1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: https://www.youtube.com/watch?v=1PfMeJqPKhc&feature=iv&src_vid=dG6g-ckn0dQ&annotation_id=annotation_1440493867 2/7/2016 10:26:37 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorà,ta chạy là bởi vì cho chúng nó chạy theo ta,còn mấy chú nhân đó chạy đi 2/7/2016 10:26:38 AM
 • Sầu: laughinghiểu chưa 2/7/2016 10:26:45 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:26:52 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thì ra là vậy 2/7/2016 10:26:56 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: quá anh hùng 2/7/2016 10:27:00 AM
 • Sầu: @@ cái bài đó bt 2/7/2016 10:27:01 AM
 • học sinh thường tín: vâng tuổi trẻ tài cao laughing 2/7/2016 10:27:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chạy phóng như lao 2/7/2016 10:27:12 AM
 • Sầu: laughingta dụ nó vào ngõ cụt r.................. 2/7/2016 10:27:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:27:18 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floornó đánh ta chết 2/7/2016 10:27:22 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chạy tiếp 2/7/2016 10:27:23 AM
 • Sầu: big_grinthế lad hi sinh 2/7/2016 10:27:28 AM
 • học sinh thường tín: thôi chạy xã giao thôi :v 2/7/2016 10:27:29 AM
 • quocchanlqd: laughing 2/7/2016 10:27:33 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floormi là ma ak mà vào ngõ cụt r còn chạy típ jin 2/7/2016 10:27:44 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floortên này tinh thần có vẫn đề 2/7/2016 10:27:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 2/7/2016 10:28:14 AM
 • học sinh thường tín: jin vào ngõ cụt nấp vô thùng rác ngay đó thế là thoát big_grin 2/7/2016 10:28:14 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: èo 2/7/2016 10:28:19 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: leo tường chạy tiếp 2/7/2016 10:28:24 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: anh đây từng bị chó rượt 2/7/2016 10:28:33 AM
 • học sinh thường tín: cụt thì leo kieu j big_grin 2/7/2016 10:28:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:28:36 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floortuổi khỉ à jin 2/7/2016 10:28:38 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:28:45 AM
 • quocchanlqd: laughing 2/7/2016 10:28:48 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: kinh nghiệm 2/7/2016 10:28:49 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: zo ngõ cụt 2/7/2016 10:28:53 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: leo tường chạy tiếp 2/7/2016 10:28:58 AM
 • học sinh thường tín: Jin chắc tuổi cờ hó big_grin 2/7/2016 10:29:05 AM
 • Sầu: laughingnhày lên chó nó đợp cho vào,,,,,,,,,,,,,,, 2/7/2016 10:29:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ai ngờ đập trúng con chó bên kìa tường broken_heart 2/7/2016 10:29:14 AM
 • học sinh thường tín: **** 2/7/2016 10:29:16 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorcó mà mất củ 2/7/2016 10:29:18 AM
 • Sầu: big_grinthanh niên hoy 2/7/2016 10:29:28 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế là 2 con 2/7/2016 10:29:29 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorà,lớp ta cơ 2/7/2016 10:29:36 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chạy hơn uxambon 2/7/2016 10:29:43 AM
 • Sầu: laughingcái tk mà hok bá nhất ý 2/7/2016 10:29:45 AM
 • học sinh thường tín: lớp chú sao 2/7/2016 10:29:48 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:29:52 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thg Mr. Lùn 2/7/2016 10:29:57 AM
 • quocchanlqd: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:30:01 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floortk học giỏi nhất lúc bị chó đuổi 2/7/2016 10:30:02 AM
 • học sinh thường tín: I_dont_know 2/7/2016 10:30:06 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:30:06 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floornó đứng im 2/7/2016 10:30:13 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ak ak 2/7/2016 10:30:20 AM
 • học sinh thường tín: kế ms đó :v 2/7/2016 10:30:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nó vs chó đối thoại ak 2/7/2016 10:30:29 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorlm tượng,mẹ con chó nó đớp cho mấy cái 2/7/2016 10:30:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:30:35 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: học giỏi quá 2/7/2016 10:30:39 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floornó tưởng chó giống ong 2/7/2016 10:30:41 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: biết cả cẩu ngữ 2/7/2016 10:30:44 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 2/7/2016 10:30:48 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorđkm nó hài vl 2/7/2016 10:30:49 AM
 • học sinh thường tín: Jin biết cẩu ngữ à 2/7/2016 10:30:53 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nên đàm phán vs chó 2/7/2016 10:30:54 AM
 • học sinh thường tín: giỏi vậy big_grin 2/7/2016 10:30:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko thg học giỏi nhất của thg tùng 2/7/2016 10:31:05 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:31:08 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorukm,jin thông thạo cả heo ngữ này 2/7/2016 10:31:10 AM
 • học sinh thường tín: big_grin 2/7/2016 10:31:15 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nó ns " t cho m cắn một miếng m tha t" 2/7/2016 10:31:21 AM
 • Sầu: thinkingcẩu ngữ 2/7/2016 10:31:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:31:29 AM
 • học sinh thường tín: ổng Jin hiểu hết tiếng đv big_grin 2/7/2016 10:31:30 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:31:31 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ui 2/7/2016 10:31:36 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: con ko phải tazan 2/7/2016 10:31:40 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floorukm,jin là người đv 2/7/2016 10:31:43 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:31:44 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ặc 2/7/2016 10:31:52 AM
 • học sinh thường tín: nhưng con là công chúa Ozi :v 2/7/2016 10:31:56 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chuyên chủ đề nhanh z 2/7/2016 10:31:59 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:32:05 AM
 • học sinh thường tín: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:32:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: công chúa Ozi là con nào 2/7/2016 10:32:11 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: con của elsa nữ hoàng băng giá ak 2/7/2016 10:32:22 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hay 2/7/2016 10:32:24 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: egawa night 2/7/2016 10:32:27 AM
 • học sinh thường tín: ko nhớ hoạt hình mà :Đ 2/7/2016 10:32:30 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:32:34 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:32:40 AM
 • quocchanlqd: laughing 2/7/2016 10:32:45 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chắc con của hulk 2/7/2016 10:32:45 AM
 • học sinh thường tín: big_grin 2/7/2016 10:32:50 AM
 • quocchanlqd: ? 2/7/2016 10:32:51 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:32:56 AM
 • Sầu: ai nghe bài ày không 2/7/2016 10:33:00 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ui tết mak chán quá 2/7/2016 10:33:04 AM
 • học sinh thường tín: bài j 2/7/2016 10:33:12 AM
 • Sầu: big_grinta cá là tuổi thơ mấy chú phải nghe bài này 2/7/2016 10:33:13 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 10:33:16 AM
 • Sầu: https://www.youtube.com/watch?v=wFYLWv_MlC4 2/7/2016 10:33:16 AM
 • Sầu: rolling_on_the_floornghe đi 2/7/2016 10:33:20 AM
 • Sầu: tìm lại kí ức nào 2/7/2016 10:33:24 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • học sinh thường tín
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phuong10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen
 • ndt1231999