Giải tích phân suy rộng :
câu 1 : $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} $

câu 2
     $\int\limits_{-\infty}^{0}\frac{dx}{1+x^2}  ;      \int\limits_{1}^{+\infty}\frac{dx}{x}  $

câu 3 :
    $\int\limits_{2}^{3} \frac{x}{x^2-1} dx$
Câu 3:
$\int\limits_{2}^{3}\frac{x}{x^2-1}dx=\frac{1}{2}\int\limits_{2}^{3}\frac{d(x^2-1)}{x^2-1}$
                          $=\frac{1}{2}\ln|x^2-1|\left|\begin{array}{l}3\\2\end{array}\right.=\frac{1}{2}\ln\frac{8}{3}$

Câu 2:
a)
Đặt $x=\tan t\Rightarrow dx=(\tan^2t+1)dt$
Đổi cận: $x=-\infty\Rightarrow t=\frac{-\pi}{2}$
                $x=0\Rightarrow t=0$
Suy ra:
$\int\limits_{-\infty}^{0}\frac{dx}{1+x^2}=\int\limits_{\frac{-\pi}{2}}^{0}dt=\frac{\pi}{2}$

b)
$\int\limits_1^{+\infty}\frac{dx}{x}=\ln x\left|\begin{array}{l}+\infty\\1\end{array}\right.=+\infty$

Câu 1:
Đặt $x=\tan t\Rightarrow dx=(\tan^2t+1)dt$
Đổi cận: $x=-\infty\Rightarrow t=\frac{-\pi}{2}$
                $x=+\infty\Rightarrow t=\frac{\pi}{2}$
Suy ra:
$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\int\limits_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}dt=\pi$
Cám ơn Ad khang nhé ! may qua thế là xong bài rồi :d –  muabongbong_nb 21-10-12 11:40 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • DuDu: thì một số ab muốn chia hết cho 6 11/28/2015 12:05:14 AM
 • DuDu: phải thỏa điều kiện 11/28/2015 12:05:18 AM
 • DuDu: chia hết cho cả 2 và 3 11/28/2015 12:05:23 AM
 • DuDu: nên ta có b thuộc {2,4,6} 11/28/2015 12:05:35 AM
 • DuDu: rồi xét từng cặp b=2 thì có (1;2),(4;2)(7;2) --> 3 số 11/28/2015 12:06:10 AM
 • DuDu: b=4 có (5;4),(8;4) --> 2 số 11/28/2015 12:06:26 AM
 • DuDu: b=6 có (3;6),(6;6),(9;6) --> 3 số 11/28/2015 12:06:54 AM
 • bossiluv833: tập từ 1 đến 6 mà Du 11/28/2015 12:07:17 AM
 • DuDu: tổng cộng có 3+3+2+2=10 số 11/28/2015 12:07:27 AM
 • DuDu: 10/30=1/3 11/28/2015 12:07:32 AM
 • DuDu: ờ sao 11/28/2015 12:07:36 AM
 • DuDu: tập từ 1 đến 6 11/28/2015 12:07:41 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:07:54 AM
 • DuDu: rồi ai có ý kiến gì nè? bàn luận ik ^^ 11/28/2015 12:08:30 AM
 • DuDu: à trang! phải lấy A nhé ko được xét C vì A là lấy 2 số ko sắp xếp VD: 21 và 12 là 2 số khác nhau 11/28/2015 12:09:19 AM
 • DuDu: nếu lấy C thì sẽ hiểu lấy trong tập hợp lấy 2 số ko trùng nhau. VD: nó sẽ cho tập {1;2} là 12 ấy là 1 số thôi chứ ko xét tới 21 nữa 11/28/2015 12:10:22 AM
 • bossiluv833: mình viết tập hợp các số có 2 chữ số 11/28/2015 12:10:22 AM
 • bossiluv833: từ A 11/28/2015 12:10:37 AM
 • DuDu: uhm 11/28/2015 12:10:50 AM
 • DuDu: tiếp 11/28/2015 12:10:54 AM
 • duongthuytrang27: Du này 11/28/2015 12:11:03 AM
 • bossiluv833: sau đó chọn các số chia hết cho 6 11/28/2015 12:11:06 AM
 • DuDu: ?? 11/28/2015 12:11:07 AM
 • DuDu: cóa 11/28/2015 12:11:09 AM
 • duongthuytrang27: Trang tưởng kg mẫu là 30C2 chứ 11/28/2015 12:11:17 AM
 • DuDu: ko trang 11/28/2015 12:11:21 AM
 • bossiluv833: rồi chia ra 2 TH 11/28/2015 12:11:34 AM
 • duongthuytrang27: có 30 số lập từ 6 số kia 11/28/2015 12:11:36 AM
 • duongthuytrang27: rồi lại chọn 2 trong 30 số đó mà 11/28/2015 12:11:47 AM
 • DuDu: vậy à. .để đọc lại đề big_grin 11/28/2015 12:11:58 AM
 • DuDu: Gọi M là tập hợp gồm các số có 2 chữ số khác nhau được lập thành từ các số 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 . Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của M . Tìm xác suất để ít nhất 1 trong 2 phần tử đó chia hết cho 6 11/28/2015 12:12:11 AM
 • DuDu: có nói gì đến 30 số đâu 11/28/2015 12:12:18 AM
 • bossiluv833: Trang nói đúng 11/28/2015 12:12:44 AM
 • duongthuytrang27: từ tập M lập được 30 số 11/28/2015 12:12:50 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:12:58 AM
 • DuDu: boss post đề cho Du mà 11/28/2015 12:13:01 AM
 • duongthuytrang27: rồi lấy ngẫu nhiên 2 ptu của m 11/28/2015 12:13:04 AM
 • DuDu: chỉ copy lại thui đấy 11/28/2015 12:13:13 AM
 • DuDu: có nhắc gì đến 30 đâu? 11/28/2015 12:13:19 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:13:20 AM
 • duongthuytrang27: đề đúng r thây 11/28/2015 12:13:27 AM
 • DuDu: chỉ coi nào số 30 nằm đau 11/28/2015 12:13:42 AM
 • bossiluv833: Du đọc kĩ lại xem 11/28/2015 12:13:45 AM
 • DuDu: à rồi hiểu rồi 11/28/2015 12:14:06 AM
 • DuDu: đúng mà 11/28/2015 12:14:23 AM
 • DuDu: Gọi M là tập hợp gồm các số có 2 chữ số khác nhau được lập thành từ các số 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 11/28/2015 12:14:40 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:14:49 AM
 • duongthuytrang27: n(M)=30 11/28/2015 12:14:53 AM
 • DuDu:11/28/2015 12:15:08 AM
 • DuDu: thì không gian mẫu là 30 đấy 11/28/2015 12:15:15 AM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 12:15:17 AM
 • DuDu: nãy Du tính rồi đấy thay 11/28/2015 12:15:23 AM
 • DuDu: 6A2 11/28/2015 12:15:32 AM
 • DuDu: =30 11/28/2015 12:15:34 AM
 • DuDu: ==' 11/28/2015 12:15:35 AM
 • DuDu: từ từ nhé 11/28/2015 12:16:01 AM
 • DuDu: đọc lại đề nào 11/28/2015 12:16:03 AM
 • DuDu: à 11/28/2015 12:16:25 AM
 • DuDu: hiểu ý các cậu rồi 11/28/2015 12:16:29 AM
 • duongthuytrang27: thế nào 11/28/2015 12:16:41 AM
 • DuDu: uhm để tính lại 11/28/2015 12:16:48 AM
 • DuDu: big_grin 11/28/2015 12:16:54 AM
 • bossiluv833: ừ 11/28/2015 12:17:09 AM
 • bossiluv833: mình tính mà nó ra 9/29 11/28/2015 12:17:33 AM
 • DuDu: à 11/28/2015 12:17:34 AM
 • DuDu: từ từ nào 11/28/2015 12:17:39 AM
 • DuDu: ==' cần gấp ko để mai làm tiếp.. 11/28/2015 12:27:12 AM
 • bossiluv833: có 11/28/2015 12:33:14 AM
 • bossiluv833: mai mình nộp bài r 11/28/2015 12:33:29 AM
 • duongthuytrang27: à 11/28/2015 12:36:16 AM
 • duongthuytrang27: như này 11/28/2015 12:36:18 AM
 • duongthuytrang27: k biết đúng không 11/28/2015 12:36:22 AM
 • duongthuytrang27: không gian mẫu là 30C2 11/28/2015 12:36:32 AM
 • duongthuytrang27: ừ 6 cs đã cho ta lập được 5 số chia hết cho 6 11/28/2015 12:36:52 AM
 • duongthuytrang27: gọi B là biến cố có ít nhaatss 1 trong 2 số chia hết cho 6 => n(B)=5.29=145 11/28/2015 12:38:02 AM
 • duongthuytrang27: =>P(B)=145/435=1/3 11/28/2015 12:38:30 AM
 • bossiluv833: 29là gì vậy ? 11/28/2015 12:46:48 AM
 • duongthuytrang27: chọn 1 số chia hết cho 6 rồi thì số còn lại có 29 cách chọn 11/28/2015 12:49:30 AM
 • bossiluv833:11/28/2015 12:50:21 AM
 • duongthuytrang27: đúng chứ 11/28/2015 12:50:35 AM
 • bossiluv833: mình hiểu rồi 11/28/2015 12:50:35 AM
 • bossiluv833: cảm ơn cậu 11/28/2015 12:50:50 AM
 • duongthuytrang27: happy 11/28/2015 12:50:54 AM
 • duongthuytrang27: còn bài nữa k 11/28/2015 12:51:15 AM
 • duongthuytrang27: cho mình làm mí happy 11/28/2015 12:51:20 AM
 • bossiluv833: có 11/28/2015 12:51:48 AM
 • bossiluv833: bạn chờ mình tí 11/28/2015 12:52:03 AM
 • bossiluv833: mình viết đề 11/28/2015 12:52:24 AM
 • duongthuytrang27: ok 11/28/2015 12:52:36 AM
 • bossiluv833: 1 tổ gôm 9 hs nam 3 hs nữ. cần chia tổ đó ra 3 nhóm mỗi nhóm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau ?. Tính xác suất để khi chia ngẫu nhiên ta được mỗi nhóm có đúng 1 nữ 11/28/2015 12:57:05 AM
 • duongthuytrang27: có đáp án k b 11/28/2015 12:59:51 AM
 • bossiluv833: 16/55 11/28/2015 1:00:20 AM
 • hanmacluongluong: hi 11/28/2015 10:35:59 AM
 • hanmacluongluong: mấy bạn chỉ mình bài này với 11/28/2015 10:38:29 AM
 • dungteo492: h 11/28/2015 10:59:56 AM
 • Minh's: hello wave 11/28/2015 12:58:47 PM
 • tiectime: còn ai ko 11/28/2015 1:33:09 PM
 • DuDu: sad 222 11/28/2015 2:00:20 PM
 • vuaspam: big_grin 11/28/2015 4:24:04 PM
 • vuaspam: có ai k nhỉ? 11/28/2015 4:24:08 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Hỗ Trợ HTN
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • Dark.Devil.SD
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Dép Lê Con Nhà Quê
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • maidagaga
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sơkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • Gió!
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Jea...student
 • Dân Nguyễn
 • devilphuong96
 • .
 • tqmaries34
 • WhjteShadow
 • ღKhờღ
 • bontiton96
 • thienbs98
 • smix84
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • white cloud
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • gio_lang_thang
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • yummyup1312
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • lenguyenanhthu2991999
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • cao văn sỹ
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • sheep9
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • Dark
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • atsm_001
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Gia Hưng
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • Minn
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • geotherick
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • huuhaono1
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • ♫Lốc♫Xoáy♫
 • i_love_you_12387
 • datwin195
 • kto138
 • ***
 • teengirl_hn1998
 • mãi yêu mình em
 • trilac2013
 • Wind
 • kuzulies
 • hoanghathu1998
 • Pino
 • nhoknana95
 • F7
 • langvohue1234
 • Pi
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • janenguyen9079
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • NO NAME
 • nguyenhuuminh22
 • =.=
 • Mưa Đêm
 • dangtuan251097
 • c.x.sadhp1999
 • buivanhuybvh
 • huyhoangfan
 • lukie.luke142
 • ~Kezo~
 • Duy Phong
 • hattuyetmuadong_banggia
 • Trương Khởi Lâm
 • Hi Quang
 • Thần Thoại
 • mynhi0601
 • hikichbo
 • dorazu179
 • nguyenxuando
 • ndanh9999999
 • ♀_♥๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜO♥_♂
 • ndanh999
 • hjjj1602
 • Bi
 • tuongngo28
 • silanmarry
 • cafe9x92
 • kaitokidabcd
 • loan.pham7300
 • minhkute141
 • supervphuoc
 • chauvobmt
 • nguyenthiphuonglk33
 • Đá Nhỏ
 • Trúc Võ
 • dungfifteen
 • tuanthanh31121997
 • Nel Kezo
 • phuc9096
 • phamstars1203
 • conyeumeobeo
 • Conan Edogawa
 • Wade
 • Kẹo Vị Táo
 • khanhck2511
 • Hoài Nguyễn
 • nguyenbitit
 • aedungcuong
 • minh.phungxuan
 • ♥Ngọc Trinh♥
 • xuan.luc22101992
 • linh.phuong44
 • wonderwings007
 • Mặc Phi
 • maihd1980
 • Tiến Đạt
 • thuphuong.020298
 • Bi L-Lăng cmn N-Nhăng
 • xq.qn96
 • dynamite
 • gialinhgialinh
 • buituoi1999
 • Black_Cat XIII
 • ivymoonnguyen
 • Anthemy
 • hoangtouyen1997
 • ღLê Việt Tùngღ(vuacfhatinh)
 • Kim Lân
 • minhtu_dragon
 • bhtb55
 • nnm_axe
 • •⊱♦~~♣~~♦ ⊰ •
 • hungreocmg
 • candymapbmt
 • thanhkhanhhoa6631
 • bichlieukt89
 • truonghueman1998
 • dangvantho12as0
 • chausen855345
 • tramthiendhnmaths
 • thuhuong1607hhpt
 • mikako303
 • hiunguynminh565
 • Thanh dương
 • thuydungtran63
 • duongminh318
 • tran85295
 • miuvuivui12345678901
 • AvEnGeRs_A1
 • †¯™»_๖ۣۜUchiha_«™¯†
 • phnhung921
 • Bông
 • Jocker
 • hoangoanh2893
 • vanloi07d1
 • muoivatly
 • ntnttrang1999
 • Jang Dang
 • hakunzee5897
 • Hakunzee
 • gió lặng
 • Phùng Xuân Minh
 • nnk510blc
 • toantutebgbg
 • phuongthao202
 • nguyenhoang171197
 • xtuyen170391
 • nguyenminhquang_khung
 • Nhok Clover
 • nguyenductuananh33
 • tattzgaruhp1997
 • camapheoga
 • sea dragon
 • anhmanhhy97
 • huynhduyvinh1305143
 • thehamngo
 • familylan1611
 • hanguyen19081999
 • kinhcanbeo
 • ngochungnguyen566
 • pasttrauma_sfiemth
 • huuthangn97
 • ngoxuanvinh2510
 • vukhiem9c
 • heocon.ntct.2606
 • laughjng_rungvang
 • bbb
 • cuccugato74
 • lauvanhoa
 • luongmauhoang
 • tuantanhtt1997
 • Sea Urchin march
 • Dark
 • trananh200033
 • nguyenvucnkt
 • thocon.kute1996
 • truong12321
 • YiYangQianXi
 • tazanchaudoc
 • kimbum98_1
 • huongquynh970
 • huongcandy0206
 • nguyenngaa14
 • Nấm Di Động
 • 01235637736nhu
 • kieudungbt
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Nguyễn Ngô Anh Tuấn
 • Vân Anh
 • han
 • buivantoan2001
 • Ghost rider
 • lybeosun
 • Thỏ Kitty
 • hangmivn
 • Sam Tats
 • Nguyentuat123.TN
 • lexuanbao999
 • ʚïɞ ๖ۣۜH๖ۣàn๖ۣۜG ๖ۣۜAn๖ۣۜH ʚïɞ
 • Nganiuyixing
 • anhvt93
 • Lê Việt Tùng
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • navybui22
 • huytn01062015
 • Nghé Tồ
 • phupro8c
 • duyducminh
 • aigoido333
 • lailathaonguyen
 • sliverstone101098
 • locnuoc
 • Ham Học Hỏi
 • fantastic dragon
 • Sea Dragon
 • Chiuu
 • meoconxichum103
 • phamduong1234
 • MiMi
 • no
 • www.thonuong8
 • NhẬt Nhật
 • Faker
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • lephamhieu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • loclucian
 • wangjunkai2712
 • nhoxlobely_120
 • bangnk2000
 • vumaimq
 • Hoa Đỗ
 • huynhhoangphu.10k7
 • pekien_nhatkimanh
 • hao5103946
 • lbxmanhnhat
 • thien01122
 • thanhanhhoang1998
 • vuvanduong12c108
 • huynhnhathuy
 • kaitou1475
 • noivoi_visaothe
 • ngoc.lenhu2005
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Yatogami Tohka
 • alwaysmilewithyou2000
 • myha03032000
 • rungxanu30
 • DuDu
 • ๖ۣۜVua_๖ۣۜVô_๖ۣۜDanh_001
 • huyenthu2001
 • dungthuyimono
 • anhthuka
 • duongthuytrang27
 • nghiyoyo
 • hieua1tt1
 • hieuprodzai1812
 • talavua11420000
 • Ngân Tít
 • tuankhanhspkt
 • satthu1909
 • duongcscx
 • taanhdao16520
 • {Simon}_King_Math
 • Den Ly
 • nguyen0tien
 • linhsmile3012
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • thom1712000
 • Jolly Nguyễn
 • duongrooneyhd1985
 • thanhhuyen218969
 • ___________________
 • tclsptk25
 • hoanghangnga2000