1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0$

        Kết quả giải và biện luận bất phương trình $ax + b < 0$                                 (1)

        Được nêu trong bảng sau đây:

1, Nếu a > 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x <  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \infty ; - \frac{b}{a}} \right)$

2, Nếu a < 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x >  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \frac{b}{a}; + \infty } \right)$

3, Nếu a = 0 thì (1) $ \Leftrightarrow 0x <  - b$. Do đó:

- Bất phương trình (1) vô nghiệm $\left( {S = \emptyset } \right)$nếu $b \geqslant 0$

- Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x $\left( {S = \mathbb{R}} \right)$ nếu b<0

CHÚ Ý

        Việc biểu diễn các tập nghiệm trên trục số sẽ rất có ích sau này. Chẳng hạn, phần không bị gạch ở trên hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của (1) với a>0.


Ví dụ 1: Giải và biện luận bất phương trình

$$mx + 1 > x + {m^2}                          (2)$$        

Giải: Bất phương trình (2) tương đương với

$$ (m - 1)x > {m^2} - 1                    (3) $$

Ta có

1, Nếu m > 1 thì m – 1 > 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x > \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x > m + 1$

2, Nếu m < 1 thì m – 1 < 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x < \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x < m + 1$

3, Nếu m = 1 thì bất phương trình trở thành 0x > 0 nên nó vô nghiệm

Kết luận:

- Nếu $m > 1$ thì tập  nghiệm của (2) là $S = (m + 1; + \infty )$

- Nếu $m < 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = ( - \infty ;m + 1)$

- Nếu  $m = 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = \emptyset $

2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

               Tương tự như hệ phương trình, tập nghiệm của một hệ bất phương trình là giao của tất cả các tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Do đó,

Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Ví dụ:

Giải hệ bất phương trình: $(I)\,\,\left\{ \begin{gathered}

  3x - 5 \leqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(6) \\

  2x + 3 \geqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(7)  \\

  x + 1 > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(8) \\

\end{gathered}  \right.$

Giải: Giải lần lượt từng BPT của hệ ta được:

Tập nghiệm của (6) là ${S_1} = ( - \infty ;\frac{5}{3}]$

Tập nghiệm của (7) là ${S_2} =[ -\frac{3}{2}; + \infty )$

Tập nghiệm của (8) là ${S_3} = ( - 1; + \infty )$

Vậy tập nghiệm của hệ BPT đã cho là:

$S = {S_1} \cap {S_2} \cap {S_3} = ( - 1;\frac{5}{3} ]$

CHÚ Ý

         Để dễ xác định tập nghiệm S, ta biểu diễn các tập nghiệm trên trục số bằng cách gạch đi các điểm (phần) không thuộc tập nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, phần còn lại sẽ biểu diễn tập nghiệm cần tìm:

Chat chit và chém gió
 • Bé's Ngốc'ss: a minh 5/5/2016 12:26:53 AM
 • dieulinhcute1102: sao Trâm 5/5/2016 12:26:57 AM
 • Bé's Ngốc'ss: gọi e = chị 5/5/2016 12:27:02 AM
 • CongMinh:5/5/2016 12:27:06 AM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:27:07 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: mn in lặng để tui hát bài em ơi đi trốn vs anh nè 5/5/2016 12:27:12 AM
 • CongMinh: gọi = ey thôi 5/5/2016 12:27:15 AM
 • Phạm Lý: thật bất công 5/5/2016 12:27:18 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor ông lo thân ông đê 5/5/2016 12:27:26 AM
 • CongMinh: lý ghen tị kìa 5/5/2016 12:27:29 AM
 • Bé's Ngốc'ss:5/5/2016 12:27:36 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor giỏi cover tui nghe laughing 5/5/2016 12:27:44 AM
 • Phạm Lý: crying 5/5/2016 12:27:46 AM
 • ღKhờღ: http://www.playok.com/vi/cocaro/#105 5/5/2016 12:28:00 AM
 • ღKhờღ:5/5/2016 12:28:01 AM
 • CongMinh: chị link gq đi kìa 5/5/2016 12:28:09 AM
 • CongMinh: lý ghen rồi 5/5/2016 12:28:13 AM
 • dieulinhcute1102: Minh chiều Lý đi winking laughing 5/5/2016 12:28:16 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: nhìu h rồi mik ko onl-----ko nc dk j cả--------h này mà mik đang tám--------mn thì đang cắm đầu vào học bài 5/5/2016 12:28:18 AM
 • CongMinh: lý ghen rồi chị link 5/5/2016 12:28:37 AM
 • Bé's Ngốc'ss: ghen tị 5/5/2016 12:28:39 AM
 • Bé's Ngốc'ss: ghen tị 5/5/2016 12:29:02 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: mạng die r 5/5/2016 12:29:04 AM
 • dieulinhcute1102: Minh chiều Lí đi winking 5/5/2016 12:29:41 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor cho chết 5/5/2016 12:29:50 AM
 • Bé's Ngốc'ss: ? 5/5/2016 12:30:28 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: ẹc mạng wifi vừa trấn động 5/5/2016 12:30:50 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:31:05 AM
 • Bé's Ngốc'ss: rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:31:11 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: hay ko 5/5/2016 12:31:11 AM
 • dieulinhcute1102: hay gì 5/5/2016 12:31:20 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: nhìu h rồi mik ko onl-----ko nc dk j cả--------h này mà mik đang tám--------mn thì đang cắm đầu vào học bài 5/5/2016 12:31:28 AM
 • dieulinhcute1102: điên hả bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:32:00 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: thuộc mỗi 4 câu 5/5/2016 12:32:10 AM
 • dieulinhcute1102: vậy đừng khoe nhen rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:32:33 AM
 • CongMinh: tất cả ngủ thôi 5/5/2016 12:32:40 AM
 • CongMinh: chị link nn 5/5/2016 12:32:44 AM
 • CongMinh: lý nn 5/5/2016 12:32:46 AM
 • CongMinh: ey nn 5/5/2016 12:32:48 AM
 • Phạm Lý: crying 5/5/2016 12:32:51 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: đợi mai em lm típ cho nể 5/5/2016 12:32:52 AM
 • CongMinh: mn ngủ hêt đi 5/5/2016 12:32:53 AM
 • dieulinhcute1102: bye Minh Mẹt nhen winking 5/5/2016 12:32:57 AM
 • CongMinh: nhok nn 5/5/2016 12:32:59 AM
 • Phạm Lý: thôi đi ngủ 5/5/2016 12:32:59 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: anh Minh nn 5/5/2016 12:33:01 AM
 • Phạm Lý: mai đi học 5/5/2016 12:33:03 AM
 • dieulinhcute1102: bye Lí winking 5/5/2016 12:33:10 AM
 • Phạm Lý: pye linh 5/5/2016 12:33:16 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor tiếp coi 5/5/2016 12:33:19 AM
 • Bé's Ngốc'ss: bye c linh 5/5/2016 12:33:21 AM
 • dieulinhcute1102: bye Trâm winking 5/5/2016 12:33:28 AM
 • Phạm Lý: pye trâm e 5/5/2016 12:33:29 AM
 • Bé's Ngốc'ss: bye c Lý 5/5/2016 12:33:32 AM
 • Phạm Lý: pye bạn kia nữa 5/5/2016 12:33:42 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: pp em ngủ đây cị linh nn nhé 5/5/2016 12:33:49 AM
 • Phạm Lý: ko pit tên tongue 5/5/2016 12:33:54 AM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor có tật là hay ngốc laughing 5/5/2016 12:34:03 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: pp mn nn mđ 5/5/2016 12:34:05 AM
 • dieulinhcute1102: bye bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:34:10 AM
 • Bé's Ngốc'ss: rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:34:16 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: 12h40 ngủ 5/5/2016 12:34:19 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: . hết 5/5/2016 12:34:23 AM
 • dieulinhcute1102: thơ hay chứ winking 5/5/2016 12:34:29 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: kết thúc 1 ngày học bài mệt mỏi 5/5/2016 12:34:34 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: hay 5/5/2016 12:34:45 AM
 • dieulinhcute1102: ok, fine winking bye everybody winking see you 5/5/2016 12:34:51 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: mai chị linh 4h30 onl dk ko 5/5/2016 12:34:56 AM
 • Bé's Ngốc'ss: bye 5/5/2016 12:35:08 AM
 • dieulinhcute1102: cần tui chỉ giáo không winking 5/5/2016 12:35:08 AM
 • Bé's Ngốc'ss: đi ngủ z 5/5/2016 12:35:13 AM
 • Bé's Ngốc'ss: ko chết 5/5/2016 12:35:16 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: em dậy học bài r thi thơ lun 5/5/2016 12:35:19 AM
 • dieulinhcute1102: không, chị học chính buổi chiều 5/5/2016 12:35:26 AM
 • dieulinhcute1102: 5h30 mới về 5/5/2016 12:35:35 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: 4h30 sáng 5/5/2016 12:35:42 AM
 • dieulinhcute1102: à, tui là con gái, dậy như vậy để thành Gấu trúc à crying 5/5/2016 12:36:11 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: ẹc vậy thui 5/5/2016 12:36:21 AM
 • dieulinhcute1102: 1h ngủ mà 4h bắt tui dậy crying 5/5/2016 12:36:26 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: pp chị nn nhé 5/5/2016 12:36:30 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: wave 5/5/2016 12:36:32 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: hehe sr 5/5/2016 12:36:36 AM
 • dieulinhcute1102: hôm nào rảnh solo nhen 5/5/2016 12:36:36 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: oke 5/5/2016 12:36:40 AM
 • dieulinhcute1102: bye bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:36:41 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: wave 5/5/2016 12:36:45 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: wave 5/5/2016 12:36:49 AM
 • dieulinhcute1102: not_worthy 5/5/2016 12:36:54 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: wave 5/5/2016 12:37:00 AM
 • dieulinhcute1102: angry 5/5/2016 12:37:05 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: 12h42 ngủ 5/5/2016 12:37:06 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: ok hết 5/5/2016 12:37:11 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: gốt bi 5/5/2016 12:37:17 AM
 • dieulinhcute1102: đồng hồ nhanh à rolling_on_the_floor 5/5/2016 12:37:24 AM
 • dieulinhcute1102: mới 12h 37 5/5/2016 12:37:28 AM
 • ♫♫♫♥SÊN♥NHÓC♥HÂM♥♪♪♪: pp 5/5/2016 12:37:30 AM
 • ღKhờღ: big_grin 5/5/2016 12:46:17 AM
 • .: confused 5/5/2016 1:23:49 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: big_grin big_grin big_grin 5/5/2016 5:34:55 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: đi thi đey big_grin big_grin 5/5/2016 5:35:08 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • .
 • .
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLHღ Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • S2karryS2
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • Trần Hoàng Nam
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ❉❊✽๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh❉❊✽
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ♚
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • Phạm Lý
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • vũ phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Yến Linh♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • ĐL No 1
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • CongMinh
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • emmuongioitoan9
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Bé'sS Choảnh'sS
 • milodatnguyen
 • xươngrồngtrênsamạc
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!
 • abcxyz
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • nhungangles
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • dieulinhcute1102
 • cobannhungkhongdongian
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • toantang2632000