Cho $\Delta DEF$ có ba đường cao $DA,\,EB,\,FC$ cắt nhau tại $H$. Lấy $M$ thuộc đoạn $CA$, $N$ thuộc tia $AB$ sao cho $\widehat{MDN}=\widehat{EDF}.$ Chứng minh $MD$ là tia phân giác của $\widehat{CMN}$.
Nhận xét: Cho $\Delta ABC$ và điểm $J$ thuộc tia phân giác trong $\widehat{BAC}$. Khi đó: $\widehat{BJC}=90^o-\frac{\widehat{BAC}}{2}$ khi và chỉ khi $J$ là tâm đường tròn bàng tiếp của $\Delta ABC$.
Chứng minh nhận xét này (2 chiều) không quá khó :D

Áp dụng nhận xét trên cho $\Delta AMN$ với chú ý $D$ thuộc tia phân giác trong $\widehat{MAN}$ và $\widehat{MDN}=\widehat{EDF}=90^o-\frac{\widehat{MAN}}{2}$, ta được $D$ là tâm đường tròn bàng tiếp của $\Delta AMN$, suy ra đpcm.

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • Nightmare_apple: mấy đứa 99 k đứa nào onl à? 7/6/2015 4:42:12 PM
 • Nightmare_apple: đang định lên hỏi tí mà crying 7/6/2015 4:42:23 PM
 • Sad Girl always Smiles: hỏi gì .-. 7/6/2015 4:42:34 PM
 • Nightmare_apple: hóa 7/6/2015 4:43:46 PM
 • Nightmare_apple: ^^ 7/6/2015 4:43:53 PM
 • Sad Girl always Smiles: trời .-. 7/6/2015 4:44:07 PM
 • Sad Girl always Smiles: hóa 7/6/2015 4:44:10 PM
 • Sad Girl always Smiles: Di 7/6/2015 4:44:12 PM
 • Sad Girl always Smiles: chịu :3 7/6/2015 4:44:15 PM
 • Nightmare_apple: th bệnh đó 7/6/2015 4:52:41 PM
 • Nightmare_apple: đưa câu hỏi lên 7/6/2015 4:52:46 PM
 • Nightmare_apple: r tự tl 7/6/2015 4:52:52 PM
 • Nightmare_apple: còn bày đặt: cần trả 20000 sò để xem nd lời giải 7/6/2015 4:53:24 PM
 • Nightmare_apple: đi hết r à 7/6/2015 4:58:05 PM
 • Nightmare_apple: =.= 7/6/2015 4:58:07 PM
 • Sad Girl always Smiles: ừa ừa .-. 7/6/2015 5:02:06 PM
 • Nightmare_apple: có ai k? 7/6/2015 5:05:56 PM
 • Nightmare_apple: làm hóa hộ phát 7/6/2015 5:06:05 PM
 • Nightmare_apple: sad 7/6/2015 5:06:07 PM
 • Ruanyu Jian: worried 7/6/2015 5:07:02 PM
 • Nightmare_apple: kiên 7/6/2015 5:09:58 PM
 • Nightmare_apple: sang hóa đi 7/6/2015 5:10:12 PM
 • Nightmare_apple: KIÊN 7/6/2015 5:12:18 PM
 • Ruanyu Jian: ??? 7/6/2015 5:13:03 PM
 • Nightmare_apple: nói sang hóa 7/6/2015 5:13:18 PM
 • Nightmare_apple: anh k nghe hả 7/6/2015 5:13:23 PM
 • Ruanyu Jian: em nko ai the? 7/6/2015 5:13:59 PM
 • Nightmare_apple: em nói sang hóa 7/6/2015 5:14:43 PM
 • Nightmare_apple: đã nhờ anh cái gì? 7/6/2015 5:14:51 PM
 • Ruanyu Jian: the sang lam j? 7/6/2015 5:15:26 PM
 • Nightmare_apple: thế anh có sang k? 7/6/2015 5:16:03 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 5:16:27 PM
 • Nightmare_apple: em đang hỏi anh đấy 7/6/2015 5:16:42 PM
 • Ruanyu Jian: phai gọi sao nkay? 7/6/2015 5:17:06 PM
 • Nightmare_apple: lẽ nào k phải tên anh à/ 7/6/2015 5:17:22 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartkhi nào goi dung thi ank sang 7/6/2015 5:18:35 PM
 • Nightmare_apple: em hỏi k phải tên anh?. 7/6/2015 5:18:47 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartkhong. 7/6/2015 5:20:19 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 5:28:13 PM
 • Nightmare_apple: đã nói từ trước k gọi như thế nữa 7/6/2015 5:28:35 PM
 • Nightmare_apple: anh k nhớ gì sao? 7/6/2015 5:28:43 PM
 • Ruanyu Jian: worried tuy em thui, ank chua noi la dong y ma. 7/6/2015 5:31:36 PM
 • ô sờ kê: cứt 7/6/2015 5:31:43 PM
 • Nightmare_apple: được 7/6/2015 5:32:45 PM
 • Nightmare_apple: vậy em cũng chỉ biết có ng tên kiên thôi 7/6/2015 5:33:03 PM
 • ô sờ kê: anh ăn cứt đc ko rolling_on_the_floor 7/6/2015 5:33:04 PM
 • Nightmare_apple: =.= 7/6/2015 5:33:15 PM
 • Nightmare_apple: ai cơ? 7/6/2015 5:33:18 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartcai do ngay nao cung an, khong an song sao dk? 7/6/2015 5:34:10 PM
 • Nightmare_apple: =.= 7/6/2015 5:35:21 PM
 • Ruanyu Jian: worried 7/6/2015 5:35:24 PM
 • Nightmare_apple: xl nhầm ng 7/6/2015 5:35:25 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 5:37:17 PM
 • ô sờ kê: a 7/6/2015 5:37:49 PM
 • Nightmare_apple: =.= 7/6/2015 5:38:17 PM
 • Nightmare_apple: ô sờ kê 7/6/2015 5:38:42 PM
 • Nightmare_apple: em học giỏi hóa k? 7/6/2015 5:38:51 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 5:38:57 PM
 • Nightmare_apple: sad 7/6/2015 5:39:48 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 5:41:18 PM
 • Nightmare_apple: có ai onl k 7/6/2015 5:42:26 PM
 • Ruanyu Jian: worried 7/6/2015 5:42:40 PM
 • Nightmare_apple: =.=" 7/6/2015 5:43:18 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 5:44:09 PM
 • Nightmare_apple: di.... 7/6/2015 5:44:53 PM
 • Nightmare_apple: sad 7/6/2015 5:45:29 PM
 • Nightmare_apple: k có ai thật sao? 7/6/2015 5:45:36 PM
 • Sad Girl always Smiles: Di đây 7/6/2015 5:46:15 PM
 • Nightmare_apple: thấy tùng còn onl k? 7/6/2015 5:46:58 PM
 • Nightmare_apple: trên fb ý? 7/6/2015 5:47:05 PM
 • Nightmare_apple: t ngại lên 7/6/2015 5:47:09 PM
 • Sad Girl always Smiles: .-. 7/6/2015 5:48:16 PM
 • Sad Girl always Smiles: ?? 7/6/2015 5:48:22 PM
 • Nightmare_apple: nhờ nó chút chuyện 7/6/2015 5:48:30 PM
 • Nightmare_apple: tongue 7/6/2015 5:48:32 PM
 • Sad Girl always Smiles: nhờ ai? 7/6/2015 5:48:48 PM
 • Nightmare_apple: tùng ý 7/6/2015 5:49:16 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 5:49:28 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/6/2015 5:50:16 PM
 • Nightmare_apple: bạn làm ơn tránh ra đi 7/6/2015 5:50:19 PM
 • Sad Girl always Smiles: kêu nó qua đây hay sao ?? 7/6/2015 5:51:04 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 5:52:15 PM
 • Nightmare_apple:7/6/2015 5:57:08 PM
 • Nightmare_apple: kêu nó qua 7/6/2015 5:57:12 PM
 • Nightmare_apple: giờ làm phiền nó nhiều 7/6/2015 5:57:24 PM
 • Nightmare_apple: chai mặt r 7/6/2015 5:57:28 PM
 • Nightmare_apple: laughing 7/6/2015 5:57:29 PM
 • Sad Girl always Smiles: nó off rồi :3 7/6/2015 5:57:58 PM
 • Nightmare_apple: =.= 7/6/2015 5:58:51 PM
 • Nightmare_apple: crying 7/6/2015 5:58:53 PM
 • Ruanyu Jian: happytại sao con khoc? 7/6/2015 5:59:48 PM
 • Nightmare_apple: liên quan à 7/6/2015 6:00:01 PM
 • Ruanyu Jian: happyhoi thui ma, binh tink e. 7/6/2015 6:01:58 PM
 • Nightmare_apple: =.= 7/6/2015 6:04:19 PM
 • Nightmare_apple: vẫn bình tĩnh 7/6/2015 6:04:25 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 6:11:24 PM
 • Ruanyu Jian: cuoi cai ank xem nao? 7/6/2015 6:12:03 PM
 • Sad Girl always Smiles: .-. 7/6/2015 6:13:37 PM
 • Nightmare_apple: sao phải cười? 7/6/2015 6:16:26 PM
 • Nightmare_apple: t quen anh? 7/6/2015 6:16:32 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ BQT
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • The X-Files
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • ★.★Pino★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • langvohue1234
 • The X-Files
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • ô sờ kê
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • Mun
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Magic
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Nightmare_apple
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღChỉ Một Mìnhღ
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • forever feet mạng
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • giolangthang
 • Phùng Xuân Minh
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Kim Chi
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Sad Girl always Smiles
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966