1.    Quy tắc cộng
•    Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương án A và m cách để thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi $n + m$ cách.
•    Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$. Có ${n_1}$ cách thực hiện phương án ${A_1}$, ${n_2}$ cách thực hiện công việc${A_2}$,... và ${n_k}$ cách thực hiện phương án ${A_k}$. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi ${n_1} + {n_2} + ... + {n_k}$ cách.
Ví dụ:
 Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Theo quy tắc cộng, ta có $10 + 5 + 3 + 2 = 20$ sự lựa chọn để đi từ tỉnh A đến tỉnh B.
-    Quy tắc cộng có thể phát biểu dạng sau:
Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của $A \cup B$bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B, tức là :
$\left| {A \cup B} \right| = \left| A \right| + \left| B \right|.$
2. Quy tắc nhân
ĐN: Giả sử công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo $n.m$ cách.
Ví dụ 1: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến nhà Cường. Từ nhà A đến nhà B có 4 con đường, từ nhà B đến nhà C có 6 con đường (hình 2.1). Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường.
Giải: Với mỗi cách đi từ nhà A đến nhà B sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà B đến nhà C. Vì có 4 cách đi từ nhà A đến nhà B nên có cả thảy $4 \cdot 6 = 24$ cách đi từ nhà A qua nhà B đến nhà C.
Ta cũng có quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$.   Công đoạn ${A_1}$ có thể thực hiện theo ${n_1}$cách, công đoạn ${A_2}$ có thể thực hiện theo ${n_2}$ cách, …,công đoạn ${A_k}$ có thể thực hiện theo ${n_k}$ cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo ${n_1} \cdot {n_2}...{n_k}$ cách.
                                                     
Ví dụ 2: Biển số xe máy của tỉnh A( nếu không tính cả mã số tỉnh) có 6 ký tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh), kí tự thứ hai là một chữ số thuộc tập $\left\{ {1,2,...,9} \right\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
Giải: Ta có 26 cách chọn chữ cái để xếp ở vị trí đầu tiên. Tương tự có 9 cách chọn chữ số cho vị trí thứ 2 và có 10 cách chọn chữ số cho mỗi vị trí trong bốn vị trí còn lại. Theo quy tắc nhân , ta có tất cả:
$26.9.10.10.10.10 = 2340000$( biển số xe).

Thẻ

Lượt xem

2698
Chat chit và chém gió
 • Nấm Di Động: chị không khóc đâu 8/3/2015 10:20:15 AM
 • Nấm Di Động: chị không sao hết 8/3/2015 10:20:22 AM
 • Nấm Di Động: chị không khóc nữa 8/3/2015 10:20:30 AM
 • manhhung: chị tè dầm à 8/3/2015 10:20:34 AM
 • Nấm Di Động: happy 8/3/2015 10:20:36 AM
 • Nấm Di Động: laughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughing 8/3/2015 10:20:46 AM
 • Nấm Di Động: chị cười rồi 8/3/2015 10:20:51 AM
 • manhhung: sao trên kia ướt thế 8/3/2015 10:20:54 AM
 • Nấm Di Động: chị điên lắm 8/3/2015 10:20:56 AM
 • manhhung: laughing 8/3/2015 10:20:57 AM
 • manhhung: em không điên 8/3/2015 10:21:05 AM
 • manhhung: may nhỉ 8/3/2015 10:21:11 AM
 • Nấm Di Động: không ai hiểu chị đâu 8/3/2015 10:21:12 AM
 • manhhung: có em 8/3/2015 10:21:18 AM
 • Nấm Di Động: không cần ai hiểu đÂU 8/3/2015 10:21:19 AM
 • manhhung: có em 8/3/2015 10:21:22 AM
 • Nấm Di Động: không cần đâu 8/3/2015 10:21:27 AM
 • manhhung:8/3/2015 10:21:30 AM
 • Nấm Di Động: sao mà em hiểu được mà 8/3/2015 10:21:33 AM
 • manhhung: em hiểu chứ 8/3/2015 10:21:44 AM
 • Nấm Di Động: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 8/3/2015 10:21:48 AM
 • manhhung: big_grin 8/3/2015 10:21:48 AM
 • manhhung: surprise 8/3/2015 10:21:53 AM
 • manhhung: coi thường tui à bà 8/3/2015 10:22:01 AM
 • Nấm Di Động: chị off đây rolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 8/3/2015 10:22:02 AM
 • manhhung: sad 8/3/2015 10:22:07 AM
 • Nấm Di Động: bye e 8/3/2015 10:22:10 AM
 • manhhung: giám cười nhạo mình 8/3/2015 10:22:17 AM
 • Nấm Di Động: vĩnh biệt e 8/3/2015 10:22:22 AM
 • manhhung: yawn 8/3/2015 10:22:29 AM
 • Nấm Di Động: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 8/3/2015 10:22:30 AM
 • manhhung: surprise 8/3/2015 10:22:34 AM
 • Nấm Di Động: chị cười chị 8/3/2015 10:22:36 AM
 • manhhung: vĩnh biệt 8/3/2015 10:22:40 AM
 • Nấm Di Động: cười chị 8/3/2015 10:22:41 AM
 • Nấm Di Động: không phải cười em đâu 8/3/2015 10:22:48 AM
 • manhhung: ôi điên hết rồi 8/3/2015 10:22:51 AM
 • manhhung: sick 8/3/2015 10:22:58 AM
 • Nấm Di Động: laughingcrying 8/3/2015 10:23:15 AM
 • Nấm Di Động: bye em 8/3/2015 10:23:21 AM
 • Nấm Di Động: big_hugwhewpartynail_bitingthumbs_upthinkingwave 8/3/2015 10:23:43 AM
 • manhhung: vừa khóc vừa cười ăn 10 bát cháo đi báo công an nhà tôi đái dầm 8/3/2015 10:23:48 AM
 • manhhung: big_grin 8/3/2015 10:23:55 AM
 • Nấm Di Động: bye em 8/3/2015 10:23:57 AM
 • Nấm Di Động: chị off 8/3/2015 10:24:00 AM
 • manhhung: wave 8/3/2015 10:24:01 AM
 • Nấm Di Động: vĩnh biệt 8/3/2015 10:24:04 AM
 • Nấm Di Động: mai gắp 8/3/2015 10:24:07 AM
 • manhhung: surprise 8/3/2015 10:24:10 AM
 • Nấm Di Động: mai gặp 8/3/2015 10:24:16 AM
 • manhhung: vĩnh mà mai gặp 8/3/2015 10:24:18 AM
 • Nấm Di Động: hâhhahahahaha 8/3/2015 10:24:22 AM
 • Nấm Di Động: laughinglaughinglaughinglaughing 8/3/2015 10:24:25 AM
 • Nấm Di Động: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 8/3/2015 10:24:27 AM
 • Nấm Di Động: rolling_on_the_floorư 8/3/2015 10:24:29 AM
 • manhhung: gặp ở trong quan tài à 8/3/2015 10:24:33 AM
 • manhhung: mình hình như đang nói chuyện với nhười ..... 8/3/2015 10:24:51 AM
 • manhhung: người...... 8/3/2015 10:24:55 AM
 • manhhung: người.... 8/3/2015 10:25:01 AM
 • manhhung: ai on ra hết đây 8/3/2015 10:26:35 AM
 • manhhung: nhanh 8/3/2015 10:26:41 AM
 • manhhung: 0 có ai thì tuiout nha 8/3/2015 10:26:52 AM
 • manhhung: wave 8/3/2015 10:26:58 AM
 • Ruanyu Jian: off di 8/3/2015 10:32:41 AM
 • Ruanyu Jian: bye e 8/3/2015 10:32:57 AM
 • Ruanyu Jian: 😷😷😵😲😨😩😩😨😵😞😒😱 8/3/2015 10:54:58 AM
 • pkute28: các bạn đy đâu hết cạ rồiii 8/3/2015 10:56:37 AM
 • pkute28: confusedconfusedconfused 8/3/2015 10:56:56 AM
 • Ruanyu Jian: 😈 8/3/2015 11:35:05 AM
 • Ruanyu Jian: 😈😱 8/3/2015 11:35:13 AM
 • Ruanyu Jian: oa au ao ong aa? 8/3/2015 11:49:31 AM
 • Hunter Destroy: off het roi ah 8/3/2015 12:12:16 PM
 • Hunter Destroy: con ai on ko nhi 8/3/2015 12:15:12 PM
 • Hunter Destroy: hey 8/3/2015 1:02:28 PM
 • Ruanyu Jian: 😨😨😶😗😗😗😗😶🙇🙌 8/3/2015 1:15:33 PM
 • ngoquangkhai137: còn ai onl ko? 8/3/2015 1:22:10 PM
 • Đá Nhỏ: hế nô m.n happy 8/3/2015 1:23:28 PM
 • ngoquangkhai137: 2 8/3/2015 1:23:41 PM
 • Bạch Lăng Lăng: happy 8/3/2015 1:23:45 PM
 • Bạch Lăng Lăng: em em 8/3/2015 1:23:47 PM
 • Bạch Lăng Lăng: love_struck 8/3/2015 1:23:50 PM
 • ngoquangkhai137: ? 8/3/2015 1:23:51 PM
 • Bạch Lăng Lăng: i miss u 8/3/2015 1:23:55 PM
 • Bạch Lăng Lăng: -_- 8/3/2015 1:23:59 PM
 • Bạch Lăng Lăng: ngta đang bày tỏ tc mà >.< 8/3/2015 1:24:07 PM
 • ngoquangkhai137: à 8/3/2015 1:24:15 PM
 • Bạch Lăng Lăng: mam ms à 8/3/2015 1:24:28 PM
 • Bạch Lăng Lăng: mem 8/3/2015 1:24:30 PM
 • ngoquangkhai137: uk 8/3/2015 1:24:38 PM
 • Bạch Lăng Lăng: sn bn 8/3/2015 1:24:50 PM
 • Bạch Lăng Lăng: bớt dùng teencode đi bạn happy tiếng việt mình đẹp mà winking 8/3/2015 1:25:13 PM
 • Đá Nhỏ: chị Lăng Lăng cũng lên ak. love_struck 8/3/2015 1:25:45 PM
 • Bạch Lăng Lăng: uhm love_struck 8/3/2015 1:26:24 PM
 • ngoquangkhai137: thumbs_up 8/3/2015 1:27:22 PM
 • Đá Nhỏ: c hk hè chưa? 8/3/2015 1:27:28 PM
 • Bạch Lăng Lăng: c hoc lâu r 8/3/2015 1:27:41 PM
 • Bạch Lăng Lăng: sinh năm bao nhiêu chế ơi 8/3/2015 1:30:10 PM
 • ngoquangkhai137: 2001 8/3/2015 1:30:47 PM
 • Bạch Lăng Lăng: happy 8/3/2015 1:32:56 PM
 • Bạch Lăng Lăng: chị 99 8/3/2015 1:33:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • lunabita_96
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • duyducminh