1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0$

        Kết quả giải và biện luận bất phương trình $ax + b < 0$                                 (1)

        Được nêu trong bảng sau đây:

1, Nếu a > 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x <  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \infty ; - \frac{b}{a}} \right)$

2, Nếu a < 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x >  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \frac{b}{a}; + \infty } \right)$

3, Nếu a = 0 thì (1) $ \Leftrightarrow 0x <  - b$. Do đó:

- Bất phương trình (1) vô nghiệm $\left( {S = \emptyset } \right)$nếu $b \geqslant 0$

- Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x $\left( {S = \mathbb{R}} \right)$ nếu b<0

CHÚ Ý

        Việc biểu diễn các tập nghiệm trên trục số sẽ rất có ích sau này. Chẳng hạn, phần không bị gạch ở trên hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của (1) với a>0.


Ví dụ 1: Giải và biện luận bất phương trình

$$mx + 1 > x + {m^2}                          (2)$$        

Giải: Bất phương trình (2) tương đương với

$$ (m - 1)x > {m^2} - 1                    (3) $$

Ta có

1, Nếu m > 1 thì m – 1 > 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x > \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x > m + 1$

2, Nếu m < 1 thì m – 1 < 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x < \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x < m + 1$

3, Nếu m = 1 thì bất phương trình trở thành 0x > 0 nên nó vô nghiệm

Kết luận:

- Nếu $m > 1$ thì tập  nghiệm của (2) là $S = (m + 1; + \infty )$

- Nếu $m < 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = ( - \infty ;m + 1)$

- Nếu  $m = 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = \emptyset $

2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

               Tương tự như hệ phương trình, tập nghiệm của một hệ bất phương trình là giao của tất cả các tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Do đó,

Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Ví dụ:

Giải hệ bất phương trình: $(I)\,\,\left\{ \begin{gathered}

  3x - 5 \leqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(6) \\

  2x + 3 \geqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(7)  \\

  x + 1 > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(8) \\

\end{gathered}  \right.$

Giải: Giải lần lượt từng BPT của hệ ta được:

Tập nghiệm của (6) là ${S_1} = ( - \infty ;\frac{5}{3}]$

Tập nghiệm của (7) là ${S_2} =[ -\frac{3}{2}; + \infty )$

Tập nghiệm của (8) là ${S_3} = ( - 1; + \infty )$

Vậy tập nghiệm của hệ BPT đã cho là:

$S = {S_1} \cap {S_2} \cap {S_3} = ( - 1;\frac{5}{3} ]$

CHÚ Ý

         Để dễ xác định tập nghiệm S, ta biểu diễn các tập nghiệm trên trục số bằng cách gạch đi các điểm (phần) không thuộc tập nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, phần còn lại sẽ biểu diễn tập nghiệm cần tìm:

Chat chit và chém gió
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): đm 8/1/2015 10:50:29 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): đmm minh laughing 8/1/2015 10:50:36 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): t off nha laughing đm bọn mày laughing rolling_on_the_floor 8/1/2015 10:50:50 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): haizzz đúng là ngôi nhà iêu dấu của t laughing 8/1/2015 10:51:06 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): pp cả nhà 8/1/2015 10:51:13 PM
 • ღKhờღ: đmm Tùng laughing 8/1/2015 10:51:14 PM
 • ღKhờღ: cút laughing 8/1/2015 10:51:18 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): ai còn thức tí nn msđ nha big_grin 8/1/2015 10:51:21 PM
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh): đmm trung laughing rolling_on_the_floor 8/1/2015 10:51:29 PM
 • ღKhờღ: đmm laughing 8/1/2015 10:51:33 PM
 • Magic: @@! 8/1/2015 10:52:02 PM
 • Sam Tats: oimeoi 8/1/2015 10:52:35 PM
 • ღKhờღ: sao v Sam big_grin 8/1/2015 10:52:51 PM
 • Sam Tats: hông sao hít 8/1/2015 10:53:07 PM
 • Ruanyu Jian: 🉐 8/1/2015 10:53:20 PM
 • ღKhờღ: big_grin 8/1/2015 10:53:23 PM
 • tran85295: v~ 8/1/2015 10:53:29 PM
 • Ruanyu Jian: 🉑 8/1/2015 10:53:30 PM
 • ღKhờღ: thánh Jian lại xất hiện big_grin 8/1/2015 10:53:33 PM
 • ღKhờღ: đmm Jian big_grin 8/1/2015 10:53:38 PM
 • Sam Tats: hi a Jian! happy 8/1/2015 10:53:46 PM
 • Ruanyu Jian: hi e 8/1/2015 10:54:18 PM
 • ღKhờღ: Nam 8/1/2015 10:54:22 PM
 • Sam Tats: cái bài pt vẫn chưa ai giải giúp e sad 8/1/2015 10:55:58 PM
 • ღKhờღ: Sam 8/1/2015 10:56:51 PM
 • ღKhờღ: bài nào 8/1/2015 10:56:53 PM
 • ღKhờღ: đọc acc fb đây Khờ mở thử coi đc k 8/1/2015 10:57:17 PM
 • Sam Tats: ở HTN ấy, bên fb có zô dc âu crying 8/1/2015 10:58:19 PM
 • ღKhờღ: đọc acc đi 8/1/2015 11:00:11 PM
 • ღKhờღ: Khờ mở thử coi dc k 8/1/2015 11:00:16 PM
 • Sam Tats: Sam định bỏ nick đó dòi happy, với lại fb Sam hiếm khi on lắm 8/1/2015 11:02:07 PM
 • Sam Tats: còn ở đây on 24/24 ^^ 8/1/2015 11:02:28 PM
 • Ruanyu Jian: chem 8/1/2015 11:02:52 PM
 • Ruanyu Jian: a on 24/24ma co thay e on 2424 dau 8/1/2015 11:03:16 PM
 • Sam Tats: hihi, v thì 12/24 a ^^ 8/1/2015 11:04:33 PM
 • ღKhờღ: hhe 8/1/2015 11:04:40 PM
 • Sam Tats: Khờ: sao bt on trễ thế? 8/1/2015 11:05:20 PM
 • ღKhờღ: hehe 8/1/2015 11:06:59 PM
 • ღKhờღ: hôm nay onl lúc 8h 8/1/2015 11:07:05 PM
 • ღKhờღ: fb thì khờ onl 24/24 8/1/2015 11:07:16 PM
 • Sam Tats: có lúc Sam lên hông thấy on ấy 8/1/2015 11:07:48 PM
 • ღKhờღ: fb mà big_grin 8/1/2015 11:08:24 PM
 • Sam Tats: ý quên ^^ 8/1/2015 11:09:07 PM
 • Sam Tats: v là hông ngủ un hả? 8/1/2015 11:09:25 PM
 • ღKhờღ: ừm 8/1/2015 11:10:55 PM
 • ღKhờღ: hehe 8/1/2015 11:10:56 PM
 • Sam Tats: chịu nổi s tr? 8/1/2015 11:12:13 PM
 • ღKhờღ: k phải k ngủ 8/1/2015 11:12:44 PM
 • ღKhờღ: nhưng đt 8/1/2015 11:12:46 PM
 • ღKhờღ: là vật bất ly thân 8/1/2015 11:12:49 PM
 • ღKhờღ: nhắn tin fb lúc nào cũng được big_grin 8/1/2015 11:12:59 PM
 • Magic: sigh 8/1/2015 11:13:33 PM
 • Sam Tats: à, hiểu hiểu ^^ 8/1/2015 11:13:33 PM
 • Magic: yawn 8/1/2015 11:13:47 PM
 • Sam Tats: Sam cũng muốn thức giống v mà sợ bame hông ngủ dc nên hoy sad 8/1/2015 11:14:16 PM
 • Magic: c Sam sn bn vậy 8/1/2015 11:14:31 PM
 • ღKhờღ: tongue 8/1/2015 11:14:33 PM
 • Sam Tats: Sam 99, còn Magic 8/1/2015 11:14:52 PM
 • Magic: e 2k 8/1/2015 11:15:01 PM
 • Sam Tats: 2 e happy 8/1/2015 11:15:12 PM
 • Magic: chào c 8/1/2015 11:15:13 PM
 • Magic: big_grin 8/1/2015 11:15:25 PM
 • Sam Tats: e ở đâu? 8/1/2015 11:15:30 PM
 • Magic: e ở Hà Nội 8/1/2015 11:15:36 PM
 • Sam Tats: ôi tr, xa vại 8/1/2015 11:16:16 PM
 • Magic: :v 8/1/2015 11:16:22 PM
 • Magic: c ở đâu 8/1/2015 11:16:27 PM
 • Sam Tats: An Giang e 8/1/2015 11:16:46 PM
 • Magic: :v 8/1/2015 11:16:50 PM
 • Magic: 2 đầu đất nước 8/1/2015 11:17:00 PM
 • Sam Tats: vài ngày đi xe là tới liền ấy mà :v 8/1/2015 11:17:54 PM
 • Sam Tats: Khờ: đâu mất tiu òi? 8/1/2015 11:18:39 PM
 • Magic: 1 chuyến bay+ 1 chuyên xe 8/1/2015 11:18:41 PM
 • Magic: k tới 1 ngày c ạ 8/1/2015 11:18:48 PM
 • Sam Tats: happy 8/1/2015 11:19:24 PM
 • Sam Tats: hông pít khi nào chị mới đi ra dc tới HN 8/1/2015 11:19:39 PM
 • ღKhờღ: hehe 8/1/2015 11:19:50 PM
 • Magic: @@! 8/1/2015 11:19:51 PM
 • ღKhờღ: Khờ đang tiếp khác bên fb á 8/1/2015 11:19:55 PM
 • ღKhờღ: khách big_grin 8/1/2015 11:20:00 PM
 • Magic: bơ c Sam à laughing 8/1/2015 11:20:05 PM
 • ღKhờღ: nó ib nhiều quá 8/1/2015 11:20:06 PM
 • ღKhờღ: LD 8/1/2015 11:20:08 PM
 • ღKhờღ: big_grin 8/1/2015 11:20:09 PM
 • Sam Tats: coi bộ bên fb hoạt động sôi nổi hơn bên đây ha Khờ 8/1/2015 11:21:51 PM
 • ღKhờღ: hehe 8/1/2015 11:22:04 PM
 • ღKhờღ: có lẽ vậy 8/1/2015 11:22:07 PM
 • ღKhờღ: big_grin 8/1/2015 11:22:12 PM
 • Sam Tats: rảnh giải giùm Sam bài pt ik big_grin 8/1/2015 11:24:07 PM
 • Sam Tats: bame Sam kêu đi ngủ dòi huhu 8/1/2015 11:24:54 PM
 • Sam Tats: mn ngủ ngon nhé! 8/1/2015 11:25:11 PM
 • ღKhờღ: hihi 8/1/2015 11:26:30 PM
 • ღKhờღ: chúc Sam ngủ ngon mơ đẹp nhé 8/1/2015 11:26:36 PM
 • Sam Tats: happy Khờ cũng v nha! 8/1/2015 11:26:57 PM
 • ღKhờღ: hi 8/1/2015 11:27:35 PM
 • ღKhờღ: thanks Sam 8/1/2015 11:27:38 PM
 • Ruanyu Jian: 💏👵👩👨👨🙀📺📀〽🎤🀄🎯 8/1/2015 11:36:24 PM
 • Ruanyu Jian: 😈 8/1/2015 11:41:33 PM
 • Ruanyu Jian: 💀👽👹👿👾 8/1/2015 11:42:04 PM
 • Ruanyu Jian: 👃 8/1/2015 11:48:40 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Bí ẩn
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Bạch Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • anhvt93
 • Hunter Destroy
 • navybui22