1.    Quy tắc cộng
•    Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương án A và m cách để thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi $n + m$ cách.
•    Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$. Có ${n_1}$ cách thực hiện phương án ${A_1}$, ${n_2}$ cách thực hiện công việc${A_2}$,... và ${n_k}$ cách thực hiện phương án ${A_k}$. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi ${n_1} + {n_2} + ... + {n_k}$ cách.
Ví dụ:
 Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Theo quy tắc cộng, ta có $10 + 5 + 3 + 2 = 20$ sự lựa chọn để đi từ tỉnh A đến tỉnh B.
-    Quy tắc cộng có thể phát biểu dạng sau:
Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của $A \cup B$bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B, tức là :
$\left| {A \cup B} \right| = \left| A \right| + \left| B \right|.$
2. Quy tắc nhân
ĐN: Giả sử công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo $n.m$ cách.
Ví dụ 1: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến nhà Cường. Từ nhà A đến nhà B có 4 con đường, từ nhà B đến nhà C có 6 con đường (hình 2.1). Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường.
Giải: Với mỗi cách đi từ nhà A đến nhà B sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà B đến nhà C. Vì có 4 cách đi từ nhà A đến nhà B nên có cả thảy $4 \cdot 6 = 24$ cách đi từ nhà A qua nhà B đến nhà C.
Ta cũng có quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$.   Công đoạn ${A_1}$ có thể thực hiện theo ${n_1}$cách, công đoạn ${A_2}$ có thể thực hiện theo ${n_2}$ cách, …,công đoạn ${A_k}$ có thể thực hiện theo ${n_k}$ cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo ${n_1} \cdot {n_2}...{n_k}$ cách.
                                                     
Ví dụ 2: Biển số xe máy của tỉnh A( nếu không tính cả mã số tỉnh) có 6 ký tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh), kí tự thứ hai là một chữ số thuộc tập $\left\{ {1,2,...,9} \right\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
Giải: Ta có 26 cách chọn chữ cái để xếp ở vị trí đầu tiên. Tương tự có 9 cách chọn chữ số cho vị trí thứ 2 và có 10 cách chọn chữ số cho mỗi vị trí trong bốn vị trí còn lại. Theo quy tắc nhân , ta có tất cả:
$26.9.10.10.10.10 = 2340000$( biển số xe).

Thẻ

Lượt xem

2017
Chat chit và chém gió
 • Con Gái MAFIA: ĐỢT ÔN THI ĐỘI TUYỂN VS TỈNH THẦY CHO MỘT ĐỐNG 8/28/2014 3:29:11 PM
 • Con Gái MAFIA: CÁI NÀY CÓ 1 K HAI 8/28/2014 3:29:23 PM
 • Tonny_Mon_97: mới lên lớp 9 thầy đưa cho 100 đề tuyển sinh 8/28/2014 3:29:26 PM
 • Tonny_Mon_97: lớp 10 rồi 8/28/2014 3:29:31 PM
 • Con Gái MAFIA: thumbs_up 8/28/2014 3:29:36 PM
 • Con Gái MAFIA: CHỊ ĐỢT LỚP 10 THẦY CÒN BẢO TÌM ĐỀ ĐH CÓ BÀI NÀO LM ĐK THÌ LM 8/28/2014 3:29:57 PM
 • ankhatruongnguyen: thế này khéo chả cần ôn thi 10 nữa 8/28/2014 3:29:59 PM
 • Tonny_Mon_97: mới làm có bốn mấy đề 8/28/2014 3:30:05 PM
 • Tonny_Mon_97: hjx 8/28/2014 3:30:09 PM
 • ankhatruongnguyen: hài hước thế chị gái 8/28/2014 3:30:12 PM
 • Con Gái MAFIA: UKM 8/28/2014 3:30:22 PM
 • Lã Phụng Tiên: xem giúp mình đi nguyên 8/28/2014 3:30:22 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:30:28 PM
 • Con Gái MAFIA: MAY LÀ TOÁN 8/28/2014 3:30:30 PM
 • ankhatruongnguyen: nãy hỏi bạn mún hỏi gì 8/28/2014 3:30:42 PM
 • Con Gái MAFIA: CHỨ VẬT LÍ GIỜ HOK LUN LÍ 12 BỎ K HOK LÍ 11 8/28/2014 3:30:45 PM
 • ankhatruongnguyen: mà cũng k nói 8/28/2014 3:30:48 PM
 • Lã Phụng Tiên: mình ghi đầy đó 8/28/2014 3:30:58 PM
 • ankhatruongnguyen: biết là cấu b r 8/28/2014 3:31:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: giải thik giúp mình cái đoạn biến đổi vế trái liền ngay sau đề ra bạn ghi đó 8/28/2014 3:31:40 PM
 • ankhatruongnguyen: à 8/28/2014 3:31:45 PM
 • ankhatruongnguyen: mình chuyển vế thôi mà 8/28/2014 3:32:00 PM
 • Lã Phụng Tiên: biến đổi rõ giúp mình 8/28/2014 3:32:03 PM
 • Lã Phụng Tiên: ko bước thứ 2 cơ 8/28/2014 3:32:20 PM
 • ankhatruongnguyen: thế là cái dâu tuong duong thứ 2 hả 8/28/2014 3:32:25 PM
 • Lã Phụng Tiên: bước biến thành phân số đó 8/28/2014 3:32:34 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:32:39 PM
 • ankhatruongnguyen: tí mình sửa 8/28/2014 3:32:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: sửa giúp mình nhé đang cần gấp mai nộp rồi 8/28/2014 3:33:10 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:33:24 PM
 • Lã Phụng Tiên: tks 8/28/2014 3:33:30 PM
 • ankhatruongnguyen: đới minh gõ xog bài này đã 8/28/2014 3:33:36 PM
 • Lã Phụng Tiên: bạn gõ xong chưa vậy 8/28/2014 3:41:56 PM
 • ankhatruongnguyen: câu i hơi dài 8/28/2014 3:43:06 PM
 • Lã Phụng Tiên: bạn sửa giúp mình câu b cái đã 8/28/2014 3:43:44 PM
 • ankhatruongnguyen: mình đang dở tay 8/28/2014 3:44:05 PM
 • ankhatruongnguyen: bạn chịu khó chờ tí 8/28/2014 3:44:13 PM
 • Lã Phụng Tiên: mà bạn siêng học nhỉ mình nhác quá 8/28/2014 3:44:15 PM
 • ankhatruongnguyen: hôm nay dk nghỉ học 8/28/2014 3:44:50 PM
 • ankhatruongnguyen: chứ mọi hôm bài tập cả núi,ko ol dk 8/28/2014 3:45:07 PM
 • Tonny_Mon_97: mình cũng nhác trượn 8/28/2014 3:46:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: bữa nay mà đã học rồi ah học thêm ah 8/28/2014 3:46:48 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:47:00 PM
 • Lã Phụng Tiên: vãi có đá fo3 ko?laughing 8/28/2014 3:47:17 PM
 • ankhatruongnguyen: gì thếhappy 8/28/2014 3:47:34 PM
 • Lã Phụng Tiên: có đá fo3 ko> 8/28/2014 3:47:47 PM
 • ankhatruongnguyen: game hả 8/28/2014 3:48:01 PM
 • Lã Phụng Tiên: uk 8/28/2014 3:48:06 PM
 • ankhatruongnguyen: chơi mỗi fifa 8/28/2014 3:48:18 PM
 • ankhatruongnguyen: dạo này ít đá 8/28/2014 3:48:26 PM
 • Lã Phụng Tiên: fifa online 3 8/28/2014 3:48:28 PM
 • Lã Phụng Tiên: có đá ko 8/28/2014 3:48:31 PM
 • ankhatruongnguyen: dạo này k đá nữa 8/28/2014 3:48:40 PM
 • ankhatruongnguyen: bị cấm 8/28/2014 3:48:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: uk 8/28/2014 3:48:49 PM
 • ankhatruongnguyen: hồi trc chơi nhiều 8/28/2014 3:48:53 PM
 • Lã Phụng Tiên: bài đó gần xong chưa 8/28/2014 3:48:59 PM
 • ankhatruongnguyen: bị cận=.= 8/28/2014 3:49:01 PM
 • vy cute: hello 8/28/2014 3:49:11 PM
 • ankhatruongnguyen: thế làm tắt nhá 8/28/2014 3:49:17 PM
 • Lã Phụng Tiên: đội hình mạnh ko 8/28/2014 3:49:26 PM
 • ankhatruongnguyen: cũng tạm 8/28/2014 3:49:44 PM
 • ankhatruongnguyen: nhàng nhàng như ars 8/28/2014 3:49:59 PM
 • Lã Phụng Tiên: có thằng nào mạnh ko 8/28/2014 3:50:20 PM
 • ankhatruongnguyen: đùa 8/28/2014 3:50:31 PM
 • ankhatruongnguyen: chơi lành mạnh 8/28/2014 3:50:37 PM
 • ankhatruongnguyen: k nạp card 8/28/2014 3:50:45 PM
 • Lã Phụng Tiên: laughing 8/28/2014 3:50:48 PM
 • Lã Phụng Tiên: ai bảo nạp card bao giờ 8/28/2014 3:50:59 PM
 • Lã Phụng Tiên: tự chơi là chính 8/28/2014 3:51:05 PM
 • Lã Phụng Tiên: giải trí ngoài giờ căng thẳng 8/28/2014 3:51:16 PM
 • ankhatruongnguyen: chán thì ngồi bắn haflife 8/28/2014 3:51:44 PM
 • Lã Phụng Tiên: mình off đây bạn giải giúp mình bài đó giúp mình nhanh nhé tks, pp 8/28/2014 3:52:21 PM
 • Lã Phụng Tiên: xem lại giúp mình bài b luôn nhé 8/28/2014 3:52:32 PM
 • Lã Phụng Tiên: wave 8/28/2014 3:52:39 PM
 • Lã Phụng Tiên: ah mà kết bạn nhé 8/28/2014 3:52:47 PM
 • ankhatruongnguyen:8/28/2014 3:52:53 PM
 • ankhatruongnguyen: có gì tầm 6h lên phát nữa là xog 8/28/2014 3:53:08 PM
 • Tonny_Mon_97: yawn 8/28/2014 3:55:46 PM
 • ankhatruongnguyen: Oáp................ooooooooooo....... 8/28/2014 3:56:21 PM
 • Tonny_Mon_97: chưa of hả 8/28/2014 3:56:42 PM
 • ankhatruongnguyen: Chán rồi nhỉ! 8/28/2014 3:56:45 PM
 • ankhatruongnguyen: gõ nốt cho bạn kia 8/28/2014 3:56:51 PM
 • ankhatruongnguyen: rồi nghỉ 8/28/2014 3:57:01 PM
 • Tonny_Mon_97: big_grin 8/28/2014 3:57:10 PM
 • Tonny_Mon_97: m một ngày gõ kiếm hơn 200 k là nghỉ 8/28/2014 3:57:34 PM
 • Tonny_Mon_97: ai nhờ lm thêm thì lm 8/28/2014 3:57:41 PM
 • ankhatruongnguyen: hài 8/28/2014 3:57:46 PM
 • Tonny_Mon_97: lên đây kiếm thành tích thôi 8/28/2014 3:57:50 PM
 • ankhatruongnguyen: mình tích đức 8/28/2014 3:57:51 PM
 • Tonny_Mon_97: chứ học nơi khác 8/28/2014 3:57:56 PM
 • ankhatruongnguyen: lên lấy danh tí 8/28/2014 3:58:07 PM
 • ankhatruongnguyen: cho oaibig_grin 8/28/2014 3:58:15 PM
 • Tonny_Mon_97: ở đây chả học dk gì mấy 8/28/2014 3:58:17 PM
 • ankhatruongnguyen: toàn thấy hỏi lớp 11 12 8/28/2014 3:58:37 PM
 • Con Gái MAFIA: sleepy 8/28/2014 4:03:10 PM
 • Con Gái MAFIA: chán vl 8/28/2014 4:12:52 PM
 • Tonny_Mon_97: big_grin 8/28/2014 4:15:30 PM
 • Con Gái MAFIA: cười 8/28/2014 4:16:02 PM
 • Con Gái MAFIA: hú hu 8/28/2014 6:03:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • Con Gái MAFIA
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Min Tồ
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Hòn Sỏi Buồn
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Windy
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia