình học của định lí: Nếu hàm số $f$liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và M là một số thực nằm giữa $f\left( a \right)$và $f\left( b \right)$ thì đường thẳng $y = M$ cắt đồ thị của hàm số $y = f\left( x \right)$ ít nhất tại một điểm có hoành độ $c \in \left( {a;b} \right)\,\left( {h.4.15} \right).$
* Hệ quả: Nếu hàm số $f$liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và  $f\left( a \right)f\left( b \right) < 0$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in \left( {a;b} \right)$ sao cho $f\left( c \right) = 0$.
* Ý nghĩa hình học của hệ quả
Nếu hàm số $f$liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và $f\left( a \right)f\left( b \right) < 0$ thì đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ cắt trục hoành ít nhất tại một điểm có hoành độ $c \in \left( {a;b} \right)$ (h.4.16)
 Ví dụ 4: Cho hàm số $P\left( x \right) = {x^3} + x - 1$
Áp dụng hệ quả, chứng minh rằng phương trình $P\left( x \right) = 0$ có it nhất một nghiệm dương nhỏ hơn 1.
Giải: Hàm số P liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right],\,P\left( 0 \right) =  - 1,\,\,P\left( 1 \right) = 1$.
Vì $P\left( 0 \right)P\left( 1 \right) < 0$  nên theo hệ quả, tồn tại ít nhất một điểm $c \in \left( {0;1} \right)$ sao cho $P\left( c \right) = 0.$
$x = c$ chính là một nghiệm dương nhỏ hơn 1 của phương trình $P\left( x \right) = 0$.

Chat chit và chém gió
 • ❦Nắng❦: giời ơi 2/12/2016 11:40:43 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:40:47 PM
 • ❦Nắng❦: con lậy cụ ạ 2/12/2016 11:40:48 PM
 • ❦Nắng❦: Jin 2/12/2016 11:40:51 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: 1 tuần sau Jin ms lên khung chat 2/12/2016 11:40:55 PM
 • ❦Nắng❦: chị nhớ 2/12/2016 11:40:55 PM
 • ❦Nắng❦: lần đầu lên đây 2/12/2016 11:41:01 PM
 • ❦Nắng❦: là chị hỏi bài 2/12/2016 11:41:07 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị bay vào khung chat 2/12/2016 11:41:09 PM
 • ❦Nắng❦: ko ai tl 2/12/2016 11:41:10 PM
 • ❦Nắng❦: ngoài chị du 2/12/2016 11:41:13 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:41:14 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/12/2016 11:41:18 PM
 • ❦Nắng❦: còn a Mưa Đêm là ng đầu tiên nt trên đây với chị 2/12/2016 11:41:40 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:41:46 PM
 • ❦Nắng❦: nt cá nhân ý 2/12/2016 11:41:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế chị bay vào khung chat sau bao lâu 2/12/2016 11:41:54 PM
 • ❦Nắng❦: vào khung chat hỏi bài luôn bố ạ 2/12/2016 11:42:16 PM
 • ❦Nắng❦: r con đc Du giúp đó 2/12/2016 11:42:24 PM
 • ❦Nắng❦: ngu ngốc 2/12/2016 11:42:27 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:42:48 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: oh tại chị xui òi 2/12/2016 11:42:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin đăng bài chưa đến 5' khờ ca bay vào giải 2/12/2016 11:43:04 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/12/2016 11:43:16 PM
 • ❦Nắng❦: Trung hả? 2/12/2016 11:43:20 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/12/2016 11:43:24 PM
 • Mưa Đêm: 2 đứa có thấy mặt trung chưa 2/12/2016 11:43:32 PM
 • ❦Nắng❦: đc òi 2/12/2016 11:43:32 PM
 • Mưa Đêm: :? 2/12/2016 11:43:32 PM
 • ❦Nắng❦: r ạ 2/12/2016 11:43:36 PM
 • ❦Nắng❦: mặt a Trung 2/12/2016 11:43:41 PM
 • ❦Nắng❦: ngộ vch rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:43:45 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:43:55 PM
 • Mưa Đêm: hồi trc 2/12/2016 11:44:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin thấy trc chị ánh luk 2/12/2016 11:44:03 PM
 • ❦Nắng❦: ==' 2/12/2016 11:44:13 PM
 • Mưa Đêm: a với trung gọi video chat :v 2/12/2016 11:44:13 PM
 • Mưa Đêm: nhìn cũng đẹp trai mà 2/12/2016 11:44:18 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:44:20 PM
 • ❦Nắng❦: đz rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì đó 2/12/2016 11:44:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: lúc đầu 2/12/2016 11:44:29 PM
 • ❦Nắng❦: đz á rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:31 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:39 PM
 • ❦Nắng❦: đz cơ đấy rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:43 PM
 • ❦Nắng❦: cơ mà laughing 2/12/2016 11:44:48 PM
 • ❦Nắng❦: đz thật rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:44:54 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ns như ko ns 2/12/2016 11:45:04 PM
 • ❦Nắng❦: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:05 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hay 2/12/2016 11:45:06 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thumbs_up 2/12/2016 11:45:11 PM
 • ❦Nắng❦: Jin biết ko rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:20 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dạ 2/12/2016 11:45:25 PM
 • ❦Nắng❦: chị là chị của bé mà rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:45:28 PM
 • ❦Nắng❦: babo laughing 2/12/2016 11:45:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: confused 2/12/2016 11:45:48 PM
 • Hoàng Specter: phục mấy ông bà này thật 2/12/2016 11:45:57 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:46:02 PM
 • ❦Nắng❦: a 2/12/2016 11:46:04 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: melon 2/12/2016 11:46:05 PM
 • ❦Nắng❦: dưa gang 2/12/2016 11:46:07 PM
 • Hoàng Specter: dancing 2/12/2016 11:46:09 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:46:16 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: qua appear chơi chị ui 2/12/2016 11:46:29 PM
 • ❦Nắng❦: ap nào mới đc 2/12/2016 11:46:50 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:46:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chị chọn đi 2/12/2016 11:47:00 PM
 • Mưa Đêm: qua đi 2/12/2016 11:47:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:47:05 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thiên ca 2/12/2016 11:47:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: qua cho xem mặt 2/12/2016 11:47:11 PM
 • ❦Nắng❦: https://appear.in/HTN_KHO 2/12/2016 11:48:55 PM
 • ❦Nắng❦: cái này đi 2/12/2016 11:49:00 PM
 • ❦Nắng❦: mà chị biết mặt a Thiên òi laughing 2/12/2016 11:49:21 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: Jin chưa biết 2/12/2016 11:49:29 PM
 • ❦Nắng❦: mặt mụn 2/12/2016 11:49:33 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: như Jin ak 2/12/2016 11:49:42 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: mặt Jin mụn 2/12/2016 11:49:46 PM
 • ❦Nắng❦: tongue 2/12/2016 11:50:02 PM
 • ❦Nắng❦: thế nào cx đc 2/12/2016 11:50:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:50:10 PM
 • ❦Nắng❦: miễn có mặt 2/12/2016 11:50:15 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ổng đâu 2/12/2016 11:50:20 PM
 • ❦Nắng❦: hỡi sky rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:51:09 PM
 • ❦Nắng❦: a ở đâu 2/12/2016 11:51:13 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: sky 2/12/2016 11:51:17 PM
 • Mưa Đêm: ah 2/12/2016 11:51:21 PM
 • Mưa Đêm: a sr 2/12/2016 11:51:23 PM
 • ❦Nắng❦: ra mặt đi nào rolling_on_the_floor 2/12/2016 11:51:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: god of sky 2/12/2016 11:51:25 PM
 • Mưa Đêm: nãy giờ đang trong lớp 2/12/2016 11:51:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: https://appear.in/HTN_KHO 2/12/2016 11:51:29 PM
 • Mưa Đêm: big_grin 2/12/2016 11:51:29 PM
 • Mưa Đêm: quên 2/12/2016 11:51:30 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/12/2016 11:51:33 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: zo đi 2/12/2016 11:51:35 PM
 • Hoàng Specter: có ai đó không? 2/13/2016 12:37:11 AM
 • Quỳnh: zo 2/13/2016 12:43:04 AM
 • Hoàng Specter: thím chưa ngủ à 2/13/2016 12:55:38 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Tư Mộng
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phương10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen