Giải tích phân suy rộng :
câu 1 : $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} $

câu 2
     $\int\limits_{-\infty}^{0}\frac{dx}{1+x^2}  ;      \int\limits_{1}^{+\infty}\frac{dx}{x}  $

câu 3 :
    $\int\limits_{2}^{3} \frac{x}{x^2-1} dx$
Câu 3:
$\int\limits_{2}^{3}\frac{x}{x^2-1}dx=\frac{1}{2}\int\limits_{2}^{3}\frac{d(x^2-1)}{x^2-1}$
                          $=\frac{1}{2}\ln|x^2-1|\left|\begin{array}{l}3\\2\end{array}\right.=\frac{1}{2}\ln\frac{8}{3}$

Câu 2:
a)
Đặt $x=\tan t\Rightarrow dx=(\tan^2t+1)dt$
Đổi cận: $x=-\infty\Rightarrow t=\frac{-\pi}{2}$
                $x=0\Rightarrow t=0$
Suy ra:
$\int\limits_{-\infty}^{0}\frac{dx}{1+x^2}=\int\limits_{\frac{-\pi}{2}}^{0}dt=\frac{\pi}{2}$

b)
$\int\limits_1^{+\infty}\frac{dx}{x}=\ln x\left|\begin{array}{l}+\infty\\1\end{array}\right.=+\infty$

Câu 1:
Đặt $x=\tan t\Rightarrow dx=(\tan^2t+1)dt$
Đổi cận: $x=-\infty\Rightarrow t=\frac{-\pi}{2}$
                $x=+\infty\Rightarrow t=\frac{\pi}{2}$
Suy ra:
$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\int\limits_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}dt=\pi$
Cám ơn Ad khang nhé ! may qua thế là xong bài rồi :d –  muabongbong_nb 21-10-12 11:40 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ~Liêu xiêu~: @@ 8/20/2014 4:29:49 PM
 • Tonny_Mon_97: =.= 8/20/2014 4:30:03 PM
 • ~Liêu xiêu~: -_- 8/20/2014 4:31:07 PM
 • rotnuoc719: straight_face 8/20/2014 4:31:30 PM
 • Tonny_Mon_97: ~.~ 8/20/2014 4:31:50 PM
 • Tonny_Mon_97: ~,~ 8/20/2014 4:32:05 PM
 • Tonny_Mon_97: ::smug.<:::: 8/20/2014 4:32:47 PM
 • rotnuoc719: waiting 8/20/2014 4:33:10 PM
 • ~Liêu xiêu~: smug 8/20/2014 4:34:19 PM
 • ~Liêu xiêu~:8/20/2014 4:35:09 PM
 • ~Liêu xiêu~: thế có 2 Tonny_Mon ư?confused 8/20/2014 4:35:29 PM
 • Tonny_Mon_97: ko 8/20/2014 4:35:57 PM
 • ~Liêu xiêu~: ôi 8/20/2014 4:36:29 PM
 • ~Liêu xiêu~: k phải 2 mà là 3 ưsurprise 8/20/2014 4:36:42 PM
 • Tonny_Mon_97: chắc v 8/20/2014 4:36:54 PM
 • ~Liêu xiêu~: silly 8/20/2014 4:37:32 PM
 • ~Liêu xiêu~: là cùng 1 người hay 3 người khác nhaudevil 8/20/2014 4:38:00 PM
 • Tonny_Mon_97: cũng ko bít nữa 8/20/2014 4:38:40 PM
 • ~Liêu xiêu~: cool 8/20/2014 4:38:48 PM
 • ~Liêu xiêu~: con số đã tăng lên 4 lận 8/20/2014 4:39:09 PM
 • Tonny_Mon_97: ko bít còn ko nữa 8/20/2014 4:39:34 PM
 • ~Liêu xiêu~: silly 8/20/2014 4:39:47 PM
 • ~Liêu xiêu~: thôi thôi 8/20/2014 4:39:51 PM
 • ~Liêu xiêu~: lạy thánh 8/20/2014 4:39:56 PM
 • Tonny_Mon_97: chắc hết rồi 8/20/2014 4:39:59 PM
 • ~Liêu xiêu~: lắm nick 8/20/2014 4:40:00 PM
 • Tonny_Mon_97: cũng vưa vừa mà 8/20/2014 4:40:09 PM
 • Tonny_Mon_97: đủ xài 8/20/2014 4:40:11 PM
 • ~Liêu xiêu~: ọe 8/20/2014 4:40:18 PM
 • ~Liêu xiêu~: "đủ xài" nữa chứ 8/20/2014 4:40:41 PM
 • ~Liêu xiêu~: laughing 8/20/2014 4:40:46 PM
 • Tonny_Mon_97: vẫn chưa đủ 8/20/2014 4:41:13 PM
 • ~Liêu xiêu~: vậy chắc phải lên đến 3 chữ số thì ms đủ nhợrolling_on_the_floor 8/20/2014 4:42:41 PM
 • rotnuoc719: big_grin 8/20/2014 4:43:43 PM
 • ~Liêu xiêu~: big_grin 8/20/2014 4:44:45 PM
 • rotnuoc719: ủa b lại chuyển qua bên này 8/20/2014 4:45:13 PM
 • Tonny_Mon_97: https://www.facebook.com/xiao.hanna.3 kết pạn cho vui 8/20/2014 4:45:14 PM
 • rotnuoc719: xiao hanna ná ná tên con gái thì phải 8/20/2014 4:45:38 PM
 • ~Liêu xiêu~: nick này ....ôi sao mà quen thếlaughing 8/20/2014 4:47:10 PM
 • Tonny_Mon_97: đó ko phải tên ta 8/20/2014 4:47:21 PM
 • rotnuoc719: doh 8/20/2014 4:47:24 PM
 • Tonny_Mon_97: qen lắm à 8/20/2014 4:47:39 PM
 • ~Liêu xiêu~:8/20/2014 4:48:01 PM
 • rotnuoc719: doh 8/20/2014 4:48:13 PM
 • ~Liêu xiêu~: nhìn thấy mấy lần r 8/20/2014 4:48:21 PM
 • ~Liêu xiêu~: hình như bạn chụy Min 8/20/2014 4:48:29 PM
 • ~Liêu xiêu~: devil 8/20/2014 4:48:34 PM
 • Tonny_Mon_97: Min nào, ta ko qen 8/20/2014 4:48:44 PM
 • ~Liêu xiêu~: :3 8/20/2014 4:48:51 PM
 • ~Liêu xiêu~: giả nai 8/20/2014 4:48:57 PM
 • Tonny_Mon_97: @@ thật 8/20/2014 4:49:14 PM
 • ~Liêu xiêu~: hẳn là thật 8/20/2014 4:49:31 PM
 • Tonny_Mon_97: đương nhiên là thật 8/20/2014 4:49:45 PM
 • ~Liêu xiêu~: Min Tồ thần thánh chứ Min nào 8/20/2014 4:49:49 PM
 • Tonny_Mon_97: ồ, ko qen 8/20/2014 4:50:00 PM
 • ~Liêu xiêu~: silly 8/20/2014 4:50:07 PM
 • ~Liêu xiêu~: vậy chắc k quen 8/20/2014 4:50:12 PM
 • Tonny_Mon_97: thì ko qen mà 8/20/2014 4:50:51 PM
 • ~Liêu xiêu~: thôi đc r 8/20/2014 4:50:58 PM
 • ~Liêu xiêu~: k quen thì k quen 8/20/2014 4:51:03 PM
 • ~Liêu xiêu~: straight_face 8/20/2014 4:51:07 PM
 • Tonny_Mon_97: thì có qen đâu @@ 8/20/2014 4:51:12 PM
 • rotnuoc719: happy kiểm tra lại là biết mà 8/20/2014 4:51:19 PM
 • ~Liêu xiêu~: bảo thôi r mừ 8/20/2014 4:51:21 PM
 • ~Liêu xiêu~: khỏi tranh cãi 8/20/2014 4:51:26 PM
 • rotnuoc719: wave bye m.n 8/20/2014 4:51:29 PM
 • Tonny_Mon_97: kiểm tra gì 8/20/2014 4:51:31 PM
 • ~Liêu xiêu~: t đổ bi hrolling_on_the_floor 8/20/2014 4:51:35 PM
 • Tonny_Mon_97: đổ đi 8/20/2014 4:51:58 PM
 • ~Liêu xiêu~: ừ, bye 719wave 8/20/2014 4:52:14 PM
 • ~Liêu xiêu~: *ngẫm lại* 8/20/2014 4:52:35 PM
 • ~Liêu xiêu~: đổ bi h thì ....xí hổ lắm 8/20/2014 4:52:51 PM
 • Tonny_Mon_97: cứ ngẫm tự nhiên 8/20/2014 4:53:00 PM
 • ~Liêu xiêu~: thôi t cứ liêu xiêu cho nó lànhrolling_on_the_floor 8/20/2014 4:53:09 PM
 • Tonny_Mon_97: v thì xiêu đi 8/20/2014 4:53:47 PM
 • ~Liêu xiêu~: xời, "xiêu" lâu rồilaughing 8/20/2014 4:54:11 PM
 • Tonny_Mon_97: rứa àk 8/20/2014 4:55:02 PM
 • Tonny_Mon_97: có xiêu lm ko 8/20/2014 4:55:07 PM
 • ~Liêu xiêu~: hơ,"xiêu" quá ấy chứ lị: 8/20/2014 4:55:37 PM
 • ~Liêu xiêu~: smug 8/20/2014 4:55:44 PM
 • ~Liêu xiêu~: rolling_on_the_floor 8/20/2014 4:55:50 PM
 • Tonny_Mon_97: k, nhớ uống thuốc vs nhá 8/20/2014 4:56:11 PM
 • ~Liêu xiêu~:8/20/2014 4:56:23 PM
 • ~Liêu xiêu~: lq nhề 8/20/2014 4:56:38 PM
 • Tonny_Mon_97: ko thì đến bv khám đi 8/20/2014 4:56:47 PM
 • ~Liêu xiêu~: khỏi cần đả kích bạn 8/20/2014 4:56:53 PM
 • Tonny_Mon_97: oh 8/20/2014 4:57:15 PM
 • Tonny_Mon_97: chữa từ từ cũng dk mà 8/20/2014 4:57:35 PM
 • ~Liêu xiêu~: à 8/20/2014 4:58:15 PM
 • ~Liêu xiêu~: vậy ư 8/20/2014 4:58:17 PM
 • Tonny_Mon_97:8/20/2014 4:58:27 PM
 • ~Liêu xiêu~: chắc bạn đã từng trải nghiệm r nhỉ 8/20/2014 4:58:28 PM
 • ~Liêu xiêu~: từng trải gớm 8/20/2014 4:58:51 PM
 • Tonny_Mon_97: tái phát rồi đấy, uống đầy đủ nhé 8/20/2014 4:58:54 PM
 • ~Liêu xiêu~: :3 8/20/2014 4:58:57 PM
 • Tonny_Mon_97: =D 8/20/2014 4:59:36 PM
 • ~Liêu xiêu~:8/20/2014 5:00:23 PM
 • Tonny_Mon_97: cười nãy giwof chắc đã nhỉ 8/20/2014 5:05:39 PM
 • kwon_yuri_snsd_98: bài khó thật 8/20/2014 7:03:49 PM
 • Tonny_Mon_97: bài nào v 8/20/2014 7:11:02 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Lê Thị Thu Hà
 • dvthuat
 • Học Tại Nhà
 • newsun
 • khangnguyenthanh
 • roilevitinh_hn
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Trần Nhật Tân
 • GreenmjlkTea FeelingTea
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • htnhoho
 • tnhnhokhao
 • hailuagiao
 • babylove_yourfriend_1996
 • tuananh.tpt
 • dungtth82
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • hanhphucnhe989
 • xyz
 • Bruce Lee
 • mackhue59
 • sock_boy_xjnh_95
 • nghiahongoanh
 • HọcTạiNhà
 • super.aq.love.love.love
 • mathworld1999
 • phamviet2903
 • ducky0910199x
 • vet2696
 • ducdanh97
 • dangphuonganhk55a1s.hus
 • ♂Vitamin_Tờ♫
 • leeminhorain
 • binhnguyenhoangvu
 • leesoohee97qn
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • AnAn
 • athena.pi98
 • Park Hee Chan
 • cunglamhong
 • khoaita567
 • huongtrau_buffalow
 • nguyentienha95
 • thattiennu_kute_dangiu
 • ekira9x
 • ngolam39
 • thiếu_chất_xám
 • Nguyễn Đức Anh
 • doan.khoa
 • phamngocquynh19
 • chaicolovenobita
 • thanhgaubong
 • lovesong.2k12
 • NguyễnTốngKhánhLinh
 • yesterdayandpresent_2310
 • vanthoacb
 • caheoxanh_99
 • h0tb0y_94
 • quangtung237
 • vietphong9x
 • caunhocngoc_97
 • thanhnghia96
 • bbzzbcbcacac
 • hoangvuly12
 • hakutelht_94
 • thanchet_iu_nuhoang_banggia
 • worried_person_zzzz
 • bjgbang_vn
 • trai_tim_bang_gia_1808
 • shindodark112
 • ngthanhhieu88
 • zb1309
 • kimvanthao
 • hongnhat74
 • i_crazy_4u101
 • sweet_memory0912
 • hoiduong698
 • ittaitan
 • Chuyên Cơ Cuối Cùng
 • thanhnguyen5718
 • dongson.nd
 • anhthong.1996
 • Trần Phú
 • truoctran2007
 • hoanghon755
 • phamphuckhoinguyen
 • tabaosiphu1991
 • adjmtwpg2
 • khoibayvetroi
 • nhunglienhuong
 • justindrewd96
 • huongtraneni
 • minato_fire1069
 • justateenabi
 • soohyna
 • candigillian
 • terrible987654
 • trungha_tran
 • tranxuanluongcdspna_k8bcntt
 • dolaemon98
 • dolequan06
 • hoaithanhtnu
 • songotenf1
 • keo.shandy
 • vankhanhpf96
 • Phạm Anh Tuấn
 • thienbinh1001
 • phhuynh.tt
 • ductoan933
 • ♥♥♥ Panda Sowkiu Panda Mập ♥♥♥
 • nguyen_lou520
 • Phy Phy ♥ ヾ(☆▽☆) ♥
 • gnolwalker
 • dienhoakhoinguyen
 • jennifer.generation22
 • nvrinh
 • Tiến Thực
 • kratoss1407
 • cuongtrang265
 • giola_2503
 • iamsuprael01
 • phamngocthao262
 • nguyenthanhnam488
 • thubi_panda
 • duyphong1969
 • sonnguyen846
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • ngothiphuong211
 • m_internet001
 • buihuyenchang
 • vlinh51
 • hoabachhop123ntt
 • honey.cake313
 • prokiller310
 • ducthieugia1998
 • phuoclinh0181
 • caolinh111111
 • vitvitvit29
 • vitxinh0902
 • anh_chang_co_don_3ky
 • successonyourhands
 • vuonlenmoingay
 • nhungcoi2109
 • vanbao2706
 • Billy Ken
 • vienktpicenza
 • stonecorter
 • botrungyc
 • nhoxty34
 • chonhoi110
 • tuanthanhvl
 • todangtvd
 • noluckhongngung1
 • tieulinhtinh102
 • vuongducthuanbg
 • ♥♂Ham٩(͡๏̮͡๏)۶Học♀♥
 • rabbitdieu
 • phungthoiphong1999
 • luubkhero
 • luuvanson35
 • neymarjrhuy
 • monkey_tb_96
 • ttbn841996
 • nhathuynh245
 • necromancy1996s
 • godfather9xx
 • phamtrungnhan122272
 • nghia7btq1234
 • thuỷ lê
 • thangha1311999
 • Faker ^^
 • Death
 • devilphuong96
 • hạt cát nhỏ
 • tqmaries34
 • bontiton96
 • hoang10a5.bc
 • mikicodon
 • nhephong2
 • hy_nho_ai
 • vanduc040902
 • sweetmilk1412
 • phamvanminh_812
 • deptrai331
 • ttsondhtg
 • phuonghoababu
 • taknight92
 • theduong90
 • hiephiep008
 • phathero99
 • ki_niem_voi_toi
 • Mun Sociu
 • vinh.s2_ai
 • tuongquyenn
 • hey
 • Thịnh Hải Yến
 • transon123456789123456789
 • thanhnienkosonga921996
 • trangiang1210
 • Lăn tăn
 • hang73hl
 • Bỗng Dưng Muốn Chết
 • Tonny_Mon_97
 • letrongduc2410
 • tomato.lover98
 • nammeo051096
 • phuongdung30497
 • zerokool020596
 • nguyenbahoangbn97
 • ẩn ngư
 • choihajin89
 • danglinhdt8a
 • Đỗ Bằng Được
 • yuka loan
 • duychuan95
 • sarah_curie
 • alexangđơ
 • sakurakinomoto199
 • luush06
 • phi.ngocanh8
 • hoanghoai1982000
 • iwillbestrong1101
 • quangtinh112
 • thuphuong10111997
 • tayduky290398
 • buoncuoi012
 • minh_thúy
 • mylove11a1pro
 • akaryzung
 • chauvantrung2995
 • anhdao
 • Nero
 • longthienxathu
 • loptruongnguyen
 • leejongsukleejongsuk
 • bồ công anh
 • dihoklafdihok
 • Lone star
 • never give up
 • tramy_stupid2
 • mousethuy
 • Sam
 • babie_icy.lovely
 • cobemotmi10
 • ღ S' ayapo ღ
 • john19x6
 • giangkoi11196
 • tranhuyphuong99
 • namha500
 • Meoz
 • saupc7
 • Tonny_Mon_97
 • boyhandsome537
 • tinh_than_96
 • changngocxuan151095
 • gaconcute_2013
 • Sin
 • casio8tanyen
 • Choco*Pie
 • thusarah
 • tadaykhongsoai
 • seastar2592
 • lmhlinh1997
 • munkwonkang
 • fighting
 • tart
 • dieu2102
 • cuonglapro97
 • fan.arsenalfc
 • luckyboy_kg1998
 • Nobi Nobita
 • akhoa13579
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anhquan9696
 • a5k67.lnq
 • Không Ai Cả
 • tozakendo
 • phudongphu12
 • luuphuongthao62
 • :
 • lexuanmanh98
 • diendien_01
 • luongkimhien98
 • duanmath_xh
 • datk713kx
 • huynhtanhao_95_1996
 • peboo611998
 • kiemgo1999
 • luong.thanhtruong
 • nguyenduythong.2012
 • soi.1stlife
 • nguyenthily257
 • nguyenconguoc1996
 • dongthoigian1096
 • thanhthaiagu
 • thanhhoapro056
 • thukiet1979
 • xuanhuy164
 • kto138
 • Mưa Mong Manh
 • teengirl_hn1998
 • trilac2013
 • ~Liêu xiêu~
 • kuzulies
 • ★.★Hoàng Huy★.★
 • nhoknana95
 • hoctainha
 • fglory2912
 • Togo
 • hothinhtls
 • hoangloclop4
 • gautruc_199854
 • cuoidiem035
 • giam_chua
 • maitrangvnbk47
 • nhi.angel0809
 • nguyenhuuminh22
 • rotnuoc719
 • c.x.sadhp1999
 • huyhoangfan
 • kwon_yuri_snsd_98