1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó
a, Nhị thức bậc nhất
ĐỊNH NGHĨA
Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức dạng $ax + b$, trong đó a và b là hai số cho trước với $a \ne 0$
b, Dấu của nhị thức bậc nhất
ĐỊNH LÝ
        Nhị thức bậc nhất $f(x) = ax + b$ cùng dấu với hệ số $a$ khi $x$ lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số $a$ khi $x$ nhỏ hơn nghiệm của nó.
2. Một số ứng dụng
a, Giải bất phương trình tích
Ta xét các bất phương trình có thể đưa về một trong các dạng $P\left( x \right) > 0,\,\,P\left( x \right) \geqslant 0,\,\,P\left( x \right) \leqslant 0,\,\,P\left( x \right) < 0,\,\,$với $P(x)$là tích của những nhị thức bậc nhất.
Ví dụ: Giải bất phương trình:
$$(x - 3)(x + 1)(2 - 3x) > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)$$
Cách giải: Để giải bpt (1) ta lập bảng xét dấu vế trái của (1)
Đặt $P(x) = (x - 3)(x + 1)(2 - 3x)$
-Giải phương trình $P(x) = 0$ ta được: $x = 3;x =  - 1;x = \frac{2}{3}$
-Sắp xếp các giá trị tìm được của x theo thứ tự tăng: $ - 1,\frac{2}{3},3$. Ba số này chia trục số thành 4 khoảng. Ta xác định dấu của $P(x)$ trên từng khoảng bằng cách lập bảng xét dấu của $P(x)$:

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bpt (1) là $S = ( - \infty ; - 1) \cup (\frac{2}{3};3)$
b, Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ 2: Giải bất phương trình
$$\frac{3}{{x - 2}} \leqslant \frac{5}{{2x - 1}}                   (2)$$
Giải: Ta có
 $\begin{gathered}
  (2) \Leftrightarrow \frac{3}{{x - 2}} - \frac{5}{{2x - 1}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{3(2x - 1) - 5(x - 2)}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
   \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{(x - 2)(2x - 1)}} \leqslant 0  \\
\end{gathered} $
Bảng xét dấu vế trái của (3) :

Từ đó suy ra tập nghiệm của (2) là $S = \left( { - \infty ; - 7} \right] \cup \left( {\frac{1}{2};2} \right)$
c, Giải phương trình, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
           Một trong những cách giải phương trình hay bất phương trình chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét phương trình hay bất phương trình trong nhiều khoảng (đoạn, nửa khoảng) khác nhau, trên đó mỗi biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có một dấu xác định.
Ví dụ: Giải BPT
$$\left| {2x - 1} \right| < 3x + 5                     (4)$$
Giải:
1)Với $x < \frac{1}{2}$, ta có: $(4) \Leftrightarrow 1 - 2x < 3x + 5 \Leftrightarrow 5x >  - 4 \Leftrightarrow x >  - \frac{4}{5}$
Kết hợp với điều kiện $x < \frac{1}{2}$, ta được $ - \frac{4}{5} < x < \frac{1}{2}$
2)Với $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta có
$(4) \Leftrightarrow  2x -1 < 3x + 5 \Leftrightarrow x >  - 6$
Kết hợp với điều kiện $x \geqslant \frac{1}{2}$ ta được $x \geqslant \frac{1}{2}$
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là $S = ( - \frac{4}{5};\frac{1}{2}) \cup {\text{[}}\frac{1}{2}; + \infty ) = ( - \frac{4}{5}; + \infty )$
Chat chit và chém gió
 • solider76 :3: hê nhô e ve di oăn rolling_on_the_floor)0 8/28/2016 10:39:01 PM
 • Ngô Thế Huân: frustrated 8/28/2016 10:40:09 PM
 • tran85295: gì thế :straight_face 8/28/2016 10:40:42 PM
 • (♥).•*`*•♥(★) Kevil(★)•♥•*(♥): nam ơi 8/28/2016 10:41:01 PM
 • (♥).•*`*•♥(★) Kevil(★)•♥•*(♥): qua face anh hỏi đi 8/28/2016 10:41:07 PM
 • tran85295: dạ 8/28/2016 10:41:07 PM
 • Thanh Niên Sống Ảo: laughing 8/28/2016 10:44:34 PM
 • tran85295: thôi đi ngủ 8/28/2016 10:52:01 PM
 • tran85295: pp mn nhá 8/28/2016 10:52:06 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: wave 8/28/2016 10:56:18 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: thoai pp mn laughing 8/28/2016 10:56:38 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: lát mn nn mđ 8/28/2016 10:56:54 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: 2 vc ông bà offf hả 8/28/2016 10:57:01 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: laughing ngủ sớm mai coàn đi học nhá 8/28/2016 10:57:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 10:57:13 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: bà off nốt đi 8/28/2016 10:57:15 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: http://sketchtoy.com/67403596 8/28/2016 10:57:28 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ:laughing 8/28/2016 10:57:32 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: Gụt nái 8/28/2016 10:57:36 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: 11h roài đóa 8/28/2016 10:57:42 PM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: pp ==" 8/28/2016 10:57:46 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp bà nhá 8/28/2016 10:57:52 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nn 8/28/2016 10:57:54 PM
 • Ngô Thế Huân: http://sketchtoy.com/67403661 8/28/2016 11:00:27 PM
 • Ngô Thế Huân: frustrated 8/28/2016 11:00:30 PM
 • Ngô Thế Huân: block đi 8/28/2016 11:00:38 PM
 • N Big Head: Ai biết chơi guitar ko?/// 8/28/2016 11:08:32 PM
 • ghetchinhmik: chào Ly 8/28/2016 11:11:53 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: sad 8/28/2016 11:14:28 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: N chóa 8/28/2016 11:14:48 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bà s z 8/28/2016 11:14:50 PM
 • Ngô Thế Huân: frustrated 8/28/2016 11:16:00 PM
 • Ngô Thế Huân: đm 8/28/2016 11:16:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: j zm bà kia 8/28/2016 11:16:22 PM
 • Ngô Thế Huân: kệ 8/28/2016 11:16:30 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: ?? 8/28/2016 11:16:41 PM
 • Ngô Thế Huân: ko cần thương hại 8/28/2016 11:17:16 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: ??? 8/28/2016 11:17:32 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: hả 8/28/2016 11:17:32 PM
 • Ngô Thế Huân: ko quen 8/28/2016 11:18:36 PM
 • ๖ۣۜSnowღ:8/28/2016 11:18:56 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: wtf? 8/28/2016 11:18:56 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: s đó 8/28/2016 11:18:58 PM
 • Ngô Thế Huân: hỏi lm j 8/28/2016 11:20:16 PM
 • Ngô Thế Huân: có coi nhau ra j đâu 8/28/2016 11:20:22 PM
 • ๖ۣۜSnowღ:8/28/2016 11:20:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui có nói j bà ak 8/28/2016 11:20:43 PM
 • Ngô Thế Huân: t sẽ tự block ra khỏi cái hội 2k 8/28/2016 11:20:46 PM
 • ๖ۣۜSnowღ:8/28/2016 11:20:51 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: s z 8/28/2016 11:20:53 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: straight_face 8/28/2016 11:22:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: straight_face N 8/28/2016 11:22:33 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bà ấy s z 8/28/2016 11:22:38 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: sao tui biết? :3 8/28/2016 11:23:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: straight_face 8/28/2016 11:23:22 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: sad 8/28/2016 11:24:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: broken_heart 8/28/2016 11:24:27 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: broken_heart 8/28/2016 11:24:40 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sad 8/28/2016 11:25:58 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: crying 8/28/2016 11:26:55 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: crying s h 8/28/2016 11:28:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: s out lun bên mail z 8/28/2016 11:28:15 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: k biết :3 8/28/2016 11:28:55 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: đừng hỏi tui 8/28/2016 11:28:59 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sad 8/28/2016 11:29:15 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: sad 8/28/2016 11:29:27 PM
 • ✭ ✯⊱๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊰ ✭ ✯: sad 8/28/2016 11:30:45 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sad 8/28/2016 11:31:02 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: crying 8/28/2016 11:31:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: sad 8/28/2016 11:32:32 PM
 • Ngô Thế Huân: raised_eyebrows 8/28/2016 11:32:35 PM
 • ๖ۣۜSuperღ:8/28/2016 11:33:08 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: call tâm sự k? 8/28/2016 11:33:13 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: sad 8/28/2016 11:33:19 PM
 • Ngô Thế Huân: no 8/28/2016 11:33:23 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: straight_face 8/28/2016 11:33:40 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: straight_face 8/28/2016 11:33:47 PM
 • ~BOSS~: straight_face 8/28/2016 11:33:52 PM
 • ~BOSS~: ngốc 8/28/2016 11:33:56 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: straight_face 8/28/2016 11:34:49 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: bà Nh 8/28/2016 11:34:56 PM
 • ~BOSS~: straight_face 8/28/2016 11:34:58 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ơi hả 8/28/2016 11:35:09 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: call tâm sự? 8/28/2016 11:35:25 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: bà gọi á 8/28/2016 11:35:33 PM
 • ~BOSS~: straight_facea nhung đz 8/28/2016 11:35:36 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: k sợ hết tiền ak 8/28/2016 11:35:40 PM
 • ~BOSS~: đậu méo a nhung 8/28/2016 11:35:44 PM
 • ~BOSS~: straight_face 8/28/2016 11:35:51 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: call hangout big_grin 8/28/2016 11:35:53 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 8/28/2016 11:36:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mà bà có nghe tui nói j đâu 8/28/2016 11:36:18 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: straight_face 8/28/2016 11:36:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cứ wa đi bà 8/28/2016 11:37:11 PM
 • ๖ۣۜSuperღ: straight_face 8/28/2016 11:37:55 PM
 • ~BOSS~: straight_face 8/28/2016 11:38:58 PM
 • Ngô Thế Huân: ngủ đây 8/28/2016 11:40:24 PM
 • Ngô Thế Huân: pp mn 8/28/2016 11:40:28 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp bà 8/28/2016 11:41:01 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nn 8/28/2016 11:41:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • thamht01188
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • ๖ۣۜTứ ๖ۣۜCông ๖ۣۜChúa
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • ♪♪pink piggy♪♪
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • .
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • Vua_Vô_Danh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • taanhdao16520
 • nguyen0tien
 • ๖ۣۜSuperღ
 • Khoảng lặng
 • Funnyஜ
 • bincute
 • Ngô Thế Huân
 • băng
 • ๖ۣۜConan٩(^‿^)۶๖ۣۜDoyle(✿◠‿◠)
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • FTU
 • kaito kid
 • ๖ۣۜTruthღ
 • hungpropri
 • ghetchinhmik
 • gialinh253
 • thanhnguyenvn2000