1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • tritanngo99: bĩnh tĩnh sống 5/6/2016 10:39:26 AM
 • dieulinhcute1102: mình thi Luật or Học viện tài chính crying nhưng sợ rớt 5/6/2016 10:39:32 AM
 • dieulinhcute1102: ôi Trí ơi angry lão ý thô thiển lắm crying 5/6/2016 10:39:49 AM
 • dieulinhcute1102: lão già 3 chấm ngu ngốc rolling_on_the_floor 5/6/2016 10:40:01 AM
 • tritanngo99: sao thô thiển, mình là bạn sao gọi là lão già, bằng tuổi mà, 5/6/2016 10:40:30 AM
 • dieulinhcute1102: ớ, không phải 5/6/2016 10:41:33 AM
 • dieulinhcute1102: mình gọi lão 3 chấm cơ mà crying 5/6/2016 10:41:43 AM
 • dieulinhcute1102: lão 3 chấm bảo mình ngu ý crying 5/6/2016 10:41:56 AM
 • tritanngo99: ko, ko hề 5/6/2016 10:42:15 AM
 • tritanngo99: cuộc đời chẳng có ai khôn cũng chẳng có ai ngu cả 5/6/2016 10:42:36 AM
 • tritanngo99: hih] 5/6/2016 10:42:37 AM
 • dieulinhcute1102: TRí ơi là Trí big_grin trên đây lắm con nít thích đùa lắm nhen winking 5/6/2016 10:43:09 AM
 • dieulinhcute1102: Trí nhớ cẩn thận winking 5/6/2016 10:43:15 AM
 • dieulinhcute1102: TRí là mem mới à 5/6/2016 10:43:21 AM
 • tritanngo99:5/6/2016 10:43:41 AM
 • tritanngo99: tham gia cách đay 1 tháng 5/6/2016 10:44:00 AM
 • dieulinhcute1102: trời 5/6/2016 10:44:27 AM
 • dieulinhcute1102: tớ cũng thế mà laughing 5/6/2016 10:44:38 AM
 • dieulinhcute1102: sao không thấy Trí onl 5/6/2016 10:44:48 AM
 • tritanngo99: đây 5/6/2016 10:45:29 AM
 • tritanngo99: ngoài anh bạn còn học gì nữa ko 5/6/2016 10:45:52 AM
 • dieulinhcute1102: toán, văn, anh, lí big_grin 5/6/2016 10:46:36 AM
 • tritanngo99: oh 5/6/2016 10:47:40 AM
 • tritanngo99: ý mình là bạn còn hc thêm ngoại ngữ nào ko 5/6/2016 10:47:58 AM
 • dieulinhcute1102: ò, big_grin t.a mình còn ngu lắm crying nên không học thêm môn ngữ nào nữa big_grin 5/6/2016 10:48:45 AM
 • tritanngo99: ồ, sao bạn cứ tự ti thế, 5/6/2016 10:50:00 AM
 • tritanngo99: bình thường nào 5/6/2016 10:50:12 AM
 • dieulinhcute1102: big_grin 5/6/2016 10:50:29 AM
 • tritanngo99: "ngu" bây giờ mình mới ở đây, chứ còn "giỏi" thì mình lên cung trăng rồi 5/6/2016 10:51:09 AM
 • tritanngo99: hih 5/6/2016 10:51:16 AM
 • tritanngo99: chém tí cho vui 5/6/2016 10:51:25 AM
 • dieulinhcute1102: laughing 5/6/2016 10:51:36 AM
 • .: k phải tự ti 5/6/2016 10:51:40 AM
 • dieulinhcute1102: Trí thi học kì chưa 5/6/2016 10:51:43 AM
 • .: mà là NGU thật 5/6/2016 10:51:44 AM
 • .: laughing 5/6/2016 10:51:46 AM
 • dieulinhcute1102: angry im ngay 5/6/2016 10:51:47 AM
 • dieulinhcute1102: lão biến ra chỗ khác angry đồ bất lịch sự 5/6/2016 10:52:50 AM
 • tritanngo99: bình tĩnh nào 5/6/2016 10:53:22 AM
 • tritanngo99: sao vội nóng thế 5/6/2016 10:53:28 AM
 • tritanngo99: đã gọi là chat chit và chém gió thì phải cho ra chat chit và chém gió chứ 5/6/2016 10:54:16 AM
 • dieulinhcute1102: nhưng lão ý cứ trêu tớ laughing 5/6/2016 10:55:33 AM
 • dieulinhcute1102: crying 5/6/2016 10:55:39 AM
 • tritanngo99: hihi 5/6/2016 10:59:50 AM
 • tritanngo99: bây giờ bạn muốn nói về nôi dung gì 5/6/2016 11:00:10 AM
 • dieulinhcute1102: cậu thi hk chưa 5/6/2016 11:02:33 AM
 • tritanngo99: chưa, mai mình mớithi 5/6/2016 11:03:26 AM
 • tritanngo99: còn bạn thì sao 5/6/2016 11:03:33 AM
 • dieulinhcute1102: tớ đang thi mấy môn phụ, tuần sau thi mấy môn chính 5/6/2016 11:07:42 AM
 • tritanngo99: oh, 5/6/2016 11:08:36 AM
 • tritanngo99: bạn có học thêm gì ko 5/6/2016 11:08:56 AM
 • tritanngo99: pipi 5/6/2016 11:12:10 AM
 • tritanngo99: rock_on 5/6/2016 11:12:32 AM
 • Đinh Thế Anh: ai giải hộ bài này với lớp 11 nhé =]] 5/6/2016 11:17:39 AM
 • Đinh Thế Anh: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135277/phuong-trinh-tiep-tuyen-11 5/6/2016 11:17:40 AM
 • dieulinhcute1102: Thế ANh 5/6/2016 11:30:04 AM
 • dieulinhcute1102: bạn cần lúc nào 5/6/2016 11:30:32 AM
 • dieulinhcute1102: tối mình inb cách làm đc không 5/6/2016 11:30:45 AM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: tối em ib lm cho anh cx dk anh thế anh 5/6/2016 11:34:01 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc giỏi nhỉ rolling_on_the_floor 5/6/2016 11:34:27 AM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: chị lm xong r em coppy r paste lại 5/6/2016 11:35:47 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc giỏi quá rolling_on_the_floor 5/6/2016 11:37:25 AM
 • Đinh Thế Anh: giải hộ coi k.q =]]. đề thi tỉnh brvt. mới thi xog 5/6/2016 11:38:27 AM
 • dieulinhcute1102: biết cách làm là đc r thế anh ạ winking 5/6/2016 11:38:58 AM
 • Đinh Thế Anh: k coi kq ai biết đâu sai 😁 5/6/2016 11:39:30 AM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: anh thế anh ơi 5/6/2016 11:40:59 AM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: bít cách giải là 1 chuyện còn kq là xem ở quá trình lm đấy 5/6/2016 11:41:27 AM
 • Đinh Thế Anh: ơi =]] 5/6/2016 11:42:29 AM
 • dieulinhcute1102: Thế Anh laughing đừng tin lời bikini của ny sê lốc nói rolling_on_the_floor 5/6/2016 11:47:57 AM
 • .: laughing 5/6/2016 12:00:44 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: laughing 5/6/2016 12:00:57 PM
 • .: Linh chột đại ngu 5/6/2016 12:01:28 PM
 • .: rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:01:33 PM
 • dieulinhcute1102: cười gì mà cười bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:01:39 PM
 • dieulinhcute1102: lão già angry im ngay' 5/6/2016 12:01:49 PM
 • .: confused 5/6/2016 12:02:23 PM
 • dieulinhcute1102: ông chắc gì thông minh hơn tôi mà oai rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:02:37 PM
 • .: chắc chắn hơn đứa lớp 11 còn k biết tính tuổi 5/6/2016 12:04:47 PM
 • .: rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:04:51 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: laughing 5/6/2016 12:04:59 PM
 • dieulinhcute1102: angry 5/6/2016 12:05:19 PM
 • dieulinhcute1102: đã bảo là không tính tuổi đẻ mà angry 5/6/2016 12:06:12 PM
 • .: NGU thì chấp nhận. k phải biện minh 5/6/2016 12:07:26 PM
 • .: laughing 5/6/2016 12:07:30 PM
 • dieulinhcute1102: angry yaaaaaaaaaaaa......... ông ngồi mà tự kỉ angry tôi đi học 5/6/2016 12:07:46 PM
 • .: bye linh chột ngu 5/6/2016 12:08:02 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: chị linh thi bơi bị chuột rút thì ns vs em em quăng phao cho 5/6/2016 12:08:05 PM
 • .: wave 5/6/2016 12:08:10 PM
 • .: laughing 5/6/2016 12:08:17 PM
 • dieulinhcute1102: khỏi cần con nít ạ rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:08:18 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: ko là chết đấy 5/6/2016 12:08:30 PM
 • dieulinhcute1102: im ngay đồ lão già chết tiệt angry 5/6/2016 12:08:30 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: pp chịa 5/6/2016 12:08:48 PM
 • dieulinhcute1102: phao của con nít không giúp gì đc đâu rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:08:51 PM
 • dieulinhcute1102: bye bikini của ny sê lốc 5/6/2016 12:09:07 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: phao em phao xịn hàng TQ nhá 5/6/2016 12:09:20 PM
 • dieulinhcute1102: hàng nhái rolling_on_the_floor 5/6/2016 12:09:34 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: hang TQ chất lg tệ 5/6/2016 12:09:50 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: thôi chị đi thi đi kẻo muộn 5/6/2016 12:10:38 PM
 • ♫♫♥SÊN♥SẾN♥SÚA♥♪♪: pp mn em of đây wave 5/6/2016 12:12:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • S2karryS2
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ❉❊✽๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh❉❊✽
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ♚
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • ĐL No 1
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • CongMinh
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • emmuongioitoan9
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Bé'sS Choảnh'sS
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!
 • abcxyz
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • quochoc
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • dieulinhcute1102
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • cabvcahp