1. Giải và biện luận bất phương trình dạng $ax + b < 0$

        Kết quả giải và biện luận bất phương trình $ax + b < 0$                                 (1)

        Được nêu trong bảng sau đây:

1, Nếu a > 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x <  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \infty ; - \frac{b}{a}} \right)$

2, Nếu a < 0 thì (1) $ \Leftrightarrow x >  - \frac{b}{a}$. Vậy tập nghiệm của (1) là $S = \left( { - \frac{b}{a}; + \infty } \right)$

3, Nếu a = 0 thì (1) $ \Leftrightarrow 0x <  - b$. Do đó:

- Bất phương trình (1) vô nghiệm $\left( {S = \emptyset } \right)$nếu $b \geqslant 0$

- Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x $\left( {S = \mathbb{R}} \right)$ nếu b<0

CHÚ Ý

        Việc biểu diễn các tập nghiệm trên trục số sẽ rất có ích sau này. Chẳng hạn, phần không bị gạch ở trên hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của (1) với a>0.


Ví dụ 1: Giải và biện luận bất phương trình

$$mx + 1 > x + {m^2}                          (2)$$        

Giải: Bất phương trình (2) tương đương với

$$ (m - 1)x > {m^2} - 1                    (3) $$

Ta có

1, Nếu m > 1 thì m – 1 > 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x > \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x > m + 1$

2, Nếu m < 1 thì m – 1 < 0 nên (3) $ \Leftrightarrow x < \frac{{{m^2} - 1}}{{m - 1}} \Leftrightarrow x < m + 1$

3, Nếu m = 1 thì bất phương trình trở thành 0x > 0 nên nó vô nghiệm

Kết luận:

- Nếu $m > 1$ thì tập  nghiệm của (2) là $S = (m + 1; + \infty )$

- Nếu $m < 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = ( - \infty ;m + 1)$

- Nếu  $m = 1$ thì tập nghiệm của (2) là $S = \emptyset $

2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

               Tương tự như hệ phương trình, tập nghiệm của một hệ bất phương trình là giao của tất cả các tập nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Do đó,

Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Ví dụ:

Giải hệ bất phương trình: $(I)\,\,\left\{ \begin{gathered}

  3x - 5 \leqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(6) \\

  2x + 3 \geqslant 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(7)  \\

  x + 1 > 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(8) \\

\end{gathered}  \right.$

Giải: Giải lần lượt từng BPT của hệ ta được:

Tập nghiệm của (6) là ${S_1} = ( - \infty ;\frac{5}{3}]$

Tập nghiệm của (7) là ${S_2} =[ -\frac{3}{2}; + \infty )$

Tập nghiệm của (8) là ${S_3} = ( - 1; + \infty )$

Vậy tập nghiệm của hệ BPT đã cho là:

$S = {S_1} \cap {S_2} \cap {S_3} = ( - 1;\frac{5}{3} ]$

CHÚ Ý

         Để dễ xác định tập nghiệm S, ta biểu diễn các tập nghiệm trên trục số bằng cách gạch đi các điểm (phần) không thuộc tập nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, phần còn lại sẽ biểu diễn tập nghiệm cần tìm:

Chat chit và chém gió
 • ღChỉ Một Mìnhღ: chuyện chj hs e ấy :v 6/30/2015 3:10:31 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: c bảo e đi cafe làm gì nhỉ ????????? 6/30/2015 3:10:43 PM
 • Kim Chi: đâu có đâu 6/30/2015 3:11:29 PM
 • Kim Chi: em hỉu sai ý chệ oy 6/30/2015 3:11:42 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: :v 6/30/2015 3:11:58 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: c ns rõ đi big_grin 6/30/2015 3:12:03 PM
 • Kim Chi: thui bỏ đi 6/30/2015 3:12:39 PM
 • Kim Chi: chị tự lm xong oy 6/30/2015 3:12:49 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: :v 6/30/2015 3:13:27 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: haizzzzzzzzz 6/30/2015 3:13:52 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: htn vắng thiệt sad 6/30/2015 3:13:57 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: chỉ có 2 ce mk sad 6/30/2015 3:14:02 PM
 • Kim Chi: công nhận 6/30/2015 3:15:54 PM
 • Kim Chi: tranh thủ giải bài cho tụi nó đi em 6/30/2015 3:16:07 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e ko rảnh 6/30/2015 3:16:34 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: hè rồi 6/30/2015 3:16:37 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: bài vở gác 1 bên chệ nhé :v 6/30/2015 3:16:45 PM
 • Kim Chi: xíu chị cũng đi học 6/30/2015 3:16:58 PM
 • Kim Chi: chỉ còn mk chú thui ak 6/30/2015 3:17:06 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: cơ mà lướt qua toàn thấy bài 11,12 à 6/30/2015 3:17:11 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: làm ko đk :3 :v ^^! 6/30/2015 3:17:17 PM
 • Kim Chi: mà mấy nhỏ 2k đâu hết rui nhỉ???? 6/30/2015 3:17:31 PM
 • Kim Chi: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 6/30/2015 3:17:38 PM
 • Kim Chi: bỏ em chị lẻ loi 1 mk 6/30/2015 3:17:52 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ:6/30/2015 3:17:55 PM
 • Kim Chi: tệ thật 6/30/2015 3:17:58 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: con di đâu nhỉ laughing rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:18:02 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nó hotgirl của trường đó laughing nghe khoa e nt laughing 6/30/2015 3:18:30 PM
 • Kim Chi: em ns "con di" nó giận hông ra chơi vs em au 6/30/2015 3:18:40 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e cx hot dog của trường nè big_grin laughing rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:18:45 PM
 • Kim Chi: hở ??????????? 6/30/2015 3:18:55 PM
 • Kim Chi: HOT DOG á???? 6/30/2015 3:19:03 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: big_grin 6/30/2015 3:19:08 PM
 • Kim Chi: khoa trương gkee 6/30/2015 3:19:45 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: hehe 6/30/2015 3:20:11 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e 1 thời tán gái laughing 6/30/2015 3:20:22 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: bh chán oy laughing 6/30/2015 3:20:28 PM
 • Kim Chi: tu tâm tích đức rui ak???? 6/30/2015 3:20:56 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: dạ big_grin 6/30/2015 3:21:01 PM
 • Kim Chi: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 6/30/2015 3:21:02 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: rửa chân gác kiếm oy big_grin 6/30/2015 3:21:10 PM
 • Kim Chi: chả bù cho chệ 6/30/2015 3:21:24 PM
 • Kim Chi: cryingbroken_heartcrying 6/30/2015 3:21:33 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: haha 6/30/2015 3:22:07 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ý chị là c đk nhiều ng tán quá ấy hả ???????? -_- ==" đồ khoe khoang -_- 6/30/2015 3:22:26 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: not_worthy 6/30/2015 3:22:36 PM
 • Kim Chi: úi trời 6/30/2015 3:22:39 PM
 • Kim Chi: day_dreamingday_dreamingday_dreaming 6/30/2015 3:22:54 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: feeling_beat_up 6/30/2015 3:22:59 PM
 • Kim Chi: chệ chung thủy 1 vk.............. 1 ck đó nha 6/30/2015 3:23:23 PM
 • Kim Chi: ai như chú đâu 6/30/2015 3:23:34 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: c mà vẫn có ck hử laughing ko tin đk laughing 6/30/2015 3:23:42 PM
 • Kim Chi: rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:23:44 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:23:47 PM
 • Kim Chi: h thì chưa 6/30/2015 3:23:53 PM
 • Kim Chi: sau này chưa bit 6/30/2015 3:24:01 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: laughing 6/30/2015 3:24:17 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ế nhăn răng laughing 6/30/2015 3:24:29 PM
 • Kim Chi: cơ mak chị chưa gọi ai là ck bao giơ đâu 6/30/2015 3:24:56 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ:6/30/2015 3:25:09 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: thế sao nãy c gọi e nv laughing rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:25:21 PM
 • Kim Chi: chỉ gọi duy nhất 1 người 6/30/2015 3:25:37 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ai ????????? laughing 6/30/2015 3:25:54 PM
 • Kim Chi: bao h??????? 6/30/2015 3:26:04 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: haha laughing rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:26:31 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: chị ơi big_grin 6/30/2015 3:27:19 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: up ảnh lên đê big_grin 6/30/2015 3:27:47 PM
 • Kim Chi: nooooooooooooooooooooooooooooooo 6/30/2015 3:30:36 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: -_- 6/30/2015 3:31:32 PM
 • Kim Chi: big_grin 6/30/2015 3:32:00 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: e là e nghi lắm nha -_- 6/30/2015 3:32:19 PM
 • Kim Chi: sao?????????????//// 6/30/2015 3:32:29 PM
 • Kim Chi: mà thui 6/30/2015 3:32:57 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nghi chị 6/30/2015 3:33:03 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ko phair5 con gái 6/30/2015 3:33:08 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nên ko up ảnh 6/30/2015 3:33:14 PM
 • Kim Chi: tui xin anh 6/30/2015 3:34:18 PM
 • Kim Chi: chệ là girl chuẩn đó 6/30/2015 3:34:34 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: laughing 6/30/2015 3:34:41 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: tongue 6/30/2015 3:34:42 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: ai tin đk chớ laughing rolling_on_the_floor 6/30/2015 3:34:48 PM
 • Kim Chi: kệ chú 6/30/2015 3:35:07 PM
 • Kim Chi: tin hay ko thì tùy 6/30/2015 3:35:20 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: thế thì thôi big_grin tongue 6/30/2015 3:35:31 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: nongs thees baf cheej :v 6/30/2015 3:35:39 PM
 • Kim Chi: chị đi học nha 6/30/2015 3:36:17 PM
 • ღChỉ Một Mìnhღ: pp chị :v :3 6/30/2015 3:36:50 PM
 • Kim Chi: wave 6/30/2015 3:37:08 PM
 • duong121a: các bạn đang ôn thi đại học à 6/30/2015 3:37:10 PM
 • Kim Chi: ko bạn 6/30/2015 3:37:23 PM
 • duong121a: party 6/30/2015 3:38:11 PM
 • Kim Chi: big_grin 6/30/2015 3:38:53 PM
 • Kim Chi: mình bận đi học oy 6/30/2015 3:39:06 PM
 • duong121a: pai 6/30/2015 3:39:22 PM
 • Kim Chi: wave 6/30/2015 3:39:26 PM
 • duong121a: wave 6/30/2015 3:39:53 PM
 • haivinh97: igffufifiytyuufh 6/30/2015 3:42:36 PM
 • duong121a: mskdadmadm 6/30/2015 3:53:42 PM
 • duong121a: masmdmasdsandn ándsaindaksa 6/30/2015 3:54:02 PM
 • duong121a: nákjdnasjdnsamd 6/30/2015 3:54:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Pentakill_troll
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Nại Nùng
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Táo
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95