1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: em đang định hỏi ka quân mà ka off rồi 10/23/2016 4:21:13 PM
 • Ngờ Ân: rolling_on_the_floor 2m á 10/23/2016 4:21:27 PM
 • -_- hate me -_-: hỏi j hả e 10/23/2016 4:21:28 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: đó là bởi vì có thể câu hỏi của bn chưa đc mọi ng quan tâm tới 10/23/2016 4:21:29 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: bí mật chị ạ 10/23/2016 4:21:45 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: kinh bí mật nhể 10/23/2016 4:21:54 PM
 • Ngờ Ân: DĐTH là diễn đàn tin học hả em 10/23/2016 4:21:55 PM
 • -_- hate me -_-: toán học chị ạ 10/23/2016 4:22:11 PM
 • -_- hate me -_-: ko chị vô vn class 10/23/2016 4:22:20 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: Puzzy_Cô nàng bí ẩn : có ý kiến gì không ? 10/23/2016 4:22:30 PM
 • -_- hate me -_-: ko vô moon 10/23/2016 4:22:32 PM
 • -_- hate me -_-: hoặc học mãi 10/23/2016 4:22:43 PM
 • Ngờ Ân: mấy cái nó LTĐH mà 10/23/2016 4:23:14 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: nè gọi tui là thảo đc oy bà thư 10/23/2016 4:23:15 PM
 • Play: laughing 10/23/2016 4:23:25 PM
 • -_- hate me -_-: big_grin 10/23/2016 4:23:30 PM
 • -_- hate me -_-: thì đúng 10/23/2016 4:23:33 PM
 • -_- hate me -_-: ĐH 10/23/2016 4:23:37 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: không quan tâm 10/23/2016 4:23:39 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:23:43 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: you with me không quen nhau 10/23/2016 4:24:10 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:24:16 PM
 • Ngờ Ân: chị chỉ muốn hỏi nhanh mấy câu bài tập thôi, kiểu có đáp án liền ấy 10/23/2016 4:24:19 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: ukm cj cứ thử vô hoc24 mà hoi 10/23/2016 4:24:32 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: cứ thử ik ùi cj sẽ bít 10/23/2016 4:24:41 PM
 • Ngờ Ân: uh, em. 10/23/2016 4:25:09 PM
 • -_- hate me -_-: z chị chỉ cần wen mấy ng học giỏi giỏi 10/23/2016 4:25:12 PM
 • -_- hate me -_-: ib hỏi là đk mà 10/23/2016 4:25:19 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: ko sao 10/23/2016 4:25:50 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: cứ đăng lên thì mấy ng hok giỏi đó cũng biết và có thể giúp cj 10/23/2016 4:26:04 PM
 • Ngờ Ân: có quen ai đâu em, học ngu qué mà. 10/23/2016 4:26:21 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: ko sao cj ạ 10/23/2016 4:26:46 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: ko cần quen ai trên đó thì câu hỏi của cj cũng sẽ đc giúp 10/23/2016 4:26:58 PM
 • -_- hate me -_-: big_grin 10/23/2016 4:27:42 PM
 • Ngờ Ân: hjhj, vậy thì tốt rồi. 10/23/2016 4:27:42 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: ukm 10/23/2016 4:28:10 PM
 • Ngờ Ân: mấy đứa có quen ai giỏi tin học ko? 10/23/2016 4:29:34 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:30:14 PM
 • -_- hate me -_-: coá 10/23/2016 4:30:16 PM
 • -_- hate me -_-: khờ ca 10/23/2016 4:30:20 PM
 • Ngờ Ân: ??? 10/23/2016 4:30:30 PM
 • Ngờ Ân: à , bạn đó tên Trung phải ko 10/23/2016 4:30:42 PM
 • -_- hate me -_-: thumbs_up 10/23/2016 4:31:07 PM
 • Ngờ Ân: hiu hiu, nghe danh tiếng đã lâu 10/23/2016 4:31:47 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: Trung nào zợ cj 10/23/2016 4:32:06 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: e có wen hơm cj thanh 10/23/2016 4:32:11 PM
 • -_- hate me -_-: big_grin 10/23/2016 4:33:06 PM
 • -_- hate me -_-: admin HTN 10/23/2016 4:33:10 PM
 • -_- hate me -_-: thì CNTT 10/23/2016 4:33:18 PM
 • -_- hate me -_-: thi 10/23/2016 4:33:21 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: chịu oy 10/23/2016 4:33:56 PM
 • Ngờ Ân: hhaha, muốn làm quen quá 10/23/2016 4:34:34 PM
 • -_- hate me -_-: a ý ít onl lắm 10/23/2016 4:34:54 PM
 • -_- hate me -_-: mà onl cx onl muộn 10/23/2016 4:35:00 PM
 • -_- hate me -_-: tại năm nay a ý thi ĐH mà 10/23/2016 4:35:10 PM
 • Ngờ Ân: à , 99er 10/23/2016 4:35:23 PM
 • Ngờ Ân: nói thế thôi chứ, mây đứa học giỏi hơi đâu mà rep ib, haha 10/23/2016 4:35:55 PM
 • -_- hate me -_-: ko đâu 10/23/2016 4:36:08 PM
 • -_- hate me -_-: a ý ko có kiêu ngạo đâu 10/23/2016 4:36:15 PM
 • -_- hate me -_-: mấy ac giỏi trên HTn thân thiện lém 10/23/2016 4:36:25 PM
 • Ngờ Ân: em join cái hoctainha lâu chưa em 10/23/2016 4:37:21 PM
 • -_- hate me -_-: gần 7 thắng 10/23/2016 4:38:00 PM
 • -_- hate me -_-: tháng 10/23/2016 4:38:03 PM
 • Ngờ Ân: ồ, vậy thì chị nhớ lần trước có ng hack nick bạn Trung này, ng đó là ai vậy nhỉ? 10/23/2016 4:38:46 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:39:09 PM
 • -_- hate me -_-: it is mr Kiên 10/23/2016 4:39:24 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:39:28 PM
 • Ngờ Ân: Thua. Vậy mà nói chuyện tỉnh bơ. 10/23/2016 4:40:37 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:41:03 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: còn ai không vậy? 10/23/2016 4:46:05 PM
 • ๖ۣۜNღ: ai cần liên hệ con sen nhà chị thế laughing 10/23/2016 4:46:25 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:47:23 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: con sen là con gì vậy chị ? 10/23/2016 4:47:43 PM
 • ๖ۣۜNღ: là con bán sen ấy em laughing 10/23/2016 4:48:26 PM
 • ๖ۣۜNღ: hàng rong ấy mà rolling_on_the_floor 10/23/2016 4:48:39 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: con bán sen ? hàng rong á ? 10/23/2016 4:48:48 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:48:55 PM
 • -_- hate me -_-: mr Kien đoá 10/23/2016 4:49:02 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: anh kiên ? 10/23/2016 4:49:12 PM
 • ๖ۣۜNღ: đấy là con 4 cẳng em ạ laughing 10/23/2016 4:49:21 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: giờ em mới biết đó nha 10/23/2016 4:49:33 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 4:49:41 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/23/2016 4:50:23 PM
 • ๖ۣۜNღ: cần gặp ai cứ liên hệ chị nhé laughing 10/23/2016 4:50:25 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: con điênggggggg laughing 10/23/2016 4:50:40 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: em gặp làm chi 10/23/2016 4:50:56 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: laughing 10/23/2016 4:51:07 PM
 • ๖ۣۜNღ: bảo em đâu "hee_hee 10/23/2016 4:51:16 PM
 • ๖ۣۜNღ: laughing 10/23/2016 4:51:17 PM
 • ๖ۣۜNღ: nhận vơ rolling_on_the_floor 10/23/2016 4:51:22 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: laughing 10/23/2016 4:51:57 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: em vơ đâu có được đâu chị 10/23/2016 4:52:07 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: happy 10/23/2016 4:52:11 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: mọi người đâu hết rồi ? 10/23/2016 4:55:08 PM
 • Long Trảo: có anh đay này 10/23/2016 5:00:48 PM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/23/2016 5:02:40 PM
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn: straight_face 10/23/2016 5:03:20 PM
 • Blood, tears ++: straight_face 10/23/2016 5:04:29 PM
 • italynhhmnh: anh chị và các bạn giúp ewm làm mấy bài toán tìm quỹ tích vs 10/23/2016 6:01:27 PM
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...: có ai không ? 10/23/2016 6:09:32 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • nguyenhuongliemtuyen
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ๖ۣۜP๖ۣۜL.. ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣DYL♥♦ﺸ
 • ⊰๖M||A||Z||E๖⊱
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Mưn ^^ Công Chúa Thủy Tề ♥
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • panh931
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood, tears ++
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • MonSky
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • -_- hate me -_-
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • .'
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • kaneki ken
 • ๖ۣۜH
 • băng
 • ๖ۣۜNღ
 • phuchieudang01
 • ***
 • nhungoc
 • Bé Phong đáng yêu
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • nguyenhuongthln1973
 • ๖ۣۜTell εїз ๖ۣۜLies
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn
 • achachaoi26
 • Sợ mất một người
 • Hoàng Phong
 • ๖ۣۜNYღ
 • lebien
 • huonggiang040806
 • yeumotnguoi
 • nguyenyennhan00
 • chidhkntn
 • Hoàng Yến
 • lanhoadao
 • cailol