Giải và biện luận phương trình

107

bài tập

Chat chit và chém gió
 • haico6262: còn k.A ông thi j 4/16/2014 11:52:08 PM
 • pucminh269: cong nghe thong tin 4/16/2014 11:52:20 PM
 • pucminh269: lam tich phan kn bai nay to lam chua ra 4/16/2014 11:53:43 PM
 • haico6262: thâu tui học 4/16/2014 11:53:46 PM
 • pucminh269: chang hieu 4/16/2014 11:54:12 PM
 • ttra2004: thôi, ngủ đi mn. muộn r.whew 4/16/2014 11:55:12 PM
 • pucminh269: thumbs_down 4/16/2014 11:56:01 PM
 • ttra2004: guut nai 4/16/2014 11:58:48 PM
 • pucminh269: out het roi ak buon the 4/16/2014 11:58:53 PM
 • pucminh269: uk thig9 4/16/2014 11:59:08 PM
 • Trang Ckít: hú hu 4/17/2014 7:59:40 AM
 • Trang Ckít: có ai hong 4/17/2014 8:01:22 AM
 • Trang Ckít: coa ma nào còn on k 4/17/2014 8:07:16 AM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: k 4/17/2014 8:08:49 AM
 • Trang Ckít: out 4/17/2014 8:10:58 AM
 • Trang Ckít: sick enough to die 4/17/2014 8:19:20 AM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: shame_on_you 4/17/2014 8:19:58 AM
 • Trang Ckít: what 4/17/2014 8:22:39 AM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: confused 4/17/2014 8:22:47 AM
 • Trang Ckít: dancing 4/17/2014 8:23:17 AM
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng: I_dont_know 4/17/2014 8:24:14 AM
 • Trang Ckít: devil 4/17/2014 8:26:56 AM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 8:50:06 AM
 • starbyby1996: peace_sign 4/17/2014 10:32:41 AM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi# 4/17/2014 11:11:59 AM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với đang cần gấp 4/17/2014 11:12:08 AM
 • pucminh269: alo co thim nao gioi toan kn giup mjnh voi 4/17/2014 12:51:20 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/17/2014 5:34:57 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình với 4/17/2014 5:35:01 PM
 • tienni68: bạn đăng ở đâu 4/17/2014 5:37:30 PM
 • Lã Phụng Tiên: link trên bạn ạ 4/17/2014 5:44:54 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 6:58:19 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 6:58:42 PM
 • Trang Ckít: cóa ai hông 4/17/2014 6:59:25 PM
 • Lone star: có tui 4/17/2014 7:07:34 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi 4/17/2014 7:13:58 PM
 • Lã Phụng Tiên: giúp mình đi mọi người 4/17/2014 7:14:07 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 7:19:57 PM
 • Trang Ckít: cô ai hông 4/17/2014 7:20:28 PM
 • Trang Ckít: hú hu 4/17/2014 7:20:46 PM
 • Trang Ckít: có ai hông 4/17/2014 7:20:51 PM
 • Trang Ckít: a lô 4/17/2014 7:21:02 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:21:07 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:21:07 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:21:07 PM
 • Trang Ckít: có ai k 4/17/2014 7:21:38 PM
 • Trang Ckít: a lô lô 4/17/2014 7:21:50 PM
 • Trang Ckít: hú hu 4/17/2014 7:23:53 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:56 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:56 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:56 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:57 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:57 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:57 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:57 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:57 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:58 PM
 • Trang Ckít: 2 4/17/2014 7:23:58 PM
 • Trang Ckít: 22 4/17/2014 7:23:58 PM
 • Trang Ckít: k có ai à 4/17/2014 7:24:04 PM
 • Lã Phụng Tiên: có mình đây bạn rảnh giúp mình đi 4/17/2014 7:27:48 PM
 • Lone star: có tôi 4/17/2014 7:33:35 PM
 • Lã Phụng Tiên: lone star giúp mình với 4/17/2014 7:36:26 PM
 • Lã Phụng Tiên: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/124489/nho-moi-nguoi-giup-do-dang-can-gap-gan-thi-roi# 4/17/2014 7:36:33 PM
 • Lone star: ê 4/17/2014 7:37:43 PM
 • Lone star: tiên 4/17/2014 7:37:45 PM
 • Lone star: làm tất á 4/17/2014 7:37:50 PM
 • Lone star: dài lắm 4/17/2014 7:37:55 PM
 • Lã Phụng Tiên: cố làm giùm mình cái 4/17/2014 7:38:28 PM
 • Lã Phụng Tiên: đang cần gấp lắm bạn ạ 4/17/2014 7:38:37 PM
 • Lã Phụng Tiên: đề thi năm nay đấy 4/17/2014 7:38:46 PM
 • Lã Phụng Tiên: ko làm hết thì làm giùm mình câu hình, câu 1 a và câu cuối 4/17/2014 7:39:22 PM
 • Lone star:4/17/2014 7:39:57 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 7:41:03 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 7:41:09 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 7:41:10 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 7:41:13 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 7:41:16 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 7:41:18 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 7:41:19 PM
 • Trang Ckít: có ma nòa k 4/17/2014 7:41:19 PM
 • Lone star: big_grin 4/17/2014 7:41:21 PM
 • Lone star: có ma đấy 4/17/2014 7:41:30 PM
 • Trang Ckít: đánh răng bằng ps hử 4/17/2014 7:41:37 PM
 • Lone star: skullskullskullskullskullskullskullskullskullskullskullskullskull 4/17/2014 7:41:37 PM
 • Trang Ckít: sợ quá 4/17/2014 7:41:45 PM
 • Trang Ckít: smug 4/17/2014 7:42:14 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 7:43:16 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜLinh ·.°•97•°.·: yolo 4/17/2014 7:44:00 PM
 • Trang Ckít: cị 4/17/2014 7:44:17 PM
 • Trang Ckít: tối vui vẻ 4/17/2014 7:44:22 PM
 • minh_thúy: Oohuhuhuhuh 4/17/2014 7:49:35 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜLinh ·.°•97•°.·: tks ! 4/17/2014 7:49:51 PM
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜLinh ·.°•97•°.·: tối ấm áp 4/17/2014 7:50:00 PM
 • Trang Ckít: hihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiii 4/17/2014 7:50:30 PM
 • minh_thúy: big_grin 4/17/2014 7:51:19 PM
 • Trang Ckít: cả nhà tối vui vẻ 4/17/2014 7:51:21 PM
 • Trang Ckít: tongue 4/17/2014 7:51:28 PM
 • Trang Ckít: (y) 4/17/2014 7:52:33 PM
 • Trang Ckít: big_grin 4/17/2014 7:53:22 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • thucvodoi96
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • trymybest123456789
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • jea¤¤student
 • devilphuong96
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • muahebongbong496
 • yenthinh196
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • bọt biển
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜLinh ·.°•97•°.·
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • Lone star
 • thanhthanh
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • Lã Phụng Tiên
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • kitonhitranhandi
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • dieu2102
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn Còii
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • kiemgo1999