1.    Quy tắc cộng
•    Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương án A và m cách để thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi $n + m$ cách.
•    Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$. Có ${n_1}$ cách thực hiện phương án ${A_1}$, ${n_2}$ cách thực hiện công việc${A_2}$,... và ${n_k}$ cách thực hiện phương án ${A_k}$. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi ${n_1} + {n_2} + ... + {n_k}$ cách.
Ví dụ:
 Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Theo quy tắc cộng, ta có $10 + 5 + 3 + 2 = 20$ sự lựa chọn để đi từ tỉnh A đến tỉnh B.
-    Quy tắc cộng có thể phát biểu dạng sau:
Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của $A \cup B$bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B, tức là :
$\left| {A \cup B} \right| = \left| A \right| + \left| B \right|.$
2. Quy tắc nhân
ĐN: Giả sử công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo $n.m$ cách.
Ví dụ 1: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến nhà Cường. Từ nhà A đến nhà B có 4 con đường, từ nhà B đến nhà C có 6 con đường (hình 2.1). Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường.
Giải: Với mỗi cách đi từ nhà A đến nhà B sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà B đến nhà C. Vì có 4 cách đi từ nhà A đến nhà B nên có cả thảy $4 \cdot 6 = 24$ cách đi từ nhà A qua nhà B đến nhà C.
Ta cũng có quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$.   Công đoạn ${A_1}$ có thể thực hiện theo ${n_1}$cách, công đoạn ${A_2}$ có thể thực hiện theo ${n_2}$ cách, …,công đoạn ${A_k}$ có thể thực hiện theo ${n_k}$ cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo ${n_1} \cdot {n_2}...{n_k}$ cách.
                                                     
Ví dụ 2: Biển số xe máy của tỉnh A( nếu không tính cả mã số tỉnh) có 6 ký tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh), kí tự thứ hai là một chữ số thuộc tập $\left\{ {1,2,...,9} \right\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
Giải: Ta có 26 cách chọn chữ cái để xếp ở vị trí đầu tiên. Tương tự có 9 cách chọn chữ số cho vị trí thứ 2 và có 10 cách chọn chữ số cho mỗi vị trí trong bốn vị trí còn lại. Theo quy tắc nhân , ta có tất cả:
$26.9.10.10.10.10 = 2340000$( biển số xe).

Thẻ

Lượt xem

2516
Chat chit và chém gió
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: sao mấy thằng này biết sớm vậy nhỉ? 1/26/2015 11:03:00 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: crying 1/26/2015 11:03:04 PM
 • Wade: chư cái đó a đếch biết 1/26/2015 11:03:06 PM
 • Wade: làm mấy câu đề ko rõ rang ưc chê quá 1/26/2015 11:03:18 PM
 • ღKhờღ: hạ nhiệt anh ạ 1/26/2015 11:03:31 PM
 • Wade: mà vs lại làm sai họ cười cho rầy mặt ra 1/26/2015 11:03:33 PM
 • ღKhờღ: họ không cười đâu anh 1/26/2015 11:03:44 PM
 • ღKhờღ: chỉ khi minh cãi họ mới cười thôi 1/26/2015 11:03:52 PM
 • ღKhờღ: em làm sai suốt 1/26/2015 11:03:57 PM
 • ღKhờღ: em rút kinh nghiệm trước khi làm hỏi cho đầy đủ đk 1/26/2015 11:04:07 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: hè này quyết ở trong nhà 1/26/2015 11:04:43 PM
 • Wade: laughing a có ns la đề sai à đề thê sao ép đk đk 1/26/2015 11:04:51 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nhốt mình trong phòng 1/26/2015 11:04:51 PM
 • ღKhờღ: mình giải cho họ rồi họ phảo cám ơn mình chứ 1/26/2015 11:04:59 PM
 • ღKhờღ: cho dù sai 1/26/2015 11:05:02 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nhờ a wade và mấy đứa giúp toán 1/26/2015 11:05:03 PM
 • ღKhờღ: anh Troll 1/26/2015 11:05:05 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: @@ 1/26/2015 11:05:06 PM
 • ღKhờღ: chú anh thành công 1/26/2015 11:05:17 PM
 • ღKhờღ: chúc anh thành công 1/26/2015 11:05:21 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: cảm ơn e 1/26/2015 11:05:24 PM
 • ღKhờღ: hè em chơi tẹt 1/26/2015 11:05:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: hè này chú giúp a mấy cái căn bản nhé 1/26/2015 11:05:38 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thời trẻ trâu xa đọa 1/26/2015 11:05:44 PM
 • ღKhờღ: dạ 1/26/2015 11:05:49 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: doh 1/26/2015 11:05:52 PM
 • ღKhờღ: mấy cái căn bản chắc em còn biết 1/26/2015 11:06:00 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: Cơ bản là buồn 1/26/2015 11:06:04 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a quên sạch 1/26/2015 11:06:12 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nhìn đâu cũng lạ 1/26/2015 11:06:17 PM
 • ღKhờღ: dạ 1/26/2015 11:06:21 PM
 • ღKhờღ: không hiểu ông thầy em kiếm đâu ra câu bất chứ ẩn ở số mũ 1/26/2015 11:06:55 PM
 • ღKhờღ: là lạ 1/26/2015 11:06:57 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: sigh quay đầu bây giờ liệu còn kịp? 1/26/2015 11:07:37 PM
 • ღKhờღ: thừa kịp anh ạ 1/26/2015 11:08:00 PM
 • ღKhờღ: anh mới 11 :3 1/26/2015 11:08:04 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: hi vọng 1/26/2015 11:08:07 PM
 • ღKhờღ: lên 12 vẫn kịp 1/26/2015 11:08:10 PM
 • ღKhờღ: nhà e cũng chả giỏi gì 1/26/2015 11:08:21 PM
 • ღKhờღ: đc cái giỏi chém gió laughing 1/26/2015 11:08:28 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: 12 là nước rút r 1/26/2015 11:08:29 PM
 • Wade: nhà a chả có tật gì đk mỗi tội hay nói dối 1/26/2015 11:08:58 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: a coi thế chứ ngoài cái mê gái vs mê game ra chả có điểm nào xấu nữa 1/26/2015 11:09:02 PM
 • ღKhờღ: em cũng vậy mà anh 1/26/2015 11:09:35 PM
 • ღKhờღ: đc cái em dạo này ít game 1/26/2015 11:09:45 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: còn a được cái dạo này ít gái 1/26/2015 11:10:00 PM
 • ღKhờღ: hòa r anh big_grin 1/26/2015 11:10:08 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: game thì a k chơi chả bik làm gì nữa 1/26/2015 11:10:27 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: rãnh lại ngứa tay 1/26/2015 11:10:51 PM
 • ღKhờღ: gái bổ ích hơn game laughing 1/26/2015 11:11:01 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ờ 1/26/2015 11:11:06 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chắc a đổi lại quá 1/26/2015 11:11:12 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: tại a thấy bọn girl 1/26/2015 11:11:18 PM
 • ღKhờღ: hôm nay sinh nhật gái nó làm cho cái ảnh đại diện đó a 1/26/2015 11:11:23 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: nó dối trá wa' 1/26/2015 11:11:24 PM
 • ღKhờღ: laughing 1/26/2015 11:11:25 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: sướng 1/26/2015 11:11:38 PM
 • ღKhờღ: dạ 1/26/2015 11:11:41 PM
 • ღKhờღ: bạn thân của e 1/26/2015 11:11:44 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: k phải gấu à? 1/26/2015 11:11:52 PM
 • ღKhờღ: dạ 1/26/2015 11:12:03 PM
 • ღKhờღ: gấu kiếm đâu ra anh 1/26/2015 11:12:10 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: bữa thấy nó tìm chú tình tứ lm mk 1/26/2015 11:12:17 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: :v 1/26/2015 11:12:23 PM
 • ღKhờღ: lừa đảo đó anh ạ :v 1/26/2015 11:12:36 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: e là ny của a trung ẹp troai laughing 1/26/2015 11:12:39 PM
 • ღKhờღ: bảo vô lừa nhau cho vui 1/26/2015 11:13:01 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: hahaha 1/26/2015 11:13:06 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: thế được 1/26/2015 11:13:13 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: chú còn trog đội FA 1/26/2015 11:13:19 PM
 • ღKhờღ: dạ 1/26/2015 11:13:39 PM
 • ღKhờღ: thừa FA ý chứ 1/26/2015 11:13:43 PM
 • ღKhờღ: big_grin 1/26/2015 11:13:45 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: cái tam giác pascal 1/26/2015 11:13:49 PM
 • Troll.Insec Đang Cai Gái: ntn a chả hiểu 1/26/2015 11:13:54 PM
 • ღKhờღ: anh vẽ ra 1/26/2015 11:14:18 PM
 • leviettung01: trung ơi 1/26/2015 11:16:42 PM
 • ღKhờღ: ??? 1/26/2015 11:16:56 PM
 • leviettung01: bài của maithuyf 1/26/2015 11:16:57 PM
 • ღKhờღ: ?? 1/26/2015 11:17:04 PM
 • leviettung01: có thêm x^2+y^2+z^2=0 éo cần đk t cx mần đk 1/26/2015 11:17:25 PM
 • leviettung01: big_grin 1/26/2015 11:17:35 PM
 • ღKhờღ: happy 1/26/2015 11:17:44 PM
 • ღKhờღ: ngon 1/26/2015 11:17:46 PM
 • ღKhờღ: cơ mà k có đâu winking 1/26/2015 11:17:50 PM
 • leviettung01: rolling_eyes 1/26/2015 11:18:18 PM
 • ღKhờღ: happy 1/26/2015 11:18:28 PM
 • leviettung01: t ăn mt đạ 1/26/2015 11:19:20 PM
 • leviettung01: ăn ko mầy 1/26/2015 11:19:25 PM
 • ღKhờღ: tao ăn no rồi mầy 1/26/2015 11:19:34 PM
 • leviettung01: ngị bài của m mà éo ra 1/26/2015 11:19:37 PM
 • leviettung01: khi mô nộp 1/26/2015 11:19:48 PM
 • ღKhờღ: mai :3 1/26/2015 11:20:17 PM
 • ღKhờღ: mai ổng lại hỏi 1/26/2015 11:20:19 PM
 • leviettung01: hình như phải có 2 số = 0 và số còn lại = 1 1/26/2015 11:20:26 PM
 • leviettung01: :3 1/26/2015 11:20:34 PM
 • leviettung01: khai ra éo ổn 1/26/2015 11:21:29 PM
 • leviettung01: éo bt hướng mần m ạ 1/26/2015 11:21:38 PM
 • ღKhờღ: có mà khai 1/26/2015 11:21:53 PM
 • ღKhờღ: khai ra xong a^b+b^a 1/26/2015 11:22:27 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • ~~ Nhỏ ~~
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • ntlinh197
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318