Danh hiệu

Khi bạn tham gia đặt và trả lời câu hỏi trong Hoctainha.vn, bạn sẽ thu được danh hiệu. Những danh hiệu này sẽ xuất hiện trong phần thông tin cá nhân của bạn.

 Anh hùng ca × 7 Kiếm ít nhất 200 điểm danh vọng mỗi ngày, trong 50 ngày
 Áp lực trực tiếp Xóa bài đăng có điểm bầu chọn nhỏ hơn hoặc bằng -3 của chính mình
 Bầu chọn cật lực × 64 Sử dụng 40 lượt bầu chọn trong 1 ngày.
 Bầu chọn tích cực × 63 Bầu chọn 300 lần hoặc hơn
 Bầu chọn tối đa × 219 Sử dụng 30 lượt bầu chọn trong 1 ngày.
 Bình luận tích cực × 502 Có 10 bình luận
 Cảnh sát × 168 Lần đầu báo cáo vi phạm
 Câu hỏi đáng quan tâm × 108 Có câu hỏi đạt 2500 lượt xem
 Câu hỏi được quan tâm × 1 Câu hỏi được 150 người quan tâm
 Câu hỏi được ưa thích × 3 Câu hỏi được 25 người quan tâm
 Câu hỏi hay × 7 Câu hỏi có ít nhất +25 điểm bầu chọn
 Câu hỏi hữu ích × 702 Câu hỏi đạt ít nhất +15 điểm bầu chọn
 Câu hỏi nổi tiếng × 29 Có câu hỏi có ít nhất 10.000 lượt xem
 Câu hỏi phổ biến × 368 Có câu hỏi đạt 1000 lượt xem
 Câu hỏi tuyệt vời Câu hỏi có ít nhất +200 điểm bầu chọn
 Câu hỏi vô duyên Có câu hỏi không bầu chọn, không câu trả lời, không bình luận và có lượt xem <50 trong một tuần
 Chỉnh sửa tích cực × 17 Sửa 1000 bài đăng
 Chuyên gia bầu chọn × 18 Bầu chọn trên 1000 câu hỏi và có ít nhất 25% là bầu chọn cho các câu trả lời
 Chuyên gia chỉnh sửa × 33 Chỉnh sửa 100 bài đăng
 Đam mê × 41 Vào trang liên tục trong 30 ngày
 Dọn dẹp dữ liệu × 15 Lần đầu lấy lại phiên bản của câu hỏi hoặc câu trả lời
 Giáo viên × 1395 Câu trả lời đầu tiên được +1 điểm bầu chọn
 Gương mẫu Đạt được 50 báo cáo vi phạm đúng
 Học sinh × 4026 Có câu hỏi đầu tiên được ít nhất +1 điểm bầu chọn
 Học trò × 1435 Có một câu hỏi và chấp nhận một lời giải
 Huyền thoại × 2 Kiếm ít nhất mỗi ngày 200 điểm danh vọng, trong 300 ngày
 Kỷ niệm tròn năm × 289 Là thành viên được tròn năm và kiếm ít nhất 200 điểm danh vọng trong năm đó
 Lời giải đảo ngược × 1 Cung cấp lời giải có +20 điểm bầu chọn trên câu hỏi bị -5 điểm bầu chọn
 Lời giải đỉnh × 3 Lời giải được chấp nhận và có ít nhất 40 điểm bầu chọn
 Lời giải hay × 17 Lời giải có ít nhất +25 điểm bầu chọn
 Lời giải hồi sinh Có lời giải đầu tiên đạt ít nhất +2 điểm bầu chọn trên câu hỏi tạo trước đây 30 ngày
 Lời giải hữu ích × 1245 Lời giải đạt ít nhất +15 điểm bầu chọn
 Lời giải tuyệt vời × 6 Lời giải có ít nhất +100 điểm bầu chọn
 Lời giải vượt trội Trả lời một câu hỏi đã có câu trả lời được chấp nhận có điểm >10 và câu trả lời của bạn được chấp nhận và >20 điểm. (Vote, Accept)
 Nghiêm khắc × 244 Lần đầu bầu chọn trừ điểm
 Người biên tập × 2073 Lần đầu sửa bài
 Người hỗ trợ × 1290 Lần đầu bầu chọn cộng điểm
 Người hùng thầm lặng Có lớn hơn 10 lời giải không được bầu chọn và chiếm 25% tổng lời giải đã tạo
 Người tài trợ × 1666 Lần đầu đặt phần thưởng cho câu hỏi của mình
 Người tổ chức × 269 Lần đầu chọn lại thẻ cho bài toán
 Nhà đầu tư × 249 Lần đầu bạn đặt phần thưởng cho câu hỏi của người khác
 Nỗ lực × 211 Có lớn hơn 5 lời giải được chấp nhận là chính xác nhưng không được bầu chọn và chiếm tối thiểu 20% tổng lời giải đã tạo
 Rất tích cực × 2 Vào trang liên tục trong 100 ngày
 Thầy phù thủy × 2185 Trả lời một câu hỏi tạo từ 60 ngày trước và được ít nhất +5 điểm bầu chọn
 Thợ kiếm danh vọng × 116 Kiếm ít nhất mỗi ngày 300 điểm danh vọng trong một ngày
 Thông tin đầy đủ × 268 Điền đủ thông tin cá nhân
 Tia sáng × 62 Có lời giải sớm nhất và được chấp nhận với tối thiểu 10 điểm bình chọn tăng
 Tự học bài × 74 Tự trả lời câu hỏi của chính mình và lời giải đó đạt ít nhất +3 điểm bầu chọn
 Tự kiểm điểm × 101 Tự xóa bài của mình có ít nhất 3 bầu chọn

Chat chit và chém gió
 • Roshia: Khiêm ns ai ảo tg z@@ 9/20/2017 8:20:26 AM
 • Khờ iêm Khiêm: chìu r chơi 9/20/2017 8:20:30 AM
 • Kirito: solo cày éo gì 9/20/2017 8:20:32 AM
 • Khờ iêm Khiêm:9/20/2017 8:20:36 AM
 • Kirito: vào 9/20/2017 8:20:41 AM
 • Khờ iêm Khiêm: hiện tại t éo đc chơi 9/20/2017 8:20:42 AM
 • Khờ iêm Khiêm: happy ba t đang ở sau t đọc báo nè 9/20/2017 8:20:52 AM
 • Roshia: =rolling_on_the_floor hk đi chs j giờ này z 9/20/2017 8:20:58 AM
 • Lê Lê Vy: laughing 9/20/2017 8:21:00 AM
 • Kenvil Trần: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:21:04 AM
 • Dương: laughing giả vờ chăm chỉ ak 9/20/2017 8:21:22 AM
 • Khờ iêm Khiêm: chơi kế cấm đt cấm lap luôn 9/20/2017 8:21:26 AM
 • Khờ iêm Khiêm:9/20/2017 8:21:28 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:21:34 AM
 • Khờ iêm Khiêm: ba quay mặt chỗ khác 9/20/2017 8:21:38 AM
 • Khờ iêm Khiêm: qua đây nt 9/20/2017 8:21:42 AM
 • Kirito: Chỉ đc cái lí do 9/20/2017 8:21:43 AM
 • Roshia: Vui ghê 9/20/2017 8:21:47 AM
 • Khờ iêm Khiêm: s 9/20/2017 8:21:48 AM
 • Khờ iêm Khiêm: chìu mai 9/20/2017 8:21:50 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:21:50 AM
 • Khờ iêm Khiêm: sáng mai 9/20/2017 8:21:52 AM
 • Khờ iêm Khiêm: solo cx đc 9/20/2017 8:21:57 AM
 • Kirito: CHiều t học cả tuần 9/20/2017 8:22:00 AM
 • Khờ iêm Khiêm: do ba t có nhà 9/20/2017 8:22:00 AM
 • Khờ iêm Khiêm: phải làm con ngoan 9/20/2017 8:22:04 AM
 • Khờ iêm Khiêm: big_grin 9/20/2017 8:22:05 AM
 • Kirito: Sáng m éo đi hk à 9/20/2017 8:22:11 AM
 • Khờ iêm Khiêm: sáng mai t hx 2 tiết 9/20/2017 8:22:18 AM
 • Khờ iêm Khiêm: nên 9h có thể solo 9/20/2017 8:22:25 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:22:37 AM
 • Khờ iêm Khiêm: còn Nga 9/20/2017 8:23:09 AM
 • Khờ iêm Khiêm: ảo tưởng à happy 9/20/2017 8:23:13 AM
 • Roshia: K coa nha 9/20/2017 8:23:19 AM
 • Roshia: Nga 99 not nga 2k 9/20/2017 8:23:32 AM
 • Kirito: thế time m cày lên KC là lúc nào 9/20/2017 8:24:11 AM
 • Roshia: Sáng sớm 9/20/2017 8:24:25 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:24:27 AM
 • Roshia: Lúc mặt trời chưa mọc 9/20/2017 8:24:38 AM
 • Roshia: laughing 9/20/2017 8:24:42 AM
 • Khờ iêm Khiêm:9/20/2017 8:24:44 AM
 • Khờ iêm Khiêm: lp 11 t kc r 9/20/2017 8:24:52 AM
 • Khờ iêm Khiêm: hồi lp 11 t đc chơi 9/20/2017 8:24:58 AM
 • Khờ iêm Khiêm: 12 cấm 9/20/2017 8:25:01 AM
 • Kirito: haizzz thế m để mấy tháng éo chơi thì m KC cc à 9/20/2017 8:25:12 AM
 • Roshia: 12 rùi thi đến ns rồi cn chs 9/20/2017 8:25:25 AM
 • Khờ iêm Khiêm: khi nào thông báo thì đánh 9/20/2017 8:25:27 AM
 • Dương: laughing 9/20/2017 8:25:32 AM
 • Roshia: Hay dữ 9/20/2017 8:25:34 AM
 • Khờ iêm Khiêm: sợ j 9/20/2017 8:25:37 AM
 • Kirito: hôm nọ còn khoe có acc mấy acc BK nữa chứ 9/20/2017 8:25:42 AM
 • Dương: chả hiểu j 9/20/2017 8:25:44 AM
 • Khờ iêm Khiêm: 2 tháng nó ms thông báo trụ hạng 9/20/2017 8:25:44 AM
 • Khờ iêm Khiêm: big_grin 9/20/2017 8:25:48 AM
 • Khờ iêm Khiêm: s 9/20/2017 8:25:49 AM
 • Kirito: time éo đâu mà đánh 9/20/2017 8:25:50 AM
 • Khờ iêm Khiêm: t nói hè 9/20/2017 8:25:54 AM
 • Kirito: phét nó quen 9/20/2017 8:25:57 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:26:05 AM
 • Khờ iêm Khiêm: happy thôi sáng mai làm kèo 9/20/2017 8:26:09 AM
 • Kirito: Sáng cc bố còn phải học 9/20/2017 8:26:19 AM
 • Khờ iêm Khiêm: solo làm nhẹ cái kèo chặt cu a 9/20/2017 8:26:22 AM
 • Kirito: chả nhẽ t cx nghỉ 2 tiết như m à 9/20/2017 8:26:29 AM
 • Khờ iêm Khiêm: solo chặt cu ko a 9/20/2017 8:27:02 AM
 • Kenvil Trần: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:27:12 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:27:16 AM
 • Kirito: m chuẩn bị dao đi 9/20/2017 8:27:17 AM
 • Khờ iêm Khiêm: t là phải rựa ms chặt được happy 9/20/2017 8:27:30 AM
 • Kirito: căn chỗ chặt cu ttrc luôn đi 9/20/2017 8:27:30 AM
 • Roshia: Cj cb đao nha 9/20/2017 8:27:41 AM
 • Roshia: Dao sợ k dưts 9/20/2017 8:27:52 AM
 • Roshia: rolling_on_the_floor 9/20/2017 8:27:55 AM
 • Kenvil Trần: laughing 9/20/2017 8:28:03 AM
 • Khờ iêm Khiêm: kirito trình thì vàng nát 9/20/2017 8:28:06 AM
 • Khờ iêm Khiêm: laughing đòi chặt cu t big_grin 9/20/2017 8:28:13 AM
 • Kirito: t chỉ v thôi nhưng chưa chắc Kc ăn đc đâu 9/20/2017 8:28:23 AM
 • Kirito: nhất là mấy thèn hay chém gió 9/20/2017 8:28:34 AM
 • Khờ iêm Khiêm: happy 9/20/2017 8:28:51 AM
 • Khờ iêm Khiêm:9/20/2017 8:28:53 AM
 • Khờ iêm Khiêm: solo xong ắc hỉu 9/20/2017 8:29:08 AM
 • Kirito: haizzz Vàng thua KC éo sao chứ KC mà thua Vàng ế thì xđ là ăn chửi tập thể nhế 9/20/2017 8:29:43 AM
 • Khờ iêm Khiêm: big_grin OK 9/20/2017 8:30:01 AM
 • Khờ iêm Khiêm: 3 kèo nhé 9/20/2017 8:30:07 AM
 • Kirito: cứ to mồm đi 9/20/2017 8:30:11 AM
 • Khờ iêm Khiêm: ad dame and pháp sư 9/20/2017 8:30:15 AM
 • Khờ iêm Khiêm: r r 9/20/2017 8:30:19 AM
 • Khờ iêm Khiêm: thì Vàng lúc nào nó chả z 9/20/2017 8:30:28 AM
 • Khờ iêm Khiêm: có chịu thua ai đâu 9/20/2017 8:30:33 AM
 • Khờ iêm Khiêm: nên nó ms nát 9/20/2017 8:30:36 AM
 • Kirito: nói thì ác lắm 9/20/2017 8:30:56 AM
 • Kirito: đến lúc solo ms biết đc 9/20/2017 8:31:02 AM
 • Khờ iêm Khiêm: https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/19244124_304157373368969_2028057755_n.png?oh=c94e7ddce9e0c2518cc0451eac57936a&oe=59C57EE6 9/20/2017 8:31:11 AM
 • Khờ iêm Khiêm: m coi trẻ trâu nè 9/20/2017 8:31:16 AM
 • Khờ iêm Khiêm: thua 3 trận còn sủa nè 9/20/2017 8:31:21 AM
 • Khờ iêm Khiêm: rank vàng vs m đấy big_grin 9/20/2017 8:31:33 AM
 • Khờ iêm Khiêm: https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/19190887_304157763368930_1664950821_n.png?oh=9cd27ef2c4be74c3b3b8858424566ddc&oe=59C47BBC 9/20/2017 8:32:18 AM
 • Khờ iêm Khiêm: trẻ trâu 9/20/2017 8:32:20 AM
 • Roshia: @@ 9/20/2017 8:32:58 AM
 • Roshia: Ghê quá 9/20/2017 8:33:03 AM
 • Roshia: Ui uây lâu lâu thấy khiêm mắng ngta 9/20/2017 8:34:19 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • roilevitinh_hn
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ๖ۣۜDevilღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • Ruande Zôn
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Lỗi
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ~ *** ~
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • Tôi đi code dạo
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • Thìn
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • Pls Say Sthing
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • ๖ۣۜKbts_๖ۣۜNTLH♓
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Thu Cúc
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Lam
 • †VPB†
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღTùngღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • Moon
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • phamthanhhaivy
 • Bùi Cao Thắng
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • colianna123456789
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • halo123
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • nhuxuan2517
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • nguoicodanh.2812
 • Thanh Long
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • lan_pk1
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • toan1
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜAnh
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • diemthuy852
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Salim
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • Băng Hạ
 • •♥• Kem •♥•
 • lephamhieu
 • ๖ۣۜTQT☾♋☽
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • ๖ۣۜℒε✪ †hƠ ɳGây
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • lehien141099
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • nguyenhoa2ctyd
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • Mimileloveyou
 • anhthuka
 • rang
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • vuanhkiet0901
 • talavua11420000
 • ♫ Hằngg Ngaa ♫
 • Ngân Tít
 • nhok cute
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • hoang_tu_be_323
 • hoangviet25251
 • Komichan-jun
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • ngaythu2dangso
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • nguyenquangtruonghktcute
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • @_@ *Mèo* @_@
 • duongrooneyhd1985
 • AKIRA
 • Đức Anh
 • thanhhuyen218969
 • Dương Yến Linh
 • 111aze
 • tclsptk25
 • Confusion
 • vanhuydk
 • Vô Danh
 • hoanghangnga2000
 • thaiviptn1201
 • Minhˆˆ
 • CHỈ THÍCH ĂN
 • ❦Nắng❦
 • nhung
 • xonefmtop40
 • phammaianh23
 • crocodie
 • Thiên Bình
 • tam654834
 • tramylethi071
 • shinjadoo
 • minhcute_99
 • bualun000
 • tbao
 • Efforts
 • chinh923
 • galaxy
 • phanthilanphuong2011
 • vuthuytrang3112
 • Thùy Trang
 • maivyy
 • Trương Thị Thu Phượng
 • mitvodich
 • Minh................
 • ★·.·´¯`·.·★Poseidon★·.·´¯`·.·★
 • Lục Diệp Tử
 • Vim
 • gaquay
 • thotrang
 • tùng mon
 • nguyenyen1510919311
 • buatruavuive
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • caigihu123
 • FuYu
 • Boy Kiềuu"
 • taovipnhihue
 • vũ văn trí kiên
 • nhoxchuabietyeu_lk
 • Anti Bụt :))
 • ♓๖ۣۜMinh๖ۣۜTùng♓
 • duongtuyen198
 • nguyennhung
 • thuybaekons
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • Tranthihahoe
 • Kiyoshi Bụt
 • Yêu Tatoo
 • milodatnguyen
 • Sherry
 • trunghen123
 • Hoàng Specter
 • lovesomebody121
 • Băng Băng
 • nguyenthiquynhphuong
 • Another
 • Kẻ lãng quên
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • huongcuctan
 • vuthithom0123
 • dfvxg
 • hgdam25
 • shadow night ^.^
 • Blood
 • Ngọc Ánh
 • dahoala
 • Bloody's Rose
 • Nguyễn Nhung
 • aki
 • h231
 • tuanhnguyen
 • congla118
 • lycaosam
 • hoangtiem 이
 • oanhsu
 • Lionel Messi
 • Kiên
 • phamthihoiphamthihoi
 • hanyu
 • dangqn1998
 • linhtung123hg
 • minhhuong25031999
 • Lion*City
 • hờ hờ
 • hienhoxinh1998
 • Hoàng Yến
 • n.dang.giang39
 • loccoi
 • Trongduc0403
 • phuongthaoht99
 • Xiuu Ngố's
 • Hoàng Yến
 • Hieubui
 • huyevil
 • vuthithanhuyen2902
 • dungnguyen
 • ๖ۣۜLazer๖ۣۜD♥๖ۣۜGin
 • chamhocdethihsgtoan
 • dunganh1308
 • languegework
 • danius99qn
 • vananh
 • [_đéo_có_tên_]
 • mimicuongtroi
 • ๖ۣۜHưng ๖ۣۜNhân
 • ⊰๖ۣۜNgốc๖ۣۜ ⊱
 • halieuanh1
 • 113
 • Bảo Trâm
 • LeQuynh
 • sakurachirido
 • White
 • Hà Hoa
 • d.nguyn2603
 • chauchauchau98
 • 117
 • ღComPuncTionღ
 • cobannhungkhongdongian
 • tritanngo99
 • vanduongts
 • Linh bò
 • tasfuskau
 • thanhpre123
 • minh*mun
 • Đinh Thế Anh
 • thiendi.este
 • Lành
 • nhokbeo1212
 • cabvcahp
 • chibietngayhomnay
 • Vanus
 • ducnguyenminh777
 • Hongnhung08102015
 • tuyenluckyok
 • amthambenem661
 • ♥♥ Kiềuu HOa'ss ♥♥ Ahihi..
 • thanhduy.zad
 • thaongoc9a2001
 • Nghịch Tương Tư
 • phamcuongcuong98
 • linhtinh
 • phamdangkhoa2936
 • ngoctam9a8
 • Toán Cấp 3
 • TQT
 • mxuyen7
 • W2S
 • Šamori
 • thantrunghieu2002
 • Cesc Linh
 • Sao Hỏa
 • chungphi18vn
 • ๖ۣۜColdღ
 • hoanglinhss20
 • ღLinhღ
 • lethitrang563
 • van.thuy.a1
 • thanhlong527
 • suongchieu770
 • sautaca
 • huydanso
 • thienbao25
 • banhe14031998
 • Ovember2003
 • hienct9x
 • ockimchun1999
 • phamloan 8800
 • ♫ξ♣ __Kevil__♣ ζ♫
 • Thang Ozil
 • Kaito kid
 • speedy2011vnn
 • minhhien23minhhien
 • i love you
 • _Lầy.
 • baongoc9912htn
 • phc_n17
 • ThomLongLongLong
 • rhaonamnhi2212
 • thietlactrung
 • mitsuo
 • ๖ۣۜDämonღ
 • phucanhthien
 • Khờ iêm Khiêm
 • ≧◔◡◔≦ ۩๖ۣۜNguyễn's Đức♫10x۩
 • ♉ Bingsu Pinacolada ❦ ❦
 • ♂KKK♂
 • loan
 • ngocanhluong301
 • k10k11nk3b
 • tructrotreu123
 • khanh09031999
 • phanthixuanluong99
 • nguyenconghoaganh01
 • hoanga5k27
 • hieu31012003
 • acmadoiem251
 • tranthutrangtianc
 • adamkhoo
 • rianhdm
 • thangbptn
 • Tôi Tên Nhái
 • vuphuongnga810
 • Jin
 • phng_pepsi
 • Thiên Thu
 • thong3q1999
 • hanghocgioi57
 • thienduonggia2811
 • tuthi1919
 • solider76 :3
 • nguyenminhvip123
 • phuongtfboys2408
 • .
 • Uckute0x
 • Loan9aclo
 • nguyenngoctrangan.06.06
 • Đơn giản là yêu
 • -
 • Lê Giang
 • Nguyễn Đức Minh
 • Ryo
 • sin^2 (B)
 • cụ nhỏ
 • Update
 • zzz02042001
 • quannguyenthd2
 • w
 • Nguyệt !!
 • egaehaneya
 • ai là ai?
 • ๖ۣۜTõn♥
 • thành khuất
 • huonghuong
 • thuyvan
 • nam
 • Mặt Trời Bé
 • phuonggay
 • ♥ Bảo bối của ck ♥
 • nhokkaitoo
 • superduccong
 • thao24102
 • leanhtuan11a1
 • haotocbac
 • h
 • thainhung2905
 • oceancyclones
 • anhh
 • toilamothuyenthoai
 • DoTri69
 • cô chủ của osin
 • bac1024578
 • denxam123
 • nhat6pth
 • conheo12c6
 • Tuyết Linh
 • nhoxkhi
 • Bùi Thị Thanh Nga
 • vannamlan72
 • Hậu Duệ Mặt Trời
 • tuantudeptrai2000
 • giangzany369
 • bamboonguyen0411
 • xitrummeomeo
 • thanhhuongthcsmpbd
 • K
 • Update
 • nhansubbq
 • Bất Cần Đời
 • Kenvil Trần
 • Tiểu Hi
 • huyenthanhut9
 • phuong19
 • Linh
 • muntrn789
 • ngu nhất xóm
 • Kunselly
 • dotuan0918
 • quinceclara
 • chat tí nữa thôi đừng block nhé
 • Hàn Ngọc Thiên Băng
 • nhuhoangvo810
 • hạng
 • Kh
 • Lãnh Hoàng Nhật Quân
 • tuyetnhitran8
 • phanngocngoc12345
 • tieuhame4444
 • TenshiBaka
 • trinh2005
 • tarrasqueaohk
 • Caohuongjc
 • Anh Yêu
 • noh ssiw i
 • levanhung051098
 • lvtthichbongda
 • Thiên Hạ Vô Song
 • linhshaldy
 • 123456789
 • hongtintk123
 • leduydung
 • ajajsssss7
 • thao2632111
 • huyminky
 • dinhchienmese
 • truonghailam10112000
 • ngocluongmy04
 • giahuyhh2828
 • toilalong.99
 • Mây
 • phicong98lbls
 • Trafaldar D Water Law
 • ngocthaihoangvn
 • Cửu Thiên Vũ
 • net.sonicz
 • Huyền Kute
 • chudieuquynh1506
 • tmcfunny
 • nguyenxuanhien2008
 • thanhtvtd
 • Ly Siucao
 • Trần Vũ Tử Lam
 • kieukieukieu2002
 • tamtung041
 • cos^2(T)
 • dlboys212301
 • 23
 • nguyenlongdg12345
 • mymieumieu69
 • daongochoa2002
 • maiphuong12
 • Đức Vỹ
 • Trung
 • Ông chủ của cô chủ
 • snowflakes
 • ๖ۣۜSadღ
 • Tiểu thư cá tính
 • thư
 • Nhungevil
 • dslland
 • à mà thôi
 • lananhtranthi19
 • Kirito
 • Băng
 • Gin
 • ptmpc.trung
 • cobenhinhanh
 • tranquynhat2002
 • hnqtan.c2vthanh.vn
 • nguyenthithuytrang1229
 • toanthcsphuvang1617
 • liyifeng732002
 • Nguyễn Thành Long
 • ♫ ♥ ♫
 • Roshia
 • benganxd2509
 • pnt2912003
 • ❦ Mưa ❦
 • binhphuong2232006
 • chuotcondangyeu07082004
 • hahonggiang03071967
 • sakuramiyukikawaii2006
 • ๖ۣۜBrønsted Lowryღ
 • shinnie.sowon
 • anhtd2015
 • thuhiendt752
 • namikaze
 • nguyenhaiduong942
 • Tôi là chính tôi
 • trikythcsphulang
 • Lê Lê Vy
 • lydinhthanhtuyen
 • Hồng Lam