1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0$

        Kết quả giải và biện luận bất phương trình $ax + b < 0$                                 (1)

        Được nêu trong bảng sau đây:

1, Nếu a > 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x <  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \infty ; - \frac{b}{a}} \right)$

2, Nếu a < 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x >  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \frac{b}{a}; + \infty } \right)$

3, Nếu a = 0 thì (1) $ \Leftrightarrow 0x <  - b$. Do đó:

- Bất phương trình (1) vô nghiệm $\left( {S = \emptyset } \right)$nếu $b \geqslant 0$

- Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x $\left( {S = \mathbb{R}} \right)$ nếu b<0

CHÚ Ý

        Việc biểu diễn các tập nghiệm trên trục số sẽ rất có ích sau này. Chẳng hạn, phần không bị gạch ở trên hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của (1) với a>0.


Ví dụ 1: Giải và biện luận bất phương trình

$$mx + 1 > x + {m^2}                          (2)$$        

Giải: Bất phương trình (2) tương đương với

$$ (m - 1)x > {m^2} - 1                    (3) $$

Ta có

1, Nếu m > 1 thì m – 1 > 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x > \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x > m + 1$

2, Nếu m < 1 thì m – 1 < 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x < \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x < m + 1$

3, Nếu m = 1 thì bất phương trình trở thành 0x > 0 nên nó vô nghiệm

Kết luận:

- Nếu $m > 1$ thì tập  nghiệm của (2) là $S = (m + 1; + \infty )$

- Nếu $m < 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = ( - \infty ;m + 1)$

- Nếu  $m = 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = \emptyset $

2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

               Tương tự như hệ phương trình, tập nghiệm của một hệ bất phương trình là giao của tất cả các tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Do đó,

Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Ví dụ:

Giải hệ bất phương trình: $(I)\,\,\left\{ \begin{gathered}

  3x - 5 \leqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(6) \\

  2x + 3 \geqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(7)  \\

  x + 1 > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(8) \\

\end{gathered}  \right.$

Giải: Giải lần lượt từng BPT của hệ ta được:

Tập nghiệm của (6) là ${S_1} = ( - \infty ;\frac{5}{3}]$

Tập nghiệm của (7) là ${S_2} =[ -\frac{3}{2}; + \infty )$

Tập nghiệm của (8) là ${S_3} = ( - 1; + \infty )$

Vậy tập nghiệm của hệ BPT đã cho là:

$S = {S_1} \cap {S_2} \cap {S_3} = ( - 1;\frac{5}{3} ]$

CHÚ Ý

         Để dễ xác định tập nghiệm S, ta biểu diễn các tập nghiệm trên trục số bằng cách gạch đi các điểm (phần) không thuộc tập nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, phần còn lại sẽ biểu diễn tập nghiệm cần tìm:

Chat chit và chém gió
 • Jin Kaido: nonoonon 10/13/2015 8:21:50 PM
 • Ice's Scorpio's: bluerose gì em 10/13/2015 8:21:56 PM
 • Jin Kaido: chị ice tên tú mỡ 10/13/2015 8:21:57 PM
 • Jin Kaido: ah ko tú địa 10/13/2015 8:22:01 PM
 • Jin Kaido: ah ko cẩm tú 10/13/2015 8:22:09 PM
 • Jin Kaido: big_grin 10/13/2015 8:22:12 PM
 • anhchanh02: nônno 10/13/2015 8:22:20 PM
 • Ice's Scorpio's:10/13/2015 8:22:27 PM
 • Ice's Scorpio's: tưởng quên chị r chứ 10/13/2015 8:22:32 PM
 • noivoi_visaothe: c ice nhớ e tên j k? 10/13/2015 8:22:50 PM
 • Ice's Scorpio's: hương, đúng chứ 10/13/2015 8:23:23 PM
 • noivoi_visaothe: oh 10/13/2015 8:23:29 PM
 • noivoi_visaothe: trí nhớ tốt thế 10/13/2015 8:23:41 PM
 • Ice's Scorpio's: sai à 10/13/2015 8:23:41 PM
 • Ice's Scorpio's: haha đương nhiên r 10/13/2015 8:23:50 PM
 • noivoi_visaothe: đúng r 10/13/2015 8:23:51 PM
 • noivoi_visaothe: sao c bít 10/13/2015 8:23:58 PM
 • noivoi_visaothe: c gặp e r à? 10/13/2015 8:24:04 PM
 • Ice's Scorpio's: gặp em á 10/13/2015 8:24:40 PM
 • Ice's Scorpio's: muôn slawms nhưng chắc k đk 10/13/2015 8:24:47 PM
 • noivoi_visaothe: sao? 10/13/2015 8:24:54 PM
 • noivoi_visaothe: ý e là gặp trên htn 10/13/2015 8:25:08 PM
 • noivoi_visaothe: jin ới ời 10/13/2015 8:25:59 PM
 • Ice's Scorpio's: đâu 10/13/2015 8:26:42 PM
 • Ice's Scorpio's: Jin đâu r 10/13/2015 8:26:52 PM
 • noivoi_visaothe: đâu r ý 10/13/2015 8:27:05 PM
 • noivoi_visaothe: như ma 10/13/2015 8:27:10 PM
 • Ice's Scorpio's: ờ đúng r 10/13/2015 8:27:25 PM
 • Ice's Scorpio's: thoắt ẩn thoắt hiện 10/13/2015 8:27:37 PM
 • noivoi_visaothe: vẫn đang on đó c 10/13/2015 8:27:57 PM
 • Ice's Scorpio's: thôi chị out đây 10/13/2015 8:29:16 PM
 • Ice's Scorpio's: bye em 10/13/2015 8:29:19 PM
 • noivoi_visaothe: pp c 10/13/2015 8:29:23 PM
 • noivoi_visaothe: wave 10/13/2015 8:29:31 PM
 • suxizinyeumapqn98: mình mới vào có j giúp đỡ mình với nhan :0 10/13/2015 8:30:30 PM
 • suxizinyeumapqn98: big_hug 10/13/2015 8:30:42 PM
 • noivoi_visaothe: bao tủi z pn? 10/13/2015 8:30:46 PM
 • suxizinyeumapqn98: dạ 17 10/13/2015 8:30:52 PM
 • noivoi_visaothe: oái 10/13/2015 8:31:04 PM
 • quocnam73: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/131193/cac-ban-giup-minh-bai-toan-voi 10/13/2015 8:31:05 PM
 • noivoi_visaothe: e chào c 10/13/2015 8:31:15 PM
 • suxizinyeumapqn98: sao vậy ạ ! 10/13/2015 8:31:15 PM
 • noivoi_visaothe: c tên j? 10/13/2015 8:31:23 PM
 • suxizinyeumapqn98: hjhj e nhỏ hơn sao oh_go_on chị tên Thảo 10/13/2015 8:31:42 PM
 • suxizinyeumapqn98: còn em 10/13/2015 8:31:51 PM
 • noivoi_visaothe: e là hương 10/13/2015 8:31:56 PM
 • noivoi_visaothe: e ms 2k thui 10/13/2015 8:32:04 PM
 • suxizinyeumapqn98: em ở đâu vậy 10/13/2015 8:32:09 PM
 • noivoi_visaothe: e ở hải phòng 10/13/2015 8:32:20 PM
 • alwaysmilewithyou2000: chị hương 10/13/2015 8:32:21 PM
 • noivoi_visaothe: ụk 10/13/2015 8:32:26 PM
 • alwaysmilewithyou2000: lâu ngày quá 10/13/2015 8:32:30 PM
 • alwaysmilewithyou2000: nhớ chết rồi 10/13/2015 8:32:35 PM
 • noivoi_visaothe: bé cún 10/13/2015 8:32:37 PM
 • suxizinyeumapqn98: ừ vậy sao happy 10/13/2015 8:32:37 PM
 • noivoi_visaothe: c ở đâu? 10/13/2015 8:32:45 PM
 • alwaysmilewithyou2000: chào sũi 10/13/2015 8:32:46 PM
 • alwaysmilewithyou2000: suxi 10/13/2015 8:32:53 PM
 • quocnam73: các bạn ơi có ai giúp bài này với http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/131193/cac-ban-giup-minh-bai-toan-voi 10/13/2015 8:32:59 PM
 • suxizinyeumapqn98: chị ở Quảng NAM 10/13/2015 8:32:59 PM
 • alwaysmilewithyou2000: toán lớp mấy z??? 10/13/2015 8:33:10 PM
 • noivoi_visaothe: gần hp k c? 10/13/2015 8:33:12 PM
 • alwaysmilewithyou2000: không chị ạ 10/13/2015 8:33:23 PM
 • suxizinyeumapqn98: ko e xa lắm 10/13/2015 8:33:25 PM
 • noivoi_visaothe: oh 10/13/2015 8:33:30 PM
 • quocnam73: Lớp 9 10/13/2015 8:33:35 PM
 • noivoi_visaothe: xa ui là xa 10/13/2015 8:33:42 PM
 • alwaysmilewithyou2000: em chưa học đến 10/13/2015 8:33:43 PM
 • alwaysmilewithyou2000: chị hương ơi 10/13/2015 8:33:53 PM
 • suxizinyeumapqn98: ừ xa lắm lun ớ 10/13/2015 8:33:55 PM
 • noivoi_visaothe: ơi 10/13/2015 8:33:58 PM
 • alwaysmilewithyou2000: thằng ck lên chưa chị??? 10/13/2015 8:34:10 PM
 • suxizinyeumapqn98: happy 10/13/2015 8:34:21 PM
 • noivoi_visaothe: chiều nay có 10/13/2015 8:34:30 PM
 • alwaysmilewithyou2000: chị su ơi 10/13/2015 8:34:30 PM
 • noivoi_visaothe: h k thấy đâu 10/13/2015 8:34:39 PM
 • suxizinyeumapqn98: hử 10/13/2015 8:34:43 PM
 • alwaysmilewithyou2000: h ổng không onl à???? 10/13/2015 8:34:46 PM
 • alwaysmilewithyou2000: chị tên j z??? 10/13/2015 8:34:52 PM
 • noivoi_visaothe: uk 10/13/2015 8:34:52 PM
 • alwaysmilewithyou2000: nhớ ổng 10/13/2015 8:34:57 PM
 • suxizinyeumapqn98: em hỏi chị à ? 10/13/2015 8:35:00 PM
 • noivoi_visaothe: tên thảo 10/13/2015 8:35:01 PM
 • alwaysmilewithyou2000: dạ 10/13/2015 8:35:04 PM
 • alwaysmilewithyou2000: tên đẹp quá 10/13/2015 8:35:09 PM
 • noivoi_visaothe: úi dòi 10/13/2015 8:35:11 PM
 • suxizinyeumapqn98: ừ chị tên THảo 10/13/2015 8:35:16 PM
 • noivoi_visaothe: c thảo ơi 10/13/2015 8:35:20 PM
 • alwaysmilewithyou2000: em thích tên thảo 10/13/2015 8:35:21 PM
 • suxizinyeumapqn98: sao e bjk chị tên su 10/13/2015 8:35:24 PM
 • suxizinyeumapqn98: hjjjj sao em 10/13/2015 8:35:32 PM
 • alwaysmilewithyou2000: suxizin kìa chị 10/13/2015 8:35:34 PM
 • suxizinyeumapqn98: hjhj chị cảm ơn em nhan happy 10/13/2015 8:35:41 PM
 • noivoi_visaothe: c gái họ e cx tên thảo 10/13/2015 8:35:51 PM
 • suxizinyeumapqn98: hjhj ừ biệt danh lớp chị đặt ra á bựa qua trời happy 10/13/2015 8:35:58 PM
 • alwaysmilewithyou2000: em tên trang chị nhá 10/13/2015 8:36:11 PM
 • alwaysmilewithyou2000: big_grin 10/13/2015 8:36:16 PM
 • suxizinyeumapqn98: vậy hả trùng hợp quá hì 10/13/2015 8:36:16 PM
 • noivoi_visaothe: e đang tưởng là c ấy 10/13/2015 8:36:21 PM
 • suxizinyeumapqn98: ừ chào em 10/13/2015 8:36:22 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino Pyo
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pyo Pyo
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • NAIR (=^_^=)
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Linh Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Jin Kaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MyyMyy
 • no
 • www.thonuong8
 • quocnam73
 • NhẬt Nhật
 • Ah___XiN----Cô___ĐơN
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • Tùng(Mobile phone)
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • alwaysmilewithyou2000
 • rungxanu30
 • huyenthu2001
 • Bố Dương Vĩ Đại
 • dungthuyimono
 • hajyen
 • suxizinyeumapqn98