1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • quocnam73: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/131158/tim-gia-tri-lon-nhat-hay-nho-nhat 10/13/2015 9:22:59 AM
 • quocnam73: Bạn giúp mình với 10/13/2015 9:23:19 AM
 • longthptngoquyenvmf: okie 10/13/2015 9:23:21 AM
 • longthptngoquyenvmf: rồi 10/13/2015 9:23:30 AM
 • longthptngoquyenvmf: òi ôi 10/13/2015 9:24:03 AM
 • longthptngoquyenvmf: bạn gõ latexx đi chứ 10/13/2015 9:24:09 AM
 • longthptngoquyenvmf: ko làm sao mà làm đc 10/13/2015 9:24:20 AM
 • quocnam73: Là sao hả, mình không biết gõ kiểu đó 10/13/2015 9:24:30 AM
 • longthptngoquyenvmf: thêm $$ vào 2 đàu là xong mà 10/13/2015 9:24:52 AM
 • quocnam73: Vậy mình gõ lại đã 10/13/2015 9:25:04 AM
 • longthptngoquyenvmf: ukm 10/13/2015 9:25:11 AM
 • quocnam73: Gõ phân số sao bạn 10/13/2015 9:26:08 AM
 • longthptngoquyenvmf: có mã toán chỗ gõ mà bạn 10/13/2015 9:28:12 AM
 • longthptngoquyenvmf: có j đâu 10/13/2015 9:28:16 AM
 • quocnam73: Sao không thấy đâu hết, nhưng bạn giải cho mình đi. Về mình học cách gõ. Có bạn nào không giúp mình bài này với. Tìm GTLN hay NN của biểu thức: tử x^2 + y^2; mẫu x^2 + 2xy + y^2 10/13/2015 9:30:49 AM
 • longthptngoquyenvmf: ờm 10/13/2015 9:31:05 AM
 • longthptngoquyenvmf: được rồi ông tướng 10/13/2015 9:31:12 AM
 • longthptngoquyenvmf: tối về xem đáp án nhé 10/13/2015 9:31:23 AM
 • quocnam73: Sao bạn không giải ở đây 10/13/2015 9:31:51 AM
 • longthptngoquyenvmf: j giải ở đâu 10/13/2015 9:32:13 AM
 • longthptngoquyenvmf: bây giờ ak 10/13/2015 9:32:20 AM
 • quocnam73: Ở đây nà 10/13/2015 9:32:22 AM
 • longthptngoquyenvmf: anh bận lắm 10/13/2015 9:32:26 AM
 • longthptngoquyenvmf: anh mới vao lớp 10 mà em 10/13/2015 9:32:43 AM
 • longthptngoquyenvmf: ke ke 10/13/2015 9:32:44 AM
 • longthptngoquyenvmf: đoạn anh làm 10/13/2015 9:32:51 AM
 • quocnam73: Giúp dùm đi anh 10/13/2015 9:32:57 AM
 • longthptngoquyenvmf: tối về xem đáp án 10/13/2015 9:32:57 AM
 • longthptngoquyenvmf: nhá 10/13/2015 9:33:01 AM
 • longthptngoquyenvmf: tối có là tốt rồi còn j 10/13/2015 9:33:08 AM
 • quocnam73: Vậy cũng được, cảm ơn anh 10/13/2015 9:33:17 AM
 • longthptngoquyenvmf: à ukm 10/13/2015 9:33:35 AM
 • quocnam73: Thôi em học bài đây 10/13/2015 9:33:47 AM
 • theviet.phan: vai that, cau de~ the thi` lamf ho no' 10/13/2015 9:34:32 AM
 • Tùng: what the fuck? 10/13/2015 9:37:08 AM
 • Tùng: đm có ai k?????????? 10/13/2015 9:37:37 AM
 • Tùng: đóe có ai,đánh lm tiếp vậy 10/13/2015 9:38:24 AM
 • Tùng: có ai k???????????? 10/13/2015 9:53:02 AM
 • Tùng: crying 10/13/2015 9:53:15 AM
 • Tùng: có ai hok??????????????????????? 10/13/2015 10:09:24 AM
 • Tùng: ê có ai k??????????????????? 10/13/2015 10:46:04 AM
 • Tùng: crying 10/13/2015 10:46:07 AM
 • Tùng: có ai k??????? 10/13/2015 11:42:57 AM
 • Tùng: crying 10/13/2015 11:43:42 AM
 • Tùng: ????????crying 10/13/2015 11:45:51 AM
 • noivoi_visaothe: có ai k? 10/13/2015 1:47:03 PM
 • Tùng:10/13/2015 1:59:31 PM
 • Tùng:10/13/2015 1:59:33 PM
 • Tùng: crying 10/13/2015 1:59:38 PM
 • Lê Việt Tùng: Long em big_grin 10/13/2015 2:04:43 PM
 • Lê Việt Tùng: Long vmf đâu,ra chào anh đi em big_grin 10/13/2015 2:05:07 PM
 • Tùng: ???????????????? 10/13/2015 2:05:23 PM
 • Tùng: clgt 10/13/2015 2:05:27 PM
 • noivoi_visaothe: tùng e 10/13/2015 2:05:28 PM
 • Lê Việt Tùng: em em cái đầu mày laughing 10/13/2015 2:05:36 PM
 • Lê Việt Tùng: t boss htn mà laughing 10/13/2015 2:05:41 PM
 • noivoi_visaothe: k 10/13/2015 2:05:45 PM
 • Lê Việt Tùng: mà mày là th méo nào ?????? 10/13/2015 2:05:46 PM
 • Tùng: đm 10/13/2015 2:05:50 PM
 • Tùng: thằng tùng ml kia 10/13/2015 2:05:55 PM
 • Lê Việt Tùng: noivoi_visaothe: m là th méo nào vậy ???? 10/13/2015 2:06:00 PM
 • Tùng: đm 10/13/2015 2:06:04 PM
 • Tùng: gái đó mày 10/13/2015 2:06:08 PM
 • noivoi_visaothe: e là nữ 10/13/2015 2:06:14 PM
 • Tùng: nó = tuổi chị đó hương 10/13/2015 2:06:25 PM
 • Lê Việt Tùng: noivoi_visaothe quen anh hơm mà nói chào anh ????? laughing 10/13/2015 2:06:28 PM
 • noivoi_visaothe: trời 10/13/2015 2:06:39 PM
 • Lê Việt Tùng: anh boss htn,97er nhé winking 10/13/2015 2:06:41 PM
 • Tùng: im 10/13/2015 2:06:46 PM
 • noivoi_visaothe: tùng e hôm nay nghỉ à? 10/13/2015 2:07:07 PM
 • Tùng: lại chém gió đấy 10/13/2015 2:07:08 PM
 • Tùng: vâng 10/13/2015 2:07:11 PM
 • Lê Việt Tùng: Tùng mạo danh kia,m im mồm đi 10/13/2015 2:07:11 PM
 • Tùng: mày im thì có 10/13/2015 2:07:19 PM
 • Tùng: éo nhớ tau à 10/13/2015 2:07:24 PM
 • Lê Việt Tùng: noivoi_visaothe: chị cát ???? hay chị Hà ???? : 10/13/2015 2:07:27 PM
 • noivoi_visaothe: gọi nhtn bây h? 10/13/2015 2:07:28 PM
 • Lê Việt Tùng: o.O 10/13/2015 2:07:32 PM
 • Lê Việt Tùng: Chị cát ??? 10/13/2015 2:07:37 PM
 • Lê Việt Tùng: o.O 10/13/2015 2:07:39 PM
 • noivoi_visaothe: mình tên hương 10/13/2015 2:07:40 PM
 • Lê Việt Tùng: -__-" 10/13/2015 2:07:45 PM
 • Lê Việt Tùng: Hương là ai ???? 10/13/2015 2:07:50 PM
 • Lê Việt Tùng: méo quen laughing 10/13/2015 2:07:53 PM
 • Lê Việt Tùng: em lên đây tìm chị cát 10/13/2015 2:07:58 PM
 • Lê Việt Tùng: chị hakun thôi 10/13/2015 2:08:02 PM
 • noivoi_visaothe: vậy thì out đi 10/13/2015 2:08:13 PM
 • Lê Việt Tùng: chị Min thì off ko onl luôn crying 10/13/2015 2:08:14 PM
 • Tùng: nó 2k đấy chị hương ơi 10/13/2015 2:08:20 PM
 • Lê Việt Tùng: Dạ big_grin em out đây big_grin 10/13/2015 2:08:24 PM
 • noivoi_visaothe: uk 10/13/2015 2:08:26 PM
 • Lê Việt Tùng: 2k cái đầu mày -_- 10/13/2015 2:08:34 PM
 • Lê Việt Tùng: bố 99er nhé tml -_- 10/13/2015 2:08:41 PM
 • Lê Việt Tùng: thôi,off big_grin 10/13/2015 2:08:46 PM
 • Lê Việt Tùng: bai bai big_grin 10/13/2015 2:08:49 PM
 • noivoi_visaothe: con trai ngày càng ..... 10/13/2015 2:08:54 PM
 • noivoi_visaothe: pp 10/13/2015 2:09:02 PM
 • Tùng: biến đi 10/13/2015 2:09:14 PM
 • Tùng: loser 10/13/2015 2:09:18 PM
 • noivoi_visaothe: chiều nây c đk nghỉ 10/13/2015 2:09:31 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino Pyo
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pyo Pyo
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • NAIR (=^_^=)
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • hoangvu15
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Mạnh Hùng
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Jin Kaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MyyMyy
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Ah___XiN----Cô___ĐơN
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Tùng
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • alwaysmilewithyou2000
 • rungxanu30
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono