1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0$

        Kết quả giải và biện luận bất phương trình $ax + b < 0$                                 (1)

        Được nêu trong bảng sau đây:

1, Nếu a > 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x <  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \infty ; - \frac{b}{a}} \right)$

2, Nếu a < 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x >  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \frac{b}{a}; + \infty } \right)$

3, Nếu a = 0 thì (1) $ \Leftrightarrow 0x <  - b$. Do đó:

- Bất phương trình (1) vô nghiệm $\left( {S = \emptyset } \right)$nếu $b \geqslant 0$

- Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x $\left( {S = \mathbb{R}} \right)$ nếu b<0

CHÚ Ý

        Việc biểu diễn các tập nghiệm trên trục số sẽ rất có ích sau này. Chẳng hạn, phần không bị gạch ở trên hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của (1) với a>0.


Ví dụ 1: Giải và biện luận bất phương trình

$$mx + 1 > x + {m^2}                          (2)$$        

Giải: Bất phương trình (2) tương đương với

$$ (m - 1)x > {m^2} - 1                    (3) $$

Ta có

1, Nếu m > 1 thì m – 1 > 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x > \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x > m + 1$

2, Nếu m < 1 thì m – 1 < 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x < \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x < m + 1$

3, Nếu m = 1 thì bất phương trình trở thành 0x > 0 nên nó vô nghiệm

Kết luận:

- Nếu $m > 1$ thì tập  nghiệm của (2) là $S = (m + 1; + \infty )$

- Nếu $m < 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = ( - \infty ;m + 1)$

- Nếu  $m = 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = \emptyset $

2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

               Tương tự như hệ phương trình, tập nghiệm của một hệ bất phương trình là giao của tất cả các tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Do đó,

Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Ví dụ:

Giải hệ bất phương trình: $(I)\,\,\left\{ \begin{gathered}

  3x - 5 \leqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(6) \\

  2x + 3 \geqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(7)  \\

  x + 1 > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(8) \\

\end{gathered}  \right.$

Giải: Giải lần lượt từng BPT của hệ ta được:

Tập nghiệm của (6) là ${S_1} = ( - \infty ;\frac{5}{3}]$

Tập nghiệm của (7) là ${S_2} =[ -\frac{3}{2}; + \infty )$

Tập nghiệm của (8) là ${S_3} = ( - 1; + \infty )$

Vậy tập nghiệm của hệ BPT đã cho là:

$S = {S_1} \cap {S_2} \cap {S_3} = ( - 1;\frac{5}{3} ]$

CHÚ Ý

         Để dễ xác định tập nghiệm S, ta biểu diễn các tập nghiệm trên trục số bằng cách gạch đi các điểm (phần) không thuộc tập nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, phần còn lại sẽ biểu diễn tập nghiệm cần tìm:

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: trong úi ra 2/7/2016 11:39:28 PM
 • quocchanlqd: Anh jin ?broken_heart 2/7/2016 11:41:12 PM
 • quocchanlqd: party 2/7/2016 11:45:06 PM
 • quocchanlqd: Sắp đêb 2/7/2016 11:45:17 PM
 • quocchanlqd: Sắp đến giao thừa rồi ! 2/7/2016 11:45:48 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: uk 2/7/2016 11:46:14 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: anh đang chơi game 2/7/2016 11:46:18 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chơi lấy hên 2/7/2016 11:46:24 PM
 • quocchanlqd: Không ôn để thi à ?? 2/7/2016 11:46:43 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 11:46:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: đầu năm mẹ ns ôn ko tot 2/7/2016 11:47:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: kêu chơi game 2/7/2016 11:47:11 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tranh thủ 2/7/2016 11:47:14 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: vừa thắng 1 trận 2/7/2016 11:47:17 PM
 • quocchanlqd: Thật hả ? 2/7/2016 11:47:36 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: uk 2/7/2016 11:47:53 PM
 • quocchanlqd: Giao thừa anh mong muốn điều gì ? 2/7/2016 11:49:27 PM
 • quocchanlqd: Anh jin 2/7/2016 11:50:52 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thinking 2/7/2016 11:50:55 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: anh mún 2/7/2016 11:50:58 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chả có gì cả 2/7/2016 11:51:06 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tongue 2/7/2016 11:51:54 PM
 • quocchanlqd: Không muốn gì hết à ? Chẳng hạn như thi đỗ 2/7/2016 11:52:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ko 2/7/2016 11:52:24 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tongue 2/7/2016 11:52:27 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thi cử tùy vào scu71 người thôi em 2/7/2016 11:52:38 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: dc mất tùy người 2/7/2016 11:52:42 PM
 • quocchanlqd: good_luck 2/7/2016 11:52:55 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: broken_heart 2/7/2016 11:53:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tết mak bùn 2/7/2016 11:53:05 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tongue 2/7/2016 11:53:08 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chả biết tại sao 2/7/2016 11:53:12 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thấy hơi trống vắng em big_grin 2/7/2016 11:53:21 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chắc anh ước cho bớt cô đơn ak 2/7/2016 11:53:35 PM
 • ❦Nắng❦: trống vắng ^^ 2/7/2016 11:53:47 PM
 • ❦Nắng❦: có chị ở đây 2/7/2016 11:53:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 11:54:01 PM
 • ❦Nắng❦: tất cả đều đong đầy 2/7/2016 11:54:01 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tongue 2/7/2016 11:54:08 PM
 • ❦Nắng❦: ^^ 2/7/2016 11:54:11 PM
 • ❦Nắng❦: ơ 2/7/2016 11:54:12 PM
 • quocchanlqd: Em có bạn như không có bạn cũng vậy thôi 2/7/2016 11:54:13 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: ns mak cũng cho có vầng nữa 2/7/2016 11:54:15 PM
 • ❦Nắng❦: thật mà 2/7/2016 11:54:15 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 2/7/2016 11:54:27 PM
 • ❦Nắng❦: 5' 2/7/2016 11:54:41 PM
 • ❦Nắng❦: hồi hộp 2/7/2016 11:54:45 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 11:54:50 PM
 • ❦Nắng❦: dù sao vẫn yêu năm mới 2/7/2016 11:54:53 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chả có j hồi hợp cả chị big_grin 2/7/2016 11:54:59 PM
 • ❦Nắng❦: cười gì thế hả big_grin 2/7/2016 11:55:00 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 11:55:03 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: năm ms vẫn như năm cũ 2/7/2016 11:55:11 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: năm cũ ko đủ rủ năm ms 2/7/2016 11:55:18 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: rolling_on_the_floor 2/7/2016 11:55:56 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: còn 4' kìa 2/7/2016 11:56:10 PM
 • Quỳnh: hgfds 2/7/2016 11:56:12 PM
 • ❦Nắng❦: bắn phảo hoa r 2/7/2016 11:56:36 PM
 • ❦Nắng❦: ^^ 2/7/2016 11:56:38 PM
 • ❦Nắng❦: ui trồi ơi 2/7/2016 11:56:42 PM
 • ❦Nắng❦: vui quá 2/7/2016 11:56:44 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 11:56:47 PM
 • Quỳnh: ms giay nua 2/7/2016 11:56:48 PM
 • Minh's: Minh này ._. 2/7/2016 11:56:51 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: chỗ jin bắn 10h 2/7/2016 11:56:52 PM
 • ❦Nắng❦: chị chạy ra ngoài đây 2/7/2016 11:56:53 PM
 • ❦Nắng❦: ^^ 2/7/2016 11:56:57 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 2/7/2016 11:56:58 PM
 • ❦Nắng❦: laughing 2/7/2016 11:56:59 PM
 • Quỳnh: big_grin 2/7/2016 11:57:23 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: broken_heart 2/7/2016 11:57:42 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: năm mới lại tới 2/7/2016 11:57:47 PM
 • Quỳnh: nam ms ma bun la ko may man dau ka ak 2/7/2016 11:58:11 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 11:58:28 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: thế cười 2/7/2016 11:58:31 PM
 • Quỳnh: cuoi cai coi 2/7/2016 11:58:33 PM
 • Quỳnh: big_grin 2/7/2016 11:58:49 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: tại cái máy anh lưu toàn cái icon ": ((" 2/7/2016 11:58:51 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/7/2016 11:58:54 PM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: nên đánh : nó hiện luk đó 2/7/2016 11:59:08 PM
 • Quỳnh: vay ha ek tuong ka van con bun 2/8/2016 12:00:21 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: big_grin 2/8/2016 12:00:29 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: hk có đâu 2/8/2016 12:00:31 AM
 • Quỳnh: CHUC MU.G NAM MOI 12h r do ka di xem fao hoa ko 2/8/2016 12:01:29 AM
 • Minh's: HAPPY NEW YEAH :3 2/8/2016 12:01:58 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: HAPPY NEW YEAR 2/8/2016 12:02:06 AM
 • Quỳnh: chuc ak minh luk dep trai hok gioi va tn gai luk tcong 2/8/2016 12:03:03 AM
 • Quỳnh: big_grin 2/8/2016 12:03:22 AM
 • Minh's: Ố KỀ :3 2/8/2016 12:03:33 AM
 • Quỳnh: TET MA 2/8/2016 12:03:36 AM
 • Minh's: chúc mấy bạn sang năm mới nhiều sức khỏe laughing đẹp trai xinh gái, học giỏi gặp nhiều thành công hơn năm cũ nhá kiss 2/8/2016 12:04:05 AM
 • Quỳnh: ak minh ko di xem fao hoa vs gau ak 2/8/2016 12:04:55 AM
 • Minh's: làm gì có == 2/8/2016 12:05:08 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: wave 2/8/2016 12:05:28 AM
 • Quỳnh: jin ka mun mak ko co gau 2/8/2016 12:05:36 AM
 • Quỳnh: nhi k.Nki 2/8/2016 12:05:54 AM
 • [ ColdBoy ]: Chúc các ace trong HTN năm mới vv, mạnh khỏe và học giỏi nhé big_grin 2/8/2016 12:37:46 AM
 • Đá Nhỏ: HAPPY NEW YEAR ALL NHÁ!!!! 2/8/2016 12:39:27 AM
 • ❦Nắng❦: năm mới vv 2/8/2016 12:58:18 AM
 • ❦Nắng❦: hạnh phúc nhá mọi người 2/8/2016 12:58:30 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • lieunguyen904
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • plasmalbx
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • phuong10
 • thanhhuyen218969
 • Yến Linh
 • Chắc ***
 • tclsptk25
 • thuylinhnguyenthptthanhha
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Minh's
 • kieutrinh181999
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Hỏi thế gian tình là gì ?
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • bualun000
 • tbao
 • chinh923
 • trangthyhanhp8
 • maivyy
 • quocchanlqd
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • caigihu123
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • thuybaekons
 • Tranthihahoe
 • Quỳnh
 • milodatnguyen