1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • Vương Doanh Chessssssss...: cách khác thì khó đấy 11/29/2015 10:26:59 PM
 • tran85295: uh 11/29/2015 10:27:06 PM
 • cunkute357: v cách đó dk ko? 11/29/2015 10:28:05 PM
 • tran85295: theo t nghĩ là ko 11/29/2015 10:28:23 PM
 • cunkute357: cách phương trình ước số á 11/29/2015 10:29:02 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ê nam 11/29/2015 10:30:55 PM
 • cunkute357: ? 11/29/2015 10:31:08 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: đang lm gì đấy 11/29/2015 10:31:14 PM
 • cunkute357: FB 11/29/2015 10:31:19 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- nhận vơ :3 11/29/2015 10:31:41 PM
 • cunkute357: có ke6uvs Nga đâu 11/29/2015 10:31:54 PM
 • cunkute357: kêu 11/29/2015 10:31:57 PM
 • cunkute357: nhục 11/29/2015 10:31:58 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: Trần Hoàng Nam , đang làm gì đấy em 11/29/2015 10:32:07 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- chị Nga lớp 10 nha :3 11/29/2015 10:32:17 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ăn nói lễ phép vào 11/29/2015 10:32:26 PM
 • cunkute357: dạ 11/29/2015 10:32:37 PM
 • cunkute357: chị nga 11/29/2015 10:32:43 PM
 • tran85295: chịu 11/29/2015 10:33:09 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ừ ngoan chị Nga thương 11/29/2015 10:33:10 PM
 • tran85295: đợi minh onl rồi xử laughing 11/29/2015 10:33:18 PM
 • cunkute357: giúp nha tran85295 11/29/2015 10:33:45 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nam à laughing 11/29/2015 10:34:09 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nam ơi 11/29/2015 10:34:13 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ghét bọn chảnh vãi :3 11/29/2015 10:34:48 PM
 • tran85295: chảnh hồi nào 11/29/2015 10:35:15 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: gọi ko nghe 11/29/2015 10:35:31 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: :3 max chảnh 11/29/2015 10:35:36 PM
 • cunkute357: mai có đáp án nha 11/29/2015 10:35:41 PM
 • tran85295: uh 11/29/2015 10:35:47 PM
 • tran85295: có nhìn chằm chằm vào cái máy đâu mà nghe -_- 11/29/2015 10:36:06 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố:11/29/2015 10:36:43 PM
 • duongthuytrang27: day_dreaming 11/29/2015 10:36:43 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: cứ cho là vậy đi 11/29/2015 10:36:48 PM
 • tran85295: kêu có gì ko v? 11/29/2015 10:36:49 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ko có gì 11/29/2015 10:36:54 PM
 • duongthuytrang27: FB Lala Lala là của anh nào vậy 11/29/2015 10:36:55 PM
 • tran85295: @@ 11/29/2015 10:37:00 PM
 • duongthuytrang27: laughing 11/29/2015 10:37:05 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: Trang à laughing 11/29/2015 10:37:11 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: trang ơi 11/29/2015 10:37:14 PM
 • duongthuytrang27:11/29/2015 10:37:15 PM
 • duongthuytrang27: Lala Lala là của ai 11/29/2015 10:37:32 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: vào tường FB của t , kéo xuống , thấy cái ảnh tục tưng của t ngậm tờ giấy đáng yêu ko laughing 11/29/2015 10:37:56 PM
 • duongthuytrang27: Nam 11/29/2015 10:38:01 PM
 • tran85295: ? 11/29/2015 10:38:28 PM
 • duongthuytrang27: a Thiên nick HTN là gì ý nhể 11/29/2015 10:38:33 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: a thiên á 11/29/2015 10:38:47 PM
 • duongthuytrang27: ừm 11/29/2015 10:38:50 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t ko thích a ý 11/29/2015 10:38:51 PM
 • tran85295: Mưa á 11/29/2015 10:38:54 PM
 • duongthuytrang27: à à 11/29/2015 10:38:58 PM
 • duongthuytrang27: rồi 11/29/2015 10:39:01 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: a ý nói yêu trung quốc hơn VN 11/29/2015 10:39:05 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t mất hết cảm tình từ đó 11/29/2015 10:39:15 PM
 • duongthuytrang27: rolling_on_the_floor 11/29/2015 10:39:30 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: nực cười 11/29/2015 10:39:55 PM
 • duongthuytrang27: Nam mình vừa add cậu nhé 11/29/2015 10:40:12 PM
 • duongthuytrang27: happy 11/29/2015 10:40:14 PM
 • duongthuytrang27: chắc a ý đùa 11/29/2015 10:40:24 PM
 • tran85295: rồi big_grin 11/29/2015 10:40:24 PM
 • duongthuytrang27: thấy Fb lâu r mà chả biết ai 11/29/2015 10:40:42 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: ông t đi chiến đấu , bỏ mạng nơi chiến trường để cứu lấy hòa bình dân tộc , bây h đất nc đang hòa bình , a ý đang sống trên máu thịt của bao người Vn vậy mà a ý nói a ý yêu quân thù hơn yêu nước 11/29/2015 10:41:06 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t thất thất vọng vcc 11/29/2015 10:41:14 PM
 • duongthuytrang27: anh ý đùa thôi 11/29/2015 10:41:38 PM
 • duongthuytrang27: m làm gì mà căng vậy 11/29/2015 10:41:44 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: đứng nói là đùa 11/29/2015 10:41:51 PM
 • duongthuytrang27: ông t cũng đi chiến đấu nhưng may mắn hơn ông m 11/29/2015 10:41:59 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t bảo TQ là khựa thế mà mn nhảy vào bảo vs t như thế 11/29/2015 10:42:14 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: m thấy có đc ko 11/29/2015 10:42:22 PM
 • duongthuytrang27: sad 11/29/2015 10:42:48 PM
 • duongthuytrang27: thôi 11/29/2015 10:42:50 PM
 • duongthuytrang27: kệ đi 11/29/2015 10:42:54 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t thực sự thất vọng đấy 11/29/2015 10:42:59 PM
 • duongthuytrang27: đạp lên trên dư luận mà sống 11/29/2015 10:43:04 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: vui lên 11/29/2015 10:44:43 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: có sao đâu laughing kệ a ý 11/29/2015 10:44:50 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: t vs m hát đê 11/29/2015 10:45:02 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: -_- con trang đâu :3 11/29/2015 10:46:35 PM
 • duongthuytrang27: đm 11/29/2015 10:49:18 PM
 • duongthuytrang27: đây 11/29/2015 10:49:20 PM
 • duongthuytrang27: đang mải đọc truyện 11/29/2015 10:49:32 PM
 • duongthuytrang27: quên cmn mất 11/29/2015 10:49:37 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: m để t độc thoại 11/29/2015 10:50:51 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: quê vcc :# 11/29/2015 10:50:55 PM
 • ๖ۣۜNga ๖ۣۜNgố: giờ này hát hò méo gì nữa :3 t đi ngủ đây :3 pp 11/29/2015 10:51:41 PM
 • tran85295: sớm thế 11/29/2015 10:51:54 PM
 • duongthuytrang27: ơ ơ 11/29/2015 10:54:05 PM
 • Marin: còn ai k 11/29/2015 11:00:26 PM
 • bluerose: có ai k 11/29/2015 11:06:49 PM
 • trolltuan: có đây 11/29/2015 11:09:25 PM
 • bluerose: hi b 11/29/2015 11:09:59 PM
 • trolltuan: hello 11/29/2015 11:10:07 PM
 • bluerose: qua hóa đi b bên đó đông hơn 11/29/2015 11:10:11 PM
 • trolltuan: kieu j 11/29/2015 11:10:29 PM
 • trolltuan: ms nghich 11/29/2015 11:10:33 PM
 • bluerose: quay ra có chỗ môn hok đó nhấn vào hóa là đk 11/29/2015 11:10:55 PM
 • ღKhờღ: chào mn big_grin 11/30/2015 12:09:12 AM
 • canhah.nguyenthe: còn ai thức k 11/30/2015 1:09:12 AM
 • canhah.nguyenthe: LLLLLL 11/30/2015 1:09:24 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • Vương Doanh Chessssssss...
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • hoanghangnga2000
 • bhngnguyen
 • loctruong08pdp