1. Hàm số liên tục tại một điểm
         ĐN: Giả sử hàm số $f$ xác định trên khoảng $\left( {a;b} \right)$ và ${x_0} \in \left( {a;b} \right)$. Hàm số $f$ được gọi là liên tục tại điểm ${x_0}$ nếu: $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = f\left( {{x_0}} \right)$
Hàm số không liên tục tại điểm ${x_0}$ được gọi là gián đoạn tại điểm ${x_0}$
Ví dụ 1:
a) Hàm số $f\left( x \right) = {x^2}$ liên tục tại mọi điểm ${x_0} \in \mathbb{R}$ vì :   $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = {x_0}^2 = f\left( {{x_0}} \right)$
b) Hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{gathered}
  \frac{1}{x}\,\,\,(x \ne 0)  \\
  0\,\,\,\,(x = 0) \\
\end{gathered}  \right.$
 gián đoạn  tại điểm $x = 0$ vì không tồn tại $\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{1}{x}$   (h.4.10)
2. Hàm số liên tục trên một khoảng, trên một đoạn
             ĐN: a) Giả  sử hàm số $f$ xác định trên tập hợp J, trong đó J là một khoảng hoặc tập hợp của nhiều khoảng. Ta nói rằng hàm số $f$ liên tục trên J nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc tập hợp đó.
b) Hàm số $f$xác định trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ được gọi là liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ nếu nó liên tục trên khoảng $\left( {a;b} \right)$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to {a^ + }} f(x) = f\left( a \right),\,\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to {b^ - }} f(x) = f\left( b \right).$
Ví dụ 2: Xét tính liên tục của hàm số $f\left( x \right) = \sqrt {1 - {x^2}} $ trên đoạn $\left[ { - 1;1} \right]$
Giải: Hàm số đã cho xác định trên đoạn $\left[ { - 1;1} \right]$.
Vì với mọi ${x_0} \in \left( { - 1;1} \right)$ ta có   $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \sqrt {1 - {x^2}}  = \sqrt {1 - {x_0}^2}  = f\left( {{x_0}} \right)$
Nên hàm số $f$ liên tục trên khoảng $\left( { - 1;1} \right)$. Ngoài ra, ta có
                         $\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 1} \right)}^ + }} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 1} \right)}^ + }} \sqrt {1 - {x^2}}  = 0 = f\left( { - 1} \right)$
Và                     $\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} \sqrt {1 - {x^2}}  = 0 = f\left( 1 \right)$
Do đó, hàm số liên tục trên đoạn $\left[ { - 1;1} \right]\left( {h4.14} \right)$
 Nhận xét:
1) Tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục tại một điểm là những hàm số liên tục tại điểm đó (Trong trường hợp thương, giá trị của mẫu tại điểm đó phải khác 0).
2) Hàm đa thức và hàm phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) liên tục trên tập xác định của chúng (tức là liên tục tại mọi điểm thuộc tập xác định của chúng).
Định lí 1: Các hàm số lượng giác $y = \operatorname{s} {\text{inx}},\,y = \cos x,\,y = \tan x,\,y = \cot x$ liên tục trên tập xác định của chúng.
3. Tính chất của hàm số liên tục
                 Định lí 2: (Định lí giá trị trung gian của hàm số liên tục)
Giả sử hàm số $f$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$. Nếu $f\left( a \right) \ne f\left( b \right)$ thì với mỗi số thực M nằm giữa $f\left( a \right)$ và $f\left( b \right)$, tồn tại ít nhất một điểm $c \in \left( {a;b} \right)$ sao cho $f\left( c \right) = M$.
* Ý nghĩa hình học của định lí: Nếu hàm số $f$liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và M là một số thực nằm giữa $f\left( a \right)$và $f\left( b \right)$ thì đường thẳng $y = M$ cắt đồ thị của hàm số $y = f\left( x \right)$ ít nhất tại một điểm có hoành độ $c \in \left( {a;b} \right)\,\left( {h.4.15} \right).$
* Hệ quả: Nếu hàm số $f$liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và  $f\left( a \right)f\left( b \right) < 0$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in \left( {a;b} \right)$ sao cho $f\left( c \right) = 0$.
* Ý nghĩa hình học của hệ quả
Nếu hàm số $f$liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và $f\left( a \right)f\left( b \right) < 0$ thì đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ cắt trục hoành ít nhất tại một điểm có hoành độ $c \in \left( {a;b} \right)$ (h.4.16)
 Ví dụ 4: Cho hàm số $P\left( x \right) = {x^3} + x - 1$
Áp dụng hệ quả, chứng minh rằng phương trình $P\left( x \right) = 0$ có it nhất một nghiệm dương nhỏ hơn 1.
Giải: Hàm số P liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right],\,P\left( 0 \right) =  - 1,\,\,P\left( 1 \right) = 1$.
Vì $P\left( 0 \right)P\left( 1 \right) < 0$  nên theo hệ quả, tồn tại ít nhất một điểm $c \in \left( {0;1} \right)$ sao cho $P\left( c \right) = 0.$
$x = c$ chính là một nghiệm dương nhỏ hơn 1 của phương trình $P\left( x \right) = 0$.

Chat chit và chém gió
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: nhìn ảnh đầu tiên tắt lun r 5/2/2016 12:27:25 AM
 • dieulinhcute1102: Final sợ nghiện ảnh Nắng à laughing 5/2/2016 12:27:50 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: giỡn thui chứ em lm j hư như v 5/2/2016 12:27:55 AM
 • dieulinhcute1102: nooo.. i think so laughing 5/2/2016 12:28:14 AM
 • ❦Nắng❦: tối r mà có trai đang ib với e chị ạ 5/2/2016 12:28:53 AM
 • ❦Nắng❦: lậy chúng nó luôn 5/2/2016 12:28:59 AM
 • dieulinhcute1102: laughing Final hả em 5/2/2016 12:29:15 AM
 • ❦Nắng❦: chả là gì mà cũng khuyên tối muộn r ngủ đi mới sợ chứ 5/2/2016 12:29:22 AM
 • ❦Nắng❦: ko phải nó laughing 5/2/2016 12:29:27 AM
 • ❦Nắng❦: nó ko đủ trình chị ạ 5/2/2016 12:29:34 AM
 • ❦Nắng❦: thằng khác cơ 5/2/2016 12:29:38 AM
 • dieulinhcute1102: ủa, vậy hả big_grin 5/2/2016 12:29:40 AM
 • dieulinhcute1102: chắc chị không biết đâu big_grin 5/2/2016 12:29:50 AM
 • ❦Nắng❦: ^^ dạ 5/2/2016 12:30:02 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: d ms lp 10 sạo vậy nắng 5/2/2016 12:30:05 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: em lp 9 thua chị 1 tuổi thôi 5/2/2016 12:30:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: yawn 5/2/2016 12:30:22 AM
 • ❦Nắng❦: gọi chị là chị đi bé laughing 5/2/2016 12:30:32 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor khoe hả Final 5/2/2016 12:30:34 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: d 5/2/2016 12:30:39 AM
 • ❦Nắng❦: thua 1 tuổi thì gọi là chị 5/2/2016 12:30:40 AM
 • dieulinhcute1102: Jin ngủ đi winking 5/2/2016 12:30:41 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: tụi con gái 5/2/2016 12:30:46 AM
 • ❦Nắng❦: đừng có gọi Nắng trống ko chứ 'winking 5/2/2016 12:30:54 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave pp mn 5/2/2016 12:31:01 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nn 5/2/2016 12:31:04 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: pp 5/2/2016 12:31:05 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: nn nha jin 5/2/2016 12:31:13 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin uk 5/2/2016 12:31:18 AM
 • dieulinhcute1102: good night Jin big_grin 5/2/2016 12:31:21 AM
 • ❦Nắng❦: ác mộng nha :]] 5/2/2016 12:31:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/2/2016 12:31:28 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: thách bé jin nn 5/2/2016 12:31:31 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thanks mn 5/2/2016 12:31:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/2/2016 12:31:40 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chú thách anh ak 5/2/2016 12:31:46 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: u 5/2/2016 12:31:49 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 5/2/2016 12:31:50 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: kệ chú 5/2/2016 12:31:55 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: kqt 5/2/2016 12:31:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 5/2/2016 12:32:00 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂:5/2/2016 12:32:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đi ngủ 5/2/2016 12:32:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 5/2/2016 12:32:12 AM
 • ❦Nắng❦: thôi biến nhanh đi ngủ đi lài nhài laughing 5/2/2016 12:32:15 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/2/2016 12:32:22 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: chà có ai bùn ngủ ko 5/2/2016 12:32:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: bug+bee=>thumbs_down 9 thần chú ngủ ngon) 5/2/2016 12:32:42 AM
 • ❦Nắng❦: -.- 5/2/2016 12:32:50 AM
 • dieulinhcute1102: Final định rủ ai đi ngủ cùng à laughing 5/2/2016 12:32:52 AM
 • ❦Nắng❦: lại trêu ngươi kìa 5/2/2016 12:32:55 AM
 • dieulinhcute1102: xàm quá rolling_on_the_floor 5/2/2016 12:32:56 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: ko em coi phim ma là ko bùn ngủ dâu chị 5/2/2016 12:33:09 AM
 • ❦Nắng❦: thôi em xéo nốt đi QL laughing 5/2/2016 12:33:31 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: nhưng mà bị phụ huynh bắt ngủ 5/2/2016 12:33:35 AM
 • ❦Nắng❦: đi ngủ với Jin đi laughing 5/2/2016 12:33:39 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: no.......................... 5/2/2016 12:33:47 AM
 • ❦Nắng❦: 2 đứa ôm nhau ngủ cho ấm áp laughing 5/2/2016 12:33:50 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: 2 chị ko ngủ ak 5/2/2016 12:33:57 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor Final ngủ với Đứt xênh đẹp rồi laughing 5/2/2016 12:34:07 AM
 • dieulinhcute1102: tui đang học Lí ông ạ angry 5/2/2016 12:34:21 AM
 • dieulinhcute1102: laughing 5/2/2016 12:34:23 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: pp nha 2 chị 5/2/2016 12:34:30 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: chuc 2 chị ngày ms vv 5/2/2016 12:34:45 AM
 • dieulinhcute1102: bye big_grin see you 5/2/2016 12:34:58 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: 0h32phut là ng ms r 5/2/2016 12:35:00 AM
 • ❦Nắng❦: chúc quang linh ngày mới xui xẻo laughing 5/2/2016 12:35:02 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: ặc 5/2/2016 12:35:08 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: độc mồm miệng thế chị nắng 5/2/2016 12:35:19 AM
 • ❦Nắng❦: xui tận mạng luôn nhé winking 5/2/2016 12:35:19 AM
 • dieulinhcute1102: bye Finak, bye Nắng big_grin chị học nốt đây happy big_grin 5/2/2016 12:35:39 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: thôi tối mai câu G típ 5/2/2016 12:35:40 AM
 • ❦Nắng❦: *nói trước* : chị hay đùa lắm đấy laughing 5/2/2016 12:35:51 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: pp nn 5/2/2016 12:35:52 AM
 • dieulinhcute1102: bye Final 5/2/2016 12:35:53 AM
 • dieulinhcute1102: laughing 5/2/2016 12:36:00 AM
 • ❦Nắng❦: bye chị linh ^^ 5/2/2016 12:36:06 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: linh chột 5/2/2016 12:36:07 AM
 • dieulinhcute1102: chột con khỉ em angry 5/2/2016 12:36:16 AM
 • dieulinhcute1102: im ngay 5/2/2016 12:36:18 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: pp 5/2/2016 12:36:22 AM
 • ¶$Vµï$Zẻ$Có$Ích$$♥♥♥♂♂♂: nn 5/2/2016 12:36:26 AM
 • ❦Nắng❦: tk này cứ phải để e chỉnh chị ạ laughing 5/2/2016 12:36:33 AM
 • ❦Nắng❦: bố láo bố toét laughing 5/2/2016 12:36:42 AM
 • dieulinhcute1102: 2 đứa troll tiếp đi big_grin bye winking 5/2/2016 12:36:52 AM
 • CongMinh: linh chọt 5/2/2016 12:38:24 AM
 • CongMinh: ánh K 5/2/2016 12:38:55 AM
 • ❦Nắng❦: laughing ăn dép đấy em ạ 5/2/2016 12:39:09 AM
 • ❦Nắng❦: mặc dù chị chả hiểu mày nói gì laughing 5/2/2016 12:39:20 AM
 • CongMinh: ai em đấy 5/2/2016 12:39:34 AM
 • CongMinh: lại ánh K rồi 5/2/2016 12:41:08 AM
 • CongMinh: đúng là chỉ có áNH K thôi 5/2/2016 12:41:18 AM
 • ღKhờღ: ? 5/2/2016 12:56:14 AM
 • .: confused 5/2/2016 12:56:43 AM
 • .: transformer 5/2/2016 1:09:40 AM
 • nhungangles: 3 chấm nè 5/2/2016 1:14:19 AM
 • .: ? 5/2/2016 1:17:15 AM
 • .: có 1 chấm thôi 5/2/2016 1:17:36 AM
 • .: k phải 3 5/2/2016 1:17:44 AM
 • .: skull 5/2/2016 1:20:36 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • S2karryS2
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ❉❊✽๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh❉❊✽
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Minh's Xưn Trai
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • 9A-ĐL-No 1
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • CongMinh
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • emmuongioitoan9
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • *QuỲnh*MuUn*
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • HY
 • abcxyz
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • dieulinhcute1102
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau