1.    Quy tắc cộng
•    Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương án A và m cách để thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi $n + m$ cách.
•    Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$. Có ${n_1}$ cách thực hiện phương án ${A_1}$, ${n_2}$ cách thực hiện công việc${A_2}$,... và ${n_k}$ cách thực hiện phương án ${A_k}$. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi ${n_1} + {n_2} + ... + {n_k}$ cách.
Ví dụ:
 Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Theo quy tắc cộng, ta có $10 + 5 + 3 + 2 = 20$ sự lựa chọn để đi từ tỉnh A đến tỉnh B.
-    Quy tắc cộng có thể phát biểu dạng sau:
Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của $A \cup B$bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B, tức là :
$\left| {A \cup B} \right| = \left| A \right| + \left| B \right|.$
2. Quy tắc nhân
ĐN: Giả sử công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo $n.m$ cách.
Ví dụ 1: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến nhà Cường. Từ nhà A đến nhà B có 4 con đường, từ nhà B đến nhà C có 6 con đường (hình 2.1). Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường.
Giải: Với mỗi cách đi từ nhà A đến nhà B sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà B đến nhà C. Vì có 4 cách đi từ nhà A đến nhà B nên có cả thảy $4 \cdot 6 = 24$ cách đi từ nhà A qua nhà B đến nhà C.
Ta cũng có quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$.   Công đoạn ${A_1}$ có thể thực hiện theo ${n_1}$cách, công đoạn ${A_2}$ có thể thực hiện theo ${n_2}$ cách, …,công đoạn ${A_k}$ có thể thực hiện theo ${n_k}$ cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo ${n_1} \cdot {n_2}...{n_k}$ cách.
                                                     
Ví dụ 2: Biển số xe máy của tỉnh A( nếu không tính cả mã số tỉnh) có 6 ký tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh), kí tự thứ hai là một chữ số thuộc tập $\left\{ {1,2,...,9} \right\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
Giải: Ta có 26 cách chọn chữ cái để xếp ở vị trí đầu tiên. Tương tự có 9 cách chọn chữ số cho vị trí thứ 2 và có 10 cách chọn chữ số cho mỗi vị trí trong bốn vị trí còn lại. Theo quy tắc nhân , ta có tất cả:
$26.9.10.10.10.10 = 2340000$( biển số xe).

Thẻ

Lượt xem

1686
Chat chit và chém gió
 • doibuontenh16: fiora,lee,zed,jax,riven,darius .... 4/23/2014 11:44:01 PM
 • doibuontenh16: nói chung là hầu như cac con top e đều đánh dk 4/23/2014 11:44:13 PM
 • doibuontenh16: hay nhất là lee vs fiora 4/23/2014 11:44:18 PM
 • doibuontenh16:4/23/2014 11:44:19 PM
 • jea¤¤student: lee phế ve sau lắm happy 4/23/2014 11:46:13 PM
 • doibuontenh16: điên 4/23/2014 11:46:54 PM
 • doibuontenh16: lee dang cuối tank càng trâu 4/23/2014 11:47:03 PM
 • doibuontenh16: e cứ combat insect cho đồng đội thôi chứ hk ăn mạng nữa 4/23/2014 11:47:22 PM
 • jea¤¤student: về sau bán hết đồ full tank trâu bò laughing 4/23/2014 11:48:11 PM
 • doibuontenh16: hk 4/23/2014 11:48:23 PM
 • doibuontenh16: e de laij huyet kiem vs car da toa sang 4/23/2014 11:48:35 PM
 • doibuontenh16: con laij laf dac tank 4/23/2014 11:48:39 PM
 • doibuontenh16: e thuy oi 4/23/2014 11:51:23 PM
 • doibuontenh16: bà thúy bà dk đấy 4/23/2014 11:56:35 PM
 • jea¤¤student: laughing nị troll ah e 4/23/2014 11:58:50 PM
 • jea¤¤student: max troll nè 4/23/2014 11:59:03 PM
 • doibuontenh16: ờm nhỏ biểu e thức để nhỏ hỏi bài mà giờ chả thấy tăm hơi âu 4/23/2014 11:59:35 PM
 • ttra2004: có ai cho tớ hỏi cái nay dc ko 4/24/2014 12:00:10 AM
 • jea¤¤student: :*:*:* 4/24/2014 12:00:41 AM
 • doibuontenh16: jea¤¤student: thoi e ngu day 4/24/2014 12:00:43 AM
 • jea¤¤student: ukm ngu di 4/24/2014 12:01:39 AM
 • quanshuu: có ai k 4/24/2014 12:06:26 AM
 • jea¤¤student: mấy đứa ngủ ngon 4/24/2014 12:06:44 AM
 • jea¤¤student: winking 4/24/2014 12:06:54 AM
 • quanshuu: ??? 4/24/2014 12:07:02 AM
 • jea¤¤student: minn nn laughing 4/24/2014 12:07:07 AM
 • quanshuu: a học lớp mấy 4/24/2014 12:07:09 AM
 • jea¤¤student: 11 4/24/2014 12:07:13 AM
 • quanshuu: a chuyên gi? 4/24/2014 12:07:24 AM
 • Minn Còii: biết rồi. jea ngủ đi 4/24/2014 12:07:28 AM
 • jea¤¤student: thúy em ngủ ngon 4/24/2014 12:07:37 AM
 • jea¤¤student: chuyên ăn hỏi gì e 4/24/2014 12:07:55 AM
 • Minn Còii: thúy á,ny phải ko laughing 4/24/2014 12:08:06 AM
 • jea¤¤student: ko 4/24/2014 12:08:12 AM
 • jea¤¤student: em gái happy 4/24/2014 12:08:18 AM
 • Minn Còii: lắm eg thế 4/24/2014 12:08:26 AM
 • jea¤¤student: happy 4/24/2014 12:08:31 AM
 • Minn Còii: thôi ngủ đi,mai dậy sớm 4/24/2014 12:08:43 AM
 • jea¤¤student: hỏi gì quanshuu 4/24/2014 12:08:51 AM
 • quanshuu: a giỏi lý k 4/24/2014 12:09:40 AM
 • jea¤¤student: thui bo 4/24/2014 12:09:46 AM
 • jea¤¤student: thui bỏ đo em 4/24/2014 12:09:54 AM
 • quanshuu: ? 4/24/2014 12:09:54 AM
 • jea¤¤student: laughing 4/24/2014 12:09:56 AM
 • jea¤¤student: a chịu 4/24/2014 12:10:03 AM
 • quanshuu: hiểu chết liền 4/24/2014 12:10:04 AM
 • quanshuu: ah 4/24/2014 12:10:07 AM
 • quanshuu: a chuyên gì? 4/24/2014 12:10:15 AM
 • Minn Còii: lí là môn học gì vậy rolling_on_the_floor 4/24/2014 12:10:21 AM
 • jea¤¤student: hỏi toán hoá may ra a bit 4/24/2014 12:10:31 AM
 • jea¤¤student: thui pp ngủ thật này laughing 4/24/2014 12:10:46 AM
 • quanshuu: min coii mới ra tù hay sao k biết 4/24/2014 12:10:56 AM
 • Minn Còii: NGỦ NHANH 4/24/2014 12:11:05 AM
 • jea¤¤student: vâng 4/24/2014 12:11:13 AM
 • Minn Còii: chưa đủ tuổi đi tù chú em ạ 4/24/2014 12:11:17 AM
 • Minn Còii: jea: ngoan. hehe 4/24/2014 12:11:32 AM
 • Nero: hurry_up 4/24/2014 12:11:41 AM
 • quanshuu: z chắc là mới ra viện tâm thần rồi, tội quá , bện chưa hêt ^^ 4/24/2014 12:12:02 AM
 • Minn Còii: Nero làm thêm đi. tối nay thức,cày toán luôn 4/24/2014 12:12:02 AM
 • quanshuu: nero gioi lý k 4/24/2014 12:12:22 AM
 • Minn Còii: haiz. đào đâu ra con ng ngây thơ như quanshuu này nhỉ 4/24/2014 12:12:38 AM
 • Minn Còii: mình chém gió mà cũng ko nhận ra 4/24/2014 12:12:51 AM
 • Nero: có gì ko bạn? 4/24/2014 12:13:04 AM
 • quanshuu: biết tui 4/24/2014 12:13:05 AM
 • quanshuu: nói chơi thui mà 4/24/2014 12:13:12 AM
 • quanshuu: a nero gioi lý k 4/24/2014 12:13:21 AM
 • Minn Còii: thật á quanshuu :v 4/24/2014 12:13:30 AM
 • quanshuu: e đi bd lý cô ra bt khó quá 4/24/2014 12:13:33 AM
 • quanshuu: ??? e vẫn chưa hiểu bệnh nhân minn coii nói gì 4/24/2014 12:13:55 AM
 • Nero: lớp mấy ? 4/24/2014 12:14:31 AM
 • Minn Còii: chán chú e quá. ý chị là chị ko biết j về môn lý cả. chị mới hỏi ''lý là môn học nào vậy''. chú e tưởng chị nói thật à,chỉ là chém gió thôi mà 4/24/2014 12:14:45 AM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7063/ai-chuyen-ly-giu-p-em-ba-i-ta-p-na-y-vo-i 4/24/2014 12:14:54 AM
 • quanshuu: e biết mà chú minn coii chỉ giỡn thui 4/24/2014 12:15:34 AM
 • quanshuu: mà chú minn coii mới chuyển giới hay sao mà xưng chị? 4/24/2014 12:16:00 AM
 • Nero: lớp mấy thế? 4/24/2014 12:16:11 AM
 • quanshuu: 8 4/24/2014 12:16:31 AM
 • Minn Còii: chị là chị,cớ sao phải chuyển giới. chỉ có ctrai mới tên min chắc 4/24/2014 12:16:39 AM
 • quanshuu: giỡn cho vui thôi chú coii 4/24/2014 12:16:48 AM
 • Minn Còii: lớp 8 à,thảo nào ngây thơ vãi 4/24/2014 12:16:53 AM
 • quanshuu: hả 4/24/2014 12:16:55 AM
 • Nero: chương nào? 4/24/2014 12:17:02 AM
 • quanshuu: z bà chị tên thật là gì 4/24/2014 12:17:09 AM
 • quanshuu: bình thông nhau 4/24/2014 12:17:15 AM
 • Nero: anh quên lớp 8 có công thức nào rồi >.< 4/24/2014 12:17:18 AM
 • quanshuu: a có sách k 4/24/2014 12:17:35 AM
 • quanshuu: hay a lên google tìm công thức về áp lực, áp suất 4/24/2014 12:18:01 AM
 • Nero: câu em hỏi là chuyên lý à ? mà anh ko phải chuyên lý 4/24/2014 12:22:29 AM
 • quanshuu: nhưng chỉ là bai lop 8 thoi ma 4/24/2014 12:23:15 AM
 • Nero: uk 4/24/2014 12:23:24 AM
 • Nero: để anh nghiên cứu 4/24/2014 12:23:31 AM
 • Nero: big_grin 4/24/2014 12:23:33 AM
 • quanshuu: nói là chuyên chứ thực ra k khó lắm đâu 4/24/2014 12:23:40 AM
 • quanshuu: a giúp với , chiều mai e nộp bài 4/24/2014 12:24:00 AM
 • Nero: câu b anh ko hiểu 4/24/2014 12:25:47 AM
 • quanshuu: tại sao k? 4/24/2014 12:28:44 AM
 • quanshuu: dợi e tí 4/24/2014 12:28:58 AM
 • quanshuu: b, nếu ống có chiều dài 60cm thì phài đặt ống ntn để có thể rót đầy dầu vô ống. 4/24/2014 12:29:41 AM
 • quanshuu: nghĩ là phải đặt ống ntn 4/24/2014 12:29:57 AM
 • quanshuu: có khi nước nó tràn vô nữa nên tùy từng kiểu đặt nó khác nhau 4/24/2014 12:30:34 AM
 • quanshuu: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/7064/ai-chuyen-ly-giu-p-e-bt-nay-vs 4/24/2014 12:39:56 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Bảo Bảo ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • ttra2004
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • diendien_01
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong