1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • Nhok Clover: wave 8/30/2015 10:53:52 PM
 • Sea Dragon: bye 8/30/2015 10:53:58 PM
 • Jin Kaido: để mai đi 8/30/2015 10:54:00 PM
 • Jin Kaido: roi roi 8/30/2015 10:54:05 PM
 • Sea Dragon: chị off lun hả 8/30/2015 10:54:19 PM
 • Jin Kaido: pp 8/30/2015 10:54:19 PM
 • Jin Kaido: wave 8/30/2015 10:54:23 PM
 • Sea Dragon: bye 8/30/2015 10:54:28 PM
 • Sea Dragon: chị nhok 8/30/2015 10:54:37 PM
 • Sea Dragon: chị cát 8/30/2015 10:54:41 PM
 • .: sleepy 8/30/2015 10:54:42 PM
 • Sea Dragon: oh ngủ zùi 8/30/2015 10:54:52 PM
 • .: c buồn ngủ lắm 8/30/2015 10:55:02 PM
 • Nhok Clover: bye bye 8/30/2015 10:55:07 PM
 • Sea Dragon: chị thuwca zậy vote đi 8/30/2015 10:55:09 PM
 • Nhok Clover: c cũng ngủ đây 8/30/2015 10:55:10 PM
 • yasuo99: có thánh nào giải giùm bt vs 8/30/2015 10:55:15 PM
 • Sea Dragon: bye chị 8/30/2015 10:55:15 PM
 • Sea Dragon: bye chị nhok 8/30/2015 10:55:24 PM
 • .: c chỉ vote đc 2 bài 8/30/2015 10:55:30 PM
 • .: còn đâu k thấy 8/30/2015 10:55:35 PM
 • Sea Dragon: cũ dc 8/30/2015 10:55:37 PM
 • .: kệ e 8/30/2015 10:55:39 PM
 • Sea Dragon: bên 8/30/2015 10:55:55 PM
 • Sea Dragon: thank chị 8/30/2015 10:56:01 PM
 • .: bản cô nương buồn ngủ 8/30/2015 10:56:06 PM
 • Sea Dragon: ngủ đi 8/30/2015 10:56:13 PM
 • .: sr 8/30/2015 10:56:21 PM
 • .: c có tính ham ngủ 8/30/2015 10:56:27 PM
 • Sea Dragon: thức nhiều mọc mụn đólaughing 8/30/2015 10:56:33 PM
 • Sea Dragon: laughing 8/30/2015 10:56:45 PM
 • .: ai k cho c ngủ c liều mạng vs kẻ đó 8/30/2015 10:56:46 PM
 • Sea Dragon: chúc chị ngủ ngon 8/30/2015 10:56:56 PM
 • Sea Dragon: bye chị 8/30/2015 10:57:01 PM
 • .: ukm 8/30/2015 10:57:02 PM
 • .: g9 8/30/2015 10:57:08 PM
 • Sea Dragon: ke ke ke 8/30/2015 10:57:09 PM
 • Jin Kaido: yasuo cai bai nay tren mang co day 8/30/2015 10:57:10 PM
 • Jin Kaido: search google di 8/30/2015 10:57:16 PM
 • .: sleepy 8/30/2015 10:57:18 PM
 • Sea Dragon:8/30/2015 10:57:19 PM
 • .: pi2222222222222 8/30/2015 10:57:23 PM
 • Jin Kaido: sao ku 8/30/2015 10:57:24 PM
 • Sea Dragon: vote đi 8/30/2015 10:57:26 PM
 • Sea Dragon: jin 8/30/2015 10:57:29 PM
 • .: ngủ ngon nhá các pé 8/30/2015 10:57:34 PM
 • Sea Dragon: sao bảo off zùi 8/30/2015 10:57:38 PM
 • .: yawn 8/30/2015 10:57:43 PM
 • Sea Dragon: chị ngủ đi 8/30/2015 10:57:49 PM
 • Jin Kaido: met qua 8/30/2015 10:58:09 PM
 • Jin Kaido: sao chu ko ngu di thuc lam j 8/30/2015 10:58:15 PM
 • Sea Dragon: vote 8/30/2015 10:58:24 PM
 • Sea Dragon: đi 8/30/2015 10:58:26 PM
 • Sea Dragon: jin kaido vote cho tui đi 8/30/2015 10:58:37 PM
 • Sea Dragon: bên đại số ấy 8/30/2015 10:58:47 PM
 • Jin Kaido: chỗ nào 8/30/2015 10:59:00 PM
 • Jin Kaido: trang mấy 8/30/2015 10:59:04 PM
 • Jin Kaido: lẹ di 8/30/2015 10:59:08 PM
 • Sea Dragon: đại sô 8/30/2015 10:59:08 PM
 • Sea Dragon: thẻ đại số 8/30/2015 10:59:14 PM
 • Jin Kaido: bố còn di choi game 8/30/2015 10:59:16 PM
 • Sea Dragon: nẹ đi 8/30/2015 10:59:22 PM
 • Jin Kaido: het roi 8/30/2015 11:00:06 PM
 • Jin Kaido: pp 8/30/2015 11:00:33 PM
 • Sea Dragon: thank 8/30/2015 11:00:33 PM
 • Sea Dragon: thank 8/30/2015 11:00:38 PM
 • Jin Kaido: met chú quá 8/30/2015 11:00:39 PM
 • Jin Kaido: anh di choi game day 8/30/2015 11:00:45 PM
 • Jin Kaido: ngu ngon nhá 8/30/2015 11:00:48 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: alo 8/30/2015 11:04:23 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: có ai ol ko 8/30/2015 11:04:43 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: hm 8/30/2015 11:04:48 PM
 • Sea Dragon:8/30/2015 11:04:49 PM
 • Sea Dragon:8/30/2015 11:04:53 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: chào chú 8/30/2015 11:04:58 PM
 • Sea Dragon: yasuo 8/30/2015 11:05:01 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: j 8/30/2015 11:05:09 PM
 • Sea Dragon: vote cho tui 8/30/2015 11:05:17 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: á đù 8/30/2015 11:05:18 PM
 • Sea Dragon: nhe 8/30/2015 11:05:25 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: um 8/30/2015 11:05:26 PM
 • Sea Dragon: đi 8/30/2015 11:05:30 PM
 • Sea Dragon: vote đi 8/30/2015 11:05:38 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: mà cái j 8/30/2015 11:05:44 PM
 • Sea Dragon: vote 8/30/2015 11:05:49 PM
 • Sea Dragon: yasuo 8/30/2015 11:06:33 PM
 • Sea Dragon: ?????? 8/30/2015 11:06:39 PM
 • Sea Dragon: off à 8/30/2015 11:06:44 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: uh 8/30/2015 11:06:45 PM
 • Sea Dragon: vote đi 8/30/2015 11:06:51 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: chờ tí 8/30/2015 11:06:51 PM
 • Sea Dragon: nha nha 8/30/2015 11:06:58 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: sồn sốn cả lên 8/30/2015 11:07:06 PM
 • Sea Dragon: ha ha 8/30/2015 11:07:11 PM
 • Sea Dragon: nhe 8/30/2015 11:07:14 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: alo 8/30/2015 11:18:58 PM
 • yasuo-kẻ bất dung thứ: có ai ol ko 8/30/2015 11:19:04 PM
 • ღKhờღ: anh đẹp zai nhất HTN rồi nhé laughing http://hoctainha.vn/users/26829/ღkhoღ 8/30/2015 11:36:38 PM
 • yeuma99: alo 8/31/2015 12:56:18 AM
 • yeuma99: còn ai thức k? 8/31/2015 12:57:51 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam Vũ
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Jin zhi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Trinh Tùng
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Jin Kaido
 • navybui22
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • nguyencamtu1983
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • no
 • www.thonuong8
 • Long Nhật
 • vannmeoo