1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • ღKhờღ: hehe 7/6/2015 7:11:00 PM
 • Lăng Lăng of you: ăn cơm chưa? 7/6/2015 7:11:07 PM
 • ღKhờღ: T ăn cơm òi nà 7/6/2015 7:12:12 PM
 • ღKhờღ: no chết yk được ý 7/6/2015 7:12:15 PM
 • Lăng Lăng of you: =.= 7/6/2015 7:12:21 PM
 • Lăng Lăng of you: troll t hả 7/6/2015 7:12:27 PM
 • ღKhờღ: đau bụng này 7/6/2015 7:12:38 PM
 • ღKhờღ: crying 7/6/2015 7:12:40 PM
 • Lăng Lăng of you: đáng đời 7/6/2015 7:13:20 PM
 • Lăng Lăng of you: đi ăn cơm đây 7/6/2015 7:13:24 PM
 • Lăng Lăng of you: bái bai 7/6/2015 7:13:28 PM
 • ღKhờღ: Táo ăn ngon miệng nhé 7/6/2015 7:17:35 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 7:28:38 PM
 • ô sờ kê: ui 7/6/2015 7:41:57 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 7:46:03 PM
 • ô sờ kê: chào đệ 7/6/2015 7:49:45 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 7:57:40 PM
 • Ruanyu Jian: an noi cho can than nha e. thui ank k choi voi con nit. pjpj 7/6/2015 7:59:39 PM
 • ô sờ kê: ~~~~~~~~~ 7/6/2015 8:00:05 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: con táo kêu tao hả ????????? ?????? 7/6/2015 8:04:27 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: có ai ko nhỉ ?????????? 7/6/2015 8:04:48 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ê ??????? m.n ?>????????? 7/6/2015 8:04:55 PM
 • ô sờ kê: có ta đây big_grin 7/6/2015 8:06:36 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: đậu 7/6/2015 8:07:10 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ko có ai nữa hả ?? 7/6/2015 8:07:16 PM
 • ô sờ kê:7/6/2015 8:08:40 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: thế tao sang fb đây 7/6/2015 8:08:58 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: crying 7/6/2015 8:09:01 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: đang gặp chuyện buồn 7/6/2015 8:09:07 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: crying 7/6/2015 8:09:09 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: muốn tìm ng tâm sự mà đéo có ai crying 7/6/2015 8:09:19 PM
 • Sad Girl always Smiles: hử 7/6/2015 8:10:16 PM
 • ô sờ kê: tâm sự vs ta nè 7/6/2015 8:16:11 PM
 • toanhtuan1999: hj 7/6/2015 8:17:57 PM
 • Sad Girl always Smiles: .-. 7/6/2015 8:18:31 PM
 • toanhtuan1999: cryingcryingcrying 7/6/2015 8:19:06 PM
 • Sad Girl always Smiles: sao vợi 7/6/2015 8:19:16 PM
 • toanhtuan1999: Buồn 7/6/2015 8:19:32 PM
 • toanhtuan1999: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying 7/6/2015 8:19:57 PM
 • Sad Girl always Smiles: sao buồn 7/6/2015 8:20:30 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: chào di,chào méo tuấn crying 7/6/2015 8:21:25 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: có đứa nào thấy th trung ko ???????? 7/6/2015 8:21:44 PM
 • Sad Girl always Smiles: sao khóc vậy -_- 7/6/2015 8:21:50 PM
 • Sad Girl always Smiles: không 7/6/2015 8:21:53 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: haizzzzzzz crying crying 7/6/2015 8:21:53 PM
 • Sad Girl always Smiles: SAO ĐỨA NÀO CŨNG KHÓC -_- 7/6/2015 8:22:08 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: đời buồn di à crying 7/6/2015 8:22:14 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: a vừa ms crying 7/6/2015 8:22:54 PM
 • Sad Girl always Smiles: SAO -_- 7/6/2015 8:23:04 PM
 • Sad Girl always Smiles: NÓI LẸ 7/6/2015 8:23:08 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ms chia tay vs ny nè crying 7/6/2015 8:23:31 PM
 • toanhtuan1999: mới ct với Vợ 7/6/2015 8:23:45 PM
 • Sad Girl always Smiles:7/6/2015 8:23:49 PM
 • toanhtuan1999: cryingcrying 7/6/2015 8:23:53 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: haizz 7/6/2015 8:23:56 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: muốn chết quá đi crying 7/6/2015 8:24:04 PM
 • Sad Girl always Smiles: muốn thì chết đi happy 7/6/2015 8:24:13 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: th trung đâu nhỉ ?? sad 7/6/2015 8:24:14 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: chỉ có nó ms hiểu anh thôi à crying 7/6/2015 8:24:26 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: trung ơi crying 7/6/2015 8:24:37 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: tao hs crying 7/6/2015 8:24:41 PM
 • toanhtuan1999: Đập đầu vào gấu bông tự sát đây!!!crying 7/6/2015 8:24:51 PM
 • Sad Girl always Smiles: ... 7/6/2015 8:24:58 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: di ơi crying 7/6/2015 8:25:19 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: a buồn quá crying 7/6/2015 8:25:24 PM
 • Sad Girl always Smiles: đứa nào cũng chia tay -_- 7/6/2015 8:25:33 PM
 • Sad Girl always Smiles: đứa nào cũng khóc -_- 7/6/2015 8:25:40 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: có anh tùng ở đây ko nhỉ ???????? 7/6/2015 8:25:50 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mấy đứa trật tự 7/6/2015 8:25:59 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: trang: mem ms hả ????????? 7/6/2015 8:26:08 PM
 • Sad Girl always Smiles: hờ 7/6/2015 8:26:13 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: tùng nào em ??? đây có 2 th tùng happy 7/6/2015 8:26:19 PM
 • Sad Girl always Smiles: mẹ th thìn -_- 7/6/2015 8:26:26 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: a lê việt tùng ạ 7/6/2015 8:26:29 PM
 • Sad Girl always Smiles: vote down t -_- 7/6/2015 8:26:32 PM
 • Sad Girl always Smiles: đụ má mày -_- 7/6/2015 8:26:36 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ:7/6/2015 8:26:38 PM
 • Sad Girl always Smiles: th thìn -_- 7/6/2015 8:26:40 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e quen nó hả ????? 7/6/2015 8:26:42 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: dạ #Chỉ 7/6/2015 8:26:53 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: mà bạn kia là ai mà ăn ns ghê z ?????? Sad 7/6/2015 8:27:07 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e quen nó ở đâu trang ???? 7/6/2015 8:27:19 PM
 • Sad Girl always Smiles: Trang: ý kiến ? happy 7/6/2015 8:27:23 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: dạ trên htn a ạ 7/6/2015 8:27:24 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: mà anh biết a ấy à ?????? 7/6/2015 8:27:33 PM
 • Sad Girl always Smiles: Trang: t như vậy đấy happy 7/6/2015 8:27:33 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: uk 7/6/2015 8:27:35 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: sad: điêu thế bạn big_grin 7/6/2015 8:27:43 PM
 • Sad Girl always Smiles: Trang: thì đã sao happy 7/6/2015 8:27:46 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: #chỉ: thế a kêu a ấy cho e đk ko ??????? 7/6/2015 8:27:55 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: 2 đứa này 7/6/2015 8:28:01 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: thôi nào 7/6/2015 8:28:03 PM
 • Sad Girl always Smiles: chẳng có cái mẹ gì là điêu cả happy 7/6/2015 8:28:06 PM
 • toanhtuan1999: Ai sinh 99 đến 100 bày bài này đi ko tẩu hỏa đi Viện mất đê 7/6/2015 8:28:11 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: #Trang: nó ko onl e à big_grin 7/6/2015 8:28:11 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nó bảo bỏ fb+htn rồi 7/6/2015 8:28:19 PM
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang: crying 7/6/2015 8:28:24 PM
 • ô sờ kê: ~~~~~~~~~ 7/6/2015 8:28:31 PM
 • ô sờ kê: ~~~~~~~~~~~~~ 7/6/2015 8:28:33 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: mà có chuyện j thế trang ?????? 7/6/2015 8:28:33 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Mun
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng of you
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • NGUYỄn Thị Huyền Trang
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Sad Girl always Smiles
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • toanhtuan1999
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Welcome
 • thaojubi