0
phiếu
0đáp án
29 lượt xem

làm ơn giúp mình với....

Gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên ba con bằng 8 biết rằng ít nhất có một con ra 5 chấm.
0
phiếu
0đáp án
64 lượt xem

zúp mk vs ạh

một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 3 bi đỏ, 3 bi xanh và 4 bi trắng. lấy ngẫu nhiên 1 viên bi theo phương thức không hoàn lại cho đến khi lấy...
0
phiếu
1đáp án
87 lượt xem

Tính xác suất

Một điện thoại có 7 chữ số trong đó chữ số đầu là số 8. Số điện thoại được gọi là may mắn nếu bốn chữ số đầu là số chẵn phân biệt và 3 chữ số sau...
1
phiếu
1đáp án
156 lượt xem

XS

Cho 25 viên bi gồm 10 xanh 15 đỏ.Chọn ngẫu nhiên K viên bi .Tính xác suất để chọn dc chắc chắn 3 viên bi đỏ
1
phiếu
1đáp án
129 lượt xem
0
phiếu
0đáp án
82 lượt xem

Xác suât

Có 2 lô sản phẩm. Lô I có 6 chính phẩm, 4 phế phẩm. Lô II có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm. Người ta lấy lô I 1 sản phâm, lô II 2 sản phẩm.a) Tìm xác...
3
phiếu
0đáp án
71 lượt xem

xác suất -_-

2
phiếu
0đáp án
80 lượt xem

giúp mình với

Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ 0;1;3;6;9.Lấy ngẫu nhiên một số từ S.Tính xác suất để số được chọn...
1
phiếu
2đáp án
179 lượt xem

Xác suất

Có 2 xạ thủ, mỗi người bắn 10 viên đạn vào cùng 1 bia. Xác suất bắn trúng đích mỗi lần của 2 xạ thủ tương ứng là 0,7 và 0,8. Tính xác suất để:a....
8
phiếu
4đáp án
457 lượt xem

Một hộp chứa $2$ bi đỏ,$3$ bi xanh,$4$ bi trắng.Một người lấy $1$ lần $\color{red}{k}$ viên bi .Xác suất để người đó chắc chắn lấy được đủ cả $3$ màu là ?

Một hộp chứa $2$ bi đỏ,$3$ bi xanh,$4$ bi trắng.Một người lấy $1$ lần $k$ viên bi .Xác suất để người đó chắc chắn lấy được đủ cả $3$ màu là ?
3
phiếu
1đáp án
143 lượt xem

Giúp mình với

chứng minh: $ (C^{0}_{2016})^{2}+(C^{2}_{2016})^{2}+...+(C^{2016}_{2016})^{2} = (C^{1}_{2016})^{2}+(C^{3}_{2016})^{2}+...+(C^{2015}_{2016})^{2}+C^{1008}_{2016} $
1
phiếu
0đáp án
135 lượt xem
2
phiếu
0đáp án
93 lượt xem

toán 11 tổ hợp xác xuất...giups mk vs nhé

cho các số tự nhiên từ (0;1;,,,9)hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên luôn có mặt chữ số 2và 3
5
phiếu
0đáp án
73 lượt xem

tính tổng

Tính tổng sau theo n,k$C^{0}_{n}.C^{k}_{n}+C^{1}_{n}.C^{k+1}_{n}+...+C^{n-k}_{n}.C^{n}_{n}$
3
phiếu
2đáp án
250 lượt xem

xác suất

1 tổ học sinh có 4 nữ 5 nam được xếp thành 1 hàng dọc. tính xác suất để chỉ có 2 em nữ A, B đứng cách nhau còn các em nữ còn lại đứng cạnh nhau và...

12345...19Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Thiên Thu: hỏi cái 7/28/2017 7:42:40 AM
 • Thiên Thu: cj có bị cận k đấy 7/28/2017 7:42:44 AM
 • ๖ۣۜDämonღ:sad 7/28/2017 7:42:49 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: làm sao? sad 7/28/2017 7:42:56 AM
 • Thiên Thu: chắc do xem film ấylaughing 7/28/2017 7:43:11 AM
 • Ryo: sao a xem đêm miết trong tối nữa mà ko bị cận 7/28/2017 7:43:23 AM
 • Thiên Thu: a xem film ấy, trong đêm luôn hả? 7/28/2017 7:43:48 AM
 • ๖ۣۜSầu: xem cái này chưa 7/28/2017 7:43:53 AM
 • ๖ۣۜSầu: https://www.youtube.com/watch?v=S_LwKVfzv64 7/28/2017 7:43:55 AM
 • Ryo: @@ 7/28/2017 7:43:56 AM
 • Ryo: phim ấy 7/28/2017 7:43:58 AM
 • Thiên Thu: haha 7/28/2017 7:44:05 AM
 • Ryo: a coi phim hành động thui 7/28/2017 7:44:07 AM
 • Thiên Thu: thế mà cx nói 7/28/2017 7:44:12 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: đậu -.- 7/28/2017 7:44:19 AM
 • Thiên Thu: e đọc truyện có bị cận đâu 7/28/2017 7:44:19 AM
 • Ryo: laughing 7/28/2017 7:44:22 AM
 • ๖ۣۜSầu: https://www.youtube.com/watch?v=S_LwKVfzv64 7/28/2017 7:44:24 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: em đang xem cái gì thế Tùng? 7/28/2017 7:44:26 AM
 • ๖ۣۜSầu: rolling_on_the_floor 7/28/2017 7:44:29 AM
 • ๖ۣۜSầu: cái của trắng tv mà 7/28/2017 7:44:44 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: vch -.- 7/28/2017 7:45:11 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: trang này xàm vl 7/28/2017 7:45:15 AM
 • ๖ۣۜSầu: rolling_on_the_floor 7/28/2017 7:45:27 AM
 • Thiên Thu: thinking 7/28/2017 7:46:11 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 7:59:09 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:07 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:09 AM
 • Snowflakes : ..... 7/28/2017 8:08:14 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:15 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:15 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:16 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:17 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:17 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:18 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:19 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:19 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:20 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:20 AM
 • Snowflakes : ... 7/28/2017 8:08:22 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:22 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:23 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:24 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:24 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:25 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:25 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:26 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:27 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:28 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:28 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:29 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:30 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:31 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:32 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:08:32 AM
 • Snowflakes : yawn 7/28/2017 8:08:46 AM
 • Ryo: spam 7/28/2017 8:12:14 AM
 • Ryo: đcm rảnh vc 7/28/2017 8:12:18 AM
 • Snowflakes : chán big_grin 7/28/2017 8:12:30 AM
 • Snowflakes : tìm 3 vòng ko cvos ai 7/28/2017 8:12:42 AM
 • Ryo: yawn 7/28/2017 8:12:46 AM
 • Snowflakes : straight_face 7/28/2017 8:13:50 AM
 • birminghamcommunity: big_grin 7/28/2017 8:16:03 AM
 • birminghamcommunity: Heey buddy :V 7/28/2017 8:16:15 AM
 • Ryo: yawn 7/28/2017 8:16:55 AM
 • birminghamcommunity: rolling_on_the_floor 7/28/2017 8:17:02 AM
 • birminghamcommunity: Chào caccau 7/28/2017 8:17:09 AM
 • birminghamcommunity: Ryo :V 7/28/2017 8:17:16 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: tiếng gì thế? sad 7/28/2017 8:17:25 AM
 • Ryo: yawn 7/28/2017 8:18:34 AM
 • Snowflakes : birminghamcommunity - viết đc cái tên giảm thọ 7/28/2017 8:18:42 AM
 • birminghamcommunity: happy 7/28/2017 8:19:58 AM
 • birminghamcommunity: ? 7/28/2017 8:20:02 AM
 • birminghamcommunity: #Ryo icon đó quài không chán à :3 7/28/2017 8:20:18 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: yawn 7/28/2017 8:21:39 AM
 • birminghamcommunity: -_- 7/28/2017 8:21:54 AM
 • birminghamcommunity: Pipi caccau big_grin ngủ ngon nhé <3 7/28/2017 8:22:11 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: vĩnh biệt 7/28/2017 8:23:18 AM
 • ๖ۣۜDämonღ: đi thanh thản nhé ~~ 7/28/2017 8:23:24 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:25:29 AM
 • Ryo: yawn 7/28/2017 8:31:20 AM
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido: laughing 7/28/2017 8:45:10 AM
 • galaxy: straight_face 7/28/2017 8:45:47 AM
 • Snowflakes : . 7/28/2017 8:53:00 AM
 • birminghamcommunity: ............> 7/28/2017 8:53:26 AM
 • birminghamcommunity: Chao bạn :v 7/28/2017 8:53:37 AM
 • Snowflakes : hờ 7/28/2017 8:55:52 AM
 • Snowflakes : chào yawn 7/28/2017 8:56:00 AM
 • Snowflakes : bn tên j z 7/28/2017 8:58:28 AM
 • ๖ۣۜGió: wave 7/28/2017 9:12:11 AM
 • galaxy: bao nhiêu cú đêm đây 7/28/2017 9:13:17 AM
 • ๖ۣۜGió: big_grin 7/28/2017 9:13:32 AM
 • Snowflakes : winking 7/28/2017 9:14:55 AM
 • birminghamcommunity: Thở rolling_on_the_floor 7/28/2017 9:15:07 AM
 • Snowflakes : rolling_on_the_floor 7/28/2017 9:15:09 AM
 • birminghamcommunity: chào caccau happy 7/28/2017 9:15:15 AM
 • ๖ۣۜGió: rolling_on_the_floor 7/28/2017 9:15:40 AM
 • birminghamcommunity: caccau có thể giúp mình đ.c khôg 7/28/2017 9:17:01 AM
 • birminghamcommunity: bài mình đăng ấy ^^ 7/28/2017 9:17:08 AM
 • birminghamcommunity: sad không còn ai? 7/28/2017 9:30:57 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Lỗi
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Thìn
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜSầu
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang.ch2609
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Lục Diệp Tử
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Trangg"xxx Kiềuu"xxx
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • Hoàng Yến
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • Quỳnh
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • ༉๖ۣۜ Këy࿐
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • -
 • Nhok Sam
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • sin^2 (B)
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Su Su
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • trinh2005
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Tiểu Công Tử
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • ๖ۣۜGió
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • cos^2(T)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • kemetao
 • lananhtranthi19
 • Băng
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • Snowflakes