1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • Sam Tats: a sao dạ? 7/31/2015 11:45:34 PM
 • Ruanyu Jian: k 7/31/2015 11:45:40 PM
 • Ruanyu Jian: em sau thi khoi A ak? 7/31/2015 11:45:53 PM
 • Sam Tats: dạ, với khối B nữa 7/31/2015 11:46:42 PM
 • Ruanyu Jian: ui doi 7/31/2015 11:46:54 PM
 • Ruanyu Jian: hoc joi nhay 7/31/2015 11:47:01 PM
 • Ruanyu Jian: e hoc joi ca sinh nua ak? 7/31/2015 11:47:54 PM
 • Sam Tats: tàm tạm hoy a, mà chắc e thi B1 chứ hông thi khối B âu 7/31/2015 11:47:54 PM
 • Ruanyu Jian: ak 7/31/2015 11:48:03 PM
 • Ruanyu Jian: toan hoa anh ak? 7/31/2015 11:48:15 PM
 • Ruanyu Jian: sieu nhi 7/31/2015 11:48:39 PM
 • Ruanyu Jian: a moi phai ham mo e moi dung 7/31/2015 11:48:59 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/31/2015 11:49:38 PM
 • Sam Tats: e k dám âu 7/31/2015 11:49:56 PM
 • Sam Tats: a học giỏi hơn e nhiều mà 7/31/2015 11:50:10 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/31/2015 11:50:32 PM
 • Ruanyu Jian: a lop 11 k dk nhu e dau 7/31/2015 11:50:46 PM
 • Vũ Dã Anh: có ai không..làm giúp t bài tập : )) 7/31/2015 11:50:57 PM
 • Ruanyu Jian: e lop may? 7/31/2015 11:52:37 PM
 • Ruanyu Jian: ? 7/31/2015 11:53:25 PM
 • Vũ Dã Anh: lớp 11 ạ ... 7/31/2015 11:53:26 PM
 • Ruanyu Jian: vay = tuoi ban sam 7/31/2015 11:53:45 PM
 • Ruanyu Jian: e hoi ban day cho de 7/31/2015 11:53:57 PM
 • Vũ Dã Anh: ?? 7/31/2015 11:54:21 PM
 • Vũ Dã Anh: Sam là bạn nào a ơi 7/31/2015 11:54:30 PM
 • Ruanyu Jian: sam 7/31/2015 11:54:30 PM
 • Ruanyu Jian: sam tats 7/31/2015 11:54:38 PM
 • Vũ Dã Anh: chắc bạn Sam nào đó ngủ r straight_face 7/31/2015 11:55:22 PM
 • Ruanyu Jian: e goi ban sam xinh gai oi, ra lam bai jup mjnk 7/31/2015 11:55:27 PM
 • Ruanyu Jian: la no ra ngay 7/31/2015 11:55:35 PM
 • Ruanyu Jian: no dang on day 7/31/2015 11:55:50 PM
 • Sam Tats: e xấu lắm, chả có xinh đâu sad 7/31/2015 11:56:05 PM
 • Vũ Dã Anh: rolling_on_the_floor 7/31/2015 11:56:07 PM
 • Ruanyu Jian: hjx 7/31/2015 11:56:25 PM
 • Vũ Dã Anh: Sam xinh gái ..sam beautiful girl ơii... 7/31/2015 11:56:33 PM
 • Ruanyu Jian: sam 7/31/2015 11:57:18 PM
 • Sam Tats: hoy bạn, mình hông xinh âu 7/31/2015 11:57:29 PM
 • Ruanyu Jian: goi lai di e 7/31/2015 11:57:53 PM
 • Ruanyu Jian: goi ban sam xau gai 7/31/2015 11:58:06 PM
 • Vũ Dã Anh: : )) hi..bạn ý ko đồng ý cho gọi vậy 7/31/2015 11:58:25 PM
 • Ruanyu Jian: thui, hoi bai di 7/31/2015 11:58:40 PM
 • Vũ Dã Anh: sam : giúp t làm bài tập đi 7/31/2015 11:59:14 PM
 • Sam Tats: bài nào bạn? 7/31/2015 11:59:23 PM
 • Vũ Dã Anh: nhưng mà hình như cậu ý đang bận straight_face 7/31/2015 11:59:31 PM
 • Ruanyu Jian: k 7/31/2015 11:59:37 PM
 • Ruanyu Jian: e cu hoi dj 7/31/2015 11:59:47 PM
 • Vũ Dã Anh: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/130346/abc 8/1/2015 12:00:42 AM
 • Vũ Dã Anh: 2 người giúp e nhé 8/1/2015 12:01:31 AM
 • Vũ Dã Anh: hihi 8/1/2015 12:01:34 AM
 • Ruanyu Jian: sam jup no di e 8/1/2015 12:02:37 AM
 • Sam Tats: e hông pít làm dc hông nữa, tìm tọa độ này e học lâu dòi, hông pít còn nhớ gì hông 8/1/2015 12:03:41 AM
 • Vũ Dã Anh: sao ở đây mọi người thức khuya dữ o.O 8/1/2015 12:03:45 AM
 • Ruanyu Jian: cu lam di 8/1/2015 12:04:08 AM
 • Ruanyu Jian: dung hay sai k quan trong 8/1/2015 12:04:29 AM
 • Ruanyu Jian: anh thi k ngu rui, sam no cung hoc bai den sang day e 8/1/2015 12:05:08 AM
 • Vũ Dã Anh: ò...sao học chăm thế....mới 11 hoy mà .... 8/1/2015 12:05:34 AM
 • Ruanyu Jian: uk, hoc vao nam hoc do kho 8/1/2015 12:06:02 AM
 • Vũ Dã Anh: e cũng 11 mà lười như hấu...straight_face 8/1/2015 12:06:27 AM
 • Ruanyu Jian: vay theo guong ban dam ma hoc 8/1/2015 12:07:11 AM
 • Ruanyu Jian: ak, e o dau nhi? 8/1/2015 12:08:03 AM
 • Vũ Dã Anh: kiên trì thật 8/1/2015 12:08:24 AM
 • Ruanyu Jian: ? 8/1/2015 12:08:45 AM
 • Vũ Dã Anh: HN a ạ 8/1/2015 12:08:57 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/1/2015 12:09:01 AM
 • Vũ Dã Anh: and u 8/1/2015 12:09:09 AM
 • Ruanyu Jian: thanh hoa 8/1/2015 12:09:18 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/1/2015 12:10:04 AM
 • Ruanyu Jian: sam 8/1/2015 12:11:30 AM
 • Ruanyu Jian: lam dk k e? 8/1/2015 12:11:40 AM
 • Ruanyu Jian: ? 8/1/2015 12:12:23 AM
 • Sam Tats: h e phải lật lại kiến thức để xem nữa a crying, muốn làm dc hơi bị lâu a 8/1/2015 12:12:40 AM
 • Ruanyu Jian: vay e hoi no xem co can gap k 8/1/2015 12:13:08 AM
 • Ruanyu Jian: k can gap thi de dang mai ma lam 8/1/2015 12:13:28 AM
 • Sam Tats: Vũ Dã Anh: bạn cần gấp không? 8/1/2015 12:13:35 AM
 • Ruanyu Jian: dau rui ta? 8/1/2015 12:14:34 AM
 • Ruanyu Jian: thui, no k ra thi ke no di e 8/1/2015 12:14:55 AM
 • Sam Tats: bây h e hông học hh phẳng nên quên hết trơn sad 8/1/2015 12:14:55 AM
 • Vũ Dã Anh: ò..thế để mai cũng đc ha 8/1/2015 12:14:57 AM
 • Vũ Dã Anh: Sâm : bạn lớp maays 8/1/2015 12:15:16 AM
 • Ruanyu Jian: 11 8/1/2015 12:15:33 AM
 • Ruanyu Jian: no = tuoi e 8/1/2015 12:15:44 AM
 • Vũ Dã Anh: ò .... 8/1/2015 12:16:31 AM
 • ***: ngủ ngon! 8/1/2015 12:16:39 AM
 • ***: coffee 8/1/2015 12:16:46 AM
 • Vũ Dã Anh: thôi...e đi học hóa vậy ._. 8/1/2015 12:16:47 AM
 • Ruanyu Jian: e di ngu som dj 8/1/2015 12:17:20 AM
 • Ruanyu Jian: su de ngu ngon, mo... 8/1/2015 12:17:59 AM
 • Vũ Dã Anh: hehe...làm nốt hóa ._. mấy bài hơi mắc bây h làm lại xem ra ko 8/1/2015 12:18:28 AM
 • Ruanyu Jian: sam no joi hoa lam day 8/1/2015 12:20:03 AM
 • Ruanyu Jian: c 8/1/2015 12:20:08 AM
 • Ruanyu Jian: bai nao k lam dk thi hoi no chi cho 8/1/2015 12:20:32 AM
 • Vũ Dã Anh: trên đây toàn thiên phú hay sao mà ai cũng giỏi hết vậy 8/1/2015 12:21:21 AM
 • Vũ Dã Anh: mà ông anh lớp mấy r ạ 8/1/2015 12:21:37 AM
 • Ruanyu Jian: a lop 13 8/1/2015 12:21:51 AM
 • Ruanyu Jian: 😀 8/1/2015 12:22:34 AM
 • Vũ Dã Anh: sao a học khuya dữ vậy 8/1/2015 12:22:36 AM
 • Ruanyu Jian: uk 8/1/2015 12:22:44 AM
 • Ruanyu Jian: hoc , hoc nua, hoc mai 8/1/2015 12:23:00 AM
 • Ruanyu Jian: 😁 8/1/2015 12:23:25 AM
 • Sam Tats: Dã Anh: bạn giải giùm mình nha: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9522/giai-giup-voi-mn 8/1/2015 12:23:27 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★.★.★.★.★.★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • gemini.987654321
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22
 • Vũ Dã Anh