1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0$

        Kết quả giải và biện luận bất phương trình $ax + b < 0$                                 (1)

        Được nêu trong bảng sau đây:

1, Nếu a > 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x <  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \infty ; - \frac{b}{a}} \right)$

2, Nếu a < 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x >  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \frac{b}{a}; + \infty } \right)$

3, Nếu a = 0 thì (1) $ \Leftrightarrow 0x <  - b$. Do đó:

- Bất phương trình (1) vô nghiệm $\left( {S = \emptyset } \right)$nếu $b \geqslant 0$

- Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x $\left( {S = \mathbb{R}} \right)$ nếu b<0

CHÚ Ý

        Việc biểu diễn các tập nghiệm trên trục số sẽ rất có ích sau này. Chẳng hạn, phần không bị gạch ở trên hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của (1) với a>0.


Ví dụ 1: Giải và biện luận bất phương trình

$$mx + 1 > x + {m^2}                          (2)$$        

Giải: Bất phương trình (2) tương đương với

$$ (m - 1)x > {m^2} - 1                    (3) $$

Ta có

1, Nếu m > 1 thì m – 1 > 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x > \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x > m + 1$

2, Nếu m < 1 thì m – 1 < 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x < \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x < m + 1$

3, Nếu m = 1 thì bất phương trình trở thành 0x > 0 nên nó vô nghiệm

Kết luận:

- Nếu $m > 1$ thì tập  nghiệm của (2) là $S = (m + 1; + \infty )$

- Nếu $m < 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = ( - \infty ;m + 1)$

- Nếu  $m = 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = \emptyset $

2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

               Tương tự như hệ phương trình, tập nghiệm của một hệ bất phương trình là giao của tất cả các tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Do đó,

Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Ví dụ:

Giải hệ bất phương trình: $(I)\,\,\left\{ \begin{gathered}

  3x - 5 \leqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(6) \\

  2x + 3 \geqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(7)  \\

  x + 1 > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(8) \\

\end{gathered}  \right.$

Giải: Giải lần lượt từng BPT của hệ ta được:

Tập nghiệm của (6) là ${S_1} = ( - \infty ;\frac{5}{3}]$

Tập nghiệm của (7) là ${S_2} =[ -\frac{3}{2}; + \infty )$

Tập nghiệm của (8) là ${S_3} = ( - 1; + \infty )$

Vậy tập nghiệm của hệ BPT đã cho là:

$S = {S_1} \cap {S_2} \cap {S_3} = ( - 1;\frac{5}{3} ]$

CHÚ Ý

         Để dễ xác định tập nghiệm S, ta biểu diễn các tập nghiệm trên trục số bằng cách gạch đi các điểm (phần) không thuộc tập nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, phần còn lại sẽ biểu diễn tập nghiệm cần tìm:

Chat chit và chém gió
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:51 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:51 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:51 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:52 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:53 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:53 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:54 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:54 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:54 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:54 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:55 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:55 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:55 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:56 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:56 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:56 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:56 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:56 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:56 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: d 6/30/2016 2:40:57 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:57 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:57 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:57 AM
 • ๖ۣۜZũ: v 6/30/2016 2:40:58 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:58 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:40:59 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:40:59 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:00 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:00 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: dừng 6/30/2016 2:41:00 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:00 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:01 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:01 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:02 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:02 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:03 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:03 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:03 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:04 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:04 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:05 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:06 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:06 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:06 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:07 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:07 AM
 • ๖ۣۜZũ: https://www.facebook.com/dieu.linh.5832343 6/30/2016 2:41:08 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:08 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:09 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:13 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:15 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:16 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: rolling_on_the_floor 6/30/2016 2:41:17 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: phbbbbt 6/30/2016 2:41:18 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: angry 6/30/2016 2:41:26 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: phbbbbt 6/30/2016 2:41:38 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:40 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: giận mặt sẽ có nếp nhăn đấy 6/30/2016 2:41:41 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:41 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: laughing 6/30/2016 2:41:43 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:44 AM
 • ๖ۣۜZũ: điên hết rồi 6/30/2016 2:41:45 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:45 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: ờ đấy straight_face 6/30/2016 2:41:52 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: điên thì sao straight_face 6/30/2016 2:41:56 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:57 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:58 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:41:59 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:00 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:01 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:02 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:03 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:04 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:05 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:07 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: | 6/30/2016 2:42:07 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:08 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:09 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:10 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:11 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:12 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:13 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:14 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:15 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:16 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:17 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: straight_face 6/30/2016 2:42:18 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: -_- 6/30/2016 2:42:21 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: chậm 12p r -_- 6/30/2016 2:42:27 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: -.- 6/30/2016 2:42:29 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: -.- 6/30/2016 2:42:32 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: @@ 6/30/2016 2:42:37 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: yawn 6/30/2016 2:42:52 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: đi ngủ yawn 6/30/2016 2:42:56 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: bye yawn 6/30/2016 2:43:05 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: yawn 6/30/2016 2:43:25 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: Linh ngủ ngon 6/30/2016 2:43:33 AM
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ: you too yawn 6/30/2016 2:43:46 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: chỗ t mưa 6/30/2016 2:44:05 AM
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎: ngủ đây 6/30/2016 2:44:08 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღ๖ۣۜKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo Dễ thương
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜVi ๖ۣۜTiểu ๖ۣۜBảo
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ♎ ๖ۣۜPhạm ๖ۣۜLý ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • Vũ Phong
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣Cún♥♦ﺸ
 • Time to move
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Chụy Mưn Xưn Trai ^^
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Khoảng lặng
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • ̿’\̵͇̿̿\Công(屮゚Д゚)屮(Minh)ლ
 • quocchanlqd
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • trannguyenhoaithu2015
 • caigihu123
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ಥ_♫ _Phương =.= Anh_♫_ಥ
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Yến
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Hoàng
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • ღ๖ۣۜWin
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • Ngốc Dại Khờ
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ๖ۣۜ๖The๖ۣۜShot๖ۣۜGun▬►ಠ_ಠ,ಠ╭╮ಠ
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღDiệuღLinhღ1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜEvilღ ๖ۣۜShadow
 • hoanglinhss20
 • ღDiệuღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • Chibikawaii2305