Phép biến hình trong không gian: Phép biến hình $F$ trong không gian là 1 quy tắc để với 1 điểm $M$ trong không gian, xác định được 1 điểm $M'$ duy nhất gọi là ảnh của điểm $M$ qua Phép biến hình $F$ và ký hiệu $M' = F(M)$
Qua Phép biến hình $F$, mỗi hình (H) sẽ được biến thành hình (H’) gồm tất cả các ảnh của điểm thuộc hình (H)
1.     Phép đối xứng qua mặt phẳng
Định nghĩa: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc (P) thành chính nó và biến mỗi điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ sao cho (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn MM’
Định lý 1: Nếu phép đối xứng qua mp(P) biến 2 điểm M, N lần lượt thành 2 điểm M’, N’ thì M’N’ = MN ( Phép đối xứng qua mặt phẳng là phép bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ )
2.    Mặt phẳng đối xứng của 1 hình
Định nghĩa: Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành chính nó thì (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của hình (H)
Ví dụ :
 
Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh CD thì phép đối xứng qua mp(ABM)  biến A thành B, B thành B, C thành D, D thành C. Như vậy phép đối xứng đó biến tứ diện ABCD thành chính nó, suy ra mp(ABM) là mặt phẳng đối xứng của tứ diện ABCD
Hình tứ diện đều ABCD có 6 mặt phẳng đối xứng, đó là mặt phẳng đi qua 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện
3.    Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó
 
Hình vẽ là 1 hình đa diện có 8 mặt là những tam giác đều: EAB, EBC, ECD, EDA, FAB, FBC, FCD và FDA, có 6 đỉnh A, B, C, D, E, F; mỗi đỉnh là đỉnh chung cho 4 tam giác đều. Hình đó gọi là hình bát diện đều và ký hiệu là ABCDEF
Tính chất: 4 điểm A,B,C,D nằm trên 1 mặt phẳng và đó là mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều ABCDEF
4. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình
a) Định nghĩa phép dời hình: Một phép biến hình F trong không gian được gọi là 1 phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ
- Phép đối xứng qua mặt phẳng là 1 phép dời hình. Phép đồng nhất ( biến mỗi điểm thành chính nó ) là 1 phép dời hình
- Hợp của những phép dời hình là phép dời hình
b) Một số ví dụ:
Ngoài phép đối xứng qua mặt phẳng, ta thường gặp 1 số phép dời hình sau:
-    Phép tịnh tiến: phép tịnh tiến theo vecto $\overrightarrow {MM'}  = \,\overrightarrow v $ là phép biến hình biến điểm M thành điểm M’ sao cho $\overrightarrow {MM'}  = \,\overrightarrow v $ 
-    Phép đối xứng qua đường thẳng ( phép đối xứng trục ): cho đường thẳng d, phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc d thành chính nó và mỗi điểm M không thuộc d thành điểm M’ sao cho trong mặt phẳng (M,d), d là đường trung trực của đoạn MM’
-    Phép đối xứng qua 1 điểm ( đối xứng tâm ): cho điểm O, phép đối xứng qua điểm O là phép dời hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho $\overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {OM'}  = \overrightarrow 0 $
c) Định nghĩa 2 hình bằng nhau: Hai hình (H) và (H’) được gọi là bằng nhau nếu có 1 phép dời hình biến hình này thành hình kia
 Ví dụ:
 
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm cạnh BC, CA, AB. Khi đó 2 tứ diện SABA’ và SBCB’ bằng nhau
Giải:
 Thật vậy, phép đối xứng qua mp(SAA’) biến các điểm S,A,B,A’ lần lượt thành các điểm S,A,C,A’ và phép đối xứng qua mp(SCC’) biến các điểm S,A,C,A’ lần lượt thành các điểm S,B,C,B’. Như vậy qua 2 phép đối xứng trên, tứ diện SABA’ biến thành tứ diện SBCB’ nên 2 tứ diện đó bằng nhau
Định lý 2: Hai hình tứ diện ABCD và A’B’C’D’ bằng nhau nếu chúng có các cạnh tương ứng bằng nhau nghĩa là AB=A’B’, BC=B’C’, CD=C’D’, DA=D’A’, AC=A’C’, BD = B’D’
Hệ quả 1: Hai tứ diện đều có cạnh bằng nhau thì bằng nhau
Hệ quả 2: Hai hình lập phương có cạnh bằng nhau thì bằng nhau

Thẻ

Lượt xem

11327
Chat chit và chém gió
 • -_- hate me -_-: Long ngủ thì ngủ đê 10/23/2016 11:39:25 PM
 • -_- hate me -_-: rủ dê lmj 10/23/2016 11:39:31 PM
 • -_- hate me -_-: rolling_on_the_floor 10/23/2016 11:39:34 PM
 • Khiem2k: ??? 10/23/2016 11:42:19 PM
 • Khiem2k: ma ám tr ơi 10/23/2016 11:42:33 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing ông bị ma ám hả 10/23/2016 11:43:28 PM
 • 민 호앙를 수행: . 10/23/2016 11:43:43 PM
 • 민 호앙를 수행: . 10/23/2016 11:43:44 PM
 • 민 호앙를 수행: . 10/23/2016 11:43:44 PM
 • 민 호앙를 수행: . 10/23/2016 11:43:45 PM
 • 민 호앙를 수행: happy 10/23/2016 11:44:13 PM
 • solider76 :3: k đc cho ngủ crying( 10/23/2016 11:45:12 PM
 • 민 호앙를 수행: ai xem bđ k 10/23/2016 11:47:49 PM
 • Khiem2k: ghê quá 10/23/2016 11:48:17 PM
 • Khiem2k: đi rữa mặt chuẩn bị ngủ 10/23/2016 11:48:28 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ:10/23/2016 11:48:33 PM
 • Khiem2k: ai ngờ bị ai đó kêu tên 10/23/2016 11:48:37 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/23/2016 11:48:47 PM
 • Khiem2k: nhìn ra ko thấy ai 10/23/2016 11:48:53 PM
 • Khiem2k: lật đật chạy zô giường 10/23/2016 11:49:02 PM
 • Khiem2k: ghê quá 10/23/2016 11:49:12 PM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/23/2016 11:49:36 PM
 • Khiem2k: cười ==" 10/23/2016 11:50:54 PM
 • 민 호앙를 수행: . 10/23/2016 11:54:24 PM
 • 민 호앙를 수행: có ai k 10/23/2016 11:57:17 PM
 • Khiem2k:10/23/2016 11:57:22 PM
 • Khiem2k: nhưng đi ngủ rồi 10/23/2016 11:57:26 PM
 • 민 호앙를 수행: rolling_on_the_floor 10/23/2016 11:57:30 PM
 • 민 호앙를 수행: khiêm xem bóng đá k bạn 10/23/2016 11:57:41 PM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing Khim đi ngủ vs vk DiUỆ OI 10/23/2016 11:58:19 PM
 • 민 호앙를 수행: laughing 10/23/2016 11:59:36 PM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 12:04:38 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: Y chóa 10/24/2016 12:06:48 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: abf lm j thế 10/24/2016 12:06:50 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: nghe hát rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:08:02 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: sg z 10/24/2016 12:08:16 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: confused 10/24/2016 12:08:34 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heart 10/24/2016 12:13:14 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:16:31 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heart 10/24/2016 12:17:52 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: Boss hát k em rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:18:08 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: broken_heartmai thi r mµ ms cã thuéc 1 bµi 10/24/2016 12:18:39 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: hahah rolling_on_the_floor chỉnh lại Unikey đi 10/24/2016 12:20:08 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: happyem ngoan nên lên chào c big_grin 10/24/2016 12:20:15 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:20:30 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:20:30 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: laughinguâydu 10/24/2016 12:20:37 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:20:43 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: oh laughing 10/24/2016 12:21:06 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: ngoan laughing 10/24/2016 12:21:09 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:21:16 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: laughing 10/24/2016 12:21:19 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:21:41 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: wavethôi pp mn ạ, em đi ngủ, mn nn mđ broken_heart 10/24/2016 12:21:52 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: vầy c ngủ nhá rolling_on_the_floor lát hát thì qua Hangotu gọi c 10/24/2016 12:21:56 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:01 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: pp em nn mđ 10/24/2016 12:22:03 AM
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:22:05 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:10 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing 10/24/2016 12:22:39 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: rolling_on_the_floordạ 10/24/2016 12:22:41 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:43 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: pp enn mđ 10/24/2016 12:22:44 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: bà gnur ak 10/24/2016 12:22:48 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: ngủ 10/24/2016 12:22:50 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: happypp c Nh 10/24/2016 12:22:52 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:22:56 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: kissc Nh đi tắm ko 10/24/2016 12:23:02 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:23:07 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: wave 10/24/2016 12:23:38 AM
 • -_- hate me -_-: boss 10/24/2016 12:23:52 AM
 • -_- hate me -_-: hát 10/24/2016 12:23:58 AM
 • -_- hate me -_-: đy 10/24/2016 12:24:01 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: .. thân chủ đã đi ngủ, nêu là bạn của thân chủ xin vui lòng đợi đến tối mai, thân chủ sẽ nhắn tin sau cho bạn khi đọc đk tin nhắn ........ 10/24/2016 12:25:24 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:25:31 AM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/24/2016 12:25:37 AM
 • -_- hate me -_-: thân chủ 10/24/2016 12:25:43 AM
 • -_- hate me -_-: haha 10/24/2016 12:25:44 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: laughing c tắm lâu oi em 10/24/2016 12:25:47 AM
 • -_- hate me -_-: ông bị tk à 10/24/2016 12:25:48 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:25:56 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: máy tính đọc đk tin nhắn "๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: c tắm lâu oi em" kích hoạt icon: broken_heartbroken_heartbroken_heart 10/24/2016 12:26:43 AM
 • -_- hate me -_-: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:26:56 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: rolling_on_the_floor 10/24/2016 12:27:06 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:27:08 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: đã 5' từ khi thân chủ đi ngủ, như vậy máy tính sẽ tự tắt sau 3s sau khi thông báo này đk phát đi 10/24/2016 12:28:47 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: 3 10/24/2016 12:28:54 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: 2 10/24/2016 12:28:56 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: 1 10/24/2016 12:28:57 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:29:23 AM
 • ๖ۣۜღSunღ๖ۣۜShineღ๖ۣۜ: kích hoạt icon dùm thân chủ coi như lòng chân thành wavewavewave 10/24/2016 12:29:25 AM
 • -_- hate me -_-: laughing 10/24/2016 12:29:36 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:29:47 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: wave pp mn 10/24/2016 12:33:49 AM
 • -_- hate me -_-: pp c Nhung 10/24/2016 12:35:24 AM
 • -_- hate me -_-: c nn mđ 10/24/2016 12:35:27 AM
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ: e cũng z nha 10/24/2016 12:35:57 AM
 • -_- hate me -_-: kisslove_struck oke c 10/24/2016 12:36:18 AM
 • -_- hate me -_-: wave c nhoé 10/24/2016 12:36:26 AM
 • bossdamsida: laughing 10/24/2016 12:40:47 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜNgấn⊹๖ۣۜLệ⊹๖ۣۜSầu ツ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ Sâu ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★★.P.I.N.O.★★
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ღNTLH๖ۣۜMagic♥Kbts★
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Lăng Lăng
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • 내 이름을 소개하십시오 호앙 ANH입니다
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Tôi là ai ???
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • nguyenhuongliemtuyen
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Kem CUTE
 • lephamhieu
 • Sầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • ๖ۣۜP๖ۣۜL.. ♎
 • duongrooneyhd1985
 • Ryo Chế
 • @.@
 • thanhhuyen218969
 • ﺸ♠♣DYL♥♦ﺸ
 • ⊰๖M||A||Z||E๖⊱
 • tclsptk25
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • ko tên ko tuổi
 • hoanghangnga2000
 • Mưn ^^ Công Chúa Thủy Tề ♥
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • panh931
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Kẻ lãng quên quá khứ
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • mitvodich
 • (♥).•*´¨•♥€ông๖ۣۜMinh♥•*´¨`(♥)
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • "
 • caigihu123
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • kientrung9a
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • ღ ๖ۣۜQ ღ
 • milodatnguyen
 • Hoài Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • Kẻ lãng quên
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood, tears ++
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • nhungevil
 • ๖ۣۜLightღ๖ۣۜAngleღ
 • aki
 • Nguyễn Trâm
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • 민 호앙를 수행
 • Kiên
 • Lionel Messi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • LINH THẦN KINH
 • hienhoxinh1998
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • MonSky
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [ ___Judal ___]
 • tothichcau123
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • -_- hate me -_-
 • 113
 • Ngọc
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • ღD1102ღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • .'
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • amthambenem661
 • ♥♥ Quỳnh'x HOa'ss ♥♥
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • trungpro
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • .
 • chungphi18vn
 • 99er
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • sautaca
 • MinMax2k
 • ๖ۣۜChấmღ (─‿‿─)
 • kaneki ken
 • ๖ۣۜH
 • băng
 • ๖ۣۜNღ
 • phuchieudang01
 • ***
 • nhungoc
 • Bé Phong đáng yêu
 • sylik284
 • Ck's Khờ's Của's Vk's
 • ๖ۣۜTell εїз ๖ۣۜLies
 • Puzzy_Cô nàng bí ẩn
 • achachaoi26
 • Sợ mất một người
 • Hoàng Phong
 • ๖ۣۜNYღ
 • lebien
 • huonggiang040806
 • yeumotnguoi
 • nguyenyennhan00
 • chidhkntn
 • Hoàng Yến
 • lanhoadao
 • cailol