1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • leviettung01: big_grin 2/1/2015 12:35:46 AM
 • leviettung01: ns thật 2/1/2015 12:36:10 AM
 • minh_thúy: thật chứ đùa 2/1/2015 12:36:26 AM
 • leviettung01: nếu e mà ko on nựa thì a on trên htn chả có ngĩa lí gì nựa 2/1/2015 12:36:44 AM
 • leviettung01: thôi 2/1/2015 12:36:46 AM
 • minh_thúy: laughing 2/1/2015 12:36:54 AM
 • leviettung01: a sẽ bỏ htn 2/1/2015 12:37:01 AM
 • ღKhờღ: quơ 2/1/2015 12:37:13 AM
 • ღKhờღ: càng tốt laughing 2/1/2015 12:37:14 AM
 • ღKhờღ: ô nhiễm room chat Tùng ạ 2/1/2015 12:37:26 AM
 • ღKhờღ: chả có lợi ích gì 2/1/2015 12:37:32 AM
 • ღKhờღ: laughing 2/1/2015 12:37:33 AM
 • leviettung01: lúc nào e on trở lại thì phone cho a qua sô 0915987790 2/1/2015 12:37:39 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:37:49 AM
 • Mưa Đêm: như thật ế nhờ @@ 2/1/2015 12:37:53 AM
 • leviettung01: a e mình cx cố gắng nhỉ 2/1/2015 12:38:05 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:38:07 AM
 • minh_thúy: chém đây mưa 2/1/2015 12:38:09 AM
 • Mưa Đêm: nghe mấy anh chị chat mà choáng straight_face 2/1/2015 12:38:11 AM
 • leviettung01: thật 2/1/2015 12:38:16 AM
 • leviettung01: chả chém thúy ạ 2/1/2015 12:38:30 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:38:33 AM
 • Mưa Đêm: hahahaha 2/1/2015 12:38:41 AM
 • Mưa Đêm: rolling_on_the_floor 2/1/2015 12:38:43 AM
 • minh_thúy: hồ mk đc lên chức chị tự bao h 2/1/2015 12:38:45 AM
 • ღKhờღ: lại còn chả chém kìa Thúy 2/1/2015 12:38:51 AM
 • minh_thúy: chme xong chối đó là sở trường của tùng 2/1/2015 12:39:11 AM
 • Mưa Đêm: thôi mấy a c cứ chém tiếp e đi ngủ kakakaka 2/1/2015 12:40:05 AM
 • Mưa Đêm: laughing 2/1/2015 12:40:06 AM
 • leviettung01: crying 2/1/2015 12:40:09 AM
 • leviettung01: trung 2/1/2015 12:40:13 AM
 • leviettung01: cctalk của mày 2/1/2015 12:40:20 AM
 • leviettung01: phòng nào hả 2/1/2015 12:40:26 AM
 • ღKhờღ: chúc anh ngủ ngon 2/1/2015 12:40:28 AM
 • ღKhờღ: chả nhớ nữa 2/1/2015 12:40:32 AM
 • ღKhờღ: mai vào 2/1/2015 12:40:33 AM
 • minh_thúy: laughing 2/1/2015 12:40:40 AM
 • leviettung01: đệt 2/1/2015 12:40:41 AM
 • ღKhờღ: h mất công 2/1/2015 12:40:41 AM
 • ღKhờღ: laughing 2/1/2015 12:40:43 AM
 • leviettung01: máy bàn t nhác vô lămS 2/1/2015 12:40:52 AM
 • ღKhờღ: ai rãnh vào cctalk h này 2/1/2015 12:40:57 AM
 • leviettung01: máy bàn nhác vô 2/1/2015 12:41:06 AM
 • leviettung01: chậm quá 2/1/2015 12:41:11 AM
 • leviettung01: thúy ơi 2/1/2015 12:42:04 AM
 • leviettung01: đi chưa e 2/1/2015 12:42:23 AM
 • leviettung01: chắc là rồi 2/1/2015 12:42:58 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:43:02 AM
 • minh_thúy: loser 2/1/2015 12:44:46 AM
 • leviettung01: hic 2/1/2015 12:45:09 AM
 • leviettung01: a vừa qua wall 2/1/2015 12:45:18 AM
 • leviettung01: chúc e đi mạnh giỏi 2/1/2015 12:45:28 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:45:31 AM
 • ღKhờღ: Thúy ới 2/1/2015 12:45:49 AM
 • leviettung01: tr chưa off hả m 2/1/2015 12:46:15 AM
 • minh_thúy: laughing 2/1/2015 12:46:22 AM
 • leviettung01: thúy nãy h lừa t mi thì phải tr 2/1/2015 12:46:50 AM
 • ღKhờღ: chúc anh ngủ ngon trên wall cái e 2/1/2015 12:46:58 AM
 • ღKhờღ: cho wall anh nó có màu mè tý 2/1/2015 12:47:06 AM
 • ღKhờღ: nhạt quá big_grin 2/1/2015 12:47:08 AM
 • leviettung01: t ngi lắ tr à sad 2/1/2015 12:47:09 AM
 • ღKhờღ: lừa cũng đc mà k lừa cũng đc 2/1/2015 12:47:23 AM
 • ღKhờღ: Ok! 2/1/2015 12:47:25 AM
 • leviettung01: uk ok 2/1/2015 12:47:33 AM
 • leviettung01: big_grin 2/1/2015 12:47:36 AM
 • minh_thúy: ok 2/1/2015 12:48:56 AM
 • leviettung01: a nựa thúy ơi big_grin 2/1/2015 12:49:19 AM
 • minh_thúy: mớ đi cưng 2/1/2015 12:49:46 AM
 • leviettung01: crying 2/1/2015 12:49:55 AM
 • ღKhờღ: big_grin 2/1/2015 12:49:58 AM
 • minh_thúy: tội chặt chem e lúc nãy đến h 2/1/2015 12:50:00 AM
 • leviettung01: phân biệt đối xử vs ng đẹp trai crying 2/1/2015 12:50:15 AM
 • minh_thúy: doăn ở cả thôi 2/1/2015 12:50:23 AM
 • ღKhờღ: vẫn cứ ảo tưởng mạnh 2/1/2015 12:50:59 AM
 • leviettung01: hic 2/1/2015 12:51:16 AM
 • minh_thúy: loser 2/1/2015 12:51:17 AM
 • ღKhờღ: Thúy ơi 2/1/2015 12:51:21 AM
 • ღKhờღ: ngủ ngon nghe em 2/1/2015 12:51:25 AM
 • ღKhờღ: hẹn ngày tại ngộ 2/1/2015 12:51:28 AM
 • leviettung01: a mách mẹ e thúy ạ 2/1/2015 12:51:29 AM
 • leviettung01: laughing 2/1/2015 12:51:31 AM
 • ღKhờღ: mong là sớm nhất có thể 2/1/2015 12:51:33 AM
 • leviettung01: ns đùa chứ e đừng qua wall a 2/1/2015 12:51:59 AM
 • leviettung01: bạn a xoi chết đó raised_eyebrows) 2/1/2015 12:52:19 AM
 • ღKhờღ: muỗn chả được lại còn bày đặt 2/1/2015 12:52:41 AM
 • ღKhờღ: laughing 2/1/2015 12:52:42 AM
 • minh_thúy: laughing 2/1/2015 12:53:13 AM
 • leviettung01: :v 2/1/2015 12:53:35 AM
 • ღKhờღ: thôi off nghen 2/1/2015 12:53:56 AM
 • ღKhờღ: Pipi Thúy 2/1/2015 12:54:01 AM
 • leviettung01: hs xem thúy cnn trên wall t trc m lun tr à 2/1/2015 12:54:01 AM
 • ღKhờღ: pipi tùng 2/1/2015 12:54:06 AM
 • leviettung01: uk mi 2/1/2015 12:54:10 AM
 • leviettung01: pp 2/1/2015 12:54:13 AM
 • leviettung01: thúy ơi 2/1/2015 12:54:26 AM
 • leviettung01: túy 2/1/2015 12:54:31 AM
 • leviettung01: thúy 2/1/2015 12:54:34 AM
 • leviettung01: hú hú 2/1/2015 12:54:39 AM
 • leviettung01: e đi rồi hả 2/1/2015 12:55:09 AM
 • leviettung01: v thì a cx cáo từ ngen 2/1/2015 12:55:21 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Angel
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • datwin195
 • kto138
 • Sâu lười
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥⊱Võ Tắc Thiên⊰♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • leviettung01
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • Troll.Insec Đang Cai Gái
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295