1.    Quy tắc cộng
•    Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương án A và m cách để thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi $n + m$ cách.
•    Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$. Có ${n_1}$ cách thực hiện phương án ${A_1}$, ${n_2}$ cách thực hiện công việc${A_2}$,... và ${n_k}$ cách thực hiện phương án ${A_k}$. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi ${n_1} + {n_2} + ... + {n_k}$ cách.
Ví dụ:
 Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Theo quy tắc cộng, ta có $10 + 5 + 3 + 2 = 20$ sự lựa chọn để đi từ tỉnh A đến tỉnh B.
-    Quy tắc cộng có thể phát biểu dạng sau:
Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của $A \cup B$bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B, tức là :
$\left| {A \cup B} \right| = \left| A \right| + \left| B \right|.$
2. Quy tắc nhân
ĐN: Giả sử công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo $n.m$ cách.
Ví dụ 1: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến nhà Cường. Từ nhà A đến nhà B có 4 con đường, từ nhà B đến nhà C có 6 con đường (hình 2.1). Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường.
Giải: Với mỗi cách đi từ nhà A đến nhà B sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà B đến nhà C. Vì có 4 cách đi từ nhà A đến nhà B nên có cả thảy $4 \cdot 6 = 24$ cách đi từ nhà A qua nhà B đến nhà C.
Ta cũng có quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn được phát biểu như sau:
Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn${A_1},{A_2},{A_3},...,{A_k}$.   Công đoạn ${A_1}$ có thể thực hiện theo ${n_1}$cách, công đoạn ${A_2}$ có thể thực hiện theo ${n_2}$ cách, …,công đoạn ${A_k}$ có thể thực hiện theo ${n_k}$ cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo ${n_1} \cdot {n_2}...{n_k}$ cách.
                                                     
Ví dụ 2: Biển số xe máy của tỉnh A( nếu không tính cả mã số tỉnh) có 6 ký tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh), kí tự thứ hai là một chữ số thuộc tập $\left\{ {1,2,...,9} \right\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
Giải: Ta có 26 cách chọn chữ cái để xếp ở vị trí đầu tiên. Tương tự có 9 cách chọn chữ số cho vị trí thứ 2 và có 10 cách chọn chữ số cho mỗi vị trí trong bốn vị trí còn lại. Theo quy tắc nhân , ta có tất cả:
$26.9.10.10.10.10 = 2340000$( biển số xe).

Thẻ

Lượt xem

3222
Chat chit và chém gió
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: confused 5/27/2016 7:03:06 PM
 • mysterious in dark: ai cơ 5/27/2016 7:03:17 PM
 • mysterious in dark: mk á 5/27/2016 7:03:28 PM
 • Trần Hoàng Nam: uh 5/27/2016 7:03:32 PM
 • mysterious in dark: k bt 5/27/2016 7:03:38 PM
 • mysterious in dark: dể xem lại cái 5/27/2016 7:03:51 PM
 • Bé's Ngốc'ss: có fai dark là a Việt ko 5/27/2016 7:03:56 PM
 • mysterious in dark: k 5/27/2016 7:04:03 PM
 • Trần Hoàng Nam: hủy báo cáo đi ko thôi bị trừ dv oan big_grin 5/27/2016 7:04:06 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: laughing 5/27/2016 7:04:15 PM
 • mysterious in dark: mk là nguoi khac 5/27/2016 7:04:15 PM
 • Bé's Ngốc'ss: b tên j z 5/27/2016 7:04:21 PM
 • mysterious in dark: đợi xíu mk xem lại 5/27/2016 7:04:32 PM
 • Bé's Ngốc'ss: b huỷ báo cáo đi 5/27/2016 7:04:38 PM
 • mysterious in dark: mk tên dũng 5/27/2016 7:04:42 PM
 • Bé's Ngốc'ss: ko con trai mik n' khóc đó 5/27/2016 7:04:47 PM
 • Trần Hoàng Nam: ==' 5/27/2016 7:04:55 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: surprise 5/27/2016 7:04:55 PM
 • Bé's Ngốc'ss: s b bít tên mik z 5/27/2016 7:04:57 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: c Trâm 5/27/2016 7:05:05 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: czai c ???????? 5/27/2016 7:05:08 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: thinking 5/27/2016 7:05:12 PM
 • Bé's Ngốc'ss: là Trần Hoàng Nam 5/27/2016 7:05:20 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: surprise 5/27/2016 7:05:25 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: silly 5/27/2016 7:05:27 PM
 • Bé's Ngốc'ss: c nhặt đc 5/27/2016 7:05:28 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: ôi tr 5/27/2016 7:05:32 PM
 • Bé's Ngốc'ss: ở bãi rác 5/27/2016 7:05:33 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: ặc 5/27/2016 7:05:37 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: tội nghiệp tk bé 5/27/2016 7:05:42 PM
 • Bé's Ngốc'ss: big_grin 5/27/2016 7:05:45 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: rolling_on_the_floor 5/27/2016 7:05:47 PM
 • ♪" Insidious"♪: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/108072/he-phuong-trinh-luong-giac 5/27/2016 7:05:48 PM
 • Trần Hoàng Nam: :3 :3 5/27/2016 7:05:49 PM
 • Bé's Ngốc'ss: wa tội nghiệp 5/27/2016 7:05:53 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: c đặt tên cko ns uk 5/27/2016 7:05:57 PM
 • mysterious in dark: mà bài này of ai 5/27/2016 7:06:03 PM
 • ♪" Insidious"♪: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/108072/he-phuong-trinh-luong-giac 5/27/2016 7:06:08 PM
 • mysterious in dark: of nam à 5/27/2016 7:06:10 PM
 • Bé's Ngốc'ss: Dũng lp mấy z 5/27/2016 7:06:14 PM
 • Trần Hoàng Nam: ko phải 5/27/2016 7:06:16 PM
 • mysterious in dark: lp 10 5/27/2016 7:06:24 PM
 • Trần Hoàng Nam: ủa ai đó lâu r 5/27/2016 7:06:28 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: c Trâm 5/27/2016 7:06:30 PM
 • Bé's Ngốc'ss:5/27/2016 7:06:30 PM
 • Trần Hoàng Nam: mà thấy trong dsach báo cáo 5/27/2016 7:06:37 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: c họ j 5/27/2016 7:06:40 PM
 • Bé's Ngốc'ss: à 5/27/2016 7:06:48 PM
 • mysterious in dark: thế dể ml xem cái 5/27/2016 7:06:48 PM
 • ♪" Insidious"♪: http://hoctainha.vn/users/47890/insidious/nhom-88 5/27/2016 7:06:52 PM
 • Bé's Ngốc'ss: c họ Trần 5/27/2016 7:06:57 PM
 • Trần Hoàng Nam: straight_face 5/27/2016 7:07:04 PM
 • ♪" Insidious"♪: vô đi ai vô t vote up nguyên 3 ngày 5/27/2016 7:07:06 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: Trần bé ngốc 5/27/2016 7:07:11 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: tên hay phết 5/27/2016 7:07:14 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: applause 5/27/2016 7:07:18 PM
 • Bé's Ngốc'ss: Trần Bảo Trâm 5/27/2016 7:07:21 PM
 • Trần Hoàng Nam: bé ngu đấy 5/27/2016 7:07:23 PM
 • Bé's Ngốc'ss: winking 5/27/2016 7:07:25 PM
 • mysterious in dark: mà hủy kiểu j nhỉ 5/27/2016 7:07:25 PM
 • Trần Hoàng Nam: laughing 5/27/2016 7:07:25 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: silly 5/27/2016 7:07:26 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: bé ngố 5/27/2016 7:07:30 PM
 • Trần Hoàng Nam: ko biết nữa 5/27/2016 7:07:38 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: bé tminh 5/27/2016 7:07:44 PM
 • mysterious in dark: trời 5/27/2016 7:07:47 PM
 • Trần Hoàng Nam: tại chưa báo cáo lần nào 5/27/2016 7:07:48 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: bé xinh gái 5/27/2016 7:07:49 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: bé ... 5/27/2016 7:07:57 PM
 • mysterious in dark: thề kiểu j h 5/27/2016 7:08:04 PM
 • Bé's Ngốc'ss: oh_go_on 5/27/2016 7:08:09 PM
 • Trần Hoàng Nam: bạn tự mò đi big_grin 5/27/2016 7:08:31 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: c Trâm e kể cko 5/27/2016 7:08:44 PM
 • mysterious in dark: mk may mò dc da tot 5/27/2016 7:08:50 PM
 • Bé's Ngốc'ss: kể j e 5/27/2016 7:08:50 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: lúc e đag nấu cơm 5/27/2016 7:08:50 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chx j xảy ra 5/27/2016 7:09:01 PM
 • mysterious in dark: mà mấy bạn lp mấy oi 5/27/2016 7:09:10 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: tự nhiên sét to wa e giật mk đánh để cả rổ rau 5/27/2016 7:09:19 PM
 • Trần Hoàng Nam: 10 5/27/2016 7:09:20 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: đag hát thế là sét hôt 5/27/2016 7:09:29 PM
 • Trần Hoàng Nam: chuyện hay quá applause 5/27/2016 7:09:33 PM
 • Bé's Ngốc'ss: big_grin 5/27/2016 7:09:42 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: hay j mak hay 5/27/2016 7:09:46 PM
 • Bé's Ngốc'ss: bị má mắng ko 5/27/2016 7:09:51 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: có s k 5/27/2016 7:09:55 PM
 • mysterious in dark: big_grin 5/27/2016 7:09:55 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: nhục wa 5/27/2016 7:09:59 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: tk e ns đứng cười 5/27/2016 7:10:06 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: sad 5/27/2016 7:10:10 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chắc tại e hát wa hay 5/27/2016 7:10:13 PM
 • Bé's Ngốc'ss: nên sét cổ vũ đó 5/27/2016 7:10:28 PM
 • Bé's Ngốc'ss: winking 5/27/2016 7:10:35 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: e đag hát chó ns sủa nên mẹ e bảo bé hát nên chó ns sủa 5/27/2016 7:10:39 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: nhục k chứ 5/27/2016 7:10:44 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: crying 5/27/2016 7:10:51 PM
 • Bé's Ngốc'ss: khổ thân e 5/27/2016 7:11:11 PM
 • MuUn'ss QuỲnh'ss: có mấy đứa e ở đấy để mặt mũi đi đâu 5/27/2016 7:11:15 PM
 • Trần Hoàng Nam: nói cái gì vậy laughing 5/27/2016 7:11:17 PM
 • Bé's Ngốc'ss: thg e gái wa đi 5/27/2016 7:11:19 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ ๖ۣۜMagickbtsヅ
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Trafalgar D.Watel Law
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜTriệu ๖ۣۜTử ๖ۣۜLong
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • MuUn'ss QuỲnh'ss
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Hoàng Yến
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜNhung ๖ۣۜAngles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Bé's Ngốc'ss
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • nguyenthe9a2001
 • ♪" Insidious"♪
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ≧^◡^≦ Diệu Lưn Diệu Lưn 1102
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • conveo02
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • Chin soái tỷ ^^
 • mysterious in dark
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • trung20155555